(termFormat EnglishLanguage EHDA--4932 "intrahepatic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--8373 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10529 "respiratory tract") (mo-xrefAnalogous EHDA--7941 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4290 "EHDA:2479") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9582 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--258 "stage:CS08") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5880 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4538 "EHDA:3590") (mo-xrefAnalogous EHDA--867 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--5002 EHDA--5001) (owl-someValuesFrom EHDA--9819 EHDA--9816) (owl-someValuesFrom EHDA--8094 EHDA--8093) (mo-xrefAnalogous EHDA--4422 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3287 EHDA--3285) (mo-xrefAnalogous EHDA--4362 "EHDA:3363") (owl-someValuesFrom EHDA--1149 EHDA--1146) (mo-xrefAnalogous EHDA--1854 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6139 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--8172 EHDA--8168) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2674 "mesencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--10009 "EHDA:8835") (mo-xrefAnalogous EHDA--1319 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10450 "cortex") (mo-xrefAnalogous EHDA--730 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1824 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--10512 EHDA--10510) (owl-someValuesFrom EHDA--501 EHDA--393) (mo-xrefAnalogous EHDA--10076 "EHDA:6684") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10251 "alimentary system") (mo-xrefAnalogous EHDA--352 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--3029 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1883 "EHDA:1267") (mo-xrefAnalogous EHDA--7002 "EHDA:5905") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5736 "frontonasal process") (owl-someValuesFrom EHDA--4473 EHDA--4471) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6054 "cavities and their linings") (owl-someValuesFrom EHDA--1104 EHDA--1102) (owl-someValuesFrom EHDA--1709 EHDA--1708) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1264 "atrio-ventricular canal") (mo-xrefAnalogous EHDA--9650 "EHDA:6162") (mo-xrefAnalogous EHDA--8891 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9919 EHDA--9918) (owl-someValuesFrom EHDA--2637 EHDA--2636) (mo-xrefAnalogous EHDA--7025 "EHDA:5931") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2326 "peritoneal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--8500 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--612 EHDA--572) (mo-xrefAnalogous EHDA--8068 "EHDA:3990") (mo-xrefAnalogous EHDA--3697 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6043 "extraembryonic component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9698 "metacarpus cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--9298 EHDA--9296) (mo-xrefAnalogous EHDA--7643 "EHDA:3702") (mo-xrefAnalogous EHDA--6157 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1626 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--1270 "EHDA:1269") (mo-xrefAnalogous EHDA--8202 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2160 "EHDA:1528") (mo-xrefAnalogous EHDA--4635 "EHDA:2867") (mo-xrefAnalogous EHDA--1996 "EHDA:1995") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2638 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--824 EHDA--823) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7524 "pineal gland") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6095 "lower limb") (owl-someValuesFrom EHDA--3059 EHDA--3058) (mo-xrefAnalogous EHDA--7914 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5738 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9492 "EHDA:8303") (owl-someValuesFrom EHDA--6720 EHDA--6717) (owl-someValuesFrom EHDA--8488 EHDA--8487) (mo-xrefAnalogous EHDA--8314 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9886 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6157 EHDA--6155) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3545 "rhombomere 01") (mo-xrefAnalogous EHDA--8259 "EHDA:5988") (mo-xrefAnalogous EHDA--5553 "EHDA:3696") (owl-someValuesFrom EHDA--3842 EHDA--3829) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2365 "ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4100 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7641 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--10285 "EHDA:9139") (mo-xrefAnalogous EHDA--567 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--4557 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8688 "EHDA:6485") (mo-xrefAnalogous EHDA--3297 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4478 "EHDA:4477") (owl-someValuesFrom EHDA--337 EHDA--333) (mo-xrefAnalogous EHDA--4297 "EHDA:2493") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4385 "valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--9111 "EHDA:2939") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5024 "primitive pelvis of ureter") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10114 "prevertebral ganglia") (owl-someValuesFrom EHDA--6687 EHDA--6683) (mo-xrefAnalogous EHDA--10430 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--535 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5627 "nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2554 "common") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2384 "somite 03") (owl-someValuesFrom EHDA--5624 EHDA--5622) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3172 "mesenchyme derived from neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--6946 EHDA--6824) (mo-xrefAnalogous EHDA--8457 "EHDA:8456") (owl-someValuesFrom EHDA--6930 EHDA--6928) (mo-xrefAnalogous EHDA--2405 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2076 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10645 "facial bones primordia") (mo-xrefAnalogous EHDA--8348 "EHDA:8347") (owl-someValuesFrom EHDA--10146 EHDA--10136) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4697 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2906 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7464 EHDA--7463) (mo-xrefAnalogous EHDA--3394 "EHDA:3393") (mo-xrefAnalogous EHDA--1418 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8710 "EHDA:3454") (mo-xrefAnalogous EHDA--8614 "EHDA:5336") (mo-xrefAnalogous EHDA--2407 "EHDA:713") (mo-xrefAnalogous EHDA--2265 "EHDA:597") (owl-someValuesFrom EHDA--6568 EHDA--6565) (owl-someValuesFrom EHDA--8265 EHDA--8257) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1063 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8605 "subclavian artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8774 "hypothalamus") (mo-xrefAnalogous EHDA--925 "EHDA:924") (mo-xrefAnalogous EHDA--1101 "EHDA:251") (owl-someValuesFrom EHDA--6390 EHDA--6386) (mo-xrefAnalogous EHDA--7079 "EHDA:3078") (owl-someValuesFrom EHDA--633 EHDA--632) (mo-xrefAnalogous EHDA--8664 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--3667 EHDA--3655) (owl-someValuesFrom EHDA--2164 EHDA--2162) (mo-xrefAnalogous EHDA--7073 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7351 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6603 EHDA--6602) (mo-xrefAnalogous EHDA--5746 "EHDA:512") (owl-someValuesFrom EHDA--5753 EHDA--5752) (mo-xrefAnalogous EHDA--1580 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3246 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5736 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1925 "endocardial tissue") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10337 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--10582 EHDA--10576) (owl-someValuesFrom EHDA--5303 EHDA--5284) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2788 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8359 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2770 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9931 "EHDA:3472") (owl-someValuesFrom EHDA--8359 EHDA--8352) (owl-someValuesFrom EHDA--9217 EHDA--9207) (owl-someValuesFrom EHDA--3414 EHDA--3370) (owl-someValuesFrom EHDA--8074 EHDA--8071) (mo-xrefAnalogous EHDA--3315 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6042 EHDA--6040) (owl-someValuesFrom EHDA--8524 EHDA--8499) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4749 "optic stalk") (mo-xrefAnalogous EHDA--4249 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5064 "thoracic region") (owl-someValuesFrom EHDA--2070 EHDA--2060) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2772 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5197 "carpal region") (mo-xrefAnalogous EHDA--4098 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4223 "EHDA:715") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2204 "respiratory system") (mo-xrefAnalogous EHDA--3607 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3857 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8955 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--37 "zona pellucida") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5390 "endocardial lining") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3714 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--7568 "EHDA:7567") (mo-xrefAnalogous EHDA--9474 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1058 EHDA--1056) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5237 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5263 "EHDA:2499") (mo-xrefAnalogous EHDA--4806 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2778 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7253 "fibula pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--5148 "EHDA:5147") (mo-xrefAnalogous EHDA--5276 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10585 EHDA--10542) (owl-someValuesFrom EHDA--8795 EHDA--8792) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9166 "lesser omentum") (owl-someValuesFrom EHDA--7139 EHDA--7116) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3753 "pia mater") (owl-someValuesFrom EHDA--2095 EHDA--1951) (owl-someValuesFrom EHDA--5772 EHDA--5771) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8139 "genital tubercle") (mo-xrefAnalogous EHDA--7083 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8389 "future central tendon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4107 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4894 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3695 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8814 "EHDA:3514") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10012 "metencephalon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9040 "lateral canthus") (mo-xrefAnalogous EHDA--7845 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3401 EHDA--3398) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1678 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1655 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--6271 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10374 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6689 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--5939 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9289 "premaxilla") (owl-someValuesFrom EHDA--6093 EHDA--6053) (owl-someValuesFrom EHDA--2841 EHDA--2839) (owl-someValuesFrom EHDA--8967 EHDA--8953) (mo-xrefAnalogous EHDA--6995 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9859 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9948 EHDA--9946) (owl-someValuesFrom EHDA--5188 EHDA--5180) (mo-xrefAnalogous EHDA--1376 "EHDA:1375") (termFormat EnglishLanguage EHDA--382 "somatopleure") (owl-someValuesFrom EHDA--2430 EHDA--2428) (owl-someValuesFrom EHDA--3286 EHDA--3285) (mo-xrefAnalogous EHDA--1440 "EHDA:1439") (owl-someValuesFrom EHDA--8673 EHDA--8671) (owl-someValuesFrom EHDA--10636 EHDA--10635) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7186 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--8108 "EHDA:8107") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10332 "hindgut") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9579 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--7911 "EHDA:2983") (mo-xrefAnalogous EHDA--7192 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5401 "posterior") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2716 "rhombomere 01") (mo-xrefAnalogous EHDA--2074 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10061 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5423 "EHDA:490") (mo-xrefAnalogous EHDA--8496 "EHDA:6236") (termFormat EnglishLanguage EHDA--811 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--4336 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4980 EHDA--4970) (owl-someValuesFrom EHDA--10093 EHDA--10083) (mo-xrefAnalogous EHDA--5413 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2204 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--600 EHDA--596) (owl-someValuesFrom EHDA--9641 EHDA--9639) (owl-someValuesFrom EHDA--5672 EHDA--5664) (owl-someValuesFrom EHDA--1287 EHDA--1286) (owl-someValuesFrom EHDA--9816 EHDA--9800) (owl-someValuesFrom EHDA--6833 EHDA--6831) (mo-xrefAnalogous EHDA--9774 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9648 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9120 "EHDA:9119") (mo-xrefAnalogous EHDA--4210 "EHDA:387") (mo-xrefAnalogous EHDA--9247 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4876 EHDA--4875) (mo-xrefAnalogous EHDA--10268 "EHDA:2947") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6779 "lens vesicle") (owl-someValuesFrom EHDA--9785 EHDA--9741) (owl-someValuesFrom EHDA--8071 EHDA--8070) (mo-xrefAnalogous EHDA--552 "EHDA:551") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1464 "neural fold") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4984 "endothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--570 "EHDA:38") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4311 "somite 38") (mo-xrefAnalogous EHDA--7221 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9472 EHDA--9447) (owl-someValuesFrom EHDA--10618 EHDA--10603) (mo-xrefAnalogous EHDA--7209 "EHDA:6106") (mo-xrefAnalogous EHDA--6299 "EHDA:6298") (mo-xrefAnalogous EHDA--10319 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10378 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5974 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5876 "Meckel's cartilage pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--7104 "EHDA:5035") (mo-xrefAnalogous EHDA--10500 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9860 "EHDA:3441") (mo-xrefAnalogous EHDA--7722 "EHDA:6710") (mo-xrefAnalogous EHDA--10527 "EHDA:8229") (mo-xrefAnalogous EHDA--5381 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4549 "EHDA:3612") (owl-someValuesFrom EHDA--9710 EHDA--9694) (mo-xrefAnalogous EHDA--5967 "EHDA:2219") (mo-xrefAnalogous EHDA--1532 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3398 "valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--1169 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9226 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7537 EHDA--7525) (mo-xrefAnalogous EHDA--8070 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1798 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1220 "somite 18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3397 "EHDA:1283") (mo-xrefAnalogous EHDA--10120 "EHDA:2897") (owl-someValuesFrom EHDA--2064 EHDA--2060) (mo-xrefAnalogous EHDA--7367 "EHDA:4353") (mo-xrefAnalogous EHDA--10335 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1596 EHDA--1046) (mo-xrefAnalogous EHDA--8362 "EHDA:8361") (mo-xrefAnalogous EHDA--7670 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6540 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2138 "EHDA:514") (owl-someValuesFrom EHDA--6364 EHDA--6362) (mo-xrefAnalogous EHDA--10344 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7379 EHDA--7324) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5302 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--1252 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--6913 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9858 EHDA--9856) (mo-xrefAnalogous EHDA--2376 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6737 "EHDA:4677") (mo-xrefAnalogous EHDA--390 "EHDA:389") (mo-xrefAnalogous EHDA--2115 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3242 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5881 "EHDA:2187") (owl-someValuesFrom EHDA--10084 EHDA--10083) (owl-someValuesFrom EHDA--6370 EHDA--6368) (mo-xrefAnalogous EHDA--5743 "EHDA:4792") (mo-xrefAnalogous EHDA--3224 "EHDA:703") (owl-someValuesFrom EHDA--2534 EHDA--2390) (mo-xrefAnalogous EHDA--6839 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8667 "interventricular septum") (mo-xrefAnalogous EHDA--10103 "EHDA:6710") (mo-xrefAnalogous EHDA--10087 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6356 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9189 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10596 "teres major") (owl-someValuesFrom EHDA--7174 EHDA--7170) (mo-xrefAnalogous EHDA--9723 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8222 "EHDA:8221") (mo-xrefAnalogous EHDA--7577 "EHDA:6586") (mo-xrefAnalogous EHDA--6452 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1237 EHDA--1155) (owl-someValuesFrom EHDA--10560 EHDA--10559) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9076 "neural retinal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4504 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage Retina "retina") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5606 "pia mater") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7816 "tunica vasculosa lentis") (owl-someValuesFrom EHDA--3169 EHDA--3162) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8985 "inner ear") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1253 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--10173 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--992 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--7654 EHDA--7648) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2169 "allantoic diverticulum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6602 "metencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--10105 "EHDA:5628") (mo-xrefAnalogous EHDA--8383 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5622 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--7288 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9842 "tricuspid valve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7887 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--8092 EHDA--8089) (owl-someValuesFrom EHDA--718 EHDA--700) (mo-xrefAnalogous EHDA--791 "EHDA:790") (mo-xrefAnalogous EHDA--8010 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6651 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4440 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6846 EHDA--6845) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2417 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--7287 EHDA--7286) (mo-xrefAnalogous EHDA--5017 "EHDA:1583") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7716 "autonomic") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7797 "posterior semicircular canal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8073 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--8774 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3348 "mandibular artery") (owl-someValuesFrom EHDA--3774 EHDA--3773) (mo-xrefAnalogous EHDA--7859 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6768 "middle ear") (mo-xrefAnalogous EHDA--2125 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--5493 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6429 "heart") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8678 "lymphatic system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5034 "cranial") (mo-xrefAnalogous EHDA--9619 "EHDA:6102") (mo-xrefAnalogous EHDA--6405 "EHDA:4337") (mo-xrefAnalogous EHDA--2927 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--172 "embryo") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9163 "epiploic foramen of Winslow") (mo-xrefAnalogous EHDA--1041 "EHDA:1040") (mo-xrefAnalogous EHDA--7440 "EHDA:1918") (owl-someValuesFrom EHDA--1105 EHDA--1101) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1016 "nephric cord") (mo-xrefAnalogous EHDA--6904 "EHDA:6903") (mo-xrefAnalogous EHDA--2361 "EHDA:2360") (mo-xrefAnalogous EHDA--4607 "EHDA:2840") (mo-xrefAnalogous EHDA--1824 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3145 "EHDA:625") (owl-someValuesFrom EHDA--2670 EHDA--2660) (owl-someValuesFrom EHDA--4452 EHDA--4428) (mo-xrefAnalogous EHDA--2988 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8819 EHDA--8818) (mo-xrefAnalogous EHDA--10075 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3162 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--386 "cardiogenic") (owl-someValuesFrom EHDA--5618 EHDA--5425) (mo-xrefAnalogous EHDA--4020 "EHDA:2221") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6873 "fundus") (mo-xrefAnalogous EHDA--6768 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6692 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--165 EHDA--135) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8453 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3010 "EHDA:2161") (mo-xrefAnalogous EHDA--2373 "EHDA:665") (mo-xrefAnalogous EHDA--4842 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5449 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--8550 EHDA--8384) (mo-xrefAnalogous EHDA--7495 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9279 "future lip") (owl-someValuesFrom EHDA--9998 EHDA--9995) (mo-xrefAnalogous EHDA--5598 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6325 "EHDA:6324") (owl-someValuesFrom EHDA--6540 EHDA--6379) (mo-xrefAnalogous EHDA--3006 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2112 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--407 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--10089 "EHDA:4645") (owl-someValuesFrom EHDA--5162 EHDA--5160) (mo-xrefAnalogous EHDA--7654 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9487 "hamstring") (mo-xrefAnalogous EHDA--8986 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7731 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5492 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3376 "EHDA:3375") (mo-xrefAnalogous EHDA--7745 "EHDA:5659") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10122 "nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--4781 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2173 EHDA--2167) (mo-xrefAnalogous EHDA--9092 "EHDA:6807") (owl-someValuesFrom EHDA--10374 EHDA--10373) (owl-someValuesFrom EHDA--3677 EHDA--3675) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4366 "heart") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7053 "right lung") (owl-someValuesFrom EHDA--10603 EHDA--10602) (owl-someValuesFrom EHDA--911 EHDA--909) (mo-xrefAnalogous EHDA--2186 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4443 "mesenteric vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--5717 "EHDA:4747") (mo-xrefAnalogous EHDA--10417 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3303 "EHDA:2485") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7012 "urogenital membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--9299 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--3235 EHDA--3234) (mo-xrefAnalogous EHDA--10058 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3766 EHDA--3467) (owl-someValuesFrom EHDA--4996 EHDA--4970) (mo-xrefAnalogous EHDA--1717 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2269 "EHDA:605") (mo-xrefAnalogous EHDA--204 "EHDA:166") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3289 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3204 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7003 "EHDA:5907") (mo-xrefAnalogous EHDA--8477 "EHDA:6206") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1806 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--9282 EHDA--9277) (owl-someValuesFrom EHDA--2810 EHDA--2808) (mo-xrefAnalogous EHDA--5359 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9949 "pars tuberalis") (mo-xrefAnalogous EHDA--329 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--8331 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10438 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3407 "EHDA:3406") (mo-xrefAnalogous EHDA--3529 "EHDA:3528") (mo-xrefAnalogous EHDA--990 "EHDA:536") (mo-xrefAnalogous EHDA--5351 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--141 "mesoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2770 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--5900 EHDA--5898) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7844 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3991 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4882 EHDA--4880) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2131 "surface ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1769 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--481 "sinus venosus") (mo-xrefAnalogous EHDA--584 "EHDA:583") (owl-someValuesFrom EHDA--9820 EHDA--9819) (mo-xrefAnalogous EHDA--4274 "EHDA:1831") (owl-someValuesFrom EHDA--7431 EHDA--7420) (mo-xrefAnalogous EHDA--78 "stage:CS05a") (owl-someValuesFrom EHDA--2212 EHDA--2208) (mo-xrefAnalogous EHDA--4167 "EHDA:4166") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3284 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--554 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--6568 "EHDA:5460") (mo-xrefAnalogous EHDA--1882 "EHDA:1265") (owl-someValuesFrom EHDA--813 EHDA--807) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9793 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--5363 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9764 EHDA--9763) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3657 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7387 "endocardial tissue") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4552 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--7071 EHDA--7066) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8634 "septum primum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6567 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--2214 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10411 "EHDA:8049") (owl-someValuesFrom EHDA--5675 EHDA--5673) (mo-xrefAnalogous EHDA--180 "stage:CS06b") (owl-someValuesFrom EHDA--5774 EHDA--5770) (owl-someValuesFrom EHDA--10449 EHDA--10443) (mo-xrefAnalogous EHDA--7957 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4092 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2540 "branchial arch artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7350 "EHDA:2551") (mo-xrefAnalogous EHDA--9631 "EHDA:6122") (owl-someValuesFrom EHDA--10159 EHDA--10157) (mo-xrefAnalogous EHDA--7563 "EHDA:5464") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7160 "umbilical artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5726 "EHDA:4763") (mo-xrefAnalogous EHDA--3402 "EHDA:1896") (mo-xrefAnalogous EHDA--5369 "EHDA:432") (mo-xrefAnalogous EHDA--6003 "EHDA:6002") (mo-xrefAnalogous EHDA--5108 "EHDA:251") (owl-someValuesFrom EHDA--10469 EHDA--10468) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3359 "superior mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--4668 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7233 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2706 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1766 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7667 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6934 "EHDA:3951") (owl-someValuesFrom EHDA--10345 EHDA--10342) (owl-someValuesFrom EHDA--7585 EHDA--7584) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4441 "marginal vein of upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--3460 "EHDA:490") (mo-xrefAnalogous EHDA--3060 "EHDA:2207") (owl-someValuesFrom EHDA--5738 EHDA--5737) (mo-xrefAnalogous EHDA--6734 "EHDA:5657") (mo-xrefAnalogous EHDA--2488 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8417 EHDA--8416) (mo-xrefAnalogous EHDA--5603 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9600 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--745 "EHDA:396") (mo-xrefAnalogous EHDA--8098 "EHDA:8097") (mo-xrefAnalogous EHDA--3865 "EHDA:3864") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1132 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6661 "EHDA:3726") (owl-someValuesFrom EHDA--744 EHDA--743) (owl-someValuesFrom EHDA--1637 EHDA--1635) (mo-xrefAnalogous EHDA--10508 "EHDA:3063") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6654 "vestibulocochlear VIII ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--9155 "EHDA:4844") (owl-someValuesFrom EHDA--10672 EHDA--10667) (mo-xrefAnalogous EHDA--5316 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6945 "EHDA:3973") (mo-xrefAnalogous EHDA--1603 "EHDA:1032") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1878 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9750 "future anterior inferior cerebellar artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--815 "left horn") (owl-someValuesFrom EHDA--5028 EHDA--5026) (owl-someValuesFrom EHDA--477 EHDA--473) (mo-xrefAnalogous EHDA--3615 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9023 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8801 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--5174 "EHDA:5173") (mo-xrefAnalogous EHDA--6297 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4250 EHDA--4248) (owl-someValuesFrom EHDA--2492 EHDA--2397) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5999 "sterno-mastoid pre-muscle mass") (owl-someValuesFrom EHDA--4424 EHDA--4414) (mo-xrefAnalogous EHDA--529 "EHDA:528") (mo-xrefAnalogous EHDA--2892 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--3143 EHDA--3135) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7114 "teres major pre-muscle mass") (owl-someValuesFrom EHDA--9513 EHDA--9511) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2393 "medial migration pathway") (mo-xrefAnalogous EHDA--1124 "EHDA:665") (mo-xrefAnalogous EHDA--232 "stage:CS07") (owl-someValuesFrom EHDA--7659 EHDA--7657) (mo-xrefAnalogous EHDA--8061 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5861 EHDA--5847) (mo-xrefAnalogous EHDA--9027 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4258 "EHDA:1233") (mo-xrefAnalogous EHDA--3527 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6976 EHDA--6973) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4579 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--10214 "EHDA:9047") (mo-xrefAnalogous EHDA--1409 "EHDA:1408") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7640 "cerebral aqueduct") (mo-xrefAnalogous EHDA--8751 "EHDA:3476") (owl-someValuesFrom EHDA--4372 EHDA--4370) (mo-xrefAnalogous EHDA--5268 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6460 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3902 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8784 "future arachnoid layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2664 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7313 EHDA--7311) (mo-xrefAnalogous EHDA--7507 "EHDA:828") (owl-someValuesFrom EHDA--9610 EHDA--9609) (mo-xrefAnalogous EHDA--9852 "EHDA:2603") (mo-xrefAnalogous EHDA--3673 "EHDA:3672") (mo-xrefAnalogous EHDA--1099 "EHDA:1098") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4596 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--606 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--1882 EHDA--1880) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10398 "philtrum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5776 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6733 "EHDA:5655") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6064 "mesothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1079 EHDA--1076) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9733 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4674 "lumbosacral plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--4423 "EHDA:1926") (mo-xrefAnalogous EHDA--5331 "EHDA:3365") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9372 "paramesonephric ducts") (mo-xrefAnalogous EHDA--4835 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7326 "anterior spinal artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5293 "EHDA:5292") (mo-xrefAnalogous EHDA--9918 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1791 "somite 17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2190 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--3163 EHDA--3162) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5868 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--5739 "EHDA:4784") (mo-xrefAnalogous EHDA--1402 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5089 "EHDA:1638") (mo-xrefAnalogous EHDA--8968 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5704 "hyaloid vascular plexus") (owl-someValuesFrom EHDA--8139 EHDA--8137) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5135 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--4642 "EHDA:4641") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7566 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--2280 EHDA--2272) (mo-xrefAnalogous EHDA--6355 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1600 EHDA--1599) (mo-xrefAnalogous EHDA--2427 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--1622 EHDA--1620) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7551 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10649 "EHDA:10648") (mo-xrefAnalogous EHDA--1073 "EHDA:619") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8991 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6141 "metacarpus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--8580 "EHDA:2551") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5403 "ductus venosus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7390 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--7844 EHDA--7839) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9390 "respiratory system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3374 "left part") (mo-xrefAnalogous EHDA--10141 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2309 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5131 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8381 "EHDA:1034") (mo-xrefAnalogous EHDA--4346 "EHDA:4345") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3030 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6076 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--4046 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2282 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6838 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7868 "alimentary system") (owl-someValuesFrom EHDA--3989 EHDA--3985) (mo-xrefAnalogous EHDA--4835 "EHDA:2975") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2254 "branchial groove") (owl-someValuesFrom EHDA--7738 EHDA--7737) (mo-xrefAnalogous EHDA--225 "stage:CS07") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4321 "cardiovascular system") (owl-someValuesFrom EHDA--6716 EHDA--6702) (owl-someValuesFrom EHDA--9870 EHDA--9867) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1137 "somite 03") (owl-someValuesFrom EHDA--6020 EHDA--6019) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3095 "extraembryonic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--3728 "EHDA:2855") (mo-xrefAnalogous EHDA--3235 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8079 "hepatic sinusoids") (owl-someValuesFrom EHDA--2692 EHDA--2642) (mo-xrefAnalogous EHDA--4217 "EHDA:707") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7092 "skeletal muscular system") (mo-xrefAnalogous EHDA--9210 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8386 "EHDA:251") (mo-xrefAnalogous EHDA--2637 "EHDA:496") (owl-someValuesFrom EHDA--9169 EHDA--9167) (mo-xrefAnalogous EHDA--7367 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6427 "EHDA:5328") (mo-xrefAnalogous EHDA--4466 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--795 "EHDA:434") (mo-xrefAnalogous EHDA--4576 "EHDA:3666") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2179 "future yolk sac stalk") (owl-someValuesFrom EHDA--7426 EHDA--7424) (owl-someValuesFrom EHDA--10247 EHDA--10239) (owl-someValuesFrom EHDA--169 EHDA--165) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8836 "future subarachnoid space") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1257 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--3487 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4731 EHDA--4727) (termFormat EnglishLanguage EHDA--893 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--1708 "EHDA:358") (owl-someValuesFrom EHDA--6693 EHDA--6692) (owl-someValuesFrom EHDA--7126 EHDA--7120) (mo-xrefAnalogous EHDA--3453 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9138 EHDA--9136) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8337 "coccygeal region") (mo-xrefAnalogous EHDA--6764 "EHDA:4724") (mo-xrefAnalogous EHDA--6742 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--885 EHDA--877) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7665 "superior ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--9338 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5521 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--8432 EHDA--8416) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6416 "primitive ophthalmic artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--4621 "EHDA:3736") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3601 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--5239 "EHDA:1835") (mo-xrefAnalogous EHDA--5747 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9445 EHDA--9444) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6390 "internal carotid artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6652 "superior ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5269 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--4837 EHDA--4835) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6475 "interventricular septum") (owl-someValuesFrom EHDA--7992 EHDA--7990) (owl-someValuesFrom EHDA--5943 EHDA--5942) (owl-someValuesFrom EHDA--7169 EHDA--7168) (mo-xrefAnalogous EHDA--2922 "EHDA:2921") (mo-xrefAnalogous EHDA--5184 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7001 "mesonephros") (mo-xrefAnalogous EHDA--9598 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8341 "vertebral cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8393 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8894 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7652 EHDA--7648) (owl-someValuesFrom EHDA--2766 EHDA--2756) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8365 "pectoral girdle and thoracic body wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--3844 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--8992 EHDA--8985) (mo-xrefAnalogous EHDA--5728 "EHDA:2923") (owl-someValuesFrom EHDA--3434 EHDA--3432) (mo-xrefAnalogous EHDA--1698 "EHDA:1697") (owl-someValuesFrom EHDA--355 EHDA--354) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7710 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--5134 "EHDA:2345") (mo-xrefAnalogous EHDA--4121 "EHDA:4120") (mo-xrefAnalogous EHDA--1632 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--260 EHDA--248) (owl-someValuesFrom EHDA--993 EHDA--947) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7484 "superior mesenteric vein") (owl-someValuesFrom EHDA--2896 EHDA--2894) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9590 "future crura") (mo-xrefAnalogous EHDA--7306 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6951 "EHDA:6950") (mo-xrefAnalogous EHDA--7666 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--586 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--6411 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7282 "EHDA:6250") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1487 "otic pit") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8624 "right part") (mo-xrefAnalogous EHDA--8024 "EHDA:2187") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9522 "vertebral cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--1331 "EHDA:1330") (owl-someValuesFrom EHDA--8882 EHDA--8746) (mo-xrefAnalogous EHDA--4523 "EHDA:3560") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4009 "arytenoid swellings") (mo-xrefAnalogous EHDA--3054 "EHDA:3053") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5393 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--10369 "EHDA:7987") (mo-xrefAnalogous EHDA--5596 "EHDA:3740") (owl-someValuesFrom EHDA--4478 EHDA--4476) (mo-xrefAnalogous EHDA--10667 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4293 "somite 32") (owl-someValuesFrom EHDA--7721 EHDA--7718) (owl-someValuesFrom EHDA--4377 EHDA--4370) (mo-xrefAnalogous EHDA--2962 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4767 "skeletal muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--1091 EHDA--1081) (mo-xrefAnalogous EHDA--2020 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--8643 EHDA--8642) (owl-someValuesFrom EHDA--3445 EHDA--3444) (mo-xrefAnalogous EHDA--3705 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6556 EHDA--6555) (mo-xrefAnalogous EHDA--4139 "EHDA:638") (mo-xrefAnalogous EHDA--9660 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--513 "EHDA:512") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2042 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--481 EHDA--421) (owl-someValuesFrom EHDA--5993 EHDA--5985) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6523 "gland") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5428 "forebrain") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3182 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10247 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2884 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8520 "EHDA:6278") (mo-xrefAnalogous EHDA--5664 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9364 Female) (mo-xrefAnalogous EHDA--6077 "EHDA:2327") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7515 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--4968 EHDA--4948) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4093 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10119 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9368 "germinal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8741 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9783 "posterior communicating artery") (owl-someValuesFrom EHDA--9591 EHDA--9586) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6125 "digit 4") (subclass EHDA--18 Human) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5387 "bulbar ridge") (owl-someValuesFrom EHDA--4465 EHDA--4464) (owl-someValuesFrom EHDA--8204 EHDA--8196) (owl-someValuesFrom EHDA--2286 EHDA--2285) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6915 "future appendix") (owl-someValuesFrom EHDA--2251 EHDA--17) (mo-xrefAnalogous EHDA--4652 "EHDA:2891") (mo-xrefAnalogous EHDA--5357 "EHDA:5356") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2903 "inner ear") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6752 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3862 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8244 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9485 EHDA--9481) (mo-xrefAnalogous EHDA--7634 "EHDA:5516") (mo-xrefAnalogous EHDA--6497 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2644 "EHDA:2643") (owl-someValuesFrom EHDA--2458 EHDA--2397) (owl-someValuesFrom EHDA--10149 EHDA--10147) (owl-someValuesFrom EHDA--9954 EHDA--9951) (owl-someValuesFrom EHDA--5487 EHDA--5483) (mo-xrefAnalogous EHDA--521 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--6924 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10244 EHDA--10243) (mo-xrefAnalogous EHDA--10276 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9815 "EHDA:8631") (mo-xrefAnalogous EHDA--10316 "EHDA:9178") (owl-someValuesFrom EHDA--8325 EHDA--8245) (mo-xrefAnalogous EHDA--2944 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6378 "EHDA:740") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3724 "nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--7707 "EHDA:4639") (mo-xrefAnalogous EHDA--3380 "EHDA:3379") (mo-xrefAnalogous EHDA--4103 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5254 EHDA--5253) (mo-xrefAnalogous EHDA--9603 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2056 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--5310 EHDA--5284) (mo-xrefAnalogous EHDA--1428 "EHDA:1427") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7148 "scapula pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--8862 "EHDA:8861") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8626 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--749 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--9963 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7863 EHDA--7862) (owl-someValuesFrom EHDA--10550 EHDA--10549) (mo-xrefAnalogous EHDA--1579 "EHDA:1578") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5987 "erector spinae pre-muscle mass") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7667 "cochlear component") (owl-someValuesFrom EHDA--9872 EHDA--9871) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3587 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--7829 EHDA--7813) (owl-someValuesFrom EHDA--5820 EHDA--5819) (mo-xrefAnalogous EHDA--2258 "EHDA:583") (owl-someValuesFrom EHDA--4532 EHDA--4530) (owl-someValuesFrom EHDA--6068 EHDA--6066) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5339 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--7568 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9594 EHDA--9593) (mo-xrefAnalogous EHDA--10102 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8409 EHDA--8386) (mo-xrefAnalogous EHDA--3145 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--272 "mesoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10497 "bronchiole") (mo-xrefAnalogous EHDA--10397 "EHDA:8029") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9630 "metacarpus pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2092 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--4045 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8827 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3004 "splenic primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1796 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7237 "EHDA:6164") (owl-someValuesFrom EHDA--4285 EHDA--4284) (mo-xrefAnalogous EHDA--126 "stage:CS05c") (owl-someValuesFrom EHDA--9367 Female) (mo-xrefAnalogous EHDA--6482 "EHDA:3441") (mo-xrefAnalogous EHDA--2609 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--757 "EHDA:416") (mo-xrefAnalogous EHDA--4890 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9433 "vascular element") (owl-someValuesFrom EHDA--10029 EHDA--10026) (owl-someValuesFrom EHDA--1460 EHDA--1454) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1125 "trigeminal neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--10437 "EHDA:6998") (owl-someValuesFrom EHDA--5739 EHDA--5737) (mo-xrefAnalogous EHDA--1323 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4999 "respiratory tract") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10448 "ureter") (mo-xrefAnalogous EHDA--2596 "EHDA:804") (mo-xrefAnalogous EHDA--5694 "EHDA:5693") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7013 "urogenital sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--6141 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3403 "septum primum") (mo-xrefAnalogous EHDA--10082 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--213 "embryo") (owl-someValuesFrom EHDA--6924 EHDA--6921) (mo-xrefAnalogous EHDA--2686 "EHDA:2685") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6070 "peritoneal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--2267 "EHDA:601") (mo-xrefAnalogous EHDA--1063 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8266 "cranial") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7494 "umbilical vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9382 "testis") (owl-someValuesFrom EHDA--3122 EHDA--3121) (owl-someValuesFrom EHDA--5451 EHDA--5447) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3131 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--5067 "EHDA:46") (mo-xrefAnalogous EHDA--2540 "EHDA:398") (mo-xrefAnalogous EHDA--8228 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1797 "EHDA:1225") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6541 "central nervous system") (owl-someValuesFrom EHDA--457 EHDA--437) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8923 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--5568 "EHDA:5567") (mo-xrefAnalogous EHDA--5064 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1550 EHDA--1549) (mo-xrefAnalogous EHDA--10115 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5859 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4561 "EHDA:3636") (mo-xrefAnalogous EHDA--2544 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--976 EHDA--948) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2321 "pericardio-peritoneal canal") (owl-someValuesFrom EHDA--3902 EHDA--3900) (mo-xrefAnalogous EHDA--10329 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8339 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7949 "caecum") (mo-xrefAnalogous EHDA--5251 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10468 "EHDA:8124") (owl-someValuesFrom EHDA--7512 EHDA--7511) (mo-xrefAnalogous EHDA--6466 "EHDA:5378") (mo-xrefAnalogous EHDA--6080 "EHDA:2333") (mo-xrefAnalogous EHDA--1027 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--6630 EHDA--6616) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6770 "ossicle") (mo-xrefAnalogous EHDA--6081 "EHDA:2335") (mo-xrefAnalogous EHDA--6600 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--602 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9298 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9174 "EHDA:528") (mo-xrefAnalogous EHDA--8371 "EHDA:7151") (owl-someValuesFrom EHDA--5570 EHDA--5566) (termFormat EnglishLanguage EHDA--608 "maxillary-mandibular groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--1307 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9735 "EHDA:177") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7178 "visceral") (mo-xrefAnalogous EHDA--4421 "EHDA:3433") (owl-someValuesFrom EHDA--9821 Heart) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9917 "integumental system") (owl-someValuesFrom EHDA--2132 EHDA--2128) (owl-someValuesFrom EHDA--9511 EHDA--9510) (owl-someValuesFrom EHDA--6336 EHDA--6335) (owl-someValuesFrom EHDA--93 EHDA--7) (mo-xrefAnalogous EHDA--5146 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--993 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--6813 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7441 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5072 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9480 "leg") (owl-someValuesFrom EHDA--7236 EHDA--7235) (mo-xrefAnalogous EHDA--1029 "EHDA:1028") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7356 "intersegmental artery") (owl-someValuesFrom EHDA--4023 EHDA--4021) (owl-someValuesFrom EHDA--5315 EHDA--5284) (owl-someValuesFrom EHDA--5765 EHDA--5753) (owl-someValuesFrom EHDA--732 EHDA--730) (owl-someValuesFrom EHDA--8716 EHDA--8687) (owl-someValuesFrom EHDA--10409 EHDA--10395) (owl-someValuesFrom EHDA--4890 EHDA--4887) (owl-someValuesFrom EHDA--564 EHDA--553) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6735 "sciatic nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--10053 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1748 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9240 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2674 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4972 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10444 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8176 EHDA--8168) (mo-xrefAnalogous EHDA--903 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--7262 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5513 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7539 EHDA--7537) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5609 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--1392 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9275 "oral cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--8816 EHDA--8814) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6610 "basal plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--5682 "EHDA:4710") (mo-xrefAnalogous EHDA--7050 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4054 "EHDA:1038") (mo-xrefAnalogous EHDA--9205 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4882 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7705 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--6913 EHDA--6911) (mo-xrefAnalogous EHDA--7758 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7795 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5428 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8733 "umbilical vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--4404 "EHDA:3422") (mo-xrefAnalogous EHDA--4631 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9849 "ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--5886 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8354 EHDA--8352) (owl-someValuesFrom EHDA--6551 EHDA--6544) (mo-xrefAnalogous EHDA--8608 "EHDA:412") (mo-xrefAnalogous EHDA--9267 "EHDA:8007") (owl-someValuesFrom EHDA--4305 EHDA--4211) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1946 "venous vitelline plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--2954 "EHDA:2953") (mo-xrefAnalogous EHDA--8548 "EHDA:377") (mo-xrefAnalogous EHDA--10135 "EHDA:500") (mo-xrefAnalogous EHDA--5769 "EHDA:2951") (mo-xrefAnalogous EHDA--9364 "EHDA:9363") (termFormat EnglishLanguage EHDA--967 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1629 "maxillary-mandibular groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--9856 "EHDA:1920") (mo-xrefAnalogous EHDA--258 "EHDA:257") (mo-xrefAnalogous EHDA--8090 "EHDA:5905") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4165 "arm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8545 "EHDA:8544") (mo-xrefAnalogous EHDA--5965 "EHDA:4995") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2581 "valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--9594 "EHDA:2319") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10503 "bronchiole") (owl-someValuesFrom EHDA--6123 EHDA--6119) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10567 "limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--5020 "EHDA:3089") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7455 "sinus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2766 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--7819 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7820 "capsule") (owl-someValuesFrom EHDA--7784 EHDA--7781) (owl-someValuesFrom EHDA--4638 EHDA--4636) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5965 "hilus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2600 "ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--9560 "EHDA:8368") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6149 "interdigital region between digits 1 and 2") (owl-someValuesFrom EHDA--8247 EHDA--8246) (mo-xrefAnalogous EHDA--9382 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1048 EHDA--1047) (mo-xrefAnalogous EHDA--9481 "EHDA:8291") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4333 "future vertebral artery") (owl-someValuesFrom EHDA--7405 EHDA--7379) (mo-xrefAnalogous EHDA--7449 "EHDA:1928") (mo-xrefAnalogous EHDA--10305 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10457 EHDA--10456) (mo-xrefAnalogous EHDA--3243 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8956 "EHDA:3776") (owl-someValuesFrom Elbow Arm) (mo-xrefAnalogous EHDA--7498 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6928 EHDA--6927) (owl-someValuesFrom EHDA--8658 EHDA--8657) (owl-someValuesFrom EHDA--4415 EHDA--4414) (mo-xrefAnalogous EHDA--1790 "EHDA:1211") (owl-someValuesFrom EHDA--928 Ear) (mo-xrefAnalogous EHDA--1692 "EHDA:644") (owl-someValuesFrom EHDA--5940 EHDA--5935) (mo-xrefAnalogous EHDA--9709 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8396 "greater omentum") (mo-xrefAnalogous EHDA--7963 "EHDA:983") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5090 "branchial pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--7098 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--7455 EHDA--7454) (mo-xrefAnalogous EHDA--8267 "EHDA:5035") (mo-xrefAnalogous EHDA--6628 "EHDA:5546") (mo-xrefAnalogous EHDA--6349 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--499 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4038 "non-tubular part") (mo-xrefAnalogous EHDA--9278 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8988 "EHDA:4696") (mo-xrefAnalogous EHDA--2310 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4690 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3264 "somite 19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2992 "EHDA:2991") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3998 "hepatic sinusoids") (mo-xrefAnalogous EHDA--3116 "EHDA:573") (owl-someValuesFrom EHDA--9326 EHDA--9324) (owl-someValuesFrom EHDA--8331 EHDA--8330) (owl-someValuesFrom EHDA--8257 EHDA--8256) (mo-xrefAnalogous EHDA--3739 "EHDA:3738") (mo-xrefAnalogous EHDA--9934 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5511 "EHDA:5510") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1119 "glossopharyngeal neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--8322 EHDA--8302) (owl-someValuesFrom EHDA--10555 EHDA--10553) (mo-xrefAnalogous EHDA--3132 "EHDA:605") (mo-xrefAnalogous EHDA--8963 "EHDA:4673") (mo-xrefAnalogous EHDA--10332 "EHDA:975") (mo-xrefAnalogous EHDA--3639 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10157 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4033 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4524 EHDA--4522) (mo-xrefAnalogous EHDA--1078 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5411 "EHDA:5410") (mo-xrefAnalogous EHDA--8935 "EHDA:5631") (mo-xrefAnalogous EHDA--4831 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3837 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7575 "pia mater") (owl-someValuesFrom EHDA--8801 EHDA--8791) (mo-xrefAnalogous EHDA--2241 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6889 "foregut-midgut junction") (mo-xrefAnalogous EHDA--9518 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9124 EHDA--9120) (mo-xrefAnalogous EHDA--3319 "EHDA:2517") (owl-someValuesFrom EHDA--2062 EHDA--2060) (owl-someValuesFrom EHDA--5874 EHDA--5872) (owl-someValuesFrom EHDA--6045 EHDA--6044) (mo-xrefAnalogous EHDA--382 "EHDA:381") (mo-xrefAnalogous EHDA--7980 "EHDA:3969") (mo-xrefAnalogous EHDA--5669 "EHDA:4685") (mo-xrefAnalogous EHDA--4556 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5888 EHDA--5884) (mo-xrefAnalogous EHDA--7585 "EHDA:4498") (mo-xrefAnalogous EHDA--7550 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4550 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5429 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9031 EHDA--9021) (mo-xrefAnalogous EHDA--8784 "EHDA:8783") (mo-xrefAnalogous EHDA--10558 "EHDA:5033") (owl-someValuesFrom Arm EHDA--9675) (owl-someValuesFrom EHDA--893 EHDA--887) (mo-xrefAnalogous EHDA--7844 "EHDA:6803") (owl-someValuesFrom EHDA--4141 EHDA--4140) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3989 "intrahepatic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--7015 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5413 "EHDA:4442") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2314 "pericardial component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9159 "dorsal mesogastrium") (owl-someValuesFrom EHDA--6702 EHDA--6701) (mo-xrefAnalogous EHDA--9223 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9357 "urorectal septum") (owl-someValuesFrom EHDA--6511 EHDA--6484) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7458 "future sigmoid sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--9969 "EHDA:3496") (mo-xrefAnalogous EHDA--1770 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--3436 EHDA--3432) (mo-xrefAnalogous EHDA--1016 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--3039 "EHDA:542") (owl-someValuesFrom EHDA--6225 EHDA--6223) (mo-xrefAnalogous EHDA--5708 "EHDA:5707") (mo-xrefAnalogous EHDA--3475 "EHDA:3474") (owl-someValuesFrom EHDA--3024 EHDA--3023) (mo-xrefAnalogous EHDA--4839 "EHDA:2983") (owl-someValuesFrom EHDA--3643 EHDA--3641) (mo-xrefAnalogous EHDA--8114 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6032 "chondrocranium") (owl-someValuesFrom EHDA--9523 EHDA--9509) (mo-xrefAnalogous EHDA--6870 "EHDA:2991") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5379 "parietal pericardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4426 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10354 "EHDA:3949") (termFormat EnglishLanguage EHDA--935 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--471 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9685 "ulna cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--3547 "EHDA:3546") (owl-someValuesFrom EHDA--9771 EHDA--9741) (mo-xrefAnalogous EHDA--2818 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2120 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5634 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--590 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--7976 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8539 "EHDA:6314") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3157 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1865 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10083 "neural tube") (mo-xrefAnalogous EHDA--8810 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2950 "EHDA:2949") (mo-xrefAnalogous EHDA--2728 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2437 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--8937 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--763 "heart") (mo-xrefAnalogous EHDA--8186 "EHDA:8185") (mo-xrefAnalogous EHDA--9449 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6066 "EHDA:636") (mo-xrefAnalogous EHDA--4215 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--643 "peritoneal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--9271 "EHDA:8015") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5382 "valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--9908 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6219 "forearm") (mo-xrefAnalogous EHDA--461 "EHDA:460") (mo-xrefAnalogous EHDA--8432 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9615 "lower limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--5842 "EHDA:3924") (owl-someValuesFrom EHDA--3661 EHDA--3659) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9436 "main bronchus") (owl-someValuesFrom EHDA--2686 EHDA--2684) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5404 "future inferior vena cava") (owl-someValuesFrom EHDA--4717 EHDA--4713) (mo-xrefAnalogous EHDA--4316 "EHDA:2531") (mo-xrefAnalogous EHDA--8160 "EHDA:8159") (mo-xrefAnalogous EHDA--10039 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8682 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--885 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--1942 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1718 "somite 01") (mo-xrefAnalogous EHDA--5250 "EHDA:2473") (mo-xrefAnalogous EHDA--8529 "EHDA:6292") (owl-someValuesFrom EHDA--2179 EHDA--2174) (termFormat EnglishLanguage EHDA--576 "branchial groove") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8409 "pleural component") (owl-someValuesFrom EHDA--2401 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--6960 "EHDA:5877") (mo-xrefAnalogous EHDA--7662 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5230 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2218 "EHDA:2217") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1866 "1st arch artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--157 "syncytiotrophoblast") (owl-someValuesFrom EHDA--7385 EHDA--7384) (mo-xrefAnalogous EHDA--5015 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--897 "rhombencephalic vesicle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4413 "pulmonary valve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6569 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--5622 "EHDA:5621") (mo-xrefAnalogous EHDA--4582 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1047 "EHDA:571") (mo-xrefAnalogous EHDA--4137 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1302 "primitive ventricle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8720 "principal vein of upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--1258 "EHDA:414") (mo-xrefAnalogous EHDA--6859 "EHDA:2969") (mo-xrefAnalogous EHDA--3462 "EHDA:494") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2615 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--2330 "EHDA:2329") (owl-someValuesFrom EHDA--4699 EHDA--4691) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5079 "1st arch") (owl-someValuesFrom EHDA--7396 EHDA--7391) (mo-xrefAnalogous EHDA--1450 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--1351 "EHDA:1350") (mo-xrefAnalogous EHDA--8748 "EHDA:3470") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6884 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8540 "EHDA:6316") (owl-someValuesFrom EHDA--8370 EHDA--8330) (mo-xrefAnalogous EHDA--7420 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5141 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9682 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--235 "EHDA:144") (owl-someValuesFrom EHDA--10230 EHDA--10229) (owl-someValuesFrom EHDA--10591 EHDA--10586) (mo-xrefAnalogous EHDA--3163 "EHDA:1665") (mo-xrefAnalogous EHDA--4999 "EHDA:2219") (owl-someValuesFrom EHDA--3038 EHDA--3028) (mo-xrefAnalogous EHDA--9260 "EHDA:9259") (owl-someValuesFrom EHDA--3551 EHDA--3549) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8449 "interdigital region between digits 3 and 4") (mo-xrefAnalogous EHDA--5421 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--2634 EHDA--2633) (owl-someValuesFrom EHDA--4177 EHDA--4173) (mo-xrefAnalogous EHDA--6101 "EHDA:6100") (owl-someValuesFrom EHDA--1296 EHDA--1295) (mo-xrefAnalogous EHDA--10603 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7104 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--6699 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8290 EHDA--8274) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3739 "trigeminal V") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1693 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1392 "EHDA:1391") (owl-someValuesFrom EHDA--8562 EHDA--8560) (mo-xrefAnalogous EHDA--4443 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9839 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1254 "EHDA:406") (mo-xrefAnalogous EHDA--9687 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6760 "EHDA:4716") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2850 "superior ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--9713 EHDA--9712) (owl-someValuesFrom EHDA--4399 EHDA--4397) (owl-someValuesFrom EHDA--5273 EHDA--5271) (owl-someValuesFrom EHDA--4575 EHDA--4572) (owl-someValuesFrom EHDA--4304 EHDA--4302) (owl-someValuesFrom EHDA--7116 EHDA--6053) (mo-xrefAnalogous EHDA--4232 "EHDA:727") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10107 "recurrent laryngeal branch") (owl-someValuesFrom EHDA--2340 EHDA--2336) (mo-xrefAnalogous EHDA--8811 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8999 "saccule") (mo-xrefAnalogous EHDA--10152 "EHDA:7765") (mo-xrefAnalogous EHDA--1188 "EHDA:731") (mo-xrefAnalogous EHDA--6544 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--114 "embryo") (mo-xrefAnalogous EHDA--3807 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--666 "otic neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--2014 EHDA--2004) (mo-xrefAnalogous EHDA--8886 "EHDA:5586") (mo-xrefAnalogous EHDA--2567 "EHDA:760") (mo-xrefAnalogous EHDA--9060 "EHDA:9059") (mo-xrefAnalogous EHDA--9833 "EHDA:5376") (mo-xrefAnalogous EHDA--7520 "EHDA:4472") (mo-xrefAnalogous EHDA--8096 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8895 EHDA--8883) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1118 "facio-acoustic neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--816 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--4550 EHDA--4549) (mo-xrefAnalogous EHDA--5612 "EHDA:4643") (mo-xrefAnalogous EHDA--6681 "EHDA:4630") (owl-someValuesFrom EHDA--2417 EHDA--2416) (owl-someValuesFrom EHDA--4259 EHDA--4257) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3270 "somite 21") (mo-xrefAnalogous EHDA--2323 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--10250 EHDA--9739) (owl-someValuesFrom EHDA--9211 EHDA--9208) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5396 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--3193 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--3240 EHDA--3221) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8694 "marginal sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--6333 "EHDA:1829") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7131 "lumbar region") (owl-someValuesFrom EHDA--8397 EHDA--8396) (mo-xrefAnalogous EHDA--6486 "EHDA:6485") (owl-someValuesFrom EHDA--3539 EHDA--3535) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7071 "segmental bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--7584 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3192 EHDA--3191) (mo-xrefAnalogous EHDA--2494 "EHDA:2493") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8322 "teres major") (owl-someValuesFrom EHDA--4972 EHDA--4970) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7050 "segmental bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--634 "EHDA:293") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8894 "olfactory I") (mo-xrefAnalogous EHDA--2919 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2573 EHDA--2572) (owl-someValuesFrom EHDA--8220 EHDA--8218) (mo-xrefAnalogous EHDA--9428 "EHDA:8221") (mo-xrefAnalogous EHDA--4350 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2563 "EHDA:412") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4483 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--78 EHDA--76) (mo-xrefAnalogous EHDA--2022 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--9776 EHDA--9741) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8414 "limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--2120 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9612 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--7899 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2292 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--6241 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5076 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--345 "EHDA:344") (mo-xrefAnalogous EHDA--9234 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7219 "EHDA:6126") (mo-xrefAnalogous EHDA--9490 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6139 "EHDA:6138") (mo-xrefAnalogous EHDA--7008 "EHDA:7007") (mo-xrefAnalogous EHDA--5185 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10037 EHDA--10033) (mo-xrefAnalogous EHDA--697 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4222 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5964 "EHDA:4993") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2439 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3593 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6285 "digit 5") (owl-someValuesFrom EHDA--3497 EHDA--3471) (owl-someValuesFrom EHDA--6024 EHDA--6023) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8601 "remnant of mandibular artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10150 "endolymphatic sac") (mo-xrefAnalogous EHDA--6947 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7290 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--242 "EHDA:164") (mo-xrefAnalogous EHDA--7887 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2296 EHDA--2285) (owl-someValuesFrom EHDA--9992 EHDA--9990) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3811 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1950 "nervous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--7898 "EHDA:3866") (mo-xrefAnalogous EHDA--225 "EHDA:224") (termFormat EnglishLanguage EHDA--503 "ear") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7599 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--5276 EHDA--5274) (owl-someValuesFrom EHDA--10454 EHDA--10449) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2184 "pituitary") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9175 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4701 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7940 "dorsal pancreatic duct") (owl-someValuesFrom EHDA--6974 EHDA--6973) (mo-xrefAnalogous EHDA--8504 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7062 "EHDA:4983") (owl-someValuesFrom EHDA--5270 EHDA--5268) (owl-someValuesFrom EHDA--1317 EHDA--1311) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4574 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5619 "autonomic") (mo-xrefAnalogous EHDA--10641 "EHDA:9546") (mo-xrefAnalogous EHDA--2756 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3282 "EHDA:1827") (mo-xrefAnalogous EHDA--2928 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3449 "hepato-cardiac vein") (owl-someValuesFrom EHDA--5643 EHDA--5642) (mo-xrefAnalogous EHDA--7616 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7313 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4321 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10503 "EHDA:8183") (mo-xrefAnalogous EHDA--5264 "EHDA:2501") (mo-xrefAnalogous EHDA--5444 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7362 "EHDA:3350") (mo-xrefAnalogous EHDA--3065 "EHDA:2213") (mo-xrefAnalogous EHDA--5133 "EHDA:2343") (termFormat EnglishLanguage EHDA--722 "somite 10") (owl-someValuesFrom EHDA--3839 EHDA--3833) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5475 "telencephalic part of interventricular foramen") (mo-xrefAnalogous EHDA--8842 "EHDA:5504") (mo-xrefAnalogous EHDA--2574 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--839 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--3321 "EHDA:2521") (mo-xrefAnalogous EHDA--10051 "EHDA:6657") (owl-someValuesFrom EHDA--5968 EHDA--5967) (mo-xrefAnalogous EHDA--9590 "EHDA:4120") (owl-someValuesFrom EHDA--1293 EHDA--1291) (mo-xrefAnalogous EHDA--6832 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8814 EHDA--8747) (owl-someValuesFrom EHDA--5001 EHDA--5000) (mo-xrefAnalogous EHDA--3341 "EHDA:406") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6468 "valve") (owl-someValuesFrom EHDA--9749 EHDA--9741) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8511 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6521 "EHDA:6520") (mo-xrefAnalogous EHDA--8623 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2734 "EHDA:2733") (owl-someValuesFrom EHDA--676 EHDA--672) (mo-xrefAnalogous EHDA--6766 "EHDA:4728") (owl-someValuesFrom EHDA--7728 EHDA--7727) (mo-xrefAnalogous EHDA--9678 "EHDA:6214") (mo-xrefAnalogous EHDA--2229 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--2623 EHDA--2617) (owl-someValuesFrom EHDA--4407 EHDA--4366) (mo-xrefAnalogous EHDA--10348 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6732 EHDA--6727) (owl-someValuesFrom EHDA--5825 EHDA--5824) (mo-xrefAnalogous EHDA--3507 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8828 "EHDA:7612") (mo-xrefAnalogous EHDA--10153 "EHDA:4698") (mo-xrefAnalogous EHDA--7755 "EHDA:4687") (owl-someValuesFrom EHDA--9608 EHDA--9603) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4136 "mesothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3270 EHDA--3221) (mo-xrefAnalogous EHDA--5353 "EHDA:5352") (mo-xrefAnalogous EHDA--7063 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5674 EHDA--5673) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7142 "basioccipital cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6187 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6621 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5827 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7448 "EHDA:1926") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8973 "endothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7244 "hip") (mo-xrefAnalogous EHDA--10004 "EHDA:7612") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3052 "extrahepatic part") (owl-someValuesFrom EHDA--5424 EHDA--5398) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9001 "cochlear") (owl-someValuesFrom EHDA--7099 EHDA--7097) (mo-xrefAnalogous EHDA--4296 "EHDA:2491") (termFormat EnglishLanguage EHDA--676 "somite 02") (owl-someValuesFrom EHDA--8922 EHDA--8913) (owl-someValuesFrom EHDA--749 EHDA--746) (mo-xrefAnalogous EHDA--10301 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7580 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8372 EHDA--8370) (owl-someValuesFrom EHDA--535 EHDA--515) (mo-xrefAnalogous EHDA--5932 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4161 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--9040 Eyelid) (mo-xrefAnalogous EHDA--2690 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7673 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7660 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7223 EHDA--7200) (mo-xrefAnalogous EHDA--10178 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4392 "EHDA:3408") (mo-xrefAnalogous EHDA--10615 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4467 "EHDA:3474") (mo-xrefAnalogous EHDA--1210 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8081 "EHDA:6998") (mo-xrefAnalogous EHDA--6145 "EHDA:6144") (mo-xrefAnalogous EHDA--2596 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1461 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10431 "right lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5215 "trunk mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7642 EHDA--7639) (owl-someValuesFrom EHDA--3161 EHDA--3159) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4014 "vascular element") (mo-xrefAnalogous EHDA--3371 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1770 "somite 10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9914 "suprarenal vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7322 "body-wall mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4279 "EHDA:1841") (mo-xrefAnalogous EHDA--6680 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9870 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1164 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9672 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9596 EHDA--9595) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9310 "left hepatic duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--437 "primitive heart tube") (mo-xrefAnalogous EHDA--2074 "EHDA:2073") (mo-xrefAnalogous EHDA--5322 "EHDA:5321") (owl-someValuesFrom EHDA--4960 EHDA--4958) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10336 "future appendix") (termFormat EnglishLanguage Heart "heart") (mo-xrefAnalogous EHDA--1250 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7620 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10001 EHDA--10000) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3855 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4748 EHDA--4746) (mo-xrefAnalogous EHDA--7881 "EHDA:2939") (mo-xrefAnalogous EHDA--4972 "EHDA:4971") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6082 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--7061 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2822 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--182 "stage:CS06b") (owl-someValuesFrom EHDA--6882 EHDA--6880) (mo-xrefAnalogous EHDA--9274 "EHDA:8021") (mo-xrefAnalogous EHDA--222 "stage:CS07") (owl-someValuesFrom EHDA--7752 EHDA--7751) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6573 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--6408 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7885 "EHDA:2947") (mo-xrefAnalogous EHDA--8137 "EHDA:8136") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9237 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3437 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--133 "EHDA:132") (owl-someValuesFrom EHDA--1331 EHDA--1328) (mo-xrefAnalogous EHDA--9353 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8457 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6786 "optic stalk") (mo-xrefAnalogous EHDA--7815 "EHDA:5703") (owl-someValuesFrom EHDA--253 EHDA--248) (owl-someValuesFrom EHDA--2010 EHDA--2008) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5005 "trachea") (mo-xrefAnalogous EHDA--7439 "EHDA:1914") (mo-xrefAnalogous EHDA--9443 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5666 EHDA--5665) (mo-xrefAnalogous EHDA--618 "EHDA:617") (owl-someValuesFrom EHDA--2882 EHDA--2878) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4202 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4079 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7480 "intersubcardinal venous anastomosis") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6888 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4941 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5821 "dorsal bud") (owl-someValuesFrom EHDA--9358 EHDA--9097) (mo-xrefAnalogous EHDA--3563 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1403 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--6459 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1372 "EHDA:862") (mo-xrefAnalogous EHDA--3815 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10003 "EHDA:7610") (mo-xrefAnalogous EHDA--4443 "EHDA:4442") (mo-xrefAnalogous EHDA--1085 "EHDA:1084") (mo-xrefAnalogous EHDA--7574 "EHDA:5476") (owl-someValuesFrom EHDA--9893 EHDA--9867) (owl-someValuesFrom EHDA--1342 EHDA--1340) (owl-someValuesFrom EHDA--2403 EHDA--2401) (mo-xrefAnalogous EHDA--3129 "EHDA:599") (mo-xrefAnalogous EHDA--1710 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--754 "umbilical artery") (owl-someValuesFrom EHDA--4009 EHDA--4007) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9809 "auricular region") (mo-xrefAnalogous EHDA--5843 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7503 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8249 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6677 "EHDA:3744") (owl-someValuesFrom EHDA--9183 EHDA--9179) (mo-xrefAnalogous EHDA--7359 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5769 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6470 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2471 "EHDA:1853") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3991 "left hepatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--3741 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7933 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--9991 EHDA--9990) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8675 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--5962 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1686 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--9769 "EHDA:4337") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1046 "embryo") (mo-xrefAnalogous EHDA--3667 "EHDA:3666") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9834 "parietal pericardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--274 "amniotic cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--9331 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1419 "pro-rhombomere c") (mo-xrefAnalogous EHDA--9004 "EHDA:4722") (mo-xrefAnalogous EHDA--7391 "EHDA:1277") (mo-xrefAnalogous EHDA--6781 "EHDA:4739") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4040 "metanephros") (mo-xrefAnalogous EHDA--3909 "EHDA:3017") (mo-xrefAnalogous EHDA--7503 "EHDA:6534") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3117 "branchial groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--9132 "EHDA:2979") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3547 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3609 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8824 "EHDA:7604") (mo-xrefAnalogous EHDA--4602 "EHDA:3712") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5374 "aortico-pulmonary spiral septum") (owl-someValuesFrom EHDA--279 EHDA--278) (mo-xrefAnalogous EHDA--935 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8754 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8061 EHDA--8059) (owl-someValuesFrom EHDA--7377 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--10453 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--753 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7695 "filum terminale") (termFormat EnglishLanguage EHDA--716 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7339 "EHDA:7338") (mo-xrefAnalogous EHDA--2175 "EHDA:985") (mo-xrefAnalogous EHDA--9439 "EHDA:3078") (mo-xrefAnalogous EHDA--2613 "EHDA:1928") (mo-xrefAnalogous EHDA--3267 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1889 "EHDA:1279") (owl-someValuesFrom EHDA--6205 EHDA--6201) (termFormat EnglishLanguage EHDA--957 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--3269 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5257 EHDA--5256) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9800 "atrium") (owl-someValuesFrom EHDA--10052 EHDA--9928) (owl-someValuesFrom EHDA--8496 EHDA--8495) (mo-xrefAnalogous EHDA--5363 "EHDA:1896") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6683 "spinal cord") (mo-xrefAnalogous EHDA--1324 "EHDA:498") (mo-xrefAnalogous EHDA--9983 "EHDA:6586") (mo-xrefAnalogous EHDA--4159 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7193 EHDA--7169) (owl-someValuesFrom EHDA--7017 EHDA--7013) (documentation EnglishLanguage "Represents the symmetric property. (Typedefs only)") (owl-someValuesFrom EHDA--5496 EHDA--5494) (owl-someValuesFrom EHDA--10458 EHDA--10456) (mo-xrefAnalogous EHDA--7376 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5432 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6502 "post-hepatic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--1860 "EHDA:740") (owl-someValuesFrom EHDA--10198 EHDA--10195) (owl-someValuesFrom EHDA--10265 EHDA--10263) (mo-xrefAnalogous EHDA--4539 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8141 "EHDA:8140") (mo-xrefAnalogous EHDA--7979 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7759 "EHDA:4694") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9339 "primitive collecting ducts") (owl-someValuesFrom EHDA--4683 EHDA--4682) (mo-xrefAnalogous EHDA--6328 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7563 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3187 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6873 "EHDA:4844") (mo-xrefAnalogous EHDA--4919 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6827 EHDA--6825) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10530 "lower") (mo-xrefAnalogous EHDA--9663 "EHDA:6186") (owl-someValuesFrom EHDA--5438 EHDA--5434) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9772 "internal thoracic artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9134 "right lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--4513 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9664 Knee) (mo-xrefAnalogous EHDA--965 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--3748 EHDA--3725) (mo-xrefAnalogous EHDA--8129 "EHDA:8128") (mo-xrefAnalogous EHDA--5700 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--2130 EHDA--2129) (owl-someValuesFrom EHDA--1249 EHDA--1247) (owl-someValuesFrom EHDA--7988 EHDA--7986) (mo-xrefAnalogous EHDA--4078 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9477 "extensor pre-muscle mass") (owl-someValuesFrom EHDA--9562 EHDA--9556) (mo-xrefAnalogous EHDA--9113 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4597 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7248 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6568 "primary meninx") (mo-xrefAnalogous EHDA--7611 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous Limb "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4181 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7886 "EHDA:2949") (mo-xrefAnalogous EHDA--7258 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2584 "foramen") (owl-someValuesFrom EHDA--8080 EHDA--8075) (mo-xrefAnalogous EHDA--3900 "EHDA:2165") (owl-someValuesFrom EHDA--5876 EHDA--5874) (owl-someValuesFrom EHDA--5507 EHDA--5505) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10088 "basal columns") (mo-xrefAnalogous EHDA--3563 "EHDA:3562") (mo-xrefAnalogous EHDA--3421 "EHDA:3420") (owl-someValuesFrom EHDA--9376 Male) (mo-xrefAnalogous Process "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4019 "respiratory tract") (mo-xrefAnalogous EHDA--7705 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6177 "EHDA:6176") (owl-someValuesFrom EHDA--7695 EHDA--7693) (owl-someValuesFrom EHDA--1019 EHDA--570) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5326 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--6859 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--248 EHDA--12) (mo-xrefAnalogous EHDA--8845 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10592 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--732 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3647 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2316 "EHDA:295") (mo-xrefAnalogous EHDA--505 "EHDA:504") (mo-xrefAnalogous EHDA--8342 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7293 "EHDA:6272") (owl-someValuesFrom EHDA--843 EHDA--841) (mo-xrefAnalogous EHDA--5827 "EHDA:3017") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9921 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7446 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3278 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2982 "EHDA:2981") (mo-xrefAnalogous EHDA--5046 "EHDA:5045") (owl-someValuesFrom EHDA--3828 EHDA--3825) (mo-xrefAnalogous EHDA--3328 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7307 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1567 "endothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--135 EHDA--9) (owl-someValuesFrom EHDA--831 EHDA--829) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4242 "somite 15") (mo-xrefAnalogous EHDA--879 "EHDA:878") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3851 "hypopharyngeal eminence") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4642 "alar columns") (mo-xrefAnalogous EHDA--8353 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9242 "EHDA:542") (mo-xrefAnalogous EHDA--9275 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2834 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4543 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--3737 "EHDA:3736") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6947 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--9674 "EHDA:6206") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10302 "ventral mesogastrium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4271 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--4533 EHDA--4532) (mo-xrefAnalogous EHDA--8598 "EHDA:7363") (mo-xrefAnalogous EHDA--6746 "EHDA:4689") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3701 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--9421 EHDA--9414) (mo-xrefAnalogous EHDA--1248 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1261 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--5052 EHDA--5050) (owl-someValuesFrom EHDA--2387 EHDA--2377) (owl-someValuesFrom EHDA--4789 EHDA--4787) (owl-someValuesFrom EHDA--2964 EHDA--2962) (mo-xrefAnalogous EHDA--9466 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4151 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5684 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7128 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7398 "left venous valve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10154 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1788 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8978 "pinna") (termFormat EnglishLanguage EHDA--552 "primitive pit") (mo-xrefAnalogous EHDA--10640 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4570 "rhombomere 07") (mo-xrefAnalogous EHDA--4742 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10494 "left lung rudiment") (mo-xrefAnalogous EHDA--8306 "EHDA:8305") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1176 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5219 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9381 "EHDA:9380") (mo-xrefAnalogous EHDA--8619 "EHDA:5343") (mo-xrefAnalogous EHDA--1622 "EHDA:593") (owl-someValuesFrom EHDA--7907 EHDA--7906) (mo-xrefAnalogous EHDA--7890 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5344 "EHDA:5343") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10454 "medullary stroma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5251 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--5229 EHDA--5219) (owl-someValuesFrom EHDA--6464 EHDA--6459) (mo-xrefAnalogous EHDA--8532 "EHDA:6300") (mo-xrefAnalogous EHDA--1883 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5559 "meninges") (mo-xrefAnalogous EHDA--664 "EHDA:663") (mo-xrefAnalogous EHDA--6481 "EHDA:1928") (mo-xrefAnalogous EHDA--3718 "EHDA:2840") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8184 "bronchiole") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10344 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--399 EHDA--397) (mo-xrefAnalogous EHDA--2068 "EHDA:2067") (owl-someValuesFrom EHDA--10538 EHDA--10529) (mo-xrefAnalogous EHDA--2816 "EHDA:2815") (mo-xrefAnalogous EHDA--9415 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7714 "EHDA:2891") (mo-xrefAnalogous EHDA--26 "EHDA:25") (owl-someValuesFrom EHDA--8900 EHDA--8883) (owl-someValuesFrom EHDA--1095 EHDA--1081) (owl-someValuesFrom EHDA--9899 EHDA--9867) (owl-someValuesFrom EHDA--2289 EHDA--2288) (mo-xrefAnalogous EHDA--8647 "EHDA:5378") (mo-xrefAnalogous EHDA--5028 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6024 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7665 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8967 "nerve trunk") (mo-xrefAnalogous EHDA--2594 "EHDA:800") (mo-xrefAnalogous EHDA--2692 "EHDA:2691") (mo-xrefAnalogous EHDA--728 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4787 "EHDA:4786") (mo-xrefAnalogous EHDA--6855 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10466 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--746 "EHDA:398") (owl-someValuesFrom EHDA--118 EHDA--8) (mo-xrefAnalogous EHDA--2309 "EHDA:1677") (mo-xrefAnalogous EHDA--8466 "EHDA:6188") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1577 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7677 "glossopharyngeal IX") (termFormat EnglishLanguage EHDA--104 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--2904 "EHDA:2122") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2572 "common atrial chamber") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9806 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--2275 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5824 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3366 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--5694 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5269 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4999 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3485 EHDA--3483) (owl-someValuesFrom EHDA--5794 EHDA--5777) (owl-someValuesFrom EHDA--8026 EHDA--7983) (mo-xrefAnalogous EHDA--8552 "EHDA:396") (mo-xrefAnalogous EHDA--5517 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9303 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4801 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5227 EHDA--5226) (mo-xrefAnalogous EHDA--8627 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3979 "oral epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--315 "neural fold") (mo-xrefAnalogous EHDA--3194 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--3746 EHDA--3725) (owl-someValuesFrom EHDA--6424 EHDA--6381) (mo-xrefAnalogous EHDA--5304 "EHDA:2551") (mo-xrefAnalogous EHDA--9909 "EHDA:2631") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3262 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--8469 EHDA--8458) (owl-someValuesFrom EHDA--10547 EHDA--10544) (mo-xrefAnalogous EHDA--8762 "EHDA:4477") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8958 "nerve plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--8949 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4074 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1895 "EHDA:1894") (mo-xrefAnalogous EHDA--1895 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--4654 EHDA--4653) (mo-xrefAnalogous EHDA--5454 "EHDA:3486") (owl-someValuesFrom EHDA--5936 EHDA--5935) (mo-xrefAnalogous EHDA--7038 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1929 EHDA--1913) (mo-xrefAnalogous EHDA--2241 "EHDA:1026") (owl-someValuesFrom EHDA--568 EHDA--567) (mo-xrefAnalogous EHDA--10242 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6886 "EHDA:4866") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8713 "inferior mesenteric vein") (owl-someValuesFrom EHDA--6291 EHDA--6289) (mo-xrefAnalogous EHDA--881 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--2506 EHDA--2504) (mo-xrefAnalogous EHDA--6330 "EHDA:387") (mo-xrefAnalogous EHDA--5768 "EHDA:5767") (owl-someValuesFrom EHDA--4295 EHDA--4293) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5826 "ventral pancreatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--5422 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8376 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9179 Pancreas) (mo-xrefAnalogous EHDA--3730 "EHDA:3729") (owl-someValuesFrom EHDA--8114 EHDA--8088) (owl-someValuesFrom EHDA--8312 EHDA--8302) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2746 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5244 "somite 28") (owl-someValuesFrom EHDA--559 EHDA--558) (mo-xrefAnalogous EHDA--5081 "EHDA:577") (mo-xrefAnalogous EHDA--3241 "EHDA:1182") (mo-xrefAnalogous EHDA--3084 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9781 "suprarenal artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--1472 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7289 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7837 "extrinsic ocular muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--10327 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9731 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9635 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5615 EHDA--5609) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8618 "left part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6287 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--258 "non-neural ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7839 "EHDA:6801") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10510 "accessory lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--4104 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9622 "digit 2") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6823 "visceral organ") (owl-someValuesFrom EHDA--2589 EHDA--2588) (mo-xrefAnalogous EHDA--9270 "EHDA:8013") (owl-someValuesFrom EHDA--5144 EHDA--5142) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4986 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--7874 "EHDA:3830") (mo-xrefAnalogous EHDA--6743 "EHDA:3792") (mo-xrefAnalogous EHDA--676 "EHDA:370") (mo-xrefAnalogous EHDA--9704 "EHDA:6262") (mo-xrefAnalogous EHDA--1010 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--10022 EHDA--10020) (mo-xrefAnalogous EHDA--3849 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7496 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--403 EHDA--397) (mo-xrefAnalogous EHDA--7317 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2307 EHDA--2300) (mo-xrefAnalogous EHDA--6579 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4141 "EHDA:2324") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1940 "posterior") (mo-xrefAnalogous EHDA--10255 "EHDA:518") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8623 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--4302 EHDA--4211) (mo-xrefAnalogous EHDA--2932 "EHDA:2931") (mo-xrefAnalogous EHDA--6817 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3320 "EHDA:2519") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7041 "endothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4783 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7642 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8951 EHDA--8945) (mo-xrefAnalogous EHDA--391 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6760 "cochlear") (mo-xrefAnalogous EHDA--2392 "EHDA:1745") (mo-xrefAnalogous EHDA--3334 "EHDA:2543") (mo-xrefAnalogous EHDA--7679 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10071 "vagal X") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8881 "vestibular component") (owl-someValuesFrom EHDA--3242 EHDA--3240) (owl-someValuesFrom EHDA--10099 EHDA--10097) (termFormat EnglishLanguage EHDA--651 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4346 "inferior mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3405 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8920 "EHDA:4647") (mo-xrefAnalogous EHDA--8896 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8519 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3373 "EHDA:1267") (owl-someValuesFrom EHDA--10278 EHDA--10277) (mo-xrefAnalogous EHDA--6618 "EHDA:5530") (owl-someValuesFrom EHDA--4098 EHDA--4089) (owl-someValuesFrom EHDA--3113 EHDA--3111) (owl-someValuesFrom EHDA--8985 EHDA--8970) (mo-xrefAnalogous EHDA--4518 "EHDA:3550") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10115 "coeliac ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--775 "endocardial tissue") (owl-someValuesFrom EHDA--1436 EHDA--1434) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9081 "extrinsic ocular muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--2103 EHDA--2101) (mo-xrefAnalogous EHDA--8832 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5095 EHDA--5092) (owl-someValuesFrom EHDA--9165 EHDA--9164) (mo-xrefAnalogous EHDA--7729 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5611 "alar columns") (mo-xrefAnalogous EHDA--4651 "EHDA:2889") (owl-someValuesFrom EHDA--1773 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--6799 "EHDA:5729") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2200 "hepatic sinusoids") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3812 "optic cup") (mo-xrefAnalogous EHDA--5475 "EHDA:5474") (mo-xrefAnalogous EHDA--2102 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--662 "EHDA:360") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6784 "lens fibres") (owl-someValuesFrom EHDA--3557 EHDA--3545) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3261 "somite 18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9946 "adenohypophysis primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5730 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--36 "stage:CS02") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2228 "endothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8478 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8516 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4246 "EHDA:1209") (mo-xrefAnalogous EHDA--4888 "EHDA:3915") (owl-someValuesFrom EHDA--4507 EHDA--4505) (mo-xrefAnalogous EHDA--7245 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7346 "EHDA:404") (mo-xrefAnalogous EHDA--4107 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2242 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4808 "EHDA:3838") (owl-someValuesFrom EHDA--9752 EHDA--9749) (mo-xrefAnalogous EHDA--2146 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4464 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6678 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7958 "EHDA:3924") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9212 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--6666 EHDA--6665) (owl-someValuesFrom EHDA--4948 EHDA--4946) (mo-xrefAnalogous EHDA--6084 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10216 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2382 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5545 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8542 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8617 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8111 "phallic part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5634 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--6572 "EHDA:5466") (mo-xrefAnalogous EHDA--2369 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--6922 EHDA--6921) (termFormat EnglishLanguage EHDA--76 "epiblast") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7838 "nose") (mo-xrefAnalogous EHDA--6630 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1877 EHDA--1876) (owl-someValuesFrom EHDA--5564 EHDA--5426) (owl-someValuesFrom EHDA--8543 EHDA--8499) (mo-xrefAnalogous EHDA--527 "EHDA:526") (mo-xrefAnalogous EHDA--10621 "EHDA:8349") (mo-xrefAnalogous EHDA--6609 "EHDA:5512") (owl-someValuesFrom EHDA--4628 EHDA--4614) (owl-someValuesFrom EHDA--8339 EHDA--8331) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10380 "Meckel's cartilage") (mo-xrefAnalogous EHDA--9787 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1228 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5091 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--5015 EHDA--5011) (mo-xrefAnalogous EHDA--8657 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1830 EHDA--1828) (mo-xrefAnalogous EHDA--8587 "EHDA:4340") (mo-xrefAnalogous EHDA--117 "stage:CS05c") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6680 "vestibulocochlear VIII") (mo-xrefAnalogous EHDA--9957 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9460 "EHDA:5988") (mo-xrefAnalogous EHDA--10206 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3948 "EHDA:3947") (mo-xrefAnalogous EHDA--7447 "EHDA:3435") (mo-xrefAnalogous EHDA--9244 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4044 EHDA--4027) (owl-someValuesFrom EHDA--7110 EHDA--7108) (mo-xrefAnalogous EHDA--6341 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9520 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10313 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--204 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--895 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--10599 "EHDA:8326") (mo-xrefAnalogous EHDA--9193 "EHDA:9192") (owl-someValuesFrom EHDA--4321 EHDA--4320) (mo-xrefAnalogous EHDA--5471 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4150 "parietal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9172 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4123 "pleuropericardial canals") (mo-xrefAnalogous EHDA--2652 "EHDA:2651") (owl-someValuesFrom EHDA--6849 EHDA--6845) (owl-someValuesFrom EHDA--6227 EHDA--6223) (owl-someValuesFrom EHDA--5895 EHDA--5894) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8559 "internal carotid artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2566 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--3009 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4414 "ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--5312 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5715 "equatorial epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--386 EHDA--384) (mo-xrefAnalogous EHDA--7480 "EHDA:3452") (mo-xrefAnalogous EHDA--2384 "EHDA:372") (mo-xrefAnalogous EHDA--4461 "EHDA:3465") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8671 "left part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10318 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1933 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--8646 "EHDA:5376") (mo-xrefAnalogous EHDA--3791 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5418 "principal vein of upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--6369 "EHDA:2517") (mo-xrefAnalogous EHDA--3154 "EHDA:1086") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8394 "visceral") (mo-xrefAnalogous EHDA--4555 "EHDA:3624") (mo-xrefAnalogous EHDA--5214 "EHDA:2374") (mo-xrefAnalogous EHDA--8403 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5217 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2 "human (CS01)") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1311 "cardinal vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--5111 "EHDA:4120") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2255 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--5803 EHDA--5799) (mo-xrefAnalogous EHDA--2536 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7347 "EHDA:406") (owl-someValuesFrom EHDA--6315 EHDA--6311) (owl-someValuesFrom EHDA--10287 EHDA--10268) (mo-xrefAnalogous EHDA--3533 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--691 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--8538 EHDA--8537) (mo-xrefAnalogous EHDA--1486 "EHDA:504") (mo-xrefAnalogous EHDA--8469 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--686 "EHDA:374") (mo-xrefAnalogous EHDA--9870 "EHDA:6485") (owl-someValuesFrom EHDA--8218 EHDA--8194) (mo-xrefAnalogous EHDA--4769 "EHDA:1502") (mo-xrefAnalogous EHDA--9519 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9863 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1692 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--9587 "EHDA:4116") (mo-xrefAnalogous EHDA--4648 "EHDA:4647") (mo-xrefAnalogous EHDA--1764 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--7706 EHDA--7704) (mo-xrefAnalogous EHDA--6542 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2946 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--9622 EHDA--9616) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4220 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2194 "EHDA:2193") (termFormat EnglishLanguage EHDA--917 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--7325 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1584 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--9530 EHDA--9529) (mo-xrefAnalogous EHDA--7110 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10155 "EHDA:4702") (mo-xrefAnalogous EHDA--3783 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3978 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3851 "EHDA:3850") (owl-someValuesFrom EHDA--8310 EHDA--8302) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3426 "ventricle") (owl-someValuesFrom EHDA--1974 EHDA--1972) (mo-xrefAnalogous EHDA--7176 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1299 "EHDA:800") (mo-xrefAnalogous EHDA--2856 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6725 "nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--8612 "EHDA:420") (mo-xrefAnalogous EHDA--1315 "EHDA:1314") (owl-someValuesFrom EHDA--5189 EHDA--5188) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9378 "lumen") (mo-xrefAnalogous EHDA--4111 "EHDA:1677") (mo-xrefAnalogous EHDA--596 "EHDA:595") (mo-xrefAnalogous EHDA--7022 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2316 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9835 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2052 EHDA--2050) (mo-xrefAnalogous EHDA--9355 "EHDA:9354") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8595 "renal artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--2246 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7601 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--67 "stage:CS04") (mo-xrefAnalogous EHDA--7240 "EHDA:6170") (mo-xrefAnalogous EHDA--6755 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9740 EHDA--9739) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2539 "arterial system") (mo-xrefAnalogous EHDA--6917 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8967 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6814 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1684 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--3862 EHDA--3860) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2476 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7988 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9307 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4038 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2338 "EHDA:2337") (mo-xrefAnalogous EHDA--672 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--6330 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7097 "EHDA:5984") (owl-someValuesFrom EHDA--7914 EHDA--7912) (mo-xrefAnalogous EHDA--8528 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2169 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2441 "EHDA:1227") (owl-someValuesFrom EHDA--8256 EHDA--8245) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6797 "pigmented retinal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6827 "EHDA:2933") (mo-xrefAnalogous EHDA--6473 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3737 EHDA--3725) (mo-xrefAnalogous EHDA--9271 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5853 "dorsal meso-duodenum") (mo-xrefAnalogous EHDA--7380 "EHDA:764") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4050 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--2486 "EHDA:2485") (mo-xrefAnalogous EHDA--1218 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5610 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7956 "EHDA:5838") (mo-xrefAnalogous EHDA--7464 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2633 "umbilical vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8178 "segmental bronchi") (owl-someValuesFrom EHDA--10151 EHDA--10150) (mo-xrefAnalogous EHDA--7496 "EHDA:6520") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1525 "extrahepatic part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5277 "somite 39") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6471 "pulmonary valve") (owl-someValuesFrom EHDA--376 EHDA--355) (owl-someValuesFrom EHDA--2268 EHDA--2267) (owl-someValuesFrom EHDA--2532 EHDA--2528) (mo-xrefAnalogous EHDA--8930 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6209 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5395 EHDA--5386) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1056 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--531 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7116 "EHDA:5047") (mo-xrefAnalogous EHDA--819 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4608 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--250 EHDA--248) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10395 "upper jaw") (mo-xrefAnalogous EHDA--2449 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10232 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--971 EHDA--970) (owl-someValuesFrom EHDA--1268 EHDA--1266) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6660 "cranial") (mo-xrefAnalogous EHDA--9333 "EHDA:9332") (mo-xrefAnalogous EHDA--2902 "EHDA:502") (mo-xrefAnalogous EHDA--4520 "EHDA:3554") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4939 "right lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7156 "pubic pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--1876 "EHDA:416") (mo-xrefAnalogous EHDA--10287 "EHDA:7915") (owl-someValuesFrom EHDA--2514 EHDA--2510) (mo-xrefAnalogous EHDA--3331 "EHDA:394") (owl-someValuesFrom EHDA--8754 EHDA--8752) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6038 "petrous part") (mo-xrefAnalogous EHDA--4633 "EHDA:2863") (owl-someValuesFrom EHDA--4635 EHDA--4634) (owl-someValuesFrom EHDA--8735 EHDA--8550) (mo-xrefAnalogous EHDA--1053 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--125 "stage:CS05c") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1404 "pro-rhombomere b") (owl-someValuesFrom EHDA--6711 EHDA--6704) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1710 "glossopharyngeal neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9975 "future corpus striatum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5211 "head mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1535 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9206 "EHDA:3021") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3762 "sulcus limitans") (mo-xrefAnalogous EHDA--1630 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--9848 EHDA--9847) (owl-someValuesFrom EHDA--6368 EHDA--6331) (mo-xrefAnalogous EHDA--1180 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6731 "ulna nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--8422 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--614 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--2437 "EHDA:1219") (mo-xrefAnalogous EHDA--7799 "EHDA:7798") (mo-xrefAnalogous EHDA--10323 "EHDA:9192") (mo-xrefAnalogous EHDA--4414 "EHDA:1912") (mo-xrefAnalogous EHDA--9233 "EHDA:3957") (mo-xrefAnalogous EHDA--3621 "EHDA:3620") (owl-someValuesFrom Pancreas EHDA--9176) (mo-xrefAnalogous EHDA--503 "EHDA:502") (mo-xrefAnalogous EHDA--4665 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8898 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10452 "primitive nephrons") (mo-xrefAnalogous EHDA--6471 "EHDA:4412") (mo-xrefAnalogous EHDA--9311 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9583 EHDA--9581) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1994 "telencephalic vesicle") (owl-someValuesFrom EHDA--8991 EHDA--8989) (mo-xrefAnalogous EHDA--9991 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3370 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7068 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4056 "branchial arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--8797 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8980 EHDA--8978) (mo-xrefAnalogous EHDA--61 "stage:CS03") (mo-xrefAnalogous EHDA--562 "EHDA:160") (mo-xrefAnalogous EHDA--4958 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3048 EHDA--3044) (owl-someValuesFrom EHDA--5420 EHDA--5398) (owl-someValuesFrom EHDA--6552 EHDA--6551) (mo-xrefAnalogous EHDA--9823 "EHDA:434") (owl-someValuesFrom EHDA--8797 EHDA--8791) (mo-xrefAnalogous EHDA--5232 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4551 "EHDA:3616") (mo-xrefAnalogous EHDA--698 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5358 "endocardial lining") (owl-someValuesFrom EHDA--10443 EHDA--10441) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9700 "digit 2") (mo-xrefAnalogous EHDA--4288 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2338 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7197 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1260 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--4364 EHDA--4362) (owl-someValuesFrom EHDA--511 EHDA--507) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1317 "posterior") (owl-someValuesFrom EHDA--9639 EHDA--9637) (owl-someValuesFrom EHDA--6455 EHDA--6429) (owl-someValuesFrom EHDA--1624 EHDA--1623) (mo-xrefAnalogous EHDA--9861 "EHDA:1934") (mo-xrefAnalogous EHDA--5575 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4833 "EHDA:2971") (termFormat EnglishLanguage EHDA--833 "future mesencephalon") (owl-someValuesFrom EHDA--8445 EHDA--8443) (owl-someValuesFrom EHDA--6097 EHDA--6095) (mo-xrefAnalogous EHDA--5322 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9130 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4988 "EHDA:4987") (owl-someValuesFrom EHDA--1909 EHDA--1880) (owl-someValuesFrom EHDA--9409 EHDA--9406) (mo-xrefAnalogous EHDA--9996 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--463 "EHDA:462") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8829 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6785 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10670 EHDA--10669) (mo-xrefAnalogous EHDA--7445 "EHDA:2607") (mo-xrefAnalogous EHDA--9529 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2800 EHDA--2796) (mo-xrefAnalogous EHDA--2986 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6734 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2253 "EHDA:573") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2940 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1236 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4900 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8123 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7751 "1st branchial membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--1454 "EHDA:886") (mo-xrefAnalogous EHDA--9005 "EHDA:4724") (mo-xrefAnalogous EHDA--8296 "EHDA:8295") (mo-xrefAnalogous EHDA--4090 "EHDA:1082") (mo-xrefAnalogous EHDA--1906 "EHDA:800") (mo-xrefAnalogous EHDA--8553 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8549 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5409 EHDA--5398) (mo-xrefAnalogous EHDA--3523 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8398 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7864 "EHDA:4790") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3525 "alar plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--1286 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9569 "iliac cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10333 "caecum") (mo-xrefAnalogous EHDA--893 "EHDA:892") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2218 "endothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7809 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6422 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7181 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10395 EHDA--10367) (owl-someValuesFrom EHDA--9110 EHDA--9103) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3385 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--853 "rostral neuropore") (mo-xrefAnalogous EHDA--1593 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2279 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10400 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10547 "rectus abdominis") (mo-xrefAnalogous EHDA--2640 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7937 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--6161 "EHDA:6160") (mo-xrefAnalogous EHDA--3056 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7282 EHDA--7281) (mo-xrefAnalogous EHDA--3922 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6725 EHDA--6722) (mo-xrefAnalogous EHDA--5395 "EHDA:1928") (owl-someValuesFrom EHDA--6339 EHDA--6338) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10244 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1598 EHDA--1597) (owl-someValuesFrom EHDA--6767 EHDA--6765) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10396 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3090 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3100 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--7354 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--7561 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10419 EHDA--10416) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6521 "integumental system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3257 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2277 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7745 EHDA--7742) (mo-xrefAnalogous EHDA--9834 "EHDA:5378") (mo-xrefAnalogous EHDA--5195 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9674 EHDA--9673) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8972 "1st branchial membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--5271 "EHDA:2515") (mo-xrefAnalogous EHDA--3200 "EHDA:350") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3231 "somite 08") (mo-xrefAnalogous EHDA--8067 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10418 "EHDA:3045") (owl-someValuesFrom EHDA--9136 ThyroidGland) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3974 "ventral mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10496 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--203 EHDA--187) (mo-xrefAnalogous EHDA--735 "EHDA:734") (owl-someValuesFrom EHDA--2392 EHDA--2391) (mo-xrefAnalogous EHDA--7983 "EHDA:542") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3252 "somite 15") (owl-someValuesFrom EHDA--10263 EHDA--10256) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1510 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--9438 "EHDA:5003") (mo-xrefAnalogous EHDA--1782 "EHDA:1195") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8757 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4368 "atrium") (owl-someValuesFrom EHDA--8102 EHDA--8096) (mo-xrefAnalogous EHDA--7059 "EHDA:7058") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5232 "somite 24") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9512 "primitive atlas") (termFormat EnglishLanguage EHDA--260 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--8706 EHDA--8705) (mo-xrefAnalogous EHDA--6059 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3189 EHDA--3184) (mo-xrefAnalogous EHDA--6070 "EHDA:642") (mo-xrefAnalogous EHDA--1653 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--4458 EHDA--4457) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3677 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--5168 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10447 "primitive pelvis of ureter") (mo-xrefAnalogous EHDA--9356 "EHDA:7014") (mo-xrefAnalogous EHDA--10276 "EHDA:2977") (mo-xrefAnalogous EHDA--3228 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10173 "EHDA:7787") (mo-xrefAnalogous EHDA--7479 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--634 EHDA--633) (owl-someValuesFrom EHDA--4207 EHDA--4202) (mo-xrefAnalogous EHDA--10328 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2240 EHDA--2239) (owl-someValuesFrom EHDA--7982 EHDA--7980) (owl-someValuesFrom EHDA--1172 EHDA--1169) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6291 "metacarpus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--9865 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5955 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--3900 EHDA--3899) (mo-xrefAnalogous EHDA--8611 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9933 EHDA--9932) (mo-xrefAnalogous EHDA--7065 "EHDA:7064") (mo-xrefAnalogous EHDA--875 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--1925 EHDA--1921) (mo-xrefAnalogous EHDA--3106 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--1139 EHDA--1137) (mo-xrefAnalogous EHDA--7242 "EHDA:6174") (owl-someValuesFrom EHDA--9800 Heart) (termFormat EnglishLanguage EHDA--128 "cytotrophoblast") (owl-someValuesFrom EHDA--4195 EHDA--4163) (mo-xrefAnalogous EHDA--9115 "EHDA:2947") (mo-xrefAnalogous EHDA--7708 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--435 "EHDA:434") (mo-xrefAnalogous EHDA--9598 "EHDA:6075") (mo-xrefAnalogous EHDA--2121 "EHDA:931") (mo-xrefAnalogous EHDA--5850 "EHDA:3941") (mo-xrefAnalogous EHDA--10511 "EHDA:8197") (owl-someValuesFrom EHDA--1252 EHDA--1250) (owl-someValuesFrom EHDA--1012 EHDA--1008) (mo-xrefAnalogous EHDA--8705 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4923 "EHDA:2185") (owl-someValuesFrom SpinalCord EHDA--8746) (owl-someValuesFrom EHDA--4383 EHDA--4381) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8643 "aortic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--1772 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10541 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--712 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--855 "EHDA:854") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3897 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3829 "foregut") (mo-xrefAnalogous EHDA--210 "EHDA:209") (mo-xrefAnalogous EHDA--2502 "EHDA:2501") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9715 "digit 5") (owl-someValuesFrom EHDA--4146 EHDA--4145) (owl-someValuesFrom EHDA--10087 EHDA--10086) (mo-xrefAnalogous EHDA--151 "stage:CS06a") (mo-xrefAnalogous EHDA--6984 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--2266 EHDA--2264) (mo-xrefAnalogous EHDA--3141 "EHDA:617") (owl-someValuesFrom EHDA--5351 EHDA--5341) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3315 "somite 36") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6666 "chorda tympani branch") (mo-xrefAnalogous EHDA--3770 "EHDA:3769") (owl-someValuesFrom EHDA--2830 EHDA--2818) (owl-someValuesFrom EHDA--10299 EHDA--10298) (owl-someValuesFrom EHDA--10578 EHDA--10576) (mo-xrefAnalogous EHDA--6777 "EHDA:5705") (mo-xrefAnalogous EHDA--1948 "EHDA:496") (owl-someValuesFrom EHDA--8583 EHDA--8552) (termFormat EnglishLanguage EHDA--71 "trophectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--6985 EHDA--6984) (mo-xrefAnalogous EHDA--7669 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7578 "olfactory lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--1127 EHDA--1115) (mo-xrefAnalogous EHDA--2441 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6436 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3020 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5301 "EHDA:404") (mo-xrefAnalogous EHDA--195 "stage:CS06b") (mo-xrefAnalogous EHDA--1767 "EHDA:717") (mo-xrefAnalogous EHDA--9550 "EHDA:8361") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4847 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6794 "EHDA:4759") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7044 "segmental bronchus") (owl-someValuesFrom EHDA--4317 EHDA--4207) (owl-someValuesFrom EHDA--7547 EHDA--7544) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3862 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5651 "radial nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--5036 "EHDA:5035") (owl-someValuesFrom EHDA--4703 EHDA--4699) (mo-xrefAnalogous EHDA--3210 "EHDA:177") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9576 "arterial system") (owl-someValuesFrom EHDA--2547 EHDA--2539) (mo-xrefAnalogous EHDA--1628 "EHDA:605") (mo-xrefAnalogous EHDA--10652 "EHDA:9554") (mo-xrefAnalogous EHDA--2652 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1244 "organ system") (mo-xrefAnalogous EHDA--4308 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6007 "levator scapulae pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--4093 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7488 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3679 EHDA--3675) (mo-xrefAnalogous EHDA--8571 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6865 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4814 EHDA--4813) (mo-xrefAnalogous EHDA--5439 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4319 "notochord") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9845 "aortic valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--6414 "EHDA:6413") (mo-xrefAnalogous EHDA--2612 "EHDA:1926") (mo-xrefAnalogous EHDA--2530 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5848 "EHDA:3937") (mo-xrefAnalogous EHDA--7126 "EHDA:7125") (mo-xrefAnalogous EHDA--988 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--6101 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--891 EHDA--887) (mo-xrefAnalogous EHDA--5024 "EHDA:5023") (mo-xrefAnalogous EHDA--7844 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4292 EHDA--4290) (owl-someValuesFrom EHDA--1750 EHDA--1742) (owl-someValuesFrom EHDA--2439 EHDA--2437) (mo-xrefAnalogous EHDA--3789 "EHDA:3788") (mo-xrefAnalogous EHDA--1822 "EHDA:1821") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5928 "gonad primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--5355 EHDA--5353) (mo-xrefAnalogous EHDA--9433 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9105 "EHDA:3832") (mo-xrefAnalogous EHDA--2415 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5834 EHDA--5831) (termFormat EnglishLanguage EHDA--881 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6850 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9847 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3773 EHDA--3766) (mo-xrefAnalogous EHDA--7499 "EHDA:6526") (mo-xrefAnalogous EHDA--7397 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9229 "EHDA:3949") (owl-someValuesFrom EHDA--6359 EHDA--6331) (mo-xrefAnalogous EHDA--6679 "EHDA:2861") (owl-someValuesFrom EHDA--10410 EHDA--10409) (owl-someValuesFrom EHDA--7272 EHDA--7271) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10568 "arm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8724 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2806 "EHDA:2805") (owl-someValuesFrom EHDA--8821 EHDA--8819) (mo-xrefAnalogous EHDA--7733 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5819 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9004 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9300 "EHDA:8055") (mo-xrefAnalogous EHDA--3793 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--3722 EHDA--3721) (mo-xrefAnalogous EHDA--6887 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3109 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--5122 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--3317 EHDA--3315) (termFormat EnglishLanguage Lung "lung") (mo-xrefAnalogous EHDA--10460 "EHDA:5921") (mo-xrefAnalogous EHDA--7551 "EHDA:3492") (owl-someValuesFrom EHDA--5800 EHDA--5799) (mo-xrefAnalogous EHDA--176 "stage:CS06b") (mo-xrefAnalogous EHDA--1167 "EHDA:1166") (mo-xrefAnalogous EHDA--6712 "EHDA:4657") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10175 "lateral semicircular canal") (mo-xrefAnalogous EHDA--10441 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4363 "EHDA:3365") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5593 "hypoglossal XII") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9193 "ventral component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7700 "future dural mater") (domain Smo-definedSubset 2 Smo-Subset) (owl-someValuesFrom EHDA--5024 EHDA--5020) (mo-xrefAnalogous EHDA--9218 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--959 "pharyngeal region") (mo-xrefAnalogous EHDA--4839 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1640 EHDA--1631) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1575 "tracheal diverticulum") (mo-xrefAnalogous EHDA--9066 "EHDA:9065") (owl-someValuesFrom EHDA--3812 EHDA--3808) (owl-someValuesFrom EHDA--3916 EHDA--3914) (mo-xrefAnalogous EHDA--3901 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9435 "EHDA:2221") (termFormat EnglishLanguage EHDA--735 "primordial germ cells") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4634 "meninges") (mo-xrefAnalogous EHDA--2600 "EHDA:1912") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8036 "primary palate") (mo-xrefAnalogous EHDA--1913 "EHDA:1912") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3983 "cystic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--5928 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4502 "EHDA:3518") (owl-someValuesFrom EHDA--9435 EHDA--9434) (mo-xrefAnalogous EHDA--8439 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3495 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--2103 "EHDA:912") (mo-xrefAnalogous EHDA--6638 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2884 "EHDA:2883") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8888 "facial VII") (mo-xrefAnalogous EHDA--5956 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4752 "perioptic mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7935 EHDA--7934) (owl-someValuesFrom EHDA--9973 EHDA--9970) (mo-xrefAnalogous EHDA--6539 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9595 EHDA--9586) (mo-xrefAnalogous EHDA--8797 "EHDA:4487") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8928 "ciliary") (mo-xrefAnalogous EHDA--9724 "EHDA:6304") (mo-xrefAnalogous EHDA--7805 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5860 "EHDA:3961") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7836 "skeletal muscle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4231 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3824 "visceral organ") (mo-xrefAnalogous EHDA--6643 "EHDA:920") (mo-xrefAnalogous EHDA--3873 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4106 EHDA--4103) (mo-xrefAnalogous EHDA--180 "EHDA:179") (mo-xrefAnalogous EHDA--2371 "EHDA:663") (mo-xrefAnalogous EHDA--5676 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2401 "EHDA:705") (owl-someValuesFrom EHDA--6052 EHDA--6050) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4214 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1781 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9996 "cerebellum primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--151 "chorion") (mo-xrefAnalogous EHDA--10311 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5112 "EHDA:4126") (mo-xrefAnalogous EHDA--9706 "EHDA:6266") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1877 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--3846 "EHDA:2945") (mo-xrefAnalogous EHDA--6923 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10100 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--519 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5981 "external oblique pre-muscle mass") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7124 "primitive axis") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8911 "future subarachnoid space") (mo-xrefAnalogous EHDA--7438 "EHDA:1912") (mo-xrefAnalogous EHDA--1949 "EHDA:498") (mo-xrefAnalogous EHDA--4941 "EHDA:4005") (owl-someValuesFrom EHDA--6497 EHDA--6484) (termFormat EnglishLanguage EHDA--64 "embryo") (owl-someValuesFrom EHDA--9967 EHDA--9963) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4328 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--6971 EHDA--6946) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5807 "ventral mesogastrium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8704 "EHDA:8703") (owl-someValuesFrom EHDA--3407 EHDA--3402) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1754 "somite") (mo-xrefAnalogous EHDA--345 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--2571 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--9034 EHDA--9032) (mo-xrefAnalogous EHDA--1050 "EHDA:577") (mo-xrefAnalogous EHDA--4052 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5810 "EHDA:4860") (owl-someValuesFrom EHDA--4381 EHDA--4378) (owl-someValuesFrom EHDA--9768 EHDA--9767) (owl-someValuesFrom EHDA--3888 EHDA--3829) (mo-xrefAnalogous EHDA--5632 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9526 "EHDA:9525") (mo-xrefAnalogous EHDA--7942 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8400 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5686 "cochlear duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6907 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7609 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--5346 "EHDA:5345") (mo-xrefAnalogous EHDA--6403 "EHDA:2551") (mo-xrefAnalogous EHDA--19 "EHDA:1") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1717 "somite") (mo-xrefAnalogous EHDA--9890 "EHDA:4436") (owl-someValuesFrom EHDA--9888 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--3863 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5058 "vertebral pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9586 "intraembryonic coelom") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10022 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--9086 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4746 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7005 "metanephros") (owl-someValuesFrom EHDA--5239 EHDA--5238) (mo-xrefAnalogous EHDA--8791 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--967 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4596 "EHDA:3700") (termFormat EnglishLanguage EHDA--817 "venous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--7821 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10472 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5318 "primitive ophthalmic artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9913 "EHDA:7492") (owl-someValuesFrom EHDA--7690 EHDA--7670) (termFormat EnglishLanguage EHDA--803 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--9527 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6309 "EHDA:6308") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6736 "nerve trunk") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2506 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--7404 EHDA--7403) (mo-xrefAnalogous EHDA--2870 "EHDA:2869") (mo-xrefAnalogous EHDA--2627 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2909 "EHDA:2908") (mo-xrefAnalogous EHDA--10399 "EHDA:8031") (mo-xrefAnalogous EHDA--641 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--6887 "EHDA:4868") (mo-xrefAnalogous EHDA--7876 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9764 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--6864 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5111 "future crura") (mo-xrefAnalogous EHDA--4582 "EHDA:3678") (mo-xrefAnalogous EHDA--8078 "EHDA:6994") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2391 "mesenchyme derived from neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--6813 EHDA--6812) (mo-xrefAnalogous EHDA--4362 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3236 EHDA--3234) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7941 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4566 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--1639 "EHDA:1638") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5608 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9502 "trapezius pre-muscle mass") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9775 "median sacral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8145 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7529 "future pars intermedia") (termFormat EnglishLanguage EHDA--497 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--5174 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9277 "upper jaw") (owl-someValuesFrom EHDA--647 EHDA--643) (mo-xrefAnalogous EHDA--4625 "EHDA:3744") (mo-xrefAnalogous EHDA--3002 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9438 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10620 EHDA--10619) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1722 "myotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5280 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8549 EHDA--8548) (owl-someValuesFrom EHDA--4803 EHDA--4802) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5142 "lower limb bud") (owl-someValuesFrom EHDA--2591 EHDA--2569) (mo-xrefAnalogous EHDA--137 "stage:CS06a") (mo-xrefAnalogous EHDA--10642 "EHDA:9548") (owl-someValuesFrom EHDA--6275 EHDA--6243) (mo-xrefAnalogous EHDA--3537 "EHDA:3536") (owl-someValuesFrom EHDA--10069 EHDA--10066) (mo-xrefAnalogous EHDA--1061 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5115 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1357 "prosencephalic vesicle") (mo-xrefAnalogous EHDA--5473 "EHDA:3502") (mo-xrefAnalogous EHDA--1602 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7279 "EHDA:6244") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1881 "atrio-ventricular canal") (owl-someValuesFrom EHDA--6784 EHDA--6779) (mo-xrefAnalogous EHDA--9733 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5726 "neural retinal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7020 EHDA--7000) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10092 "neural lumen") (mo-xrefAnalogous EHDA--8827 "EHDA:7610") (mo-xrefAnalogous EHDA--6981 "EHDA:3990") (owl-someValuesFrom EHDA--1548 EHDA--1547) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3137 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1946 "EHDA:1945") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2898 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--9985 "EHDA:5482") (mo-xrefAnalogous EHDA--2792 "EHDA:2791") (mo-xrefAnalogous EHDA--9813 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5649 "EHDA:5648") (mo-xrefAnalogous EHDA--8470 "EHDA:6192") (mo-xrefAnalogous EHDA--7145 "EHDA:6035") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5818 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6515 "EHDA:2629") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8200 "bronchiole") (mo-xrefAnalogous EHDA--2708 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2147 "gland") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4688 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--9743 EHDA--9741) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5835 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--1758 "EHDA:705") (mo-xrefAnalogous EHDA--8486 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7454 "hindbrain") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4039 "tubule") (mo-xrefAnalogous EHDA--4471 "EHDA:3482") (owl-someValuesFrom EHDA--754 EHDA--745) (owl-someValuesFrom EHDA--7346 EHDA--7345) (mo-xrefAnalogous EHDA--3111 "EHDA:1040") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9646 "interdigital region between digits 2 and 3") (mo-xrefAnalogous EHDA--4859 "EHDA:4858") (mo-xrefAnalogous EHDA--8554 "EHDA:7327") (mo-xrefAnalogous EHDA--9960 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--275 "stage:CS08") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2456 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8963 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7770 "EHDA:4704") (owl-someValuesFrom EHDA--2862 EHDA--2854) (mo-xrefAnalogous EHDA--5960 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4224 "somite 09") (owl-someValuesFrom EHDA--4578 EHDA--4530) (mo-xrefAnalogous EHDA--2107 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3458 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1996 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4804 "duodenum") (mo-xrefAnalogous EHDA--8634 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2835 "ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3139 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--9306 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4707 "vestibular component") (owl-someValuesFrom EHDA--3129 EHDA--3127) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8080 "parenchyma") (owl-someValuesFrom EHDA--6273 EHDA--6269) (mo-xrefAnalogous EHDA--8893 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6475 "EHDA:2603") (mo-xrefAnalogous EHDA--10419 "EHDA:8062") (owl-someValuesFrom EHDA--7867 EHDA--7323) (termFormat EnglishLanguage Liver "liver") (owl-someValuesFrom EHDA--8532 EHDA--8531) (owl-someValuesFrom EHDA--2486 EHDA--2397) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1666 "branchial groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--256 "EHDA:255") (mo-xrefAnalogous EHDA--6924 "EHDA:3932") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9972 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2395 "EHDA:1751") (owl-someValuesFrom EHDA--4051 EHDA--4046) (mo-xrefAnalogous EHDA--131 "EHDA:38") (mo-xrefAnalogous EHDA--8711 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--3797 EHDA--3795) (mo-xrefAnalogous EHDA--3340 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2361 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5649 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9769 "external") (owl-someValuesFrom EHDA--7565 EHDA--7563) (mo-xrefAnalogous EHDA--7350 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2167 "hindgut") (owl-someValuesFrom EHDA--5723 EHDA--5701) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6906 "ventral pancreatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--9080 "EHDA:2923") (mo-xrefAnalogous EHDA--9101 "EHDA:2933") (mo-xrefAnalogous EHDA--3619 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8014 "EHDA:8013") (mo-xrefAnalogous EHDA--9104 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5222 "EHDA:1235") (owl-someValuesFrom EHDA--67 EHDA--65) (owl-someValuesFrom EHDA--1238 EHDA--1146) (mo-xrefAnalogous EHDA--9514 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8245 "EHDA:5031") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10672 "venous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--386 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7899 "EHDA:3868") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9313 "left lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--4138 "EHDA:636") (mo-xrefAnalogous EHDA--3394 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5093 "EHDA:1082") (mo-xrefAnalogous EHDA--6752 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9707 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4189 "EHDA:4188") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6860 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2378 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1929 "right part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3164 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1902 "EHDA:432") (owl-someValuesFrom EHDA--5425 EHDA--5282) (mo-xrefAnalogous EHDA--6700 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9790 EHDA--9741) (owl-someValuesFrom EHDA--2407 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--95 "stage:CS05b") (mo-xrefAnalogous EHDA--2210 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--3396 EHDA--3392) (mo-xrefAnalogous EHDA--1869 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--6647 EHDA--6646) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5846 "dorsal mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--4616 EHDA--4614) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7459 "primitive marginal sinus") (owl-someValuesFrom EHDA--2786 EHDA--2784) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9366 "lumen") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3132 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--531 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--1220 "EHDA:1219") (mo-xrefAnalogous EHDA--7130 "EHDA:7129") (mo-xrefAnalogous EHDA--1485 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5583 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4616 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6978 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9553 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9839 EHDA--9838) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9714 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--8036 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8180 "cranial lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--932 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--8414 EHDA--8384) (owl-someValuesFrom EHDA--9673 EHDA--9671) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5340 "atrium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1462 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--9216 EHDA--9214) (owl-someValuesFrom EHDA--1970 EHDA--1968) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7105 "hyoid pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--8471 "EHDA:6194") (mo-xrefAnalogous EHDA--1487 "EHDA:929") (mo-xrefAnalogous EHDA--8742 "EHDA:6534") (owl-someValuesFrom EHDA--5584 EHDA--5583) (mo-xrefAnalogous EHDA--2228 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7323 "EHDA:392") (mo-xrefAnalogous EHDA--1691 "EHDA:642") (owl-someValuesFrom EHDA--8413 EHDA--8411) (mo-xrefAnalogous EHDA--2068 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6153 "EHDA:6152") (mo-xrefAnalogous EHDA--5551 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4099 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--855 "future rhombencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--3271 "EHDA:1805") (mo-xrefAnalogous EHDA--4976 "EHDA:4975") (mo-xrefAnalogous EHDA--4336 "EHDA:2553") (mo-xrefAnalogous EHDA--142 "stage:CS06a") (owl-someValuesFrom EHDA--1826 EHDA--1822) (owl-someValuesFrom EHDA--2909 EHDA--2907) (owl-someValuesFrom EHDA--9938 EHDA--9931) (mo-xrefAnalogous EHDA--4769 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4799 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3009 EHDA--3007) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6729 "median nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--6784 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8301 "pectoral girdle and thoracic body wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5087 "branchial membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--4592 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8838 "EHDA:3692") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5496 "primary meninx") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10068 "maxillary division") (owl-someValuesFrom EHDA--5107 EHDA--5077) (mo-xrefAnalogous EHDA--6711 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9003 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6846 "EHDA:2955") (owl-someValuesFrom EHDA--5008 EHDA--5005) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10480 "penis") (mo-xrefAnalogous EHDA--4749 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4805 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6163 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--2222 EHDA--2220) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10385 "mandible") (owl-someValuesFrom EHDA--2383 EHDA--2381) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9098 "alimentary system") (mo-xrefAnalogous EHDA--10436 "EHDA:4005") (mo-xrefAnalogous EHDA--8204 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7878 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9555 "EHDA:9554") (mo-xrefAnalogous EHDA--9896 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1513 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4185 "EHDA:4184") (mo-xrefAnalogous EHDA--732 "EHDA:731") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1968 "prosencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--3539 "EHDA:3538") (mo-xrefAnalogous EHDA--5711 "EHDA:5710") (owl-someValuesFrom EHDA--4114 EHDA--4055) (owl-someValuesFrom EHDA--10304 EHDA--10302) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1539 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4612 "superior ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10468 "ovary") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2676 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--1575 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8255 "EHDA:8254") (owl-someValuesFrom EHDA--5114 EHDA--5113) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4373 "future auricular region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1102 "pericardial component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5078 "branchial arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--10086 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9040 "EHDA:9039") (owl-someValuesFrom EHDA--10175 EHDA--10169) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5370 "dorsal mesocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--10566 EHDA--10559) (owl-someValuesFrom EHDA--9052 EHDA--9048) (mo-xrefAnalogous EHDA--9782 "EHDA:7363") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2524 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3220 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6642 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6129 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5418 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4537 EHDA--4532) (mo-xrefAnalogous EHDA--10357 "EHDA:3955") (owl-someValuesFrom EHDA--4632 EHDA--4629) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7144 "basisphenoid cartilage condenstion") (owl-someValuesFrom EHDA--10120 EHDA--10119) (owl-someValuesFrom EHDA--9727 EHDA--9694) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10532 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7880 EHDA--7873) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1735 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6658 "EHDA:6657") (mo-xrefAnalogous EHDA--726 "EHDA:725") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2585 "septum primum") (mo-xrefAnalogous EHDA--2098 "EHDA:2097") (mo-xrefAnalogous EHDA--3239 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8457 "tarsus cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10632 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8634 EHDA--8633) (mo-xrefAnalogous EHDA--7821 "EHDA:4741") (mo-xrefAnalogous EHDA--7056 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4488 EHDA--4486) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9923 "basal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3302 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--4650 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4629 EHDA--4614) (mo-xrefAnalogous EHDA--10228 "stage:CS20") (mo-defaultNamespace "human-dev-anat-staged") (mo-xrefAnalogous EHDA--10609 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2373 "otic neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--1368 "EHDA:1367") (owl-someValuesFrom EHDA--10163 EHDA--10162) (mo-xrefAnalogous EHDA--2383 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--6756 EHDA--6755) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8810 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--7509 EHDA--7508) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6079 "mesothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--2516 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--4251 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9778 EHDA--9776) (mo-xrefAnalogous EHDA--1264 "EHDA:764") (mo-xrefAnalogous EHDA--8059 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6020 "vertebral pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10278 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4484 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--1544 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--2976 EHDA--2968) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7400 "interatrial septum") (owl-someValuesFrom EHDA--1041 EHDA--1033) (mo-xrefAnalogous EHDA--2445 "EHDA:1235") (mo-xrefAnalogous EHDA--9293 "EHDA:8041") (owl-someValuesFrom EHDA--8940 EHDA--8938) (mo-xrefAnalogous EHDA--5156 "EHDA:5155") (owl-someValuesFrom EHDA--4928 EHDA--4925) (mo-xrefAnalogous EHDA--6078 "EHDA:2329") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3685 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5123 "parietal") (owl-someValuesFrom EHDA--4541 EHDA--4532) (mo-xrefAnalogous EHDA--2762 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9934 "EHDA:5433") (mo-xrefAnalogous EHDA--8243 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7933 "EHDA:4870") (mo-xrefAnalogous EHDA--9318 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8038 "EHDA:8037") (owl-someValuesFrom EHDA--10079 EHDA--10078) (mo-xrefAnalogous EHDA--1830 "EHDA:1829") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2617 "venous system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1105 "pericardio-peritoneal canal") (mo-xrefAnalogous EHDA--4043 "EHDA:3091") (mo-xrefAnalogous EHDA--7721 "EHDA:6708") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1598 "vascular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--3301 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10570 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8931 EHDA--8927) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2320 "visceral") (owl-someValuesFrom EHDA--1216 EHDA--1214) (owl-someValuesFrom EHDA--7294 EHDA--7278) (owl-someValuesFrom EHDA--6839 EHDA--6836) (owl-someValuesFrom EHDA--4056 EHDA--4055) (mo-xrefAnalogous EHDA--4543 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5922 "EHDA:5921") (mo-xrefAnalogous EHDA--6787 "EHDA:3818") (mo-xrefAnalogous EHDA--9357 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3421 "primitive pericardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9885 "EHDA:9884") (mo-xrefAnalogous EHDA--6034 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9842 "EHDA:7427") (mo-xrefAnalogous EHDA--2850 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5099 EHDA--5098) (owl-someValuesFrom EHDA--1532 EHDA--1508) (owl-someValuesFrom EHDA--3283 EHDA--3282) (mo-xrefAnalogous EHDA--6977 "EHDA:3049") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3789 "1st branchial membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--7645 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9835 "visceral pericardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5197 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5346 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10344 "EHDA:3930") (owl-someValuesFrom EHDA--2438 EHDA--2437) (mo-xrefAnalogous EHDA--7903 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10161 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6717 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--7633 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2146 "EHDA:2145") (owl-someValuesFrom EHDA--2142 EHDA--2140) (mo-xrefAnalogous EHDA--6398 "EHDA:6397") (mo-xrefAnalogous EHDA--3155 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1542 "EHDA:536") (mo-xrefAnalogous EHDA--9070 "EHDA:3818") (owl-someValuesFrom EHDA--8805 EHDA--8804) (mo-xrefAnalogous EHDA--7403 "EHDA:3406") (mo-xrefAnalogous EHDA--3108 "EHDA:1034") (mo-xrefAnalogous EHDA--2561 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9311 "EHDA:3992") (mo-xrefAnalogous EHDA--5102 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8555 "basilar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7766 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2144 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4558 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4746 "lens fibres") (mo-xrefAnalogous EHDA--3331 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4695 EHDA--4693) (mo-xrefAnalogous EHDA--4230 "EHDA:725") (mo-xrefAnalogous EHDA--2237 "EHDA:227") (mo-xrefAnalogous EHDA--7344 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7957 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8800 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9632 "EHDA:6124") (mo-xrefAnalogous EHDA--7948 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7510 "EHDA:3472") (owl-someValuesFrom EHDA--9428 EHDA--9426) (mo-xrefAnalogous EHDA--2500 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--3719 EHDA--3717) (documentation EnglishLanguage "The program used to generate the ontology.") (mo-xrefAnalogous EHDA--6863 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6366 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9903 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1520 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5187 "radius-ulna pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1984 "embryonic lamina terminalis") (mo-xrefAnalogous EHDA--1604 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4593 "EHDA:3694") (owl-someValuesFrom EHDA--6590 EHDA--6589) (mo-xrefAnalogous EHDA--9772 "EHDA:8585") (mo-xrefAnalogous EHDA--6735 "EHDA:5659") (mo-xrefAnalogous EHDA--8609 "EHDA:414") (mo-xrefAnalogous EHDA--8046 "EHDA:8045") (mo-xrefAnalogous EHDA--7862 "EHDA:4786") (mo-xrefAnalogous EHDA--3535 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5377 EHDA--5334) (termFormat EnglishLanguage EHDA--539 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7254 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7764 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9550 "viscerocranium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7869 "anal region") (mo-xrefAnalogous EHDA--6444 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5052 "cervical region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6720 "prevertebral ganglia") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2313 "intraembryonic coelom") (mo-xrefAnalogous EHDA--5890 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10613 "lumbar region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5746 "visceral organ") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1552 "rest of ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--1781 EHDA--1779) (owl-someValuesFrom EHDA--7781 EHDA--7771) (mo-xrefAnalogous EHDA--4469 "EHDA:3478") (mo-xrefAnalogous EHDA--8257 "EHDA:5984") (mo-xrefAnalogous EHDA--10002 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2254 EHDA--2253) (owl-someValuesFrom EHDA--3146 EHDA--3145) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4876 "pancreas primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8067 "EHDA:3053") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2383 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2109 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9814 "valve") (owl-someValuesFrom EHDA--5350 EHDA--5342) (mo-xrefAnalogous EHDA--1374 "EHDA:1373") (owl-someValuesFrom EHDA--6381 EHDA--6380) (mo-xrefAnalogous EHDA--1984 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--5781 "EHDA:3870") (mo-xrefAnalogous EHDA--3661 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5436 EHDA--5434) (owl-someValuesFrom EHDA--8603 EHDA--8552) (mo-xrefAnalogous EHDA--7430 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5383 EHDA--5382) (owl-someValuesFrom EHDA--4283 EHDA--4281) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8038 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--9687 Shoulder) (mo-xrefAnalogous EHDA--8513 "EHDA:6266") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6777 "tunica vasculosa lentis") (mo-xrefAnalogous EHDA--9531 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2408 EHDA--2407) (owl-someValuesFrom EHDA--10202 EHDA--10200) (mo-xrefAnalogous EHDA--7850 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3469 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4750 "fissure") (termFormat EnglishLanguage EHDA--286 "blood islands and plexus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--925 "trigeminal V preganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6572 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--1234 EHDA--1232) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6303 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8923 "EHDA:2891") (mo-xrefAnalogous EHDA--3396 "EHDA:3395") (owl-someValuesFrom EHDA--10311 EHDA--10255) (mo-xrefAnalogous EHDA--10003 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4254 "EHDA:1225") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9952 "infundibulum") (mo-xrefAnalogous EHDA--1651 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8455 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--6921 EHDA--6910) (mo-xrefAnalogous EHDA--10228 "EHDA:10227") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8460 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9822 "EHDA:432") (owl-someValuesFrom EHDA--7229 EHDA--7200) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9605 "inferior recess") (owl-someValuesFrom EHDA--9143 EHDA--9115) (owl-someValuesFrom EHDA--9090 EHDA--9089) (mo-xrefAnalogous EHDA--2554 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7505 "periderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3335 "4th arch artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--911 "EHDA:910") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1615 "branchial pouch") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7504 "future dermis") (owl-someValuesFrom EHDA--4994 EHDA--4988) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9839 "leaflets") (mo-xrefAnalogous EHDA--7616 "EHDA:3688") (owl-someValuesFrom EHDA--10638 EHDA--10637) (mo-xrefAnalogous EHDA--10671 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--919 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--7096 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8747 EHDA--8746) (mo-xrefAnalogous EHDA--7569 "EHDA:4487") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6867 "right lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--2302 EHDA--2301) (mo-xrefAnalogous EHDA--7203 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5801 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9195 EHDA--9193) (mo-xrefAnalogous EHDA--8369 "EHDA:8368") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9644 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--6074 EHDA--6072) (mo-xrefAnalogous EHDA--7337 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5434 "epithalamus") (mo-xrefAnalogous EHDA--1715 "EHDA:669") (mo-xrefAnalogous EHDA--9455 "EHDA:5984") (mo-xrefAnalogous EHDA--6727 "EHDA:3780") (owl-someValuesFrom EHDA--2944 EHDA--2938) (owl-someValuesFrom EHDA--351 EHDA--298) (owl-someValuesFrom EHDA--4123 EHDA--4117) (owl-someValuesFrom EHDA--8070 EHDA--8059) (mo-xrefAnalogous EHDA--4905 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--388 EHDA--378) (owl-someValuesFrom EHDA--8436 EHDA--8434) (mo-xrefAnalogous EHDA--6375 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8599 "EHDA:3352") (mo-xrefAnalogous EHDA--5492 "EHDA:3514") (mo-xrefAnalogous EHDA--9982 "EHDA:5478") (owl-someValuesFrom EHDA--592 EHDA--590) (mo-xrefAnalogous EHDA--1463 "EHDA:902") (mo-xrefAnalogous EHDA--8020 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8737 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7408 EHDA--7407) (owl-someValuesFrom EHDA--6826 EHDA--6825) (owl-someValuesFrom EHDA--3914 EHDA--3912) (owl-someValuesFrom EHDA--5042 EHDA--5032) (mo-xrefAnalogous EHDA--8524 "EHDA:6284") (mo-xrefAnalogous EHDA--1206 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--550 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3784 "sensory organ") (mo-xrefAnalogous EHDA--7825 "EHDA:3816") (mo-xrefAnalogous EHDA--1418 "EHDA:874") (mo-xrefAnalogous EHDA--1131 "EHDA:1130") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9732 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7506 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4604 EHDA--4603) (mo-xrefAnalogous EHDA--8991 "EHDA:7765") (owl-someValuesFrom EHDA--10642 EHDA--10641) (mo-xrefAnalogous EHDA--710 "EHDA:709") (mo-xrefAnalogous EHDA--3298 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--401 EHDA--399) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3956 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7263 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9898 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6215 "EHDA:6214") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1541 "mouth-foregut junction") (owl-someValuesFrom EHDA--7283 EHDA--7281) (owl-someValuesFrom EHDA--6699 EHDA--6690) (mo-xrefAnalogous EHDA--2299 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10624 "basioccipital cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--5709 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--19 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--258 EHDA--254) (owl-someValuesFrom EHDA--6831 EHDA--6830) (owl-someValuesFrom EHDA--9319 EHDA--9318) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5517 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--4773 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6874 "EHDA:4846") (mo-xrefAnalogous EHDA--5535 "EHDA:5534") (termFormat EnglishLanguage EHDA--134 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1862 "EHDA:392") (mo-xrefAnalogous EHDA--3888 "EHDA:2993") (owl-someValuesFrom EHDA--5715 EHDA--5709) (owl-someValuesFrom EHDA--10662 EHDA--10660) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7 "human (CS05b)") (mo-xrefAnalogous EHDA--1637 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10283 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7732 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--303 "EHDA:302") (mo-xrefAnalogous EHDA--4395 "EHDA:434") (owl-someValuesFrom EHDA--1628 EHDA--1626) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1078 "mesenchyme derived from head mesoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--10308 EHDA--10293) (owl-someValuesFrom EHDA--3127 EHDA--3116) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9852 "interventricular septum") (owl-someValuesFrom EHDA--1863 EHDA--1862) (mo-xrefAnalogous EHDA--4105 "EHDA:1667") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9102 "gut") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8984 "surface epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1286 EHDA--1263) (owl-someValuesFrom EHDA--9225 EHDA--9224) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3208 "apical ectodermal ridge") (mo-xrefAnalogous EHDA--7435 "EHDA:4412") (mo-xrefAnalogous EHDA--1020 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--237 "EHDA:148") (owl-someValuesFrom EHDA--8508 EHDA--8506) (mo-xrefAnalogous EHDA--5042 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5126 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--297 EHDA--288) (mo-xrefAnalogous EHDA--1426 "EHDA:1425") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7963 "midgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--3931 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4627 EHDA--4614) (owl-someValuesFrom EHDA--3599 EHDA--3575) (mo-xrefAnalogous EHDA--347 "EHDA:346") (owl-someValuesFrom EHDA--1052 EHDA--1051) (mo-xrefAnalogous EHDA--10660 "EHDA:7149") (mo-xrefAnalogous EHDA--5820 "EHDA:2163") (mo-xrefAnalogous EHDA--8552 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--296 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--6338 EHDA--6331) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9924 "cervical sinus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5951 "vascular element") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4310 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--267 "EHDA:185") (mo-xrefAnalogous EHDA--8346 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7508 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2480 "somite 31") (owl-someValuesFrom EHDA--9832 EHDA--9825) (owl-someValuesFrom EHDA--193 EHDA--192) (owl-someValuesFrom EHDA--3821 EHDA--3820) (mo-xrefAnalogous EHDA--5521 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8246 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--971 "EHDA:528") (owl-someValuesFrom EHDA--1124 EHDA--1117) (mo-xrefAnalogous EHDA--2915 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6643 "cranial") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5260 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--9158 Stomach) (owl-someValuesFrom EHDA--9080 EHDA--9032) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7904 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3206 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6231 EHDA--6229) (owl-someValuesFrom EHDA--5381 EHDA--5377) (mo-xrefAnalogous EHDA--7056 "EHDA:4975") (termFormat EnglishLanguage EHDA--756 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4397 "outflow tract") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9836 "valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--7057 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--592 "mesenchyme derived from head mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7925 "EHDA:3005") (owl-someValuesFrom EHDA--616 EHDA--614) (mo-xrefAnalogous EHDA--4828 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4863 EHDA--4861) (owl-someValuesFrom EHDA--1660 EHDA--1647) (owl-someValuesFrom EHDA--7476 EHDA--7474) (mo-xrefAnalogous Gland "EHDA:995") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9811 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3719 "EHDA:2842") (mo-xrefAnalogous EHDA--5150 "EHDA:5149") (mo-xrefAnalogous EHDA--4319 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1684 "intraembryonic coelom") (mo-xrefAnalogous EHDA--1059 "EHDA:593") (owl-someValuesFrom EHDA--6812 EHDA--6800) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7426 "leaflets") (mo-xrefAnalogous EHDA--9069 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3621 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--9056 "EHDA:5707") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8416 "footplate") (owl-someValuesFrom EHDA--10371 EHDA--10370) (mo-xrefAnalogous EHDA--3436 "EHDA:3435") (mo-xrefAnalogous EHDA--7040 "EHDA:4951") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6046 "umbilical artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2658 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3384 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2919 "outer layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--5890 "EHDA:3987") (mo-xrefAnalogous EHDA--4303 "EHDA:2505") (mo-xrefAnalogous EHDA--4010 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3912 "hindgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--2429 "EHDA:1203") (mo-xrefAnalogous EHDA--8850 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6273 "EHDA:6272") (owl-someValuesFrom EHDA--8406 EHDA--8403) (mo-xrefAnalogous EHDA--7345 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1274 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--1016 "EHDA:1015") (mo-xrefAnalogous EHDA--10285 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1873 "EHDA:410") (mo-xrefAnalogous EHDA--1886 "EHDA:1273") (termFormat EnglishLanguage EHDA--99 "cavities") (owl-someValuesFrom EHDA--8341 EHDA--8339) (owl-someValuesFrom EHDA--1913 EHDA--1880) (mo-xrefAnalogous EHDA--6459 "EHDA:798") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3274 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9837 "EHDA:7421") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8828 "sulcus limitans") (mo-xrefAnalogous EHDA--9102 "EHDA:518") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8880 "cochlear component") (owl-someValuesFrom EHDA--8046 EHDA--8026) (mo-xrefAnalogous EHDA--9875 "EHDA:6495") (mo-xrefAnalogous EHDA--9973 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7394 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--145 "EHDA:144") (owl-someValuesFrom EHDA--8799 EHDA--8798) (owl-someValuesFrom EHDA--7001 EHDA--7000) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6690 "neural tube") (mo-xrefAnalogous EHDA--7390 "EHDA:1275") (owl-someValuesFrom EHDA--817 EHDA--744) (mo-xrefAnalogous Leg "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4522 "EHDA:3558") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5702 "hyaloid cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--5691 "EHDA:4728") (mo-xrefAnalogous EHDA--3585 "EHDA:3584") (mo-xrefAnalogous EHDA--4656 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--672 EHDA--671) (mo-xrefAnalogous EHDA--5409 "EHDA:3452") (mo-xrefAnalogous EHDA--6552 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8182 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4062 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--465 EHDA--437) (termFormat EnglishLanguage EHDA--165 "yolk sac") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10442 "degenerating mesonephros") (mo-xrefAnalogous EHDA--5805 "EHDA:3003") (owl-someValuesFrom EHDA--8337 EHDA--8331) (mo-xrefAnalogous EHDA--6016 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5164 "EHDA:5163") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8102 "primitive ureter") (mo-xrefAnalogous EHDA--59 "stage:CS03") (mo-xrefAnalogous EHDA--8742 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--192 "stage:CS06b") (mo-xrefAnalogous EHDA--5421 "EHDA:4455") (owl-someValuesFrom EHDA--4800 EHDA--4799) (mo-xrefAnalogous EHDA--10102 "EHDA:10101") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9770 "innominate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9519 "EHDA:8340") (mo-xrefAnalogous EHDA--9631 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6783 "equatorial epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1270 EHDA--1268) (termFormat EnglishLanguage EHDA--955 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6924 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8907 "EHDA:6686") (mo-xrefAnalogous EHDA--9526 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3984 "EHDA:3047") (mo-xrefAnalogous EHDA--582 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7850 "nasolacrimal duct") (owl-someValuesFrom EHDA--899 EHDA--829) (mo-xrefAnalogous EHDA--3290 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7428 "EHDA:7427") (mo-xrefAnalogous Brain "EHDA:2641") (owl-someValuesFrom EHDA--6799 EHDA--6798) (owl-someValuesFrom EHDA--8435 EHDA--8434) (mo-xrefAnalogous EHDA--2537 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10395 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2114 "EHDA:2113") (mo-xrefAnalogous EHDA--4485 "EHDA:3494") (mo-xrefAnalogous EHDA--9438 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10634 "EHDA:9534") (mo-xrefAnalogous EHDA--6335 "EHDA:1833") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1538 "midgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--4604 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4885 EHDA--4883) (mo-xrefAnalogous EHDA--9921 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3069 EHDA--3065) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3437 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--5232 EHDA--5219) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3332 "arterial system") (mo-xrefAnalogous EHDA--8359 "EHDA:6035") (owl-someValuesFrom EHDA--1298 EHDA--1263) (mo-xrefAnalogous EHDA--4838 "EHDA:2981") (owl-someValuesFrom EHDA--8598 EHDA--8552) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7903 "thymus primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8314 "EHDA:8313") (mo-xrefAnalogous EHDA--10548 "EHDA:8254") (owl-someValuesFrom EHDA--80 EHDA--74) (mo-xrefAnalogous EHDA--9701 "EHDA:6256") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9491 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--9231 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--648 "cloacal membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--8149 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6830 "duodenum") (owl-someValuesFrom EHDA--9680 EHDA--9679) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1371 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--3092 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10026 "EHDA:3694") (mo-xrefAnalogous EHDA--5691 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7132 "EHDA:5057") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5383 "semi-lunar valves") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6859 "thymus primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2164 "pancreas primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3920 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8339 "EHDA:5055") (mo-xrefAnalogous EHDA--8635 "EHDA:3404") (mo-xrefAnalogous EHDA--8023 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5453 EHDA--5447) (mo-xrefAnalogous EHDA--1224 "EHDA:1223") (mo-xrefAnalogous EHDA--8961 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7446 "EHDA:1920") (mo-xrefAnalogous EHDA--5172 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--263 "EHDA:183") (owl-someValuesFrom EHDA--7383 EHDA--7379) (mo-xrefAnalogous EHDA--9353 "EHDA:5919") (owl-someValuesFrom EHDA--1253 EHDA--1250) (mo-xrefAnalogous EHDA--5713 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--6119 EHDA--6115) (owl-someValuesFrom EHDA--9806 EHDA--9802) (owl-someValuesFrom EHDA--5234 EHDA--5232) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10212 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2101 "neural tube") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7736 "segmental spinal nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--10336 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--626 "EHDA:625") (mo-xrefAnalogous EHDA--1248 "EHDA:400") (mo-xrefAnalogous EHDA--6991 "EHDA:6990") (owl-someValuesFrom EHDA--2405 EHDA--2404) (owl-someValuesFrom EHDA--6819 EHDA--6817) (owl-someValuesFrom EHDA--10319 EHDA--10315) (owl-someValuesFrom EHDA--9403 EHDA--9400) (mo-xrefAnalogous EHDA--939 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--9460 EHDA--9455) (mo-xrefAnalogous EHDA--1467 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6275 "digit 4") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4131 "mesothelial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--6331 "EHDA:699") (mo-xrefAnalogous EHDA--5358 "EHDA:3389") (mo-xrefAnalogous EHDA--5261 "EHDA:2495") (mo-xrefAnalogous EHDA--5774 "EHDA:2961") (termFormat EnglishLanguage EHDA--199 "syncytiotrophoblast") (mo-xrefAnalogous EHDA--7452 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8425 EHDA--8424) (mo-xrefAnalogous EHDA--8264 "EHDA:5992") (mo-xrefAnalogous EHDA--8903 "EHDA:4630") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3444 "venous system") (owl-someValuesFrom EHDA--4290 EHDA--4211) (owl-someValuesFrom EHDA--4206 EHDA--4205) (mo-xrefAnalogous EHDA--6590 "EHDA:5484") (mo-xrefAnalogous EHDA--5013 "EHDA:5012") (owl-someValuesFrom EHDA--3364 EHDA--3332) (mo-xrefAnalogous EHDA--959 "EHDA:958") (mo-xrefAnalogous EHDA--10145 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10379 "lower jaw") (mo-xrefAnalogous EHDA--4913 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1476 "cranial") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10232 "perioptic mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5885 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9179 "EHDA:9178") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4015 "right lung rudiment") (mo-xrefAnalogous EHDA--3409 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1786 "EHDA:1203") (mo-xrefAnalogous EHDA--5739 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9904 "EHDA:818") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4833 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8434 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5075 EHDA--5074) (mo-xrefAnalogous EHDA--5036 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1190 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--10050 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9273 EHDA--9272) (owl-someValuesFrom EHDA--5786 EHDA--5784) (owl-someValuesFrom EHDA--7216 EHDA--7215) (owl-someValuesFrom EHDA--8748 EHDA--8747) (mo-xrefAnalogous EHDA--1765 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6517 "EHDA:4455") (mo-xrefAnalogous EHDA--9613 "EHDA:2353") (owl-someValuesFrom EHDA--8474 EHDA--8458) (owl-someValuesFrom EHDA--8387 EHDA--8386) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7102 "transverospinalis pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--384 "EHDA:383") (mo-xrefAnalogous EHDA--4530 "EHDA:3574") (mo-xrefAnalogous EHDA--982 "EHDA:981") (termFormat EnglishLanguage EHDA--570 "embryo") (mo-xrefAnalogous EHDA--1518 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3237 "EHDA:721") (mo-xrefAnalogous EHDA--4877 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7024 EHDA--7023) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4665 "thoracic") (owl-someValuesFrom EHDA--7080 EHDA--7079) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7861 "surface ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--10446 EHDA--10445) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5959 "endothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4830 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7132 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5904 "mesonephros") (mo-xrefAnalogous EHDA--2381 "EHDA:370") (mo-xrefAnalogous EHDA--5249 "EHDA:1855") (mo-xrefAnalogous EHDA--9627 "EHDA:6114") (mo-xrefAnalogous EHDA--6863 "EHDA:2977") (mo-xrefAnalogous EHDA--6975 "EHDA:3045") (mo-xrefAnalogous EHDA--128 "EHDA:127") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10294 "fundus") (owl-someValuesFrom EHDA--5400 EHDA--5399) (mo-xrefAnalogous EHDA--9010 "EHDA:7787") (mo-xrefAnalogous EHDA--6548 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10183 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9365 "nephric duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--9750 "EHDA:7336") (mo-xrefAnalogous EHDA--10626 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3305 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous Knee "EHDA:6184") (owl-someValuesFrom EHDA--8592 EHDA--8590) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9419 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--10523 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6243 EHDA--6209) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5803 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3007 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3144 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9935 EHDA--9934) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2601 "bulbar ridge") (mo-xrefAnalogous EHDA--6201 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3008 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--661 "EHDA:660") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10261 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--3200 EHDA--3199) (owl-someValuesFrom EHDA--7973 EHDA--7970) (mo-xrefAnalogous EHDA--10134 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6842 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--9799 EHDA--9797) (mo-xrefAnalogous EHDA--7801 "EHDA:7800") (owl-someValuesFrom EHDA--7248 EHDA--7247) (owl-someValuesFrom EHDA--2200 EHDA--2198) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4389 "septum primum") (owl-someValuesFrom EHDA--1154 EHDA--1146) (mo-xrefAnalogous EHDA--654 "EHDA:179") (owl-someValuesFrom EHDA--6259 EHDA--6255) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3904 "ventral bud") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7825 "optic stalk") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2299 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--5554 "EHDA:3698") (mo-xrefAnalogous EHDA--6739 "EHDA:502") (owl-someValuesFrom EHDA--4300 EHDA--4299) (mo-xrefAnalogous EHDA--10146 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2786 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9984 "olfactory lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--10308 "EHDA:4866") (owl-someValuesFrom EHDA--1308 EHDA--1306) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6334 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--4311 "EHDA:2521") (mo-xrefAnalogous EHDA--8903 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8784 EHDA--8782) (owl-someValuesFrom EHDA--7097 EHDA--7096) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6658 "vestibular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--3893 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--1338 EHDA--1327) (mo-xrefAnalogous EHDA--8438 "EHDA:6136") (owl-someValuesFrom EHDA--9084 Nose) (owl-someValuesFrom EHDA--7239 EHDA--7238) (mo-xrefAnalogous EHDA--53 "EHDA:52") (owl-someValuesFrom EHDA--254 EHDA--248) (owl-someValuesFrom EHDA--9097 EHDA--8550) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1591 "nephric duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--8002 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7135 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2325 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--6985 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous Pancreas "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7085 EHDA--7074) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1571 "lower") (mo-xrefAnalogous EHDA--9431 "EHDA:8227") (mo-xrefAnalogous EHDA--2648 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7673 "EHDA:5586") (mo-xrefAnalogous EHDA--9736 "EHDA:179") (mo-xrefAnalogous EHDA--6423 "EHDA:4357") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6347 "somite 30") (mo-xrefAnalogous EHDA--2304 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5806 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10015 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6638 "EHDA:3708") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5481 "olfactory lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--7045 "EHDA:4957") (owl-someValuesFrom EHDA--7986 EHDA--7983) (owl-someValuesFrom EHDA--7078 EHDA--7076) (owl-someValuesFrom Skeleton EHDA--8384) (mo-xrefAnalogous EHDA--6645 "EHDA:6644") (mo-xrefAnalogous EHDA--4560 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--10182 EHDA--10181) (mo-xrefAnalogous Liver "EHDA:2197") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9900 "inferior mesenteric vein") (owl-someValuesFrom EHDA--9600 EHDA--9599) (mo-xrefAnalogous EHDA--6880 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3305 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2162 "EHDA:2161") (owl-someValuesFrom EHDA--4940 EHDA--4939) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9068 "posterior") (mo-xrefAnalogous EHDA--4165 "EHDA:4164") (owl-someValuesFrom EHDA--3349 EHDA--3332) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9935 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3222 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9331 EHDA--9329) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1342 "3rd ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--8237 "EHDA:3078") (owl-someValuesFrom EHDA--8214 EHDA--8208) (owl-someValuesFrom EHDA--5576 EHDA--5575) (mo-xrefAnalogous EHDA--5908 "EHDA:5907") (mo-xrefAnalogous EHDA--5788 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10588 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6956 "EHDA:5871") (owl-someValuesFrom EHDA--7546 EHDA--7544) (mo-xrefAnalogous EHDA--7889 "EHDA:2953") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5334 "heart") (mo-xrefAnalogous EHDA--28 "EHDA:27") (mo-xrefAnalogous EHDA--2900 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8819 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--556 "mesoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--5119 EHDA--5118) (owl-someValuesFrom EHDA--9325 EHDA--9324) (mo-xrefAnalogous EHDA--3695 "EHDA:3694") (mo-xrefAnalogous EHDA--1237 "EHDA:389") (owl-someValuesFrom EHDA--4734 EHDA--4732) (owl-someValuesFrom EHDA--7643 EHDA--7642) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7438 "ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--4012 "EHDA:2209") (owl-someValuesFrom EHDA--1262 EHDA--1245) (mo-xrefAnalogous EHDA--5440 "EHDA:3482") (mo-xrefAnalogous EHDA--7418 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8867 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8875 EHDA--8870) (mo-xrefAnalogous EHDA--4275 "EHDA:1833") (mo-xrefAnalogous EHDA--2346 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7341 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2627 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--1589 EHDA--1580) (owl-someValuesFrom EHDA--963 EHDA--959) (mo-xrefAnalogous EHDA--10296 "EHDA:4848") (mo-xrefAnalogous EHDA--7316 "EHDA:6320") (mo-xrefAnalogous EHDA--10605 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9273 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8869 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--3265 "EHDA:1227") (mo-xrefAnalogous EHDA--10240 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7832 EHDA--7831) (mo-xrefAnalogous EHDA--1295 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9928 "central nervous system") (mo-xrefAnalogous Tooth "EHDA:8045") (mo-xrefAnalogous EHDA--297 "EHDA:214") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6727 "nerve plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--10315 "EHDA:6893") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5596 "mandibular division") (mo-xrefAnalogous EHDA--8801 "EHDA:4492") (mo-xrefAnalogous EHDA--5760 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4785 "EHDA:4784") (mo-xrefAnalogous EHDA--4367 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1468 EHDA--1466) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8133 "primordial germ cells") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7391 "right part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6340 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7616 "meninges") (owl-someValuesFrom EHDA--7722 EHDA--7718) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4146 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--3355 "EHDA:2560") (owl-someValuesFrom EHDA--95 EHDA--93) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9788 "stapedial") (owl-someValuesFrom EHDA--10008 EHDA--10006) (mo-xrefAnalogous EHDA--10291 "EHDA:9150") (mo-xrefAnalogous EHDA--10213 "EHDA:9045") (mo-xrefAnalogous EHDA--10092 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9010 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--247 "yolk sac diverticulum") (mo-xrefAnalogous EHDA--7094 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9164 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10234 "neural retinal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7208 "digit 2") (owl-someValuesFrom EHDA--6844 EHDA--6841) (owl-someValuesFrom EHDA--1859 EHDA--1858) (owl-someValuesFrom EHDA--10604 EHDA--10603) (mo-xrefAnalogous EHDA--9420 "EHDA:8205") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5225 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4521 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--2591 "EHDA:798") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2104 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7708 "EHDA:4641") (mo-xrefAnalogous EHDA--5335 "EHDA:764") (mo-xrefAnalogous EHDA--7762 "EHDA:7761") (mo-xrefAnalogous EHDA--6271 "EHDA:6270") (mo-xrefAnalogous EHDA--2469 "EHDA:1849") (mo-xrefAnalogous EHDA--9467 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5701 "eye") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7498 "mammary gland") (owl-someValuesFrom EHDA--10073 EHDA--10072) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4201 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8437 "EHDA:6134") (mo-xrefAnalogous EHDA--8915 "EHDA:2873") (owl-someValuesFrom EHDA--7791 EHDA--7781) (mo-xrefAnalogous EHDA--7270 "EHDA:7269") (mo-xrefAnalogous EHDA--3165 "EHDA:1669") (owl-someValuesFrom EHDA--6602 EHDA--6596) (mo-xrefAnalogous EHDA--1593 "EHDA:185") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1904 "transverse pericardial sinus") (owl-someValuesFrom EHDA--354 EHDA--288) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1927 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7558 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9081 "EHDA:5729") (mo-xrefAnalogous EHDA--9555 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8073 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7890 EHDA--7889) (mo-xrefAnalogous EHDA--4531 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1740 EHDA--1736) (mo-xrefAnalogous EHDA--1139 "EHDA:1138") (owl-someValuesFrom EHDA--4812 EHDA--4810) (mo-xrefAnalogous EHDA--5641 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4125 "mesothelial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--7320 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6518 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6929 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8782 "EHDA:5458") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9564 "manubrium sterni pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--582 "EHDA:581") (owl-someValuesFrom EHDA--1584 EHDA--1582) (mo-xrefAnalogous EHDA--6347 "EHDA:2473") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2668 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7680 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6765 EHDA--6755) (owl-someValuesFrom EHDA--9656 EHDA--9655) (mo-xrefAnalogous EHDA--561 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4229 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9370 "primitive sex cords") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8417 "digit 1") (mo-xrefAnalogous EHDA--9767 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--4352 EHDA--4322) (mo-xrefAnalogous EHDA--6042 "EHDA:6041") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8290 "leg") (mo-xrefAnalogous EHDA--3595 "EHDA:3594") (owl-someValuesFrom EHDA--7607 EHDA--7605) (owl-someValuesFrom EHDA--4160 EHDA--4159) (mo-xrefAnalogous EHDA--5979 "EHDA:5978") (owl-someValuesFrom EHDA--2946 EHDA--2944) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5854 "loop") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6919 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--4931 EHDA--4930) (mo-xrefAnalogous EHDA--10014 "EHDA:5502") (mo-xrefAnalogous EHDA--4392 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4611 EHDA--4610) (owl-someValuesFrom EHDA--4428 EHDA--4321) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6506 "marginal vein of lower limb") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6775 "hyaloid cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--10112 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6053 EHDA--21) (mo-xrefAnalogous EHDA--4474 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2336 "stage:CS13") (subclass EHDA--23 Human) (mo-xrefAnalogous EHDA--1903 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7770 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2744 "alar plate") (owl-someValuesFrom EHDA--7115 EHDA--7108) (mo-xrefAnalogous EHDA--6467 "EHDA:5380") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1651 "branchial membrane") (owl-someValuesFrom EHDA--1133 EHDA--1128) (termFormat EnglishLanguage EHDA--376 "prechordal plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--10415 "EHDA:8057") (owl-someValuesFrom EHDA--6916 EHDA--6911) (owl-someValuesFrom EHDA--7733 EHDA--7732) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9371 "primordial germ cells") (owl-someValuesFrom EHDA--7495 EHDA--7494) (mo-xrefAnalogous EHDA--4705 "EHDA:4704") (owl-someValuesFrom EHDA--5348 EHDA--5344) (owl-someValuesFrom EHDA--9229 EHDA--9222) (mo-xrefAnalogous EHDA--8312 "EHDA:8311") (owl-someValuesFrom EHDA--7259 EHDA--7198) (mo-xrefAnalogous EHDA--2712 "EHDA:2711") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8763 "adenohypophysis primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--909 EHDA--899) (owl-someValuesFrom EHDA--1180 EHDA--1177) (mo-xrefAnalogous EHDA--8749 "EHDA:3472") (owl-someValuesFrom EHDA--5090 EHDA--5084) (owl-someValuesFrom EHDA--7245 EHDA--7244) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2406 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7272 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6201 "EHDA:6200") (mo-xrefAnalogous EHDA--4960 "EHDA:4959") (mo-xrefAnalogous EHDA--8945 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7403 EHDA--7400) (mo-xrefAnalogous EHDA--2245 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--359 "EHDA:358") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9479 "triceps") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2950 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--10657 EHDA--10653) (mo-xrefAnalogous EHDA--3914 "EHDA:3913") (owl-someValuesFrom EHDA--4514 EHDA--4504) (mo-xrefAnalogous EHDA--9616 "EHDA:6096") (mo-xrefAnalogous EHDA--8798 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6061 "EHDA:4132") (mo-xrefAnalogous EHDA--1374 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4480 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8245 "skeletal muscular system") (mo-xrefAnalogous EHDA--917 "EHDA:916") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2118 "inner ear") (mo-xrefAnalogous EHDA--3186 "EHDA:2329") (owl-someValuesFrom EHDA--7344 EHDA--7341) (mo-xrefAnalogous EHDA--47 "EHDA:46") (mo-xrefAnalogous EHDA--4048 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2518 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9850 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5611 "EHDA:4641") (owl-someValuesFrom EHDA--1715 EHDA--1708) (mo-xrefAnalogous EHDA--8997 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10027 "cerebral aqueduct") (mo-xrefAnalogous EHDA--5 "stage:CS04") (mo-xrefAnalogous EHDA--4526 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3665 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5374 "stage:CS16") (subclass EHDA--10 Human) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1949 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1106 "cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--3259 EHDA--3258) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1782 "somite 14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2644 "future forebrain") (owl-someValuesFrom EHDA--3929 EHDA--3925) (mo-xrefAnalogous EHDA--8481 "EHDA:6214") (mo-xrefAnalogous EHDA--1640 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4594 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6718 "EHDA:5635") (mo-xrefAnalogous EHDA--1149 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3239 "EHDA:723") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3244 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6909 "EHDA:3021") (mo-xrefAnalogous EHDA--6267 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2030 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--3980 EHDA--3824) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2276 "ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8608 "left") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7872 "gut") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6496 "primitive straight sinus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8244 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3894 EHDA--3891) (owl-someValuesFrom EHDA--9205 EHDA--9204) (owl-someValuesFrom EHDA--9120 EHDA--9118) (owl-someValuesFrom EHDA--8448 EHDA--8446) (mo-xrefAnalogous EHDA--9769 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9668 "EHDA:6194") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9792 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--754 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--5845 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9775 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6014 EHDA--6001) (mo-xrefAnalogous EHDA--3186 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5018 EHDA--5016) (mo-xrefAnalogous EHDA--76 "EHDA:75") (mo-xrefAnalogous EHDA--8575 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--68 EHDA--5) (mo-xrefAnalogous EHDA--1419 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5091 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9810 "EHDA:5354") (owl-someValuesFrom EHDA--445 EHDA--441) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1816 "somite 23") (mo-xrefAnalogous EHDA--6664 "EHDA:5588") (owl-someValuesFrom EHDA--2363 EHDA--2359) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1394 "rhombomere 03") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1501 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--3187 "EHDA:2331") (mo-xrefAnalogous EHDA--1390 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7223 "digit 5") (owl-someValuesFrom EHDA--2026 EHDA--2016) (mo-xrefAnalogous EHDA--9666 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9345 "cortex") (mo-xrefAnalogous EHDA--2938 "EHDA:2937") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7768 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1517 "rest of foregut") (owl-someValuesFrom EHDA--419 EHDA--395) (mo-xrefAnalogous EHDA--10311 "EHDA:526") (mo-xrefAnalogous EHDA--10304 "EHDA:4858") (mo-xrefAnalogous EHDA--8044 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7360 "inferior mesenteric artery") (owl-someValuesFrom EHDA--1557 EHDA--1555) (mo-xrefAnalogous EHDA--8365 "EHDA:6039") (owl-someValuesFrom EHDA--2900 EHDA--2898) (mo-xrefAnalogous EHDA--9695 "EHDA:6244") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10587 "deltoid pre-muscle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9524 "rib cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2666 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--1648 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--9532 EHDA--9529) (mo-xrefAnalogous EHDA--7572 "EHDA:4490") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3090 "metanephros") (mo-xrefAnalogous EHDA--9658 "EHDA:6178") (mo-xrefAnalogous EHDA--5261 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9738 "body-wall mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--3904 EHDA--3899) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8359 "temporal bone") (termFormat EnglishLanguage EHDA--243 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10398 "EHDA:9280") (owl-someValuesFrom EHDA--7367 EHDA--7325) (owl-someValuesFrom EHDA--8137 EHDA--8115) (mo-xrefAnalogous EHDA--7998 "EHDA:7997") (mo-xrefAnalogous EHDA--1198 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5018 "non-tubular part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--843 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--8811 EHDA--8791) (mo-xrefAnalogous EHDA--9357 "EHDA:5921") (mo-xrefAnalogous EHDA--704 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--1577 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--7813 EHDA--7748) (mo-xrefAnalogous EHDA--3436 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4189 EHDA--4187) (owl-someValuesFrom EHDA--10348 EHDA--10347) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9944 "epiphysis") (owl-someValuesFrom EHDA--4571 EHDA--4570) (mo-xrefAnalogous EHDA--5688 "EHDA:4722") (owl-someValuesFrom EHDA--6251 EHDA--6249) (mo-xrefAnalogous EHDA--7431 "EHDA:4408") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5660 "sciatic nerve") (owl-someValuesFrom EHDA--4221 EHDA--4211) (mo-xrefAnalogous EHDA--10064 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8231 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8733 "EHDA:488") (termFormat EnglishLanguage EHDA--797 "transverse pericardial sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--7167 "EHDA:38") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3230 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10586 "EHDA:5043") (mo-xrefAnalogous EHDA--4209 "EHDA:694") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9840 "chordae tendinae") (mo-xrefAnalogous EHDA--405 "EHDA:404") (owl-someValuesFrom EHDA--1966 EHDA--1954) (mo-xrefAnalogous EHDA--6416 "EHDA:2560") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7340 "future superior cerebellar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7715 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10521 "EHDA:8217") (owl-someValuesFrom EHDA--7921 EHDA--7917) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3720 "trigeminal V ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--7566 EHDA--7563) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1941 "primary head vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8673 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6748 "endolymphatic appendage") (mo-xrefAnalogous EHDA--4264 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5964 EHDA--5961) (mo-xrefAnalogous EHDA--5995 "EHDA:5994") (termFormat EnglishLanguage EHDA--704 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5750 "anal pit") (owl-someValuesFrom EHDA--4191 EHDA--4187) (mo-xrefAnalogous EHDA--3028 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--3468 EHDA--3467) (owl-someValuesFrom EHDA--7332 EHDA--7330) (owl-someValuesFrom EHDA--9681 Arm) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6069 "parietal") (owl-someValuesFrom EHDA--7778 EHDA--7777) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8256 "axial muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--8480 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9415 EHDA--9414) (owl-someValuesFrom EHDA--1364 EHDA--1362) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5185 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3214 "optic neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--3845 EHDA--3842) (owl-someValuesFrom EHDA--4110 EHDA--4103) (mo-xrefAnalogous EHDA--7582 "EHDA:5488") (mo-xrefAnalogous EHDA--923 "EHDA:922") (mo-xrefAnalogous EHDA--6984 "EHDA:3995") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3203 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--6880 "EHDA:3005") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4914 "rest of midgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--3308 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1685 "EHDA:291") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8226 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--887 "EHDA:886") (mo-xrefAnalogous EHDA--4369 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6848 EHDA--6846) (owl-someValuesFrom EHDA--4799 EHDA--4798) (mo-xrefAnalogous EHDA--9817 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3589 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10371 "EHDA:9248") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4619 "glossopharyngeal IX") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4578 "rhombomere 08") (mo-xrefAnalogous EHDA--6046 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9427 EHDA--9426) (mo-xrefAnalogous EHDA--2938 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6773 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10558 "cranial") (owl-someValuesFrom EHDA--1840 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--3813 "EHDA:2914") (mo-xrefAnalogous EHDA--8549 "EHDA:3217") (mo-xrefAnalogous EHDA--6454 "EHDA:3408") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5427 "brain") (mo-xrefAnalogous EHDA--1168 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8445 "EHDA:6152") (mo-xrefAnalogous EHDA--4307 "EHDA:2513") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5968 "lower") (mo-xrefAnalogous EHDA--6287 "EHDA:6286") (owl-someValuesFrom EHDA--1627 EHDA--1626) (mo-xrefAnalogous EHDA--9532 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--921 EHDA--919) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9549 "squamous part primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8495 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--3925 EHDA--3912) (mo-xrefAnalogous EHDA--1858 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7501 "skin") (owl-someValuesFrom EHDA--3309 EHDA--3221) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8056 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--6689 EHDA--6688) (mo-xrefAnalogous EHDA--3843 "EHDA:2939") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9106 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--429 "endocardial tube") (mo-xrefAnalogous EHDA--2852 "EHDA:2851") (owl-someValuesFrom EHDA--6757 EHDA--6755) (mo-xrefAnalogous EHDA--3311 "EHDA:2501") (owl-someValuesFrom EHDA--1936 EHDA--1863) (owl-someValuesFrom EHDA--6038 EHDA--6036) (owl-someValuesFrom EHDA--309 EHDA--307) (owl-someValuesFrom EHDA--2241 EHDA--2240) (owl-someValuesFrom EHDA--6667 EHDA--6660) (mo-xrefAnalogous EHDA--5894 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8889 EHDA--8888) (mo-xrefAnalogous EHDA--10410 "EHDA:8047") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3884 "thryoglossal duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--4282 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5793 "EHDA:2983") (mo-xrefAnalogous EHDA--6640 "EHDA:5561") (mo-xrefAnalogous EHDA--2016 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--99 "EHDA:48") (termFormat EnglishLanguage EHDA--951 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--3337 "EHDA:3336") (owl-someValuesFrom EHDA--9507 EHDA--9504) (mo-xrefAnalogous EHDA--8050 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7620 "future arachnoid layer") (owl-someValuesFrom EHDA--7782 EHDA--7781) (owl-someValuesFrom EHDA--5701 EHDA--5663) (owl-someValuesFrom EHDA--6786 EHDA--6774) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7812 "tubotympanic recess") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8231 "vascular element") (owl-someValuesFrom EHDA--8953 EHDA--8924) (mo-xrefAnalogous EHDA--6446 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--7819 EHDA--7818) (mo-xrefAnalogous EHDA--435 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--9308 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6917 EHDA--6916) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10172 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9327 "renal or urinary system") (mo-xrefAnalogous EHDA--388 "EHDA:387") (mo-xrefAnalogous EHDA--9708 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9647 "EHDA:6156") (mo-xrefAnalogous EHDA--1327 "EHDA:830") (owl-someValuesFrom EHDA--9689 EHDA--9688) (mo-xrefAnalogous EHDA--9105 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9052 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10162 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--4097 EHDA--4089) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10585 "pectoral girdle and thoracic body wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--706 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--9969 EHDA--9930) (owl-someValuesFrom EHDA--4282 EHDA--4281) (owl-someValuesFrom EHDA--4244 EHDA--4242) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9503 "pelvic girdle") (mo-xrefAnalogous EHDA--1962 "EHDA:1961") (mo-xrefAnalogous EHDA--6419 "EHDA:5321") (mo-xrefAnalogous EHDA--10454 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6675 EHDA--6674) (mo-xrefAnalogous EHDA--3451 "EHDA:2626") (owl-someValuesFrom EHDA--8954 EHDA--8953) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6625 "basal plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--3462 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4940 "EHDA:4003") (mo-xrefAnalogous EHDA--9369 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4177 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--8828 EHDA--8818) (mo-xrefAnalogous EHDA--8918 "EHDA:4643") (owl-someValuesFrom EHDA--2619 EHDA--2618) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3960 "ventral mesentery") (documentation EnglishLanguage "Default namespace for the ontology.") (mo-xrefAnalogous EHDA--7470 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9894 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--8517 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5916 "metanephric mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1400 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--1748 "EHDA:1747") (mo-xrefAnalogous EHDA--7726 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--81 "EHDA:46") (mo-xrefAnalogous EHDA--4671 "EHDA:3780") (mo-xrefAnalogous EHDA--159 "EHDA:158") (mo-xrefAnalogous EHDA--3978 "EHDA:2185") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7508 "brain") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6869 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1390 EHDA--1384) (mo-xrefAnalogous EHDA--8198 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9969 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7455 "EHDA:6489") (mo-xrefAnalogous EHDA--10406 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1131 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--1606 EHDA--1604) (mo-xrefAnalogous EHDA--4820 "EHDA:2957") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2782 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--4004 "EHDA:4003") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6342 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--5283 EHDA--5282) (mo-xrefAnalogous EHDA--8739 "EHDA:6528") (mo-xrefAnalogous EHDA--2092 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6958 "EHDA:6957") (owl-someValuesFrom EHDA--4584 EHDA--4578) (mo-xrefAnalogous EHDA--4147 "EHDA:2335") (mo-xrefAnalogous EHDA--196 "EHDA:150") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2135 "nose") (mo-xrefAnalogous EHDA--6363 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7342 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4396 EHDA--4395) (mo-xrefAnalogous EHDA--6326 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4285 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7641 EHDA--7639) (mo-xrefAnalogous EHDA--9124 "EHDA:9123") (owl-someValuesFrom EHDA--4387 EHDA--4385) (owl-someValuesFrom EHDA--6496 EHDA--6492) (mo-xrefAnalogous EHDA--10034 "EHDA:8861") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4112 "mesenchyme derived from head mesoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--9007 EHDA--9006) (owl-someValuesFrom EHDA--9963 EHDA--9931) (mo-xrefAnalogous EHDA--10448 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4717 "cochlear") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8050 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3318 "EHDA:2515") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2182 "gland") (owl-someValuesFrom EHDA--10270 EHDA--10268) (owl-someValuesFrom EHDA--1718 EHDA--1717) (mo-xrefAnalogous EHDA--10168 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10192 "EHDA:10191") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5579 "vagal X ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--1218 EHDA--1214) (mo-xrefAnalogous EHDA--6410 "EHDA:5313") (mo-xrefAnalogous EHDA--1949 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9729 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5618 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8425 "metacarpus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10035 "EHDA:8863") (owl-someValuesFrom EHDA--1712 EHDA--1708) (owl-someValuesFrom EHDA--8896 EHDA--8883) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1002 "rest of ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1864 "arterial system") (owl-someValuesFrom EHDA--6948 EHDA--6947) (mo-xrefAnalogous EHDA--2573 "EHDA:1269") (mo-xrefAnalogous EHDA--9723 "EHDA:6302") (mo-xrefAnalogous EHDA--10158 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5726 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10335 EHDA--10333) (mo-xrefAnalogous EHDA--3814 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3581 "alar plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9867 "venous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--1724 "EHDA:370") (mo-xrefAnalogous EHDA--194 "stage:CS06b") (mo-xrefAnalogous EHDA--4681 "EHDA:3786") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5824 "ventral bud") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7089 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7093 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6420 "EHDA:4355") (mo-xrefAnalogous EHDA--4740 "EHDA:4739") (mo-xrefAnalogous EHDA--2828 "EHDA:2827") (owl-someValuesFrom EHDA--10126 EHDA--10125) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10252 "anal region") (owl-someValuesFrom EHDA--3547 EHDA--3545) (mo-xrefAnalogous EHDA--4816 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5742 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5501 "EHDA:5500") (termFormat EnglishLanguage EHDA--690 "intermediate mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5505 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2372 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8164 "EHDA:8163") (mo-xrefAnalogous EHDA--6467 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5213 "EHDA:358") (mo-xrefAnalogous EHDA--6490 "EHDA:6489") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6253 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--9500 "EHDA:8319") (mo-xrefAnalogous EHDA--10442 "EHDA:9334") (mo-xrefAnalogous EHDA--2718 "EHDA:2717") (owl-someValuesFrom EHDA--6056 EHDA--6055) (mo-xrefAnalogous EHDA--3463 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1657 "EHDA:1088") (mo-xrefAnalogous EHDA--3521 "EHDA:3520") (owl-someValuesFrom EHDA--4379 EHDA--4378) (mo-xrefAnalogous EHDA--5653 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8236 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--700 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2516 "somite 37") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4316 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1580 "urogenital system") (mo-xrefAnalogous EHDA--3770 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8988 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5987 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10355 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--5517 EHDA--5515) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7225 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2550 "EHDA:406") (mo-xrefAnalogous EHDA--4852 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4465 "EHDA:3470") (mo-xrefAnalogous EHDA--1972 "EHDA:1971") (mo-xrefAnalogous EHDA--7768 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8922 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1774 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--6426 EHDA--6424) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1523 "biliary bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--7038 "EHDA:4947") (mo-xrefAnalogous EHDA--2190 "EHDA:2189") (mo-xrefAnalogous EHDA--4058 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--543 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10202 "posterior epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--2590 "EHDA:796") (mo-xrefAnalogous EHDA--8746 "EHDA:828") (owl-someValuesFrom EHDA--1794 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--7216 "EHDA:6120") (owl-someValuesFrom EHDA--8459 EHDA--8458) (owl-someValuesFrom EHDA--5084 EHDA--5078) (mo-xrefAnalogous EHDA--5737 "EHDA:4780") (mo-xrefAnalogous EHDA--1254 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2257 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4483 "EHDA:3490") (mo-xrefAnalogous EHDA--2420 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2915 EHDA--2913) (owl-someValuesFrom EHDA--574 EHDA--572) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2868 "pia mater") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5420 "subcardinal vein") (owl-someValuesFrom EHDA--6598 EHDA--6596) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8399 "greater sac") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7128 "coccygeal region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9417 "bronchiole") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10597 "trapezius pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--1758 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--8388 EHDA--8387) (owl-someValuesFrom EHDA--1368 EHDA--1366) (mo-xrefAnalogous EHDA--3856 "EHDA:2953") (owl-someValuesFrom EHDA--10492 EHDA--10488) (mo-xrefAnalogous EHDA--9533 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5531 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--1382 EHDA--1374) (mo-xrefAnalogous EHDA--6514 "EHDA:4451") (owl-someValuesFrom EHDA--5735 EHDA--5731) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1635 "branchial membrane") (owl-someValuesFrom EHDA--7036 EHDA--7030) (mo-xrefAnalogous EHDA--5454 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4476 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7959 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7574 EHDA--7562) (mo-xrefAnalogous EHDA--781 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8016 "EHDA:8015") (owl-someValuesFrom EHDA--391 EHDA--288) (mo-xrefAnalogous EHDA--6704 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6051 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--1280 EHDA--1278) (owl-someValuesFrom EHDA--9317 Liver) (mo-xrefAnalogous EHDA--2758 "EHDA:2757") (mo-xrefAnalogous EHDA--5170 "EHDA:5169") (mo-xrefAnalogous EHDA--5678 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--5264 EHDA--5262) (owl-someValuesFrom EHDA--9374 Male) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10523 "bronchiole") (mo-xrefAnalogous EHDA--8160 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1060 "maxillary component") (mo-xrefAnalogous EHDA--1039 "EHDA:1038") (mo-xrefAnalogous EHDA--2878 "EHDA:2877") (mo-xrefAnalogous EHDA--3042 "EHDA:2185") (mo-xrefAnalogous EHDA--8678 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6604 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9697 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1394 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--6327 "EHDA:179") (mo-xrefAnalogous EHDA--10139 "EHDA:3790") (mo-xrefAnalogous EHDA--7531 "EHDA:7530") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4210 "paraxial mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1563 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--747 "1st arch artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1390 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--7337 "EHDA:7336") (mo-xrefAnalogous EHDA--10144 "EHDA:8981") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5236 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9675 "EHDA:6208") (owl-someValuesFrom EHDA--3739 EHDA--3725) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1288 "cardiac jelly") (mo-xrefAnalogous EHDA--7406 "EHDA:432") (mo-xrefAnalogous EHDA--6418 "EHDA:4353") (mo-xrefAnalogous EHDA--10358 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7362 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--5259 "EHDA:2491") (owl-someValuesFrom EHDA--4264 EHDA--4263) (mo-xrefAnalogous EHDA--8433 "EHDA:6126") (mo-xrefAnalogous EHDA--5481 "EHDA:5480") (owl-someValuesFrom EHDA--6674 EHDA--6660) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8454 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2936 "foregut") (mo-xrefAnalogous EHDA--9674 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7974 EHDA--7973) (mo-xrefAnalogous EHDA--1707 "EHDA:655") (mo-xrefAnalogous EHDA--7750 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10209 "inner canthus") (mo-xrefAnalogous EHDA--3691 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6085 "EHDA:2339") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1658 "ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10407 "skeleton") (mo-xrefAnalogous EHDA--3000 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9191 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5431 "diencephalic part of interventricular foramen") (mo-xrefAnalogous EHDA--7144 "EHDA:7143") (mo-xrefAnalogous EHDA--10255 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10103 "submaxillary") (mo-xrefAnalogous EHDA--5794 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2720 "EHDA:2719") (mo-xrefAnalogous EHDA--3881 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--561 "EHDA:158") (mo-xrefAnalogous EHDA--3859 "EHDA:2959") (mo-xrefAnalogous EHDA--2460 "EHDA:1831") (owl-someValuesFrom EHDA--5606 EHDA--5605) (owl-someValuesFrom EHDA--6431 EHDA--6430) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3722 "inferior") (mo-xrefAnalogous EHDA--2149 "EHDA:2148") (owl-someValuesFrom EHDA--9684 EHDA--9683) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4109 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10637 "EHDA:9538") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3425 "visceral pericardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2214 "right lung rudiment") (mo-xrefAnalogous EHDA--8761 "EHDA:7523") (mo-xrefAnalogous EHDA--6450 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10482 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--971 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4925 "EHDA:2189") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6707 "otic") (mo-xrefAnalogous EHDA--259 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--6460 "EHDA:4398") (mo-xrefAnalogous Skin "EHDA:6530") (termFormat EnglishLanguage EHDA--194 "chorionic cavity") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2094 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3741 "mandibular division") (mo-xrefAnalogous EHDA--5613 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8088 "renal or urinary system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3858 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--553 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--229 "stage:CS07") (owl-someValuesFrom EHDA--7456 EHDA--7455) (owl-someValuesFrom EHDA--1889 EHDA--1888) (owl-someValuesFrom EHDA--10006 EHDA--9990) (mo-xrefAnalogous EHDA--4932 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3067 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8635 EHDA--8634) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8793 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5632 "recurrent laryngeal branch") (mo-xrefAnalogous EHDA--7140 "EHDA:6031") (mo-xrefAnalogous EHDA--8743 "EHDA:6536") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9670 "tibia pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--243 "EHDA:166") (mo-xrefAnalogous EHDA--3261 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1037 "EHDA:1036") (mo-xrefAnalogous EHDA--3835 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4156 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10028 "EHDA:3698") (mo-xrefAnalogous EHDA--6931 "EHDA:3945") (termFormat EnglishLanguage EHDA--746 "branchial arch artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7445 "muscular part") (mo-xrefAnalogous EHDA--2288 "EHDA:1650") (mo-xrefAnalogous EHDA--5970 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5969 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--6748 EHDA--6747) (mo-xrefAnalogous EHDA--9980 "EHDA:5476") (mo-xrefAnalogous EHDA--7077 "EHDA:3074") (mo-xrefAnalogous EHDA--8818 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9626 EHDA--9624) (owl-someValuesFrom EHDA--9020 EHDA--9018) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3691 "future tentorium cerebelli") (owl-someValuesFrom EHDA--3753 EHDA--3752) (mo-xrefAnalogous EHDA--10635 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7234 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1307 "EHDA:482") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4822 "median") (mo-xrefAnalogous EHDA--8803 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7403 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8550 "EHDA:392") (termFormat EnglishLanguage EHDA--269 "extraembryonic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--5900 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3994 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9806 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9454 "EHDA:5982") (termFormat EnglishLanguage EHDA--555 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--6651 EHDA--6650) (mo-xrefAnalogous EHDA--7779 "EHDA:4722") (mo-xrefAnalogous EHDA--3895 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2798 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--5072 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8002 "EHDA:8001") (owl-someValuesFrom EHDA--10173 EHDA--10171) (mo-xrefAnalogous EHDA--10619 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7560 EHDA--7554) (mo-xrefAnalogous EHDA--9478 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9755 "EHDA:6397") (mo-xrefAnalogous EHDA--9944 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4388 "EHDA:1896") (mo-xrefAnalogous EHDA--7872 "EHDA:518") (mo-xrefAnalogous EHDA--4411 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4534 EHDA--4533) (mo-xrefAnalogous EHDA--8676 "EHDA:1934") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3259 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7354 "EHDA:7353") (mo-xrefAnalogous EHDA--8439 "EHDA:6138") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3730 "facial VII") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4622 "trigeminal V") (owl-someValuesFrom EHDA--4375 EHDA--4373) (mo-xrefAnalogous EHDA--3517 "EHDA:3516") (mo-xrefAnalogous EHDA--7299 "EHDA:6284") (mo-xrefAnalogous EHDA--1470 "EHDA:1469") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6151 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10544 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6145 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4508 "EHDA:3530") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7746 "nerve trunk") (owl-someValuesFrom EHDA--6597 EHDA--6596) (owl-someValuesFrom EHDA--3768 EHDA--3766) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2988 "ultimobranchial body") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2429 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10093 "EHDA:2891") (owl-someValuesFrom EHDA--10548 EHDA--10544) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10255 "gut") (mo-xrefAnalogous EHDA--4669 "EHDA:3776") (owl-someValuesFrom EHDA--2273 EHDA--2272) (mo-xrefAnalogous EHDA--7059 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4452 "EHDA:4451") (mo-xrefAnalogous EHDA--7073 "EHDA:4997") (owl-someValuesFrom EHDA--7183 EHDA--7179) (owl-someValuesFrom EHDA--4075 EHDA--4074) (mo-xrefAnalogous EHDA--9226 "EHDA:3943") (mo-xrefAnalogous EHDA--10620 "EHDA:9525") (mo-xrefAnalogous EHDA--9928 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3899 EHDA--3898) (owl-someValuesFrom EHDA--1072 EHDA--1069) (mo-xrefAnalogous EHDA--2208 "EHDA:2207") (mo-xrefAnalogous EHDA--7945 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6207 "femur pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10605 "EHDA:7119") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10300 "splenic primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6501 "future inferior vena cava") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1660 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3471 "forebrain") (mo-xrefAnalogous EHDA--6744 "EHDA:4685") (mo-xrefAnalogous EHDA--7945 "EHDA:3017") (mo-xrefAnalogous EHDA--9806 "EHDA:3377") (mo-xrefAnalogous EHDA--6277 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4652 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--1450 EHDA--1444) (mo-xrefAnalogous EHDA--4298 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1474 EHDA--1466) (owl-someValuesFrom EHDA--9602 EHDA--9601) (mo-xrefAnalogous EHDA--6953 "EHDA:6952") (mo-xrefAnalogous EHDA--9058 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8030 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3455 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4970 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--78 "EHDA:77") (mo-xrefAnalogous EHDA--5579 "EHDA:2845") (owl-someValuesFrom EHDA--5133 EHDA--5129) (mo-xrefAnalogous EHDA--5013 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--97 EHDA--96) (mo-xrefAnalogous EHDA--7131 "EHDA:5055") (mo-xrefAnalogous EHDA--6834 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3607 EHDA--3603) (mo-xrefAnalogous EHDA--6362 "EHDA:2503") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7779 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10542 "skeletal muscular system") (mo-xrefAnalogous EHDA--9262 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--147 "chorionic cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--4088 "EHDA:629") (mo-xrefAnalogous EHDA--6409 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2092 "EHDA:2091") (owl-someValuesFrom EHDA--5160 EHDA--5152) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8100 "primitive pelvis of ureter") (mo-xrefAnalogous EHDA--7978 "EHDA:3965") (mo-xrefAnalogous EHDA--8755 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10564 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7500 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8024 EHDA--7983) (mo-xrefAnalogous EHDA--513 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--9960 EHDA--9959) (mo-xrefAnalogous EHDA--10217 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7643 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10326 "tail") (mo-xrefAnalogous EHDA--7565 "EHDA:5468") (owl-someValuesFrom EHDA--5541 EHDA--5531) (mo-xrefAnalogous EHDA--6978 "EHDA:3051") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4676 "nerve trunk") (mo-xrefAnalogous EHDA--6637 "EHDA:3706") (mo-xrefAnalogous EHDA--10136 "EHDA:502") (mo-xrefAnalogous EHDA--5095 "EHDA:1650") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3167 "cervical sinus primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5731 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--1762 EHDA--1761) (mo-xrefAnalogous EHDA--531 "EHDA:530") (mo-xrefAnalogous EHDA--6360 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4559 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1871 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--3238 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10388 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5719 EHDA--5718) (mo-xrefAnalogous EHDA--2998 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7326 EHDA--7325) (owl-someValuesFrom EHDA--307 EHDA--303) (mo-xrefAnalogous EHDA--272 "EHDA:140") (mo-xrefAnalogous EHDA--1990 "EHDA:1989") (owl-someValuesFrom EHDA--1917 EHDA--1913) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2361 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--8599 EHDA--8552) (mo-xrefAnalogous EHDA--10403 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3871 "EHDA:3870") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7192 "superior recess") (mo-xrefAnalogous EHDA--1053 "EHDA:583") (mo-xrefAnalogous EHDA--8341 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8769 "remnant of Rathkes pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--4097 "EHDA:2293") (owl-someValuesFrom EHDA--10549 EHDA--10542) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2576 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6061 "pleuroperitoneal folds") (mo-xrefAnalogous EHDA--9223 "EHDA:3937") (mo-xrefAnalogous EHDA--10456 "EHDA:5919") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3295 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--5881 EHDA--5867) (mo-xrefAnalogous EHDA--4063 "EHDA:585") (owl-someValuesFrom EHDA--2370 EHDA--2368) (owl-someValuesFrom EHDA--9587 EHDA--9586) (mo-xrefAnalogous EHDA--10632 "EHDA:10631") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3325 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2880 "EHDA:2879") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7755 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6451 "septum primum") (owl-someValuesFrom EHDA--9881 EHDA--9873) (mo-xrefAnalogous EHDA--861 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5989 "intercostal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9992 "medulla oblongata") (mo-xrefAnalogous EHDA--2884 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6334 "EHDA:1831") (mo-xrefAnalogous EHDA--3935 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8850 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3755 "EHDA:2871") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7519 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8412 "EHDA:2351") (mo-xrefAnalogous EHDA--7768 "EHDA:4700") (termFormat EnglishLanguage EHDA--161 "mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--380 "EHDA:379") (owl-someValuesFrom EHDA--8517 EHDA--8514) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4945 "laryngeal pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--8640 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10104 "nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8520 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7142 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8780 "EHDA:3490") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2894 "peripheral nervous system") (owl-someValuesFrom EHDA--8182 EHDA--8180) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8777 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2248 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6131 "EHDA:6130") (mo-xrefAnalogous EHDA--5141 "EHDA:1697") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10327 "dorsal pancreatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--2166 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9520 "EHDA:6021") (owl-someValuesFrom EHDA--1713 EHDA--1708) (owl-someValuesFrom EHDA--10444 EHDA--10443) (mo-xrefAnalogous EHDA--7880 "EHDA:2937") (mo-xrefAnalogous EHDA--3463 "EHDA:496") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1260 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--4962 EHDA--4958) (mo-xrefAnalogous EHDA--10379 "EHDA:7995") (owl-someValuesFrom EHDA--6646 EHDA--6643) (owl-someValuesFrom EHDA--3837 EHDA--3833) (owl-someValuesFrom EHDA--10131 EHDA--10129) (mo-xrefAnalogous EHDA--2414 "EHDA:1178") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5867 "oral region") (mo-xrefAnalogous EHDA--869 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--1626 "EHDA:601") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6647 "inferior") (owl-someValuesFrom EHDA--3889 EHDA--3888) (mo-xrefAnalogous EHDA--10254 "EHDA:2933") (mo-xrefAnalogous EHDA--9685 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3927 "EHDA:3926") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8278 "skeletal muscle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10458 "urachus") (owl-someValuesFrom EHDA--2230 EHDA--2229) (mo-xrefAnalogous EHDA--7739 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5553 "cerebral aqueduct") (mo-xrefAnalogous EHDA--6051 "EHDA:1036") (mo-xrefAnalogous EHDA--3163 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7501 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6569 "EHDA:3494") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1286 "bulbus cordis") (mo-xrefAnalogous EHDA--7323 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4711 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--217 "EHDA:94") (owl-someValuesFrom EHDA--9156 EHDA--9155) (mo-xrefAnalogous EHDA--9241 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10508 "vascular element") (mo-xrefAnalogous EHDA--7884 "EHDA:2945") (mo-xrefAnalogous EHDA--4331 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--946 EHDA--743) (owl-someValuesFrom EHDA--9972 EHDA--9970) (mo-xrefAnalogous EHDA--5560 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--2772 EHDA--2768) (mo-xrefAnalogous EHDA--6716 "EHDA:3769") (mo-xrefAnalogous EHDA--8870 "EHDA:920") (owl-someValuesFrom EHDA--6761 EHDA--6760) (owl-someValuesFrom EHDA--6883 EHDA--6872) (owl-someValuesFrom EHDA--1185 EHDA--1156) (owl-someValuesFrom EHDA--6469 EHDA--6468) (owl-someValuesFrom EHDA--1569 EHDA--1553) (mo-xrefAnalogous EHDA--9726 "EHDA:6308") (mo-xrefAnalogous EHDA--2463 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9384 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--459 "EHDA:458") (mo-xrefAnalogous EHDA--6753 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9660 "EHDA:6182") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9665 "knee joint primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1210 "EHDA:1209") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9765 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--5265 "EHDA:2503") (mo-xrefAnalogous EHDA--3931 "EHDA:3930") (owl-someValuesFrom EHDA--10234 EHDA--10233) (owl-someValuesFrom EHDA--4900 EHDA--4802) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9391 "laryngeal cartilages") (mo-xrefAnalogous EHDA--1742 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2399 "EHDA:1158") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6289 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--6058 EHDA--6056) (mo-xrefAnalogous EHDA--7854 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4598 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--2450 EHDA--2449) (mo-xrefAnalogous EHDA--1903 "EHDA:434") (mo-xrefAnalogous EHDA--3249 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2216 "EHDA:2215") (mo-xrefAnalogous EHDA--5073 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9818 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10673 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8522 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--935 EHDA--933) (owl-someValuesFrom EHDA--5559 EHDA--5552) (mo-xrefAnalogous EHDA--4396 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2730 EHDA--2728) (mo-xrefAnalogous EHDA--2117 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--8848 "EHDA:5516") (owl-someValuesFrom EHDA--1183 EHDA--1181) (owl-someValuesFrom EHDA--6065 EHDA--6064) (owl-someValuesFrom EHDA--4251 EHDA--4211) (owl-someValuesFrom EHDA--5670 EHDA--5669) (owl-someValuesFrom EHDA--4468 EHDA--4467) (mo-xrefAnalogous EHDA--5977 "EHDA:5976") (mo-xrefAnalogous EHDA--1775 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9703 "metacarpus cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--4699 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9632 "digit 4") (mo-xrefAnalogous EHDA--6849 "EHDA:2961") (owl-someValuesFrom EHDA--1144 EHDA--1141) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3457 "pulmonary veins") (mo-xrefAnalogous EHDA--7992 "EHDA:7991") (owl-someValuesFrom EHDA--6635 EHDA--6634) (mo-xrefAnalogous EHDA--431 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous Stomach "EHDA:2993") (owl-someValuesFrom EHDA--10400 EHDA--10395) (mo-xrefAnalogous EHDA--10223 "EHDA:9061") (owl-someValuesFrom EHDA--7460 EHDA--7456) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2451 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9104 "duodenum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9687 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4934 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--131 "stage:CS06a") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3881 "lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--4125 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--10016 EHDA--10015) (mo-xrefAnalogous EHDA--1333 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7553 "pia mater") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7852 "frontonasal process") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1557 "left lung rudiment") (owl-someValuesFrom EHDA--2072 EHDA--1996) (mo-xrefAnalogous EHDA--4246 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5829 EHDA--5827) (owl-someValuesFrom EHDA--10478 EHDA--10477) (owl-someValuesFrom EHDA--188 EHDA--187) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5892 "left hepatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--7886 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10085 EHDA--10083) (owl-someValuesFrom EHDA--6972 EHDA--6946) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2445 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1418 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2858 "glossophayngeal IX") (mo-xrefAnalogous EHDA--6319 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8525 "EHDA:6286") (mo-xrefAnalogous EHDA--8247 "EHDA:5978") (owl-someValuesFrom EHDA--10224 EHDA--10221) (mo-xrefAnalogous EHDA--7272 "EHDA:6230") (mo-xrefAnalogous EHDA--3123 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2459 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--6463 EHDA--6459) (mo-xrefAnalogous EHDA--2836 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7241 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6790 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10026 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3260 EHDA--3258) (mo-xrefAnalogous EHDA--9164 "EHDA:3005") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4083 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10432 "caudate lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7722 "submaxillary") (termFormat EnglishLanguage EHDA--779 "rostral half") (mo-xrefAnalogous EHDA--9017 "EHDA:7800") (mo-xrefAnalogous EHDA--9264 "EHDA:8001") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2172 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6521 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3988 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5443 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--97 "amnioblasts") (owl-someValuesFrom EHDA--5985 EHDA--5983) (mo-xrefAnalogous EHDA--9060 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7221 "metacarpus pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7880 "oesophagus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3065 "right lung rudiment") (mo-xrefAnalogous EHDA--3671 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6747 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6449 "right venous valve") (owl-someValuesFrom EHDA--7814 EHDA--7813) (mo-xrefAnalogous EHDA--1834 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10489 "arytenoid pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10472 "EHDA:8132") (mo-xrefAnalogous EHDA--9502 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6303 "EHDA:6302") (mo-xrefAnalogous EHDA--6425 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9759 EHDA--9741) (mo-xrefAnalogous EHDA--6233 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8747 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9402 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8727 EHDA--8687) (mo-xrefAnalogous EHDA--1630 "EHDA:609") (mo-xrefAnalogous EHDA--1448 "EHDA:1447") (owl-someValuesFrom EHDA--7484 EHDA--7483) (mo-xrefAnalogous EHDA--8508 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--10268 EHDA--10256) (mo-xrefAnalogous EHDA--773 "EHDA:772") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8632 "valve of inferior vena cava") (mo-xrefAnalogous EHDA--7807 "EHDA:7806") (owl-someValuesFrom EHDA--6406 EHDA--6381) (mo-xrefAnalogous EHDA--2276 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3982 "EHDA:3981") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6088 "pleural component") (mo-xrefAnalogous EHDA--1291 "EHDA:778") (mo-xrefAnalogous EHDA--4482 "EHDA:3488") (mo-xrefAnalogous EHDA--1929 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10214 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--411 "EHDA:410") (mo-xrefAnalogous EHDA--9097 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--115 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--6271 EHDA--6269) (mo-xrefAnalogous EHDA--5783 "EHDA:3874") (mo-xrefAnalogous EHDA--8080 "EHDA:4005") (mo-xrefAnalogous EHDA--8713 "EHDA:8712") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6595 "lamina terminalis") (termFormat EnglishLanguage EHDA--693 "splanchnopleure") (mo-xrefAnalogous EHDA--3071 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1146 "trunk mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5944 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3370 "EHDA:420") (mo-xrefAnalogous EHDA--9839 "EHDA:7425") (mo-xrefAnalogous EHDA--4077 "EHDA:613") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9607 "parietal") (owl-someValuesFrom EHDA--4605 EHDA--4604) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1413 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--3653 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--355 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--742 "EHDA:264") (mo-xrefAnalogous EHDA--7020 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2334 "EHDA:2333") (mo-xrefAnalogous EHDA--7370 "EHDA:6421") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2279 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7448 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8524 "digit 5") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7724 "pelvic splanchnic") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6373 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5730 "extrinsic ocular muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--7275 "EHDA:6236") (mo-xrefAnalogous EHDA--8117 "EHDA:8116") (owl-someValuesFrom EHDA--3378 EHDA--3374) (mo-xrefAnalogous EHDA--6869 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7478 "internal") (mo-xrefAnalogous EHDA--2549 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5413 EHDA--5398) (mo-xrefAnalogous EHDA--6483 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8866 EHDA--8860) (owl-someValuesFrom EHDA--8518 EHDA--8499) (owl-someValuesFrom EHDA--5955 EHDA--5953) (mo-xrefAnalogous EHDA--7138 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6015 "skeleton") (mo-xrefAnalogous EHDA--4875 "EHDA:2161") (mo-xrefAnalogous EHDA--10289 "EHDA:9146") (owl-someValuesFrom EHDA--415 EHDA--411) (mo-xrefAnalogous EHDA--9912 "EHDA:8728") (owl-someValuesFrom EHDA--2270 EHDA--2253) (owl-someValuesFrom EHDA--5396 EHDA--5395) (owl-someValuesFrom EHDA--5872 EHDA--5867) (mo-xrefAnalogous EHDA--3693 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9104 EHDA--9103) (owl-someValuesFrom EHDA--9027 EHDA--9023) (mo-xrefAnalogous EHDA--4314 "EHDA:2527") (mo-xrefAnalogous EHDA--5626 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6716 "sympathetic") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6381 "arterial system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2640 "central nervous system") (owl-someValuesFrom EHDA--6777 EHDA--6776) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4681 "external ear") (mo-xrefAnalogous EHDA--2678 "EHDA:2677") (owl-someValuesFrom EHDA--3858 EHDA--3857) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9762 "gastroduodenal branch") (mo-xrefAnalogous EHDA--8770 "EHDA:7536") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7923 "splenic primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--10567 EHDA--10542) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6827 "cloacal membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--4878 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4316 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7589 "EHDA:7588") (mo-xrefAnalogous EHDA--8100 "EHDA:8099") (mo-xrefAnalogous EHDA--8426 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3485 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4982 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8689 EHDA--8688) (mo-xrefAnalogous EHDA--10138 "EHDA:3788") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8819 "alar plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--7797 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--451 "cardiac jelly") (mo-xrefAnalogous EHDA--5332 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5963 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10055 EHDA--10053) (mo-xrefAnalogous EHDA--10637 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4562 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6960 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--6832 EHDA--6831) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9215 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1453 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--754 "EHDA:410") (mo-xrefAnalogous EHDA--4750 "EHDA:3818") (owl-someValuesFrom EHDA--5268 EHDA--5219) (mo-xrefAnalogous EHDA--3171 "EHDA:1679") (mo-xrefAnalogous EHDA--7449 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3073 "main bronchus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2399 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7199 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4634 "EHDA:2865") (owl-someValuesFrom EHDA--8578 EHDA--8576) (termFormat EnglishLanguage EHDA--634 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--8721 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9641 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5308 EHDA--5284) (owl-someValuesFrom EHDA--5744 EHDA--5743) (mo-xrefAnalogous EHDA--6561 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9007 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4564 EHDA--4563) (owl-someValuesFrom EHDA--8286 EHDA--8278) (mo-xrefAnalogous EHDA--8759 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6051 EHDA--6050) (mo-xrefAnalogous EHDA--7817 "EHDA:5707") (mo-xrefAnalogous EHDA--2616 "EHDA:1934") (mo-xrefAnalogous EHDA--990 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--4930 EHDA--4929) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9957 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--5902 EHDA--5746) (owl-someValuesFrom EHDA--39 EHDA--4) (owl-someValuesFrom EHDA--561 EHDA--553) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9010 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6013 "teres major pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--5897 "EHDA:3999") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9048 "upper") (mo-xrefAnalogous EHDA--9936 "EHDA:5437") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8517 "phalanx pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--8492 EHDA--8490) (termFormat EnglishLanguage EHDA--457 "common atrial chamber") (mo-xrefAnalogous EHDA--7124 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1799 EHDA--1797) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10287 "hyoid cartilage") (owl-someValuesFrom EHDA--2267 EHDA--2264) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8069 "right hepatic duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--208 "blood island") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8346 "thoracic region") (mo-xrefAnalogous EHDA--6866 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1239 EHDA--1238) (owl-someValuesFrom EHDA--5329 EHDA--5284) (mo-xrefAnalogous EHDA--8393 "EHDA:295") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5001 "main bronchus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--773 "cardiac jelly") (owl-someValuesFrom EHDA--8796 EHDA--8791) (mo-xrefAnalogous EHDA--7447 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2585 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8947 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10263 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7709 EHDA--7707) (mo-xrefAnalogous EHDA--9780 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3302 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--10169 EHDA--10157) (owl-someValuesFrom EHDA--10463 EHDA--10462) (termFormat EnglishLanguage EHDA--192 "amniotic cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--4937 "EHDA:3997") (mo-xrefAnalogous EHDA--4565 "EHDA:3644") (owl-someValuesFrom EHDA--2482 EHDA--2480) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10076 "conus medullaris") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8764 "pars anterior") (mo-xrefAnalogous EHDA--8658 "EHDA:7429") (mo-xrefAnalogous EHDA--6935 "EHDA:3953") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5505 "alar plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--3179 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7307 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7737 "nerve plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--5008 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9062 EHDA--9058) (owl-someValuesFrom EHDA--1507 EHDA--1506) (owl-someValuesFrom EHDA--10317 EHDA--10316) (owl-someValuesFrom EHDA--8686 EHDA--8678) (owl-someValuesFrom EHDA--4729 EHDA--4727) (owl-someValuesFrom EHDA--8608 EHDA--8607) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6193 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6981 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--2140 EHDA--2139) (mo-xrefAnalogous EHDA--3808 "EHDA:936") (mo-xrefAnalogous EHDA--3432 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2928 EHDA--2927) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3046 "cystic duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--637 "pericardio-peritoneal canal") (mo-xrefAnalogous EHDA--1689 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4703 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10607 "EHDA:10606") (termFormat EnglishLanguage EHDA--781 "cardiac jelly") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7628 "alar plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--2744 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6737 "phrenic") (mo-xrefAnalogous EHDA--7335 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5017 EHDA--5016) (mo-xrefAnalogous EHDA--120 "stage:CS05c") (mo-xrefAnalogous EHDA--6565 "EHDA:5458") (mo-xrefAnalogous EHDA--2388 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5591 "EHDA:3731") (mo-xrefAnalogous EHDA--4089 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2012 EHDA--2004) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4218 "somite 07") (mo-xrefAnalogous EHDA--1789 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--5596 EHDA--5595) (mo-xrefAnalogous EHDA--321 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5668 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--576 "EHDA:575") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9116 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1876 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9827 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8884 "abducens VI") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8900 "trochlear IV") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6027 "rib pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--807 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--8346 EHDA--8331) (mo-xrefAnalogous EHDA--4265 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5419 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8176 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--803 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--1071 EHDA--1070) (mo-xrefAnalogous EHDA--6595 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9376 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8004 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7677 "EHDA:3733") (mo-xrefAnalogous EHDA--9096 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8724 EHDA--8687) (mo-xrefAnalogous EHDA--184 "EHDA:183") (owl-someValuesFrom EHDA--5333 EHDA--5283) (mo-xrefAnalogous EHDA--8860 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4603 "EHDA:918") (owl-someValuesFrom EHDA--4625 EHDA--4622) (mo-xrefAnalogous EHDA--730 "EHDA:729") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7955 "rectum") (mo-xrefAnalogous EHDA--4474 "EHDA:3484") (owl-someValuesFrom EHDA--10403 EHDA--10395) (termFormat EnglishLanguage Ear "ear") (mo-xrefAnalogous EHDA--7613 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5445 "EHDA:4479") (mo-xrefAnalogous EHDA--1958 "EHDA:1957") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3115 "branchial arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--8231 "EHDA:3068") (mo-xrefAnalogous EHDA--7282 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5418 EHDA--5398) (owl-someValuesFrom EHDA--213 EHDA--11) (mo-xrefAnalogous EHDA--9237 "EHDA:3965") (mo-xrefAnalogous EHDA--3723 "EHDA:2849") (mo-xrefAnalogous EHDA--3938 "EHDA:3937") (owl-someValuesFrom EHDA--6500 EHDA--6484) (owl-someValuesFrom EHDA--2107 EHDA--2101) (termFormat EnglishLanguage EHDA--939 "optic eminence") (owl-someValuesFrom EHDA--1948 EHDA--1947) (owl-someValuesFrom EHDA--9791 EHDA--9741) (mo-xrefAnalogous EHDA--972 "EHDA:530") (owl-someValuesFrom EHDA--9638 EHDA--9637) (owl-someValuesFrom EHDA--4909 EHDA--4907) (mo-xrefAnalogous EHDA--1359 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--4742 EHDA--4738) (owl-someValuesFrom EHDA--1674 EHDA--1664) (mo-xrefAnalogous EHDA--8890 "EHDA:3733") (mo-xrefAnalogous EHDA--9604 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1685 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4546 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--4567 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1179 "EHDA:1178") (mo-xrefAnalogous EHDA--5999 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9925 "EHDA:6536") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9016 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10152 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7881 EHDA--7880) (mo-xrefAnalogous EHDA--1588 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--5124 EHDA--5108) (mo-xrefAnalogous EHDA--10593 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6845 "EHDA:2953") (mo-xrefAnalogous EHDA--6840 "EHDA:2945") (owl-someValuesFrom EHDA--3605 EHDA--3603) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1641 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9673 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9749 "EHDA:5290") (mo-xrefAnalogous EHDA--10434 "EHDA:6994") (mo-xrefAnalogous EHDA--5607 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8085 "EHDA:8084") (mo-xrefAnalogous EHDA--3325 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3299 "EHDA:2477") (mo-xrefAnalogous EHDA--8131 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3625 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6181 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5426 EHDA--5425) (mo-xrefAnalogous EHDA--10541 "EHDA:7090") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2054 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1544 "endothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7571 "telencephalic part of intervent") (mo-xrefAnalogous EHDA--3922 "EHDA:3921") (mo-xrefAnalogous EHDA--2419 "EHDA:729") (owl-someValuesFrom EHDA--4055 EHDA--19) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1861 "notochord") (mo-xrefAnalogous EHDA--2425 "EHDA:1195") (owl-someValuesFrom EHDA--10125 EHDA--10124) (mo-xrefAnalogous EHDA--8341 "EHDA:8340") (mo-xrefAnalogous EHDA--10401 "EHDA:9285") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3797 "endolymphatic appendage") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6101 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3283 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--6838 EHDA--6836) (owl-someValuesFrom EHDA--2245 EHDA--2244) (mo-xrefAnalogous EHDA--10157 "EHDA:4706") (mo-xrefAnalogous EHDA--10018 "EHDA:5510") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7547 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2287 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8627 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10229 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7739 EHDA--7738) (mo-xrefAnalogous EHDA--10050 "EHDA:6655") (termFormat EnglishLanguage EHDA--231 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--4469 EHDA--4467) (mo-xrefAnalogous EHDA--6985 "EHDA:3997") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5991 "external pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--6028 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3066 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--555 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--443 "EHDA:442") (owl-someValuesFrom EHDA--6414 EHDA--6381) (mo-xrefAnalogous EHDA--9539 "EHDA:9538") (owl-someValuesFrom EHDA--6739 EHDA--6738) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10158 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4072 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8104 "excretory component") (owl-someValuesFrom EHDA--3354 EHDA--3332) (mo-xrefAnalogous EHDA--6563 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4623 EHDA--4622) (mo-xrefAnalogous EHDA--457 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--5405 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7096 "axial muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--7106 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6543 "EHDA:3470") (mo-xrefAnalogous EHDA--2252 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5784 "thymus primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8012 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3181 EHDA--3180) (owl-someValuesFrom EHDA--2277 EHDA--2275) (owl-someValuesFrom EHDA--905 EHDA--903) (mo-xrefAnalogous EHDA--9741 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5088 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1495 "surface ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--7208 EHDA--7200) (mo-xrefAnalogous EHDA--1256 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5385 "pulmonary valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--7286 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3131 EHDA--3130) (mo-xrefAnalogous EHDA--2385 "EHDA:1138") (mo-xrefAnalogous EHDA--4152 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--988 EHDA--984) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6621 "cerebellum primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5273 "EHDA:2519") (owl-someValuesFrom EHDA--7950 EHDA--7949) (mo-xrefAnalogous EHDA--3675 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6936 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4850 "EHDA:2999") (mo-xrefAnalogous EHDA--10116 "EHDA:8948") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7637 "sulcus limitans") (owl-someValuesFrom EHDA--6967 EHDA--6965) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8901 "vagal X") (owl-someValuesFrom EHDA--10369 EHDA--10368) (mo-xrefAnalogous EHDA--5630 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10393 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1196 EHDA--1156) (mo-xrefAnalogous EHDA--8455 "EHDA:6172") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1764 "somite 08") (mo-xrefAnalogous EHDA--6038 "EHDA:6037") (mo-xrefAnalogous EHDA--82 "EHDA:48") (mo-xrefAnalogous EHDA--5340 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8065 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9274 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9981 "pia mater") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6329 "body-wall mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7720 "otic") (owl-someValuesFrom EHDA--5098 EHDA--5078) (mo-xrefAnalogous EHDA--8842 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8856 EHDA--8853) (owl-someValuesFrom EHDA--7445 EHDA--7441) (mo-xrefAnalogous EHDA--3211 "EHDA:179") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3099 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--10525 "EHDA:8225") (owl-someValuesFrom EHDA--7633 EHDA--7627) (mo-xrefAnalogous EHDA--4892 "EHDA:3924") (mo-xrefAnalogous EHDA--9726 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1388 EHDA--1384) (mo-xrefAnalogous EHDA--3048 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4933 "EHDA:3990") (owl-someValuesFrom EHDA--2432 EHDA--2431) (owl-someValuesFrom EHDA--8411 EHDA--8409) (mo-xrefAnalogous EHDA--9153 "EHDA:9152") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8234 "main bronchus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1691 "peritoneal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--10231 "EHDA:6788") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6199 "tibia pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10491 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2508 EHDA--2504) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10572 "extensor pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--3158 "EHDA:1092") (owl-someValuesFrom EHDA--978 EHDA--976) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5636 "paravertebral ganglia") (mo-xrefAnalogous EHDA--9108 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6000 "EHDA:5041") (mo-xrefAnalogous EHDA--10301 "EHDA:4853") (mo-xrefAnalogous EHDA--5289 "EHDA:2545") (owl-someValuesFrom EHDA--10207 EHDA--10194) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2377 "somite") (mo-xrefAnalogous EHDA--2554 "EHDA:2553") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1726 "dermatome") (owl-someValuesFrom EHDA--7079 EHDA--7075) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8929 "otic") (owl-someValuesFrom EHDA--6549 EHDA--6547) (owl-someValuesFrom EHDA--8822 EHDA--8819) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1141 "somite 04") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1603 "venous system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7967 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--473 "EHDA:472") (mo-xrefAnalogous EHDA--7906 "EHDA:2975") (mo-xrefAnalogous EHDA--6713 "EHDA:5628") (mo-xrefAnalogous EHDA--8230 "EHDA:8229") (mo-xrefAnalogous EHDA--3505 "EHDA:3504") (owl-someValuesFrom EHDA--2190 EHDA--2137) (owl-someValuesFrom EHDA--7945 EHDA--7934) (mo-xrefAnalogous EHDA--8106 "EHDA:8105") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6444 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9848 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9765 "EHDA:406") (mo-xrefAnalogous EHDA--7870 "EHDA:5749") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5855 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--10524 EHDA--10521) (owl-someValuesFrom EHDA--3303 EHDA--3221) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4528 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6463 "EHDA:6462") (mo-xrefAnalogous EHDA--8633 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4614 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7382 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--10645 "EHDA:9552") (mo-xrefAnalogous EHDA--4007 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3221 "somite") (owl-someValuesFrom EHDA--3124 EHDA--3121) (mo-xrefAnalogous EHDA--7454 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8935 EHDA--8934) (mo-xrefAnalogous EHDA--7683 "EHDA:7682") (mo-xrefAnalogous EHDA--4415 "EHDA:1914") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9379 "paramesonephric ducts") (mo-xrefAnalogous EHDA--4559 "EHDA:3632") (owl-someValuesFrom EHDA--6153 EHDA--6149) (mo-xrefAnalogous EHDA--7494 "EHDA:488") (owl-someValuesFrom EHDA--3844 EHDA--3842) (termFormat EnglishLanguage EHDA--256 "neural ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7380 "atrio-ventricular canal") (mo-xrefAnalogous EHDA--1475 "EHDA:918") (owl-someValuesFrom EHDA--3238 EHDA--3237) (mo-xrefAnalogous EHDA--7048 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7819 "anterior epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7491 EHDA--7452) (termFormat EnglishLanguage EHDA--702 "somite 05") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6880 "ventral mesogastrium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7780 "EHDA:4724") (owl-someValuesFrom EHDA--4370 EHDA--4369) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10549 "axial muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--3114 "EHDA:38") (owl-someValuesFrom EHDA--9959 EHDA--9931) (mo-xrefAnalogous EHDA--1728 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2722 "EHDA:2721") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7548 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--8092 "EHDA:5909") (owl-someValuesFrom EHDA--4074 EHDA--4057) (mo-xrefAnalogous EHDA--10169 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4748 "posterior") (mo-xrefAnalogous EHDA--1911 "EHDA:484") (owl-someValuesFrom EHDA--6139 EHDA--6135) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7919 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7213 "EHDA:6114") (owl-someValuesFrom EHDA--7734 EHDA--7733) (mo-xrefAnalogous EHDA--1729 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--4417 EHDA--4414) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1475 "ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8674 "right part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7196 "parietal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--700 "somite") (mo-xrefAnalogous EHDA--4295 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6782 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10417 "common bile duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--97 "stage:CS05b") (mo-xrefAnalogous EHDA--1165 "EHDA:709") (owl-someValuesFrom EHDA--10113 EHDA--10110) (mo-xrefAnalogous EHDA--661 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--7575 "EHDA:6583") (mo-xrefAnalogous EHDA--9646 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--4936 EHDA--4935) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2082 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--1483 "EHDA:1482") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8795 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--8292 EHDA--8290) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9720 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--26 EHDA--2) (mo-xrefAnalogous EHDA--10088 "EHDA:4643") (owl-someValuesFrom EHDA--1506 EHDA--1244) (owl-someValuesFrom EHDA--2476 EHDA--2474) (mo-xrefAnalogous EHDA--3114 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--10337 EHDA--10333) (mo-xrefAnalogous EHDA--4033 "EHDA:4032") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4313 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--7634 EHDA--7633) (mo-xrefAnalogous EHDA--1646 "EHDA:629") (owl-someValuesFrom EHDA--8377 EHDA--8376) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2874 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--8786 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8300 "EHDA:8299") (owl-someValuesFrom EHDA--1440 EHDA--1434) (mo-xrefAnalogous EHDA--282 "EHDA:164") (mo-xrefAnalogous EHDA--6882 "EHDA:4858") (owl-someValuesFrom EHDA--7923 EHDA--7922) (mo-xrefAnalogous EHDA--3242 "EHDA:727") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2732 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--5390 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3036 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7738 "EHDA:3782") (mo-xrefAnalogous EHDA--9744 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6251 "EHDA:6250") (owl-someValuesFrom EHDA--9843 EHDA--9842) (owl-someValuesFrom EHDA--8947 EHDA--8945) (mo-xrefAnalogous EHDA--449 "EHDA:448") (mo-xrefAnalogous EHDA--9932 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1848 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1206 "EHDA:1205") (mo-xrefAnalogous EHDA--9690 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8402 "EHDA:2333") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3501 "lamina terminalis") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2652 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--5773 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7306 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10394 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3052 "EHDA:3051") (mo-xrefAnalogous EHDA--2502 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--10005 EHDA--9992) (owl-someValuesFrom EHDA--895 EHDA--887) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2752 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--5377 "EHDA:5376") (owl-someValuesFrom EHDA--3471 EHDA--3469) (owl-someValuesFrom EHDA--6429 EHDA--6380) (mo-xrefAnalogous EHDA--2344 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9897 "EHDA:8708") (termFormat EnglishLanguage EHDA--675 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8597 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--313 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5491 "lamina terminalis") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9358 "reproductive system") (mo-xrefAnalogous EHDA--4233 "EHDA:729") (owl-someValuesFrom EHDA--489 EHDA--487) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8075 "right lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--10442 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7297 "metacarpus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--1555 "EHDA:1554") (mo-xrefAnalogous EHDA--4618 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6591 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3166 EHDA--3165) (mo-xrefAnalogous EHDA--6878 "EHDA:3003") (mo-xrefAnalogous EHDA--3327 "EHDA:736") (mo-xrefAnalogous EHDA--220 "EHDA:177") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2421 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5490 "telencephalon medium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4972 "accessory lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--6599 EHDA--6598) (mo-xrefAnalogous EHDA--4226 "EHDA:719") (mo-xrefAnalogous EHDA--2901 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1426 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6383 "anterior spinal artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--4323 "EHDA:398") (mo-xrefAnalogous EHDA--7454 "EHDA:6487") (owl-someValuesFrom EHDA--2796 EHDA--2792) (mo-xrefAnalogous EHDA--7213 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10545 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--4287 EHDA--4211) (owl-someValuesFrom EHDA--1696 EHDA--1695) (owl-someValuesFrom EHDA--3137 EHDA--3136) (mo-xrefAnalogous EHDA--10258 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8014 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7091 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7176 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--9183 "EHDA:9182") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3135 "2nd arch") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5595 "trigeminal V") (mo-xrefAnalogous EHDA--897 "EHDA:896") (mo-xrefAnalogous EHDA--2837 "EHDA:2110") (mo-xrefAnalogous EHDA--4218 "EHDA:709") (owl-someValuesFrom EHDA--10360 EHDA--10354) (owl-someValuesFrom EHDA--2565 EHDA--2539) (owl-someValuesFrom EHDA--4326 EHDA--4322) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7870 "anal pit") (owl-someValuesFrom EHDA--9357 EHDA--9327) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2678 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--4042 "EHDA:4041") (owl-someValuesFrom EHDA--3857 EHDA--3856) (owl-someValuesFrom EHDA--10418 EHDA--10416) (mo-xrefAnalogous EHDA--371 "EHDA:370") (mo-xrefAnalogous EHDA--3724 "EHDA:2851") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10282 "right lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--4433 "EHDA:4432") (owl-someValuesFrom EHDA--6330 EHDA--6328) (mo-xrefAnalogous EHDA--4169 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4921 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--7958 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6965 "primary palate") (owl-someValuesFrom EHDA--10461 EHDA--10250) (owl-someValuesFrom EHDA--1838 EHDA--1834) (mo-xrefAnalogous EHDA--9387 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4534 "EHDA:3582") (owl-someValuesFrom EHDA--8793 EHDA--8792) (mo-xrefAnalogous EHDA--10237 "EHDA:2923") (owl-someValuesFrom EHDA--4015 EHDA--4010) (mo-xrefAnalogous EHDA--2368 "EHDA:179") (mo-xrefAnalogous EHDA--5783 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9053 EHDA--9032) (owl-someValuesFrom EHDA--9824 EHDA--9823) (mo-xrefAnalogous EHDA--4952 "EHDA:4951") (mo-xrefAnalogous EHDA--4849 "EHDA:4848") (owl-someValuesFrom EHDA--688 EHDA--653) (mo-xrefAnalogous EHDA--2396 "EHDA:387") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6225 "radius pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10070 "trochlear IV") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3431 "muscular part") (mo-xrefAnalogous EHDA--8944 "EHDA:8943") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8615 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8589 "median sacral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6795 "EHDA:4761") (mo-xrefAnalogous EHDA--1259 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7660 "EHDA:2840") (mo-xrefAnalogous PituitaryGland "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10017 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--6084 "EHDA:6083") (owl-someValuesFrom EHDA--7417 EHDA--7379) (mo-xrefAnalogous EHDA--8320 "EHDA:8319") (mo-xrefAnalogous EHDA--3925 "EHDA:3924") (owl-someValuesFrom EHDA--1782 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--9599 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7154 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3984 EHDA--3980) (mo-xrefAnalogous EHDA--10297 "EHDA:2999") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7862 "lateral nasal process") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10665 "pubic cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--554 "EHDA:136") (owl-someValuesFrom EHDA--2872 EHDA--2870) (mo-xrefAnalogous EHDA--10034 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2297 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--3785 EHDA--3784) (mo-xrefAnalogous EHDA--7319 "EHDA:177") (mo-xrefAnalogous EHDA--741 "EHDA:740") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6791 "primitive cornea") (owl-someValuesFrom EHDA--3138 EHDA--3135) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4693 "endolymphatic appendage") (mo-xrefAnalogous EHDA--1800 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--8194 EHDA--8165) (mo-xrefAnalogous EHDA--9515 "EHDA:7127") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4187 "upper arm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4364 "EHDA:3367") (mo-xrefAnalogous EHDA--8864 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2466 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--6660 EHDA--6659) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5967 "respiratory tract") (mo-xrefAnalogous EHDA--6631 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10299 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1690 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9593 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9513 "primitive axis") (mo-xrefAnalogous EHDA--9429 "EHDA:8223") (mo-xrefAnalogous EHDA--3189 "EHDA:2335") (mo-xrefAnalogous EHDA--10297 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4851 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1537 "EHDA:981") (mo-xrefAnalogous EHDA--9841 "EHDA:8655") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6591 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--6838 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7198 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2746 "EHDA:2745") (mo-xrefAnalogous EHDA--9681 "EHDA:6218") (owl-someValuesFrom EHDA--4388 EHDA--4368) (mo-xrefAnalogous EHDA--4335 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3876 "thymus primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10371 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9963 "EHDA:5458") (owl-someValuesFrom EHDA--10143 EHDA--10142) (mo-xrefAnalogous EHDA--9953 "EHDA:7540") (owl-someValuesFrom EHDA--4845 EHDA--4843) (owl-someValuesFrom EHDA--9672 EHDA--9671) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5097 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--9748 EHDA--9745) (mo-xrefAnalogous EHDA--7935 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4974 "EHDA:4973") (mo-xrefAnalogous EHDA--2066 "EHDA:2065") (mo-xrefAnalogous EHDA--2159 "EHDA:528") (owl-someValuesFrom EHDA--1452 EHDA--1444) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8192 "hilus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10144 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9633 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7769 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7050 "EHDA:7049") (mo-xrefAnalogous EHDA--4523 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7846 "EHDA:6807") (owl-someValuesFrom EHDA--3046 EHDA--3044) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5641 "spinal") (mo-xrefAnalogous EHDA--100 "EHDA:83") (mo-xrefAnalogous EHDA--1484 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9316 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5636 EHDA--5634) (owl-someValuesFrom EHDA--9842 EHDA--9837) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9885 "coronary sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--2988 "EHDA:2987") (mo-xrefAnalogous EHDA--4342 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3214 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9406 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8093 "EHDA:5911") (owl-someValuesFrom EHDA--3697 EHDA--3695) (owl-someValuesFrom EHDA--7157 EHDA--21) (mo-xrefAnalogous EHDA--6455 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10581 "peroneus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7907 "foramen caecum") (mo-xrefAnalogous EHDA--252 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--1113 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9719 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8074 "primitive bare area") (mo-xrefAnalogous EHDA--22 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8581 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5859 EHDA--5857) (mo-xrefAnalogous EHDA--9601 "EHDA:2331") (termFormat EnglishLanguage EHDA--190 "mesoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--9492 EHDA--9491) (mo-xrefAnalogous EHDA--10393 "EHDA:6970") (mo-xrefAnalogous EHDA--4399 "EHDA:4398") (mo-xrefAnalogous EHDA--5098 "EHDA:1663") (owl-someValuesFrom EHDA--7023 EHDA--7021) (owl-someValuesFrom EHDA--4738 EHDA--4732) (mo-xrefAnalogous EHDA--2272 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7175 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3097 "EHDA:1024") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3466 "vitelline venous plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--3156 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6735 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5899 "hepatic sinusoids") (mo-xrefAnalogous EHDA--9020 "EHDA:7806") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9140 "ultimobranchial body") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2311 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--1446 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4318 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1359 "EHDA:1358") (mo-xrefAnalogous EHDA--7032 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1949 EHDA--1947) (owl-someValuesFrom EHDA--3918 EHDA--3914) (owl-someValuesFrom EHDA--7899 EHDA--7897) (mo-xrefAnalogous EHDA--7955 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9294 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2435 EHDA--2434) (owl-someValuesFrom EHDA--6775 EHDA--6774) (mo-xrefAnalogous EHDA--3956 "EHDA:3955") (mo-xrefAnalogous EHDA--3231 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10503 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7089 "EHDA:7088") (mo-xrefAnalogous EHDA--10386 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2020 EHDA--2016) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7103 "cranial") (mo-xrefAnalogous EHDA--905 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10338 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8063 "EHDA:8062") (mo-xrefAnalogous EHDA--666 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5224 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10108 "EHDA:3769") (mo-xrefAnalogous EHDA--5332 "EHDA:3367") (mo-xrefAnalogous EHDA--393 "EHDA:392") (mo-xrefAnalogous EHDA--2860 "EHDA:2859") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7395 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--4271 "EHDA:1825") (owl-someValuesFrom EHDA--10216 EHDA--10214) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5453 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--6559 "EHDA:5450") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7635 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7817 "primary vitreous humour") (mo-xrefAnalogous EHDA--9709 "EHDA:6272") (mo-xrefAnalogous EHDA--9949 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2052 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8271 "platysma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3187 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6496 "EHDA:6495") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8753 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--4259 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4460 "vitelline") (owl-someValuesFrom EHDA--4906 EHDA--4905) (mo-xrefAnalogous EHDA--10083 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9727 "EHDA:6310") (mo-xrefAnalogous EHDA--5796 "EHDA:2991") (owl-someValuesFrom EHDA--710 EHDA--700) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5617 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--8155 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9394 "EHDA:9393") (owl-someValuesFrom EHDA--121 EHDA--119) (mo-xrefAnalogous EHDA--1766 "EHDA:715") (owl-someValuesFrom EHDA--8526 EHDA--8524) (owl-someValuesFrom EHDA--807 EHDA--763) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8864 "future dura mater") (owl-someValuesFrom EHDA--2236 EHDA--1610) (owl-someValuesFrom EHDA--6931 EHDA--6928) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9013 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1415 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--5255 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--3754 EHDA--3751) (owl-someValuesFrom EHDA--5237 EHDA--5235) (mo-xrefAnalogous EHDA--10515 "EHDA:8205") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8684 "jugular sac") (mo-xrefAnalogous EHDA--10295 "EHDA:4846") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8813 "lamina terminalis") (owl-someValuesFrom EHDA--9668 EHDA--9666) (mo-xrefAnalogous EHDA--3191 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3202 "lower limb bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--401 "EHDA:400") (mo-xrefAnalogous EHDA--3984 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1167 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8758 "EHDA:4472") (owl-someValuesFrom Hypothalamus EHDA--9931) (mo-xrefAnalogous EHDA--4211 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5235 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3296 "EHDA:1855") (mo-xrefAnalogous EHDA--835 "EHDA:834") (mo-xrefAnalogous EHDA--2633 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--4048 EHDA--4047) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7924 "epiploic foramen of Winslow") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8830 "meninges") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10341 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--2911 EHDA--2907) (mo-xrefAnalogous EHDA--4087 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8687 EHDA--8551) (owl-someValuesFrom EHDA--3343 EHDA--3332) (mo-xrefAnalogous EHDA--10604 "EHDA:5051") (mo-xrefAnalogous EHDA--9450 "EHDA:8248") (owl-someValuesFrom EHDA--10494 EHDA--10493) (mo-xrefAnalogous EHDA--3748 "EHDA:3747") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1315 "common") (owl-someValuesFrom EHDA--10338 EHDA--10337) (mo-xrefAnalogous EHDA--9003 "EHDA:4720") (mo-xrefAnalogous EHDA--2172 "EHDA:2171") (mo-xrefAnalogous EHDA--9228 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3468 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6835 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5722 EHDA--5721) (mo-xrefAnalogous EHDA--5895 "EHDA:3995") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4430 "common") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3727 "abducens VI") (owl-someValuesFrom EHDA--459 EHDA--457) (mo-xrefAnalogous EHDA--1183 "EHDA:1182") (mo-xrefAnalogous EHDA--4809 "EHDA:3840") (mo-xrefAnalogous EHDA--271 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--2750 "EHDA:2749") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10057 "spinal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--10151 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10105 EHDA--10104) (mo-xrefAnalogous EHDA--4150 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6623 EHDA--6619) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8325 "pelvic girdle") (mo-xrefAnalogous EHDA--4857 "EHDA:4856") (mo-xrefAnalogous EHDA--9211 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7694 "conus medullaris") (mo-xrefAnalogous EHDA--3369 "EHDA:418") (mo-xrefAnalogous EHDA--9012 "EHDA:7790") (mo-xrefAnalogous EHDA--5152 "EHDA:5151") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4538 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7899 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3673 EHDA--3671) (owl-someValuesFrom EHDA--7013 EHDA--7000) (owl-someValuesFrom EHDA--1787 EHDA--1785) (mo-xrefAnalogous EHDA--9786 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1489 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9431 "segmental bronchi") (mo-xrefAnalogous EHDA--4545 "EHDA:3604") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4267 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5715 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3878 "EHDA:2973") (mo-xrefAnalogous EHDA--2398 "stage:CS13") (subclass EHDA--24 Human) (owl-someValuesFrom EHDA--5269 EHDA--5268) (termFormat EnglishLanguage EHDA--206 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--88 "stage:CS05a") (owl-someValuesFrom EHDA--2597 EHDA--2569) (owl-someValuesFrom EHDA--2467 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--4223 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8445 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4562 EHDA--4556) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3077 "endothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7379 "heart") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4426 "endocardial lining") (owl-someValuesFrom EHDA--235 EHDA--234) (owl-someValuesFrom EHDA--4439 EHDA--4437) (mo-xrefAnalogous EHDA--8212 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4719 "EHDA:4718") (mo-xrefAnalogous EHDA--9582 "EHDA:1036") (mo-xrefAnalogous EHDA--1514 "EHDA:958") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10210 "lateral canthus") (mo-xrefAnalogous EHDA--8784 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7471 "post-hepatic part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9959 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--5046 EHDA--5044) (owl-someValuesFrom EHDA--7447 EHDA--7446) (mo-xrefAnalogous EHDA--7764 "EHDA:7763") (owl-someValuesFrom EHDA--5108 EHDA--5107) (mo-xrefAnalogous EHDA--7275 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3331 "cardiovascular system") (owl-someValuesFrom EHDA--3752 EHDA--3751) (owl-someValuesFrom EHDA--9863 EHDA--9862) (mo-xrefAnalogous EHDA--3820 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3775 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9149 EHDA--9147) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4090 "branchial groove") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9520 "notochord") (mo-xrefAnalogous EHDA--9260 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--423 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--3867 "EHDA:3866") (mo-xrefAnalogous EHDA--10120 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8224 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--8998 EHDA--8996) (owl-someValuesFrom EHDA--9091 EHDA--9090) (mo-xrefAnalogous EHDA--594 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4091 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9407 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5030 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9539 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7746 "EHDA:4675") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10164 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--2088 EHDA--2084) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8761 "pineal gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--11 "EHDA:1") (owl-someValuesFrom EHDA--5278 EHDA--5277) (owl-someValuesFrom EHDA--4891 EHDA--4890) (mo-xrefAnalogous EHDA--8504 "EHDA:8503") (mo-xrefAnalogous EHDA--647 "EHDA:646") (owl-someValuesFrom EHDA--1881 EHDA--1880) (owl-someValuesFrom EHDA--8255 EHDA--8247) (owl-someValuesFrom EHDA--238 EHDA--229) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4584 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--7931 "EHDA:4866") (mo-xrefAnalogous EHDA--10337 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2251 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4928 "gall bladder primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6698 "EHDA:4649") (mo-xrefAnalogous EHDA--283 "stage:CS08") (owl-someValuesFrom EHDA--7091 EHDA--7087) (mo-xrefAnalogous EHDA--5798 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--294 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--8576 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8322 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8929 EHDA--8927) (mo-xrefAnalogous EHDA--2248 "EHDA:1040") (mo-xrefAnalogous EHDA--8602 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10371 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3030 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9433 "EHDA:3068") (mo-xrefAnalogous EHDA--4267 "EHDA:1817") (termFormat EnglishLanguage BloodVessel "blood vessels") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8401 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9162 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7029 "respiratory system") (mo-xrefAnalogous EHDA--5199 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--637 EHDA--632) (mo-xrefAnalogous EHDA--4497 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1869 EHDA--1868) (mo-xrefAnalogous EHDA--10391 "EHDA:8019") (mo-xrefAnalogous EHDA--8752 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7926 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9652 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9854 "membraneous part") (owl-someValuesFrom EHDA--4093 EHDA--4092) (mo-xrefAnalogous EHDA--5391 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3024 "allantois") (mo-xrefAnalogous EHDA--4119 "EHDA:4118") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9919 "mammary gland") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5972 "trachea") (owl-someValuesFrom EHDA--9102 EHDA--9098) (mo-xrefAnalogous EHDA--5902 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1323 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--1266 "EHDA:1265") (owl-someValuesFrom EHDA--6319 EHDA--6317) (mo-xrefAnalogous EHDA--3597 "EHDA:3596") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9939 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--1599 EHDA--1598) (mo-xrefAnalogous EHDA--517 "EHDA:516") (owl-someValuesFrom EHDA--6741 EHDA--6740) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10188 "malleus pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--1757 EHDA--1755) (mo-xrefAnalogous EHDA--2950 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3039 "oral region") (mo-xrefAnalogous EHDA--9002 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3882 "EHDA:2981") (owl-someValuesFrom EHDA--7105 EHDA--7104) (mo-xrefAnalogous EHDA--1637 "EHDA:1636") (owl-someValuesFrom EHDA--10221 EHDA--10194) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6377 "septum transversum") (mo-xrefAnalogous EHDA--6562 "EHDA:3488") (owl-someValuesFrom EHDA--10320 EHDA--10319) (owl-someValuesFrom EHDA--6857 EHDA--6856) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10673 "umbilical vein") (owl-someValuesFrom EHDA--3663 EHDA--3659) (mo-xrefAnalogous EHDA--1705 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10347 "midgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--8251 "EHDA:8250") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8404 "cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--61 EHDA--57) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1450 "neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--9108 EHDA--9105) (owl-someValuesFrom EHDA--9798 EHDA--9797) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3197 "parietal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7446 "left part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4335 "iliac artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--455 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10306 "EHDA:4862") (owl-someValuesFrom EHDA--3152 EHDA--3151) (mo-xrefAnalogous EHDA--759 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4520 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--4954 EHDA--4950) (mo-xrefAnalogous EHDA--3925 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--7985 EHDA--7983) (owl-someValuesFrom EHDA--10128 EHDA--10125) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6745 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6362 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7943 "EHDA:6903") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5195 "handplate") (mo-xrefAnalogous EHDA--10354 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7672 "EHDA:2855") (mo-xrefAnalogous EHDA--1875 "EHDA:414") (mo-xrefAnalogous EHDA--8825 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1349 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--7137 EHDA--7136) (owl-someValuesFrom EHDA--7603 EHDA--7595) (owl-someValuesFrom EHDA--7420 EHDA--7379) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7839 "nasal cavity") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4382 "endocardial lining") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4448 "primitive internal jugular vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--7979 "EHDA:3967") (mo-xrefAnalogous EHDA--1763 "EHDA:711") (termFormat EnglishLanguage EHDA--783 "endocardial tissue") (owl-someValuesFrom Shoulder Arm) (subclass EHDA--22 Human) (owl-someValuesFrom EHDA--333 EHDA--317) (mo-xrefAnalogous EHDA--9423 "EHDA:8211") (owl-someValuesFrom EHDA--1407 EHDA--1404) (mo-xrefAnalogous EHDA--6613 "EHDA:5520") (mo-xrefAnalogous EHDA--7706 "EHDA:2873") (owl-someValuesFrom EHDA--9953 EHDA--9951) (mo-xrefAnalogous EHDA--698 "EHDA:387") (owl-someValuesFrom EHDA--3635 EHDA--3631) (owl-someValuesFrom EHDA--4087 EHDA--4086) (owl-someValuesFrom EHDA--3745 EHDA--3739) (owl-someValuesFrom EHDA--9815 EHDA--9814) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7168 "cavities and their linings") (owl-someValuesFrom EHDA--1883 EHDA--1882) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5342 "left part") (owl-someValuesFrom EHDA--1499 EHDA--1497) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5902 "renal or urinary system") (owl-someValuesFrom EHDA--5156 EHDA--5154) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7719 "ciliary") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4671 "nerve plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--8627 "EHDA:5356") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8098 "primitive collecting ducts") (mo-xrefAnalogous EHDA--6622 "EHDA:5534") (owl-someValuesFrom EHDA--7299 EHDA--7278) (mo-xrefAnalogous EHDA--4817 "EHDA:2951") (mo-xrefAnalogous EHDA--4831 "EHDA:3874") (owl-someValuesFrom EHDA--9418 EHDA--9415) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9258 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9766 "ductus arteriosus") (mo-xrefAnalogous EHDA--10439 "EHDA:8084") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7315 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3157 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9705 "EHDA:6264") (owl-someValuesFrom EHDA--2092 EHDA--2084) (owl-someValuesFrom EHDA--2196 EHDA--2192) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8564 "cerebral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--4173 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3847 EHDA--3829) (owl-someValuesFrom EHDA--4046 EHDA--4045) (mo-xrefAnalogous EHDA--6542 "EHDA:2641") (mo-xrefAnalogous EHDA--5243 "EHDA:1843") (mo-xrefAnalogous EHDA--2929 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7932 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--10307 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3449 EHDA--3444) (mo-xrefAnalogous EHDA--2888 "EHDA:2887") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4624 "maxillary division") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4806 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7098 EHDA--7097) (mo-xrefAnalogous EHDA--7709 "EHDA:4643") (mo-xrefAnalogous EHDA--10557 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9389 EHDA--9382) (mo-xrefAnalogous EHDA--4980 "EHDA:4979") (mo-xrefAnalogous EHDA--1658 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10224 "equatorial epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1848 EHDA--1846) (mo-xrefAnalogous EHDA--5847 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8906 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8131 "EHDA:8130") (owl-someValuesFrom EHDA--4489 EHDA--4486) (owl-someValuesFrom EHDA--1860 EHDA--1858) (mo-xrefAnalogous EHDA--7246 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9590 EHDA--9587) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6048 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--5953 EHDA--5952) (owl-someValuesFrom EHDA--3271 EHDA--3270) (mo-xrefAnalogous EHDA--9053 "EHDA:4733") (mo-xrefAnalogous EHDA--363 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--9623 EHDA--9622) (mo-xrefAnalogous EHDA--8686 "EHDA:8685") (mo-xrefAnalogous EHDA--6778 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4830 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4826 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1986 EHDA--1982) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6980 "intrahepatic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--2414 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9862 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--946 "visceral organ") (mo-xrefAnalogous EHDA--4206 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4394 "EHDA:432") (termFormat EnglishLanguage EHDA--961 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6973 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6056 "EHDA:4116") (owl-someValuesFrom EHDA--9797 Heart) (mo-xrefAnalogous EHDA--7829 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7034 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3611 EHDA--3599) (mo-xrefAnalogous EHDA--9333 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7711 "sulcus limitans") (owl-someValuesFrom EHDA--2169 EHDA--2167) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1639 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7498 "EHDA:6524") (mo-xrefAnalogous EHDA--9801 "EHDA:1267") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10506 "segmental bronchi") (mo-xrefAnalogous EHDA--7703 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5791 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5441 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7428 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7677 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6115 EHDA--6097) (mo-xrefAnalogous EHDA--274 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--9873 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--235 "stage:CS07") (mo-xrefAnalogous EHDA--1601 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7617 "EHDA:3692") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5947 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4813 "EHDA:2943") (mo-xrefAnalogous EHDA--637 "EHDA:636") (mo-xrefAnalogous EHDA--6967 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8274 "limb") (termFormat EnglishLanguage EHDA--877 "pro-rhombomere c") (mo-xrefAnalogous EHDA--9511 "EHDA:7119") (owl-someValuesFrom EHDA--8244 EHDA--8242) (mo-xrefAnalogous EHDA--8243 "EHDA:7088") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3980 "liver and biliary system") (owl-someValuesFrom EHDA--8056 EHDA--8054) (mo-xrefAnalogous EHDA--9517 "EHDA:9516") (owl-someValuesFrom EHDA--4819 EHDA--4818) (mo-xrefAnalogous EHDA--9069 "EHDA:3816") (mo-xrefAnalogous EHDA--5306 "EHDA:4337") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4216 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10021 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--239 "EHDA:160") (mo-xrefAnalogous EHDA--3172 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1143 "EHDA:1142") (mo-xrefAnalogous EHDA--487 "EHDA:486") (owl-someValuesFrom EHDA--1263 EHDA--1245) (mo-xrefAnalogous EHDA--10505 "EHDA:8187") (mo-xrefAnalogous EHDA--7351 "EHDA:2553") (mo-xrefAnalogous EHDA--10116 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage Left "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--2306 "EHDA:2305") (owl-someValuesFrom EHDA--8093 EHDA--8088) (owl-someValuesFrom EHDA--4104 EHDA--4103) (owl-someValuesFrom EHDA--8117 EHDA--8115) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6978 "extrahepatic part") (owl-someValuesFrom EHDA--3601 EHDA--3599) (owl-someValuesFrom EHDA--5951 EHDA--5941) (termFormat EnglishLanguage EHDA--361 "mesencephalic neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--5085 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10385 "EHDA:8007") (owl-someValuesFrom EHDA--5746 EHDA--5282) (owl-someValuesFrom EHDA--8266 EHDA--8245) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10401 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5712 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--246 "primordial germ cells") (owl-someValuesFrom EHDA--8838 EHDA--8830) (owl-someValuesFrom EHDA--9264 EHDA--9261) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9500 "supraspinatus") (mo-xrefAnalogous EHDA--2086 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4676 "EHDA:4675") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4513 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1559 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2212 "endothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2447 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2907 "eye") (mo-xrefAnalogous EHDA--8559 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7299 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10045 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7485 "portal vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--7398 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2758 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7983 "oral region") (mo-xrefAnalogous EHDA--8892 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5938 "cricoid pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--3844 "EHDA:2941") (owl-someValuesFrom EHDA--5733 EHDA--5731) (mo-xrefAnalogous EHDA--7519 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4623 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10630 "foramen rotundum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10225 "lens fibres") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5745 "surface ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--3561 EHDA--3559) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6896 "dorsal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--10521 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1601 EHDA--1600) (owl-someValuesFrom EHDA--2410 EHDA--2397) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1885 "cardiac jelly") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6461 "aortico-pulmonary spiral septum") (mo-xrefAnalogous EHDA--245 "EHDA:207") (mo-xrefAnalogous EHDA--6773 "EHDA:6772") (mo-xrefAnalogous EHDA--3585 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3354 "primitive maxillary artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--909 "neural tube") (mo-xrefAnalogous EHDA--9291 "EHDA:8037") (mo-xrefAnalogous EHDA--5286 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8841 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--6070 EHDA--6055) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8452 "interdigital region between digits 4 and 5") (mo-xrefAnalogous EHDA--3450 "EHDA:2624") (mo-xrefAnalogous EHDA--807 "EHDA:806") (mo-xrefAnalogous EHDA--1856 "EHDA:1855") (mo-xrefAnalogous EHDA--6779 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7985 "EHDA:7984") (mo-xrefAnalogous EHDA--5997 "EHDA:5035") (owl-someValuesFrom EHDA--6079 EHDA--6077) (mo-xrefAnalogous EHDA--6135 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5310 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--945 Eye) (mo-xrefAnalogous EHDA--279 "stage:CS08") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6782 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--9595 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9761 EHDA--9760) (owl-someValuesFrom EHDA--447 EHDA--441) (mo-xrefAnalogous EHDA--5938 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5821 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--572 EHDA--570) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3256 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7001 "EHDA:5903") (mo-xrefAnalogous EHDA--7828 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10542 EHDA--9584) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3709 "meninges") (mo-xrefAnalogous EHDA--8840 "EHDA:5500") (mo-xrefAnalogous EHDA--1755 "EHDA:701") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3376 "cardiac mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8606 "EHDA:7372") (mo-xrefAnalogous EHDA--9187 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7293 EHDA--7291) (termFormat EnglishLanguage EHDA--586 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--6729 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9265 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7809 "EHDA:5695") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1398 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1216 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3150 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--9163 EHDA--9158) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7227 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--242 "stage:CS07") (mo-xrefAnalogous EHDA--8855 "EHDA:3698") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7811 "stapes pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--1720 "EHDA:1719") (mo-xrefAnalogous EHDA--5855 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7581 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--1320 "EHDA:490") (mo-xrefAnalogous EHDA--8635 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5547 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2414 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7394 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10000 "EHDA:7604") (mo-xrefAnalogous EHDA--2688 "EHDA:2687") (owl-someValuesFrom EHDA--7954 EHDA--7953) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1318 "primary head vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6997 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--5205 "EHDA:5204") (mo-xrefAnalogous EHDA--7081 "EHDA:5007") (mo-xrefAnalogous EHDA--9007 "EHDA:4728") (owl-someValuesFrom EHDA--8628 EHDA--8624) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2536 "notochord") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3822 "nose") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10483 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1492 "optic eminence") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8131 "primitive sex cords") (mo-xrefAnalogous EHDA--5656 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3794 "inner ear") (mo-xrefAnalogous EHDA--2128 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--2056 EHDA--2054) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2428 "somite 15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9364 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3253 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4272 "somite 25") (owl-someValuesFrom EHDA--1691 EHDA--1684) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7219 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1035 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--9002 "EHDA:4718") (mo-xrefAnalogous EHDA--3182 "EHDA:640") (owl-someValuesFrom EHDA--8654 EHDA--8650) (mo-xrefAnalogous EHDA--9965 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6484 "venous system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9233 "dorsal mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8889 "chorda tympani branch") (owl-someValuesFrom EHDA--9475 EHDA--9474) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8891 "hypoglossal XII") (owl-someValuesFrom EHDA--4404 EHDA--4403) (mo-xrefAnalogous EHDA--149 "EHDA:148") (mo-xrefAnalogous EHDA--8766 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1548 "EHDA:544") (owl-someValuesFrom EHDA--9716 EHDA--9715) (mo-xrefAnalogous EHDA--2488 "EHDA:2487") (owl-someValuesFrom EHDA--7295 EHDA--7294) (mo-xrefAnalogous EHDA--8449 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9151 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--3344 EHDA--3332) (owl-someValuesFrom EHDA--4867 EHDA--4843) (mo-xrefAnalogous EHDA--2788 "EHDA:2787") (owl-someValuesFrom EHDA--9212 EHDA--9208) (mo-xrefAnalogous EHDA--5046 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2782 EHDA--2780) (mo-xrefAnalogous EHDA--668 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--6432 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4486 EHDA--4465) (mo-xrefAnalogous EHDA--3898 "EHDA:2161") (owl-someValuesFrom EHDA--1422 EHDA--1419) (mo-xrefAnalogous EHDA--367 "EHDA:366") (mo-xrefAnalogous EHDA--8463 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8879 "EHDA:6653") (owl-someValuesFrom EHDA--6028 EHDA--6025) (owl-someValuesFrom EHDA--7133 EHDA--7117) (owl-someValuesFrom EHDA--7373 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--5578 "EHDA:2113") (mo-xrefAnalogous EHDA--4462 "EHDA:826") (mo-xrefAnalogous EHDA--8877 "EHDA:2847") (mo-savedBy "gwg") (mo-xrefAnalogous EHDA--9564 "EHDA:9563") (owl-someValuesFrom EHDA--539 EHDA--537) (owl-someValuesFrom EHDA--10194 EHDA--10135) (mo-xrefAnalogous EHDA--8274 "EHDA:8273") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6497 "cardinal vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8607 "umbilical artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10551 "erector spinae") (owl-someValuesFrom EHDA--3695 EHDA--3469) (owl-someValuesFrom EHDA--7850 EHDA--7848) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3869 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6593 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8954 "EHDA:2897") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9367 "ovary") (mo-xrefAnalogous EHDA--9791 "EHDA:410") (mo-xrefAnalogous EHDA--5022 "EHDA:5021") (mo-xrefAnalogous EHDA--7881 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8929 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6731 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9609 EHDA--9586) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6857 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous ThyroidGland "EHDA:2975") (mo-xrefAnalogous EHDA--570 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4823 "EHDA:2963") (mo-xrefAnalogous EHDA--9920 "EHDA:6526") (mo-xrefAnalogous EHDA--1639 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--6806 EHDA--6804) (mo-xrefAnalogous EHDA--10504 "EHDA:8185") (mo-xrefAnalogous EHDA--5077 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4309 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--4894 EHDA--4892) (mo-xrefAnalogous EHDA--1428 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3718 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9503 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5330 "vitelline artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5199 "EHDA:5198") (mo-xrefAnalogous EHDA--7572 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5060 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1293 "EHDA:782") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6249 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1525 EHDA--1523) (mo-xrefAnalogous EHDA--7178 "EHDA:2319") (mo-xrefAnalogous EHDA--5846 "EHDA:3934") (mo-xrefAnalogous EHDA--1824 "EHDA:1823") (owl-someValuesFrom EHDA--3119 EHDA--3116) (mo-xrefAnalogous EHDA--6920 "EHDA:5840") (mo-xrefAnalogous EHDA--2291 "EHDA:1086") (mo-xrefAnalogous EHDA--2111 "EHDA:2110") (mo-xrefAnalogous EHDA--6654 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6003 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--6753 EHDA--6751) (mo-xrefAnalogous EHDA--10063 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1095 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--9069 EHDA--9032) (mo-xrefAnalogous EHDA--7855 "EHDA:4784") (mo-xrefAnalogous EHDA--3471 "EHDA:3470") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4942 "respiratory system") (mo-xrefAnalogous EHDA--8909 "EHDA:7697") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1852 "somite 29") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7533 "pars anterior") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2116 "sensory organ") (owl-someValuesFrom EHDA--8455 EHDA--8416) (mo-xrefAnalogous EHDA--2976 "EHDA:2975") (mo-xrefAnalogous EHDA--2684 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4420 "left part") (owl-someValuesFrom EHDA--5093 EHDA--5092) (mo-xrefAnalogous EHDA--5227 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10595 "supraspinatus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3147 "mesenchyme derived from neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7911 "right lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--7587 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3148 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5632 EHDA--5630) (mo-xrefAnalogous EHDA--2585 "EHDA:1900") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9953 "median eminence") (owl-someValuesFrom EHDA--4231 EHDA--4230) (owl-someValuesFrom EHDA--651 EHDA--570) (mo-xrefAnalogous EHDA--9710 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7644 EHDA--7642) (owl-someValuesFrom EHDA--6829 EHDA--6828) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7666 "vestibulocochlear VIII ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4066 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--9761 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4300 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3545 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7813 "eye") (mo-xrefAnalogous EHDA--3333 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10416 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10210 EHDA--10207) (mo-xrefAnalogous EHDA--8830 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4429 "EHDA:1310") (owl-someValuesFrom EHDA--6287 EHDA--6285) (mo-xrefAnalogous EHDA--1362 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2996 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2567 EHDA--2565) (mo-xrefAnalogous EHDA--1492 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7052 "EHDA:4967") (owl-someValuesFrom EHDA--8514 EHDA--8512) (mo-xrefAnalogous EHDA--4062 "EHDA:583") (owl-someValuesFrom EHDA--519 EHDA--515) (owl-someValuesFrom EHDA--6472 EHDA--6429) (mo-xrefAnalogous EHDA--9802 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8537 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3307 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5880 "EHDA:5879") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4517 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4937 "hepatic sinusoids") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3805 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4835 "thyroid") (mo-xrefAnalogous EHDA--8846 "EHDA:5512") (owl-someValuesFrom EHDA--4614 EHDA--4613) (owl-someValuesFrom EHDA--9267 EHDA--9266) (mo-xrefAnalogous EHDA--1222 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9901 "superior mesenteric vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--6550 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1970 "EHDA:1969") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8459 "hip") (mo-xrefAnalogous EHDA--8578 "EHDA:406") (owl-someValuesFrom EHDA--7304 EHDA--7278) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7871 "cloacal membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--2930 "EHDA:514") (owl-someValuesFrom EHDA--8422 EHDA--8416) (documentation Smo-Subset EnglishLanguage "Subset of OBO terms from the ontology.") (mo-xrefAnalogous EHDA--1980 "EHDA:1979") (mo-xrefAnalogous EHDA--3468 "EHDA:828") (mo-xrefAnalogous EHDA--6393 "EHDA:5290") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1609 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6346 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5228 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--732 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--7743 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3415 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1917 "EHDA:1916") (owl-someValuesFrom EHDA--4210 EHDA--4207) (mo-xrefAnalogous EHDA--4719 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--24 "human (CS20)") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5238 "somite 26") (mo-xrefAnalogous EHDA--2174 "EHDA:983") (mo-xrefAnalogous EHDA--6850 "EHDA:2963") (owl-someValuesFrom EHDA--4240 EHDA--4239) (mo-xrefAnalogous EHDA--8695 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9242 "oral region") (owl-someValuesFrom EHDA--9632 EHDA--9616) (mo-xrefAnalogous EHDA--8346 "EHDA:5063") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9400 "caudal lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--220 EHDA--213) (mo-xrefAnalogous EHDA--1834 "EHDA:1833") (mo-xrefAnalogous EHDA--1937 "EHDA:1310") (mo-xrefAnalogous EHDA--1729 "EHDA:677") (mo-xrefAnalogous EHDA--6688 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7166 "EHDA:1038") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1785 "somite 15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1780 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9993 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9497 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1944 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--8700 "EHDA:4438") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4336 "common") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3239 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--4339 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5132 EHDA--5131) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9905 "principal vein of lower limb") (owl-someValuesFrom EHDA--5205 EHDA--5203) (owl-someValuesFrom EHDA--9095 Nose) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5533 "alar plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4872 "foregut-midgut junction") (mo-xrefAnalogous EHDA--1875 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7645 "EHDA:3706") (mo-xrefAnalogous EHDA--190 "stage:CS06b") (owl-someValuesFrom EHDA--4280 EHDA--4278) (termFormat EnglishLanguage EHDA--930 "otic pit") (owl-someValuesFrom EHDA--3029 EHDA--3028) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9396 "thyroid cartilage") (mo-xrefAnalogous EHDA--9620 "EHDA:7204") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8600 "pulmonary artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9977 "EHDA:6578") (owl-someValuesFrom EHDA--6459 EHDA--6429) (mo-xrefAnalogous EHDA--9488 "EHDA:8297") (owl-someValuesFrom EHDA--1476 EHDA--1475) (mo-xrefAnalogous EHDA--5269 "EHDA:2511") (owl-someValuesFrom EHDA--1642 EHDA--1631) (mo-xrefAnalogous EHDA--6891 "EHDA:1528") (mo-xrefAnalogous EHDA--5626 "EHDA:5625") (mo-xrefAnalogous EHDA--3908 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8102 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6765 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4660 EHDA--4658) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5137 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--8916 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--292 EHDA--290) (mo-xrefAnalogous EHDA--10267 "EHDA:2945") (mo-xrefAnalogous EHDA--1768 "EHDA:1174") (mo-xrefAnalogous EHDA--7469 "EHDA:5402") (owl-someValuesFrom EHDA--9599 EHDA--9595) (mo-xrefAnalogous EHDA--2539 "EHDA:396") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5535 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--745 "arterial system") (owl-someValuesFrom EHDA--6335 EHDA--6331) (mo-xrefAnalogous EHDA--3785 "EHDA:502") (owl-someValuesFrom EHDA--5847 EHDA--5752) (mo-xrefAnalogous EHDA--7639 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10516 "caudal lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--2581 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7181 EHDA--7180) (owl-someValuesFrom EHDA--5456 EHDA--5454) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5675 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6067 "EHDA:638") (owl-someValuesFrom EHDA--4797 EHDA--4793) (mo-xrefAnalogous EHDA--5091 "EHDA:619") (mo-xrefAnalogous EHDA--2848 "EHDA:2847") (owl-someValuesFrom EHDA--2584 EHDA--2583) (owl-someValuesFrom EHDA--2968 EHDA--2948) (owl-someValuesFrom EHDA--5199 EHDA--5197) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2415 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--7724 EHDA--7723) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9473 "arm") (mo-xrefAnalogous EHDA--6989 "EHDA:4001") (owl-someValuesFrom EHDA--6498 EHDA--6497) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7180 "greater omentum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8369 "scapula cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1547 "oral region") (mo-xrefAnalogous EHDA--6717 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3759 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9305 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6225 "EHDA:6224") (mo-xrefAnalogous EHDA--4808 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10613 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10614 "vertebral cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--697 "EHDA:696") (owl-someValuesFrom EHDA--9107 EHDA--9105) (mo-xrefAnalogous EHDA--8868 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9983 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9286 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4191 "EHDA:4190") (mo-xrefAnalogous EHDA--4845 "EHDA:4844") (owl-someValuesFrom EHDA--3541 EHDA--3535) (mo-xrefAnalogous EHDA--4428 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4386 EHDA--4385) (mo-xrefAnalogous EHDA--3444 "EHDA:486") (termFormat EnglishLanguage EHDA--96 "epiblast") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9207 "hindgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--8496 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8238 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6477 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4877 "EHDA:2165") (owl-someValuesFrom EHDA--7529 EHDA--7527) (owl-someValuesFrom EHDA--7364 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--3573 "EHDA:3572") (mo-xrefAnalogous EHDA--7034 "EHDA:7033") (mo-xrefAnalogous EHDA--9100 "EHDA:5749") (mo-xrefAnalogous EHDA--6986 "EHDA:3999") (mo-xrefAnalogous EHDA--6503 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7272 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8302 "skeletal muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--4804 EHDA--4803) (mo-xrefAnalogous EHDA--1118 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--8420 EHDA--8419) (mo-xrefAnalogous EHDA--1124 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--7955 EHDA--7948) (mo-xrefAnalogous EHDA--814 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8176 "EHDA:8175") (mo-xrefAnalogous EHDA--5627 "EHDA:4657") (mo-xrefAnalogous EHDA--4549 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1700 EHDA--1698) (mo-xrefAnalogous EHDA--8639 "EHDA:432") (owl-someValuesFrom EHDA--9424 EHDA--9421) (mo-xrefAnalogous EHDA--9487 "EHDA:8295") (mo-xrefAnalogous EHDA--5245 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9221 "EHDA:3934") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4978 "lobar bronchus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5977 "anterior abdominal wall") (owl-someValuesFrom EHDA--4039 EHDA--4036) (owl-someValuesFrom EHDA--7550 EHDA--7548) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1493 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6386 "EHDA:6385") (termFormat EnglishLanguage EHDA--187 "extraembryonic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--6673 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7774 "EHDA:4712") (mo-xrefAnalogous EHDA--6877 "EHDA:3001") (mo-xrefAnalogous EHDA--6111 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1366 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--10333 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5335 EHDA--5334) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7908 "isthmus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4315 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10526 "EHDA:8227") (mo-xrefAnalogous EHDA--10498 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7311 "EHDA:6310") (mo-xrefAnalogous EHDA--6676 "EHDA:3742") (owl-someValuesFrom EHDA--10347 EHDA--10255) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3060 "left lung rudiment") (mo-xrefAnalogous EHDA--7693 "EHDA:2863") (owl-someValuesFrom EHDA--6810 EHDA--6800) (mo-xrefAnalogous EHDA--4143 "EHDA:2327") (mo-xrefAnalogous EHDA--9460 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5743 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10387 EHDA--10386) (mo-xrefAnalogous EHDA--3362 "EHDA:414") (mo-xrefAnalogous EHDA--4129 "EHDA:4128") (mo-xrefAnalogous EHDA--3373 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6499 "posterior") (owl-someValuesFrom EHDA--3927 EHDA--3925) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7377 "vertebral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6079 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7662 "trigeminal V ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--6876 "EHDA:2999") (mo-xrefAnalogous EHDA--2325 "EHDA:2324") (mo-xrefAnalogous EHDA--8441 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9747 EHDA--9745) (mo-xrefAnalogous EHDA--1760 "EHDA:707") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4576 "neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6835 "dorsal meso-duodenum") (mo-xrefAnalogous EHDA--8488 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4566 EHDA--4565) (owl-someValuesFrom EHDA--9509 Skeleton) (mo-xrefAnalogous EHDA--9818 "EHDA:3404") (owl-someValuesFrom EHDA--10174 EHDA--10169) (mo-xrefAnalogous EHDA--5627 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9164 "ventral mesogastrium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4235 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9473 EHDA--9472) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4388 "interatrial septum") (mo-xrefAnalogous EHDA--4638 "EHDA:2873") (owl-someValuesFrom EHDA--7656 EHDA--7507) (mo-xrefAnalogous EHDA--6881 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1589 "nephric cord") (mo-xrefAnalogous EHDA--6916 "EHDA:3919") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6916 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3222 "EHDA:701") (mo-xrefAnalogous EHDA--8556 "EHDA:6385") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6887 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--5358 EHDA--5351) (mo-xrefAnalogous EHDA--1752 "EHDA:1751") (owl-someValuesFrom EHDA--7568 EHDA--7562) (owl-someValuesFrom EHDA--5011 EHDA--5009) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9731 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3214 EHDA--3213) (owl-someValuesFrom EHDA--1264 EHDA--1263) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6055 "intraembryonic coelom") (mo-xrefAnalogous EHDA--8864 "EHDA:8863") (mo-xrefAnalogous EHDA--5684 "EHDA:4714") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7591 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3801 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--2555 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8397 "EHDA:6073") (owl-someValuesFrom EHDA--739 EHDA--737) (owl-someValuesFrom EHDA--6822 EHDA--6820) (mo-xrefAnalogous EHDA--5819 "EHDA:2161") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9111 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--8853 EHDA--8747) (mo-xrefAnalogous EHDA--9667 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2356 EHDA--2355) (mo-xrefAnalogous EHDA--8333 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7524 EHDA--7522) (mo-xrefAnalogous EHDA--9379 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1400 "neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--1049 EHDA--1048) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1442 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--6473 EHDA--6472) (mo-xrefAnalogous EHDA--5816 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6249 "EHDA:6248") (mo-xrefAnalogous EHDA--7690 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3451 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10566 "EHDA:10565") (owl-someValuesFrom EHDA--3326 EHDA--3324) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7615 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9413 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7916 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3883 EHDA--3881) (owl-someValuesFrom EHDA--871 EHDA--867) (mo-xrefAnalogous EHDA--9326 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6022 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1521 "EHDA:528") (mo-xrefAnalogous EHDA--7001 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous Heart "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10078 EHDA--10075) (mo-xrefAnalogous EHDA--8641 "EHDA:796") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8458 "leg") (owl-someValuesFrom EHDA--3241 EHDA--3240) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3151 "branchial membrane") (owl-someValuesFrom EHDA--8510 EHDA--8508) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6702 "autonomic") (owl-someValuesFrom EHDA--4325 EHDA--4323) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10008 "future dura mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--7424 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9582 EHDA--9581) (mo-xrefAnalogous EHDA--9062 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5831 EHDA--5830) (owl-someValuesFrom EHDA--196 EHDA--187) (owl-someValuesFrom EHDA--2368 EHDA--2367) (owl-someValuesFrom EHDA--7375 EHDA--7374) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5140 "surface ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--5375 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3509 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3040 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2616 EHDA--2613) (owl-someValuesFrom EHDA--84 EHDA--82) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5369 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9475 "EHDA:8279") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5671 "surface epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9751 "future posterior inferior cerebellar artery") (owl-someValuesFrom EHDA--7114 EHDA--7108) (mo-xrefAnalogous EHDA--226 "stage:CS07") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4016 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7593 "EHDA:7592") (mo-xrefAnalogous EHDA--3946 "EHDA:3945") (mo-xrefAnalogous EHDA--6353 "EHDA:2485") (mo-xrefAnalogous EHDA--10595 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3772 "primordial ganglia") (mo-xrefAnalogous EHDA--7522 "EHDA:4475") (mo-xrefAnalogous EHDA--5262 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8071 "EHDA:3995") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1460 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4839 "right lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--6972 "EHDA:2187") (mo-xrefAnalogous EHDA--7927 "EHDA:4858") (mo-xrefAnalogous EHDA--5761 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3942 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--10485 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8851 "sulcus limitans") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5866 "ventral mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3493 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9494 "EHDA:8307") (mo-xrefAnalogous EHDA--6518 "EHDA:488") (mo-xrefAnalogous EHDA--1868 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--8720 EHDA--8687) (owl-someValuesFrom EHDA--9555 EHDA--9550) (mo-xrefAnalogous EHDA--7388 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4092 "EHDA:1650") (mo-xrefAnalogous EHDA--1147 "EHDA:689") (mo-xrefAnalogous EHDA--4219 "EHDA:1166") (mo-xrefAnalogous EHDA--10270 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9832 "pulmonary trunk") (mo-xrefAnalogous EHDA--8961 "EHDA:5650") (mo-xrefAnalogous EHDA--1557 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1906 "cardiac jelly") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4171 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--10403 "EHDA:8033") (mo-xrefAnalogous EHDA--4372 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2664 "EHDA:2663") (mo-xrefAnalogous EHDA--4261 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7352 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5305 "common") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7358 "maxillary artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--4014 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4924 "EHDA:2187") (mo-xrefAnalogous EHDA--837 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--1927 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7003 "non-tubular part") (owl-someValuesFrom EHDA--8920 EHDA--8915) (mo-xrefAnalogous EHDA--8823 "EHDA:7602") (mo-xrefAnalogous EHDA--6622 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10084 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7112 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9469 EHDA--9468) (mo-xrefAnalogous EHDA--5455 "EHDA:3488") (owl-someValuesFrom EHDA--8957 EHDA--8956) (mo-xrefAnalogous EHDA--7416 "EHDA:7415") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7727 "sympathetic") (owl-someValuesFrom EHDA--1510 EHDA--1509) (mo-xrefAnalogous EHDA--1812 "EHDA:1811") (mo-xrefAnalogous EHDA--2512 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1463 "neural plate") (owl-someValuesFrom EHDA--7029 EHDA--6823) (mo-xrefAnalogous EHDA--4505 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3010 "gland") (owl-someValuesFrom EHDA--7189 EHDA--7187) (mo-xrefAnalogous EHDA--9680 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2218 EHDA--2214) (mo-xrefAnalogous EHDA--3993 "EHDA:3992") (mo-xrefAnalogous EHDA--7953 "EHDA:3919") (mo-xrefAnalogous EHDA--566 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9005 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9584 "embryo") (mo-xrefAnalogous EHDA--3137 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--3294 EHDA--3221) (mo-xrefAnalogous EHDA--1872 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9170 "EHDA:4866") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1145 "prechordal plate") (owl-someValuesFrom EHDA--9957 Hypothalamus) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9058 "lens") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5243 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3349 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1168 "EHDA:711") (mo-xrefAnalogous EHDA--2658 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6313 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5299 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9165 "falciform ligament") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3260 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6834 "EHDA:3838") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10487 "respiratory system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5574 "vestibular component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8625 "auricular region") (mo-xrefAnalogous EHDA--10 "stage:CS06b") (mo-xrefAnalogous EHDA--8119 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--708 "EHDA:707") (mo-xrefAnalogous EHDA--4309 "EHDA:2517") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5214 "terminal -vomeronasal") (owl-someValuesFrom EHDA--2934 EHDA--2932) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2078 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4322 "arterial system") (mo-xrefAnalogous EHDA--6867 "EHDA:2983") (mo-xrefAnalogous EHDA--5192 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9566 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9356 "phallic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--7655 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3567 EHDA--3563) (owl-someValuesFrom EHDA--7680 EHDA--7670) (mo-xrefAnalogous EHDA--3703 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8438 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2608 "muscular part") (mo-xrefAnalogous EHDA--3617 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6845 EHDA--6844) (mo-xrefAnalogous EHDA--7700 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7965 "EHDA:3939") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1465 "neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4396 "transverse pericardial sinus") (owl-someValuesFrom EHDA--7772 EHDA--7771) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8168 "caudal lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--1906 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--1689 EHDA--1688) (mo-xrefAnalogous EHDA--10586 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6441 "EHDA:1277") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5495 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--7643 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8627 EHDA--8625) (owl-someValuesFrom EHDA--9701 EHDA--9700) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2296 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6099 "digit 1") (termFormat EnglishLanguage EHDA--645 "cavity") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1114 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4395 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6821 "EHDA:4794") (mo-xrefAnalogous EHDA--5324 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--649 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--5191 "EHDA:4186") (owl-someValuesFrom EHDA--3475 EHDA--3473) (owl-someValuesFrom EHDA--4281 EHDA--4211) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4654 "autonomic") (owl-someValuesFrom EHDA--4273 EHDA--4272) (owl-someValuesFrom EHDA--586 EHDA--584) (mo-xrefAnalogous EHDA--8304 "EHDA:8303") (mo-xrefAnalogous EHDA--7547 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2024 "EHDA:2023") (owl-someValuesFrom EHDA--4291 EHDA--4290) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2441 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--200 "stage:CS06b") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3567 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--6435 "EHDA:1269") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4941 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--5230 "EHDA:1817") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3061 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6582 "meninges") (owl-someValuesFrom EHDA--687 EHDA--654) (mo-xrefAnalogous EHDA--6559 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10549 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9708 "EHDA:8515") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7181 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5025 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5755 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9110 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4323 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5283 "EHDA:394") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6410 "superior mesenteric artery") (owl-someValuesFrom EHDA--6436 EHDA--6435) (mo-xrefAnalogous EHDA--104 "EHDA:103") (owl-someValuesFrom EHDA--6697 EHDA--6692) (mo-xrefAnalogous EHDA--3954 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2118 "EHDA:504") (owl-someValuesFrom EHDA--3056 EHDA--3055) (mo-xrefAnalogous EHDA--4913 "EHDA:3961") (owl-someValuesFrom EHDA--4373 EHDA--4370) (mo-xrefAnalogous EHDA--8088 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6762 "EHDA:4720") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3320 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6562 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8066 EHDA--8065) (mo-xrefAnalogous EHDA--9436 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1820 "EHDA:1819") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1309 "venous system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1065 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4324 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2285 "3rd arch") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7321 "trunk mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--9541 EHDA--9539) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1180 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10349 "EHDA:3939") (mo-xrefAnalogous EHDA--6606 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10528 EHDA--10509) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9490 "pectoral girdle and thoracic body wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--1159 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8778 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6251 "metacarpus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--3523 "EHDA:3522") (mo-xrefAnalogous EHDA--7688 "EHDA:4626") (mo-xrefAnalogous EHDA--1982 "EHDA:1981") (mo-xrefAnalogous EHDA--9317 "EHDA:4001") (mo-xrefAnalogous EHDA--7513 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6453 "septum secundum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8551 "cardiovascular system") (mo-xrefAnalogous EHDA--8372 "EHDA:7153") (mo-xrefAnalogous EHDA--1694 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2549 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--7251 EHDA--7250) (owl-someValuesFrom EHDA--6249 EHDA--6245) (mo-xrefAnalogous EHDA--8999 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7020 "EHDA:5921") (mo-xrefAnalogous EHDA--8316 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5253 EHDA--5219) (mo-xrefAnalogous EHDA--371 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10402 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--270 "EHDA:136") (mo-xrefAnalogous EHDA--4874 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5590 "facial VII") (mo-xrefAnalogous EHDA--8475 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7215 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3186 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--5462 "EHDA:3494") (mo-xrefAnalogous EHDA--3902 "EHDA:3015") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4795 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9692 "EHDA:6238") (mo-xrefAnalogous EHDA--6623 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4902 "caudal part") (mo-xrefAnalogous EHDA--7570 "EHDA:6576") (mo-xrefAnalogous EHDA--8535 "EHDA:6306") (mo-xrefAnalogous EHDA--1156 "EHDA:699") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1594 "node") (mo-xrefAnalogous EHDA--10553 "EHDA:5988") (owl-someValuesFrom EHDA--6847 EHDA--6846) (owl-someValuesFrom EHDA--5798 EHDA--5765) (owl-someValuesFrom EHDA--10669 EHDA--10668) (owl-someValuesFrom EHDA--984 EHDA--948) (owl-someValuesFrom EHDA--2886 EHDA--2876) (owl-someValuesFrom EHDA--3215 EHDA--3213) (owl-someValuesFrom EHDA--9214 EHDA--9207) (mo-xrefAnalogous EHDA--4897 "EHDA:3930") (mo-xrefAnalogous EHDA--9720 "EHDA:6294") (owl-someValuesFrom EHDA--4599 EHDA--4596) (mo-xrefAnalogous EHDA--3803 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--7900 EHDA--7896) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7896 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--928 "EHDA:504") (mo-xrefAnalogous EHDA--2940 "EHDA:2939") (mo-xrefAnalogous EHDA--2676 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5682 EHDA--5680) (owl-someValuesFrom EHDA--5505 EHDA--5503) (mo-xrefAnalogous EHDA--8404 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8411 "EHDA:2349") (owl-someValuesFrom EHDA--217 EHDA--213) (mo-xrefAnalogous EHDA--4384 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--10104 EHDA--10096) (mo-xrefAnalogous EHDA--4793 "EHDA:4792") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4289 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8987 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7318 "EHDA:6324") (mo-xrefAnalogous EHDA--1380 "EHDA:1379") (owl-someValuesFrom EHDA--10480 EHDA--10474) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1569 "respiratory tract") (termFormat EnglishLanguage EHDA--495 "vitelline vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--879 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--1624 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10514 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1292 EHDA--1291) (owl-someValuesFrom EHDA--90 EHDA--88) (mo-xrefAnalogous EHDA--4381 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9942 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1466 "neural tube") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6951 "future pars anterior") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7210 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9691 "EHDA:6236") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1695 "ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5239 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10052 "EHDA:2851") (mo-xrefAnalogous EHDA--7148 "EHDA:6041") (mo-xrefAnalogous EHDA--10310 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10160 "saccule") (mo-xrefAnalogous EHDA--5100 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8256 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6076 EHDA--6074) (owl-someValuesFrom EHDA--7875 EHDA--7874) (owl-someValuesFrom EHDA--7564 EHDA--7563) (mo-xrefAnalogous EHDA--5619 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1446 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--8945 "EHDA:6719") (mo-xrefAnalogous EHDA--2964 "EHDA:2963") (owl-someValuesFrom EHDA--9618 EHDA--9617) (mo-xrefAnalogous EHDA--1004 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--1742 "EHDA:377") (mo-xrefAnalogous EHDA--3224 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8937 "ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--5560 EHDA--5559) (mo-xrefAnalogous EHDA--8689 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4553 "EHDA:3620") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4063 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--9610 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6097 "EHDA:6096") (subclass EHDA--5 Human) (mo-xrefAnalogous EHDA--6646 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9329 "bladder") (mo-xrefAnalogous EHDA--9938 "EHDA:3482") (mo-xrefAnalogous EHDA--1612 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9468 "skeletal muscle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3079 "trachea") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3173 "cavities and their linings") (mo-xrefAnalogous EHDA--10005 "EHDA:7614") (owl-someValuesFrom EHDA--245 EHDA--244) (owl-someValuesFrom EHDA--7128 EHDA--7117) (mo-xrefAnalogous EHDA--2321 "EHDA:636") (mo-xrefAnalogous EHDA--10008 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6072 "greater omentum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7463 "cardinal vein") (owl-someValuesFrom EHDA--99 EHDA--98) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6443 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--1998 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--1907 "EHDA:802") (owl-someValuesFrom EHDA--1047 EHDA--1046) (owl-someValuesFrom EHDA--4999 EHDA--4942) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9022 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9249 "EHDA:9248") (mo-xrefAnalogous EHDA--4105 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9776 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10224 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4575 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--233 "stage:CS07") (mo-xrefAnalogous EHDA--5832 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7560 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10425 "right hepatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--6552 "EHDA:4472") (owl-someValuesFrom EHDA--4411 EHDA--4409) (mo-xrefAnalogous EHDA--8898 "EHDA:3742") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5272 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--3311 EHDA--3309) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3322 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--4441 EHDA--4428) (owl-someValuesFrom EHDA--10024 EHDA--10014) (mo-xrefAnalogous EHDA--3023 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8736 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--8624 "EHDA:1277") (owl-someValuesFrom EHDA--4785 EHDA--4781) (mo-xrefAnalogous EHDA--8822 "EHDA:7600") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4800 "anal region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8661 "leaflets") (owl-someValuesFrom EHDA--7454 EHDA--7453) (mo-xrefAnalogous EHDA--8442 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5123 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--6482 EHDA--6481) (mo-xrefAnalogous EHDA--9559 "EHDA:8366") (owl-someValuesFrom EHDA--6454 EHDA--6453) (owl-someValuesFrom EHDA--8661 EHDA--8660) (owl-someValuesFrom EHDA--9724 EHDA--9694) (mo-xrefAnalogous EHDA--3861 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6597 "4th ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--6697 "EHDA:4647") (owl-someValuesFrom EHDA--4693 EHDA--4691) (mo-xrefAnalogous EHDA--9459 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6492 EHDA--6490) (mo-xrefAnalogous EHDA--1340 "EHDA:844") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1372 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--6634 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1617 "EHDA:583") (mo-xrefAnalogous EHDA--5708 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10068 "EHDA:3742") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7293 "phalanx pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--7355 EHDA--7325) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8514 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6556 "infundibular recess of 3rd ventricle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1738 "dermatome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3265 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9470 "platysma") (mo-xrefAnalogous EHDA--8832 "EHDA:8831") (owl-someValuesFrom EHDA--9700 EHDA--9694) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8109 "urogenital membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--53 "stage:CS03") (owl-someValuesFrom EHDA--7486 EHDA--7452) (owl-someValuesFrom EHDA--4549 EHDA--4530) (owl-someValuesFrom EHDA--9361 Female) (mo-xrefAnalogous EHDA--1746 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--6886 EHDA--6872) (owl-someValuesFrom EHDA--9578 EHDA--9577) (owl-someValuesFrom EHDA--861 EHDA--857) (owl-someValuesFrom EHDA--9566 EHDA--9562) (mo-xrefAnalogous EHDA--8048 "EHDA:8047") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9606 "mesothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2068 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--3766 "EHDA:2893") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2462 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8644 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9946 "EHDA:7526") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5467 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--7227 EHDA--7200) (mo-xrefAnalogous EHDA--317 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--8224 EHDA--8218) (mo-xrefAnalogous EHDA--5891 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9819 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--989 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8543 "EHDA:6322") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4669 "nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9243 "bucconasal membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--8999 "EHDA:4712") (mo-xrefAnalogous EHDA--5080 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2650 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6898 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8851 EHDA--8841) (mo-xrefAnalogous EHDA--2978 "EHDA:2977") (owl-someValuesFrom EHDA--8908 SpinalCord) (owl-someValuesFrom EHDA--7622 EHDA--7618) (mo-xrefAnalogous EHDA--8074 "EHDA:6987") (owl-someValuesFrom EHDA--3221 EHDA--3220) (owl-someValuesFrom EHDA--2078 EHDA--2076) (owl-someValuesFrom EHDA--1131 EHDA--1129) (mo-xrefAnalogous EHDA--4793 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2662 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3727 "EHDA:3726") (mo-xrefAnalogous EHDA--3064 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8573 EHDA--8571) (owl-someValuesFrom EHDA--5975 EHDA--5077) (mo-xrefAnalogous EHDA--3061 "EHDA:2209") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8492 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1196 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--1812 EHDA--1810) (mo-xrefAnalogous EHDA--2249 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--10275 EHDA--10271) (mo-xrefAnalogous EHDA--679 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8006 "skeleton") (owl-someValuesFrom EHDA--9536 EHDA--9529) (mo-xrefAnalogous EHDA--7515 "EHDA:5437") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1980 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--666 EHDA--657) (mo-xrefAnalogous EHDA--7852 "EHDA:4778") (mo-xrefAnalogous EHDA--4901 "EHDA:3937") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5842 "rest of hindgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--5663 "EHDA:500") (mo-xrefAnalogous EHDA--10542 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6703 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2672 "EHDA:2671") (owl-someValuesFrom EHDA--1181 EHDA--1156) (owl-someValuesFrom EHDA--4138 EHDA--4115) (mo-xrefAnalogous EHDA--2282 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9678 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4771 "nasolacrimal groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--10664 "EHDA:9570") (owl-someValuesFrom EHDA--6840 EHDA--6839) (owl-someValuesFrom EHDA--2290 EHDA--2288) (mo-xrefAnalogous EHDA--3649 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10352 "EHDA:3945") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7255 "upper leg") (mo-xrefAnalogous EHDA--2257 "EHDA:581") (mo-xrefAnalogous EHDA--6414 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8464 "EHDA:6184") (mo-xrefAnalogous EHDA--1662 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--933 EHDA--928) (owl-someValuesFrom EHDA--2518 EHDA--2516) (owl-someValuesFrom EHDA--8332 EHDA--8331) (mo-xrefAnalogous EHDA--4078 "EHDA:615") (owl-someValuesFrom EHDA--7637 EHDA--7627) (mo-xrefAnalogous EHDA--7102 "EHDA:5994") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10241 "external") (mo-xrefAnalogous EHDA--7685 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4912 EHDA--4910) (mo-xrefAnalogous EHDA--1322 "EHDA:494") (owl-someValuesFrom EHDA--9830 EHDA--9825) (mo-xrefAnalogous EHDA--2010 "EHDA:2009") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6592 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--3629 EHDA--3627) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9967 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--8913 "EHDA:2869") (owl-someValuesFrom EHDA--10539 EHDA--10538) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4950 "caudal lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--1424 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--2453 EHDA--2452) (mo-xrefAnalogous EHDA--6203 "EHDA:6202") (owl-someValuesFrom EHDA--2336 EHDA--2326) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5563 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--5228 "EHDA:1813") (owl-someValuesFrom EHDA--7808 EHDA--7749) (owl-someValuesFrom EHDA--1992 EHDA--1982) (mo-xrefAnalogous EHDA--1614 "EHDA:577") (mo-xrefAnalogous EHDA--4431 "EHDA:1316") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2032 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--5174 EHDA--5172) (owl-someValuesFrom EHDA--7061 EHDA--7060) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7320 "head mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4326 "dorsal aorta") (owl-someValuesFrom EHDA--5816 EHDA--5752) (mo-xrefAnalogous EHDA--10416 "EHDA:2189") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5073 "venous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--8564 "EHDA:5294") (owl-someValuesFrom EHDA--8115 EHDA--7867) (mo-xrefAnalogous EHDA--357 "EHDA:356") (mo-xrefAnalogous EHDA--7811 "EHDA:5699") (mo-xrefAnalogous EHDA--7581 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6713 EHDA--6712) (mo-xrefAnalogous EHDA--1744 "EHDA:694") (mo-xrefAnalogous EHDA--9461 "EHDA:8260") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5281 "non-hepatic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--6011 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6926 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1880 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5860 "yolk sac stalk") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4029 "gonadal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--9240 "EHDA:3971") (mo-xrefAnalogous EHDA--5795 "EHDA:2989") (owl-someValuesFrom Ear EHDA--926) (owl-someValuesFrom EHDA--4183 EHDA--4181) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2426 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9985 "olfactory cortex") (owl-someValuesFrom EHDA--8999 EHDA--8996) (mo-xrefAnalogous EHDA--4550 "EHDA:3614") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10632 "jugular foramen") (owl-someValuesFrom EHDA--10307 EHDA--10305) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1335 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--10207 "EHDA:9037") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7287 "metacarpus pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5775 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4179 "radius-ulna pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--7183 "EHDA:2327") (mo-xrefAnalogous EHDA--2278 "EHDA:617") (owl-someValuesFrom EHDA--6811 EHDA--6800) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9920 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7181 "EHDA:6073") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3748 "vestibulocochlear VIII") (mo-xrefAnalogous EHDA--8908 "EHDA:2865") (mo-xrefAnalogous EHDA--8648 "EHDA:5380") (mo-xrefAnalogous EHDA--4365 "EHDA:418") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10433 "hepatic sinusoids") (mo-xrefAnalogous EHDA--9131 "EHDA:5789") (mo-xrefAnalogous EHDA--8 "stage:CS05c") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5068 "vascular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--722 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--10264 EHDA--10263) (mo-xrefAnalogous EHDA--4294 "EHDA:2487") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9293 "skeleton") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2478 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7265 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7617 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6017 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--5241 EHDA--5219) (termFormat EnglishLanguage EHDA--752 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--4928 "EHDA:3047") (owl-someValuesFrom EHDA--5843 EHDA--5842) (mo-xrefAnalogous EHDA--10261 "EHDA:3838") (mo-xrefAnalogous EHDA--5577 "EHDA:2842") (owl-someValuesFrom EHDA--9486 EHDA--9481) (mo-xrefAnalogous EHDA--1499 "EHDA:1498") (owl-someValuesFrom EHDA--3361 EHDA--3360) (owl-someValuesFrom EHDA--8369 EHDA--8365) (mo-xrefAnalogous EHDA--7301 "EHDA:6288") (mo-xrefAnalogous EHDA--5830 "EHDA:975") (owl-someValuesFrom EHDA--10499 EHDA--10495) (owl-someValuesFrom EHDA--9189 EHDA--9187) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10343 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9679 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9566 "EHDA:9565") (owl-someValuesFrom EHDA--5889 EHDA--5888) (mo-xrefAnalogous EHDA--5973 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10001 "EHDA:7606") (mo-xrefAnalogous EHDA--1258 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8591 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3842 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9823 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4396 "EHDA:796") (mo-xrefAnalogous EHDA--9270 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10153 "labyrinth") (mo-xrefAnalogous EHDA--9491 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6078 EHDA--6077) (mo-xrefAnalogous EHDA--7687 "EHDA:3744") (mo-xrefAnalogous EHDA--9869 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10032 "EHDA:3706") (owl-someValuesFrom EHDA--2676 EHDA--2674) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7154 "ischial pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--546 EHDA--288) (owl-someValuesFrom EHDA--6785 EHDA--6784) (owl-someValuesFrom EHDA--4773 EHDA--4769) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9794 "vertebral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8561 "EHDA:7336") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4682 "1st branchial membrane") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8371 "iliac pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--9155 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1872 EHDA--1864) (mo-xrefAnalogous EHDA--8444 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2155 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3247 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5926 "genital tubercle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1608 "left") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10228 "optic chiasm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7833 "EHDA:4761") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9749 "cerebellar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7188 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2469 EHDA--2467) (mo-xrefAnalogous EHDA--4015 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3231 "EHDA:713") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7251 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5304 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1298 "EHDA:798") (mo-xrefAnalogous EHDA--4366 "EHDA:420") (mo-xrefAnalogous EHDA--8198 "EHDA:8197") (mo-xrefAnalogous EHDA--2062 "EHDA:2061") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9744 "basilar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7891 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2822 "EHDA:2821") (mo-xrefAnalogous EHDA--323 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--5417 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4567 EHDA--4565) (mo-xrefAnalogous EHDA--8618 "EHDA:1269") (owl-someValuesFrom EHDA--1016 EHDA--1014) (mo-xrefAnalogous EHDA--5011 "EHDA:5010") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4102 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--1253 "EHDA:404") (owl-someValuesFrom EHDA--5265 EHDA--5219) (mo-xrefAnalogous EHDA--6991 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8174 "EHDA:8173") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1128 "somite") (mo-xrefAnalogous EHDA--3008 "EHDA:528") (mo-xrefAnalogous EHDA--8259 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10571 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8381 EHDA--8380) (owl-someValuesFrom EHDA--10533 EHDA--10531) (mo-xrefAnalogous EHDA--9739 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10327 "EHDA:9200") (mo-xrefAnalogous EHDA--2608 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3716 "EHDA:2110") (mo-xrefAnalogous EHDA--4570 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3760 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10185 "EHDA:5695") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6866 "left lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--5792 EHDA--5791) (owl-someValuesFrom EHDA--9142 EHDA--9140) (owl-someValuesFrom EHDA--6688 EHDA--6683) (mo-xrefAnalogous EHDA--1499 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2896 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--1546 EHDA--1542) (mo-xrefAnalogous EHDA--1944 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--8006 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6056 "future diaphragm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4604 "cranial") (termFormat EnglishLanguage EHDA--135 "extraembryonic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--9981 "EHDA:6583") (owl-someValuesFrom EHDA--819 EHDA--817) (mo-xrefAnalogous EHDA--7968 "EHDA:3945") (mo-xrefAnalogous EHDA--4660 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--507 EHDA--505) (mo-xrefAnalogous EHDA--9976 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1661 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7321 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--273 "cavities") (owl-someValuesFrom EHDA--7393 EHDA--7392) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7020 "urorectal septum") (owl-someValuesFrom EHDA--8196 EHDA--8194) (owl-someValuesFrom EHDA--10379 EHDA--10367) (mo-xrefAnalogous EHDA--5981 "EHDA:5980") (owl-someValuesFrom EHDA--10519 EHDA--10516) (owl-someValuesFrom EHDA--9974 EHDA--9969) (mo-xrefAnalogous EHDA--811 "EHDA:810") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5473 "lateral ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--6979 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3430 "stage:CS14") (documentation Smo-definedSubset EnglishLanguage "Subset defined for the ontology.") (termFormat EnglishLanguage EHDA--789 "cardiac jelly") (mo-xrefAnalogous EHDA--223 "EHDA:183") (mo-xrefAnalogous EHDA--6350 "EHDA:2479") (mo-xrefAnalogous EHDA--6189 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4469 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7516 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3657 EHDA--3655) (owl-someValuesFrom EHDA--9114 EHDA--9113) (mo-xrefAnalogous EHDA--7025 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4936 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5072 EHDA--5070) (owl-someValuesFrom EHDA--6727 EHDA--6722) (owl-someValuesFrom EHDA--10644 EHDA--10643) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6802 "nasal cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--8545 EHDA--8543) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4262 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--4849 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9529 "EHDA:6031") (owl-someValuesFrom EHDA--4602 EHDA--4593) (mo-xrefAnalogous EHDA--610 "EHDA:609") (owl-someValuesFrom EHDA--9050 EHDA--9048) (mo-xrefAnalogous EHDA--5719 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--51 EHDA--49) (mo-xrefAnalogous EHDA--6879 "EHDA:4853") (mo-xrefAnalogous EHDA--4203 "EHDA:179") (mo-xrefAnalogous EHDA--437 "EHDA:436") (owl-someValuesFrom EHDA--8659 EHDA--8649) (mo-xrefAnalogous EHDA--9845 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7944 EHDA--7942) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9654 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--365 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6109 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7287 "EHDA:6260") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7902 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1403 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--606 "EHDA:605") (mo-xrefAnalogous EHDA--10490 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--4117 EHDA--4115) (mo-xrefAnalogous EHDA--10130 "EHDA:5655") (mo-xrefAnalogous EHDA--10669 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9106 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3346 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6405 "external") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7775 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--9550 EHDA--9528) (mo-xrefAnalogous EHDA--3270 "EHDA:1803") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7424 "bicuspid") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5764 "dorsal meso-oesophagus") (owl-someValuesFrom EHDA--6564 EHDA--6561) (owl-someValuesFrom EHDA--277 EHDA--269) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3316 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9034 "EHDA:9033") (mo-xrefAnalogous EHDA--6285 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4255 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--4661 EHDA--4654) (mo-xrefAnalogous EHDA--7200 "EHDA:6096") (mo-xrefAnalogous EHDA--6705 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10609 EHDA--10605) (mo-xrefAnalogous EHDA--5212 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3466 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2365 "EHDA:1701") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1540 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10424 "EHDA:3990") (mo-xrefAnalogous EHDA--3317 "EHDA:2513") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7161 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--1629 EHDA--1612) (owl-someValuesFrom EHDA--10628 EHDA--10623) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7191 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--5233 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--3065 EHDA--3059) (mo-xrefAnalogous EHDA--2382 "EHDA:1134") (mo-xrefAnalogous EHDA--7781 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6577 "lateral ventricles") (mo-xrefAnalogous EHDA--9157 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10536 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4273 "EHDA:1829") (mo-xrefAnalogous EHDA--7186 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5130 "EHDA:2337") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7843 "choana") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10517 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6498 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7825 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3112 "EHDA:1042") (mo-xrefAnalogous EHDA--9402 "EHDA:8171") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4404 "parietal pericardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5829 "ventral mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--10513 EHDA--10510) (owl-someValuesFrom EHDA--3384 EHDA--3380) (owl-someValuesFrom EHDA--4617 EHDA--4614) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4580 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--562 "mesoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8924 "peripheral nervous system") (owl-someValuesFrom EHDA--10154 EHDA--10153) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5773 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4197 "EHDA:4196") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4456 "subclavian vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--2464 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2636 "EHDA:494") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5314 "superior mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3291 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10279 "isthmus") (owl-someValuesFrom EHDA--6680 EHDA--6660) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8498 "humerus cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--2566 EHDA--2565) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7762 "endolymphatic sac") (termFormat EnglishLanguage EHDA--353 "definitive endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7276 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2463 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9134 "EHDA:2983") (mo-xrefAnalogous EHDA--4387 "EHDA:1894") (owl-someValuesFrom EHDA--5020 EHDA--5009) (mo-xrefAnalogous EHDA--6633 "EHDA:3698") (mo-xrefAnalogous EHDA--2533 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9960 "EHDA:3488") (mo-xrefAnalogous EHDA--9400 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5804 "dorsal mesogastrium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7635 "EHDA:5518") (owl-someValuesFrom EHDA--5717 EHDA--5716) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1623 "maxillary component") (mo-xrefAnalogous EHDA--1466 "EHDA:908") (mo-xrefAnalogous EHDA--9732 "EHDA:6320") (owl-someValuesFrom EHDA--2028 EHDA--1996) (owl-someValuesFrom EHDA--76 EHDA--74) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6570 "telencephalon") (owl-someValuesFrom EHDA--9293 EHDA--9277) (mo-xrefAnalogous EHDA--2557 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8889 "EHDA:3731") (mo-xrefAnalogous EHDA--7672 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7853 EHDA--7852) (owl-someValuesFrom EHDA--130 EHDA--126) (owl-someValuesFrom EHDA--9383 EHDA--9382) (mo-xrefAnalogous EHDA--10510 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2935 EHDA--2930) (mo-xrefAnalogous EHDA--7897 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8839 EHDA--8814) (mo-xrefAnalogous EHDA--9042 "EHDA:9041") (mo-xrefAnalogous EHDA--8310 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7725 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3925 "rest of hindgut") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8433 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7716 EHDA--7715) (owl-someValuesFrom EHDA--4096 EHDA--4095) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2419 "somite 12") (owl-someValuesFrom EHDA--5342 EHDA--5341) (termFormat EnglishLanguage EHDA--182 "prechordal plate") (owl-someValuesFrom EHDA--371 EHDA--367) (mo-xrefAnalogous EHDA--6394 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2546 "EHDA:2545") (owl-someValuesFrom EHDA--1763 EHDA--1761) (mo-xrefAnalogous EHDA--9742 "EHDA:6382") (owl-someValuesFrom EHDA--4006 EHDA--4002) (owl-someValuesFrom EHDA--1462 EHDA--1461) (mo-xrefAnalogous EHDA--5348 "EHDA:5347") (owl-someValuesFrom EHDA--7517 EHDA--7510) (mo-xrefAnalogous EHDA--509 "EHDA:508") (mo-xrefAnalogous EHDA--6812 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8926 "EHDA:4655") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1115 "head mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2328 "greater sac") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10288 "tongue") (owl-someValuesFrom EHDA--232 EHDA--230) (mo-xrefAnalogous EHDA--8982 "EHDA:8981") (mo-xrefAnalogous EHDA--8741 "EHDA:6532") (mo-xrefAnalogous EHDA--4283 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9883 "EHDA:9882") (owl-someValuesFrom EHDA--8125 EHDA--8117) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7595 "alar plate") (owl-someValuesFrom EHDA--7205 EHDA--7203) (mo-xrefAnalogous EHDA--5939 "EHDA:4944") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1331 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9964 "future arachnoid layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2498 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5193 "EHDA:4190") (mo-xrefAnalogous EHDA--9156 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--695 "EHDA:694") (owl-someValuesFrom EHDA--1478 EHDA--1476) (mo-xrefAnalogous EHDA--10181 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1709 "facio-acoustic neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3940 "caudal part") (owl-someValuesFrom EHDA--7888 EHDA--7885) (mo-xrefAnalogous EHDA--1515 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--6167 EHDA--6097) (mo-xrefAnalogous EHDA--10186 "EHDA:5697") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1801 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--9164 EHDA--9158) (mo-xrefAnalogous EHDA--7135 "EHDA:5061") (mo-xrefAnalogous EHDA--8409 "EHDA:2345") (mo-xrefAnalogous EHDA--4187 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2994 "EHDA:2993") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7603 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--3535 EHDA--3523) (mo-xrefAnalogous EHDA--6455 "EHDA:2586") (owl-someValuesFrom EHDA--7694 EHDA--7693) (mo-xrefAnalogous EHDA--6519 "EHDA:490") (mo-xrefAnalogous EHDA--7394 "EHDA:5356") (mo-xrefAnalogous EHDA--6185 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10334 EHDA--10333) (mo-xrefAnalogous EHDA--7974 "EHDA:3957") (owl-someValuesFrom EHDA--8876 EHDA--8870) (owl-someValuesFrom EHDA--10459 EHDA--10456) (owl-someValuesFrom EHDA--7725 EHDA--7723) (termFormat EnglishLanguage EHDA--513 "visceral organ") (owl-someValuesFrom EHDA--525 EHDA--521) (mo-xrefAnalogous EHDA--6619 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--564 "primitive allantois") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10267 "dorsal meso-oesophagus") (owl-someValuesFrom EHDA--8881 EHDA--8879) (mo-xrefAnalogous EHDA--1361 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5100 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8481 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9695 EHDA--9694) (mo-xrefAnalogous EHDA--5547 "EHDA:5546") (owl-someValuesFrom EHDA--9688 Shoulder) (mo-xrefAnalogous EHDA--915 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--1793 "EHDA:1217") (owl-someValuesFrom EHDA--2242 EHDA--2241) (owl-someValuesFrom EHDA--5949 EHDA--5946) (mo-xrefAnalogous EHDA--4018 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5056 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2400 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--7341 EHDA--7325) (owl-someValuesFrom EHDA--5529 EHDA--5527) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6630 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2427 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8879 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4384 "EHDA:1283") (mo-xrefAnalogous EHDA--7164 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3929 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3765 "EHDA:2891") (termFormat EnglishLanguage EHDA--849 "neural fold") (owl-someValuesFrom EHDA--35 EHDA--3) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3205 "upper limb bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--2235 "EHDA:1590") (mo-xrefAnalogous EHDA--165 "stage:CS06a") (mo-xrefAnalogous EHDA--7903 "EHDA:2969") (owl-someValuesFrom EHDA--737 EHDA--688) (documentation EnglishLanguage "Version of data in the ontology.") (owl-someValuesFrom EHDA--1947 EHDA--1936) (mo-xrefAnalogous EHDA--10458 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7774 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6367 "EHDA:2513") (owl-someValuesFrom EHDA--8180 EHDA--8166) (mo-xrefAnalogous EHDA--5802 "EHDA:4848") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6593 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--4148 "EHDA:2337") (mo-xrefAnalogous EHDA--1237 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8773 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4275 "somite 26") (owl-someValuesFrom EHDA--4574 EHDA--4572) (mo-xrefAnalogous EHDA--5856 "EHDA:3953") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1551 "Rathkes pouch") (owl-someValuesFrom EHDA--1704 EHDA--1700) (mo-xrefAnalogous EHDA--5537 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2311 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8143 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2555 "EHDA:408") (owl-someValuesFrom EHDA--5731 EHDA--5663) (mo-xrefAnalogous EHDA--8473 "EHDA:6198") (owl-someValuesFrom EHDA--2177 EHDA--2174) (mo-xrefAnalogous EHDA--7505 "EHDA:6538") (mo-xrefAnalogous EHDA--5619 "EHDA:3767") (mo-xrefAnalogous EHDA--7039 "EHDA:4949") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1828 "somite 25") (mo-xrefAnalogous EHDA--5595 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1704 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4732 "EHDA:936") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10520 "segmental bronchi") (mo-xrefAnalogous EHDA--5360 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--6681 EHDA--6680) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5614 "sulcus limitans") (mo-xrefAnalogous EHDA--4929 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8953 "EHDA:2895") (mo-xrefAnalogous EHDA--7656 "EHDA:918") (mo-xrefAnalogous EHDA--4636 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--859 EHDA--857) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3126 "mesenchyme derived from neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--6049 EHDA--6044) (mo-xrefAnalogous EHDA--7225 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2610 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5774 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4270 "EHDA:1823") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5019 "tubule") (mo-xrefAnalogous EHDA--8914 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--355 "EHDA:179") (mo-xrefAnalogous EHDA--7264 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5640 "EHDA:5639") (mo-xrefAnalogous EHDA--8511 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5949 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--6207 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4715 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8568 "future posterior cerebral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--851 "EHDA:850") (mo-xrefAnalogous EHDA--3986 "EHDA:3051") (mo-xrefAnalogous EHDA--10016 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--598 "ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1958 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--5883 EHDA--5867) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10408 "maxilla") (owl-someValuesFrom EHDA--4935 EHDA--4925) (mo-xrefAnalogous EHDA--7154 "EHDA:7153") (owl-someValuesFrom EHDA--5898 EHDA--5894) (owl-someValuesFrom EHDA--6007 EHDA--6001) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1887 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5100 "EHDA:1671") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8561 "future anterior inferior cerebellar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3258 "EHDA:1213") (mo-xrefAnalogous EHDA--4210 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2828 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--915 EHDA--909) (mo-xrefAnalogous EHDA--7535 "EHDA:7534") (owl-someValuesFrom EHDA--8271 EHDA--8267) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1081 "3rd arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--10188 "EHDA:9026") (mo-xrefAnalogous EHDA--13 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4843 "stomach") (mo-xrefAnalogous EHDA--3888 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--7092 EHDA--6053) (owl-someValuesFrom EHDA--7635 EHDA--7633) (mo-xrefAnalogous EHDA--3426 "EHDA:1912") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3823 "olfactory placode") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10367 "oral region") (owl-someValuesFrom EHDA--10356 EHDA--10354) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6773 "tubotympanic recess") (mo-xrefAnalogous EHDA--4231 "EHDA:1182") (mo-xrefAnalogous EHDA--6919 "EHDA:5838") (owl-someValuesFrom EHDA--2198 EHDA--2190) (mo-xrefAnalogous EHDA--3087 "EHDA:1585") (mo-xrefAnalogous EHDA--4 "EHDA:1") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9088 "primary choana") (mo-xrefAnalogous EHDA--10536 "EHDA:5007") (mo-xrefAnalogous EHDA--695 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6993 "hepatic sinusoids") (owl-someValuesFrom EHDA--1339 EHDA--1338) (mo-xrefAnalogous EHDA--7750 "EHDA:3786") (owl-someValuesFrom EHDA--1344 EHDA--1342) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3392 "future auricular region") (mo-xrefAnalogous EHDA--3384 "EHDA:3383") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3434 "cardiac mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4495 "EHDA:4494") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3114 "embryo") (mo-xrefAnalogous EHDA--3112 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7531 EHDA--7527) (mo-xrefAnalogous EHDA--4604 "EHDA:920") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6659 "nerve") (owl-someValuesFrom EHDA--5197 EHDA--5195) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8424 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8400 "cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--9224 EHDA--9223) (mo-xrefAnalogous EHDA--10533 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--724 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4510 "EHDA:3534") (owl-someValuesFrom EHDA--1876 EHDA--1864) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10603 "axial skeleton") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9710 "digit 4") (mo-xrefAnalogous EHDA--5087 "EHDA:1634") (mo-xrefAnalogous EHDA--8665 "EHDA:1914") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3370 "heart") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4821 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9638 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10272 EHDA--10271) (mo-xrefAnalogous EHDA--6480 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5335 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--331 "neural fold") (mo-xrefAnalogous EHDA--2610 "EHDA:1922") (mo-xrefAnalogous EHDA--10263 "EHDA:2937") (mo-xrefAnalogous EHDA--6614 "EHDA:5522") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5406 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--9889 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--9698 "EHDA:8503") (owl-someValuesFrom EHDA--1680 EHDA--1678) (mo-xrefAnalogous EHDA--1861 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--624 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10466 "nephric duct") (owl-someValuesFrom EHDA--5445 EHDA--5444) (owl-someValuesFrom EHDA--4902 EHDA--4901) (termFormat EnglishLanguage EHDA--126 "trophectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9467 "cranial") (mo-xrefAnalogous EHDA--3254 "EHDA:1205") (mo-xrefAnalogous EHDA--6623 "EHDA:5536") (mo-xrefAnalogous EHDA--9494 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9239 EHDA--9236) (owl-someValuesFrom EHDA--2311 EHDA--2309) (owl-someValuesFrom EHDA--4014 EHDA--4011) (owl-someValuesFrom EHDA--5967 EHDA--5935) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4814 "dorsal meso-oesophagus") (owl-someValuesFrom EHDA--1063 EHDA--1060) (mo-xrefAnalogous EHDA--4250 "EHDA:1217") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1685 "pericardial component") (owl-someValuesFrom EHDA--1541 EHDA--1507) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6512 "primary head vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8862 "future arachnoid layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3362 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10204 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--153 "cytotrophoblast") (mo-xrefAnalogous EHDA--4306 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9972 "EHDA:5468") (owl-someValuesFrom EHDA--2978 EHDA--2976) (mo-xrefAnalogous EHDA--7502 "EHDA:6532") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7739 "median nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--2724 "EHDA:2723") (mo-xrefAnalogous EHDA--10194 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5757 EHDA--5755) (owl-someValuesFrom EHDA--2326 EHDA--2313) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3229 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--3831 EHDA--3829) (mo-xrefAnalogous EHDA--10071 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6047 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1936 "EHDA:486") (mo-xrefAnalogous EHDA--7400 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5136 "EHDA:2349") (mo-xrefAnalogous EHDA--7579 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--1516 EHDA--1514) (mo-xrefAnalogous EHDA--10519 "EHDA:8213") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7367 "remnant of mandibular artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8608 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--90 "stage:CS05a") (owl-someValuesFrom EHDA--6934 EHDA--6933) (mo-xrefAnalogous EHDA--4453 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5358 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous Knee "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7676 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4620 "EHDA:2859") (mo-xrefAnalogous EHDA--5642 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4661 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9208 EHDA--9207) (mo-xrefAnalogous EHDA--3354 "EHDA:2558") (mo-xrefAnalogous EHDA--10429 "EHDA:3999") (owl-someValuesFrom EHDA--9746 EHDA--9745) (mo-xrefAnalogous EHDA--3303 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8590 "mesenteric artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3180 "pericardio-peritoneal canal") (mo-xrefAnalogous EHDA--10356 "EHDA:3953") (mo-xrefAnalogous EHDA--5584 "EHDA:3726") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3329 "notochord") (mo-xrefAnalogous EHDA--6716 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6548 "EHDA:5435") (mo-xrefAnalogous EHDA--469 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--10298 EHDA--10297) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3097 "arterial system") (mo-xrefAnalogous EHDA--467 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7389 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9661 EHDA--9660) (mo-xrefAnalogous EHDA--7780 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9209 EHDA--9208) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5293 "future superior cerebellar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6251 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5539 EHDA--5533) (mo-xrefAnalogous EHDA--9272 "EHDA:8017") (mo-xrefAnalogous EHDA--1023 "EHDA:1022") (mo-xrefAnalogous EHDA--4393 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9607 "EHDA:2341") (mo-xrefAnalogous EHDA--1605 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5350 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8994 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6750 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10389 EHDA--10387) (owl-someValuesFrom EHDA--1051 EHDA--1048) (mo-xrefAnalogous EHDA--8965 "EHDA:5657") (owl-someValuesFrom EHDA--4840 EHDA--4825) (mo-xrefAnalogous EHDA--529 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--3264 EHDA--3221) (mo-xrefAnalogous EHDA--5663 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9206 "ventral mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9074 "surface epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9028 "EHDA:5699") (mo-xrefAnalogous EHDA--10204 "EHDA:10203") (owl-someValuesFrom EHDA--7246 EHDA--7244) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1144 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7076 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6458 "EHDA:796") (mo-xrefAnalogous EHDA--1549 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3497 "telencephalon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6922 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8085 "hepatic sinusoids") (termFormat EnglishLanguage EHDA--681 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5011 "gonadal") (mo-xrefAnalogous EHDA--5606 "EHDA:2867") (owl-someValuesFrom EHDA--5999 EHDA--5997) (owl-someValuesFrom EHDA--2386 EHDA--2384) (owl-someValuesFrom EHDA--6912 EHDA--6911) (mo-xrefAnalogous EHDA--8362 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6023 "sacral region") (owl-someValuesFrom EHDA--10292 EHDA--10289) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7202 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10156 "EHDA:4704") (mo-xrefAnalogous EHDA--9606 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9705 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8498 "EHDA:6240") (mo-xrefAnalogous EHDA--5839 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3307 "EHDA:2493") (owl-someValuesFrom EHDA--6341 EHDA--6331) (mo-xrefAnalogous EHDA--10576 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4508 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--550 "primitive node") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9987 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4754 "primitive cornea") (mo-xrefAnalogous EHDA--1904 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7395 "EHDA:3389") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5212 "mesenchyme derived from head mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3986 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2154 EHDA--2140) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2038 "rhombomere 04") (owl-someValuesFrom EHDA--1135 EHDA--1133) (mo-xrefAnalogous EHDA--4663 "EHDA:4662") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9072 "perioptic mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3896 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7631 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4906 "dorsal meso-duodenum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10543 "anterior abdominal wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--6573 "EHDA:5468") (owl-someValuesFrom EHDA--1951 EHDA--1950) (mo-xrefAnalogous EHDA--1728 "EHDA:1727") (owl-someValuesFrom EHDA--4258 EHDA--4257) (mo-xrefAnalogous EHDA--10068 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--241 EHDA--239) (owl-someValuesFrom EHDA--10382 EHDA--10379) (owl-someValuesFrom EHDA--5185 EHDA--5184) (mo-xrefAnalogous EHDA--671 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--2356 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4370 "EHDA:1269") (owl-someValuesFrom EHDA--7025 EHDA--7023) (owl-someValuesFrom EHDA--5373 EHDA--5372) (mo-xrefAnalogous EHDA--7117 "EHDA:5049") (owl-someValuesFrom EHDA--3313 EHDA--3312) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7805 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--425 "EHDA:424") (owl-someValuesFrom EHDA--6841 EHDA--6829) (mo-xrefAnalogous EHDA--9474 "EHDA:8277") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7010 "primitive ureter") (mo-xrefAnalogous EHDA--4021 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6844 "future tongue") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10226 "posterior") (mo-xrefAnalogous EHDA--8170 "EHDA:8169") (mo-xrefAnalogous EHDA--7911 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7472 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9591 "EHDA:291") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8554 "aortic arch") (owl-someValuesFrom EHDA--8860 EHDA--8853) (mo-xrefAnalogous EHDA--733 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--9377 "EHDA:8140") (mo-xrefAnalogous EHDA--1284 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2584 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7371 "subclavian artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8670 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3109 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3511 "EHDA:3510") (mo-xrefAnalogous EHDA--4144 "EHDA:2329") (owl-someValuesFrom EHDA--5622 EHDA--5620) (mo-xrefAnalogous EHDA--9885 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6052 "EHDA:1038") (owl-someValuesFrom EHDA--2550 EHDA--2547) (mo-xrefAnalogous EHDA--10464 "EHDA:8118") (mo-xrefAnalogous EHDA--3916 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5865 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--3481 EHDA--3473) (mo-xrefAnalogous EHDA--7471 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4247 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2514 "EHDA:2513") (owl-someValuesFrom EHDA--9551 EHDA--9550) (owl-someValuesFrom EHDA--4020 EHDA--4019) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1555 "lung") (mo-xrefAnalogous EHDA--5142 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7250 "EHDA:6190") (mo-xrefAnalogous EHDA--3221 "EHDA:699") (mo-xrefAnalogous EHDA--8595 "EHDA:8594") (owl-someValuesFrom EHDA--7156 EHDA--7150) (owl-someValuesFrom EHDA--10213 EHDA--10211) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3619 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--3216 EHDA--3210) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8860 "meninges") (mo-xrefAnalogous EHDA--5179 "EHDA:1699") (mo-xrefAnalogous EHDA--4064 "EHDA:587") (mo-xrefAnalogous EHDA--5576 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3757 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10414 "EHDA:8055") (owl-someValuesFrom EHDA--6581 EHDA--6570) (owl-someValuesFrom EHDA--6856 EHDA--6852) (owl-someValuesFrom EHDA--9362 Female) (mo-xrefAnalogous EHDA--2425 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5558 EHDA--5555) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7294 "digit 4") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9822 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9512 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4968 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1859 "EHDA:738") (mo-xrefAnalogous EHDA--5874 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9411 "segmental bronchi") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10406 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3242 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6078 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3125 EHDA--3124) (mo-xrefAnalogous EHDA--10382 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5038 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7010 EHDA--7005) (mo-xrefAnalogous EHDA--9643 "EHDA:6148") (mo-xrefAnalogous EHDA--4484 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6622 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8002 "future lip") (owl-someValuesFrom EHDA--7271 EHDA--7260) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5814 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--9422 EHDA--9421) (mo-xrefAnalogous EHDA--6754 "EHDA:4704") (mo-xrefAnalogous EHDA--8512 "EHDA:6264") (mo-xrefAnalogous EHDA--2980 "EHDA:2979") (owl-someValuesFrom EHDA--3896 EHDA--3895) (owl-someValuesFrom EHDA--9934 EHDA--9931) (mo-xrefAnalogous EHDA--6817 "EHDA:4786") (mo-xrefAnalogous EHDA--4822 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4009 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--10656 EHDA--10653) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8556 "carotid artery") (owl-someValuesFrom EHDA--4033 EHDA--4029) (mo-xrefAnalogous EHDA--4632 "EHDA:3749") (mo-xrefAnalogous EHDA--63 "EHDA:62") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2177 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--347 "neural plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6607 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4990 EHDA--4988) (mo-xrefAnalogous EHDA--1577 "EHDA:1576") (mo-xrefAnalogous EHDA--9138 "EHDA:9137") (mo-xrefAnalogous EHDA--9989 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1986 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9615 "EHDA:6094") (owl-someValuesFrom EHDA--10102 EHDA--10097) (mo-xrefAnalogous EHDA--4653 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2119 EHDA--2118) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7960 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7104 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4031 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1059 "mesenchyme derived from neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8602 "renal artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6783 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8974 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8632 "EHDA:8631") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9956 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--1208 EHDA--1156) (mo-xrefAnalogous EHDA--4057 "EHDA:573") (mo-xrefAnalogous EHDA--1287 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--820 "umbilical vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--5079 "EHDA:573") (mo-xrefAnalogous EHDA--2816 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5890 "future common hepatic duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2458 "somite 25") (mo-xrefAnalogous EHDA--8692 "EHDA:7457") (owl-someValuesFrom EHDA--1625 EHDA--1623) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8587 "intersegmental artery") (owl-someValuesFrom EHDA--7422 EHDA--7420) (owl-someValuesFrom EHDA--363 EHDA--359) (mo-xrefAnalogous EHDA--7261 "EHDA:6212") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4541 "sulcus limitans") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3499 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--10267 EHDA--10266) (owl-someValuesFrom EHDA--2100 EHDA--2098) (owl-someValuesFrom EHDA--9098 EHDA--9097) (mo-xrefAnalogous EHDA--7595 "EHDA:7594") (mo-xrefAnalogous EHDA--10147 "EHDA:4692") (mo-formatVersion "1.0") (owl-someValuesFrom EHDA--7104 EHDA--7103) (mo-xrefAnalogous EHDA--7159 "EHDA:1024") (mo-xrefAnalogous EHDA--6137 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4667 "EHDA:2897") (mo-xrefAnalogous EHDA--2920 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5150 EHDA--5144) (mo-xrefAnalogous EHDA--6652 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4896 EHDA--4892) (owl-someValuesFrom EHDA--6040 EHDA--6015) (mo-xrefAnalogous EHDA--7973 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--1874 EHDA--1873) (owl-someValuesFrom EHDA--2153 EHDA--2149) (mo-xrefAnalogous EHDA--7511 "EHDA:3474") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3745 "ophthalmic division") (owl-someValuesFrom EHDA--8400 EHDA--8399) (termFormat EnglishLanguage Hypothalamus "hypothalamus") (owl-someValuesFrom EHDA--1417 EHDA--1409) (owl-someValuesFrom EHDA--4213 EHDA--4212) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1610 "embryo") (owl-someValuesFrom EHDA--3044 EHDA--2929) (mo-xrefAnalogous EHDA--539 "EHDA:538") (mo-xrefAnalogous EHDA--1041 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--3077 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8123 EHDA--8121) (owl-someValuesFrom EHDA--3985 EHDA--3980) (mo-xrefAnalogous EHDA--4804 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8639 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8791 EHDA--8748) (mo-xrefAnalogous EHDA--1720 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--5961 "EHDA:4987") (mo-xrefAnalogous EHDA--4824 "EHDA:2965") (mo-xrefAnalogous EHDA--6997 "EHDA:4005") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7607 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2318 "parietal") (owl-someValuesFrom EHDA--10675 EHDA--10673) (owl-someValuesFrom EHDA--6435 EHDA--6434) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3304 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--7570 EHDA--7562) (owl-someValuesFrom EHDA--411 EHDA--397) (owl-someValuesFrom EHDA--3288 EHDA--3221) (owl-someValuesFrom EHDA--4648 EHDA--4638) (mo-xrefAnalogous EHDA--3707 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9349 "EHDA:9348") (owl-someValuesFrom EHDA--8404 EHDA--8403) (mo-xrefAnalogous EHDA--3442 "EHDA:3441") (mo-xrefAnalogous EHDA--4234 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9030 "EHDA:9029") (owl-someValuesFrom EHDA--6237 EHDA--6235) (mo-xrefAnalogous EHDA--7650 "EHDA:7649") (owl-someValuesFrom EHDA--2784 EHDA--2780) (owl-someValuesFrom EHDA--9223 EHDA--9222) (mo-xrefAnalogous EHDA--6076 "EHDA:6075") (mo-xrefAnalogous EHDA--5333 "EHDA:418") (mo-xrefAnalogous EHDA--10172 "EHDA:7785") (owl-someValuesFrom EHDA--1123 EHDA--1117) (owl-someValuesFrom EHDA--6944 EHDA--6943) (owl-someValuesFrom EHDA--5449 EHDA--5447) (mo-xrefAnalogous EHDA--2442 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8334 EHDA--8333) (mo-xrefAnalogous EHDA--1394 "EHDA:1393") (mo-xrefAnalogous EHDA--4898 "EHDA:3932") (mo-xrefAnalogous EHDA--873 "EHDA:872") (mo-xrefAnalogous EHDA--6456 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--197 "stage:CS06b") (owl-someValuesFrom EHDA--3020 EHDA--3018) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4910 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5806 "epiploic foramen of Winslow") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6237 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7768 EHDA--7767) (owl-someValuesFrom EHDA--323 EHDA--319) (owl-someValuesFrom EHDA--5366 EHDA--5363) (mo-xrefAnalogous EHDA--10113 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--604 "mesenchyme derived from head mesenchyme") (mo-xrefAnalogous PulmonaryArtery "EHDA:4351") (owl-someValuesFrom EHDA--2174 EHDA--2139) (mo-xrefAnalogous EHDA--7152 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1861 "EHDA:1241") (mo-xrefAnalogous EHDA--5310 "EHDA:4340") (mo-xrefAnalogous EHDA--2410 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--6567 EHDA--6565) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2728 "rhombomere 02") (owl-someValuesFrom EHDA--2309 EHDA--2300) (mo-xrefAnalogous EHDA--6696 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6293 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--3245 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5735 "process") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7362 "mesonephric artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2103 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--4521 EHDA--4515) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3330 "organ system") (mo-xrefAnalogous EHDA--7120 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8659 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9898 "marginal vein of upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--9648 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5716 EHDA--5709) (mo-xrefAnalogous EHDA--10427 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5492 "hindbrain") (mo-xrefAnalogous EHDA--2381 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8854 "cerebral aqueduct") (mo-xrefAnalogous EHDA--9267 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--3583 EHDA--3581) (mo-xrefAnalogous EHDA--9095 "EHDA:9094") (mo-xrefAnalogous EHDA--8141 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1420 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--353 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4470 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9142 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3846 "dorsal meso-oesophagus") (mo-xrefAnalogous EHDA--10604 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2230 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6946 "oral region") (owl-someValuesFrom EHDA--4513 EHDA--4510) (owl-someValuesFrom EHDA--6682 EHDA--6680) (mo-xrefAnalogous EHDA--4590 "EHDA:4589") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9523 "thoracic region") (owl-someValuesFrom EHDA--9133 EHDA--9132) (mo-xrefAnalogous EHDA--1181 "EHDA:725") (mo-xrefAnalogous EHDA--1514 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7180 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8054 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7638 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4205 "EHDA:358") (mo-xrefAnalogous EHDA--4910 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3799 EHDA--3797) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9228 "dorsal meso-duodenum") (owl-someValuesFrom EHDA--243 EHDA--242) (mo-xrefAnalogous EHDA--10674 "EHDA:1036") (mo-xrefAnalogous EHDA--4885 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3285 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1539 "EHDA:985") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8875 "trigeminal V ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--4069 EHDA--4068) (owl-someValuesFrom EHDA--8440 EHDA--8439) (mo-xrefAnalogous EHDA--767 "EHDA:766") (owl-someValuesFrom EHDA--3055 EHDA--3044) (owl-someValuesFrom EHDA--10074 EHDA--10072) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8550 "organ system") (mo-xrefAnalogous EHDA--7486 "EHDA:818") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4323 "branchial arch artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3189 "omental bursa") (mo-xrefAnalogous EHDA--4654 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2177 "EHDA:2176") (mo-xrefAnalogous EHDA--843 "EHDA:842") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2379 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10317 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7483 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2818 "EHDA:2817") (mo-xrefAnalogous EHDA--10252 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5465 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2946 "EHDA:2945") (mo-xrefAnalogous EHDA--9752 "EHDA:5292") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7985 "bucconasal membrane") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9890 "post-hepatic part") (owl-someValuesFrom EHDA--2694 EHDA--2692) (owl-someValuesFrom EHDA--7848 EHDA--7838) (mo-xrefAnalogous EHDA--10674 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1787 "EHDA:1205") (owl-someValuesFrom EHDA--3233 EHDA--3231) (mo-xrefAnalogous EHDA--3230 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9155 Stomach) (owl-someValuesFrom EHDA--9735 EHDA--9584) (mo-xrefAnalogous EHDA--9903 "EHDA:6510") (owl-someValuesFrom EHDA--7301 EHDA--7299) (mo-xrefAnalogous EHDA--37 "stage:CS02") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8664 "ventricle") (owl-someValuesFrom EHDA--6345 EHDA--6344) (mo-xrefAnalogous EHDA--3098 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7215 "EHDA:6118") (mo-xrefAnalogous EHDA--7440 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7558 EHDA--7554) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1198 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8583 "innominate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7361 "superior mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7072 "EHDA:4995") (mo-xrefAnalogous EHDA--2478 "EHDA:2477") (mo-xrefAnalogous EHDA--4580 "EHDA:3674") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4127 "pleuropericardial folds") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4644 "basal columns") (owl-someValuesFrom EHDA--10477 EHDA--10474) (owl-someValuesFrom EHDA--9949 EHDA--9946) (owl-someValuesFrom EHDA--1791 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--2944 "EHDA:2943") (owl-someValuesFrom EHDA--9488 EHDA--9481) (mo-xrefAnalogous EHDA--7202 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8846 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9140 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8385 "EHDA:249") (mo-xrefAnalogous EHDA--8529 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4713 EHDA--4707) (mo-xrefAnalogous EHDA--7924 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8794 EHDA--8792) (mo-xrefAnalogous EHDA--5384 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8251 EHDA--8247) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4227 "somite 10") (owl-someValuesFrom EHDA--693 EHDA--691) (owl-someValuesFrom EHDA--1632 EHDA--1631) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1783 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9623 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--947 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5493 "4th ventricle") (owl-someValuesFrom EHDA--1320 EHDA--1319) (mo-xrefAnalogous EHDA--3909 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--17 "EHDA:1") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9704 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--3825 "EHDA:514") (mo-xrefAnalogous EHDA--4838 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1944 EHDA--1942) (owl-someValuesFrom EHDA--425 EHDA--421) (mo-xrefAnalogous EHDA--6398 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1204 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--1372 EHDA--1369) (owl-someValuesFrom EHDA--8106 EHDA--8104) (mo-xrefAnalogous EHDA--5215 "EHDA:377") (mo-xrefAnalogous EHDA--9791 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7306 EHDA--7305) (owl-someValuesFrom EHDA--8449 EHDA--8416) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9754 "anterior cerebral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9970 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--449 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7044 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9193 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10525 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1222 "EHDA:1221") (mo-xrefAnalogous EHDA--5238 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3142 "EHDA:619") (mo-xrefAnalogous EHDA--3136 "EHDA:613") (owl-someValuesFrom EHDA--4821 EHDA--4819) (mo-xrefAnalogous EHDA--9958 "EHDA:5452") (mo-xrefAnalogous EHDA--1137 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--7655 EHDA--7639) (owl-someValuesFrom EHDA--6299 EHDA--6243) (owl-someValuesFrom EHDA--2594 EHDA--2591) (owl-someValuesFrom EHDA--3008 EHDA--3007) (owl-someValuesFrom EHDA--4807 EHDA--4805) (owl-someValuesFrom EHDA--10364 EHDA--10361) (mo-xrefAnalogous EHDA--4373 "EHDA:3379") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8333 "vertebral cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10598 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9562 "EHDA:9561") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1802 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--3022 EHDA--3018) (mo-xrefAnalogous EHDA--8190 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3149 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9096 "vomeronasal organ") (termFormat EnglishLanguage EHDA--517 "allantoenteric diverticulum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5459 "meninges") (owl-someValuesFrom EHDA--2272 EHDA--2252) (mo-xrefAnalogous EHDA--6844 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8087 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5642 EHDA--5641) (owl-someValuesFrom EHDA--1895 EHDA--1893) (termFormat EnglishLanguage EHDA--618 "branchial pouch") (owl-someValuesFrom EHDA--6544 EHDA--6543) (mo-xrefAnalogous EHDA--2428 "EHDA:1201") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4283 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5831 "caecum") (mo-xrefAnalogous EHDA--7913 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4586 "EHDA:3686") (mo-xrefAnalogous EHDA--3345 "EHDA:2553") (owl-someValuesFrom EHDA--9355 EHDA--9353) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7774 "saccule") (mo-xrefAnalogous EHDA--8877 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--755 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--4099 EHDA--4089) (owl-someValuesFrom EHDA--5137 EHDA--5136) (owl-someValuesFrom EHDA--6386 EHDA--6381) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8327 "skeletal muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--6854 EHDA--6853) (mo-xrefAnalogous EHDA--1107 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4161 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6819 "surface ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1315 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3090 "EHDA:3089") (owl-someValuesFrom EHDA--4576 EHDA--4570) (owl-someValuesFrom EHDA--9236 EHDA--9222) (mo-xrefAnalogous EHDA--756 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--3513 EHDA--3497) (mo-xrefAnalogous EHDA--10326 "EHDA:9198") (owl-someValuesFrom EHDA--7691 EHDA--7690) (owl-someValuesFrom EHDA--1915 EHDA--1913) (owl-someValuesFrom EHDA--4267 EHDA--4266) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7573 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9307 "extrahepatic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--7799 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7817 EHDA--7814) (owl-someValuesFrom EHDA--2460 EHDA--2458) (mo-xrefAnalogous EHDA--9713 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2352 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--982 "primordial germ cells") (mo-xrefAnalogous EHDA--5786 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--643 "EHDA:642") (mo-xrefAnalogous EHDA--2608 "EHDA:2607") (mo-xrefAnalogous EHDA--8042 "EHDA:8041") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7022 "genital tubercle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8927 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--3885 "EHDA:2987") (mo-xrefAnalogous EHDA--6169 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5377 "pericardium") (owl-someValuesFrom EHDA--4622 EHDA--4614) (mo-xrefAnalogous EHDA--5142 "EHDA:2358") (owl-someValuesFrom EHDA--3691 EHDA--3689) (owl-someValuesFrom EHDA--3071 EHDA--3070) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2614 "cardiac jelly") (termFormat EnglishLanguage EHDA--521 "foregut") (termFormat EnglishLanguage EHDA--229 "extraembryonic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--3819 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--133 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--5125 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9640 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6798 "skeletal muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--9782 EHDA--9741) (termFormat EnglishLanguage EHDA--69 "cavities") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7905 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8499 "EHDA:6242") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1687 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7232 "EHDA:6154") (owl-someValuesFrom EHDA--4309 EHDA--4308) (mo-xrefAnalogous EHDA--637 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8661 "EHDA:7433") (mo-xrefAnalogous EHDA--7285 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4212 "EHDA:701") (mo-xrefAnalogous EHDA--10289 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6991 "caudate lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--750 "dorsal aorta") (mo-xrefAnalogous EHDA--10200 "EHDA:10199") (mo-xrefAnalogous EHDA--2000 "EHDA:1999") (mo-xrefAnalogous EHDA--6351 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4631 "cochlear component") (owl-someValuesFrom EHDA--5867 EHDA--5747) (owl-someValuesFrom EHDA--8472 EHDA--8471) (owl-someValuesFrom EHDA--5311 EHDA--5284) (owl-someValuesFrom EHDA--5183 EHDA--5181) (owl-someValuesFrom EHDA--5590 EHDA--5583) (mo-xrefAnalogous EHDA--3497 "EHDA:3496") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4237 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10450 "EHDA:9344") (mo-xrefAnalogous EHDA--3232 "EHDA:1170") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9625 "metacarpus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6977 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9590 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8312 "pectoralis major") (mo-xrefAnalogous EHDA--10379 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6483 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10647 "EHDA:10646") (owl-someValuesFrom EHDA--5663 EHDA--5282) (mo-xrefAnalogous EHDA--10235 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4911 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9404 EHDA--9400) (owl-someValuesFrom EHDA--7883 EHDA--7880) (mo-xrefAnalogous EHDA--3256 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1037 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--155 EHDA--151) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5127 "mesothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4303 EHDA--4302) (owl-someValuesFrom EHDA--5930 EHDA--5928) (mo-xrefAnalogous EHDA--2285 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--805 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1270 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5613 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--8899 EHDA--8896) (mo-xrefAnalogous EHDA--10500 "EHDA:8177") (owl-someValuesFrom EHDA--3853 EHDA--3851) (mo-xrefAnalogous EHDA--3669 "EHDA:3668") (owl-someValuesFrom EHDA--5771 EHDA--5770) (owl-someValuesFrom EHDA--1353 EHDA--1338) (mo-xrefAnalogous EHDA--8777 "EHDA:5452") (mo-xrefAnalogous EHDA--7994 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8664 EHDA--8612) (mo-xrefAnalogous EHDA--10251 "EHDA:514") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5591 "chorda tympani branch") (mo-xrefAnalogous EHDA--8058 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--299 "EHDA:255") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10556 "serratus anterior") (mo-xrefAnalogous EHDA--9637 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3933 "EHDA:3932") (mo-xrefAnalogous EHDA--10183 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9168 "EHDA:4862") (mo-xrefAnalogous EHDA--10292 "EHDA:9152") (mo-xrefAnalogous EHDA--4526 "EHDA:3566") (mo-xrefAnalogous EHDA--7994 "EHDA:7993") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6632 "cerebral aqueduct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2596 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7972 "EHDA:3953") (mo-xrefAnalogous EHDA--10396 "EHDA:8027") (mo-xrefAnalogous EHDA--3004 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9027 "EHDA:9026") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6976 "gall bladder primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--645 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--5636 "EHDA:5635") (mo-xrefAnalogous EHDA--9699 "EHDA:6252") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8557 "common carotid artery") (owl-someValuesFrom EHDA--8579 EHDA--8552) (owl-someValuesFrom EHDA--286 EHDA--284) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8932 "nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1700 "upper limb bud") (owl-someValuesFrom EHDA--1220 EHDA--1156) (mo-xrefAnalogous EHDA--5339 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--2248 EHDA--2244) (owl-someValuesFrom EHDA--4004 EHDA--4002) (mo-xrefAnalogous EHDA--1062 "EHDA:599") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3093 "nephric cord") (mo-xrefAnalogous EHDA--3529 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--53 "first polar body") (mo-xrefAnalogous EHDA--10144 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3817 EHDA--3808) (mo-xrefAnalogous EHDA--2754 "EHDA:2753") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8487 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3713 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7226 "EHDA:6140") (owl-someValuesFrom EHDA--1467 EHDA--1466) (mo-xrefAnalogous EHDA--6219 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--6789 EHDA--6786) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1143 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6357 "EHDA:2493") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8837 "future tentorium cerebelli") (owl-someValuesFrom EHDA--2180 EHDA--2138) (mo-xrefAnalogous EHDA--10588 "EHDA:8305") (mo-xrefAnalogous EHDA--2766 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7727 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9064 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7384 "EHDA:1267") (owl-someValuesFrom EHDA--5689 EHDA--5683) (owl-someValuesFrom EHDA--10185 EHDA--10184) (mo-xrefAnalogous EHDA--2138 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9564 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5180 EHDA--5179) (mo-xrefAnalogous EHDA--567 "EHDA:205") (mo-xrefAnalogous EHDA--5284 "EHDA:396") (mo-xrefAnalogous EHDA--6665 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4277 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6380 "cardiovascular system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1758 "somite 06") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10463 "clitoris") (mo-xrefAnalogous EHDA--10308 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8940 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3165 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1882 "atrium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1455 "EHDA:888") (mo-xrefAnalogous EHDA--8474 "EHDA:6200") (owl-someValuesFrom EHDA--5667 EHDA--5666) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3357 "primitive subclavian artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5176 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4385 "EHDA:1892") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9736 "head mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3890 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8811 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--6133 EHDA--6129) (mo-xrefAnalogous EHDA--10395 "EHDA:8025") (mo-xrefAnalogous EHDA--7898 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9290 "EHDA:8035") (owl-someValuesFrom EHDA--5291 EHDA--5284) (mo-xrefAnalogous EHDA--6842 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3110 EHDA--3108) (mo-xrefAnalogous EHDA--7328 "EHDA:7327") (mo-xrefAnalogous EHDA--9236 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1466 EHDA--1461) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3007 "foregut-midgut junction") (mo-xrefAnalogous EHDA--8925 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5701 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10568 EHDA--10567) (owl-someValuesFrom EHDA--6787 EHDA--6786) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9452 "rectus abdominis") (owl-someValuesFrom EHDA--1531 EHDA--1520) (owl-someValuesFrom EHDA--10092 EHDA--10083) (termFormat EnglishLanguage EHDA--867 "pro-rhombomere b") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1497 "optic vesicle") (mo-xrefAnalogous EHDA--4389 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8091 "non-tubular part") (owl-someValuesFrom EHDA--2806 EHDA--2804) (owl-someValuesFrom EHDA--1232 EHDA--1156) (owl-someValuesFrom EHDA--7748 EHDA--7323) (owl-someValuesFrom EHDA--6764 EHDA--6758) (mo-xrefAnalogous EHDA--2627 "EHDA:2626") (owl-someValuesFrom EHDA--4665 EHDA--4663) (owl-someValuesFrom EHDA--4806 EHDA--4805) (mo-xrefAnalogous EHDA--2633 "EHDA:488") (mo-xrefAnalogous EHDA--3043 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--757 EHDA--745) (mo-xrefAnalogous EHDA--10183 "EHDA:7806") (mo-xrefAnalogous EHDA--9618 "EHDA:6100") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3204 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1002 "EHDA:1001") (owl-someValuesFrom EHDA--390 EHDA--388) (mo-xrefAnalogous EHDA--4622 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1280 "EHDA:1279") (owl-someValuesFrom EHDA--10286 EHDA--10285) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5744 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9496 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3110 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9425 "segmental bronchi") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4372 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--8689 "EHDA:6487") (mo-xrefAnalogous EHDA--7231 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8824 EHDA--8818) (mo-xrefAnalogous EHDA--8375 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9305 EHDA--9302) (owl-someValuesFrom EHDA--4354 EHDA--4322) (mo-xrefAnalogous EHDA--8261 "EHDA:8260") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7115 "trapezius pre-muscle mass") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2822 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--1214 "EHDA:1213") (mo-xrefAnalogous EHDA--176 "EHDA:175") (mo-xrefAnalogous EHDA--1683 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--648 "EHDA:214") (owl-someValuesFrom EHDA--9372 Female) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7038 "left lung") (mo-xrefAnalogous EHDA--9437 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6789 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6082 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2123 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2310 "EHDA:1679") (mo-xrefAnalogous EHDA--1606 "EHDA:1038") (owl-someValuesFrom EHDA--4795 EHDA--4793) (mo-xrefAnalogous EHDA--10305 "EHDA:4860") (mo-xrefAnalogous PulmonaryArtery "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6691 "EHDA:2871") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2006 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--4812 "EHDA:2941") (owl-someValuesFrom EHDA--72 EHDA--71) (mo-xrefAnalogous EHDA--6804 "EHDA:6803") (mo-xrefAnalogous EHDA--4056 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7549 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5562 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8573 "cystic branch") (mo-xrefAnalogous EHDA--9954 "EHDA:7542") (mo-xrefAnalogous EHDA--4247 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3160 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6729 EHDA--6728) (owl-someValuesFrom EHDA--2313 EHDA--2312) (mo-xrefAnalogous EHDA--9926 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4548 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1897 "interatrial septum") (owl-someValuesFrom EHDA--1656 EHDA--1647) (mo-xrefAnalogous EHDA--4368 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7938 "EHDA:6893") (owl-someValuesFrom EHDA--9721 EHDA--9694) (mo-xrefAnalogous EHDA--6820 "EHDA:4792") (mo-xrefAnalogous EHDA--10579 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7640 "EHDA:3696") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7283 "phalanx pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--5750 EHDA--5748) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4842 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4762 "intraretinal space") (mo-xrefAnalogous EHDA--1232 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--397 EHDA--395) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8847 "basal plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--3643 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8386 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8416 "EHDA:6096") (mo-xrefAnalogous EHDA--3531 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3783 "EHDA:3782") (mo-xrefAnalogous EHDA--2106 "EHDA:914") (mo-xrefAnalogous EHDA--10635 "EHDA:6035") (mo-xrefAnalogous EHDA--6721 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9362 "EHDA:8118") (mo-xrefAnalogous EHDA--5803 "EHDA:2999") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10365 "dorsal mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--1802 EHDA--1800) (owl-someValuesFrom EHDA--9440 EHDA--9439) (owl-someValuesFrom EHDA--1031 EHDA--1027) (owl-someValuesFrom EHDA--6876 EHDA--6872) (mo-xrefAnalogous EHDA--4752 "EHDA:4751") (mo-xrefAnalogous EHDA--3174 "EHDA:251") (mo-xrefAnalogous EHDA--3611 "EHDA:3610") (mo-xrefAnalogous EHDA--3144 "EHDA:623") (mo-xrefAnalogous EHDA--1782 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1296 "dorsal mesocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6571 "cerebral cortex") (mo-xrefAnalogous EHDA--2510 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8853 "midbrain") (mo-xrefAnalogous EHDA--6547 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8619 "auricular region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8895 "optic II") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4533 "alar plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4818 "lingual swelling") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1112 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--5644 "EHDA:3776") (owl-someValuesFrom EHDA--7669 EHDA--7507) (mo-xrefAnalogous EHDA--7158 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4259 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--6750 EHDA--6748) (mo-xrefAnalogous EHDA--3293 "EHDA:1849") (mo-xrefAnalogous EHDA--9453 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6942 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3180 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6313 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--763 EHDA--744) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9434 "respiratory tract") (mo-xrefAnalogous EHDA--1872 "EHDA:408") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3853 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--10189 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10649 "orbital fissure") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9721 "interdigital region between digits 1 and 2") (mo-xrefAnalogous EHDA--6089 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4800 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6027 EHDA--6025) (mo-xrefAnalogous EHDA--5641 "EHDA:2895") (owl-someValuesFrom EHDA--6909 EHDA--6907) (owl-someValuesFrom EHDA--9290 EHDA--9289) (mo-xrefAnalogous EHDA--7629 "EHDA:5506") (mo-xrefAnalogous EHDA--3025 "EHDA:977") (mo-xrefAnalogous EHDA--8372 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1297 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3060 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1276 "EHDA:1275") (mo-xrefAnalogous EHDA--5787 "EHDA:2975") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8267 "skeletal muscle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6001 "skeletal muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--3036 EHDA--3032) (mo-xrefAnalogous EHDA--1364 "EHDA:1363") (mo-xrefAnalogous EHDA--6872 "EHDA:2993") (owl-someValuesFrom EHDA--6022 EHDA--6016) (owl-someValuesFrom EHDA--9390 EHDA--9097) (mo-xrefAnalogous EHDA--9753 "EHDA:5294") (mo-xrefAnalogous EHDA--3762 "EHDA:2885") (mo-xrefAnalogous EHDA--6650 "EHDA:2845") (mo-xrefAnalogous EHDA--7105 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1939 "EHDA:1314") (mo-xrefAnalogous EHDA--1551 "EHDA:999") (owl-someValuesFrom EHDA--7077 EHDA--7076) (owl-someValuesFrom EHDA--8688 EHDA--8687) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3222 "somite 05") (owl-someValuesFrom EHDA--7374 EHDA--7325) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9130 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--284 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--8698 "EHDA:4434") (mo-xrefAnalogous EHDA--4317 "EHDA:736") (mo-xrefAnalogous EHDA--116 "EHDA:75") (mo-xrefAnalogous EHDA--5948 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8514 "EHDA:6268") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4526 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5689 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10354 EHDA--10347) (mo-xrefAnalogous EHDA--5519 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2115 "EHDA:1482") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1430 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--9832 "EHDA:9831") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6565 "meninges") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8479 "arm") (owl-someValuesFrom EHDA--6864 EHDA--6862) (mo-xrefAnalogous EHDA--3050 "EHDA:3049") (mo-xrefAnalogous EHDA--863 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4025 "EHDA:3080") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4523 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--5725 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2580 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5212 EHDA--5211) (mo-xrefAnalogous EHDA--8547 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3808 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--1419 EHDA--1362) (mo-xrefAnalogous EHDA--10170 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9304 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6782 "EHDA:4741") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7309 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5425 "nervous system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2954 "lingual swelling") (mo-xrefAnalogous EHDA--6930 "EHDA:3943") (owl-someValuesFrom EHDA--1463 EHDA--1461) (mo-xrefAnalogous EHDA--2602 "EHDA:1918") (owl-someValuesFrom EHDA--8919 EHDA--8915) (owl-someValuesFrom EHDA--8109 EHDA--8088) (mo-xrefAnalogous EHDA--8616 "EHDA:1265") (mo-xrefAnalogous EHDA--8839 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4284 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7631 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5685 "EHDA:4716") (mo-xrefAnalogous EHDA--3263 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1937 "cardinal vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2492 "somite 33") (owl-someValuesFrom EHDA--7384 EHDA--7383) (mo-xrefAnalogous EHDA--5201 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5432 "EHDA:3478") (owl-someValuesFrom EHDA--7050 EHDA--7045) (owl-someValuesFrom EHDA--8556 EHDA--8552) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4033 "germinal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5164 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1037 EHDA--1035) (mo-xrefAnalogous EHDA--8802 "EHDA:5476") (mo-xrefAnalogous EHDA--9227 "EHDA:3945") (owl-someValuesFrom EHDA--7767 EHDA--7757) (mo-xrefAnalogous EHDA--9762 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3165 EHDA--3162) (mo-xrefAnalogous EHDA--4968 "EHDA:4967") (mo-xrefAnalogous EHDA--7752 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7781 "EHDA:4726") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3271 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5579 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7571 "EHDA:6578") (mo-xrefAnalogous EHDA--9553 "EHDA:9552") (mo-xrefAnalogous EHDA--9551 "EHDA:8363") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5969 "main bronchus") (owl-someValuesFrom EHDA--4010 EHDA--4007) (owl-someValuesFrom EHDA--5368 EHDA--5334) (owl-someValuesFrom EHDA--3180 EHDA--3174) (mo-xrefAnalogous EHDA--3110 "EHDA:1038") (mo-xrefAnalogous EHDA--6531 "EHDA:6530") (mo-xrefAnalogous EHDA--6857 "EHDA:3872") (mo-xrefAnalogous EHDA--6844 "EHDA:2951") (owl-someValuesFrom EHDA--5019 EHDA--5016) (mo-xrefAnalogous EHDA--8417 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7661 EHDA--7659) (mo-xrefAnalogous EHDA--7207 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2252 "EHDA:571") (owl-someValuesFrom EHDA--6947 EHDA--6946) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3781 "nerve plexus") (owl-someValuesFrom EHDA--671 EHDA--654) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5721 "primitive cornea") (owl-someValuesFrom EHDA--5076 EHDA--5074) (owl-someValuesFrom EHDA--4215 EHDA--4211) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9756 "future posterior cerebral artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--98 "extraembryonic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--6005 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5761 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7706 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--9888 "EHDA:9887") (mo-xrefAnalogous EHDA--6659 "EHDA:2851") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1690 "mesothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--115 EHDA--114) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5310 "intersegmental artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2270 "maxillary-mandibular groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--7081 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5363 EHDA--5340) (mo-xrefAnalogous EHDA--2567 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10259 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--200 EHDA--187) (mo-xrefAnalogous EHDA--5568 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9102 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5326 "EHDA:412") (mo-xrefAnalogous EHDA--10288 "EHDA:9144") (mo-xrefAnalogous EHDA--10061 "EHDA:2859") (mo-xrefAnalogous EHDA--1285 "EHDA:766") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7401 "septum primum") (owl-someValuesFrom EHDA--8616 EHDA--8612) (mo-xrefAnalogous EHDA--5660 "EHDA:5659") (owl-someValuesFrom EHDA--9527 EHDA--9523) (mo-xrefAnalogous EHDA--3248 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2008 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--5148 EHDA--5146) (mo-xrefAnalogous EHDA--5443 "EHDA:4475") (owl-someValuesFrom EHDA--1555 EHDA--1553) (mo-xrefAnalogous EHDA--7292 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--673 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4910 "EHDA:3955") (mo-xrefAnalogous EHDA--2004 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3446 "EHDA:1312") (owl-someValuesFrom EHDA--6818 EHDA--6817) (mo-xrefAnalogous EHDA--2125 "EHDA:2124") (mo-xrefAnalogous EHDA--8621 "EHDA:5347") (mo-xrefAnalogous EHDA--3527 "EHDA:3526") (mo-xrefAnalogous EHDA--4893 "EHDA:3926") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6091 "parietal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1035 "umbilical vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--5716 "EHDA:4745") (mo-xrefAnalogous EHDA--1048 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4137 "EHDA:2319") (mo-xrefAnalogous EHDA--5265 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5953 "EHDA:4971") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3455 "marginal vein of upper limb") (owl-someValuesFrom EHDA--833 EHDA--831) (mo-xrefAnalogous EHDA--1988 "EHDA:1987") (mo-xrefAnalogous EHDA--783 "EHDA:782") (mo-xrefAnalogous EHDA--4020 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--253 "cloacal membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--7674 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1521 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5248 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6594 "EHDA:4496") (mo-xrefAnalogous EHDA--4339 "EHDA:408") (mo-xrefAnalogous EHDA--9781 "EHDA:8596") (mo-xrefAnalogous EHDA--18 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8929 "EHDA:6706") (owl-someValuesFrom EHDA--2421 EHDA--2419) (termFormat EnglishLanguage EHDA--685 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7977 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7704 "neural tube") (mo-xrefAnalogous EHDA--4305 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9642 "EHDA:6144") (mo-xrefAnalogous EHDA--8415 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1808 EHDA--1804) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4590 "primary meninx") (owl-someValuesFrom EHDA--4066 EHDA--4065) (owl-someValuesFrom EHDA--6736 EHDA--6722) (owl-someValuesFrom EHDA--6861 EHDA--6859) (mo-xrefAnalogous EHDA--4803 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4533 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9749 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1159 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10476 "labial swelling") (mo-xrefAnalogous EHDA--976 "EHDA:975") (mo-xrefAnalogous EHDA--274 "EHDA:83") (owl-someValuesFrom EHDA--5262 EHDA--5219) (owl-someValuesFrom EHDA--5490 EHDA--5428) (mo-xrefAnalogous EHDA--445 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--6454 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9072 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2123 "EHDA:2122") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3405 "foramen") (mo-xrefAnalogous EHDA--7234 "EHDA:6158") (owl-someValuesFrom EHDA--8018 EHDA--8010) (mo-xrefAnalogous EHDA--10356 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7202 EHDA--7201) (mo-xrefAnalogous EHDA--6930 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4078 EHDA--4077) (owl-someValuesFrom EHDA--7226 EHDA--7225) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7531 "future pars tuberalis") (mo-xrefAnalogous EHDA--5118 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2372 "EHDA:1122") (mo-xrefAnalogous EHDA--2412 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7364 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4927 "EHDA:3045") (mo-xrefAnalogous EHDA--8901 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8852 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--384 EHDA--380) (mo-xrefAnalogous EHDA--6963 "EHDA:6962") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10477 "nephric duct") (owl-someValuesFrom EHDA--7963 EHDA--7872) (mo-xrefAnalogous EHDA--4382 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9072 EHDA--9032) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5943 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5645 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--2732 EHDA--2728) (mo-xrefAnalogous EHDA--8926 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3787 "EHDA:3786") (owl-someValuesFrom EHDA--6956 EHDA--6946) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5780 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10554 "EHDA:8260") (owl-someValuesFrom EHDA--5577 EHDA--5575) (mo-xrefAnalogous EHDA--3469 "EHDA:2641") (owl-someValuesFrom EHDA--8984 EHDA--8978) (mo-xrefAnalogous EHDA--6325 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--270 EHDA--269) (mo-xrefAnalogous EHDA--10241 "EHDA:9085") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10098 "ciliary") (mo-xrefAnalogous EHDA--5490 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7139 "cranium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3158 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3385 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2129 "EHDA:938") (mo-xrefAnalogous EHDA--4584 "EHDA:3682") (mo-xrefAnalogous EHDA--3012 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--630 "EHDA:629") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4295 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3657 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--8350 EHDA--8346) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6563 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7076 "main bronchus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1428 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--272 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--8327 "EHDA:8326") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9019 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7973 "EHDA:3955") (mo-xrefAnalogous EHDA--4837 "EHDA:2979") (owl-someValuesFrom EHDA--2913 EHDA--2907) (mo-xrefAnalogous EHDA--6808 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5928 EHDA--5924) (mo-xrefAnalogous EHDA--4061 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7055 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--8541 EHDA--8540) (owl-someValuesFrom EHDA--4199 EHDA--4197) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9439 "trachea") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5649 "median nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8089 "mesonephros") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4850 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9899 "EHDA:4442") (mo-xrefAnalogous EHDA--5257 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7833 EHDA--7831) (owl-someValuesFrom EHDA--1758 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--9696 "EHDA:6246") (mo-xrefAnalogous EHDA--7365 "EHDA:3352") (termFormat EnglishLanguage EHDA--263 "mesoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--4919 EHDA--4917) (mo-xrefAnalogous EHDA--7724 "EHDA:5628") (mo-xrefAnalogous EHDA--8967 "EHDA:4675") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6698 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--1559 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--10601 EHDA--10599) (mo-xrefAnalogous EHDA--3730 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4061 "EHDA:581") (owl-someValuesFrom EHDA--1115 EHDA--1114) (owl-someValuesFrom EHDA--10197 EHDA--10195) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4660 "vagal X nerve trunk") (owl-someValuesFrom EHDA--7258 EHDA--7257) (mo-xrefAnalogous EHDA--8684 "EHDA:8683") (owl-someValuesFrom EHDA--10235 EHDA--10233) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4789 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9999 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8949 "inferior mesenteric ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--10259 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7710 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7450 EHDA--7449) (mo-xrefAnalogous EHDA--6804 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8645 "EHDA:7415") (owl-someValuesFrom EHDA--5134 EHDA--5108) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4586 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2806 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6348 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8427 "EHDA:6114") (mo-xrefAnalogous EHDA--4017 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8606 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4926 "EHDA:3981") (mo-xrefAnalogous EHDA--212 "stage:CS06b") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1648 "branchial groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--118 "stage:CS05c") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4525 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3139 "EHDA:1636") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8705 "iliac") (mo-xrefAnalogous EHDA--9421 "EHDA:8207") (owl-someValuesFrom EHDA--9765 EHDA--9763) (owl-someValuesFrom EHDA--5299 EHDA--5295) (mo-xrefAnalogous EHDA--3918 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--8607 EHDA--8552) (owl-someValuesFrom EHDA--2330 EHDA--2328) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10621 "vertebral cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--4813 EHDA--4810) (owl-someValuesFrom EHDA--6773 EHDA--6768) (mo-xrefAnalogous EHDA--3867 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5747 "EHDA:514") (mo-xrefAnalogous EHDA--7700 "EHDA:7699") (mo-xrefAnalogous EHDA--8318 "EHDA:8317") (mo-xrefAnalogous EHDA--2379 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2846 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5549 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6446 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--7909 EHDA--7906) (owl-someValuesFrom EHDA--7083 EHDA--7079) (mo-xrefAnalogous EHDA--4615 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5892 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10060 EHDA--10053) (mo-xrefAnalogous EHDA--7359 "EHDA:4343") (mo-xrefAnalogous EHDA--3807 "EHDA:3806") (mo-xrefAnalogous EHDA--4573 "EHDA:3660") (mo-xrefAnalogous EHDA--3762 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7725 "EHDA:4659") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10610 "vertebraeC3-C7") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9585 "cavities and their linings") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9545 "parietal bone primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--8261 EHDA--8259) (owl-someValuesFrom EHDA--7994 EHDA--7990) (mo-xrefAnalogous EHDA--8566 "EHDA:6397") (owl-someValuesFrom EHDA--7428 EHDA--7422) (owl-someValuesFrom EHDA--6766 EHDA--6765) (mo-xrefAnalogous EHDA--6883 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9007 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4296 "somite 33") (owl-someValuesFrom EHDA--8323 EHDA--8302) (mo-xrefAnalogous EHDA--6974 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10019 EHDA--10015) (mo-xrefAnalogous EHDA--2658 "EHDA:2657") (mo-xrefAnalogous EHDA--4899 "EHDA:3934") (owl-someValuesFrom EHDA--4296 EHDA--4211) (owl-someValuesFrom EHDA--3892 EHDA--3891) (mo-xrefAnalogous EHDA--8433 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--678 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--7335 EHDA--7325) (owl-someValuesFrom EHDA--6151 EHDA--6149) (mo-xrefAnalogous EHDA--6197 "EHDA:6196") (mo-xrefAnalogous EHDA--10460 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2907 "EHDA:936") (owl-someValuesFrom EHDA--2402 EHDA--2401) (owl-someValuesFrom EHDA--4871 EHDA--4867) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9821 "endocardial cushion tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--2463 "EHDA:1837") (mo-definedNamespace "human-dev-anat-staged") (mo-xrefAnalogous EHDA--572 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--889 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--5340 EHDA--5334) (owl-someValuesFrom EHDA--3150 EHDA--3149) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3679 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2240 "EHDA:1024") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2253 "1st arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--9133 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5304 EHDA--5284) (owl-someValuesFrom EHDA--9861 EHDA--9859) (mo-xrefAnalogous EHDA--110 "stage:CS05b") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4841 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--2984 EHDA--2980) (mo-xrefAnalogous EHDA--7609 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2470 EHDA--2397) (owl-someValuesFrom EHDA--6979 EHDA--6978) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5918 "ureteric bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--5471 "EHDA:5470") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10035 "future dura mater") (owl-someValuesFrom EHDA--3653 EHDA--3641) (mo-xrefAnalogous EHDA--4214 "EHDA:703") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8636 "septum secundum") (mo-xrefAnalogous EHDA--7057 "EHDA:4977") (owl-someValuesFrom EHDA--9940 EHDA--9938) (mo-xrefAnalogous EHDA--10523 "EHDA:8221") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1548 "stomatodaeum") (mo-xrefAnalogous EHDA--10347 "EHDA:983") (mo-xrefAnalogous EHDA--8947 "EHDA:8946") (owl-someValuesFrom EHDA--9419 EHDA--9415) (owl-someValuesFrom EHDA--10624 EHDA--10623) (mo-xrefAnalogous EHDA--1563 "EHDA:1562") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5115 "pleuroperitoneal folds") (mo-xrefAnalogous EHDA--6554 "EHDA:4475") (mo-xrefAnalogous EHDA--4933 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6193 "EHDA:6192") (mo-xrefAnalogous EHDA--2254 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6343 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7279 "digit 1") (owl-someValuesFrom EHDA--3613 EHDA--3575) (mo-xrefAnalogous EHDA--1290 "EHDA:776") (owl-someValuesFrom EHDA--8880 EHDA--8879) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9580 "venous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--2133 "EHDA:1498") (mo-xrefAnalogous EHDA--9096 "EHDA:7865") (mo-xrefAnalogous EHDA--6757 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3225 "somite 06") (termFormat EnglishLanguage EHDA--477 "endocardial tissue") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1736 "somite 04") (termFormat EnglishLanguage EHDA--95 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--9175 EHDA--9173) (owl-someValuesFrom EHDA--9499 EHDA--9491) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8995 "otic capsule") (mo-xrefAnalogous EHDA--6428 "EHDA:418") (mo-xrefAnalogous EHDA--8730 "EHDA:7492") (mo-xrefAnalogous EHDA--4089 "EHDA:1080") (mo-xrefAnalogous EHDA--7615 "EHDA:7614") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10505 "lobar bronchus") (owl-someValuesFrom EHDA--3330 EHDA--3114) (mo-xrefAnalogous EHDA--6051 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5361 "left venous valve") (owl-someValuesFrom EHDA--9869 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--5309 "EHDA:408") (mo-xrefAnalogous EHDA--1161 "EHDA:705") (mo-xrefAnalogous EHDA--3154 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6523 "EHDA:6522") (owl-someValuesFrom EHDA--10655 EHDA--10653) (owl-someValuesFrom EHDA--7389 EHDA--7385) (owl-someValuesFrom EHDA--9896 EHDA--9894) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3883 "right lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--1844 "EHDA:1843") (mo-xrefAnalogous EHDA--6928 "EHDA:3939") (mo-xrefAnalogous EHDA--9264 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1887 EHDA--1884) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9661 "hip joint primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--4531 EHDA--4530) (mo-xrefAnalogous EHDA--5317 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--109 "EHDA:56") (owl-someValuesFrom EHDA--2090 EHDA--2088) (mo-xrefAnalogous EHDA--4553 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10398 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10590 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2210 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7460 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6139 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7042 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7918 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7038 EHDA--7037) (mo-xrefAnalogous EHDA--6402 "EHDA:406") (mo-xrefAnalogous EHDA--7417 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10440 "EHDA:8086") (mo-xrefAnalogous EHDA--5848 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8381 "stage:CS18") (domain Smo-inSubset 2 Smo-Subset) (mo-xrefAnalogous EHDA--3030 "EHDA:2176") (mo-xrefAnalogous EHDA--2116 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3345 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4370 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4666 "spinal") (mo-xrefAnalogous EHDA--7087 "EHDA:7086") (termFormat EnglishLanguage EHDA--323 "neural fold") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6546 "diencephalic part of interventricular foramen") (owl-someValuesFrom EHDA--1544 EHDA--1542) (mo-xrefAnalogous EHDA--9814 "EHDA:1892") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5300 "dorsal aorta") (mo-xrefAnalogous EHDA--6945 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10522 "EHDA:8219") (owl-someValuesFrom EHDA--4483 EHDA--4481) (mo-xrefAnalogous EHDA--2810 "EHDA:2809") (mo-xrefAnalogous EHDA--1927 "EHDA:1926") (mo-xrefAnalogous EHDA--1172 "EHDA:715") (owl-someValuesFrom EHDA--8454 EHDA--8452) (owl-someValuesFrom EHDA--1990 EHDA--1982) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9032 "eye") (owl-someValuesFrom EHDA--5616 EHDA--5607) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1646 "mesenchyme derived from neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2966 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3119 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10543 "EHDA:5976") (owl-someValuesFrom EHDA--2364 EHDA--2357) (mo-xrefAnalogous EHDA--10543 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9855 "EHDA:2607") (owl-someValuesFrom EHDA--816 EHDA--814) (owl-someValuesFrom EHDA--8156 EHDA--7867) (mo-xrefAnalogous EHDA--3725 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9028 EHDA--9023) (mo-xrefAnalogous EHDA--6369 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9281 "philtrum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3491 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4020 "lower") (mo-xrefAnalogous EHDA--2292 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5896 EHDA--5895) (mo-xrefAnalogous EHDA--8956 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5570 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--5595 EHDA--5583) (owl-someValuesFrom EHDA--7134 EHDA--7117) (termFormat EnglishLanguage Smo-inSubset "inSubset") (mo-xrefAnalogous EHDA--7543 "EHDA:7542") (mo-xrefAnalogous EHDA--6529 "EHDA:6528") (owl-someValuesFrom EHDA--752 EHDA--750) (mo-xrefAnalogous EHDA--3754 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2538 "cardiovascular system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9235 "yolk sac stalk") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5620 "parasympathetic") (mo-xrefAnalogous EHDA--7519 "EHDA:7518") (mo-xrefAnalogous EHDA--2263 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1226 "somite 19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8308 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8352 EHDA--8351) (mo-xrefAnalogous EHDA--191 "stage:CS06b") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6323 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4224 "EHDA:717") (mo-xrefAnalogous EHDA--9097 "EHDA:512") (owl-someValuesFrom EHDA--3519 EHDA--3515) (owl-someValuesFrom EHDA--4268 EHDA--4266) (mo-xrefAnalogous EHDA--254 "EHDA:132") (termFormat EnglishLanguage EHDA--657 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--6013 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7718 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--4328 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4637 "EHDA:2871") (owl-someValuesFrom EHDA--867 EHDA--855) (owl-someValuesFrom EHDA--4633 EHDA--4463) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3711 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--1106 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4764 "EHDA:4763") (owl-someValuesFrom EHDA--4544 EHDA--4542) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2153 "thryoglossal duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--6800 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9278 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6743 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7719 EHDA--7718) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4793 "medial nasal process") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2134 "neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--2188 EHDA--2180) (mo-xrefAnalogous EHDA--6750 "EHDA:4696") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2387 "somite 04") (mo-xrefAnalogous EHDA--4581 "EHDA:3676") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8955 "dorsal root ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--1596 "EHDA:1595") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6092 "visceral") (mo-xrefAnalogous EHDA--584 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--2904 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1890 "EHDA:1281") (mo-xrefAnalogous EHDA--1534 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7422 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7916 EHDA--7885) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10642 "squamous part primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6836 "oesophagus") (mo-xrefAnalogous EHDA--2864 "EHDA:2863") (mo-xrefAnalogous EHDA--4230 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2419 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--5654 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6331 "somite") (owl-someValuesFrom EHDA--10047 EHDA--10046) (mo-xrefAnalogous EHDA--2614 "EHDA:1930") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1054 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--799 EHDA--763) (owl-someValuesFrom EHDA--2104 EHDA--2103) (owl-someValuesFrom EHDA--5193 EHDA--5191) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1800 "somite 20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8575 "EHDA:8574") (mo-xrefAnalogous EHDA--6830 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5136 EHDA--5134) (mo-xrefAnalogous EHDA--5342 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4634 EHDA--4633) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8188 "lobar bronchus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5643 "dorsal root ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--262 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--5557 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10416 EHDA--10250) (mo-xrefAnalogous EHDA--4830 "EHDA:3872") (owl-someValuesFrom EHDA--2068 EHDA--2060) (mo-xrefAnalogous EHDA--6067 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--7668 EHDA--7666) (mo-xrefAnalogous EHDA--10135 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8210 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4855 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9626 "EHDA:6112") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7848 "nasolacrimal groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--6582 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6976 "EHDA:3047") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2385 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6406 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4879 EHDA--4877) (mo-xrefAnalogous EHDA--839 "EHDA:838") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8547 "head mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2508 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--10014 EHDA--10012) (mo-xrefAnalogous EHDA--10501 "EHDA:8179") (mo-xrefAnalogous EHDA--6639 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5894 EHDA--5884) (owl-someValuesFrom EHDA--3763 EHDA--3757) (owl-someValuesFrom EHDA--6910 EHDA--6828) (mo-xrefAnalogous EHDA--3338 "EHDA:402") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7740 "radial nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--7665 "EHDA:2849") (mo-xrefAnalogous EHDA--10012 "EHDA:5498") (mo-xrefAnalogous EHDA--5237 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4563 EHDA--4530) (mo-xrefAnalogous EHDA--5862 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3378 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8419 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2660 "EHDA:2659") (mo-xrefAnalogous EHDA--15 "EHDA:1") (mo-xrefAnalogous EHDA--7407 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom Lung EHDA--9390) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10166 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9890 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6245 EHDA--6243) (owl-someValuesFrom EHDA--8837 EHDA--8830) (owl-someValuesFrom EHDA--4707 EHDA--4691) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9578 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--9298 "EHDA:8051") (mo-xrefAnalogous EHDA--7636 "EHDA:5520") (owl-someValuesFrom EHDA--1453 EHDA--1419) (termFormat EnglishLanguage EHDA--724 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8514 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7762 EHDA--7757) (mo-xrefAnalogous EHDA--9337 "EHDA:5913") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7138 "vertebral pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--7960 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7470 "EHDA:4434") (owl-someValuesFrom EHDA--4512 EHDA--4510) (mo-xrefAnalogous EHDA--4758 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3175 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4060 "branchial pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--4301 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4271 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7956 EHDA--7955) (mo-xrefAnalogous EHDA--5106 "EHDA:5105") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10472 "primordial germ cells") (mo-xrefAnalogous EHDA--2972 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2776 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8535 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--594 EHDA--590) (mo-xrefAnalogous EHDA--1154 "EHDA:694") (mo-xrefAnalogous EHDA--6089 "EHDA:2347") (mo-xrefAnalogous EHDA--7589 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7099 "EHDA:5988") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4797 "surface ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10535 "EHDA:3080") (owl-someValuesFrom EHDA--6561 EHDA--6544) (mo-xrefAnalogous EHDA--197 "EHDA:152") (mo-xrefAnalogous EHDA--7663 "EHDA:2845") (mo-xrefAnalogous EHDA--8263 "EHDA:8262") (mo-xrefAnalogous EHDA--9401 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6259 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9715 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5822 "dorsal pancreatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--102 "stage:CS05b") (mo-xrefAnalogous EHDA--9702 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6353 "somite 32") (mo-xrefAnalogous EHDA--4883 "EHDA:3017") (mo-xrefAnalogous EHDA--7740 "EHDA:5650") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6479 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous Hypothalamus "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2594 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2174 "midgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--2591 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7873 "foregut") (owl-someValuesFrom EHDA--8918 EHDA--8916) (mo-xrefAnalogous EHDA--92 "stage:CS05a") (mo-xrefAnalogous EHDA--2336 "EHDA:2335") (owl-someValuesFrom EHDA--3174 EHDA--3173) (mo-xrefAnalogous EHDA--10413 "EHDA:8053") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8877 "inferior") (mo-xrefAnalogous EHDA--7373 "EHDA:7372") (mo-xrefAnalogous EHDA--1403 "EHDA:864") (owl-someValuesFrom EHDA--4414 EHDA--4366) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1171 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1884 "left part") (mo-xrefAnalogous EHDA--1065 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous Process "EHDA:4776") (mo-xrefAnalogous EHDA--9739 "EHDA:392") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5081 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1272 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--7926 EHDA--7925) (mo-xrefAnalogous EHDA--9272 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5440 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3858 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3161 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3593 "EHDA:3592") (mo-xrefAnalogous EHDA--1698 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--7924 EHDA--7921) (mo-xrefAnalogous EHDA--6857 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9673 "EHDA:6204") (mo-xrefAnalogous EHDA--7751 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9979 EHDA--9969) (owl-someValuesFrom EHDA--5192 EHDA--5191) (owl-someValuesFrom EHDA--9712 EHDA--9710) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6695 "basal columns") (mo-xrefAnalogous EHDA--1474 "EHDA:916") (mo-xrefAnalogous EHDA--6900 "EHDA:6899") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2180 "oral region") (mo-xrefAnalogous EHDA--2259 "EHDA:585") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3777 "nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--9116 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7575 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4071 EHDA--4068) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6635 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--5591 EHDA--5590) (mo-xrefAnalogous EHDA--3826 "EHDA:2931") (mo-xrefAnalogous EHDA--10636 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--469 "EHDA:468") (mo-xrefAnalogous EHDA--3734 "EHDA:3733") (owl-someValuesFrom EHDA--2301 EHDA--2300) (owl-someValuesFrom EHDA--2378 EHDA--2377) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4329 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--3711 "EHDA:3710") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10102 "sublingual") (mo-xrefAnalogous EHDA--3877 "EHDA:2971") (mo-xrefAnalogous EHDA--3134 "EHDA:609") (termFormat EnglishLanguage EHDA--112 "cytotrophoblast") (termFormat EnglishLanguage EHDA--633 "pericardial component") (owl-someValuesFrom EHDA--10339 EHDA--10332) (mo-xrefAnalogous EHDA--1060 "EHDA:595") (owl-someValuesFrom EHDA--10144 EHDA--10142) (mo-xrefAnalogous EHDA--2670 "EHDA:2669") (mo-xrefAnalogous EHDA--833 "EHDA:832") (owl-someValuesFrom EHDA--1486 EHDA--1485) (mo-xrefAnalogous EHDA--1261 "EHDA:760") (mo-xrefAnalogous EHDA--5804 "EHDA:3001") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4437 "post-hepatic part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1208 "somite 16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2976 "thyroid") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4567 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7371 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3635 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2894 EHDA--2639) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7342 "anterior cerebral artery") (owl-someValuesFrom EHDA--1206 EHDA--1202) (mo-xrefAnalogous EHDA--3300 "EHDA:2479") (owl-someValuesFrom EHDA--5341 EHDA--5340) (owl-someValuesFrom EHDA--1164 EHDA--1161) (mo-xrefAnalogous EHDA--7969 "EHDA:3947") (mo-xrefAnalogous EHDA--7295 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3707 "EHDA:3706") (owl-someValuesFrom EHDA--7185 EHDA--7183) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6822 "surface ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--1597 EHDA--15) (owl-someValuesFrom EHDA--6017 EHDA--6016) (termFormat EnglishLanguage EHDA--271 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--373 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2756 "rhombomere 03") (mo-xrefAnalogous EHDA--9952 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4804 "EHDA:3830") (mo-xrefAnalogous EHDA--8074 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8423 "EHDA:6106") (owl-someValuesFrom EHDA--6676 EHDA--6674) (mo-xrefAnalogous EHDA--1702 "EHDA:1701") (mo-xrefAnalogous EHDA--5610 "EHDA:4639") (mo-xrefAnalogous EHDA--3583 "EHDA:3582") (mo-xrefAnalogous EHDA--9325 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5107 "EHDA:249") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9120 "thymus") (owl-someValuesFrom EHDA--8857 EHDA--8856) (owl-someValuesFrom EHDA--2116 EHDA--1862) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6890 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4560 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10413 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6593 EHDA--6570) (mo-xrefAnalogous EHDA--10187 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4703 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8705 EHDA--8687) (mo-xrefAnalogous EHDA--9028 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1232 "somite 20") (owl-someValuesFrom EHDA--1128 EHDA--1127) (owl-someValuesFrom EHDA--10429 EHDA--10427) (mo-xrefAnalogous EHDA--9851 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8286 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8519 "EHDA:6276") (mo-xrefAnalogous EHDA--791 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--5916 EHDA--5912) (mo-xrefAnalogous EHDA--4528 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4046 "vascular component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3177 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9342 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4907 "EHDA:3949") (mo-xrefAnalogous EHDA--2403 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7032 EHDA--7030) (owl-someValuesFrom EHDA--5447 EHDA--5429) (owl-someValuesFrom EHDA--10111 EHDA--10110) (mo-xrefAnalogous EHDA--9390 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3429 "EHDA:2603") (mo-xrefAnalogous EHDA--7639 "EHDA:3694") (mo-xrefAnalogous EHDA--10249 "EHDA:7865") (owl-someValuesFrom EHDA--5382 EHDA--5334) (owl-someValuesFrom EHDA--10570 EHDA--10569) (owl-someValuesFrom EHDA--3351 EHDA--3332) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1672 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--3732 EHDA--3730) (mo-xrefAnalogous EHDA--7624 "EHDA:7623") (mo-xrefAnalogous EHDA--1540 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5112 "pleuropericardial folds") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5263 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--991 "EHDA:538") (owl-someValuesFrom EHDA--10498 EHDA--10495) (mo-xrefAnalogous EHDA--1021 "EHDA:46") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10214 "upper") (owl-someValuesFrom EHDA--4013 EHDA--4011) (mo-xrefAnalogous EHDA--7545 "EHDA:5448") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4199 "apical ectodermal ridge") (mo-xrefAnalogous EHDA--9654 "EHDA:6170") (mo-xrefAnalogous EHDA--8762 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7631 EHDA--7628) (mo-xrefAnalogous EHDA--201 "EHDA:160") (mo-xrefAnalogous EHDA--5137 "EHDA:2351") (mo-xrefAnalogous EHDA--3699 "EHDA:3698") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5725 "intraretinal space") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7466 "iliac anastomosis") (mo-xrefAnalogous EHDA--3603 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7317 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9293 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3409 "foramen") (owl-someValuesFrom EHDA--3237 EHDA--3221) (owl-someValuesFrom EHDA--7179 EHDA--7169) (mo-xrefAnalogous EHDA--9151 "EHDA:9150") (owl-someValuesFrom EHDA--6569 EHDA--6544) (mo-xrefAnalogous EHDA--3247 "EHDA:1191") (owl-someValuesFrom EHDA--10407 EHDA--10395) (owl-someValuesFrom EHDA--10116 EHDA--10114) (owl-someValuesFrom EHDA--4107 EHDA--4106) (mo-xrefAnalogous EHDA--678 "EHDA:677") (mo-xrefAnalogous EHDA--9197 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1604 EHDA--1603) (mo-xrefAnalogous EHDA--5872 "EHDA:5871") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4828 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10452 EHDA--10450) (mo-xrefAnalogous EHDA--3392 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4978 "EHDA:4977") (mo-xrefAnalogous EHDA--1582 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5316 "EHDA:3352") (owl-someValuesFrom EHDA--8700 EHDA--8699) (mo-xrefAnalogous EHDA--8441 "EHDA:6142") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7772 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--10215 EHDA--10214) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5188 "shoulder") (mo-xrefAnalogous EHDA--976 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--10211 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1627 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1645 "EHDA:1077") (mo-xrefAnalogous EHDA--2127 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4045 "EHDA:46") (mo-xrefAnalogous EHDA--7818 "EHDA:4737") (mo-xrefAnalogous EHDA--8482 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5809 "EHDA:4858") (mo-xrefAnalogous EHDA--7797 "EHDA:7796") (owl-someValuesFrom EHDA--347 EHDA--345) (mo-xrefAnalogous EHDA--4515 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5757 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10628 "EHDA:10627") (mo-xrefAnalogous EHDA--903 "EHDA:902") (mo-xrefAnalogous EHDA--5983 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4502 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1076 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--533 "EHDA:532") (owl-someValuesFrom EHDA--6612 EHDA--6610) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2900 "dorsal root ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--3831 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9984 EHDA--9969) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9459 "ilio-psoas") (mo-xrefAnalogous EHDA--260 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--9431 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5772 "EHDA:2957") (mo-xrefAnalogous EHDA--4486 "EHDA:3496") (mo-xrefAnalogous EHDA--6751 "EHDA:4698") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10074 "vestibular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--9315 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8747 "EHDA:2641") (mo-xrefAnalogous EHDA--10461 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--4187 EHDA--4165) (mo-xrefAnalogous EHDA--1551 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--9235 EHDA--9229) (mo-xrefAnalogous EHDA--9931 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1746 "EHDA:1745") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10411 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--8644 EHDA--8642) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2613 "right part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2074 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--3258 EHDA--3221) (owl-someValuesFrom EHDA--2822 EHDA--2818) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8531 "interdigital region between digits 1 and 2") (mo-xrefAnalogous EHDA--4587 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5394 EHDA--5392) (owl-someValuesFrom EHDA--1411 EHDA--1409) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10444 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5893 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3041 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7545 EHDA--7544) (mo-xrefAnalogous EHDA--1915 "EHDA:1914") (mo-xrefAnalogous EHDA--9794 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4431 "posterior") (mo-xrefAnalogous EHDA--6395 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2459 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7120 "EHDA:7119") (mo-xrefAnalogous EHDA--8595 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1239 "hepatic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--1785 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--8988 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10133 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--4610 EHDA--4604) (mo-xrefAnalogous EHDA--6643 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5814 EHDA--5813) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10328 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6629 "sulcus limitans") (owl-someValuesFrom EHDA--4600 EHDA--4593) (mo-xrefAnalogous EHDA--821 "EHDA:490") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8373 "pubic pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--3186 EHDA--3185) (mo-xrefAnalogous EHDA--8452 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6826 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1508 EHDA--1507) (mo-xrefAnalogous EHDA--122 "EHDA:103") (mo-xrefAnalogous EHDA--10154 "EHDA:4700") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5156 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4135 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10449 "EHDA:8103") (owl-someValuesFrom EHDA--8068 EHDA--8067) (owl-someValuesFrom EHDA--2186 EHDA--2184) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9660 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--3897 EHDA--3895) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7589 "medulla oblongata") (owl-someValuesFrom EHDA--8282 EHDA--8278) (owl-someValuesFrom EHDA--7487 EHDA--7452) (termFormat EnglishLanguage EHDA--519 "gut") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5772 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1964 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3912 "EHDA:975") (mo-xrefAnalogous EHDA--1230 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--6594 EHDA--6543) (owl-someValuesFrom EHDA--6694 EHDA--6693) (mo-xrefAnalogous EHDA--4576 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6851 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10474 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--231 "EHDA:138") (mo-xrefAnalogous EHDA--9877 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6247 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7069 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4070 EHDA--4068) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5306 "external") (mo-xrefAnalogous EHDA--10617 "EHDA:8344") (owl-someValuesFrom EHDA--9692 EHDA--9690) (mo-xrefAnalogous EHDA--3555 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9588 "dome") (mo-xrefAnalogous EHDA--4050 "EHDA:1030") (mo-xrefAnalogous EHDA--10455 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3419 "future pulmonary component") (owl-someValuesFrom EHDA--5945 EHDA--5942) (owl-someValuesFrom EHDA--6378 EHDA--6377) (mo-xrefAnalogous EHDA--4213 "EHDA:1158") (mo-xrefAnalogous EHDA--8707 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9419 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7922 "EHDA:3001") (mo-xrefAnalogous EHDA--4095 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8761 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1874 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--5640 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6417 "pulmonary artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3746 "vagal X") (mo-xrefAnalogous EHDA--10563 "EHDA:8270") (mo-xrefAnalogous EHDA--10638 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7971 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9857 "EHDA:3435") (mo-xrefAnalogous EHDA--3240 "EHDA:725") (mo-xrefAnalogous EHDA--9171 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5818 "EHDA:1528") (owl-someValuesFrom EHDA--6929 EHDA--6928) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4482 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8129 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1085 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--273 EHDA--269) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5397 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7117 "axial skeleton") (mo-xrefAnalogous EHDA--8397 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9307 EHDA--9306) (owl-someValuesFrom EHDA--47 EHDA--4) (owl-someValuesFrom EHDA--6383 EHDA--6381) (mo-xrefAnalogous EHDA--1546 "EHDA:1545") (mo-xrefAnalogous EHDA--5681 "EHDA:4708") (mo-xrefAnalogous EHDA--917 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1550 "pituitary") (mo-xrefAnalogous EHDA--6431 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9282 "EHDA:8031") (mo-xrefAnalogous EHDA--8633 "EHDA:1896") (mo-xrefAnalogous EHDA--191 "EHDA:48") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2261 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9867 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2378 "somite 01") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6025 "thoracic region") (mo-xrefAnalogous EHDA--7525 "EHDA:4477") (mo-xrefAnalogous EHDA--5987 "EHDA:5986") (mo-xrefAnalogous EHDA--10306 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10174 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7059 EHDA--7054) (mo-xrefAnalogous EHDA--10174 "EHDA:4730") (mo-xrefAnalogous EHDA--3779 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3791 "endothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--6525 EHDA--6523) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1880 "heart") (mo-xrefAnalogous EHDA--5885 "EHDA:3981") (mo-xrefAnalogous EHDA--4446 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10507 "hilus") (mo-xrefAnalogous EHDA--1054 "EHDA:585") (mo-xrefAnalogous EHDA--2355 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2660 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10297 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1664 "4th arch") (termFormat EnglishLanguage EHDA--863 "neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5408 "internal jugular vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--600 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--238 "connecting stalk") (mo-xrefAnalogous EHDA--8883 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5769 EHDA--5765) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10042 "glossopharyngeal IX ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--905 "neural fold") (mo-xrefAnalogous EHDA--8893 "EHDA:3736") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10578 "flexor leg muscle group") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7707 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--8852 EHDA--8839) (mo-xrefAnalogous EHDA--451 "EHDA:450") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2016 "rhombomere 02") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3026 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8085 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1777 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--9406 EHDA--9399) (owl-someValuesFrom EHDA--9942 EHDA--9931) (mo-xrefAnalogous EHDA--10341 "EHDA:5840") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2249 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--2776 EHDA--2772) (owl-someValuesFrom Head Pancreas) (owl-someValuesFrom EHDA--7407 EHDA--7406) (mo-xrefAnalogous EHDA--8913 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3495 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6768 "EHDA:5693") (mo-xrefAnalogous EHDA--1177 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2375 "EHDA:2374") (owl-someValuesFrom EHDA--5910 EHDA--5904) (mo-xrefAnalogous EHDA--1706 "EHDA:179") (owl-someValuesFrom EHDA--2606 EHDA--2604) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1713 "otic neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--8494 "EHDA:8493") (owl-someValuesFrom EHDA--7581 EHDA--7579) (mo-xrefAnalogous EHDA--572 "EHDA:571") (mo-xrefAnalogous EHDA--8651 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9773 "intersegmental artery") (owl-someValuesFrom EHDA--461 EHDA--457) (owl-someValuesFrom EHDA--7928 EHDA--7917) (owl-someValuesFrom EHDA--5603 EHDA--5601) (mo-xrefAnalogous EHDA--777 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--820 "EHDA:488") (mo-xrefAnalogous EHDA--9994 "EHDA:7592") (mo-xrefAnalogous EHDA--10048 "EHDA:2849") (mo-xrefAnalogous EHDA--5884 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8779 EHDA--8778) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1037 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--10351 EHDA--10349) (owl-someValuesFrom EHDA--8960 EHDA--8959) (mo-xrefAnalogous EHDA--5453 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8816 "medulla oblongata") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9326 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9244 "gland") (termFormat EnglishLanguage EHDA--546 "primitive streak") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5080 "branchial groove") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6398 "future anterior communicating artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--773 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--1137 "EHDA:372") (mo-xrefAnalogous EHDA--5299 "EHDA:5298") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4058 "branchial groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--4417 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3286 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10513 "EHDA:8201") (mo-xrefAnalogous EHDA--702 "EHDA:701") (mo-xrefAnalogous EHDA--6453 "EHDA:3406") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5261 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6523 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4359 "umbilical artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2234 "nephric cord") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6498 "common") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5788 "foramen caecum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7659 "glossopharyngeal IX ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1716 "paraxial mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1908 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--10445 EHDA--10443) (owl-someValuesFrom EHDA--9648 EHDA--9646) (mo-xrefAnalogous EHDA--9902 "EHDA:8715") (owl-someValuesFrom EHDA--8371 EHDA--8370) (mo-xrefAnalogous EHDA--1716 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--10417 EHDA--10416) (owl-someValuesFrom EHDA--10502 EHDA--10501) (mo-xrefAnalogous EHDA--2982 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6225 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6135 "EHDA:6134") (owl-someValuesFrom EHDA--6850 EHDA--6849) (mo-xrefAnalogous EHDA--9956 "EHDA:5448") (mo-xrefAnalogous EHDA--9432 "EHDA:8229") (owl-someValuesFrom EHDA--7869 EHDA--7868) (mo-xrefAnalogous EHDA--10298 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4375 "endocardial tissue") (owl-someValuesFrom EHDA--6444 EHDA--6442) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8603 "spinal artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--349 "neural fold") (owl-someValuesFrom EHDA--9518 EHDA--9509) (mo-xrefAnalogous EHDA--199 "stage:CS06b") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7691 "cochlear component") (mo-xrefAnalogous EHDA--153 "stage:CS06a") (termFormat EnglishLanguage EHDA--628 "mesenchyme derived from head mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1070 EHDA--1069) (owl-someValuesFrom EHDA--10625 EHDA--10623) (owl-someValuesFrom EHDA--4542 EHDA--4530) (owl-someValuesFrom EHDA--8233 EHDA--8232) (owl-someValuesFrom EHDA--8245 EHDA--7167) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1066 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--7003 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3083 "EHDA:3082") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8957 "segmental spinal nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10045 "trigeminal V ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--635 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1243 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--68 "stage:CS04") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9183 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--5062 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8721 "pulmonary veins") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10129 "lumbosacral plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--4352 "EHDA:4351") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7743 "femoral nerve") (owl-someValuesFrom EHDA--6600 EHDA--6598) (mo-xrefAnalogous EHDA--10239 "EHDA:1502") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6900 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--10086 "EHDA:4639") (mo-xrefAnalogous EHDA--700 "EHDA:699") (mo-xrefAnalogous EHDA--4721 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9294 EHDA--9293) (owl-someValuesFrom EHDA--7776 EHDA--7774) (mo-xrefAnalogous EHDA--1695 "EHDA:132") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7276 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5305 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4037 "EHDA:1583") (mo-xrefAnalogous EHDA--1409 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2860 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7925 "ventral mesogastrium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--233 "cavities") (mo-xrefAnalogous EHDA--3681 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7077 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8536 "EHDA:6308") (termFormat EnglishLanguage EHDA--543 "oral region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7690 "vestibulocochlear VIII") (owl-someValuesFrom EHDA--2988 EHDA--2968) (mo-xrefAnalogous EHDA--6943 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4580 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3255 "EHDA:1207") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2468 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--7182 EHDA--7181) (mo-xrefAnalogous EHDA--5262 "EHDA:2497") (mo-xrefAnalogous EHDA--4091 "EHDA:1084") (mo-xrefAnalogous EHDA--2764 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4729 "EHDA:4728") (mo-xrefAnalogous EHDA--5645 "EHDA:3778") (mo-xrefAnalogous EHDA--692 "EHDA:381") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3162 "4th arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--8461 "EHDA:6182") (owl-someValuesFrom EHDA--4934 EHDA--4932) (mo-xrefAnalogous EHDA--1575 "EHDA:1574") (owl-someValuesFrom EHDA--1285 EHDA--1263) (owl-someValuesFrom EHDA--5272 EHDA--5271) (mo-xrefAnalogous EHDA--955 "EHDA:954") (mo-xrefAnalogous EHDA--2804 "EHDA:2803") (mo-xrefAnalogous EHDA--1611 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--7000 EHDA--6823) (owl-someValuesFrom EHDA--6608 EHDA--6605) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4936 "left lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6601 "future tentorium cerebelli") (owl-someValuesFrom EHDA--9895 EHDA--9894) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10599 "skeletal muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--8479 EHDA--8478) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1440 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--6361 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8457 EHDA--8455) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4338 "external") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9903 "portal vein") (owl-someValuesFrom EHDA--8966 EHDA--8963) (mo-xrefAnalogous EHDA--1668 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--1649 EHDA--1648) (owl-someValuesFrom EHDA--6715 EHDA--6714) (mo-xrefAnalogous EHDA--2042 "EHDA:2041") (mo-xrefAnalogous EHDA--2578 "EHDA:1279") (mo-xrefAnalogous EHDA--9109 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8845 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3425 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8829 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7110 "latissimus dorsi pre-muscle mass") (owl-someValuesFrom EHDA--7310 EHDA--7308) (mo-xrefAnalogous EHDA--16 "EHDA:1") (mo-xrefAnalogous EHDA--4734 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8353 EHDA--8352) (owl-someValuesFrom EHDA--4746 EHDA--4738) (mo-xrefAnalogous EHDA--1723 "EHDA:674") (mo-xrefAnalogous EHDA--6508 "EHDA:4442") (mo-xrefAnalogous EHDA--8622 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--3730 EHDA--3725) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7100 "external pre-muscle mass") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4024 "trachea") (mo-xrefAnalogous EHDA--10673 "EHDA:1034") (mo-xrefAnalogous EHDA--7965 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9117 EHDA--9115) (mo-xrefAnalogous EHDA--8636 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9044 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--869 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--10099 "EHDA:6706") (mo-xrefAnalogous EHDA--9536 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3785 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1027 "umbilical artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6894 "EHDA:6893") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2084 "rhombomere 08") (mo-xrefAnalogous EHDA--9583 "EHDA:1038") (owl-someValuesFrom EHDA--3779 EHDA--3777) (mo-xrefAnalogous EHDA--6474 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--343 "neural fold") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4924 "oral epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4766 EHDA--4758) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4638 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--2526 EHDA--2522) (owl-someValuesFrom EHDA--1371 EHDA--1369) (mo-xrefAnalogous EHDA--3513 "EHDA:3512") (mo-xrefAnalogous EHDA--10367 "EHDA:542") (owl-someValuesFrom EHDA--8184 EHDA--8180) (mo-xrefAnalogous EHDA--10534 "EHDA:3078") (mo-xrefAnalogous EHDA--6567 "EHDA:6566") (mo-xrefAnalogous EHDA--6007 "EHDA:6006") (owl-someValuesFrom EHDA--1362 EHDA--1327) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6077 "greater sac") (mo-xrefAnalogous EHDA--5826 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4658 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1190 EHDA--1156) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6974 "common bile duct") (owl-someValuesFrom EHDA--10598 EHDA--10542) (mo-xrefAnalogous EHDA--959 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--9746 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10173 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--5783 EHDA--5781) (owl-someValuesFrom EHDA--5865 EHDA--5864) (owl-someValuesFrom EHDA--9351 EHDA--9343) (mo-xrefAnalogous EHDA--388 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7830 "EHDA:4755") (owl-someValuesFrom EHDA--4214 EHDA--4212) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1376 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4228 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--4162 "EHDA:2362") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2250 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--10150 EHDA--10146) (mo-xrefAnalogous EHDA--4509 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5574 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--569 "EHDA:209") (mo-xrefAnalogous EHDA--4099 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4481 EHDA--4466) (owl-someValuesFrom EHDA--3132 EHDA--3130) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3886 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--10304 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10391 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous Lung "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3573 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--10266 "EHDA:2943") (mo-xrefAnalogous EHDA--8410 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2448 EHDA--2446) (mo-xrefAnalogous EHDA--1609 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--4193 EHDA--4191) (owl-someValuesFrom EHDA--3846 EHDA--3845) (mo-xrefAnalogous EHDA--10119 "EHDA:2895") (owl-someValuesFrom EHDA--8740 EHDA--8735) (owl-someValuesFrom EHDA--10046 EHDA--10040) (mo-xrefAnalogous EHDA--1750 "EHDA:1749") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4875 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--7294 "EHDA:6274") (mo-xrefAnalogous EHDA--8804 "EHDA:5478") (owl-someValuesFrom EHDA--5467 EHDA--5465) (owl-someValuesFrom EHDA--8364 EHDA--8362) (owl-someValuesFrom EHDA--8333 EHDA--8332) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6080 "parietal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5025 "ureteric bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--1889 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1421 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1563 "right lung rudiment") (termFormat EnglishLanguage EHDA--317 "future rhombencephalon") (owl-someValuesFrom EHDA--6802 EHDA--6800) (owl-someValuesFrom EHDA--4946 EHDA--4942) (owl-someValuesFrom EHDA--1668 EHDA--1666) (mo-xrefAnalogous EHDA--10433 "EHDA:6992") (mo-xrefAnalogous EHDA--3107 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--1434 EHDA--1419) (owl-someValuesFrom EHDA--7026 EHDA--7023) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10053 "cranial") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9941 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2104 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--6771 EHDA--6770) (mo-xrefAnalogous EHDA--8464 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9415 "EHDA:8195") (mo-xrefAnalogous EHDA--9656 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8024 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4612 EHDA--4610) (owl-someValuesFrom EHDA--9306 EHDA--9302) (mo-xrefAnalogous EHDA--9161 "EHDA:9160") (owl-someValuesFrom EHDA--4467 EHDA--4466) (mo-xrefAnalogous EHDA--3983 "EHDA:3045") (mo-xrefAnalogous EHDA--7685 "EHDA:3740") (mo-xrefAnalogous EHDA--9684 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5800 "fundus") (mo-xrefAnalogous EHDA--2461 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10334 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--10285 EHDA--10275) (mo-xrefAnalogous EHDA--6854 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2780 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4387 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6323 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6665 "facial VII") (mo-xrefAnalogous EHDA--7905 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--202 "stage:CS06b") (owl-someValuesFrom EHDA--5998 EHDA--5997) (owl-someValuesFrom EHDA--1472 EHDA--1468) (mo-xrefAnalogous EHDA--4308 "EHDA:2515") (owl-someValuesFrom EHDA--10253 EHDA--10252) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7730 "prevertebral ganglia") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7930 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3275 "EHDA:1813") (mo-xrefAnalogous EHDA--9816 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--87 "mural trophectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4824 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--16 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3455 "EHDA:3454") (mo-xrefAnalogous EHDA--1532 "EHDA:975") (mo-xrefAnalogous EHDA--8510 "EHDA:8509") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1649 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1778 "EHDA:731") (owl-someValuesFrom EHDA--9691 EHDA--9690) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8112 "urachus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8945 "prevertebral ganglia") (mo-xrefAnalogous EHDA--8928 "EHDA:5623") (mo-xrefAnalogous EHDA--10177 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9163 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10260 "EHDA:3836") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10112 "middle cervical ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--742 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--3432 "EHDA:1920") (mo-xrefAnalogous EHDA--3213 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3237 "somite 10") (mo-xrefAnalogous EHDA--6793 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2841 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1339 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3286 "EHDA:1835") (mo-xrefAnalogous EHDA--8843 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--751 EHDA--750) (mo-xrefAnalogous EHDA--5319 "EHDA:4351") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5995 "transverospinalis pre-muscle mass") (owl-someValuesFrom EHDA--2342 EHDA--2340) (owl-someValuesFrom EHDA--7290 EHDA--7289) (owl-someValuesFrom EHDA--7764 EHDA--7762) (mo-xrefAnalogous EHDA--9967 "EHDA:6566") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7875 "rostral part") (mo-xrefAnalogous EHDA--10485 "EHDA:9386") (mo-xrefAnalogous EHDA--10004 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6086 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--2104 "EHDA:1469") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4004 "hepatic sinusoids") (termFormat EnglishLanguage EHDA--254 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4152 "EHDA:2345") (mo-xrefAnalogous EHDA--5234 "EHDA:1825") (owl-someValuesFrom EHDA--6724 EHDA--6723) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4012 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--171 "blood island") (mo-xrefAnalogous EHDA--4206 "EHDA:2374") (owl-someValuesFrom EHDA--606 EHDA--602) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8395 "peritoneal component") (owl-someValuesFrom EHDA--3649 EHDA--3645) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8202 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6551 "EHDA:3482") (mo-xrefAnalogous EHDA--839 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7284 "digit 2") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7450 "endocardial lining") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5629 "pelvic splanchnic") (mo-xrefAnalogous EHDA--7875 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3761 EHDA--3757) (mo-xrefAnalogous EHDA--4291 "EHDA:2481") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6418 "remnant of mandibular artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5663 "sensory organ") (mo-xrefAnalogous EHDA--4681 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2229 "urogenital system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8403 "omental bursa") (owl-someValuesFrom EHDA--9106 EHDA--9105) (mo-xrefAnalogous EHDA--253 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--6381 "EHDA:396") (mo-xrefAnalogous EHDA--10532 "EHDA:3074") (owl-someValuesFrom EHDA--6821 EHDA--6820) (mo-xrefAnalogous EHDA--6946 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10323 EHDA--10319) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4095 "branchial pouch") (owl-someValuesFrom EHDA--1972 EHDA--1970) (mo-xrefAnalogous EHDA--5255 "EHDA:2483") (mo-xrefAnalogous EHDA--8663 "EHDA:7436") (owl-someValuesFrom EHDA--7836 EHDA--7813) (mo-xrefAnalogous EHDA--1734 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6794 "choroid fissure") (mo-xrefAnalogous EHDA--4600 "EHDA:3708") (mo-xrefAnalogous EHDA--5620 "EHDA:4655") (mo-xrefAnalogous EHDA--7664 "EHDA:2847") (mo-xrefAnalogous EHDA--9199 "EHDA:9198") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6989 "right lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--7178 EHDA--7177) (mo-xrefAnalogous EHDA--5531 "EHDA:5530") (owl-someValuesFrom EHDA--6086 EHDA--6085) (mo-xrefAnalogous EHDA--4690 "EHDA:4689") (owl-someValuesFrom EHDA--7854 EHDA--7853) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3607 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--921 "EHDA:920") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6372 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3199 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--5593 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2330 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--439 EHDA--437) (mo-xrefAnalogous EHDA--8723 "EHDA:8722") (mo-xrefAnalogous EHDA--1473 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--8386 EHDA--8385) (mo-xrefAnalogous EHDA--3121 "EHDA:583") (mo-xrefAnalogous EHDA--1546 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9118 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2630 "pulmonary veins") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4279 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--2464 EHDA--2397) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1972 "3rd ventricle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5000 "lower") (mo-xrefAnalogous EHDA--3273 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9817 "septum primum") (owl-someValuesFrom EHDA--5442 EHDA--5440) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7781 "utricle") (owl-someValuesFrom EHDA--8996 EHDA--8985) (owl-someValuesFrom EHDA--5427 EHDA--5426) (mo-xrefAnalogous EHDA--3024 "EHDA:1533") (mo-xrefAnalogous EHDA--9872 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1931 "cardiac jelly") (owl-someValuesFrom EHDA--3307 EHDA--3306) (mo-xrefAnalogous EHDA--6054 "EHDA:249") (termFormat EnglishLanguage EHDA--594 "mesenchyme derived from neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--9874 EHDA--9873) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8781 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--4719 EHDA--4717) (owl-someValuesFrom EHDA--3783 EHDA--3781) (mo-xrefAnalogous EHDA--9418 "EHDA:8201") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9904 "primary head vein") (owl-someValuesFrom EHDA--9054 EHDA--9053) (owl-someValuesFrom EHDA--9014 EHDA--9012) (owl-someValuesFrom EHDA--1491 EHDA--1484) (owl-someValuesFrom EHDA--8141 EHDA--8137) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7419 "visceral pericardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6605 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9220 EHDA--9217) (mo-xrefAnalogous EHDA--9911 "EHDA:8726") (mo-xrefAnalogous EHDA--6741 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2419 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7063 EHDA--7060) (mo-xrefAnalogous EHDA--6718 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4500 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1400 "EHDA:1399") (mo-xrefAnalogous EHDA--9389 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3938 "duodenum") (owl-someValuesFrom EHDA--7392 EHDA--7391) (mo-xrefAnalogous EHDA--9666 "EHDA:6190") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1242 "notochord") (mo-xrefAnalogous EHDA--10520 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10071 "EHDA:2861") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4627 "trochlear IV") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6045 "arterial system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10509 "right lung rudiment") (mo-xrefAnalogous EHDA--317 "EHDA:316") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2742 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--5667 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4871 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10307 "EHDA:4864") (mo-xrefAnalogous EHDA--375 "EHDA:374") (owl-someValuesFrom EHDA--1685 EHDA--1684) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3667 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--7771 "EHDA:4706") (mo-xrefAnalogous EHDA--363 "EHDA:362") (mo-xrefAnalogous EHDA--2601 "EHDA:1914") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8903 "cochlear component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6281 "metacarpus pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10303 "falciform ligament") (mo-xrefAnalogous EHDA--5853 "EHDA:3947") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6517 "subclavian vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--6207 "EHDA:6206") (mo-xrefAnalogous EHDA--7476 "EHDA:7475") (mo-xrefAnalogous EHDA--1687 "EHDA:295") (termFormat EnglishLanguage EHDA--65 "inner cell mass") (owl-someValuesFrom EHDA--5725 EHDA--5723) (owl-someValuesFrom EHDA--4356 EHDA--4322) (owl-someValuesFrom EHDA--6032 EHDA--6030) (owl-someValuesFrom EHDA--7667 EHDA--7666) (mo-xrefAnalogous EHDA--578 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--1145 EHDA--1115) (mo-xrefAnalogous EHDA--10047 "EHDA:2847") (mo-xrefAnalogous EHDA--6450 "EHDA:1896") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7576 "primary meninx") (mo-xrefAnalogous EHDA--2289 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5581 "superior ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8481 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8266 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7959 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8713 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10060 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8966 "EHDA:5659") (mo-xrefAnalogous EHDA--4878 "EHDA:3013") (owl-someValuesFrom EHDA--3014 EHDA--3012) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3319 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6066 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8529 "phalanx pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6036 "temporal bone") (mo-xrefAnalogous EHDA--5104 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10111 "EHDA:8939") (owl-someValuesFrom EHDA--1380 EHDA--1374) (mo-xrefAnalogous EHDA--7046 "EHDA:4959") (mo-xrefAnalogous EHDA--6009 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4644 EHDA--4640) (owl-someValuesFrom EHDA--7837 EHDA--7836) (mo-xrefAnalogous EHDA--7784 "EHDA:7783") (termFormat EnglishLanguage Smo-Subset "Subset") (mo-xrefAnalogous EHDA--10645 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2220 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--5971 EHDA--5969) (mo-xrefAnalogous EHDA--9801 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10490 "cricoid cartilage") (owl-someValuesFrom EHDA--8691 EHDA--8690) (owl-someValuesFrom EHDA--9412 EHDA--9399) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9090 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7410 EHDA--7379) (mo-xrefAnalogous EHDA--1620 "EHDA:589") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7780 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4515 EHDA--4502) (termFormat EnglishLanguage EHDA--86 "trophectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10108 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3944 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--5316 EHDA--5284) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2690 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9727 "interdigital region between digits 3 and 4") (mo-xrefAnalogous EHDA--9243 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6109 "EHDA:6108") (mo-xrefAnalogous EHDA--7910 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--568 "EHDA:285") (termFormat EnglishLanguage EHDA--991 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--2868 "EHDA:2867") (owl-someValuesFrom EHDA--9310 EHDA--9309) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9133 "left lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--283 EHDA--282) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5368 "endocardial cushion tissue") (owl-someValuesFrom EHDA--9906 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--2778 "EHDA:2777") (mo-xrefAnalogous EHDA--2942 "EHDA:2941") (mo-xrefAnalogous EHDA--3344 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2228 EHDA--2224) (owl-someValuesFrom EHDA--2258 EHDA--2253) (owl-someValuesFrom EHDA--8808 EHDA--8807) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9427 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--9971 EHDA--9970) (mo-xrefAnalogous EHDA--5751 "EHDA:2933") (mo-xrefAnalogous EHDA--4988 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5069 "arterial system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9291 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--9483 EHDA--9481) (owl-someValuesFrom EHDA--3879 EHDA--3863) (mo-xrefAnalogous EHDA--10492 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9461 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3489 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--4281 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5958 "EHDA:4981") (owl-someValuesFrom EHDA--7723 EHDA--7717) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8518 "digit 4") (owl-someValuesFrom EHDA--10405 EHDA--10404) (mo-xrefAnalogous EHDA--3639 "EHDA:3638") (mo-xrefAnalogous EHDA--9720 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10535 EHDA--10534) (owl-someValuesFrom EHDA--4323 EHDA--4322) (owl-someValuesFrom EHDA--6545 EHDA--6544) (mo-xrefAnalogous EHDA--2692 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6554 "gland") (owl-someValuesFrom EHDA--4427 EHDA--4424) (owl-someValuesFrom EHDA--10357 EHDA--10354) (owl-someValuesFrom EHDA--3835 EHDA--3833) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4162 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1394 EHDA--1369) (mo-xrefAnalogous EHDA--9117 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1328 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--10670 "EHDA:1028") (mo-xrefAnalogous EHDA--2158 "EHDA:526") (mo-xrefAnalogous EHDA--6739 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9073 EHDA--9032) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7748 "sensory organ") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9509 "axial skeleton") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4264 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8528 "metacarpus cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6764 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--5892 EHDA--5891) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4783 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3547 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--3213 EHDA--3211) (owl-someValuesFrom EHDA--8434 EHDA--8432) (mo-xrefAnalogous EHDA--6810 "EHDA:6809") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9397 "vestibular swelling") (mo-xrefAnalogous EHDA--10070 "EHDA:4626") (owl-someValuesFrom EHDA--5658 EHDA--5654) (mo-xrefAnalogous EHDA--9961 "EHDA:3490") (mo-xrefAnalogous EHDA--10011 "EHDA:3692") (mo-xrefAnalogous EHDA--5144 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10051 "vestibular component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8569 "middle cerebral artery") (owl-someValuesFrom EHDA--3873 EHDA--3871) (termFormat EnglishLanguage EHDA--405 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--3057 "EHDA:2201") (mo-xrefAnalogous EHDA--2188 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1287 "caudal half") (mo-xrefAnalogous EHDA--10589 "EHDA:8307") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8549 "body-wall mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8396 "EHDA:6071") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4145 "mesothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--8249 EHDA--8247) (owl-someValuesFrom EHDA--5880 EHDA--5878) (owl-someValuesFrom EHDA--3867 EHDA--3865) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8562 "future posterior inferior cerebellar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5178 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--3545 EHDA--3519) (mo-xrefAnalogous EHDA--859 "EHDA:858") (mo-xrefAnalogous EHDA--3882 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4331 "future basilar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5509 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8869 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10308 "rest of stomach") (mo-xrefAnalogous EHDA--5959 "EHDA:4983") (mo-xrefAnalogous EHDA--1255 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8867 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--5869 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2413 "EHDA:721") (mo-xrefAnalogous EHDA--7312 "EHDA:6312") (mo-xrefAnalogous EHDA--6349 "EHDA:2477") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1553 "future respiratory system") (owl-someValuesFrom EHDA--8893 EHDA--8883) (mo-xrefAnalogous EHDA--5104 "EHDA:5103") (mo-xrefAnalogous EHDA--8589 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9224 "caudal part") (mo-xrefAnalogous EHDA--9284 "EHDA:9283") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7829 "primitive cornea") (owl-someValuesFrom EHDA--6887 EHDA--6886) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10388 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10409 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5094 "ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--753 "internal carotid artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--2377 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9847 "EHDA:4412") (mo-xrefAnalogous EHDA--39 "EHDA:38") (owl-someValuesFrom EHDA--2411 EHDA--2410) (owl-someValuesFrom EHDA--4874 EHDA--4872) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9455 "skeletal muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--6851 EHDA--6849) (mo-xrefAnalogous EHDA--3197 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6433 "EHDA:1265") (mo-xrefAnalogous EHDA--10046 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3407 "septum secundum") (owl-someValuesFrom EHDA--10020 EHDA--10014) (mo-xrefAnalogous EHDA--10383 "EHDA:8003") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6799 "extrinsic ocular muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--7703 "EHDA:2867") (mo-xrefAnalogous EHDA--7978 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5233 "EHDA:1823") (mo-xrefAnalogous EHDA--9824 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8232 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8323 "trapezius pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--10349 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--622 "EHDA:621") (owl-someValuesFrom EHDA--2990 EHDA--2988) (owl-someValuesFrom EHDA--2512 EHDA--2510) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7717 "parasympathetic") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10301 "epiploic foramen of Winslow") (mo-xrefAnalogous EHDA--319 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--3126 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--505 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--9368 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7337 EHDA--7335) (mo-xrefAnalogous EHDA--8629 "EHDA:1283") (owl-someValuesFrom EHDA--9101 EHDA--9099) (mo-xrefAnalogous EHDA--4610 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3301 "EHDA:2481") (mo-xrefAnalogous EHDA--6658 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5679 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7375 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--7383 "EHDA:1265") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9602 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--9064 "EHDA:9063") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8058 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8264 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8360 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7485 EHDA--7452) (owl-someValuesFrom EHDA--7952 EHDA--7949) (termFormat EnglishLanguage EHDA--297 "cloacal membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--51 "EHDA:50") (mo-xrefAnalogous EHDA--9277 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4946 "EHDA:2205") (owl-someValuesFrom EHDA--2746 EHDA--2744) (mo-xrefAnalogous EHDA--6723 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4624 EHDA--4622) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2291 "branchial pouch") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4882 "ventral pancreatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--630 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8730 "supracardinal vein") (owl-someValuesFrom EHDA--6502 EHDA--6501) (owl-someValuesFrom EHDA--8924 EHDA--8745) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4258 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--7252 EHDA--7250) (owl-someValuesFrom EHDA--2974 EHDA--2970) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4903 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7321 EHDA--7319) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4416 "interventricular groove") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8160 "arytenoid pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--3179 EHDA--3177) (owl-someValuesFrom EHDA--8778 EHDA--8749) (owl-someValuesFrom EHDA--9576 EHDA--9575) (owl-someValuesFrom EHDA--8160 EHDA--8158) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1135 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5250 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5092 "EHDA:1080") (mo-xrefAnalogous EHDA--287 "EHDA:209") (owl-someValuesFrom EHDA--7042 EHDA--7039) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2014 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7277 "humerus cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--8735 "EHDA:6520") (mo-xrefAnalogous EHDA--5859 "EHDA:3959") (mo-xrefAnalogous EHDA--1261 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8334 "EHDA:7121") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6518 "umbilical vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--10447 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7613 "sulcus limitans") (mo-xrefAnalogous EHDA--2540 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9197 "EHDA:9196") (mo-xrefAnalogous EHDA--1598 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--5580 EHDA--5579) (mo-xrefAnalogous EHDA--8880 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7233 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--649 "EHDA:132") (owl-someValuesFrom EHDA--1755 EHDA--1754) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5798 "hyoid bone") (owl-someValuesFrom EHDA--9356 EHDA--9353) (mo-xrefAnalogous EHDA--9483 "EHDA:9482") (owl-someValuesFrom EHDA--1307 EHDA--1306) (termFormat EnglishLanguage EHDA--831 "future brain") (mo-xrefAnalogous EHDA--8987 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3457 "EHDA:2629") (owl-someValuesFrom EHDA--9685 EHDA--9683) (mo-xrefAnalogous EHDA--6758 "EHDA:4712") (mo-xrefAnalogous EHDA--37 "EHDA:31") (mo-xrefAnalogous EHDA--8932 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9837 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4557 "EHDA:3628") (mo-xrefAnalogous EHDA--5459 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3637 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--5226 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--963 "EHDA:962") (mo-xrefAnalogous EHDA--10097 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4880 "ventral bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--6886 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7883 "EHDA:2943") (mo-xrefAnalogous EHDA--8269 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7836 "EHDA:2923") (owl-someValuesFrom EHDA--5472 EHDA--5463) (mo-xrefAnalogous EHDA--2704 "EHDA:2703") (owl-someValuesFrom EHDA--9529 EHDA--9528) (owl-someValuesFrom EHDA--9981 EHDA--9980) (mo-xrefAnalogous EHDA--5837 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8928 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9412 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2446 EHDA--2397) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10453 "stem cells") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7502 "basal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3461 "EHDA:492") (mo-xrefAnalogous EHDA--1453 "EHDA:884") (mo-xrefAnalogous EHDA--8600 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--305 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--28 EHDA--2) (mo-xrefAnalogous EHDA--1125 "EHDA:667") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10501 "cranial lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5364 "septum primum") (owl-someValuesFrom EHDA--8563 EHDA--8560) (mo-xrefAnalogous EHDA--8902 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8112 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9760 EHDA--9741) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7023 "gonad primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6558 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6077 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4875 EHDA--4872) (mo-xrefAnalogous EHDA--7835 "EHDA:4765") (owl-someValuesFrom EHDA--7161 EHDA--7160) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4057 "1st arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--2270 "EHDA:607") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9969 "telencephalon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2290 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--10155 EHDA--10153) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9933 "diencephalic part of interventricular foramen") (owl-someValuesFrom EHDA--4201 EHDA--4195) (mo-xrefAnalogous EHDA--9805 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--120 "amniotic cavity") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4823 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--10096 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1682 EHDA--1678) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2504 "somite 35") (mo-xrefAnalogous EHDA--7791 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5119 "visceral") (mo-xrefAnalogous EHDA--9279 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6953 "future pars intermedia") (mo-xrefAnalogous EHDA--9298 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--3083 EHDA--3079) (subclass EHDA--3 Human) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4911 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--4537 "EHDA:3588") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10002 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8431 "EHDA:6122") (mo-xrefAnalogous EHDA--9602 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6942 "EHDA:3967") (mo-xrefAnalogous EHDA--2579 "EHDA:1281") (mo-xrefAnalogous EHDA--7570 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--639 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--5329 "EHDA:5328") (mo-xrefAnalogous EHDA--6173 "EHDA:6172") (mo-xrefAnalogous EHDA--7376 "EHDA:414") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6370 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3825 "alimentary system") (owl-someValuesFrom EHDA--10000 EHDA--9994) (owl-someValuesFrom EHDA--8385 EHDA--8384) (owl-someValuesFrom EHDA--6453 EHDA--6450) (mo-xrefAnalogous EHDA--5245 "EHDA:1847") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4890 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--548 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7441 "EHDA:2603") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8525 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3734 EHDA--3725) (owl-someValuesFrom EHDA--10424 EHDA--10423) (mo-xrefAnalogous EHDA--4468 "EHDA:3476") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2952 "future tongue") (mo-xrefAnalogous EHDA--1715 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5647 "brachial plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--2445 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2018 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9635 "EHDA:6130") (mo-xrefAnalogous EHDA--867 "EHDA:866") (mo-xrefAnalogous EHDA--7757 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2436 EHDA--2434) (owl-someValuesFrom EHDA--8010 EHDA--7996) (mo-xrefAnalogous EHDA--7944 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3716 EHDA--3715) (mo-xrefAnalogous EHDA--5112 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--588 EHDA--584) (mo-xrefAnalogous EHDA--7419 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--126 EHDA--118) (owl-someValuesFrom EHDA--1376 EHDA--1374) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9236 "rest of midgut") (owl-someValuesFrom EHDA--6348 EHDA--6347) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7814 "hyaloid cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--911 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--419 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--395 "cardiovascular system") (mo-xrefAnalogous EHDA--1169 "EHDA:713") (mo-xrefAnalogous EHDA--7223 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3833 "rostral part") (mo-xrefAnalogous EHDA--10468 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2836 "cranial") (mo-xrefAnalogous EHDA--9403 "EHDA:8173") (mo-xrefAnalogous EHDA--8790 "EHDA:3494") (mo-xrefAnalogous EHDA--8505 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4540 EHDA--4537) (owl-someValuesFrom EHDA--9232 EHDA--9229) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10356 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8700 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6101 EHDA--6099) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9527 "vertebral cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10481 "EHDA:8146") (mo-xrefAnalogous EHDA--4805 "EHDA:3832") (mo-xrefAnalogous EHDA--6699 "EHDA:2889") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3752 "meninges") (mo-xrefAnalogous EHDA--5232 "EHDA:1821") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8620 "endocardial tissue") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8435 "metacarpus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--8934 "EHDA:4659") (mo-xrefAnalogous EHDA--6915 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8907 "filum terminale") (mo-xrefAnalogous EHDA--1176 "EHDA:719") (owl-someValuesFrom EHDA--9574 EHDA--23) (mo-xrefAnalogous EHDA--3344 "EHDA:2551") (owl-someValuesFrom EHDA--3685 EHDA--3671) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10391 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--2856 EHDA--2854) (mo-xrefAnalogous EHDA--7405 "EHDA:2586") (mo-xrefAnalogous EHDA--6092 "EHDA:2353") (mo-xrefAnalogous EHDA--4752 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4624 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7658 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4988 "cranial lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--1311 "EHDA:1310") (mo-xrefAnalogous EHDA--6794 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1601 "EHDA:1028") (owl-someValuesFrom EHDA--9753 EHDA--9741) (owl-someValuesFrom EHDA--746 EHDA--745) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8951 "superior mesenteric ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--5070 EHDA--5069) (mo-xrefAnalogous EHDA--3206 "EHDA:1701") (mo-xrefAnalogous EHDA--6540 "EHDA:826") (mo-xrefAnalogous EHDA--4344 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1470 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--730 "somite 12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4650 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8379 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3287 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1647 "3rd arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--6229 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--2285 EHDA--2252) (owl-someValuesFrom EHDA--2548 EHDA--2547) (owl-someValuesFrom EHDA--4917 EHDA--4914) (mo-xrefAnalogous EHDA--6049 "EHDA:1032") (owl-someValuesFrom EHDA--6059 EHDA--6056) (mo-xrefAnalogous EHDA--2094 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--2625 EHDA--2623) (owl-someValuesFrom EHDA--4838 EHDA--4837) (mo-xrefAnalogous EHDA--9321 "EHDA:4003") (mo-xrefAnalogous EHDA--8684 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3415 "EHDA:2592") (mo-xrefAnalogous EHDA--4460 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4723 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--5997 EHDA--5996) (mo-xrefAnalogous EHDA--6635 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4610 "vagal X ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--6141 "EHDA:6140") (mo-xrefAnalogous EHDA--288 "EHDA:38") (mo-xrefAnalogous EHDA--7223 "EHDA:6134") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8443 "interdigital region between digits 1 and 2") (mo-xrefAnalogous EHDA--3429 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--1956 EHDA--1954) (mo-xrefAnalogous EHDA--1413 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--1655 EHDA--1651) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7344 "middle cerebral artery") (owl-someValuesFrom EHDA--9975 EHDA--9969) (mo-xrefAnalogous EHDA--8973 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6721 EHDA--6716) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7325 "arterial system") (mo-xrefAnalogous EHDA--7531 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--809 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--10128 "EHDA:5652") (mo-xrefAnalogous EHDA--1149 "EHDA:1148") (owl-someValuesFrom EHDA--5802 EHDA--5800) (mo-xrefAnalogous EHDA--3599 "EHDA:3598") (owl-someValuesFrom EHDA--4238 EHDA--4236) (owl-someValuesFrom EHDA--7314 EHDA--7278) (mo-xrefAnalogous EHDA--7539 "EHDA:7538") (mo-xrefAnalogous EHDA--10018 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9244 EHDA--9242) (mo-xrefAnalogous EHDA--1655 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6855 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6009 "EHDA:6008") (mo-xrefAnalogous EHDA--9917 "EHDA:6520") (mo-xrefAnalogous EHDA--9938 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--268 "EHDA:227") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8110 "urogenital sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--8166 "EHDA:2207") (mo-xrefAnalogous EHDA--9501 "EHDA:8321") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2866 "meninges") (mo-xrefAnalogous EHDA--2137 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1452 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--1323 "EHDA:496") (mo-xrefAnalogous EHDA--4179 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4516 EHDA--4515) (mo-xrefAnalogous EHDA--9551 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7587 EHDA--7586) (mo-xrefAnalogous EHDA--2636 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8994 EHDA--8992) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3118 "ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3575 "future myelencephalon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4240 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--10142 EHDA--10137) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2598 "left horn") (mo-xrefAnalogous EHDA--7848 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5973 EHDA--5972) (owl-someValuesFrom EHDA--4775 EHDA--4773) (owl-someValuesFrom EHDA--9416 EHDA--9415) (mo-xrefAnalogous EHDA--6912 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1905 EHDA--1880) (owl-someValuesFrom EHDA--1228 EHDA--1226) (mo-xrefAnalogous EHDA--9445 "EHDA:7088") (owl-someValuesFrom EHDA--6869 EHDA--6868) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9392 "arytenoid pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--4133 EHDA--4117) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4711 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--2760 EHDA--2756) (mo-xrefAnalogous EHDA--5117 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--6419 EHDA--6381) (owl-someValuesFrom EHDA--6535 EHDA--6531) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8028 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3643 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--8506 "EHDA:6254") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9113 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4502 "future metencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--6577 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1072 "branchial pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--3115 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8414 "EHDA:1697") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9627 "digit 3") (mo-xrefAnalogous EHDA--1172 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9335 "degenerating mesonephros") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6908 "dorsal mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--3623 EHDA--3617) (owl-someValuesFrom EHDA--9277 EHDA--9242) (termFormat EnglishLanguage EHDA--473 "primitive ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--10123 "EHDA:3778") (mo-xrefAnalogous EHDA--8040 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5184 "forearm") (mo-xrefAnalogous EHDA--813 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--5920 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2279 "EHDA:619") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4506 "cerebellum primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--797 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--3543 "EHDA:3542") (mo-xrefAnalogous EHDA--4066 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8870 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3567 "EHDA:3566") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1935 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--8932 EHDA--8926) (owl-someValuesFrom EHDA--590 EHDA--584) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4467 "3rd ventricle") (owl-someValuesFrom EHDA--10225 EHDA--10221) (mo-xrefAnalogous EHDA--7793 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9301 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1666 "EHDA:1665") (owl-someValuesFrom EHDA--5362 EHDA--5360) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1788 "somite 16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8335 "EHDA:7123") (owl-someValuesFrom EHDA--8569 EHDA--8564) (mo-xrefAnalogous EHDA--2839 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6442 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7305 "EHDA:6298") (mo-xrefAnalogous EHDA--1660 "EHDA:1094") (mo-xrefAnalogous EHDA--10574 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8314 "pectoralis minor") (mo-xrefAnalogous EHDA--1302 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--6823 EHDA--6379) (mo-xrefAnalogous EHDA--10591 "EHDA:8311") (mo-xrefAnalogous EHDA--6245 "EHDA:6244") (mo-xrefAnalogous EHDA--4826 "EHDA:3864") (owl-someValuesFrom EHDA--8870 EHDA--8869) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1369 "pro-rhombomere a") (mo-xrefAnalogous EHDA--10139 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2231 "EHDA:1583") (owl-someValuesFrom EHDA--4369 EHDA--4368) (mo-xrefAnalogous EHDA--6499 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3898 EHDA--3895) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1970 "diencephalon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--355 "head mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8920 "sulcus limitans") (mo-xrefAnalogous EHDA--9524 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4259 "EHDA:1235") (owl-someValuesFrom EHDA--7356 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--2588 "EHDA:432") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8859 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3665 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--9448 "EHDA:5976") (mo-xrefAnalogous EHDA--10350 "EHDA:3941") (mo-xrefAnalogous EHDA--1672 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--6067 EHDA--6066) (mo-xrefAnalogous EHDA--588 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1177 "somite 10") (mo-xrefAnalogous EHDA--7746 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5408 EHDA--5398) (mo-xrefAnalogous EHDA--3897 "EHDA:1528") (owl-someValuesFrom EHDA--1658 EHDA--1647) (mo-xrefAnalogous EHDA--8112 "EHDA:7016") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2241 "umbilical artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--2136 "EHDA:1504") (mo-xrefAnalogous EHDA--9294 "EHDA:8043") (owl-someValuesFrom EHDA--8770 EHDA--8762) (mo-xrefAnalogous EHDA--5750 "EHDA:5749") (mo-xrefAnalogous EHDA--1349 "EHDA:1348") (owl-someValuesFrom EHDA--3762 EHDA--3757) (owl-someValuesFrom EHDA--9303 EHDA--9302) (mo-xrefAnalogous EHDA--3605 "EHDA:3604") (owl-someValuesFrom EHDA--9441 EHDA--9439) (mo-xrefAnalogous EHDA--2086 "EHDA:2085") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8669 "membraneous part") (mo-xrefAnalogous EHDA--1421 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--6273 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2422 "somite 13") (owl-someValuesFrom EHDA--6072 EHDA--6070) (mo-xrefAnalogous EHDA--2135 "EHDA:1502") (mo-xrefAnalogous EHDA--1608 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--4105 EHDA--4104) (mo-xrefAnalogous EHDA--7416 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--373 "EHDA:372") (termFormat EnglishLanguage EHDA--620 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7952 "future appendix") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3551 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10555 "EHDA:8262") (mo-xrefAnalogous EHDA--6323 "EHDA:6322") (mo-xrefAnalogous EHDA--6713 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6347 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--891 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--2621 "EHDA:1316") (owl-someValuesFrom EHDA--7340 EHDA--7335) (termFormat EnglishLanguage EHDA--511 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4540 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7021 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9750 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7838 "EHDA:1502") (mo-xrefAnalogous EHDA--10542 "EHDA:5031") (owl-someValuesFrom EHDA--4508 EHDA--4505) (mo-xrefAnalogous EHDA--4528 "EHDA:3570") (mo-xrefAnalogous EHDA--7096 "EHDA:5982") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9261 "lower jaw") (mo-xrefAnalogous EHDA--8925 "EHDA:3767") (owl-someValuesFrom EHDA--1470 EHDA--1468) (mo-xrefAnalogous EHDA--2514 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2858 "EHDA:2857") (mo-xrefAnalogous EHDA--10028 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9227 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--268 EHDA--267) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3513 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--3079 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6221 "EHDA:6220") (owl-someValuesFrom EHDA--4880 EHDA--4876) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5430 "3rd ventricle") (owl-someValuesFrom EHDA--9772 EHDA--9741) (owl-someValuesFrom EHDA--6016 EHDA--6015) (owl-someValuesFrom EHDA--4669 EHDA--4666) (mo-xrefAnalogous EHDA--4360 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5547 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3122 "EHDA:585") (mo-xrefAnalogous EHDA--7641 "EHDA:3698") (mo-xrefAnalogous EHDA--9019 "EHDA:7804") (owl-someValuesFrom EHDA--5762 EHDA--5760) (mo-xrefAnalogous EHDA--7952 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4416 EHDA--4414) (mo-xrefAnalogous EHDA--4298 "EHDA:2495") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6488 "hindbrain") (owl-someValuesFrom EHDA--5687 EHDA--5686) (mo-xrefAnalogous EHDA--3940 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6827 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3920 EHDA--3914) (owl-someValuesFrom EHDA--5963 EHDA--5961) (owl-someValuesFrom EHDA--4289 EHDA--4287) (owl-someValuesFrom EHDA--6926 EHDA--6828) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1047 "branchial arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--9382 "EHDA:8146") (owl-someValuesFrom EHDA--5519 EHDA--5515) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7611 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--9452 EHDA--9449) (owl-someValuesFrom EHDA--10553 EHDA--10550) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9986 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5417 "principal vein of lower limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--10335 "EHDA:3917") (mo-xrefAnalogous EHDA--4111 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9697 "EHDA:6248") (owl-someValuesFrom EHDA--6889 EHDA--6828) (mo-xrefAnalogous EHDA--2254 "EHDA:575") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1601 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--10069 "EHDA:3744") (owl-someValuesFrom EHDA--2621 EHDA--2618) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7943 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--5958 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10022 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8888 EHDA--8883) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8532 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--769 "EHDA:768") (owl-someValuesFrom EHDA--5325 EHDA--5284) (owl-someValuesFrom EHDA--7843 EHDA--7839) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3633 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6920 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4992 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1144 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9574 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9405 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--923 "facio-acoustic pVII VIII preganglion complex") (mo-xrefAnalogous EHDA--7224 "EHDA:6136") (owl-someValuesFrom EHDA--8883 EHDA--8882) (mo-xrefAnalogous EHDA--5281 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4744 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1867 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2828 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--1615 "EHDA:579") (mo-xrefAnalogous EHDA--5011 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3814 "intraretinal space") (mo-xrefAnalogous EHDA--6730 "EHDA:5650") (mo-xrefAnalogous EHDA--9989 "EHDA:4494") (mo-xrefAnalogous EHDA--9336 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5869 "EHDA:2183") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10660 "pelvic girdle") (mo-xrefAnalogous EHDA--8613 "EHDA:764") (mo-xrefAnalogous EHDA--81 "stage:CS05a") (mo-xrefAnalogous EHDA--2678 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1218 "EHDA:1217") (owl-someValuesFrom EHDA--10023 EHDA--10020) (owl-someValuesFrom EHDA--9153 EHDA--9147) (mo-xrefAnalogous EHDA--10347 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5779 EHDA--5778) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3511 "neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9245 "salivary gland") (owl-someValuesFrom EHDA--10222 EHDA--10221) (mo-xrefAnalogous EHDA--10487 "EHDA:2203") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2672 "telencephalic vesicle") (mo-xrefAnalogous EHDA--7618 "EHDA:4589") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8300 "quadriceps") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10664 "ischial cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7583 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8976 "EHDA:8975") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7193 "pleural component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10639 "interparietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--1398 "EHDA:1397") (mo-xrefAnalogous EHDA--8654 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10055 "accessory XI") (mo-xrefAnalogous EHDA--10180 "EHDA:7800") (owl-someValuesFrom EHDA--3775 EHDA--3774) (mo-xrefAnalogous EHDA--9669 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8079 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7424 "EHDA:7423") (mo-xrefAnalogous EHDA--8551 "EHDA:394") (mo-xrefAnalogous EHDA--9254 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5095 "branchial membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--9990 "EHDA:3514") (mo-xrefAnalogous EHDA--6291 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4084 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--201 "stage:CS06b") (mo-xrefAnalogous EHDA--4287 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5793 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9738 EHDA--9737) (owl-someValuesFrom EHDA--8972 EHDA--8971) (owl-someValuesFrom EHDA--10165 EHDA--10163) (mo-xrefAnalogous EHDA--7863 "EHDA:4788") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2526 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8127 "EHDA:8126") (mo-xrefAnalogous EHDA--1136 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2506 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5315 "EHDA:3350") (owl-someValuesFrom EHDA--9402 EHDA--9400) (mo-xrefAnalogous EHDA--9235 "EHDA:3961") (owl-someValuesFrom EHDA--6776 EHDA--6775) (mo-xrefAnalogous EHDA--2182 "EHDA:2181") (mo-xrefAnalogous EHDA--6053 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--7446 EHDA--7438) (mo-xrefAnalogous EHDA--5018 "EHDA:1585") (mo-xrefAnalogous EHDA--1198 "EHDA:1197") (mo-xrefAnalogous EHDA--3182 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3216 "EHDA:377") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9663 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5954 "EHDA:4973") (mo-xrefAnalogous EHDA--10249 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7648 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10276 EHDA--10275) (mo-xrefAnalogous EHDA--8233 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1386 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--4100 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7089 EHDA--7087) (mo-xrefAnalogous EHDA--7864 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7692 EHDA--7690) (owl-someValuesFrom EHDA--4913 EHDA--4907) (mo-xrefAnalogous EHDA--5064 "EHDA:5063") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4281 "somite 28") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6624 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3759 "alar column") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6864 "isthmus") (owl-someValuesFrom EHDA--5706 EHDA--5704) (owl-someValuesFrom EHDA--10077 EHDA--10075) (mo-xrefAnalogous EHDA--9807 "EHDA:1275") (mo-xrefAnalogous EHDA--3501 "EHDA:3500") (mo-xrefAnalogous EHDA--6938 "EHDA:3959") (mo-xrefAnalogous EHDA--8238 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8113 "EHDA:7018") (mo-xrefAnalogous EHDA--6911 "EHDA:3913") (mo-xrefAnalogous EHDA--2536 "EHDA:1241") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6354 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7132 "vertebral pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--7174 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4446 "EHDA:818") (mo-xrefAnalogous EHDA--6565 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8418 "EHDA:6100") (mo-xrefAnalogous EHDA--10166 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9377 "nephric duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6333 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7484 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3701 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9099 "EHDA:2931") (mo-xrefAnalogous EHDA--9738 "EHDA:3217") (mo-xrefAnalogous EHDA--8884 "EHDA:3726") (termFormat EnglishLanguage EHDA--678 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3160 "EHDA:1096") (mo-xrefAnalogous EHDA--8272 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4640 EHDA--4638) (owl-someValuesFrom EHDA--1714 EHDA--1708) (termFormat EnglishLanguage EHDA--903 "neural plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--8056 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4505 "EHDA:3524") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7075 "lower") (mo-xrefAnalogous EHDA--7871 "EHDA:2933") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7304 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1083 "EHDA:1082") (mo-xrefAnalogous EHDA--2022 "EHDA:2021") (mo-xrefAnalogous EHDA--7554 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9394 EHDA--9391) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9199 "tail") (mo-xrefAnalogous EHDA--1589 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--7824 EHDA--7823) (owl-someValuesFrom EHDA--9851 EHDA--9849) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10488 "laryngeal cartilages") (mo-xrefAnalogous EHDA--4439 "EHDA:4438") (mo-xrefAnalogous EHDA--4154 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8383 EHDA--8381) (mo-xrefAnalogous EHDA--1607 "EHDA:1040") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7337 "future anterior inferior cerebellar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--1863 "EHDA:394") (mo-xrefAnalogous EHDA--1301 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4918 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--41 EHDA--39) (mo-xrefAnalogous EHDA--10259 "EHDA:3834") (mo-xrefAnalogous EHDA--256 "stage:CS08") (owl-someValuesFrom EHDA--2600 EHDA--2569) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1706 "head mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7488 "principal vein of upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--443 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4709 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1542 EHDA--1541) (mo-xrefAnalogous EHDA--9575 "EHDA:1022") (mo-xrefAnalogous EHDA--9004 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--119 "stage:CS05c") (mo-xrefAnalogous EHDA--653 "EHDA:177") (owl-someValuesFrom EHDA--145 EHDA--143) (owl-someValuesFrom EHDA--228 EHDA--226) (mo-xrefAnalogous EHDA--9580 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2420 EHDA--2419) (owl-someValuesFrom EHDA--1119 EHDA--1117) (mo-xrefAnalogous EHDA--1599 "EHDA:1024") (owl-someValuesFrom EHDA--1692 EHDA--1691) (mo-xrefAnalogous EHDA--10150 "EHDA:7761") (owl-someValuesFrom EHDA--5013 EHDA--5011) (mo-xrefAnalogous EHDA--6517 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--6213 EHDA--6211) (mo-xrefAnalogous EHDA--2270 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--3952 EHDA--3950) (mo-xrefAnalogous EHDA--955 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--3713 "EHDA:3712") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7490 "subcardinal vein") (owl-someValuesFrom EHDA--10623 EHDA--10622) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7674 "spinal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--8465 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7934 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8605 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--485 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--4888 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5732 "EHDA:4770") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9002 "cochlear duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--10212 "EHDA:9043") (mo-xrefAnalogous EHDA--7888 "EHDA:2951") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6185 "knee") (mo-xrefAnalogous EHDA--9579 "EHDA:1030") (termFormat EnglishLanguage EHDA--501 "sensory organ") (termFormat EnglishLanguage EHDA--167 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--3857 "EHDA:2955") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5426 "central nervous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--7437 "EHDA:7436") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6509 "superior mesenteric vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8174 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8310 "EHDA:8309") (owl-someValuesFrom EHDA--5799 EHDA--5753) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1388 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1124 "otic neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--10035 EHDA--10033) (owl-someValuesFrom EHDA--6418 EHDA--6381) (owl-someValuesFrom EHDA--553 EHDA--13) (owl-someValuesFrom EHDA--4907 EHDA--4900) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5722 "surface epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9779 "EHDA:3350") (mo-xrefAnalogous Lung "EHDA:2205") (mo-xrefAnalogous EHDA--4917 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2535 EHDA--2534) (owl-someValuesFrom EHDA--7544 EHDA--7510) (mo-xrefAnalogous EHDA--10244 "EHDA:6803") (mo-xrefAnalogous EHDA--8736 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9611 EHDA--9609) (mo-xrefAnalogous EHDA--9321 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4916 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1800 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--331 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--8485 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5038 "hyoid pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--1713 "EHDA:665") (mo-xrefAnalogous EHDA--9327 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6942 EHDA--6940) (mo-xrefAnalogous EHDA--6546 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--2942 EHDA--2938) (owl-someValuesFrom EHDA--2381 EHDA--2377) (mo-xrefAnalogous EHDA--5449 "EHDA:5448") (mo-xrefAnalogous EHDA--8821 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2919 "EHDA:2918") (mo-xrefAnalogous EHDA--10277 "EHDA:9127") (owl-someValuesFrom EHDA--4382 EHDA--4381) (mo-xrefAnalogous EHDA--10432 "EHDA:6990") (owl-someValuesFrom EHDA--2924 EHDA--2907) (owl-someValuesFrom EHDA--8803 EHDA--8802) (mo-xrefAnalogous EHDA--7820 "EHDA:4739") (mo-xrefAnalogous EHDA--7445 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2680 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10140 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6767 "EHDA:4730") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2115 "vagal X preganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10075 "spinal cord") (mo-xrefAnalogous EHDA--3251 "EHDA:1199") (owl-someValuesFrom EHDA--6951 EHDA--6949) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2133 "neural ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7902 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8466 EHDA--8464) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8918 "basal columns") (mo-xrefAnalogous EHDA--6415 "EHDA:2558") (mo-xrefAnalogous EHDA--9879 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7769 EHDA--7767) (owl-someValuesFrom EHDA--8871 EHDA--8870) (owl-someValuesFrom EHDA--4901 EHDA--4900) (owl-someValuesFrom EHDA--743 EHDA--570) (mo-xrefAnalogous EHDA--7874 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1280 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4208 "EHDA:3217") (owl-someValuesFrom EHDA--55 EHDA--47) (mo-xrefAnalogous EHDA--8498 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4884 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--1704 "EHDA:1703") (owl-someValuesFrom EHDA--272 EHDA--270) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6640 "primary meninx") (mo-xrefAnalogous EHDA--9883 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7877 EHDA--7875) (mo-xrefAnalogous EHDA--6107 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--469 EHDA--465) (owl-someValuesFrom EHDA--441 EHDA--439) (mo-xrefAnalogous EHDA--5365 "EHDA:3404") (mo-xrefAnalogous EHDA--2264 "EHDA:595") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6589 "olfactory cortex") (mo-xrefAnalogous EHDA--3098 "EHDA:1026") (mo-xrefAnalogous EHDA--1646 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10435 "hepatic sinusoids") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8155 "primordial germ cells") (mo-xrefAnalogous EHDA--10114 "EHDA:6719") (owl-someValuesFrom EHDA--8239 EHDA--8237) (mo-xrefAnalogous EHDA--6011 "EHDA:6010") (mo-xrefAnalogous EHDA--8838 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6833 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8668 "EHDA:2605") (mo-xrefAnalogous EHDA--10081 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9644 EHDA--9643) (mo-xrefAnalogous EHDA--8610 "EHDA:5328") (mo-xrefAnalogous EHDA--9626 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4307 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4554 EHDA--4551) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1462 "caudal neuropore") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10400 "palatal shelf") (owl-someValuesFrom EHDA--5513 EHDA--5505) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5748 "anal region") (owl-someValuesFrom EHDA--3455 EHDA--3444) (mo-xrefAnalogous EHDA--7909 "EHDA:2979") (mo-xrefAnalogous EHDA--4346 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10386 "tooth") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9778 "superior mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5661 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8890 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9109 "dorsal meso-duodenum") (owl-someValuesFrom EHDA--10489 EHDA--10488) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5888 "hepatic duct") (owl-someValuesFrom EHDA--5605 EHDA--5604) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7378 "blood") (mo-xrefAnalogous EHDA--5188 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8897 "mandibular division") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4625 "ophthalmic division") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7750 "external ear") (owl-someValuesFrom EHDA--6780 EHDA--6779) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2564 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--2306 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10467 "EHDA:8122") (mo-xrefAnalogous EHDA--8417 "EHDA:6098") (mo-xrefAnalogous EHDA--7810 "EHDA:5697") (mo-xrefAnalogous EHDA--8510 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5073 EHDA--5068) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6407 "intersegmental artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6336 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--9730 EHDA--9694) (mo-xrefAnalogous EHDA--9977 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10073 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--87 EHDA--86) (mo-xrefAnalogous EHDA--4264 "EHDA:1811") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3025 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9863 "EHDA:8679") (mo-xrefAnalogous EHDA--785 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--85 "EHDA:50") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1901 "septum primum") (owl-someValuesFrom EHDA--7577 EHDA--7576) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5129 "omental bursa") (termFormat EnglishLanguage EHDA--419 "blood") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10574 "triceps") (mo-xrefAnalogous EHDA--7573 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1019 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8648 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2901 "EHDA:500") (owl-someValuesFrom EHDA--5079 EHDA--5078) (mo-xrefAnalogous EHDA--6019 "EHDA:5055") (owl-someValuesFrom EHDA--192 EHDA--191) (mo-xrefAnalogous EHDA--2375 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--1050 EHDA--1049) (owl-someValuesFrom EHDA--3390 EHDA--3386) (mo-xrefAnalogous EHDA--3537 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8898 "maxillary division") (owl-someValuesFrom EHDA--576 EHDA--574) (mo-xrefAnalogous EHDA--2986 "EHDA:2985") (owl-someValuesFrom EHDA--1260 EHDA--1259) (termFormat EnglishLanguage EHDA--169 "mesoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7240 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1043 EHDA--1041) (mo-xrefAnalogous EHDA--5334 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--5604 EHDA--5426) (owl-someValuesFrom EHDA--3107 EHDA--3096) (mo-xrefAnalogous EHDA--4102 "EHDA:1098") (mo-xrefAnalogous EHDA--9984 "EHDA:5480") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6408 "mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8997 "EHDA:4708") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2710 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8240 "pre-cartilage rings") (mo-xrefAnalogous EHDA--7812 "EHDA:6772") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5664 "ear") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2702 "cerebellum primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4441 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3099 EHDA--3098) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8430 "metacarpus pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--8678 EHDA--8551) (mo-xrefAnalogous EHDA--10516 "EHDA:8207") (owl-someValuesFrom EHDA--3651 EHDA--3645) (owl-someValuesFrom EHDA--8329 EHDA--8327) (owl-someValuesFrom EHDA--2167 EHDA--2139) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10555 "internal") (mo-xrefAnalogous EHDA--5431 "EHDA:3476") (mo-xrefAnalogous EHDA--10334 "EHDA:3915") (mo-xrefAnalogous EHDA--6410 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1611 "EHDA:571") (owl-someValuesFrom EHDA--7402 EHDA--7401) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10274 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7340 "EHDA:5292") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3649 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--7503 EHDA--7501) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6229 "shoulder") (mo-xrefAnalogous EHDA--1668 "EHDA:1667") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2202 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6979 "future common hepatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--9435 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7728 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6941 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7756 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5640 "nerve trunk") (mo-xrefAnalogous EHDA--7251 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8558 "external carotid") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9221 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3106 "EHDA:3105") (mo-xrefAnalogous EHDA--9528 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5183 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8258 "EHDA:5986") (mo-xrefAnalogous EHDA--6380 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3357 EHDA--3332) (mo-xrefAnalogous EHDA--2411 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--6400 EHDA--6381) (owl-someValuesFrom EHDA--5226 EHDA--5219) (mo-xrefAnalogous EHDA--1501 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5415 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6673 "olfactory I") (mo-xrefAnalogous EHDA--4219 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9549 "EHDA:9548") (mo-xrefAnalogous EHDA--7996 "EHDA:7995") (mo-xrefAnalogous EHDA--4597 "EHDA:3702") (mo-xrefAnalogous EHDA--8647 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9658 Leg) (mo-xrefAnalogous EHDA--5727 "EHDA:4765") (owl-someValuesFrom EHDA--7912 EHDA--7896) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4920 "oral region") (owl-someValuesFrom EHDA--2101 EHDA--2095) (mo-xrefAnalogous EHDA--4762 "EHDA:4761") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2964 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--4430 EHDA--4429) (mo-xrefAnalogous EHDA--6429 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7306 "EHDA:6300") (owl-someValuesFrom EHDA--1106 EHDA--1105) (mo-xrefAnalogous EHDA--4541 "EHDA:3596") (owl-someValuesFrom EHDA--2843 EHDA--2839) (mo-xrefAnalogous EHDA--3250 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2032 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--635 "EHDA:295") (mo-xrefAnalogous EHDA--1487 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3328 "EHDA:740") (mo-xrefAnalogous EHDA--3950 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9926 "periderm") (owl-someValuesFrom EHDA--3429 EHDA--3426) (mo-xrefAnalogous EHDA--616 "EHDA:615") (mo-xrefAnalogous EHDA--10234 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2952 EHDA--2948) (mo-xrefAnalogous EHDA--10330 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8421 "EHDA:7206") (mo-xrefAnalogous EHDA--5463 "EHDA:3496") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4429 "cardinal vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--1083 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--10009 EHDA--10006) (mo-xrefAnalogous EHDA--10179 "EHDA:7798") (mo-xrefAnalogous EHDA--6671 "EHDA:3736") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6058 "future crura") (mo-xrefAnalogous EHDA--5123 "EHDA:2324") (mo-xrefAnalogous EHDA--7333 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3603 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9027 "malleus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10364 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3351 "mesonephric artery") (owl-someValuesFrom EHDA--8902 EHDA--8883) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4378 "right part") (mo-xrefAnalogous EHDA--4612 "EHDA:2849") (owl-someValuesFrom EHDA--7441 EHDA--7438) (mo-xrefAnalogous EHDA--8609 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2423 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1480 "glossopharyngeal IX preganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--10355 "EHDA:3951") (mo-xrefAnalogous EHDA--1242 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--6117 EHDA--6115) (mo-xrefAnalogous EHDA--4356 "EHDA:4355") (mo-xrefAnalogous EHDA--6235 "EHDA:6234") (mo-xrefAnalogous EHDA--8602 "EHDA:5321") (mo-xrefAnalogous EHDA--3645 "EHDA:3644") (mo-xrefAnalogous EHDA--10607 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10236 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous Right "EHDA:4438") (mo-xrefAnalogous EHDA--1268 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8046 "tooth") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4614 "cranial") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6081 "omental bursa") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3286 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8791 "telencephalon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3467 "nervous system") (owl-someValuesFrom EHDA--783 EHDA--779) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10245 "olfactory") (mo-xrefAnalogous EHDA--7247 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10095 EHDA--10094) (mo-xrefAnalogous EHDA--3188 "EHDA:2333") (mo-xrefAnalogous EHDA--139 "stage:CS06a") (owl-someValuesFrom EHDA--5284 EHDA--5283) (owl-someValuesFrom EHDA--34 EHDA--3) (owl-someValuesFrom EHDA--421 EHDA--395) (mo-xrefAnalogous EHDA--2132 "EHDA:1496") (mo-xrefAnalogous EHDA--6693 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--7470 EHDA--7452) (mo-xrefAnalogous EHDA--5379 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7636 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6948 "pituitary") (mo-xrefAnalogous EHDA--10325 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9457 "erector spinae") (mo-xrefAnalogous EHDA--6770 "EHDA:5697") (owl-someValuesFrom EHDA--10130 EHDA--10129) (mo-xrefAnalogous EHDA--9900 "EHDA:8712") (mo-xrefAnalogous EHDA--7414 "EHDA:7413") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8332 "cervical region") (owl-someValuesFrom EHDA--353 EHDA--352) (mo-xrefAnalogous EHDA--3541 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1869 "common") (mo-xrefAnalogous EHDA--5852 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4564 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3793 "EHDA:3792") (mo-xrefAnalogous EHDA--6091 "EHDA:2351") (owl-someValuesFrom EHDA--992 EHDA--990) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4000 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--7280 "EHDA:6246") (owl-someValuesFrom EHDA--2854 EHDA--2852) (mo-xrefAnalogous EHDA--4527 "EHDA:3568") (mo-xrefAnalogous EHDA--10529 "EHDA:2219") (owl-someValuesFrom EHDA--2958 EHDA--2956) (mo-xrefAnalogous EHDA--10360 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6046 EHDA--6045) (owl-someValuesFrom EHDA--9805 EHDA--9803) (mo-xrefAnalogous EHDA--151 "EHDA:150") (owl-someValuesFrom EHDA--9742 EHDA--9741) (owl-someValuesFrom EHDA--1345 EHDA--1340) (mo-xrefAnalogous EHDA--6683 "EHDA:2863") (mo-xrefAnalogous EHDA--5523 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7788 "EHDA:7787") (owl-someValuesFrom EHDA--1065 EHDA--1063) (mo-xrefAnalogous EHDA--6799 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7209 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--1167 EHDA--1165) (owl-someValuesFrom EHDA--3571 EHDA--3559) (mo-xrefAnalogous EHDA--5722 "EHDA:4755") (mo-xrefAnalogous EHDA--7966 "EHDA:3941") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3438 "right part") (owl-someValuesFrom EHDA--1580 EHDA--1506) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7282 "metacarpus pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2922 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--8022 "EHDA:8021") (mo-xrefAnalogous EHDA--9700 "EHDA:6254") (mo-xrefAnalogous EHDA--8760 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2435 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7839 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3164 EHDA--3163) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6533 "basal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--6147 "EHDA:6146") (mo-xrefAnalogous EHDA--3892 "EHDA:3001") (owl-someValuesFrom EHDA--3160 EHDA--3159) (owl-someValuesFrom EHDA--10464 EHDA--10462) (owl-someValuesFrom EHDA--8780 EHDA--8778) (mo-xrefAnalogous EHDA--5951 "EHDA:4967") (mo-xrefAnalogous EHDA--4312 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1133 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage Right "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--9140 "EHDA:9139") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3923 "primordial germ cells") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2844 "trigeminal V ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--3717 "EHDA:2838") (owl-someValuesFrom EHDA--9556 Skeleton) (owl-someValuesFrom EHDA--1325 EHDA--1244) (mo-xrefAnalogous EHDA--4272 "EHDA:1827") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8598 "ophthalmic artery") (owl-someValuesFrom EHDA--10522 EHDA--10521) (mo-xrefAnalogous EHDA--5887 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4216 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9879 "EHDA:9878") (mo-xrefAnalogous EHDA--10159 "EHDA:4710") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9052 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8612 "heart") (owl-someValuesFrom EHDA--8707 EHDA--8705) (owl-someValuesFrom EHDA--3060 EHDA--3059) (mo-xrefAnalogous EHDA--7023 "EHDA:5927") (mo-xrefAnalogous EHDA--1756 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--8358 EHDA--8352) (mo-xrefAnalogous EHDA--991 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--5001 "EHDA:3072") (mo-xrefAnalogous EHDA--10426 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4121 "future crura") (mo-xrefAnalogous EHDA--6195 "EHDA:6194") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7709 "basal columns") (mo-xrefAnalogous EHDA--9488 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2264 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--10180 EHDA--10178) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7140 "chondrocranium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7381 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--2315 EHDA--2314) (owl-someValuesFrom EHDA--4558 EHDA--4556) (owl-someValuesFrom EHDA--9769 EHDA--9767) (owl-someValuesFrom EHDA--8064 EHDA--8059) (owl-someValuesFrom EHDA--3112 EHDA--3111) (mo-xrefAnalogous EHDA--6368 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2233 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--1875 EHDA--1873) (owl-someValuesFrom Blood EHDA--9740) (mo-xrefAnalogous EHDA--6092 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7193 "EHDA:2345") (mo-xrefAnalogous EHDA--4114 "EHDA:249") (mo-xrefAnalogous EHDA--8817 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2706 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7364 "ophthalmic artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9788 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--43 "epiblast") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3067 "endothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4157 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5067 "extraembryonic component") (owl-someValuesFrom EHDA--7947 EHDA--7945) (mo-xrefAnalogous EHDA--375 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--7045 EHDA--7038) (mo-xrefAnalogous EHDA--10484 "EHDA:8154") (owl-someValuesFrom EHDA--3993 EHDA--3989) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1730 "somite 03") (mo-xrefAnalogous EHDA--3007 "EHDA:526") (owl-someValuesFrom EHDA--2461 EHDA--2397) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8411 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5181 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4717 "EHDA:4716") (owl-someValuesFrom EHDA--1175 EHDA--1173) (mo-xrefAnalogous EHDA--3164 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3173 "EHDA:249") (owl-someValuesFrom EHDA--6988 EHDA--6984) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10001 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2772 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1534 "EHDA:1533") (owl-someValuesFrom EHDA--5711 EHDA--5709) (owl-someValuesFrom EHDA--234 EHDA--233) (owl-someValuesFrom EHDA--2297 EHDA--2285) (owl-someValuesFrom EHDA--5260 EHDA--5259) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2541 "1st arch artery") (owl-someValuesFrom EHDA--8614 EHDA--8613) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9369 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10577 "extensor leg muscle group") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2372 "optic neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3362 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--4818 EHDA--4817) (mo-xrefAnalogous EHDA--7741 "EHDA:5652") (owl-someValuesFrom EHDA--8834 EHDA--8830) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6961 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7276 EHDA--7274) (mo-xrefAnalogous EHDA--6479 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10473 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1071 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7283 "EHDA:6252") (owl-someValuesFrom EHDA--4823 EHDA--4822) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7685 "mandibular division") (owl-someValuesFrom EHDA--4905 EHDA--4902) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2237 "node") (mo-xrefAnalogous EHDA--743 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8617 "common atrial chamber") (mo-xrefAnalogous EHDA--2140 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--6087 EHDA--6081) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9600 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--5742 "EHDA:4790") (mo-xrefAnalogous EHDA--1940 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--117 "amnioblasts") (mo-xrefAnalogous EHDA--9653 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5244 "EHDA:1845") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2457 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2354 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3274 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10363 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8274 EHDA--8245) (owl-someValuesFrom EHDA--9512 EHDA--9511) (mo-xrefAnalogous EHDA--10343 "EHDA:3928") (mo-xrefAnalogous EHDA--1369 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8487 "EHDA:6222") (owl-someValuesFrom EHDA--2376 EHDA--2368) (mo-xrefAnalogous EHDA--6604 "EHDA:5502") (owl-someValuesFrom EHDA--6884 EHDA--6883) (owl-someValuesFrom EHDA--8374 EHDA--22) (mo-xrefAnalogous EHDA--7900 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10455 EHDA--10449) (mo-xrefAnalogous EHDA--5247 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4510 "basal plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5864 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8331 "axial skeleton") (mo-xrefAnalogous EHDA--8517 "EHDA:6272") (owl-someValuesFrom EHDA--7380 EHDA--7379) (termFormat EnglishLanguage EHDA--710 "somite 07") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5357 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1586 "EHDA:1585") (owl-someValuesFrom EHDA--7629 EHDA--7628) (mo-xrefAnalogous EHDA--6103 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--191 "cavities") (owl-someValuesFrom EHDA--8547 EHDA--8546) (mo-xrefAnalogous EHDA--7091 "EHDA:7090") (mo-xrefAnalogous EHDA--3722 "EHDA:2847") (mo-xrefAnalogous EHDA--6687 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8830 "EHDA:3688") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2579 "endocardial tissue") (owl-someValuesFrom EHDA--8004 EHDA--7996) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4103 "4th arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--2102 "EHDA:910") (mo-xrefAnalogous EHDA--8990 "EHDA:7763") (owl-someValuesFrom EHDA--6362 EHDA--6331) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8186 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1804 "somite 21") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6476 "endocardial lining") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3183 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--10517 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7122 EHDA--7120) (owl-someValuesFrom EHDA--3050 EHDA--3044) (mo-xrefAnalogous EHDA--9233 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5048 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6177 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4453 EHDA--4428) (owl-someValuesFrom EHDA--10302 EHDA--10297) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5283 "cardiovascular system") (owl-someValuesFrom EHDA--1326 EHDA--1325) (mo-xrefAnalogous EHDA--2856 "EHDA:2855") (mo-xrefAnalogous EHDA--10581 "EHDA:8297") (owl-someValuesFrom EHDA--7648 EHDA--7646) (mo-xrefAnalogous EHDA--10314 "EHDA:2161") (mo-xrefAnalogous EHDA--95 "EHDA:94") (owl-someValuesFrom EHDA--9172 EHDA--9170) (mo-xrefAnalogous EHDA--2848 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4557 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--6828 EHDA--6824) (mo-xrefAnalogous EHDA--6808 "EHDA:6807") (owl-someValuesFrom EHDA--4937 EHDA--4936) (mo-xrefAnalogous EHDA--9212 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6113 EHDA--6109) (mo-xrefAnalogous EHDA--6811 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7403 "septum secundum") (mo-xrefAnalogous EHDA--9136 "EHDA:9135") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7414 "ductus arteriosus") (owl-someValuesFrom EHDA--8424 EHDA--8422) (mo-xrefAnalogous EHDA--4083 "EHDA:619") (mo-xrefAnalogous EHDA--5127 "EHDA:2331") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5983 "axial muscle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7549 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--1456 "EHDA:890") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7582 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4837 "lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6929 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1175 "EHDA:1174") (owl-someValuesFrom EHDA--9128 ThyroidGland) (mo-xrefAnalogous EHDA--10495 "EHDA:8167") (mo-xrefAnalogous EHDA--4358 "EHDA:4357") (owl-someValuesFrom EHDA--230 EHDA--229) (owl-someValuesFrom EHDA--5553 EHDA--5552) (mo-xrefAnalogous EHDA--3056 "EHDA:2199") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7521 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--10367 EHDA--10251) (mo-xrefAnalogous EHDA--9309 "EHDA:3053") (mo-xrefAnalogous EHDA--4658 "EHDA:4657") (mo-xrefAnalogous EHDA--3936 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10412 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8274 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7435 "pulmonary valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--5110 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--1487 EHDA--1486) (mo-xrefAnalogous EHDA--2153 "EHDA:2152") (mo-xrefAnalogous EHDA--8760 "EHDA:4475") (mo-xrefAnalogous EHDA--616 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7126 "vertebraeC3-C7") (mo-xrefAnalogous EHDA--9964 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8706 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7687 "ophthalmic division") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3369 "blood") (owl-someValuesFrom EHDA--10373 EHDA--10369) (owl-someValuesFrom EHDA--1392 EHDA--1384) (termFormat EnglishLanguage EHDA--545 "stomatodaeum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9105 "rostral part") (mo-xrefAnalogous EHDA--9950 "EHDA:7534") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9284 "palatal shelf") (mo-xrefAnalogous EHDA--6017 "EHDA:5051") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6396 "anterior cerebral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5129 "EHDA:2335") (mo-xrefAnalogous EHDA--10406 "EHDA:8039") (owl-someValuesFrom EHDA--5082 EHDA--5079) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3911 "ventral mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--4017 EHDA--4015) (owl-someValuesFrom EHDA--10534 EHDA--10530) (mo-xrefAnalogous EHDA--1792 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6725 "EHDA:3776") (mo-xrefAnalogous EHDA--9347 "EHDA:9346") (owl-someValuesFrom EHDA--7563 EHDA--7562) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6221 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--495 EHDA--487) (mo-xrefAnalogous EHDA--2738 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7883 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6390 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--675 "EHDA:674") (mo-xrefAnalogous EHDA--1089 "EHDA:1088") (owl-someValuesFrom EHDA--5016 EHDA--5009) (mo-xrefAnalogous EHDA--4931 "EHDA:3987") (owl-someValuesFrom EHDA--2596 EHDA--2591) (owl-someValuesFrom EHDA--2530 EHDA--2528) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10461 "reproductive system") (owl-someValuesFrom EHDA--3226 EHDA--3225) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6328 "trunk mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7100 "EHDA:5990") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6955 "future pars tuberalis") (owl-someValuesFrom EHDA--2444 EHDA--2443) (mo-xrefAnalogous EHDA--262 "EHDA:181") (mo-xrefAnalogous EHDA--4653 "EHDA:2893") (owl-someValuesFrom EHDA--9081 EHDA--9080) (mo-xrefAnalogous EHDA--198 "EHDA:154") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7760 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--9078 Retina) (mo-xrefAnalogous EHDA--1185 "EHDA:729") (mo-xrefAnalogous EHDA--733 "EHDA:389") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10531 "main bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--9012 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9267 "mandible") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3754 "neural tube") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9361 "clitoris") (mo-xrefAnalogous EHDA--8957 "EHDA:3778") (mo-xrefAnalogous EHDA--5975 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--3988 EHDA--3986) (mo-xrefAnalogous EHDA--1921 "EHDA:1920") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4062 "mandibular component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3249 "somite 14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9305 "gall bladder") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10117 "superior mesenteric ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2696 "future metencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--5425 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5811 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--759 "EHDA:758") (owl-someValuesFrom EHDA--3533 EHDA--3525) (mo-xrefAnalogous EHDA--1289 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--1659 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6694 "alar columns") (mo-xrefAnalogous EHDA--4248 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--10273 EHDA--10272) (mo-xrefAnalogous EHDA--8427 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9174 EHDA--9173) (mo-xrefAnalogous EHDA--634 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--9727 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5712 EHDA--5709) (owl-someValuesFrom EHDA--1717 EHDA--1716) (owl-someValuesFrom EHDA--4024 EHDA--4020) (termFormat EnglishLanguage EHDA--845 "future diencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--7841 "EHDA:7840") (mo-xrefAnalogous EHDA--7406 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1869 "EHDA:1251") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9551 "ethmoid bone primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1716 "EHDA:364") (owl-someValuesFrom EHDA--2561 EHDA--2539) (owl-someValuesFrom EHDA--8267 EHDA--8266) (owl-someValuesFrom EHDA--608 EHDA--574) (mo-xrefAnalogous EHDA--7296 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10078 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5373 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3996 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2445 EHDA--2443) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9656 "tarsus cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--739 "EHDA:738") (termFormat EnglishLanguage EHDA--647 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--178 "stage:CS06b") (owl-someValuesFrom EHDA--6774 EHDA--6738) (mo-xrefAnalogous EHDA--7892 "EHDA:2959") (mo-xrefAnalogous EHDA--8573 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4524 "EHDA:3562") (mo-xrefAnalogous EHDA--3553 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10572 "EHDA:8283") (mo-xrefAnalogous EHDA--5139 "EHDA:132") (mo-xrefAnalogous EHDA--401 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3946 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9238 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6261 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4628 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7118 "EHDA:5051") (mo-xrefAnalogous EHDA--7760 "EHDA:4696") (mo-xrefAnalogous EHDA--1954 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1154 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--7975 "EHDA:3959") (owl-someValuesFrom EHDA--9958 Hypothalamus) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9401 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom Female EHDA--9358) (mo-xrefAnalogous EHDA--6885 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2559 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3255 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4871 "EHDA:4870") (owl-someValuesFrom EHDA--10430 EHDA--10427) (mo-xrefAnalogous EHDA--1047 "stage:CS11") (mo-autoGeneratedBy "DAG-Edit 1.419 rev 3") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9173 "foregut-midgut junction") (mo-xrefAnalogous EHDA--4807 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6044 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--5166 EHDA--5152) (mo-xrefAnalogous EHDA--3388 "EHDA:3387") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6482 "endocardial lining") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4071 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--5823 EHDA--5821) (owl-someValuesFrom EHDA--4952 EHDA--4950) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10429 "parenchyma") (owl-someValuesFrom EHDA--1116 EHDA--1115) (mo-xrefAnalogous EHDA--7638 "EHDA:5524") (mo-xrefAnalogous EHDA--5718 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5952 "right lung") (owl-someValuesFrom EHDA--7388 EHDA--7386) (mo-xrefAnalogous EHDA--5696 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--3346 EHDA--3332) (owl-someValuesFrom EHDA--3956 EHDA--3950) (mo-xrefAnalogous EHDA--1741 "EHDA:684") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8334 "primitive atlas") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5423 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--1254 EHDA--1250) (owl-someValuesFrom EHDA--6349 EHDA--6347) (mo-xrefAnalogous EHDA--10248 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2388 EHDA--2387) (owl-someValuesFrom EHDA--9265 EHDA--9261) (mo-xrefAnalogous EHDA--9588 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3225 EHDA--3221) (mo-xrefAnalogous EHDA--9417 "EHDA:8199") (owl-someValuesFrom EHDA--4226 EHDA--4224) (mo-xrefAnalogous EHDA--2810 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5242 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5083 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8719 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6779 "EHDA:4737") (owl-someValuesFrom EHDA--8131 EHDA--8125) (mo-xrefAnalogous EHDA--2008 "EHDA:2007") (mo-xrefAnalogous EHDA--2409 "EHDA:715") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9801 "common atrial chamber") (owl-someValuesFrom EHDA--1421 EHDA--1419) (owl-someValuesFrom EHDA--3093 EHDA--3084) (owl-someValuesFrom EHDA--1730 EHDA--1717) (owl-someValuesFrom EHDA--529 EHDA--527) (owl-someValuesFrom EHDA--533 EHDA--519) (mo-xrefAnalogous EHDA--7919 "EHDA:4846") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2698 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--673 "EHDA:368") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4820 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6189 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9159 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2431 EHDA--2397) (owl-someValuesFrom EHDA--9238 EHDA--9236) (owl-someValuesFrom EHDA--3064 EHDA--3060) (owl-someValuesFrom EHDA--7264 EHDA--7260) (owl-someValuesFrom EHDA--4964 EHDA--4958) (mo-xrefAnalogous EHDA--4017 "EHDA:2217") (mo-xrefAnalogous EHDA--1234 "EHDA:1233") (mo-xrefAnalogous EHDA--8308 "EHDA:8307") (owl-someValuesFrom EHDA--1716 EHDA--1706) (mo-xrefAnalogous EHDA--8302 "EHDA:5043") (mo-xrefAnalogous EHDA--8135 "EHDA:8134") (mo-xrefAnalogous EHDA--473 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--8093 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4847 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1994 "EHDA:1993") (mo-xrefAnalogous EHDA--8216 "EHDA:8215") (mo-xrefAnalogous EHDA--10643 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8696 "EHDA:7461") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10190 "stapedius muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--3036 "EHDA:3035") (mo-xrefAnalogous EHDA--9745 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3027 "EHDA:981") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4554 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--6606 "EHDA:5506") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5359 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--948 EHDA--947) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3018 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7907 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2229 EHDA--2137) (owl-someValuesFrom EHDA--3491 EHDA--3487) (mo-xrefAnalogous EHDA--4607 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6956 "mandibular process") (owl-someValuesFrom EHDA--8264 EHDA--8257) (mo-xrefAnalogous EHDA--7867 "EHDA:512") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6712 "nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4169 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6243 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3123 EHDA--3121) (mo-xrefAnalogous EHDA--7786 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9671 "upper leg") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3191 "mesothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6399 "middle cerebral artery") (owl-someValuesFrom EHDA--1645 EHDA--1644) (mo-xrefAnalogous EHDA--4209 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--457 "EHDA:456") (mo-xrefAnalogous EHDA--8670 "EHDA:2607") (mo-xrefAnalogous EHDA--2416 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4569 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6383 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9117 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2958 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9905 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7951 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--8621 EHDA--8619) (owl-someValuesFrom EHDA--4929 EHDA--4925) (mo-xrefAnalogous EHDA--2175 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7996 "lower jaw") (mo-xrefAnalogous EHDA--1962 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10080 "EHDA:7699") (mo-xrefAnalogous EHDA--9821 "EHDA:2586") (owl-someValuesFrom EHDA--1495 EHDA--1492) (mo-xrefAnalogous EHDA--4713 "EHDA:4712") (owl-someValuesFrom EHDA--9818 EHDA--9817) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9515 "coccygeal region") (owl-someValuesFrom EHDA--10141 EHDA--10137) (mo-xrefAnalogous EHDA--7633 "EHDA:5514") (mo-xrefAnalogous EHDA--9025 "EHDA:9024") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8141 "nephric duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--311 "future prosencephalon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10095 "autonomic") (mo-xrefAnalogous EHDA--9358 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9217 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10206 "surface epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4040 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4428 "venous system") (owl-someValuesFrom EHDA--10206 EHDA--10200) (mo-xrefAnalogous EHDA--6333 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7826 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6239 EHDA--6235) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5234 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4952 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--8511 EHDA--8508) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8534 "interdigital region between digits 2 and 3") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2708 "basal plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--2132 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--1019 "EHDA:185") (mo-xrefAnalogous EHDA--5572 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4922 EHDA--4921) (mo-xrefAnalogous EHDA--9683 "EHDA:6222") (mo-xrefAnalogous EHDA--6403 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5314 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--157 EHDA--151) (mo-xrefAnalogous EHDA--10639 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5678 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1325 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4672 "brachial plexus") (owl-someValuesFrom EHDA--321 EHDA--319) (mo-xrefAnalogous EHDA--10221 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9078 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6908 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10219 "tunica vasculosa lentis") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10249 "vomeronasal organ") (mo-xrefAnalogous EHDA--6490 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6437 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--6407 "EHDA:4340") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5612 "basal columns") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8718 "primary head vein") (owl-someValuesFrom EHDA--6141 EHDA--6139) (mo-xrefAnalogous EHDA--4448 "EHDA:4447") (owl-someValuesFrom EHDA--6875 EHDA--6873) (mo-xrefAnalogous EHDA--7666 "EHDA:6653") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3130 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--10310 EHDA--10308) (mo-xrefAnalogous EHDA--2928 "EHDA:1504") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3401 "right venous valve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8298 "peroneus") (owl-someValuesFrom EHDA--4314 EHDA--4211) (owl-someValuesFrom EHDA--5154 EHDA--5152) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3321 "somite 38") (mo-xrefAnalogous EHDA--8876 "EHDA:2845") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7318 "carpus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--897 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--2750 EHDA--2742) (mo-xrefAnalogous EHDA--3962 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2534 "septum transversum") (mo-xrefAnalogous EHDA--5087 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7779 EHDA--7777) (mo-xrefAnalogous EHDA--10090 "EHDA:4647") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8397 "mesothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8879 "vestibulocochlear VIII ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--762 "EHDA:418") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9066 "lens fibres") (owl-someValuesFrom EHDA--7797 EHDA--7781) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6500 "ductus venosus") (mo-xrefAnalogous EHDA--7456 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4911 "EHDA:3957") (subclass EHDA--20 Human) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6349 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1376 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--10361 "EHDA:3963") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7158 "vascular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--10444 "EHDA:5913") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7627 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7715 "peripheral nervous system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3281 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4219 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2396 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--9336 EHDA--9327) (mo-xrefAnalogous EHDA--9988 "EHDA:5488") (mo-xrefAnalogous EHDA--8643 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4165 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9215 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5158 "EHDA:5157") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8272 "sterno-mastoid pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--5807 "EHDA:3005") (owl-someValuesFrom EHDA--2447 EHDA--2446) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7113 "rhomboid pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--7379 "EHDA:420") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8599 "posterior communicating artery") (owl-someValuesFrom EHDA--4832 EHDA--4825) (owl-someValuesFrom EHDA--1818 EHDA--1816) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2575 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--6908 "EHDA:3019") (mo-xrefAnalogous EHDA--4822 "EHDA:2961") (owl-someValuesFrom EHDA--3231 EHDA--3221) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7173 "future central tendon") (mo-xrefAnalogous EHDA--9392 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9243 "EHDA:7984") (owl-someValuesFrom EHDA--6596 EHDA--6542) (owl-someValuesFrom EHDA--7173 EHDA--7170) (owl-someValuesFrom EHDA--3627 EHDA--3575) (owl-someValuesFrom EHDA--4555 EHDA--4549) (mo-xrefAnalogous EHDA--7692 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous Arm "EHDA:6210") (mo-xrefAnalogous EHDA--4859 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8686 "mesenteric sac") (mo-xrefAnalogous EHDA--3884 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1067 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--4988 EHDA--4970) (mo-xrefAnalogous EHDA--9020 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4445 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7419 EHDA--7417) (mo-xrefAnalogous EHDA--9089 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4022 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2666 EHDA--2660) (mo-xrefAnalogous EHDA--5485 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--1539 EHDA--1538) (mo-xrefAnalogous EHDA--9858 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4191 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1798 EHDA--1797) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9422 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--8427 EHDA--8416) (mo-xrefAnalogous EHDA--219 "EHDA:218") (mo-xrefAnalogous EHDA--9612 "EHDA:2351") (mo-xrefAnalogous EHDA--5205 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1417 "EHDA:1416") (owl-someValuesFrom EHDA--7815 EHDA--7814) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8243 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--449 "rostral half") (owl-someValuesFrom EHDA--10460 EHDA--10441) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4572 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4065 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7116 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7946 "EHDA:3019") (owl-someValuesFrom EHDA--3426 EHDA--3370) (mo-xrefAnalogous EHDA--5247 "EHDA:1851") (mo-xrefAnalogous EHDA--8395 "EHDA:642") (owl-someValuesFrom EHDA--1559 EHDA--1557) (mo-xrefAnalogous EHDA--1438 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--801 "EHDA:800") (mo-xrefAnalogous EHDA--9997 "EHDA:7598") (owl-someValuesFrom EHDA--7747 EHDA--7746) (owl-someValuesFrom EHDA--3385 EHDA--3374) (owl-someValuesFrom EHDA--5778 EHDA--5777) (mo-xrefAnalogous EHDA--555 "EHDA:138") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4317 "septum transversum") (owl-someValuesFrom EHDA--7324 EHDA--7323) (mo-xrefAnalogous EHDA--1295 "EHDA:432") (mo-xrefAnalogous EHDA--7831 "EHDA:4757") (mo-xrefAnalogous EHDA--692 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--10318 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7074 "EHDA:2219") (owl-someValuesFrom EHDA--4750 EHDA--4749) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10151 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage Skeleton "skeleton") (owl-someValuesFrom EHDA--3128 EHDA--3127) (mo-xrefAnalogous EHDA--9629 "EHDA:6118") (owl-someValuesFrom EHDA--7103 EHDA--7092) (owl-someValuesFrom EHDA--8489 EHDA--8487) (owl-someValuesFrom EHDA--8050 EHDA--8048) (owl-someValuesFrom EHDA--5891 EHDA--5888) (mo-xrefAnalogous EHDA--3322 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5818 EHDA--5816) (mo-xrefAnalogous EHDA--8622 "EHDA:3377") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7893 "median") (owl-someValuesFrom EHDA--8912 EHDA--8908) (mo-xrefAnalogous EHDA--2958 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2279 EHDA--2278) (mo-xrefAnalogous EHDA--10188 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7407 "EHDA:434") (mo-xrefAnalogous EHDA--1338 "EHDA:840") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6305 "interdigital region between digits 2 and 3") (mo-xrefAnalogous EHDA--9659 "EHDA:6180") (owl-someValuesFrom EHDA--4203 EHDA--4202) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5107 "cavities and their linings") (mo-xrefAnalogous EHDA--4616 "EHDA:2855") (owl-someValuesFrom EHDA--6050 EHDA--6049) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4738 "lens vesicle") (owl-someValuesFrom EHDA--1465 EHDA--1464) (mo-xrefAnalogous EHDA--6662 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4897 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2541 "EHDA:400") (mo-xrefAnalogous EHDA--2602 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2367 EHDA--2251) (owl-someValuesFrom EHDA--9726 EHDA--9724) (owl-someValuesFrom EHDA--7746 EHDA--7732) (mo-xrefAnalogous EHDA--7079 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4006 "EHDA:4005") (owl-someValuesFrom EHDA--10421 EHDA--10420) (owl-someValuesFrom EHDA--557 EHDA--553) (mo-xrefAnalogous EHDA--10020 "EHDA:5514") (mo-xrefAnalogous EHDA--4341 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10484 "primordial germ cells") (mo-xrefAnalogous EHDA--7720 "EHDA:6706") (owl-someValuesFrom EHDA--5240 EHDA--5238) (owl-someValuesFrom EHDA--4754 EHDA--4732) (owl-someValuesFrom EHDA--4656 EHDA--4654) (mo-xrefAnalogous EHDA--6736 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8484 "elbow joint primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7189 "inferior recess") (mo-xrefAnalogous EHDA--7362 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7812 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7923 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2434 "somite 17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6649 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4777 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5195 EHDA--5179) (owl-someValuesFrom EHDA--4898 EHDA--4892) (mo-xrefAnalogous EHDA--5375 "EHDA:4401") (owl-someValuesFrom EHDA--3549 EHDA--3545) (owl-someValuesFrom EHDA--7303 EHDA--7301) (owl-someValuesFrom EHDA--4454 EHDA--4428) (mo-xrefAnalogous EHDA--2632 "EHDA:2631") (mo-xrefAnalogous EHDA--7847 "EHDA:6809") (termFormat EnglishLanguage EHDA--822 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5740 "lateral nasal process") (mo-xrefAnalogous EHDA--6399 "EHDA:5298") (owl-someValuesFrom EHDA--8626 EHDA--8625) (mo-xrefAnalogous EHDA--2572 "EHDA:1267") (mo-xrefAnalogous EHDA--2271 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2896 "spinal") (mo-xrefAnalogous EHDA--4825 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6579 EHDA--6577) (owl-someValuesFrom EHDA--5842 EHDA--5830) (mo-xrefAnalogous EHDA--6275 "EHDA:6274") (mo-xrefAnalogous EHDA--2843 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--10434 EHDA--10432) (mo-xrefAnalogous EHDA--2 "EHDA:1") (owl-someValuesFrom EHDA--1938 EHDA--1937) (owl-someValuesFrom EHDA--1424 EHDA--1419) (mo-xrefAnalogous EHDA--2006 "EHDA:2005") (mo-xrefAnalogous EHDA--1943 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3559 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5032 "EHDA:5031") (owl-someValuesFrom EHDA--6001 EHDA--6000) (mo-xrefAnalogous EHDA--9661 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--161 "stage:CS06a") (mo-xrefAnalogous EHDA--7900 "EHDA:3870") (owl-someValuesFrom EHDA--1561 EHDA--1557) (mo-xrefAnalogous EHDA--7663 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4731 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6171 "EHDA:6170") (owl-someValuesFrom EHDA--1214 EHDA--1156) (mo-xrefAnalogous EHDA--4274 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9092 "respiratory") (mo-xrefAnalogous EHDA--10443 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5404 "EHDA:4434") (mo-xrefAnalogous EHDA--3348 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1622 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--1741 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3728 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3448 "EHDA:1316") (mo-xrefAnalogous EHDA--1881 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4088 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3396 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--1369 EHDA--1362) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6411 "mesonephric artery") (owl-someValuesFrom EHDA--3687 EHDA--3575) (owl-someValuesFrom EHDA--4391 EHDA--4388) (mo-xrefAnalogous EHDA--10271 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7749 EHDA--7748) (mo-xrefAnalogous EHDA--6664 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3774 "ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7303 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--4171 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10060 "EHDA:3733") (owl-someValuesFrom EHDA--3764 EHDA--3754) (mo-xrefAnalogous EHDA--2832 "EHDA:2831") (owl-someValuesFrom EHDA--10600 EHDA--10599) (mo-xrefAnalogous EHDA--5436 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9623 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7243 EHDA--7199) (mo-xrefAnalogous EHDA--1868 "EHDA:402") (mo-xrefAnalogous EHDA--3226 "EHDA:1162") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4204 "mesenchyme derived from head mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4644 "EHDA:4643") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1614 "ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5344 "auricular region") (mo-xrefAnalogous EHDA--1910 "EHDA:482") (mo-xrefAnalogous EHDA--10675 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8247 "skeletal muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--5668 EHDA--5666) (mo-xrefAnalogous EHDA--4468 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10080 "future dural mater") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9566 "sternebral bone pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--9324 "EHDA:8082") (owl-someValuesFrom EHDA--10674 EHDA--10673) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2488 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2008 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10504 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9291 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2550 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3797 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9889 "EHDA:4434") (mo-xrefAnalogous EHDA--186 "stage:CS06b") (owl-someValuesFrom EHDA--10240 EHDA--10239) (owl-someValuesFrom EHDA--8630 EHDA--8624) (mo-xrefAnalogous EHDA--5287 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--971 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9097 "visceral organ") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5415 "superior mesenteric vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--7944 "EHDA:6905") (mo-xrefAnalogous EHDA--4135 "EHDA:293") (mo-xrefAnalogous EHDA--1268 "EHDA:1267") (mo-xrefAnalogous EHDA--4545 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10672 "EHDA:1032") (mo-xrefAnalogous EHDA--2240 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1838 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--10619 EHDA--10618) (owl-someValuesFrom EHDA--820 EHDA--817) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10096 "parasympathetic") (mo-xrefAnalogous EHDA--863 "EHDA:862") (owl-someValuesFrom EHDA--7766 EHDA--7762) (owl-someValuesFrom EHDA--1619 EHDA--1617) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9767 "iliac artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--4984 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1276 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7453 "brain") (mo-xrefAnalogous EHDA--3886 "EHDA:2989") (mo-xrefAnalogous EHDA--6373 "EHDA:2525") (owl-someValuesFrom EHDA--5432 EHDA--5430) (mo-xrefAnalogous EHDA--829 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--1771 "EHDA:1178") (mo-xrefAnalogous EHDA--10602 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3133 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7741 "ulna nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5455 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8931 "EHDA:6710") (mo-xrefAnalogous EHDA--10615 "EHDA:6021") (owl-someValuesFrom EHDA--6977 EHDA--6973) (owl-someValuesFrom EHDA--691 EHDA--688) (owl-someValuesFrom EHDA--5527 EHDA--5492) (mo-xrefAnalogous EHDA--5938 "EHDA:5937") (mo-xrefAnalogous EHDA--3318 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--7215 EHDA--7213) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3346 "internal carotid artery") (owl-someValuesFrom EHDA--7319 EHDA--7167) (owl-someValuesFrom EHDA--8582 EHDA--8580) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5774 "median") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10307 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10209 EHDA--10207) (owl-someValuesFrom EHDA--9945 EHDA--9942) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7039 "caudal lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--1490 EHDA--1487) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3697 "cerebral aqueduct") (owl-someValuesFrom EHDA--1591 EHDA--1580) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5679 "otic capsule") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4421 "cardiac mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2376 "EHDA:364") (owl-someValuesFrom EHDA--8568 EHDA--8564) (mo-xrefAnalogous EHDA--5736 "EHDA:4778") (mo-xrefAnalogous EHDA--8451 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1156 EHDA--1155) (mo-xrefAnalogous EHDA--3014 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10131 "obturator nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--8825 "EHDA:7606") (owl-someValuesFrom EHDA--6852 EHDA--6841) (mo-xrefAnalogous EHDA--6363 "EHDA:2505") (owl-someValuesFrom EHDA--8903 EHDA--8902) (mo-xrefAnalogous EHDA--4668 "EHDA:2899") (mo-xrefAnalogous EHDA--5507 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9592 "EHDA:293") (mo-xrefAnalogous EHDA--172 "EHDA:38") (mo-xrefAnalogous EHDA--4031 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3823 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9162 EHDA--9159) (owl-someValuesFrom EHDA--756 EHDA--754) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7638 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--184 "stage:CS06b") (mo-xrefAnalogous EHDA--4059 "EHDA:577") (mo-xrefAnalogous EHDA--8382 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9046 "EHDA:9045") (mo-xrefAnalogous EHDA--2575 "EHDA:1273") (owl-someValuesFrom EHDA--178 EHDA--172) (owl-someValuesFrom EHDA--9288 EHDA--9284) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10421 "extrahepatic part") (owl-someValuesFrom EHDA--9924 Skin) (mo-xrefAnalogous EHDA--8034 "EHDA:8033") (owl-someValuesFrom EHDA--1753 EHDA--1742) (mo-xrefAnalogous EHDA--7200 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--926 "EHDA:500") (mo-xrefAnalogous EHDA--4212 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8680 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8750 "EHDA:3474") (mo-xrefAnalogous EHDA--6603 "EHDA:5500") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1683 "cavities and their linings") (mo-xrefAnalogous EHDA--2998 "EHDA:2997") (mo-xrefAnalogous EHDA--9323 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1268 "common atrial chamber") (owl-someValuesFrom EHDA--10082 EHDA--10078) (owl-someValuesFrom EHDA--10312 EHDA--10311) (mo-xrefAnalogous EHDA--5109 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7595 EHDA--7593) (owl-someValuesFrom EHDA--5221 EHDA--5220) (mo-xrefAnalogous EHDA--1493 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7659 "EHDA:2838") (mo-xrefAnalogous EHDA--3122 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9994 EHDA--9992) (owl-someValuesFrom EHDA--10061 EHDA--10053) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3517 "4th ventricle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6674 "trigeminal V") (owl-someValuesFrom EHDA--6201 EHDA--6177) (owl-someValuesFrom EHDA--4462 EHDA--4320) (mo-xrefAnalogous EHDA--895 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--6484 EHDA--6380) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2438 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2058 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--1527 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1757 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--4360 "EHDA:412") (mo-xrefAnalogous EHDA--2096 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--5770 "EHDA:2953") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5670 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8455 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3450 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--8804 EHDA--8802) (mo-xrefAnalogous EHDA--5428 "EHDA:3470") (mo-xrefAnalogous EHDA--7813 "EHDA:936") (owl-someValuesFrom EHDA--6894 EHDA--6892) (mo-xrefAnalogous EHDA--5575 "EHDA:2838") (owl-someValuesFrom EHDA--7438 EHDA--7379) (mo-xrefAnalogous EHDA--2446 "EHDA:1803") (mo-xrefAnalogous EHDA--9813 "EHDA:1283") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7051 "hilus") (mo-xrefAnalogous EHDA--10494 "EHDA:2207") (owl-someValuesFrom EHDA--9378 EHDA--9377) (mo-xrefAnalogous EHDA--4682 "EHDA:3788") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4499 "lamina terminalis") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9399 "left lung rudiment") (owl-someValuesFrom EHDA--5633 EHDA--5619) (owl-someValuesFrom EHDA--3819 EHDA--3817) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9450 "external oblique") (owl-someValuesFrom EHDA--4167 EHDA--4165) (owl-someValuesFrom EHDA--10514 EHDA--10510) (owl-someValuesFrom EHDA--762 EHDA--744) (owl-someValuesFrom EHDA--742 EHDA--570) (mo-xrefAnalogous EHDA--501 "EHDA:500") (mo-xrefAnalogous EHDA--4006 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7983 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1210 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7109 "EHDA:6002") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7926 "falciform ligament") (mo-xrefAnalogous EHDA--9058 "EHDA:9057") (owl-someValuesFrom EHDA--1188 EHDA--1185) (owl-someValuesFrom EHDA--2884 EHDA--2876) (owl-someValuesFrom EHDA--9711 EHDA--9710) (mo-xrefAnalogous EHDA--3235 "EHDA:1174") (owl-someValuesFrom EHDA--7753 EHDA--7751) (mo-xrefAnalogous EHDA--15 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9840 "EHDA:8653") (owl-someValuesFrom EHDA--2246 EHDA--2245) (mo-xrefAnalogous EHDA--9524 "EHDA:8347") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10265 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--125 "EHDA:124") (owl-someValuesFrom EHDA--7584 EHDA--7509) (owl-someValuesFrom EHDA--6422 EHDA--6381) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3075 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--945 "optic pit") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5673 "endolymphatic appendage") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2127 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--5115 EHDA--5109) (mo-xrefAnalogous EHDA--2050 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7784 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6959 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--6907 EHDA--6889) (mo-xrefAnalogous EHDA--2462 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2179 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3289 "EHDA:1841") (owl-someValuesFrom EHDA--6499 EHDA--6497) (owl-someValuesFrom EHDA--1246 EHDA--1245) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7190 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3827 "EHDA:2933") (mo-xrefAnalogous EHDA--1597 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7164 "umbilical vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9633 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8352 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8428 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5527 "myelencephalon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9613 "visceral") (owl-someValuesFrom EHDA--5793 EHDA--5791) (mo-xrefAnalogous EHDA--1335 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9601 "mesothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3304 EHDA--3303) (mo-xrefAnalogous EHDA--6581 "EHDA:4492") (mo-xrefAnalogous EHDA--5861 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2239 "vascular component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9966 "future subarachnoid space") (mo-xrefAnalogous EHDA--4642 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4161 EHDA--4160) (owl-someValuesFrom EHDA--7872 EHDA--7868) (owl-someValuesFrom EHDA--1793 EHDA--1791) (mo-xrefAnalogous EHDA--9055 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8855 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4808 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9390 "EHDA:2203") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5104 "ventral") (owl-someValuesFrom EHDA--3770 EHDA--3768) (owl-someValuesFrom EHDA--2770 EHDA--2768) (mo-xrefAnalogous EHDA--4775 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8008 EHDA--8006) (mo-xrefAnalogous EHDA--8618 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9558 EHDA--9556) (owl-someValuesFrom EHDA--7452 EHDA--7324) (owl-someValuesFrom EHDA--6447 EHDA--6441) (mo-xrefAnalogous EHDA--7728 "EHDA:4662") (mo-xrefAnalogous EHDA--7852 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6691 EHDA--6690) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4248 "somite 17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8874 "EHDA:2842") (mo-xrefAnalogous EHDA--2538 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2212 "EHDA:2211") (mo-xrefAnalogous EHDA--1059 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--681 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1486 "inner ear") (mo-xrefAnalogous EHDA--178 "EHDA:177") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8689 "hindbrain") (mo-xrefAnalogous EHDA--6626 "EHDA:5542") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3340 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--3324 EHDA--3221) (mo-xrefAnalogous EHDA--4527 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3813 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2447 "EHDA:1805") (mo-xrefAnalogous EHDA--5084 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7884 EHDA--7883) (owl-someValuesFrom EHDA--5813 EHDA--5799) (mo-xrefAnalogous EHDA--5604 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7585 "lamina terminalis") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5549 "sulcus limitans") (mo-xrefAnalogous EHDA--4834 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6785 "EHDA:4747") (owl-someValuesFrom EHDA--1113 EHDA--1112) (mo-xrefAnalogous EHDA--10427 "EHDA:3995") (owl-someValuesFrom EHDA--5981 EHDA--5979) (mo-xrefAnalogous EHDA--5815 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7676 EHDA--7675) (owl-someValuesFrom EHDA--6369 EHDA--6368) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5284 "arterial system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9262 "Meckel's cartilage") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1742 "trunk mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3298 "EHDA:2475") (mo-xrefAnalogous EHDA--6826 "EHDA:5749") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3341 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--8472 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9397 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6757 "EHDA:4710") (mo-xrefAnalogous EHDA--6512 "EHDA:818") (owl-someValuesFrom EHDA--3735 EHDA--3725) (mo-xrefAnalogous EHDA--7017 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1901 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--1274 "EHDA:1273") (mo-xrefAnalogous EHDA--1010 "EHDA:1009") (mo-xrefAnalogous EHDA--2318 "EHDA:2317") (mo-xrefAnalogous EHDA--8266 "EHDA:5033") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5834 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--1552 "EHDA:1001") (owl-someValuesFrom EHDA--10051 EHDA--10049) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10325 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6871 "hyoid bone") (owl-someValuesFrom EHDA--5685 EHDA--5683) (mo-xrefAnalogous EHDA--8182 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5897 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--4156 "EHDA:2353") (mo-xrefAnalogous EHDA--4773 "EHDA:4772") (mo-xrefAnalogous EHDA--6939 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2237 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--8390 "EHDA:4120") (owl-someValuesFrom EHDA--708 EHDA--706) (owl-someValuesFrom EHDA--5274 EHDA--5219) (mo-xrefAnalogous EHDA--3081 "EHDA:3080") (owl-someValuesFrom EHDA--6781 EHDA--6779) (mo-xrefAnalogous EHDA--8856 "EHDA:3700") (mo-xrefAnalogous EHDA--632 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--9583 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8866 "EHDA:8865") (mo-xrefAnalogous EHDA--3059 "EHDA:2205") (mo-xrefAnalogous EHDA--737 "EHDA:736") (owl-someValuesFrom EHDA--630 EHDA--626) (mo-xrefAnalogous EHDA--3170 "EHDA:1677") (mo-xrefAnalogous EHDA--10023 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10600 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2024 EHDA--2016) (mo-xrefAnalogous EHDA--8379 "EHDA:1030") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6829 "foregut") (owl-someValuesFrom EHDA--580 EHDA--574) (mo-xrefAnalogous EHDA--3137 "EHDA:615") (mo-xrefAnalogous EHDA--7986 "EHDA:2181") (mo-xrefAnalogous EHDA--9452 "EHDA:8252") (mo-xrefAnalogous EHDA--357 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--281 "stage:CS08") (owl-someValuesFrom EHDA--3156 EHDA--3148) (mo-xrefAnalogous EHDA--4674 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9997 EHDA--9995) (owl-someValuesFrom EHDA--2252 EHDA--2251) (owl-someValuesFrom EHDA--7343 EHDA--7341) (mo-xrefAnalogous EHDA--1970 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--1688 EHDA--1684) (mo-xrefAnalogous EHDA--3048 "EHDA:3047") (owl-someValuesFrom EHDA--405 EHDA--403) (owl-someValuesFrom EHDA--8166 EHDA--8165) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8646 "pericardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--747 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8224 "EHDA:8223") (mo-xrefAnalogous EHDA--8071 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7735 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--566 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10331 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9163 "EHDA:4853") (owl-someValuesFrom EHDA--7513 EHDA--7510) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2137 "visceral organ") (mo-xrefAnalogous EHDA--10479 "EHDA:8144") (mo-xrefAnalogous EHDA--4414 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7324 "EHDA:394") (mo-xrefAnalogous EHDA--5676 "EHDA:4698") (mo-xrefAnalogous EHDA--9299 "EHDA:8053") (mo-xrefAnalogous EHDA--9281 "EHDA:9280") (mo-xrefAnalogous EHDA--4609 "EHDA:2113") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9726 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4473 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2862 "EHDA:2861") (mo-xrefAnalogous EHDA--6569 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5844 EHDA--5842) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4185 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--921 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--2924 "EHDA:2923") (owl-someValuesFrom EHDA--3328 EHDA--3327) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3770 "sympathetic") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2162 "gland") (owl-someValuesFrom EHDA--781 EHDA--779) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5040 "sterno-mastoid pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--282 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--7343 "EHDA:6397") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6767 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6682 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--550 "EHDA:549") (mo-xrefAnalogous EHDA--2702 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8010 "EHDA:8009") (owl-someValuesFrom EHDA--9779 EHDA--9741) (owl-someValuesFrom EHDA--10377 EHDA--10376) (owl-someValuesFrom EHDA--3228 EHDA--3221) (mo-xrefAnalogous EHDA--4253 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5286 "EHDA:5285") (owl-someValuesFrom EHDA--8392 EHDA--8391) (mo-xrefAnalogous EHDA--652 "EHDA:218") (mo-xrefAnalogous EHDA--6472 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5854 "EHDA:3949") (mo-xrefAnalogous EHDA--6621 "EHDA:6620") (owl-someValuesFrom EHDA--7975 EHDA--7973) (owl-someValuesFrom EHDA--2422 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--6099 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8851 "EHDA:5522") (mo-xrefAnalogous EHDA--1331 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--831 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--8301 EHDA--8245) (mo-xrefAnalogous EHDA--1846 "EHDA:1845") (mo-xrefAnalogous EHDA--8887 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7953 EHDA--7949) (mo-xrefAnalogous EHDA--9391 "EHDA:8157") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2402 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3440 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10473 "paramesonephric ducts") (owl-someValuesFrom EHDA--2320 EHDA--2316) (mo-xrefAnalogous EHDA--6900 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2547 "EHDA:402") (mo-xrefAnalogous EHDA--8779 "EHDA:3488") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2433 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6874 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3994 "EHDA:2197") (mo-xrefAnalogous EHDA--9569 "EHDA:9568") (mo-xrefAnalogous EHDA--5293 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4831 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7388 "EHDA:5347") (mo-xrefAnalogous EHDA--10262 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5560 "pia mater") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5366 "septum secundum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8135 "paramesonephric ducts") (mo-xrefAnalogous EHDA--2234 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2672 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2356 "surface ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1117 "EHDA:358") (mo-xrefAnalogous EHDA--8621 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6843 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1589 "EHDA:1015") (owl-someValuesFrom EHDA--6746 EHDA--6744) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2263 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--8459 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5079 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9105 EHDA--9104) (owl-someValuesFrom EHDA--3825 EHDA--3824) (mo-xrefAnalogous EHDA--3595 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3889 "EHDA:2995") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4583 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10396 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--560 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--7980 EHDA--7977) (mo-xrefAnalogous EHDA--9889 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6504 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9611 "EHDA:2349") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2046 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--3382 "EHDA:3381") (mo-xrefAnalogous EHDA--10593 "EHDA:8315") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8812 "telencephalon medium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--108 "reticulum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8953 "spinal") (mo-xrefAnalogous EHDA--2048 "EHDA:2047") (mo-xrefAnalogous EHDA--6938 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9752 "future superior cerebellar artery") (owl-someValuesFrom EHDA--2920 EHDA--2907) (owl-someValuesFrom EHDA--6659 EHDA--6541) (mo-xrefAnalogous EHDA--5762 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3565 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2370 "mesenchyme derived from neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--7632 EHDA--7628) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9913 "supracardinal vein") (owl-someValuesFrom EHDA--5751 EHDA--5748) (mo-xrefAnalogous EHDA--899 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--10133 "EHDA:4675") (mo-xrefAnalogous EHDA--10039 "EHDA:918") (mo-xrefAnalogous EHDA--5406 "EHDA:4438") (mo-xrefAnalogous EHDA--6698 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--45 "stage:CS03") (mo-xrefAnalogous EHDA--3647 "EHDA:3646") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2242 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--9607 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--28 "one-cell stage") (mo-xrefAnalogous EHDA--5090 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6814 "EHDA:4780") (owl-someValuesFrom EHDA--509 EHDA--507) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2578 "cardiac jelly") (owl-someValuesFrom EHDA--8645 EHDA--8642) (owl-someValuesFrom EHDA--73 EHDA--71) (mo-xrefAnalogous EHDA--9936 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1828 "EHDA:1827") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8823 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--7857 EHDA--7852) (owl-someValuesFrom EHDA--5835 EHDA--5834) (mo-xrefAnalogous EHDA--7318 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7758 EHDA--7757) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6087 "superior recess") (mo-xrefAnalogous EHDA--10437 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7259 "EHDA:6208") (owl-someValuesFrom EHDA--5759 EHDA--5758) (owl-someValuesFrom EHDA--189 EHDA--188) (mo-xrefAnalogous EHDA--3577 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2464 "EHDA:1839") (owl-someValuesFrom EHDA--4394 EHDA--4366) (owl-someValuesFrom EHDA--7640 EHDA--7639) (owl-someValuesFrom EHDA--6025 EHDA--6016) (owl-someValuesFrom EHDA--9337 EHDA--9336) (mo-xrefAnalogous EHDA--5191 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7702 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1061 "EHDA:597") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4536 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3820 "EHDA:2923") (mo-xrefAnalogous EHDA--5756 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4740 EHDA--4738) (mo-xrefAnalogous EHDA--4291 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8478 "EHDA:6208") (mo-xrefAnalogous EHDA--3853 "EHDA:3852") (mo-xrefAnalogous EHDA--3565 "EHDA:3564") (mo-xrefAnalogous EHDA--1272 "EHDA:1271") (mo-xrefAnalogous EHDA--2153 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6771 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6939 "EHDA:3961") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10459 "vesical part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6615 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--8398 EHDA--8397) (owl-someValuesFrom EHDA--8672 EHDA--8671) (owl-someValuesFrom EHDA--8674 EHDA--8664) (mo-xrefAnalogous EHDA--3659 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5009 EHDA--4798) (mo-xrefAnalogous EHDA--4075 "EHDA:609") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6503 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--6247 EHDA--6245) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8461 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4798 "EHDA:512") (owl-someValuesFrom EHDA--932 EHDA--930) (owl-someValuesFrom EHDA--3587 EHDA--3581) (mo-xrefAnalogous EHDA--3975 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--7672 EHDA--7670) (owl-someValuesFrom EHDA--2972 EHDA--2970) (mo-xrefAnalogous EHDA--4394 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5835 "EHDA:3921") (mo-xrefAnalogous EHDA--8442 "EHDA:6144") (mo-xrefAnalogous EHDA--4590 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10317 "dorsal pancreatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--2730 "EHDA:2729") (mo-xrefAnalogous EHDA--8745 "EHDA:826") (owl-someValuesFrom EHDA--7572 EHDA--7562) (mo-xrefAnalogous EHDA--2970 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1905 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--333 "pro-rhombomere c") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3212 "mesenchyme derived from head mesoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--4209 EHDA--4207) (mo-xrefAnalogous EHDA--6556 "EHDA:4479") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6423 "subclavian artery") (owl-someValuesFrom EHDA--69 EHDA--68) (owl-someValuesFrom EHDA--1146 EHDA--1114) (owl-someValuesFrom EHDA--9234 EHDA--9232) (owl-someValuesFrom EHDA--10564 EHDA--10559) (owl-someValuesFrom EHDA--6402 EHDA--6400) (mo-xrefAnalogous EHDA--6996 "EHDA:4003") (mo-xrefAnalogous EHDA--9692 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8742 "cervical sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--6499 "EHDA:1316") (mo-xrefAnalogous EHDA--10519 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8595 EHDA--8593) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10495 "caudal lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--9745 "EHDA:6385") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9078 "optic disc") (mo-xrefAnalogous EHDA--3972 "EHDA:3971") (mo-xrefAnalogous EHDA--3920 "EHDA:3919") (mo-xrefAnalogous EHDA--3130 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4142 "EHDA:642") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9168 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8576 "dorsal aorta") (owl-someValuesFrom EHDA--3032 EHDA--3028) (mo-xrefAnalogous EHDA--4640 "EHDA:4639") (owl-someValuesFrom EHDA--1888 EHDA--1883) (owl-someValuesFrom EHDA--6636 EHDA--6634) (owl-someValuesFrom EHDA--2160 EHDA--2158) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7226 "metacarpus pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--2253 EHDA--2252) (mo-xrefAnalogous EHDA--2520 "EHDA:2519") (owl-someValuesFrom EHDA--5331 EHDA--5330) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1879 "blood") (owl-someValuesFrom EHDA--6563 EHDA--6561) (owl-someValuesFrom EHDA--5991 EHDA--5989) (mo-xrefAnalogous EHDA--7767 "EHDA:4698") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3483 "future thalamus") (mo-xrefAnalogous EHDA--1458 "EHDA:1457") (owl-someValuesFrom EHDA--1160 EHDA--1157) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10296 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8511 "EHDA:6262") (mo-xrefAnalogous EHDA--5851 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7662 EHDA--7657) (owl-someValuesFrom EHDA--3944 EHDA--3940) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5315 "mesonephric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5844 "EHDA:3930") (mo-xrefAnalogous EHDA--647 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8396 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7605 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7190 "EHDA:2339") (owl-someValuesFrom EHDA--7412 EHDA--7410) (owl-someValuesFrom EHDA--6313 EHDA--6311) (owl-someValuesFrom EHDA--4334 EHDA--4322) (mo-xrefAnalogous EHDA--1871 "EHDA:406") (mo-xrefAnalogous EHDA--3998 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6695 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1660 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--2452 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--5866 "EHDA:3973") (mo-xrefAnalogous EHDA--1253 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--321 "EHDA:320") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2283 "mesenchyme derived from head mesoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--5233 EHDA--5232) (mo-xrefAnalogous EHDA--6726 "EHDA:3778") (owl-someValuesFrom EHDA--5979 EHDA--5977) (owl-someValuesFrom EHDA--5305 EHDA--5304) (mo-xrefAnalogous EHDA--9408 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4157 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--2295 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3364 "vitelline artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8774 "EHDA:5446") (owl-someValuesFrom EHDA--4429 EHDA--4428) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4534 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2403 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8443 "EHDA:6148") (mo-xrefAnalogous EHDA--5788 "EHDA:2977") (mo-xrefAnalogous EHDA--3279 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2369 EHDA--2368) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5511 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--765 "EHDA:764") (owl-someValuesFrom EHDA--2580 EHDA--2577) (mo-xrefAnalogous EHDA--4984 "EHDA:4983") (owl-someValuesFrom EHDA--4958 EHDA--4948) (mo-xrefAnalogous EHDA--3147 "EHDA:629") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3236 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--9976 EHDA--9969) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5323 "spinal artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--202 "EHDA:162") (mo-xrefAnalogous EHDA--769 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5386 "ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--7777 "EHDA:4718") (mo-xrefAnalogous EHDA--5941 "EHDA:4947") (mo-xrefAnalogous EHDA--1627 "EHDA:1064") (mo-xrefAnalogous EHDA--8924 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6847 "EHDA:2957") (owl-someValuesFrom EHDA--8453 EHDA--8452) (owl-someValuesFrom EHDA--2504 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--7065 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3210 EHDA--3114) (owl-someValuesFrom EHDA--4031 EHDA--4029) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9100 "anal pit") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6030 "cranium") (owl-someValuesFrom EHDA--10106 EHDA--10104) (mo-xrefAnalogous EHDA--7300 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8351 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4057 EHDA--4056) (mo-xrefAnalogous EHDA--5349 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2430 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--10170 EHDA--10169) (mo-xrefAnalogous EHDA--4978 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8781 "EHDA:3492") (owl-someValuesFrom EHDA--6607 EHDA--6605) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1305 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--9270 EHDA--9269) (owl-someValuesFrom EHDA--5391 EHDA--5389) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1858 "septum transversum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1729 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--3198 EHDA--3196) (owl-someValuesFrom EHDA--3255 EHDA--3221) (mo-xrefAnalogous EHDA--1658 "EHDA:1090") (owl-someValuesFrom EHDA--3222 EHDA--3221) (mo-xrefAnalogous EHDA--72 "EHDA:58") (mo-xrefAnalogous EHDA--3653 "EHDA:3652") (mo-xrefAnalogous EHDA--6675 "EHDA:3740") (mo-xrefAnalogous EHDA--6882 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6775 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5297 "anterior cerebral artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5752 "gut") (mo-xrefAnalogous EHDA--9646 "EHDA:6154") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6932 "dorsal meso-duodenum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10564 "sterno-mastoid pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--167 "stage:CS06a") (owl-someValuesFrom EHDA--10447 EHDA--10445) (mo-xrefAnalogous EHDA--3625 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6465 "pericardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8916 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8887 "EHDA:5588") (mo-xrefAnalogous EHDA--4559 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--246 "EHDA:209") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4101 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8102 "EHDA:8101") (owl-someValuesFrom EHDA--7591 EHDA--7589) (mo-xrefAnalogous EHDA--507 "EHDA:506") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7098 "erector spinae pre-muscle mass") (owl-someValuesFrom EHDA--10306 EHDA--10305) (mo-xrefAnalogous EHDA--3723 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3882 "left lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--2458 "EHDA:1827") (mo-xrefAnalogous EHDA--6384 "EHDA:5285") (mo-xrefAnalogous EHDA--5044 "EHDA:5043") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6945 "ventral mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7625 "metencephalon") (owl-someValuesFrom EHDA--2393 EHDA--2391) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3345 "common") (mo-xrefAnalogous EHDA--1952 "EHDA:830") (mo-xrefAnalogous EHDA--5128 "EHDA:2333") (owl-someValuesFrom EHDA--9875 EHDA--9873) (mo-xrefAnalogous EHDA--3027 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5009 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4748 "EHDA:4747") (owl-someValuesFrom EHDA--10324 EHDA--10323) (owl-someValuesFrom EHDA--6458 EHDA--6457) (mo-xrefAnalogous EHDA--1893 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--8734 EHDA--8733) (mo-xrefAnalogous EHDA--8008 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3994 EHDA--3980) (mo-xrefAnalogous EHDA--10562 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10193 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7297 "EHDA:6280") (mo-xrefAnalogous EHDA--5069 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3440 EHDA--3438) (mo-xrefAnalogous EHDA--10055 "EHDA:2855") (mo-xrefAnalogous EHDA--7355 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--596 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous Eyelid "EHDA:9037") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7470 "future inferior vena cava") (mo-xrefAnalogous EHDA--7008 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3875 "EHDA:3874") (mo-xrefAnalogous EHDA--6447 "EHDA:1892") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5341 "common atrial chamber") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3006 "ventral mesogastrium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7745 "sciatic nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8719 "principal vein of lower limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--6209 "EHDA:6208") (mo-xrefAnalogous EHDA--10596 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6961 "EHDA:5879") (owl-someValuesFrom EHDA--3141 EHDA--3135) (mo-xrefAnalogous EHDA--4267 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4683 "endothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4495 EHDA--4486) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5483 "olfactory cortex") (owl-someValuesFrom EHDA--9258 EHDA--9256) (owl-someValuesFrom EHDA--6434 EHDA--6433) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6645 "facial VII ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--296 EHDA--292) (mo-xrefAnalogous EHDA--6824 "EHDA:514") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9950 "remnant of Rathkes pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--6474 "EHDA:1918") (mo-xrefAnalogous EHDA--10626 "EHDA:8355") (mo-xrefAnalogous EHDA--378 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--3456 "EHDA:818") (owl-someValuesFrom EHDA--10572 EHDA--10569) (mo-xrefAnalogous EHDA--9324 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2608 EHDA--2604) (mo-xrefAnalogous EHDA--8370 "EHDA:7149") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2974 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--8642 EHDA--8612) (mo-xrefAnalogous EHDA--925 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--7240 EHDA--7238) (owl-someValuesFrom EHDA--10039 EHDA--9928) (mo-xrefAnalogous EHDA--419 "EHDA:418") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7920 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8350 "vertebral cartilage condensation") (owl-someValuesFrom Male EHDA--9358) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7712 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--4954 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5337 EHDA--5335) (mo-xrefAnalogous EHDA--9302 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6147 EHDA--6145) (mo-xrefAnalogous EHDA--6627 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8806 EHDA--8791) (mo-xrefAnalogous EHDA--7962 "EHDA:3934") (owl-someValuesFrom EHDA--2234 EHDA--2229) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3966 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7936 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7976 "EHDA:3961") (mo-xrefAnalogous EHDA--8652 "EHDA:7425") (owl-someValuesFrom EHDA--5083 EHDA--5082) (owl-someValuesFrom EHDA--4511 EHDA--4510) (mo-xrefAnalogous EHDA--10592 "EHDA:8313") (mo-xrefAnalogous EHDA--7520 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6503 "EHDA:4438") (mo-xrefAnalogous EHDA--24 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1183 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10094 "EHDA:2893") (mo-xrefAnalogous EHDA--6321 "EHDA:6320") (mo-xrefAnalogous EHDA--4347 "EHDA:3350") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5519 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--9712 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8671 "EHDA:1920") (mo-xrefAnalogous EHDA--1497 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8180 "EHDA:8179") (mo-xrefAnalogous EHDA--3635 "EHDA:3634") (owl-someValuesFrom EHDA--8993 EHDA--8992) (owl-someValuesFrom EHDA--5855 EHDA--5854) (owl-someValuesFrom EHDA--7597 EHDA--7595) (owl-someValuesFrom EHDA--8304 EHDA--8302) (owl-someValuesFrom EHDA--3861 EHDA--3860) (mo-xrefAnalogous EHDA--6429 "EHDA:420") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8543 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--73 "EHDA:60") (mo-xrefAnalogous EHDA--8821 "EHDA:7598") (mo-xrefAnalogous EHDA--6974 "EHDA:3981") (mo-xrefAnalogous EHDA--6054 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9725 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7652 "future dura mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--8583 "EHDA:7353") (mo-xrefAnalogous EHDA--1382 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--6045 "EHDA:1024") (owl-someValuesFrom EHDA--6030 EHDA--6015) (mo-xrefAnalogous EHDA--4385 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6541 "EHDA:828") (mo-xrefAnalogous EHDA--8458 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7095 EHDA--7094) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6839 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8063 "gall bladder") (mo-xrefAnalogous EHDA--4891 "EHDA:3921") (mo-xrefAnalogous EHDA--9385 "EHDA:8154") (mo-xrefAnalogous EHDA--2956 "EHDA:2955") (owl-someValuesFrom EHDA--10594 EHDA--10586) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6350 "somite 31") (owl-someValuesFrom EHDA--10385 EHDA--10384) (mo-xrefAnalogous EHDA--3069 "EHDA:3068") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9664 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9514 "vertebraeC3-C7") (mo-xrefAnalogous EHDA--6911 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--833 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--491 EHDA--489) (owl-someValuesFrom EHDA--5681 EHDA--5680) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4223 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--5078 EHDA--5077) (owl-someValuesFrom EHDA--9116 EHDA--9115) (owl-someValuesFrom EHDA--7666 EHDA--7657) (mo-xrefAnalogous EHDA--4313 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6367 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5489 "EHDA:5488") (mo-xrefAnalogous EHDA--5867 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8695 EHDA--8691) (owl-someValuesFrom EHDA--4425 EHDA--4424) (owl-someValuesFrom EHDA--9859 EHDA--9849) (mo-xrefAnalogous EHDA--2389 "EHDA:684") (mo-xrefAnalogous EHDA--9597 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5744 "EHDA:4794") (owl-someValuesFrom EHDA--6932 EHDA--6931) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1637 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--2640 EHDA--2639) (mo-xrefAnalogous EHDA--5617 "EHDA:2891") (mo-xrefAnalogous EHDA--5724 "EHDA:4759") (mo-xrefAnalogous EHDA--4341 "EHDA:4340") (owl-someValuesFrom EHDA--262 EHDA--261) (owl-someValuesFrom EHDA--3553 EHDA--3549) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9695 "digit 1") (mo-xrefAnalogous EHDA--2434 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7669 "EHDA:2851") (mo-xrefAnalogous EHDA--3685 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7560 "future subarachnoid space") (owl-someValuesFrom EHDA--5431 EHDA--5430) (mo-xrefAnalogous EHDA--6907 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6227 "EHDA:6226") (mo-xrefAnalogous BloodVessel "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--726 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--10198 "EHDA:9035") (mo-xrefAnalogous EHDA--278 "stage:CS08") (owl-someValuesFrom EHDA--7650 EHDA--7648) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3070 "respiratory tract") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6177 "leg") (mo-xrefAnalogous EHDA--5408 "EHDA:5407") (owl-someValuesFrom EHDA--1519 EHDA--1517) (mo-xrefAnalogous EHDA--7599 "EHDA:7598") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7179 "peritoneal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--5993 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8786 "EHDA:8785") (owl-someValuesFrom EHDA--2982 EHDA--2980) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1049 "branchial groove") (owl-someValuesFrom EHDA--6881 EHDA--6880) (owl-someValuesFrom EHDA--7065 EHDA--7060) (owl-someValuesFrom EHDA--8914 EHDA--8913) (owl-someValuesFrom EHDA--7068 EHDA--7066) (owl-someValuesFrom EHDA--1396 EHDA--1394) (owl-someValuesFrom EHDA--10660 EHDA--10602) (mo-xrefAnalogous Gland "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4654 "EHDA:3767") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6273 "phalanx pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8934 "vagal X nerve trunk") (owl-someValuesFrom EHDA--6997 EHDA--6989) (mo-xrefAnalogous EHDA--10484 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7975 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1902 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4857 "falciform ligament") (mo-xrefAnalogous EHDA--1012 "EHDA:1011") (mo-xrefAnalogous EHDA--2469 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1718 "EHDA:368") (mo-xrefAnalogous EHDA--4920 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--305 EHDA--303) (mo-xrefAnalogous EHDA--142 "EHDA:48") (mo-xrefAnalogous EHDA--7483 "EHDA:4442") (owl-someValuesFrom EHDA--1577 EHDA--1575) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9977 "telencephalic part of intervent") (mo-xrefAnalogous EHDA--2484 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9385 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4261 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6287 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9904 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1884 EHDA--1883) (owl-someValuesFrom EHDA--2635 EHDA--2633) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9210 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--2255 "EHDA:577") (mo-xrefAnalogous EHDA--1294 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4080 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--9962 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous Eye "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6436 "auricular region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10272 "thymus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7261 "elbow") (mo-xrefAnalogous EHDA--928 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5646 "nerve plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--2251 "EHDA:38") (owl-someValuesFrom EHDA--9253 EHDA--9252) (owl-someValuesFrom EHDA--9601 EHDA--9599) (mo-xrefAnalogous EHDA--5683 "EHDA:4712") (mo-xrefAnalogous EHDA--3988 "EHDA:3987") (mo-xrefAnalogous EHDA--337 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7159 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9297 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8610 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10507 "EHDA:8191") (owl-someValuesFrom EHDA--5629 EHDA--5627) (mo-xrefAnalogous EHDA--3194 "EHDA:2345") (mo-xrefAnalogous EHDA--6728 "EHDA:3782") (mo-xrefAnalogous EHDA--3461 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4656 "EHDA:4655") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8821 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9753 "cerebral artery") (owl-someValuesFrom EHDA--7731 EHDA--7727) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7406 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--7757 EHDA--7749) (mo-xrefAnalogous EHDA--9269 "EHDA:8011") (termFormat EnglishLanguage EHDA--928 "inner ear") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6940 "rest of midgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--3758 "EHDA:2877") (owl-someValuesFrom EHDA--5323 EHDA--5284) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8747 "brain") (owl-someValuesFrom EHDA--6737 EHDA--6736) (mo-xrefAnalogous EHDA--1538 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6596 "hindbrain") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10667 "vascular component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5160 "knee") (mo-xrefAnalogous EHDA--23 "EHDA:1") (mo-xrefAnalogous EHDA--5565 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3175 "EHDA:291") (owl-someValuesFrom EHDA--10584 EHDA--10576) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9073 "primitive cornea") (owl-someValuesFrom EHDA--6279 EHDA--6275) (owl-someValuesFrom EHDA--8928 EHDA--8927) (mo-xrefAnalogous EHDA--1448 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--2131 EHDA--2129) (mo-xrefAnalogous EHDA--9809 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5624 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10260 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3787 EHDA--3785) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6227 "ulna pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--3477 "EHDA:3476") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3571 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--2200 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10556 "EHDA:9463") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4992 "endothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6717 "EHDA:4662") (mo-xrefAnalogous EHDA--1116 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--2764 EHDA--2760) (mo-xrefAnalogous EHDA--8669 "EHDA:7443") (mo-xrefAnalogous EHDA--2835 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1683 "EHDA:249") (mo-xrefAnalogous EHDA--9473 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9866 "mesenteric sac") (mo-xrefAnalogous EHDA--9286 "EHDA:9285") (mo-xrefAnalogous EHDA--2742 "EHDA:2741") (mo-xrefAnalogous EHDA--427 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--3243 "EHDA:729") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7954 "dorsal mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--4464 EHDA--4463) (owl-someValuesFrom EHDA--10545 EHDA--10544) (owl-someValuesFrom EHDA--7351 EHDA--7350) (mo-xrefAnalogous EHDA--8899 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7148 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1770 "EHDA:721") (mo-xrefAnalogous EHDA--10175 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1141 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--8790 EHDA--8749) (owl-someValuesFrom EHDA--678 EHDA--676) (owl-someValuesFrom EHDA--3322 EHDA--3321) (mo-xrefAnalogous EHDA--361 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--744 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--7805 EHDA--7803) (mo-xrefAnalogous EHDA--4538 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3240 "somite 11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9015 "EHDA:7796") (mo-xrefAnalogous EHDA--5114 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4233 EHDA--4211) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10215 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--88 "polar trophectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2628 "primary head vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10184 "middle ear") (owl-someValuesFrom EHDA--2306 EHDA--2300) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8402 "parietal") (owl-someValuesFrom EHDA--7112 EHDA--7108) (mo-xrefAnalogous EHDA--7733 "EHDA:2897") (mo-xrefAnalogous EHDA--7253 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10303 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6115 "digit 3") (mo-xrefAnalogous EHDA--3687 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1008 "tracheal diverticulum") (owl-someValuesFrom EHDA--7254 EHDA--7252) (owl-someValuesFrom EHDA--7548 EHDA--7510) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5809 "lesser omentum") (mo-xrefAnalogous EHDA--5615 "EHDA:4649") (mo-xrefAnalogous EHDA--9266 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7715 EHDA--7506) (mo-xrefAnalogous EHDA--4507 "EHDA:3528") (owl-someValuesFrom EHDA--9589 EHDA--9587) (owl-someValuesFrom EHDA--5054 EHDA--5052) (termFormat EnglishLanguage Skin "skin") (mo-xrefAnalogous EHDA--8772 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8243 EHDA--8242) (owl-someValuesFrom EHDA--6439 EHDA--6435) (owl-someValuesFrom EHDA--8263 EHDA--8259) (mo-xrefAnalogous EHDA--3894 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--7478 EHDA--7474) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7910 "left lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--5222 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4399 "aortic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--260 "EHDA:177") (mo-xrefAnalogous EHDA--7266 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4966 "EHDA:4965") (owl-someValuesFrom EHDA--7138 EHDA--7136) (mo-xrefAnalogous EHDA--6756 "EHDA:4708") (mo-xrefAnalogous EHDA--7880 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7553 EHDA--7552) (mo-xrefAnalogous EHDA--7599 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1714 "EHDA:667") (mo-xrefAnalogous EHDA--6560 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2852 "nerve") (owl-someValuesFrom EHDA--4942 EHDA--4798) (owl-someValuesFrom EHDA--3421 EHDA--3370) (mo-xrefAnalogous EHDA--5068 "EHDA:1022") (mo-xrefAnalogous EHDA--3321 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6792 EHDA--6791) (owl-someValuesFrom EHDA--9313 Liver) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6558 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4606 "glossopharyngeal IX ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--6668 EHDA--6660) (termFormat EnglishLanguage EHDA--354 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--10065 "EHDA:7682") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6456 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9149 "extrinsic muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--2498 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--10498 "EHDA:8173") (mo-xrefAnalogous EHDA--121 "stage:CS05c") (mo-xrefAnalogous EHDA--10599 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9939 EHDA--9938) (mo-xrefAnalogous EHDA--1065 "EHDA:1064") (mo-xrefAnalogous EHDA--4254 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1643 EHDA--1631) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7310 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1070 "EHDA:613") (owl-someValuesFrom EHDA--2288 EHDA--2285) (mo-xrefAnalogous EHDA--3262 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9517 EHDA--9515) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2449 "somite 22") (mo-xrefAnalogous EHDA--1686 "EHDA:293") (owl-someValuesFrom EHDA--10269 EHDA--10268) (owl-someValuesFrom EHDA--2898 EHDA--2896) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3209 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8897 "EHDA:3740") (mo-xrefAnalogous EHDA--2280 "EHDA:621") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5249 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10643 "viscerocranium") (owl-someValuesFrom EHDA--2462 EHDA--2461) (mo-xrefAnalogous EHDA--5680 "EHDA:4706") (owl-someValuesFrom EHDA--8636 EHDA--8633) (owl-someValuesFrom EHDA--6728 EHDA--6727) (mo-xrefAnalogous EHDA--5733 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7218 EHDA--7200) (mo-xrefAnalogous EHDA--6375 "EHDA:2529") (mo-xrefAnalogous EHDA--8675 "EHDA:3441") (mo-xrefAnalogous EHDA--7103 "EHDA:5033") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6469 "semi-lunar valves") (mo-xrefAnalogous EHDA--779 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--267 EHDA--248) (mo-xrefAnalogous EHDA--5072 "EHDA:1030") (owl-someValuesFrom EHDA--602 EHDA--596) (mo-xrefAnalogous EHDA--6379 "EHDA:392") (owl-someValuesFrom EHDA--4420 EHDA--4414) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4078 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4629 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7172 "EHDA:7171") (mo-xrefAnalogous EHDA--913 "EHDA:912") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7912 "ultimobranchial body") (owl-someValuesFrom EHDA--4817 EHDA--4815) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3593 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--8393 EHDA--8391) (mo-xrefAnalogous EHDA--9158 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9573 "EHDA:9572") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4254 "somite 19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6828 "EHDA:518") (owl-someValuesFrom EHDA--4426 EHDA--4424) (mo-xrefAnalogous EHDA--10376 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9399 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8117 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10537 "EHDA:7082") (mo-xrefAnalogous EHDA--7040 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10062 "EHDA:6669") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4651 "neural lumen") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8580 "iliac artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3764 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4668 "dorsal root ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--1492 "EHDA:938") (mo-xrefAnalogous EHDA--5220 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4888 EHDA--4887) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5751 "cloacal membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--4547 "EHDA:3608") (mo-xrefAnalogous EHDA--3665 "EHDA:3664") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6941 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--236 EHDA--233) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7405 "endocardial cushion tissue") (owl-someValuesFrom EHDA--741 EHDA--737) (mo-xrefAnalogous EHDA--5837 "EHDA:5836") (termFormat EnglishLanguage EHDA--230 "amnion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5006 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6422 "stapedial") (owl-someValuesFrom EHDA--9629 EHDA--9627) (mo-xrefAnalogous EHDA--7947 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10256 "EHDA:520") (mo-xrefAnalogous EHDA--4646 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8615 EHDA--8613) (mo-xrefAnalogous EHDA--2444 "EHDA:1233") (owl-someValuesFrom EHDA--5365 EHDA--5364) (mo-xrefAnalogous EHDA--57 "EHDA:56") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10368 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--2430 "EHDA:1205") (owl-someValuesFrom EHDA--3793 EHDA--3789) (owl-someValuesFrom EHDA--10653 EHDA--10602) (termFormat EnglishLanguage EHDA--373 "somite 03") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10440 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--35 "stage:CS02") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6958 "Meckel's cartilage pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6922 "EHDA:3928") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8659 "semi-lunar valves") (mo-xrefAnalogous EHDA--1051 "EHDA:579") (mo-xrefAnalogous EHDA--2235 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10085 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7245 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--2080 EHDA--2072) (mo-xrefAnalogous EHDA--8958 "EHDA:3780") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9101 "cloacal membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--7262 "EHDA:6214") (mo-xrefAnalogous EHDA--5802 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6616 "myelencephalon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6982 "right hepatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--4189 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8989 "EHDA:7761") (mo-xrefAnalogous EHDA--5646 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8447 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9848 "EHDA:7436") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6478 "left part") (documentation EnglishLanguage "Date/time of last edit and save.") (mo-xrefAnalogous EHDA--7243 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4228 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2088 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9138 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3390 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--467 "cardiac jelly") (mo-xrefAnalogous EHDA--10539 "EHDA:7086") (mo-xrefAnalogous EHDA--5489 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10469 "EHDA:8126") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3226 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--4344 EHDA--4322) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6014 "trapezius pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--6949 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9877 "EHDA:9876") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1818 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6018 "vertebral pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10478 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5135 EHDA--5134) (mo-xrefAnalogous EHDA--9528 "EHDA:6029") (mo-xrefAnalogous EHDA--4240 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2454 EHDA--2452) (termFormat EnglishLanguage EHDA--80 "primitive endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6299 "interdigital region between digits 1 and 2") (owl-someValuesFrom EHDA--4709 EHDA--4707) (mo-xrefAnalogous EHDA--7365 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9506 "EHDA:9505") (mo-xrefAnalogous EHDA--1544 "EHDA:1543") (mo-xrefAnalogous EHDA--9098 "EHDA:514") (owl-someValuesFrom EHDA--1728 EHDA--1724) (owl-someValuesFrom EHDA--10626 EHDA--10623) (owl-someValuesFrom EHDA--5511 EHDA--5505) (termFormat EnglishLanguage EHDA--15 "human (CS11)") (owl-someValuesFrom EHDA--1672 EHDA--1670) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8630 "valve") (owl-someValuesFrom EHDA--4135 EHDA--4134) (mo-xrefAnalogous EHDA--3061 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4350 "primitive ophthalmic artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2123 "otocyst") (mo-xrefAnalogous EHDA--693 "EHDA:383") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4607 "inferior") (mo-xrefAnalogous EHDA--3643 "EHDA:3642") (mo-xrefAnalogous EHDA--4816 "EHDA:2949") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9626 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6233 "EHDA:6232") (termFormat EnglishLanguage EHDA--557 "cavities") (mo-xrefAnalogous EHDA--5809 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--6577 EHDA--6570) (owl-someValuesFrom EHDA--8744 EHDA--8740) (mo-xrefAnalogous EHDA--7309 "EHDA:6306") (owl-someValuesFrom EHDA--3865 EHDA--3863) (mo-xrefAnalogous EHDA--3230 "EHDA:711") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10384 "skeleton") (mo-xrefAnalogous EHDA--4507 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4013 "EHDA:2211") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8933 "pelvic splanchnic") (mo-xrefAnalogous EHDA--7811 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3428 EHDA--3426) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1117 "mesenchyme derived from neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2664 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1355 "neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9567 "pelvic girdle") (owl-someValuesFrom EHDA--8012 EHDA--8010) (mo-xrefAnalogous EHDA--7158 "EHDA:1022") (owl-someValuesFrom EHDA--7069 EHDA--7066) (mo-xrefAnalogous EHDA--6131 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5428 EHDA--5427) (mo-xrefAnalogous EHDA--8026 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2082 EHDA--2072) (mo-xrefAnalogous EHDA--10177 "EHDA:7794") (mo-xrefAnalogous EHDA--1338 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1911 "right horn") (owl-someValuesFrom EHDA--7934 EHDA--7872) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7319 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9170 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--118 "EHDA:46") (owl-someValuesFrom EHDA--4016 EHDA--4015) (owl-someValuesFrom EHDA--4150 EHDA--4149) (mo-xrefAnalogous EHDA--683 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8453 "EHDA:6168") (mo-xrefAnalogous EHDA--5080 "EHDA:575") (mo-xrefAnalogous EHDA--10331 "EHDA:3021") (mo-xrefAnalogous EHDA--9754 "EHDA:5296") (mo-xrefAnalogous EHDA--6334 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8880 "EHDA:6655") (owl-someValuesFrom EHDA--10649 EHDA--10643) (owl-someValuesFrom EHDA--5543 EHDA--5541) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9610 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--5886 "EHDA:3045") (mo-xrefAnalogous EHDA--7647 "EHDA:3710") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6327 "head mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6531 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9400 EHDA--9399) (owl-someValuesFrom EHDA--2096 EHDA--2095) (owl-someValuesFrom EHDA--9786 EHDA--9741) (owl-someValuesFrom EHDA--7255 EHDA--7243) (mo-xrefAnalogous EHDA--3046 "EHDA:3045") (mo-xrefAnalogous EHDA--7942 "EHDA:6901") (owl-someValuesFrom EHDA--4744 EHDA--4738) (owl-someValuesFrom EHDA--4136 EHDA--4134) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8644 "ductus arteriosus") (owl-someValuesFrom EHDA--4139 EHDA--4138) (mo-xrefAnalogous EHDA--4785 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9912 "common cardinal vein derivative") (mo-xrefAnalogous EHDA--9624 "EHDA:6108") (mo-xrefAnalogous EHDA--2413 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--9260 EHDA--9256) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1499 "neural ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1422 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9351 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3591 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8092 "tubule") (mo-xrefAnalogous EHDA--3289 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5322 EHDA--5284) (owl-someValuesFrom EHDA--6185 EHDA--6177) (mo-xrefAnalogous EHDA--1795 "EHDA:1221") (owl-someValuesFrom EHDA--9966 EHDA--9963) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7784 "crus commune") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1875 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7574 "meninges") (mo-xrefAnalogous EHDA--9175 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8461 EHDA--8459) (mo-xrefAnalogous EHDA--5863 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7789 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10592 "pectoralis minor") (owl-someValuesFrom EHDA--7744 EHDA--7742) (mo-xrefAnalogous EHDA--9419 "EHDA:8203") (owl-someValuesFrom EHDA--1648 EHDA--1647) (mo-xrefAnalogous EHDA--384 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--9213 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--805 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--231 EHDA--230) (mo-xrefAnalogous EHDA--10322 "EHDA:9190") (mo-xrefAnalogous EHDA--130 "EHDA:129") (owl-someValuesFrom EHDA--8894 EHDA--8883) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5398 "venous system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2272 "2nd arch") (owl-someValuesFrom EHDA--10186 EHDA--10184) (mo-xrefAnalogous EHDA--6798 "EHDA:2923") (mo-xrefAnalogous EHDA--1135 "EHDA:1134") (owl-someValuesFrom EHDA--2577 EHDA--2572) (owl-someValuesFrom EHDA--4331 EHDA--4322) (mo-xrefAnalogous EHDA--4260 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7491 "subclavian vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--1386 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3259 "EHDA:1215") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2196 "intrahepatic part") (owl-someValuesFrom EHDA--1756 EHDA--1755) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7093 "anterior abdominal wall") (owl-someValuesFrom EHDA--4063 EHDA--4062) (mo-xrefAnalogous EHDA--5275 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10257 "EHDA:3830") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3306 "somite 33") (mo-xrefAnalogous EHDA--4771 "EHDA:4770") (mo-xrefAnalogous EHDA--141 "EHDA:140") (mo-xrefAnalogous EHDA--2772 "EHDA:2771") (mo-xrefAnalogous EHDA--3304 "EHDA:2487") (owl-someValuesFrom EHDA--4202 EHDA--4055) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9812 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--659 "EHDA:658") (mo-xrefAnalogous EHDA--4076 "EHDA:611") (owl-someValuesFrom EHDA--10487 EHDA--10250) (mo-xrefAnalogous EHDA--5066 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6863 "foramen caecum") (mo-xrefAnalogous EHDA--3095 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2764 "EHDA:2763") (mo-xrefAnalogous EHDA--1565 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--10067 "EHDA:3740") (termFormat EnglishLanguage EHDA--299 "neural ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--9759 "EHDA:9758") (mo-xrefAnalogous EHDA--4334 "EHDA:3342") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8537 "interdigital region between digits 3 and 4") (mo-xrefAnalogous EHDA--6048 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7946 EHDA--7945) (owl-someValuesFrom EHDA--9023 EHDA--9021) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5256 "somite 32") (mo-xrefAnalogous EHDA--10237 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7365 "posterior communicating artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9223 "duodenum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1109 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--5830 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7334 "EHDA:6389") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10266 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3918 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5966 "EHDA:4997") (owl-someValuesFrom EHDA--8259 EHDA--8257) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3277 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--6267 EHDA--6265) (owl-someValuesFrom EHDA--3405 EHDA--3403) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7732 "spinal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6913 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3824 EHDA--3330) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5201 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3183 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--7613 EHDA--7593) (owl-someValuesFrom EHDA--9490 EHDA--9447) (mo-xrefAnalogous EHDA--8632 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1519 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--4102 EHDA--4100) (owl-someValuesFrom EHDA--2298 EHDA--2297) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1359 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--3314 "EHDA:2507") (mo-xrefAnalogous EHDA--2870 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3190 "EHDA:2337") (mo-xrefAnalogous EHDA--5814 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2824 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7668 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6997 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8472 "EHDA:6196") (mo-xrefAnalogous EHDA--6720 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7990 "EHDA:7989") (mo-xrefAnalogous EHDA--5477 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4413 "EHDA:4412") (owl-someValuesFrom EHDA--8399 EHDA--8395) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8756 "future thalamus") (owl-someValuesFrom EHDA--967 EHDA--965) (owl-someValuesFrom EHDA--3419 EHDA--3414) (mo-xrefAnalogous EHDA--639 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4602 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6301 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--313 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7931 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4608 "superior ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--10127 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8709 "EHDA:8708") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8858 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6853 "inferior parathyroid") (owl-someValuesFrom EHDA--7430 EHDA--7428) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9268 "tooth") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1759 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9975 "EHDA:4487") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6984 "left lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--228 "EHDA:227") (mo-xrefAnalogous EHDA--222 "EHDA:181") (owl-someValuesFrom EHDA--6640 EHDA--6638) (mo-xrefAnalogous EHDA--4149 "EHDA:2339") (mo-xrefAnalogous EHDA--1055 "EHDA:587") (mo-xrefAnalogous EHDA--1056 "EHDA:589") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5914 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4425 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--67 "primitive endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--7821 EHDA--7818) (mo-xrefAnalogous EHDA--6319 "EHDA:6318") (mo-xrefAnalogous EHDA--9279 "EHDA:8029") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4481 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7672 "accessory XI") (owl-someValuesFrom EHDA--794 EHDA--763) (mo-xrefAnalogous EHDA--5201 "EHDA:5200") (mo-xrefAnalogous EHDA--9944 "EHDA:9943") (mo-xrefAnalogous EHDA--1762 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9812 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4736 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1308 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--8907 SpinalCord) (mo-xrefAnalogous EHDA--7807 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6497 "EHDA:1310") (mo-xrefAnalogous EHDA--8605 "EHDA:4357") (mo-xrefAnalogous EHDA--8423 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3041 "EHDA:2183") (mo-xrefAnalogous EHDA--5678 "EHDA:4702") (owl-someValuesFrom EHDA--437 EHDA--421) (mo-xrefAnalogous EHDA--7583 "EHDA:4494") (mo-xrefAnalogous EHDA--2824 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--1194 EHDA--1190) (mo-xrefAnalogous EHDA--9048 "EHDA:9047") (mo-xrefAnalogous EHDA--7753 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9866 "EHDA:8685") (mo-xrefAnalogous EHDA--8507 "EHDA:6256") (owl-someValuesFrom EHDA--3933 EHDA--3925) (mo-xrefAnalogous EHDA--6944 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10022 "EHDA:5518") (mo-xrefAnalogous EHDA--8479 "EHDA:6210") (owl-someValuesFrom EHDA--3603 EHDA--3599) (mo-xrefAnalogous EHDA--3938 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7686 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2259 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7302 "EHDA:6290") (mo-xrefAnalogous EHDA--4055 "EHDA:38") (mo-xrefAnalogous EHDA--9378 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3176 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6229 EHDA--6211) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10330 "dorsal mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8794 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--203 "stage:CS06b") (mo-xrefAnalogous EHDA--329 "EHDA:328") (mo-xrefAnalogous EHDA--4082 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1521 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6527 "EHDA:6526") (mo-xrefAnalogous EHDA--1309 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5312 "inferior mesenteric artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6656 "cochlear component") (mo-xrefAnalogous EHDA--815 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--1114 EHDA--1046) (mo-xrefAnalogous EHDA--8565 "EHDA:5296") (mo-xrefAnalogous EHDA--4506 "EHDA:3526") (mo-xrefAnalogous EHDA--3248 "EHDA:1193") (mo-xrefAnalogous EHDA--6927 "EHDA:3937") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9713 "metacarpus cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--7615 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5086 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8772 "EHDA:7540") (owl-someValuesFrom EHDA--4297 EHDA--4296) (mo-xrefAnalogous EHDA--1366 "EHDA:1365") (owl-someValuesFrom EHDA--9118 EHDA--9115) (mo-xrefAnalogous EHDA--8182 "EHDA:8181") (owl-someValuesFrom EHDA--3329 EHDA--3114) (owl-someValuesFrom EHDA--3173 EHDA--3114) (owl-someValuesFrom EHDA--5184 EHDA--5180) (mo-xrefAnalogous EHDA--5194 "EHDA:4192") (owl-someValuesFrom EHDA--6399 EHDA--6395) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6623 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3417 "EHDA:3416") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7692 "vestibular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--8568 "EHDA:8567") (owl-someValuesFrom EHDA--191 EHDA--187) (mo-xrefAnalogous EHDA--10532 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4011 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1029 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--9630 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9609 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8501 EHDA--8500) (mo-xrefAnalogous EHDA--2218 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9415 "accessory lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3301 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--491 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7501 "EHDA:6530") (mo-xrefAnalogous Blood "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage Limb "limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--9486 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7408 "transverse pericardial sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--875 "EHDA:874") (mo-xrefAnalogous EHDA--10452 "EHDA:10451") (mo-xrefAnalogous EHDA--4935 "EHDA:2197") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2542 "2nd arch artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--10351 "EHDA:3943") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5399 "cardinal vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--9399 "EHDA:2207") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3368 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5603 "vestibular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--8908 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2630 "EHDA:2629") (owl-someValuesFrom EHDA--1045 EHDA--1041) (owl-someValuesFrom EHDA--4520 EHDA--4517) (mo-xrefAnalogous EHDA--3304 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9712 "EHDA:6278") (mo-xrefAnalogous EHDA--9490 "EHDA:5041") (owl-someValuesFrom EHDA--8817 EHDA--8816) (owl-someValuesFrom EHDA--4933 EHDA--4932) (owl-someValuesFrom EHDA--1878 EHDA--1876) (mo-xrefAnalogous EHDA--5813 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10600 "EHDA:9505") (mo-xrefAnalogous EHDA--6406 "EHDA:5307") (mo-xrefAnalogous EHDA--9130 "EHDA:9129") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2926 "extrinsic ocular pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--515 "EHDA:514") (termFormat EnglishLanguage EHDA--650 "surface ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--5302 EHDA--5300) (mo-xrefAnalogous EHDA--9980 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3339 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2109 "EHDA:920") (mo-xrefAnalogous EHDA--1676 "EHDA:1675") (mo-xrefAnalogous EHDA--10166 "EHDA:4724") (mo-xrefAnalogous EHDA--6263 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7539 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--1852 EHDA--1754) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1010 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1290 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--2536 EHDA--2251) (mo-xrefAnalogous EHDA--10042 "EHDA:2838") (owl-someValuesFrom EHDA--2060 EHDA--1996) (mo-xrefAnalogous EHDA--9531 "EHDA:7143") (mo-xrefAnalogous EHDA--4133 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9081 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8980 "mesenchymal condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7211 "metacarpus pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1978 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--9292 EHDA--9290) (owl-someValuesFrom EHDA--9607 EHDA--9606) (mo-xrefAnalogous EHDA--5168 "EHDA:5167") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2760 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--6297 "EHDA:6296") (owl-someValuesFrom EHDA--5782 EHDA--5781) (mo-xrefAnalogous EHDA--6884 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9103 "foregut") (owl-someValuesFrom EHDA--965 EHDA--949) (owl-someValuesFrom EHDA--485 EHDA--481) (owl-someValuesFrom EHDA--2058 EHDA--2050) (mo-xrefAnalogous EHDA--8318 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4364 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--5932 "EHDA:5931") (mo-xrefAnalogous EHDA--4320 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2528 "EHDA:2527") (mo-xrefAnalogous EHDA--5872 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1380 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--507 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7551 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1943 "EHDA:490") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7015 "phallic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--8860 "EHDA:3708") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5509 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3223 "EHDA:1158") (mo-xrefAnalogous EHDA--9142 "EHDA:9141") (termFormat EnglishLanguage EHDA--584 "mandibular component") (owl-someValuesFrom EHDA--32 EHDA--2) (owl-someValuesFrom EHDA--6377 EHDA--6328) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7068 "endothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5777 "gland") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1626 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1444 EHDA--1419) (owl-someValuesFrom Tooth EHDA--9277) (mo-xrefAnalogous EHDA--10296 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6666 "EHDA:3731") (mo-xrefAnalogous EHDA--10378 "EHDA:9259") (mo-xrefAnalogous EHDA--3250 "EHDA:1197") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10590 "levator scapulae") (mo-xrefAnalogous EHDA--2006 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--6149 EHDA--6097) (mo-xrefAnalogous EHDA--2356 "EHDA:350") (owl-someValuesFrom EHDA--10110 EHDA--10109) (mo-xrefAnalogous EHDA--1342 "EHDA:1341") (mo-xrefAnalogous EHDA--2630 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1743 "intermediate mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--493 "EHDA:492") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7397 "valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--3438 "EHDA:1928") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1793 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6806 "EHDA:6805") (mo-xrefAnalogous EHDA--7913 "EHDA:2989") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3054 "intrahepatic part") (owl-someValuesFrom EHDA--6758 EHDA--6755) (mo-xrefAnalogous EHDA--9111 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2537 "organ system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9870 "brain") (mo-xrefAnalogous EHDA--7868 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6239 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7169 "EHDA:251") (mo-xrefAnalogous EHDA--8330 "EHDA:5047") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6677 "ophthalmic division") (mo-xrefAnalogous EHDA--7173 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3976 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--5945 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8878 "EHDA:2849") (mo-xrefAnalogous EHDA--5254 "EHDA:2481") (owl-someValuesFrom EHDA--7496 EHDA--7323) (mo-xrefAnalogous EHDA--598 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--5122 "EHDA:640") (mo-xrefAnalogous EHDA--5136 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7311 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--813 "EHDA:812") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10340 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8474 "upper leg") (mo-xrefAnalogous EHDA--5092 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4052 EHDA--4051) (mo-xrefAnalogous EHDA--10074 "EHDA:3749") (mo-xrefAnalogous EHDA--9986 "EHDA:5484") (owl-someValuesFrom EHDA--10340 EHDA--10339) (mo-xrefAnalogous EHDA--5581 "EHDA:2849") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4618 "chorda tympani branch") (mo-xrefAnalogous EHDA--8897 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--10596 EHDA--10586) (mo-xrefAnalogous EHDA--1689 "EHDA:638") (mo-xrefAnalogous EHDA--1396 "EHDA:1395") (termFormat EnglishLanguage EHDA--149 "secondary yolk sac cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--10499 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9766 "EHDA:7348") (owl-someValuesFrom EHDA--1480 EHDA--1476) (mo-xrefAnalogous EHDA--7054 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3617 EHDA--3613) (owl-someValuesFrom EHDA--8669 EHDA--8667) (mo-xrefAnalogous EHDA--20 "EHDA:1") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5231 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--4573 EHDA--4572) (owl-someValuesFrom EHDA--656 EHDA--654) (mo-xrefAnalogous EHDA--6641 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5360 EHDA--5351) (mo-xrefAnalogous EHDA--2584 "EHDA:1898") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10600 "gluteal muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--5266 "EHDA:2505") (mo-xrefAnalogous EHDA--1618 "EHDA:585") (owl-someValuesFrom EHDA--4847 EHDA--4845) (mo-xrefAnalogous EHDA--10264 "EHDA:2939") (mo-xrefAnalogous Right "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10147 EHDA--10146) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2348 "cavity") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6345 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--6585 EHDA--6582) (mo-xrefAnalogous EHDA--1840 "EHDA:1839") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7990 "sublingual gland primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6412 "posterior communicating artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--55 "stage:CS03") (owl-someValuesFrom EHDA--10015 EHDA--10014) (owl-someValuesFrom EHDA--9021 EHDA--8970) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1611 "branchial arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--7459 "EHDA:6493") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1467 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4913 "yolk sac stalk") (mo-xrefAnalogous EHDA--1101 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5828 "EHDA:3019") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9619 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9187 "EHDA:9186") (owl-someValuesFrom EHDA--9433 EHDA--9414) (mo-xrefAnalogous EHDA--6955 "EHDA:6954") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2562 "umbilical artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--2774 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7274 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7585 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5662 EHDA--5661) (mo-xrefAnalogous EHDA--1806 "EHDA:1805") (mo-xrefAnalogous EHDA--8964 "EHDA:5655") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1617 "mandibular component") (owl-someValuesFrom EHDA--3168 EHDA--3162) (owl-someValuesFrom EHDA--2980 EHDA--2976) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8771 "infundibulum") (owl-someValuesFrom EHDA--7164 EHDA--7163) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5333 "blood") (owl-someValuesFrom EHDA--1563 EHDA--1555) (owl-someValuesFrom EHDA--8376 EHDA--8375) (mo-xrefAnalogous EHDA--7235 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6564 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3768 "autonomic") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8436 "phalanx pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--182 EHDA--180) (mo-xrefAnalogous EHDA--5952 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8615 "EHDA:5338") (mo-xrefAnalogous EHDA--4228 "EHDA:1178") (mo-xrefAnalogous EHDA--99 "stage:CS05b") (owl-someValuesFrom EHDA--664 EHDA--657) (mo-xrefAnalogous EHDA--2465 "EHDA:1841") (mo-xrefAnalogous EHDA--2394 "EHDA:1749") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3849 "future tongue") (termFormat EnglishLanguage EHDA--193 "amniotic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--10232 "EHDA:4751") (mo-xrefAnalogous EHDA--3427 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4326 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5564 "EHDA:918") (mo-xrefAnalogous EHDA--6217 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9009 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8174 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10389 "EHDA:8015") (owl-someValuesFrom EHDA--4822 EHDA--4818) (mo-xrefAnalogous EHDA--2714 "EHDA:2713") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3140 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4085 "EHDA:623") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9965 "future dura mater") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1902 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7574 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7754 "auditory hillocks") (owl-someValuesFrom EHDA--9965 EHDA--9963) (mo-xrefAnalogous EHDA--7712 "EHDA:4649") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7831 "retina") (mo-xrefAnalogous EHDA--10332 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1873 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3856 "lingual swelling") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7107 "pectoral girdle and thoracic body wall") (owl-someValuesFrom EHDA--8060 EHDA--8059) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8539 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9707 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7271 "shoulder") (mo-xrefAnalogous EHDA--8725 "EHDA:4455") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5017 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3886 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1155 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--9920 EHDA--9919) (mo-xrefAnalogous EHDA--8329 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--411 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--5505 "EHDA:5504") (owl-someValuesFrom EHDA--4966 EHDA--4948) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5666 "1st branchial membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--10506 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2621 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7917 "EHDA:2993") (owl-someValuesFrom EHDA--8441 EHDA--8439) (mo-xrefAnalogous EHDA--933 "EHDA:506") (owl-someValuesFrom EHDA--2379 EHDA--2378) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5268 "somite 36") (mo-xrefAnalogous EHDA--9800 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1812 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--10284 EHDA--10283) (mo-xrefAnalogous EHDA--4361 "EHDA:414") (owl-someValuesFrom EHDA--3229 EHDA--3228) (mo-xrefAnalogous EHDA--8625 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8912 "EHDA:2867") (mo-xrefAnalogous EHDA--10005 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7199 "lower limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--9625 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1473 "neural lumen") (mo-xrefAnalogous EHDA--10462 "EHDA:8116") (mo-xrefAnalogous EHDA--1844 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6856 "superior parathyroid") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6634 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--6507 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9624 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5624 "ciliary") (owl-someValuesFrom EHDA--7008 EHDA--7005) (mo-xrefAnalogous EHDA--10412 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2377 "EHDA:366") (mo-xrefAnalogous EHDA--6023 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--5481 EHDA--5463) (mo-xrefAnalogous EHDA--8568 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8942 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2198 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10338 "EHDA:3921") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10039 "ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2750 "basal plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--3287 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3835 "EHDA:3834") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3253 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10527 "hilus") (mo-xrefAnalogous EHDA--57 "stage:CS03") (mo-xrefAnalogous EHDA--4873 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2228 "EHDA:2227") (mo-xrefAnalogous EHDA--9808 "EHDA:1277") (owl-someValuesFrom EHDA--10397 EHDA--10395) (mo-xrefAnalogous EHDA--752 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8740 "skin") (mo-xrefAnalogous EHDA--4802 "EHDA:518") (mo-xrefAnalogous EHDA--1680 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4489 "lateral ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--5790 "EHDA:5789") (owl-someValuesFrom EHDA--7759 EHDA--7758) (owl-someValuesFrom EHDA--5250 EHDA--5219) (mo-xrefAnalogous EHDA--6568 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4520 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5790 EHDA--5787) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8780 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8114 "EHDA:5921") (termFormat EnglishLanguage EHDA--751 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--10425 "EHDA:3992") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2289 "ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8151 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5430 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7704 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8525 EHDA--8524) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8145 "paramesonephric ducts") (mo-xrefAnalogous EHDA--171 "stage:CS06a") (mo-xrefAnalogous EHDA--1294 "EHDA:784") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6494 "primitive marginal sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--6816 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--7158 EHDA--7157) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10548 "transversus abdominis") (mo-xrefAnalogous EHDA--3402 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5070 "umbilical artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7980 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10545 "external oblique") (mo-xrefAnalogous EHDA--4513 "EHDA:3540") (mo-xrefAnalogous EHDA--8896 "EHDA:3738") (mo-xrefAnalogous EHDA--8078 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7481 "EHDA:5410") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5700 "stapes pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--1553 EHDA--1506) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10342 "rest of hindgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--6401 "EHDA:404") (owl-someValuesFrom EHDA--7406 EHDA--7379) (mo-xrefAnalogous EHDA--849 "EHDA:848") (mo-xrefAnalogous EHDA--8334 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--367 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--9521 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9721 "EHDA:6298") (mo-xrefAnalogous EHDA--8477 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3894 "ventral mesogastrium") (mo-xrefAnalogous EHDA--17 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8662 EHDA--8659) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7958 "rest of hindgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--8723 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9367 "EHDA:8124") (owl-someValuesFrom EHDA--5026 EHDA--5009) (owl-someValuesFrom EHDA--4839 EHDA--4837) (mo-xrefAnalogous EHDA--5897 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5216 "body-wall mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7702 EHDA--7696) (mo-xrefAnalogous EHDA--5616 "EHDA:2889") (mo-xrefAnalogous EHDA--5785 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6754 "otic capsule") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6972 "oral epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--2694 "EHDA:2693") (mo-xrefAnalogous EHDA--3860 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--270 "amnion") (mo-xrefAnalogous EHDA--1766 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4990 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5893 EHDA--5891) (owl-someValuesFrom EHDA--1272 EHDA--1270) (mo-xrefAnalogous EHDA--2313 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--9481 EHDA--9480) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9153 "intrinsic muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--6632 "EHDA:3696") (owl-someValuesFrom EHDA--4279 EHDA--4278) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8613 "atrio-ventricular canal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2522 "somite 38") (mo-xrefAnalogous EHDA--4486 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7055 EHDA--7054) (owl-someValuesFrom EHDA--1880 EHDA--1863) (owl-someValuesFrom EHDA--10491 EHDA--10488) (owl-someValuesFrom EHDA--9134 EHDA--9132) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2107 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--8518 "EHDA:6274") (mo-xrefAnalogous EHDA--1911 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7208 "EHDA:6104") (mo-xrefAnalogous EHDA--6109 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6016 "axial skeleton") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5900 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--1157 "EHDA:701") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8513 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6666 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10071 EHDA--10053) (mo-xrefAnalogous EHDA--2262 "EHDA:1057") (mo-xrefAnalogous EHDA--8028 "EHDA:8027") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8925 "autonomic") (owl-someValuesFrom EHDA--4079 EHDA--4076) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3539 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--6965 EHDA--6963) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8230 "hilus") (mo-xrefAnalogous EHDA--9126 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9270 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--8766 EHDA--8763) (mo-xrefAnalogous EHDA--1516 "EHDA:962") (mo-xrefAnalogous EHDA--10293 "EHDA:2993") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7182 "parietal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3477 "diencephalic part of interventricular foramen") (mo-xrefAnalogous EHDA--5419 "EHDA:2629") (owl-someValuesFrom EHDA--10349 EHDA--10348) (mo-xrefAnalogous EHDA--5780 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8192 EHDA--8166) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8386 "intraembryonic coelom") (mo-xrefAnalogous EHDA--2276 "EHDA:1636") (owl-someValuesFrom EHDA--4363 EHDA--4362) (mo-xrefAnalogous EHDA--9104 "EHDA:3830") (mo-xrefAnalogous EHDA--10431 "EHDA:4001") (owl-someValuesFrom EHDA--7318 EHDA--7317) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8026 "upper jaw") (mo-xrefAnalogous EHDA--10165 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7663 EHDA--7657) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10393 "oral cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--2366 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8849 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1276 EHDA--1270) (mo-xrefAnalogous EHDA--7641 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3382 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1419 "EHDA:876") (mo-xrefAnalogous EHDA--3024 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7211 "EHDA:6110") (mo-xrefAnalogous EHDA--6881 "EHDA:4856") (mo-xrefAnalogous EHDA--6087 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1306 "EHDA:480") (mo-xrefAnalogous EHDA--7533 "EHDA:7532") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9448 "anterior abdominal wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--8912 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--433 "EHDA:432") (mo-xrefAnalogous EHDA--5120 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8636 "EHDA:3406") (mo-xrefAnalogous EHDA--1442 "EHDA:1441") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10156 "otic capsule") (owl-someValuesFrom EHDA--9989 EHDA--9969) (mo-xrefAnalogous EHDA--10268 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3827 "cloacal membrane") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5220 "somite 20") (mo-xrefAnalogous EHDA--261 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--9469 "EHDA:8268") (mo-xrefAnalogous EHDA--8392 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3349 "EHDA:2556") (mo-xrefAnalogous EHDA--7970 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5140 "EHDA:350") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3535 "basal plate") (owl-someValuesFrom EHDA--3026 EHDA--3023) (owl-someValuesFrom EHDA--4026 EHDA--4024) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1794 "somite 18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3272 "EHDA:1807") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1095 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1783 EHDA--1782) (mo-xrefAnalogous EHDA--5580 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6759 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--8714 EHDA--8711) (mo-xrefAnalogous EHDA--1475 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5453 "EHDA:5452") (mo-xrefAnalogous EHDA--8886 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3102 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--657 "EHDA:358") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10560 "hyoid") (owl-someValuesFrom EHDA--5568 EHDA--5566) (mo-xrefAnalogous EHDA--827 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--3940 EHDA--3938) (mo-xrefAnalogous EHDA--7843 "EHDA:7842") (mo-xrefAnalogous EHDA--6858 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1687 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4151 "EHDA:2343") (mo-xrefAnalogous EHDA--923 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6542 "brain") (owl-someValuesFrom EHDA--1129 EHDA--1128) (mo-xrefAnalogous EHDA--10569 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2892 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--2114 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--4050 EHDA--4048) (mo-xrefAnalogous EHDA--5841 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7342 EHDA--7341) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1006 "laryngo-tracheal groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--6235 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3204 "EHDA:2362") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4386 "left venous valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--7692 "EHDA:3749") (mo-xrefAnalogous EHDA--8971 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--744 "EHDA:394") (mo-xrefAnalogous EHDA--3641 "EHDA:3640") (owl-someValuesFrom EHDA--2852 EHDA--2640) (owl-someValuesFrom EHDA--3252 EHDA--3221) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5134 "pleural component") (owl-someValuesFrom EHDA--9322 EHDA--9317) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7417 "pericardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--728 "EHDA:727") (owl-someValuesFrom EHDA--5110 EHDA--5109) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4900 "midgut") (owl-someValuesFrom EHDA--2389 EHDA--2387) (mo-xrefAnalogous EHDA--7909 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4416 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1292 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8867 "EHDA:3710") (mo-xrefAnalogous EHDA--8573 "EHDA:8572") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1453 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--8970 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2342 "parietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--479 "EHDA:478") (mo-xrefAnalogous EHDA--2790 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5355 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6267 "EHDA:6266") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7981 "dorsal mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--1039 EHDA--1035) (mo-xrefAnalogous EHDA--3491 "EHDA:3490") (owl-someValuesFrom EHDA--9961 EHDA--9959) (mo-xrefAnalogous EHDA--1320 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--9964 EHDA--9963) (owl-someValuesFrom EHDA--3325 EHDA--3324) (owl-someValuesFrom EHDA--3633 EHDA--3631) (owl-someValuesFrom EHDA--3253 EHDA--3252) (owl-someValuesFrom EHDA--5920 EHDA--5902) (owl-someValuesFrom EHDA--1746 EHDA--1744) (mo-xrefAnalogous EHDA--6326 "EHDA:177") (owl-someValuesFrom EHDA--4777 EHDA--4769) (mo-xrefAnalogous EHDA--10504 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9238 "EHDA:3967") (owl-someValuesFrom EHDA--4421 EHDA--4420) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5022 "metanephrogenic mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7814 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2927 EHDA--2901) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6753 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7925 EHDA--7921) (mo-xrefAnalogous EHDA--3828 "stage:CS14") (documentation EnglishLanguage "A namespace defined for use in the ontology.") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2277 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--2471 EHDA--2470) (owl-someValuesFrom EHDA--8555 EHDA--8552) (mo-xrefAnalogous EHDA--1854 "EHDA:1853") (owl-someValuesFrom EHDA--10530 EHDA--10529) (owl-someValuesFrom EHDA--10211 EHDA--10207) (mo-xrefAnalogous EHDA--2611 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1818 "EHDA:1817") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7021 "reproductive system") (owl-someValuesFrom EHDA--8617 EHDA--8616) (owl-someValuesFrom EHDA--5332 EHDA--5330) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3116 "1st arch") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6384 "basilar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5139 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7655 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6167 "EHDA:6166") (mo-xrefAnalogous EHDA--3108 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8090 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9507 "EHDA:8328") (owl-someValuesFrom EHDA--5503 EHDA--5499) (owl-someValuesFrom EHDA--8921 EHDA--8915) (mo-xrefAnalogous EHDA--1129 "EHDA:368") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8778 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--6515 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2609 "left part") (mo-xrefAnalogous EHDA--9304 "EHDA:3045") (mo-xrefAnalogous EHDA--4155 "EHDA:2351") (mo-synonym EHDA--3813 ""future neural layer" []") (owl-someValuesFrom EHDA--5293 EHDA--5291) (mo-xrefAnalogous EHDA--1974 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3880 "foramen caecum") (owl-someValuesFrom EHDA--8316 EHDA--8302) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2620 "common") (owl-someValuesFrom EHDA--5745 EHDA--5743) (owl-someValuesFrom EHDA--10602 EHDA--9584) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1867 "2nd arch artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7485 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9651 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9407 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10657 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6848 "EHDA:2959") (mo-xrefAnalogous EHDA--5371 "EHDA:796") (mo-xrefAnalogous EHDA--9351 "EHDA:9350") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9383 "germinal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2304 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3651 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7386 "auricular region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9694 "handplate") (mo-xrefAnalogous EHDA--4898 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--262 "prechordal plate") (owl-someValuesFrom EHDA--3403 EHDA--3402) (mo-xrefAnalogous EHDA--5744 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5898 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1355 "EHDA:1354") (mo-xrefAnalogous EHDA--2101 "EHDA:908") (mo-xrefAnalogous EHDA--1798 "EHDA:1227") (mo-xrefAnalogous EHDA--10036 "EHDA:8865") (mo-xrefAnalogous EHDA--8184 "EHDA:8183") (owl-someValuesFrom EHDA--9619 EHDA--9617) (owl-someValuesFrom EHDA--10654 EHDA--10653) (mo-xrefAnalogous EHDA--6269 "EHDA:6268") (mo-xrefAnalogous EHDA--7878 "EHDA:3838") (owl-someValuesFrom EHDA--2231 EHDA--2230) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7867 "visceral organ") (owl-someValuesFrom EHDA--10045 EHDA--10040) (owl-someValuesFrom EHDA--6726 EHDA--6725) (mo-xrefAnalogous EHDA--4458 "EHDA:490") (owl-someValuesFrom EHDA--3998 EHDA--3996) (mo-xrefAnalogous EHDA--7191 "EHDA:2341") (termFormat EnglishLanguage EHDA--215 "cloacal membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--3323 "EHDA:2525") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1531 "hepatic diverticulum") (mo-xrefAnalogous EHDA--8373 "EHDA:7155") (mo-xrefAnalogous EHDA--4872 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--726 EHDA--700) (mo-xrefAnalogous EHDA--5962 "EHDA:4989") (mo-xrefAnalogous EHDA--2615 "EHDA:1932") (owl-someValuesFrom EHDA--1778 EHDA--1776) (mo-xrefAnalogous EHDA--2250 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2913 "EHDA:2912") (mo-xrefAnalogous EHDA--5940 "EHDA:2205") (mo-xrefAnalogous EHDA--8475 "EHDA:6202") (mo-xrefAnalogous EHDA--988 "EHDA:987") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4133 "pleuroperitoneal folds") (mo-xrefAnalogous EHDA--9447 "EHDA:5031") (mo-xrefAnalogous EHDA--111 "stage:CS05b") (owl-someValuesFrom EHDA--4229 EHDA--4227) (mo-xrefAnalogous EHDA--9473 "EHDA:8275") (mo-xrefAnalogous EHDA--4990 "EHDA:4989") (mo-xrefAnalogous EHDA--8976 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7814 "EHDA:4733") (mo-xrefAnalogous EHDA--4695 "EHDA:4694") (owl-someValuesFrom EHDA--3178 EHDA--3177) (mo-xrefAnalogous EHDA--4512 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6519 EHDA--6518) (mo-xrefAnalogous EHDA--3856 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3290 "EHDA:1843") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8633 "interatrial septum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5979 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--26 "stage:CS01") (owl-someValuesFrom EHDA--6277 EHDA--6275) (mo-xrefAnalogous EHDA--4925 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6050 "umbilical vein") (owl-someValuesFrom EHDA--873 EHDA--867) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9518 "lumbar region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6447 "valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--7524 "EHDA:7523") (mo-xrefAnalogous EHDA--4236 "EHDA:1189") (mo-xrefAnalogous EHDA--5162 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8139 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9903 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--4742 "EHDA:4741") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7059 "segmental bronchus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10193 "tubotympanic recess") (owl-someValuesFrom EHDA--5440 EHDA--5429) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5633 "sympathetic") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6588 "olfactory lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9873 "venous dural") (mo-xrefAnalogous EHDA--7453 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5829 "EHDA:3021") (mo-xrefAnalogous EHDA--10083 "EHDA:2869") (owl-someValuesFrom EHDA--7453 EHDA--7452) (mo-xrefAnalogous EHDA--5600 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8965 EHDA--8963) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1888 "right part") (mo-xrefAnalogous EHDA--10624 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1361 "EHDA:1360") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1436 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3106 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--10266 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--572 "branchial arch") (mo-xrefAnalogous EHDA--6840 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5114 "EHDA:4130") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7032 "arytenoid pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--1513 "EHDA:956") (mo-xrefAnalogous EHDA--3185 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6011 EHDA--6001) (owl-someValuesFrom EHDA--4277 EHDA--4275) (mo-xrefAnalogous EHDA--909 "EHDA:908") (mo-xrefAnalogous EHDA--8996 "EHDA:4706") (mo-xrefAnalogous EHDA--1464 "EHDA:904") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5881 "oral epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7773 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5394 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--489 "umbilical vein") (owl-someValuesFrom EHDA--5752 EHDA--5747) (owl-someValuesFrom EHDA--10271 EHDA--10268) (mo-xrefAnalogous EHDA--6749 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9615 Limb) (owl-someValuesFrom EHDA--10415 EHDA--10413) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4897 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7136 "EHDA:5063") (owl-someValuesFrom EHDA--8604 EHDA--8552) (owl-someValuesFrom EHDA--10639 EHDA--10637) (mo-xrefAnalogous EHDA--3138 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3135 "EHDA:611") (mo-xrefAnalogous EHDA--292 "EHDA:291") (mo-xrefAnalogous EHDA--6305 "EHDA:6304") (owl-someValuesFrom EHDA--9905 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--6143 "EHDA:6142") (owl-someValuesFrom EHDA--1790 EHDA--1788) (mo-xrefAnalogous EHDA--4127 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7261 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3227 EHDA--3225) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8093 "metanephros") (owl-someValuesFrom EHDA--6479 EHDA--6478) (owl-someValuesFrom EHDA--3615 EHDA--3613) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3591 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3410 "EHDA:2586") (owl-someValuesFrom EHDA--1503 EHDA--1484) (owl-someValuesFrom EHDA--4526 EHDA--4524) (owl-someValuesFrom EHDA--8962 EHDA--8959) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3272 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--149 "stage:CS06a") (mo-xrefAnalogous EHDA--3993 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--10059 EHDA--10058) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4968 "vascular element") (mo-xrefAnalogous EHDA--8245 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5441 "EHDA:4472") (owl-someValuesFrom EHDA--2304 EHDA--2303) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7074 "respiratory tract") (termFormat EnglishLanguage EHDA--487 "venous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--7162 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8579 "ductus arteriosus") (mo-xrefAnalogous EHDA--2308 "EHDA:1675") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5233 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--5485 EHDA--5483) (subclass EHDA--12 Human) (mo-xrefAnalogous EHDA--3679 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6338 "somite 27") (mo-xrefAnalogous EHDA--5131 "EHDA:2339") (owl-someValuesFrom EHDA--6135 EHDA--6097) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7992 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4762 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1520 "foregut-midgut junction") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4055 "embryo") (mo-xrefAnalogous EHDA--1594 "EHDA:227") (mo-xrefAnalogous EHDA--6411 "EHDA:3350") (owl-someValuesFrom EHDA--4175 EHDA--4173) (mo-xrefAnalogous EHDA--7298 "EHDA:6282") (mo-xrefAnalogous EHDA--8251 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8829 "EHDA:7614") (mo-xrefAnalogous EHDA--8546 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8990 EHDA--8989) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5311 "mesenteric artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5074 "umbilical vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--1622 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9384 "EHDA:8150") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9138 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4529 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6557 "EHDA:5446") (mo-xrefAnalogous EHDA--1794 "EHDA:1219") (mo-xrefAnalogous EHDA--7843 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9420 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9170 "rest of stomach") (mo-xrefAnalogous EHDA--10426 "EHDA:2197") (owl-someValuesFrom EHDA--959 EHDA--949) (mo-xrefAnalogous EHDA--7791 "EHDA:7790") (mo-xrefAnalogous EHDA--341 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--5591 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4053 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--8433 EHDA--8432) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7946 "dorsal mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--5727 EHDA--5723) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10358 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7028 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--628 "EHDA:627") (owl-someValuesFrom EHDA--10427 EHDA--10426) (mo-xrefAnalogous EHDA--10372 "EHDA:9250") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4424 "right part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8591 "inferior mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--10260 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10577 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2232 EHDA--2230) (mo-xrefAnalogous EHDA--2670 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4707 "EHDA:4706") (mo-xrefAnalogous EHDA--7019 "EHDA:7018") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1234 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7756 "surface epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5050 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6642 EHDA--6541) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2589 "dorsal mesocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9319 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8954 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--10097 "EHDA:5621") (mo-xrefAnalogous EHDA--7144 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4117 "future diaphragm") (mo-xrefAnalogous EHDA--2380 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4421 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6448 EHDA--6447) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2577 "right part") (mo-xrefAnalogous EHDA--69 "EHDA:48") (mo-xrefAnalogous EHDA--1120 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--3559 EHDA--3519) (mo-xrefAnalogous EHDA--9352 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10079 "EHDA:7697") (owl-someValuesFrom EHDA--930 EHDA--928) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9893 "gonadal vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--4789 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5527 "EHDA:5526") (mo-xrefAnalogous EHDA--1757 "EHDA:703") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3561 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--7124 "EHDA:7123") (owl-someValuesFrom EHDA--1109 EHDA--1108) (mo-xrefAnalogous EHDA--9265 "EHDA:8003") (mo-xrefAnalogous EHDA--8282 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4035 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2414 EHDA--2413) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6173 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--10029 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1420 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6610 "EHDA:5514") (mo-xrefAnalogous EHDA--7438 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3819 "fissure") (mo-xrefAnalogous EHDA--5864 "EHDA:3969") (owl-someValuesFrom EHDA--5956 EHDA--5953) (mo-xrefAnalogous EHDA--930 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2694 "4th ventricle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1319 "umbilical vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--6438 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1319 EHDA--1309) (mo-xrefAnalogous EHDA--9396 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3397 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3446 "anterior") (mo-xrefAnalogous EHDA--2416 "EHDA:725") (owl-someValuesFrom EHDA--2790 EHDA--2780) (mo-xrefAnalogous EHDA--7853 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6868 "EHDA:2987") (mo-xrefAnalogous EHDA--252 "EHDA:251") (mo-xrefAnalogous EHDA--8520 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7938 "pancreas") (mo-xrefAnalogous EHDA--7277 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2439 "EHDA:1223") (mo-xrefAnalogous EHDA--8604 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--793 EHDA--787) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7078 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--716 "EHDA:715") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3303 "somite 32") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9763 "dorsal aorta") (mo-xrefAnalogous EHDA--7146 "EHDA:6037") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4277 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--4525 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7500 "EHDA:6528") (owl-someValuesFrom EHDA--10266 EHDA--10263) (mo-xrefAnalogous EHDA--5276 "EHDA:2525") (mo-xrefAnalogous EHDA--126 "EHDA:56") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6527 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7150 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1187 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--1366 EHDA--1362) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7633 "basal plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1200 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6837 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--6923 EHDA--6921) (owl-someValuesFrom EHDA--9268 EHDA--9261) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6297 "apical ectodermal ridge") (owl-someValuesFrom EHDA--8367 EHDA--8365) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4760 "choroid fissure") (mo-xrefAnalogous EHDA--5533 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--120 EHDA--119) (owl-someValuesFrom EHDA--10057 EHDA--10055) (owl-someValuesFrom EHDA--9985 EHDA--9984) (owl-someValuesFrom EHDA--2086 EHDA--2084) (owl-someValuesFrom EHDA--2712 EHDA--2708) (owl-someValuesFrom EHDA--2409 EHDA--2407) (owl-someValuesFrom EHDA--4265 EHDA--4263) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6217 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6575 "future corpus striatum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--692 "somatopleure") (mo-xrefAnalogous EHDA--9430 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3168 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1859 "hepatic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--8789 "EHDA:6566") (owl-someValuesFrom EHDA--3869 EHDA--3865) (mo-xrefAnalogous EHDA--2936 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8442 EHDA--8416) (mo-xrefAnalogous EHDA--3777 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2522 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1455 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4356 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1083 "branchial groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--4813 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8375 "EHDA:1022") (mo-xrefAnalogous EHDA--2710 "EHDA:2709") (owl-someValuesFrom EHDA--10475 EHDA--10474) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1620 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--2880 EHDA--2878) (mo-xrefAnalogous EHDA--3266 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10546 "internal oblique") (mo-synonym EHDA--2915 ""future neural layer" []") (mo-xrefAnalogous EHDA--3551 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3689 "EHDA:3688") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4226 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3034 "dorsal mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3826 "anal region") (owl-someValuesFrom EHDA--5419 EHDA--5398) (owl-someValuesFrom EHDA--1420 EHDA--1419) (mo-xrefAnalogous EHDA--4252 "EHDA:1221") (owl-someValuesFrom EHDA--7117 EHDA--7116) (mo-xrefAnalogous EHDA--9449 "EHDA:5978") (mo-xrefAnalogous EHDA--9422 "EHDA:8209") (mo-xrefAnalogous EHDA--3743 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9871 EHDA--9870) (mo-xrefAnalogous EHDA--4869 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7343 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9838 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3906 "EHDA:3905") (mo-xrefAnalogous EHDA--1004 "EHDA:1003") (owl-someValuesFrom EHDA--5334 EHDA--5283) (owl-someValuesFrom EHDA--4007 EHDA--3824) (mo-xrefAnalogous EHDA--9793 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5235 EHDA--5219) (owl-someValuesFrom EHDA--10090 EHDA--10085) (owl-someValuesFrom EHDA--8552 EHDA--8551) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2552 "iliac artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9934 "epithalamus") (mo-xrefAnalogous EHDA--4240 "EHDA:1197") (mo-xrefAnalogous EHDA--7929 "EHDA:4862") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8018 "molar") (owl-someValuesFrom EHDA--8719 EHDA--8687) (mo-xrefAnalogous EHDA--8757 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7308 "EHDA:6304") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3715 "cranial") (owl-someValuesFrom EHDA--8557 EHDA--8556) (owl-someValuesFrom EHDA--2839 EHDA--2836) (owl-someValuesFrom EHDA--3337 EHDA--3333) (mo-xrefAnalogous EHDA--6030 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9763 EHDA--9741) (mo-xrefAnalogous EHDA--2460 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1806 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--9873 EHDA--9872) (mo-xrefAnalogous EHDA--5070 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5611 EHDA--5610) (owl-someValuesFrom EHDA--4400 EHDA--4397) (owl-someValuesFrom EHDA--5974 EHDA--5972) (termFormat EnglishLanguage EHDA--433 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5849 "EHDA:3939") (mo-xrefAnalogous EHDA--4400 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6841 "pharynx") (mo-xrefAnalogous EHDA--8403 "EHDA:2335") (mo-xrefAnalogous EHDA--7718 "EHDA:5621") (owl-someValuesFrom EHDA--4349 EHDA--4322) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9589 "future central tendon") (mo-xrefAnalogous EHDA--857 "EHDA:856") (mo-xrefAnalogous EHDA--4208 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5582 EHDA--5426) (owl-someValuesFrom EHDA--4676 EHDA--4666) (mo-xrefAnalogous EHDA--7453 "EHDA:6485") (mo-xrefAnalogous EHDA--1801 "EHDA:1233") (mo-xrefAnalogous EHDA--10357 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7172 "dome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3055 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--869 "EHDA:868") (mo-xrefAnalogous EHDA--5696 "EHDA:5695") (owl-someValuesFrom EHDA--10248 EHDA--10239) (owl-someValuesFrom EHDA--10332 EHDA--10255) (mo-xrefAnalogous EHDA--1867 "EHDA:748") (owl-someValuesFrom EHDA--2902 EHDA--2901) (mo-xrefAnalogous EHDA--3637 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--7329 EHDA--7325) (owl-someValuesFrom EHDA--8423 EHDA--8422) (mo-xrefAnalogous EHDA--4587 "EHDA:3688") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4769 "nose") (mo-xrefAnalogous EHDA--5833 "EHDA:3917") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7759 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8671 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5406 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8490 "shoulder") (mo-xrefAnalogous EHDA--8165 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7196 "EHDA:2351") (mo-xrefAnalogous EHDA--4047 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--10100 EHDA--10097) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9799 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1061 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--7835 EHDA--7831) (mo-xrefAnalogous EHDA--8672 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6061 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6654 "EHDA:6653") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4982 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1322 "vitelline vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--1950 "EHDA:826") (owl-someValuesFrom EHDA--85 EHDA--82) (mo-xrefAnalogous EHDA--6113 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1512 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7345 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--4268 "EHDA:1819") (mo-xrefAnalogous EHDA--7632 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3760 "basal column") (mo-xrefAnalogous EHDA--8244 "EHDA:7090") (mo-xrefAnalogous EHDA--7885 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5219 "somite") (mo-xrefAnalogous EHDA--9480 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1579 EHDA--1575) (mo-xrefAnalogous EHDA--6393 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9668 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5422 "EHDA:488") (mo-xrefAnalogous EHDA--7140 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8806 "EHDA:5480") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8450 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9848 "leaflets") (mo-xrefAnalogous EHDA--8240 "EHDA:7082") (mo-xrefAnalogous EHDA--8768 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5217 EHDA--5215) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6700 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2368 "head mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6693 "EHDA:4639") (mo-xrefAnalogous EHDA--1931 "EHDA:1930") (mo-xrefAnalogous EHDA--5582 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8156 "respiratory system") (mo-xrefAnalogous EHDA--9319 "EHDA:6992") (mo-xrefAnalogous EHDA--5782 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6452 "foramen") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6428 "blood") (mo-xrefAnalogous EHDA--5297 "EHDA:5296") (mo-xrefAnalogous EHDA--7713 "EHDA:2889") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5592 "glossopharyngeal IX") (owl-someValuesFrom EHDA--10255 EHDA--10251) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4805 "rostral part") (mo-xrefAnalogous EHDA--4297 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6999 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9604 EHDA--9603) (mo-xrefAnalogous EHDA--8960 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1552 EHDA--1548) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9829 "ascending aorta") (mo-xrefAnalogous EHDA--1541 "EHDA:534") (mo-xrefAnalogous EHDA--9273 "EHDA:8019") (owl-someValuesFrom EHDA--8296 EHDA--8292) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8410 "cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--3360 EHDA--3332) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1618 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--9729 EHDA--9727) (mo-xrefAnalogous EHDA--8096 "EHDA:8095") (mo-xrefAnalogous EHDA--5341 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3020 "EHDA:3019") (mo-xrefAnalogous EHDA--9719 "EHDA:6292") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10350 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--3447 EHDA--3445) (mo-xrefAnalogous EHDA--4836 "EHDA:2977") (mo-xrefAnalogous EHDA--2459 "EHDA:1829") (mo-xrefAnalogous EHDA--7505 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7034 EHDA--7030) (mo-xrefAnalogous EHDA--7220 "EHDA:6128") (owl-someValuesFrom EHDA--88 EHDA--86) (owl-someValuesFrom EHDA--1103 EHDA--1102) (mo-xrefAnalogous EHDA--3315 "EHDA:2509") (mo-xrefAnalogous EHDA--2598 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6477 "EHDA:2607") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7468 "remnant of posterior") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5125 "greater sac") (owl-someValuesFrom EHDA--5238 EHDA--5219) (mo-xrefAnalogous EHDA--30 "stage:CS01") (mo-xrefAnalogous EHDA--215 "EHDA:214") (owl-someValuesFrom EHDA--1711 EHDA--1708) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7416 "pulmonary component") (mo-xrefAnalogous EHDA--2202 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3307 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9292 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9383 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8040 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10644 "ethmoid bone primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--5869 EHDA--5868) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8710 "marginal vein of upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--3109 "EHDA:1036") (mo-xrefAnalogous EHDA--6916 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8723 EHDA--8687) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7220 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4090 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8581 EHDA--8580) (mo-xrefAnalogous EHDA--2154 "EHDA:958") (mo-xrefAnalogous EHDA--831 "EHDA:830") (owl-someValuesFrom EHDA--1797 EHDA--1754) (owl-someValuesFrom EHDA--10021 EHDA--10020) (mo-xrefAnalogous EHDA--8796 "EHDA:7567") (mo-xrefAnalogous EHDA--751 "EHDA:404") (mo-xrefAnalogous EHDA--6001 "EHDA:5043") (owl-someValuesFrom EHDA--4262 EHDA--4260) (mo-xrefAnalogous EHDA--7133 "EHDA:6021") (mo-xrefAnalogous EHDA--7735 "EHDA:3776") (mo-xrefAnalogous EHDA--5589 "EHDA:5588") (mo-xrefAnalogous EHDA--7052 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9408 EHDA--9406) (mo-xrefAnalogous EHDA--4205 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6072 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--6902 EHDA--6894) (mo-xrefAnalogous EHDA--109 "stage:CS05b") (mo-xrefAnalogous EHDA--4080 "EHDA:1636") (mo-xrefAnalogous EHDA--1678 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4179 "EHDA:4178") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10128 "ulna nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--3881 "EHDA:2979") (termFormat EnglishLanguage EHDA--367 "somite") (mo-xrefAnalogous EHDA--1992 "EHDA:1991") (mo-xrefAnalogous EHDA--9781 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8676 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6956 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5894 "liver") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5833 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1904 EHDA--1903) (owl-someValuesFrom EHDA--9012 EHDA--9006) (owl-someValuesFrom EHDA--4067 EHDA--4065) (owl-someValuesFrom EHDA--3979 EHDA--3975) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2281 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5906 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--5220 EHDA--5219) (mo-xrefAnalogous EHDA--1538 "EHDA:983") (mo-xrefAnalogous EHDA--8151 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6265 "digit 3") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8876 "vagal X ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--4803 "EHDA:520") (owl-someValuesFrom EHDA--9745 EHDA--9741) (owl-someValuesFrom EHDA--4852 EHDA--4851) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4139 "cavity") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1321 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--1754 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--752 "EHDA:406") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3523 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--7217 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3879 "thyroid") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5615 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8447 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5247 "somite 29") (mo-xrefAnalogous EHDA--7721 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6617 EHDA--6616) (mo-xrefAnalogous EHDA--1068 "EHDA:609") (owl-someValuesFrom EHDA--1547 EHDA--1507) (mo-xrefAnalogous EHDA--4380 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7877 "EHDA:3836") (mo-xrefAnalogous EHDA--7661 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9438 EHDA--9436) (mo-xrefAnalogous EHDA--8823 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1635 "EHDA:1634") (owl-someValuesFrom EHDA--2281 EHDA--2272) (mo-xrefAnalogous EHDA--7917 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9787 "spinal artery") (owl-someValuesFrom EHDA--1404 EHDA--1362) (owl-someValuesFrom EHDA--3310 EHDA--3309) (mo-xrefAnalogous EHDA--8449 "EHDA:6160") (mo-xrefAnalogous EHDA--5677 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8491 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10139 EHDA--10138) (mo-xrefAnalogous EHDA--1255 "EHDA:408") (owl-someValuesFrom EHDA--1014 EHDA--946) (owl-someValuesFrom EHDA--10183 EHDA--10181) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3145 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--9036 EHDA--9034) (owl-someValuesFrom EHDA--4798 EHDA--4320) (owl-someValuesFrom EHDA--7257 EHDA--7255) (mo-xrefAnalogous EHDA--2309 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2412 EHDA--2410) (mo-xrefAnalogous EHDA--610 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--3364 "EHDA:3363") (mo-xrefAnalogous EHDA--10483 "EHDA:8150") (mo-xrefAnalogous EHDA--4448 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4159 EHDA--4055) (owl-someValuesFrom EHDA--9640 EHDA--9639) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2394 "mesenchyme derived from somatopleure") (owl-someValuesFrom EHDA--3966 EHDA--3964) (mo-xrefAnalogous EHDA--8429 "EHDA:6118") (mo-xrefAnalogous EHDA--1596 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--234 "EHDA:83") (mo-xrefAnalogous EHDA--2233 "EHDA:1587") (mo-xrefAnalogous EHDA--9426 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2962 "median") (mo-xrefAnalogous EHDA--9594 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10160 EHDA--10157) (mo-xrefAnalogous EHDA--8919 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4244 "EHDA:1205") (mo-xrefAnalogous EHDA--3097 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8992 "labyrinth") (owl-someValuesFrom EHDA--7053 EHDA--7037) (mo-xrefAnalogous EHDA--3212 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9498 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8294 EHDA--8292) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10258 "rostral part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2754 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1714 "trigeminal neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--8986 "EHDA:4692") (mo-xrefAnalogous EHDA--90 "EHDA:89") (mo-xrefAnalogous EHDA--5226 "EHDA:1809") (owl-someValuesFrom EHDA--5758 EHDA--5755) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10194 "eye") (mo-xrefAnalogous EHDA--5653 "EHDA:5652") (mo-xrefAnalogous EHDA--1049 "EHDA:575") (mo-xrefAnalogous EHDA--5193 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9204 EHDA--9173) (owl-someValuesFrom EHDA--10634 EHDA--10623) (mo-xrefAnalogous EHDA--9300 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4037 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5056 "lumbar region") (mo-xrefAnalogous EHDA--5787 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8256 "EHDA:5982") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10268 "pharynx") (mo-xrefAnalogous EHDA--720 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5144 "footplate") (mo-xrefAnalogous EHDA--4388 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10222 "anterior epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1769 "EHDA:719") (owl-someValuesFrom EHDA--9140 ThyroidGland) (owl-someValuesFrom EHDA--7576 EHDA--7574) (mo-xrefAnalogous EHDA--4251 "EHDA:1219") (termFormat EnglishLanguage EHDA--885 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--5862 EHDA--5861) (mo-xrefAnalogous EHDA--477 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8306 "infraspinatus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6165 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--10118 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4363 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--3719 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4205 EHDA--4203) (mo-xrefAnalogous EHDA--10059 "EHDA:3731") (owl-someValuesFrom EHDA--7617 EHDA--7616) (owl-someValuesFrom EHDA--3000 EHDA--2994) (owl-someValuesFrom EHDA--10228 EHDA--10194) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10221 "lens") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5440 "future thalamus") (owl-someValuesFrom EHDA--2533 EHDA--2396) (owl-someValuesFrom EHDA--10178 EHDA--10169) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10492 "vestibular swelling") (mo-xrefAnalogous EHDA--8924 "EHDA:2893") (mo-xrefAnalogous EHDA--9593 "EHDA:295") (mo-xrefAnalogous EHDA--9757 "EHDA:5298") (mo-xrefAnalogous EHDA--8435 "EHDA:6130") (owl-someValuesFrom EHDA--2878 EHDA--2876) (termFormat EnglishLanguage EHDA--431 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3171 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1490 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7452 "venous system") (owl-someValuesFrom EHDA--1754 EHDA--1753) (mo-xrefAnalogous EHDA--6259 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10327 EHDA--10326) (owl-someValuesFrom EHDA--4395 EHDA--4394) (owl-someValuesFrom EHDA--4636 EHDA--4633) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8706 "external") (owl-someValuesFrom EHDA--3295 EHDA--3294) (termFormat EnglishLanguage EHDA--933 "otic placode") (owl-someValuesFrom EHDA--2538 EHDA--2537) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4384 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--6760 EHDA--6758) (owl-someValuesFrom EHDA--6187 EHDA--6185) (owl-someValuesFrom EHDA--5562 EHDA--5559) (mo-xrefAnalogous EHDA--559 "EHDA:144") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10223 "capsule") (mo-xrefAnalogous EHDA--3151 "EHDA:1650") (owl-someValuesFrom EHDA--9783 EHDA--9741) (owl-someValuesFrom EHDA--8807 EHDA--8806) (owl-someValuesFrom EHDA--4499 EHDA--4497) (mo-xrefAnalogous EHDA--4998 "EHDA:4997") (mo-xrefAnalogous EHDA--631 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4809 "dorsal meso-duodenum") (mo-xrefAnalogous EHDA--3772 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6233 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6796 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4851 "EHDA:3001") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5114 "mesothelial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--259 "EHDA:94") (mo-xrefAnalogous EHDA--4686 "EHDA:4685") (owl-someValuesFrom EHDA--6984 EHDA--6983) (owl-someValuesFrom EHDA--1357 EHDA--1338) (mo-xrefAnalogous EHDA--9764 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4473 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2570 "EHDA:764") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1619 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--9391 EHDA--9390) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1051 "branchial pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--5910 "EHDA:5909") (mo-xrefAnalogous EHDA--3722 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5970 EHDA--5969) (mo-xrefAnalogous EHDA--2704 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5728 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8478 "upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--5720 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9090 "EHDA:6803") (mo-xrefAnalogous EHDA--130 "stage:CS05c") (mo-xrefAnalogous EHDA--10675 "EHDA:1038") (mo-xrefAnalogous EHDA--7832 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3904 "EHDA:3903") (mo-xrefAnalogous EHDA--1519 "EHDA:968") (mo-xrefAnalogous EHDA--3754 "EHDA:2869") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3127 "maxillary component") (mo-xrefAnalogous EHDA--327 "EHDA:326") (mo-xrefAnalogous EHDA--4051 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--10295 EHDA--10294) (owl-someValuesFrom EHDA--357 EHDA--355) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10062 "ansa cervicalis") (mo-xrefAnalogous EHDA--1878 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5724 "choroid fissure") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10010 "future tentorium cerebelli") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6911 "caecum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--824 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--2259 EHDA--2258) (owl-someValuesFrom EHDA--8477 EHDA--8476) (owl-someValuesFrom EHDA--3088 EHDA--3085) (owl-someValuesFrom EHDA--9335 EHDA--9327) (mo-xrefAnalogous EHDA--5647 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5874 "EHDA:5873") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2251 "embryo") (owl-someValuesFrom EHDA--3450 EHDA--3449) (owl-someValuesFrom EHDA--1534 EHDA--1532) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7412 "aortic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--8180 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1972 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--199 EHDA--196) (mo-xrefAnalogous EHDA--1114 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--6582 EHDA--6570) (owl-someValuesFrom EHDA--4076 EHDA--4056) (mo-xrefAnalogous EHDA--1865 "EHDA:398") (owl-someValuesFrom EHDA--9448 EHDA--9447) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8505 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--4592 "EHDA:4591") (mo-xrefAnalogous EHDA--5344 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2902 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9167 "EHDA:4860") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5939 "laryngeal pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6479 "EHDA:3435") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7546 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--8087 EHDA--8083) (mo-xrefAnalogous EHDA--9241 "EHDA:3973") (owl-someValuesFrom EHDA--7474 EHDA--7452) (mo-xrefAnalogous EHDA--1236 "EHDA:1235") (owl-someValuesFrom EHDA--4690 EHDA--4686) (owl-someValuesFrom EHDA--3781 EHDA--3773) (mo-xrefAnalogous EHDA--10337 "EHDA:3919") (mo-xrefAnalogous EHDA--2044 "EHDA:2043") (mo-xrefAnalogous EHDA--9313 "EHDA:3995") (mo-xrefAnalogous EHDA--10419 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1338 "future prosencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--5268 "EHDA:2509") (mo-xrefAnalogous EHDA--1033 "EHDA:1032") (mo-xrefAnalogous EHDA--7184 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7998 EHDA--7996) (mo-xrefAnalogous EHDA--6855 "EHDA:3868") (owl-someValuesFrom EHDA--6800 EHDA--6738) (mo-xrefAnalogous EHDA--9728 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2144 "EHDA:2143") (mo-xrefAnalogous EHDA--2934 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3517 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7826 "EHDA:3818") (owl-someValuesFrom EHDA--6663 EHDA--6662) (mo-xrefAnalogous EHDA--10439 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5819 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--4159 "EHDA:1697") (owl-someValuesFrom EHDA--3155 EHDA--3154) (mo-xrefAnalogous EHDA--787 "EHDA:786") (mo-xrefAnalogous EHDA--2014 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2582 "right venous valve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8441 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--3138 "EHDA:1634") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5889 "extrahepatic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--1353 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2244 "EHDA:1032") (owl-someValuesFrom EHDA--5602 EHDA--5601) (mo-xrefAnalogous EHDA--4622 "EHDA:3738") (owl-someValuesFrom EHDA--10558 EHDA--10542) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2284 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--4758 "EHDA:4757") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10059 "chorda tympani branch") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3531 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3581 "EHDA:3580") (mo-xrefAnalogous EHDA--3615 "EHDA:3614") (termFormat EnglishLanguage EHDA--203 "yolk sac") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2580 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3760 "EHDA:2881") (termFormat EnglishLanguage EHDA--365 "paraxial mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1517 "EHDA:964") (owl-someValuesFrom EHDA--2700 EHDA--2698) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9214 "rectum") (owl-someValuesFrom EHDA--7678 EHDA--7670) (mo-xrefAnalogous EHDA--9189 "EHDA:9188") (mo-xrefAnalogous EHDA--10548 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9425 "EHDA:8215") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7827 "optic nerve") (mo-xrefAnalogous Skeleton "EHDA:5047") (mo-xrefAnalogous EHDA--1128 "EHDA:366") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9324 "quadrate lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7758 "endolymphatic appendage") (mo-xrefAnalogous EHDA--3705 "EHDA:3704") (mo-xrefAnalogous EHDA--8960 "EHDA:5648") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2244 "venous system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5266 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--7679 EHDA--7678) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1832 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2140 "EHDA:520") (mo-xrefAnalogous EHDA--2802 "EHDA:2801") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7570 "lateral ventricles") (mo-xrefAnalogous EHDA--5387 "EHDA:1914") (mo-xrefAnalogous EHDA--247 "stage:CS07") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4946 "lung") (mo-xrefAnalogous EHDA--1327 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--1795 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5583 "cranial") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7854 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9926 "EHDA:6538") (mo-xrefAnalogous EHDA--2261 "EHDA:589") (owl-someValuesFrom EHDA--137 EHDA--135) (mo-xrefAnalogous EHDA--4531 "EHDA:3576") (mo-xrefAnalogous EHDA--6199 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2389 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2105 "EHDA:1471") (mo-xrefAnalogous EHDA--7962 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7940 "EHDA:6897") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9314 "hepatic sinusoids") (mo-xrefAnalogous EHDA--1188 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1448 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--23 "human (CS19)") (mo-xrefAnalogous Limb "EHDA:1697") (owl-someValuesFrom EHDA--4824 EHDA--4822) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6930 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4592 EHDA--4590) (mo-xrefAnalogous EHDA--525 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--82 "stage:CS05a") (mo-xrefAnalogous EHDA--7281 "EHDA:6248") (mo-xrefAnalogous EHDA--9789 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1328 "future mesencephalon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6052 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6714 "vagal X nerve trunk") (mo-xrefAnalogous EHDA--2520 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6511 "portal vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10562 "masseter") (mo-xrefAnalogous EHDA--6065 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10589 EHDA--10586) (owl-someValuesFrom EHDA--1582 EHDA--1580) (mo-xrefAnalogous EHDA--1173 "EHDA:717") (mo-xrefAnalogous EHDA--9521 "EHDA:5059") (mo-xrefAnalogous EHDA--10560 "EHDA:8268") (mo-xrefAnalogous EHDA--6099 "EHDA:6098") (mo-xrefAnalogous EHDA--4546 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--10579 EHDA--10576) (owl-someValuesFrom EHDA--147 EHDA--142) (mo-xrefAnalogous EHDA--3456 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3960 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1050 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--9852 EHDA--9849) (owl-someValuesFrom EHDA--883 EHDA--877) (owl-someValuesFrom EHDA--9064 EHDA--9058) (mo-xrefAnalogous EHDA--7893 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2314 "EHDA:291") (owl-someValuesFrom EHDA--2615 EHDA--2613) (mo-xrefAnalogous EHDA--10195 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8577 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--9618 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3589 "basal plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--7349 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--762 "blood") (owl-someValuesFrom EHDA--5236 EHDA--5235) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2843 "superior ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--10603 "EHDA:5049") (mo-xrefAnalogous EHDA--4204 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1604 "umbilical vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--911 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3276 "somite 23") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3066 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2447 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4558 "EHDA:3630") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3906 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8563 "future superior cerebellar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--568 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2590 "transverse pericardial sinus") (owl-someValuesFrom EHDA--6837 EHDA--6836) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10110 "paravertebral ganglia") (mo-xrefAnalogous EHDA--10248 "EHDA:9094") (mo-xrefAnalogous EHDA--9873 "EHDA:6491") (owl-someValuesFrom EHDA--5064 EHDA--5050) (mo-xrefAnalogous EHDA--10310 "EHDA:4870") (mo-xrefAnalogous EHDA--6967 "EHDA:6966") (owl-someValuesFrom EHDA--9926 Skin) (termFormat EnglishLanguage EHDA--196 "chorion") (owl-someValuesFrom EHDA--7350 EHDA--7325) (owl-someValuesFrom EHDA--8222 EHDA--8218) (mo-xrefAnalogous EHDA--8744 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4422 EHDA--4420) (mo-xrefAnalogous EHDA--4823 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--247 EHDA--229) (owl-someValuesFrom EHDA--5044 EHDA--5042) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1236 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9762 "EHDA:8574") (mo-xrefAnalogous EHDA--10429 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3335 "EHDA:2545") (mo-xrefAnalogous EHDA--2120 "EHDA:1488") (mo-xrefAnalogous EHDA--6602 "EHDA:5498") (owl-someValuesFrom EHDA--3827 EHDA--3826) (mo-xrefAnalogous EHDA--6839 "EHDA:2943") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5737 "frontal process") (mo-xrefAnalogous EHDA--1765 "EHDA:1170") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2606 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--55 "EHDA:54") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1773 "somite 11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5006 "EHDA:3080") (owl-someValuesFrom EHDA--1779 EHDA--1754) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3933 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7205 "metacarpus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6507 "EHDA:3454") (mo-xrefAnalogous EHDA--4504 "EHDA:3522") (mo-xrefAnalogous EHDA--1357 "EHDA:1356") (mo-xrefAnalogous EHDA--3176 "EHDA:293") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4859 "lesser omentum") (owl-someValuesFrom EHDA--3025 EHDA--3023) (mo-xrefAnalogous EHDA--1598 "EHDA:1022") (mo-xrefAnalogous EHDA--9621 "EHDA:7206") (mo-xrefAnalogous EHDA--10105 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6604 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--10623 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3577 EHDA--3575) (mo-xrefAnalogous EHDA--2858 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--6690 EHDA--6683) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9958 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--5015 "EHDA:5014") (owl-someValuesFrom EHDA--3319 EHDA--3318) (mo-xrefAnalogous EHDA--2786 "EHDA:2785") (mo-xrefAnalogous EHDA--10342 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4109 "EHDA:1673") (mo-xrefAnalogous EHDA--6013 "EHDA:6012") (mo-xrefAnalogous EHDA--3234 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1899 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6500 "EHDA:5402") (mo-xrefAnalogous EHDA--7332 "EHDA:7331") (mo-xrefAnalogous EHDA--8794 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10213 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom PulmonaryArtery EHDA--9741) (owl-someValuesFrom EHDA--7366 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--2010 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3360 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2796 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--4906 "EHDA:3947") (owl-someValuesFrom EHDA--2539 EHDA--2538) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3371 "atrio-ventricular canal") (owl-someValuesFrom EHDA--7096 EHDA--7092) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5273 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2968 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--2917 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9282 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3871 "superior parathyroid") (owl-someValuesFrom EHDA--5566 EHDA--5565) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2080 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--5906 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4059 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10466 "EHDA:8120") (mo-xrefAnalogous EHDA--5803 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4821 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6812 "process") (mo-xrefAnalogous EHDA--608 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--5593 "EHDA:2859") (mo-xrefAnalogous EHDA--7822 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7228 EHDA--7227) (owl-someValuesFrom EHDA--779 EHDA--769) (mo-xrefAnalogous EHDA--8395 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10316 "body") (owl-someValuesFrom EHDA--10245 EHDA--10244) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6641 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9318 "EHDA:6990") (mo-xrefAnalogous EHDA--8672 "EHDA:3435") (mo-xrefAnalogous EHDA--9738 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous Liver "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6111 "EHDA:6110") (owl-someValuesFrom EHDA--6920 EHDA--6918) (mo-xrefAnalogous EHDA--7431 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2413 EHDA--2397) (owl-someValuesFrom EHDA--8637 EHDA--8636) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3732 "chorda tympani branch") (mo-xrefAnalogous EHDA--7827 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4044 "nephric duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--8734 "EHDA:490") (mo-xrefAnalogous EHDA--1476 "EHDA:920") (owl-someValuesFrom EHDA--4510 EHDA--4504) (mo-xrefAnalogous EHDA--4158 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3495 "EHDA:3494") (mo-xrefAnalogous EHDA--6428 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3294 "somite 29") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5421 "subclavian vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--6127 "EHDA:6126") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4530 "future myelencephalon") (owl-someValuesFrom EHDA--8897 EHDA--8896) (owl-someValuesFrom EHDA--8065 EHDA--8064) (mo-xrefAnalogous EHDA--6488 "EHDA:6487") (mo-xrefAnalogous EHDA--7722 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8604 "EHDA:6421") (termFormat EnglishLanguage EHDA--267 "primitive streak") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7150 "pelvic girdle") (mo-xrefAnalogous EHDA--4129 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3746 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3848 "EHDA:2949") (mo-xrefAnalogous EHDA--6027 "EHDA:6026") (mo-xrefAnalogous EHDA--351 "EHDA:350") (mo-xrefAnalogous EHDA--8336 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3916 "EHDA:3915") (owl-someValuesFrom EHDA--3254 EHDA--3252) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3111 "vitelline vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--6020 "EHDA:5057") (mo-xrefAnalogous EHDA--6339 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6806 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7335 "EHDA:5290") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4215 "somite 06") (mo-xrefAnalogous EHDA--8957 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10170 "EHDA:4728") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9650 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8569 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6434 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1194 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9409 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--2571 "EHDA:1265") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2722 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--8067 EHDA--8064) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4362 "vitelline artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7657 "cranial") (mo-xrefAnalogous EHDA--8407 "EHDA:2341") (owl-someValuesFrom EHDA--9399 Lung) (mo-xrefAnalogous EHDA--9479 "EHDA:8287") (owl-someValuesFrom EHDA--2278 EHDA--2272) (mo-xrefAnalogous EHDA--6093 "EHDA:1697") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6065 "visceral") (mo-xrefAnalogous EHDA--5383 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9840 EHDA--9837) (mo-xrefAnalogous EHDA--3974 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--656 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10283 "EHDA:9135") (mo-xrefAnalogous EHDA--5660 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6637 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1157 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--3250 EHDA--3249) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7212 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--9345 "EHDA:9344") (owl-someValuesFrom EHDA--9203 EHDA--9199) (mo-xrefAnalogous EHDA--9608 "EHDA:2343") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10066 "trigeminal V") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2425 "somite 14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10244 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--375 EHDA--365) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9381 "penis") (owl-someValuesFrom EHDA--8382 EHDA--8381) (termFormat EnglishLanguage EHDA--235 "amniotic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--4683 "EHDA:3790") (mo-xrefAnalogous EHDA--1935 "EHDA:1934") (mo-xrefAnalogous EHDA--2342 "EHDA:2341") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5716 "lens fibres") (mo-xrefAnalogous EHDA--3388 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--523 "EHDA:522") (mo-xrefAnalogous EHDA--80 "EHDA:79") (owl-someValuesFrom EHDA--9308 EHDA--9307) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1039 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--3022 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3503 "lateral ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--6361 "EHDA:2501") (mo-xrefAnalogous EHDA--5495 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6486 "brain") (owl-someValuesFrom EHDA--6080 EHDA--6079) (mo-xrefAnalogous EHDA--8652 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2690 EHDA--2674) (owl-someValuesFrom EHDA--1321 EHDA--1319) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8687 "venous system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4113 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--2142 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2524 "EHDA:2523") (mo-xrefAnalogous EHDA--9074 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5201 EHDA--5197) (owl-someValuesFrom EHDA--3394 EHDA--3392) (owl-someValuesFrom EHDA--125 EHDA--118) (mo-xrefAnalogous EHDA--9217 "EHDA:3924") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8121 "nephric duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3038 "yolk sac stalk") (mo-xrefAnalogous EHDA--8316 "EHDA:8315") (mo-xrefAnalogous EHDA--9443 "EHDA:7084") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9577 "umbilical artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9673 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--899 "future spinal cord") (mo-xrefAnalogous EHDA--4418 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9143 "hyoid cartilage") (mo-xrefAnalogous EHDA--1145 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9377 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6478 "EHDA:1920") (termFormat EnglishLanguage EHDA--357 "mesenchyme derived from head mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8434 "EHDA:6128") (termFormat EnglishLanguage EHDA--427 "cardiac jelly") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3128 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8272 "EHDA:5039") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1184 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--3409 EHDA--3407) (owl-someValuesFrom EHDA--2249 EHDA--2248) (mo-xrefAnalogous EHDA--3092 "EHDA:3091") (owl-someValuesFrom EHDA--5231 EHDA--5229) (mo-xrefAnalogous EHDA--3332 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1714 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4623 "EHDA:3740") (mo-xrefAnalogous EHDA--8518 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8565 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6933 EHDA--6926) (owl-someValuesFrom EHDA--5389 EHDA--5386) (mo-xrefAnalogous EHDA--270 "stage:CS08") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3185 "greater sac") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5741 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8729 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--369 EHDA--367) (mo-xrefAnalogous EHDA--8757 "EHDA:7518") (mo-xrefAnalogous EHDA--8666 "EHDA:1918") (mo-xrefAnalogous EHDA--8387 "EHDA:4116") (mo-xrefAnalogous EHDA--5806 "EHDA:4853") (mo-xrefAnalogous EHDA--4738 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7895 EHDA--7893) (owl-someValuesFrom EHDA--8230 EHDA--8194) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9730 "interdigital region between digits 4 and 5") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10242 "primary choana") (mo-xrefAnalogous EHDA--7401 "EHDA:1900") (mo-xrefAnalogous EHDA--9356 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6511 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4943 EHDA--4942) (mo-xrefAnalogous EHDA--8109 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8915 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--10559 EHDA--10558) (mo-xrefAnalogous EHDA--1194 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--10557 "EHDA:9465") (owl-someValuesFrom EHDA--10223 EHDA--10221) (mo-xrefAnalogous EHDA--4239 "EHDA:1195") (mo-xrefAnalogous EHDA--5955 "EHDA:4975") (mo-xrefAnalogous EHDA--8709 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5331 "left") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4592 "future tentorium cerebelli") (mo-xrefAnalogous EHDA--7562 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3994 "liver") (mo-xrefAnalogous EHDA--6355 "EHDA:2489") (owl-someValuesFrom EHDA--791 EHDA--787) (mo-xrefAnalogous EHDA--5487 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8995 "EHDA:4704") (mo-xrefAnalogous EHDA--6069 "EHDA:2324") (owl-someValuesFrom EHDA--5116 EHDA--5108) (mo-xrefAnalogous EHDA--2682 "EHDA:2681") (mo-xrefAnalogous EHDA--10056 "EHDA:5586") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7878 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--10485 EHDA--10481) (mo-xrefAnalogous EHDA--9854 "EHDA:7443") (owl-someValuesFrom EHDA--5275 EHDA--5274) (owl-someValuesFrom EHDA--8439 EHDA--8437) (mo-xrefAnalogous EHDA--3475 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2782 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6111 "metacarpus pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--7305 EHDA--7278) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5299 "middle cerebral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--407 "EHDA:406") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9594 "visceral") (mo-xrefAnalogous EHDA--2494 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9899 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1278 EHDA--1268) (mo-xrefAnalogous EHDA--9734 "EHDA:8544") (mo-xrefAnalogous EHDA--8817 "EHDA:7590") (owl-someValuesFrom EHDA--3135 EHDA--3115) (mo-xrefAnalogous EHDA--10494 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6400 "EHDA:402") (owl-someValuesFrom EHDA--287 EHDA--284) (mo-xrefAnalogous EHDA--5713 "EHDA:4741") (owl-someValuesFrom EHDA--128 EHDA--126) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5389 "interventricular septum") (mo-xrefAnalogous EHDA--7045 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7562 "EHDA:3496") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2820 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--986 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5036 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--9650 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9481 "skeletal muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--1155 EHDA--1146) (mo-xrefAnalogous EHDA--5763 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5554 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4960 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--3139 EHDA--3138) (mo-xrefAnalogous EHDA--9862 "EHDA:8677") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4211 "somite") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1768 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--5245 EHDA--5244) (owl-someValuesFrom EHDA--9802 EHDA--9801) (owl-someValuesFrom EHDA--8485 EHDA--8479) (mo-xrefAnalogous EHDA--10651 "EHDA:10650") (mo-xrefAnalogous EHDA--10527 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8022 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6722 "spinal") (mo-xrefAnalogous EHDA--2307 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8401 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--3855 EHDA--3851) (mo-xrefAnalogous EHDA--1226 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5265 "somite 35") (owl-someValuesFrom EHDA--1720 EHDA--1718) (mo-xrefAnalogous EHDA--4744 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8490 "EHDA:6228") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10544 "skeletal muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--10640 EHDA--10637) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2444 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--2794 EHDA--2792) (owl-someValuesFrom EHDA--5805 EHDA--5804) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1313 "anterior") (mo-xrefAnalogous EHDA--10591 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3877 EHDA--3876) (mo-xrefAnalogous EHDA--4227 "EHDA:721") (owl-someValuesFrom EHDA--6082 EHDA--6081) (mo-xrefAnalogous EHDA--7739 "EHDA:5648") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8650 "atrioventricular valves") (mo-xrefAnalogous EHDA--8559 "EHDA:6389") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8680 "cisterna chyli") (termFormat EnglishLanguage EHDA--588 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2139 "gut") (mo-xrefAnalogous EHDA--7696 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3183 "EHDA:2324") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10011 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--7637 "EHDA:5522") (owl-someValuesFrom EHDA--969 EHDA--965) (mo-xrefAnalogous EHDA--3663 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4320 "organ system") (mo-xrefAnalogous EHDA--8331 "EHDA:5049") (mo-xrefAnalogous EHDA--10550 "EHDA:5984") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8642 "outflow") (mo-xrefAnalogous EHDA--7456 "EHDA:6491") (owl-someValuesFrom EHDA--8798 EHDA--8791) (owl-someValuesFrom EHDA--8473 EHDA--8471) (mo-xrefAnalogous EHDA--4732 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2575 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7647 "pia mater") (owl-someValuesFrom EHDA--1836 EHDA--1834) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9911 "superior vena cava") (termFormat EnglishLanguage EHDA--284 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2582 "EHDA:1894") (mo-xrefAnalogous EHDA--7358 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8868 EHDA--8853) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8629 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--10359 EHDA--10357) (termFormat EnglishLanguage EHDA--202 "angiogenic cell strands") (mo-xrefAnalogous EHDA--1759 "EHDA:1162") (mo-xrefAnalogous EHDA--2364 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4812 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5525 "EHDA:5524") (mo-xrefAnalogous EHDA--4599 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9851 "EHDA:1918") (mo-xrefAnalogous EHDA--386 "EHDA:385") (mo-xrefAnalogous EHDA--5781 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2455 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6153 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1730 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--4670 EHDA--4669) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2294 "cervical sinus primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4581 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9823 "dorsal mesocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9215 "EHDA:5838") (mo-xrefAnalogous EHDA--5760 "EHDA:2937") (mo-xrefAnalogous EHDA--2042 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4867 "rest of stomach") (mo-xrefAnalogous EHDA--5662 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4994 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--909 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--2311 "EHDA:1681") (mo-xrefAnalogous EHDA--9018 "EHDA:7802") (mo-xrefAnalogous EHDA--315 "EHDA:314") (owl-someValuesFrom EHDA--1002 EHDA--994) (mo-xrefAnalogous EHDA--6810 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6690 "EHDA:2869") (mo-xrefAnalogous EHDA--4324 "EHDA:2543") (mo-xrefAnalogous EHDA--8325 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5413 "mesenteric vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5456 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2998 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6311 "EHDA:6310") (owl-someValuesFrom EHDA--8830 EHDA--8814) (mo-xrefAnalogous EHDA--6852 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3463 EHDA--3462) (mo-xrefAnalogous EHDA--9000 "EHDA:4714") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10609 "axis") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8081 "primitive bare area") (owl-someValuesFrom EHDA--3451 EHDA--3449) (owl-someValuesFrom EHDA--9304 EHDA--9302) (mo-xrefAnalogous EHDA--9017 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4923 "Rathkes pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--9871 "EHDA:6487") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9908 "renal vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--5224 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7284 EHDA--7278) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9108 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7771 "vestibular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--6797 "EHDA:4765") (mo-xrefAnalogous EHDA--10405 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1378 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9132 "lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--9799 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9580 EHDA--9575) (mo-xrefAnalogous EHDA--6505 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4932 EHDA--4929) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9118 "gland") (owl-someValuesFrom EHDA--210 EHDA--206) (mo-xrefAnalogous EHDA--6624 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7887 "EHDA:5767") (mo-xrefAnalogous EHDA--857 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--3956 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6843 "EHDA:5767") (mo-xrefAnalogous EHDA--7546 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1518 "EHDA:966") (mo-xrefAnalogous EHDA--5525 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4767 EHDA--4732) (mo-xrefAnalogous EHDA--5559 "EHDA:3708") (mo-xrefAnalogous EHDA--7210 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--108 EHDA--98) (mo-xrefAnalogous EHDA--3515 "EHDA:3514") (owl-someValuesFrom EHDA--6798 EHDA--6774) (owl-someValuesFrom EHDA--1565 EHDA--1563) (mo-xrefAnalogous EHDA--4072 "EHDA:1064") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7369 "spinal artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9679 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10221 "EHDA:9057") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9930 "forebrain") (owl-someValuesFrom EHDA--1816 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--1948 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--5259 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7829 "EHDA:4753") (mo-xrefAnalogous EHDA--8628 "EHDA:3389") (owl-someValuesFrom EHDA--4049 EHDA--4048) (owl-someValuesFrom EHDA--10617 EHDA--10616) (mo-xrefAnalogous EHDA--135 "EHDA:46") (mo-xrefAnalogous EHDA--4027 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7133 "notochord") (owl-someValuesFrom EHDA--1911 EHDA--1909) (mo-xrefAnalogous EHDA--2728 "EHDA:2727") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2862 "vagal X") (mo-xrefAnalogous EHDA--6972 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6685 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10481 "testis") (owl-someValuesFrom EHDA--5728 EHDA--5701) (mo-xrefAnalogous EHDA--7827 "EHDA:6788") (mo-xrefAnalogous EHDA--2118 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--8768 "EHDA:8767") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3382 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--1364 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--10195 "EHDA:9033") (owl-someValuesFrom EHDA--7312 EHDA--7311) (owl-someValuesFrom EHDA--361 EHDA--359) (mo-xrefAnalogous EHDA--3833 "EHDA:3832") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1238 "septum transversum") (owl-someValuesFrom EHDA--7742 EHDA--7737) (mo-xrefAnalogous EHDA--2450 "EHDA:1811") (mo-xrefAnalogous EHDA--10041 "EHDA:6644") (mo-xrefAnalogous EHDA--8804 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8628 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9533 "EHDA:8357") (mo-xrefAnalogous EHDA--8826 "EHDA:7608") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8799 "telencephalic part of intervent") (mo-xrefAnalogous EHDA--9515 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5254 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8329 "EHDA:8328") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4519 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6441 "right part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8739 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1371 "EHDA:860") (mo-xrefAnalogous EHDA--3220 "EHDA:387") (mo-xrefAnalogous EHDA--6345 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3 "EHDA:1") (mo-xrefAnalogous EHDA--10046 "EHDA:2845") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4156 "visceral") (mo-xrefAnalogous EHDA--3575 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2573 "left part") (mo-xrefAnalogous EHDA--8113 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9608 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2471 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--337 "EHDA:336") (mo-xrefAnalogous EHDA--3192 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6975 "cystic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--2184 "EHDA:2183") (owl-someValuesFrom EHDA--8108 EHDA--8104) (owl-someValuesFrom EHDA--10076 EHDA--10075) (mo-xrefAnalogous EHDA--7340 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10533 "EHDA:5003") (owl-someValuesFrom EHDA--3256 EHDA--3255) (owl-someValuesFrom EHDA--4485 EHDA--4466) (owl-someValuesFrom EHDA--10643 EHDA--10622) (owl-someValuesFrom EHDA--269 EHDA--12) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7886 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5970 "EHDA:3074") (mo-xrefAnalogous EHDA--8557 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9385 EHDA--9382) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6378 "non-hepatic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--3426 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10584 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6440 "EHDA:1275") (mo-xrefAnalogous EHDA--3571 "EHDA:3570") (mo-xrefAnalogous EHDA--1468 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9562 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8936 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6504 "internal jugular vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--125 "mesoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10420 "hepatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--686 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--915 "neural lumen") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6614 "sulcus limitans") (owl-someValuesFrom EHDA--7730 EHDA--7728) (owl-someValuesFrom EHDA--6730 EHDA--6728) (mo-xrefAnalogous EHDA--9201 "EHDA:9200") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6153 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8524 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2442 EHDA--2440) (mo-xrefAnalogous EHDA--10497 "EHDA:8171") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4088 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--2427 "EHDA:1199") (termFormat EnglishLanguage Smo-definedSubset "definedSubset") (mo-xrefAnalogous EHDA--8802 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9719 EHDA--9717) (mo-xrefAnalogous EHDA--8330 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5807 EHDA--5803) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8565 "anterior cerebral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--288 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7896 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1899 "EHDA:1898") (mo-xrefAnalogous EHDA--4996 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8388 "dome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8716 "middle sacral vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--6937 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5872 "mandibular process") (mo-xrefAnalogous EHDA--5251 "EHDA:2475") (mo-xrefAnalogous EHDA--6980 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1029 EHDA--1027) (owl-someValuesFrom EHDA--6953 EHDA--6949) (owl-someValuesFrom EHDA--4688 EHDA--4686) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6912 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9547 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3935 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6570 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10311 "foregut-midgut junction") (mo-xrefAnalogous EHDA--141 "stage:CS06a") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10628 "foramen ovale") (owl-someValuesFrom EHDA--6344 EHDA--6331) (owl-someValuesFrom EHDA--1616 EHDA--1615) (mo-xrefAnalogous EHDA--8435 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1438 EHDA--1434) (owl-someValuesFrom EHDA--10315 EHDA--10314) (mo-xrefAnalogous EHDA--5097 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9670 EHDA--9668) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1962 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--10182 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2901 "sensory organ") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5529 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--5348 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7330 "carotid artery") (owl-someValuesFrom EHDA--6085 EHDA--6081) (owl-someValuesFrom EHDA--9734 EHDA--9733) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1707 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4489 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4201 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4806 "EHDA:3834") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5325 "umbilical artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6754 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5046 "trapezius pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--2984 "EHDA:2983") (owl-someValuesFrom EHDA--1485 EHDA--1484) (mo-xrefAnalogous EHDA--4440 "EHDA:3452") (owl-someValuesFrom EHDA--2182 EHDA--2180) (mo-xrefAnalogous EHDA--8280 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8353 "EHDA:7141") (owl-someValuesFrom EHDA--3098 EHDA--3097) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1444 "rhombomere 07") (owl-someValuesFrom EHDA--2291 EHDA--2285) (mo-xrefAnalogous EHDA--5203 "EHDA:5202") (owl-someValuesFrom EHDA--9666 Leg) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3141 "branchial pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--793 "EHDA:792") (owl-someValuesFrom EHDA--10040 EHDA--10039) (mo-xrefAnalogous EHDA--9892 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--333 "EHDA:332") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9675 "upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--5740 "EHDA:4786") (owl-someValuesFrom EHDA--284 EHDA--282) (mo-xrefAnalogous EHDA--7502 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3799 "EHDA:3798") (owl-someValuesFrom EHDA--4241 EHDA--4239) (mo-xrefAnalogous EHDA--3877 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7529 "EHDA:7528") (mo-xrefAnalogous EHDA--7290 "EHDA:6266") (mo-xrefAnalogous EHDA--1133 "EHDA:370") (mo-xrefAnalogous EHDA--9159 "EHDA:3001") (mo-xrefAnalogous EHDA--3219 "EHDA:694") (mo-xrefAnalogous EHDA--5090 "EHDA:617") (mo-xrefAnalogous EHDA--9604 "EHDA:2337") (termFormat EnglishLanguage EHDA--329 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9869 "EHDA:9868") (mo-xrefAnalogous EHDA--8680 "EHDA:8679") (mo-xrefAnalogous EHDA--1950 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--5592 "EHDA:3733") (owl-someValuesFrom EHDA--4506 EHDA--4505) (mo-xrefAnalogous EHDA--9209 "EHDA:3915") (mo-xrefAnalogous EHDA--9751 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3025 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10314 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9537 "petrous part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5287 "branchial arch artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--2690 "EHDA:2689") (mo-xrefAnalogous EHDA--1109 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--666 "EHDA:665") (owl-someValuesFrom EHDA--9663 Knee) (mo-xrefAnalogous EHDA--823 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--7044 EHDA--7039) (mo-xrefAnalogous EHDA--10309 "EHDA:4868") (mo-xrefAnalogous EHDA--805 "EHDA:804") (owl-someValuesFrom EHDA--3126 EHDA--3124) (owl-someValuesFrom EHDA--9476 EHDA--9474) (mo-xrefAnalogous EHDA--6628 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8756 "EHDA:3482") (mo-xrefAnalogous EHDA--10447 "EHDA:8099") (mo-xrefAnalogous EHDA--5119 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2287 "ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1596 "tail bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--4329 "EHDA:406") (mo-xrefAnalogous EHDA--7063 "EHDA:4985") (mo-xrefAnalogous EHDA--4935 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3136 EHDA--3135) (mo-xrefAnalogous EHDA--2262 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3826 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4169 EHDA--4167) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7482 "marginal vein of upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--9219 "EHDA:3930") (mo-xrefAnalogous EHDA--354 "EHDA:177") (owl-someValuesFrom EHDA--6107 EHDA--6105) (owl-someValuesFrom EHDA--6654 EHDA--6643) (mo-xrefAnalogous EHDA--9517 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3369 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--253 "EHDA:214") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1518 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--429 EHDA--425) (mo-xrefAnalogous EHDA--7113 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6321 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6585 "primary meninx") (mo-xrefAnalogous EHDA--9855 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2926 EHDA--2924) (mo-xrefAnalogous EHDA--3132 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5497 "future tentorium cerebelli") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2151 "foramen caecum") (owl-someValuesFrom EHDA--10303 EHDA--10302) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6231 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--9777 EHDA--9776) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10280 "lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10669 "umbilical artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9323 "primitive bare area") (owl-someValuesFrom EHDA--6047 EHDA--6046) (mo-xrefAnalogous EHDA--2782 "EHDA:2781") (mo-xrefAnalogous EHDA--883 "EHDA:882") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4297 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8516 "EHDA:8515") (mo-xrefAnalogous EHDA--489 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--87 "EHDA:58") (mo-xrefAnalogous EHDA--1866 "EHDA:400") (mo-xrefAnalogous EHDA--10562 "EHDA:10561") (mo-xrefAnalogous EHDA--10106 "EHDA:4659") (mo-xrefAnalogous EHDA--2101 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--1842 EHDA--1840) (mo-xrefAnalogous EHDA--4021 "EHDA:3072") (mo-xrefAnalogous EHDA--5160 "EHDA:5159") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4073 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--10516 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--794 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--5374 EHDA--5372) (mo-xrefAnalogous EHDA--5395 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2400 "EHDA:703") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4881 "parenchyma") (owl-someValuesFrom EHDA--8786 EHDA--8782) (mo-xrefAnalogous EHDA--7202 "EHDA:6100") (mo-xrefAnalogous EHDA--5732 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4500 "EHDA:3514") (mo-xrefAnalogous EHDA--8814 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2694 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9898 "EHDA:3454") (termFormat EnglishLanguage EHDA--403 "dorsal aorta") (mo-xrefAnalogous EHDA--6426 "EHDA:414") (termFormat EnglishLanguage Knee "knee") (mo-xrefAnalogous EHDA--9773 "EHDA:4340") (mo-xrefAnalogous EHDA--5357 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6733 "femoral nerve") (owl-someValuesFrom EHDA--6505 EHDA--6484) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7250 "lower leg") (mo-xrefAnalogous EHDA--10339 "EHDA:5836") (mo-xrefAnalogous EHDA--10486 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1212 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6473 "bulbar ridge") (owl-someValuesFrom EHDA--4705 EHDA--4691) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4418 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--6040 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4841 EHDA--4840) (mo-xrefAnalogous EHDA--2526 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--10529 EHDA--10487) (mo-xrefAnalogous EHDA--6365 "EHDA:2509") (owl-someValuesFrom EHDA--7825 EHDA--7813) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8016 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2144 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--4893 EHDA--4892) (owl-someValuesFrom EHDA--4491 EHDA--4486) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1624 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7905 "EHDA:2973") (mo-xrefAnalogous EHDA--1046 "EHDA:38") (mo-xrefAnalogous EHDA--5411 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9833 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3448 EHDA--3445) (mo-xrefAnalogous EHDA--8778 "EHDA:3486") (mo-xrefAnalogous EHDA--2258 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8018 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1657 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1763 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2623 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1102 "EHDA:291") (owl-someValuesFrom EHDA--9720 EHDA--9694) (mo-xrefAnalogous EHDA--7195 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7222 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10639 "EHDA:9542") (mo-xrefAnalogous EHDA--7556 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4322 "EHDA:396") (mo-xrefAnalogous EHDA--2247 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3519 "future metencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--7160 "EHDA:1026") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6311 "interdigital region between digits 3 and 4") (owl-someValuesFrom EHDA--4904 EHDA--4902) (owl-someValuesFrom EHDA--3246 EHDA--3221) (owl-someValuesFrom EHDA--7741 EHDA--7738) (mo-xrefAnalogous EHDA--9249 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2390 "trunk mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4279 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7979 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5946 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--5572 EHDA--5570) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2812 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--4596 EHDA--4593) (mo-xrefAnalogous EHDA--10576 "EHDA:8291") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5841 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7817 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5666 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9347 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5436 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7387 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9586 "EHDA:251") (termFormat EnglishLanguage part "Part of") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6603 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7254 "tibia pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--2082 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1295 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9970 "cerebral cortex") (mo-xrefAnalogous EHDA--3167 "EHDA:2305") (termFormat EnglishLanguage EHDA--861 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9535 "supra-occipital pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6309 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5543 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5698 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5775 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7527 "adenohypophysis primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--5104 EHDA--5100) (mo-xrefAnalogous EHDA--7310 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1618 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4348 "EHDA:3352") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5253 "somite 31") (owl-someValuesFrom EHDA--9206 EHDA--9204) (mo-xrefAnalogous EHDA--9975 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10353 "EHDA:3947") (mo-xrefAnalogous EHDA--9411 "EHDA:8189") (mo-xrefAnalogous EHDA--1095 "EHDA:1094") (mo-xrefAnalogous EHDA--7377 "EHDA:5328") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8802 "meninges") (mo-xrefAnalogous EHDA--8459 "EHDA:6178") (owl-someValuesFrom EHDA--6843 EHDA--6841) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2882 "basal column") (mo-xrefAnalogous EHDA--3667 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9023 "EHDA:5697") (mo-xrefAnalogous EHDA--5281 "EHDA:740") (mo-xrefAnalogous EHDA--5989 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3104 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--2508 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4435 "future inferior vena cava") (mo-xrefAnalogous EHDA--3885 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--102 "primary yolk sac cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--222 EHDA--221) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10148 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2615 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--1761 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2587 "endocardial cushion tissue") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6734 "obturator nerve") (owl-someValuesFrom EHDA--3096 EHDA--3095) (mo-xrefAnalogous EHDA--9397 "EHDA:8163") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3165 "branchial pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--1141 "EHDA:682") (mo-xrefAnalogous EHDA--2440 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--3006 EHDA--3000) (mo-xrefAnalogous EHDA--9722 "EHDA:6300") (mo-xrefAnalogous EHDA--9258 "EHDA:9257") (owl-someValuesFrom EHDA--4047 EHDA--4046) (owl-someValuesFrom EHDA--5521 EHDA--5515) (mo-xrefAnalogous EHDA--7147 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1473 "EHDA:914") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10142 "pinna") (owl-someValuesFrom EHDA--2866 EHDA--2864) (mo-xrefAnalogous EHDA--9052 "EHDA:9051") (mo-xrefAnalogous EHDA--8537 "EHDA:6310") (mo-xrefAnalogous EHDA--5403 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4903 EHDA--4902) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9666 "lower leg") (mo-xrefAnalogous EHDA--4617 "EHDA:3729") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3337 "6th arch artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8168 "EHDA:8167") (termFormat EnglishLanguage EHDA--943 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8364 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8147 "EHDA:8146") (mo-xrefAnalogous EHDA--6879 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--661 EHDA--657) (owl-someValuesFrom EHDA--3265 EHDA--3264) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2138 "alimentary system") (mo-xrefAnalogous EHDA--4563 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7418 EHDA--7417) (mo-xrefAnalogous EHDA--7089 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3293 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9885 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--10070 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8969 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7714 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--969 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4183 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8166 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6939 EHDA--6933) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4974 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6437 "EHDA:5345") (mo-xrefAnalogous EHDA--8332 "EHDA:5051") (mo-xrefAnalogous EHDA--668 "EHDA:667") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7384 "common atrial chamber") (mo-xrefAnalogous EHDA--4595 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9288 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--10117 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6036 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5583 "EHDA:2853") (owl-someValuesFrom EHDA--4579 EHDA--4578) (mo-xrefAnalogous EHDA--5684 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9437 EHDA--9436) (mo-xrefAnalogous EHDA--4693 "EHDA:4692") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3723 "superior ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--7543 EHDA--7537) (mo-xrefAnalogous EHDA--5665 "EHDA:3786") (owl-someValuesFrom EHDA--9030 EHDA--9021) (mo-xrefAnalogous EHDA--9797 "EHDA:764") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6137 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1632 "EHDA:613") (mo-xrefAnalogous EHDA--3841 "EHDA:3840") (owl-someValuesFrom EHDA--3193 EHDA--3189) (owl-someValuesFrom EHDA--8961 EHDA--8959) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6685 "conus medullaris") (termFormat EnglishLanguage EHDA--743 "organ system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10133 "nerve trunk") (mo-xrefAnalogous EHDA--2440 "EHDA:1225") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4324 "3rd arch artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2446 "somite 21") (mo-xrefAnalogous EHDA--8536 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--352 EHDA--288) (mo-xrefAnalogous EHDA--6593 "EHDA:4494") (mo-xrefAnalogous EHDA--10185 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9422 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1511 EHDA--1510) (owl-someValuesFrom EHDA--10054 EHDA--10053) (mo-xrefAnalogous EHDA--3621 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5213 EHDA--5211) (owl-someValuesFrom EHDA--9909 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--3028 "EHDA:983") (mo-xrefAnalogous EHDA--8337 "EHDA:7127") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6169 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5708 "primary vitreous humour") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7921 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7253 "EHDA:6196") (owl-someValuesFrom EHDA--9928 NervousSystem) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3000 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7065 "segmental bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--7620 "EHDA:7619") (owl-someValuesFrom EHDA--9126 ThyroidGland) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10145 "surface epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5379 "EHDA:5378") (owl-someValuesFrom EHDA--9844 EHDA--9836) (mo-xrefAnalogous EHDA--431 "EHDA:430") (owl-someValuesFrom EHDA--6376 EHDA--6374) (mo-xrefAnalogous EHDA--4948 "EHDA:4947") (mo-xrefAnalogous EHDA--9253 "EHDA:7991") (mo-xrefAnalogous EHDA--3190 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--3175 EHDA--3174) (mo-xrefAnalogous EHDA--10137 "EHDA:3786") (mo-xrefAnalogous EHDA--9230 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10374 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5830 "hindgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--10132 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2263 "EHDA:593") (mo-xrefAnalogous EHDA--4952 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9675 Limb) (mo-xrefAnalogous EHDA--6625 "EHDA:5540") (owl-someValuesFrom EHDA--3543 EHDA--3523) (mo-xrefAnalogous EHDA--6659 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1238 "EHDA:736") (mo-xrefAnalogous EHDA--3285 "EHDA:1833") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4241 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--1492 EHDA--1491) (mo-xrefAnalogous EHDA--4000 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--219 "definitive endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7770 "otic capsule") (mo-xrefAnalogous EHDA--1649 "EHDA:1084") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4468 "diencephalic part of interventricular foramen") (owl-someValuesFrom Nose EHDA--8969) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3487 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--1810 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--8601 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4658 "nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--3805 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2936 "EHDA:520") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4966 "hilus") (mo-xrefAnalogous EHDA--9128 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7996 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4016 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2315 "EHDA:293") (mo-xrefAnalogous EHDA--801 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5568 "facial VII ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--5325 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9591 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1893 EHDA--1888) (owl-someValuesFrom EHDA--9011 EHDA--9006) (mo-xrefAnalogous EHDA--3569 "EHDA:3568") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5317 "primitive maxillary artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--4266 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3143 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10250 "visceral organ") (owl-someValuesFrom EHDA--7686 EHDA--7684) (mo-xrefAnalogous EHDA--4834 "EHDA:2973") (mo-xrefAnalogous EHDA--5258 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1552 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--5344 EHDA--5342) (owl-someValuesFrom EHDA--8849 EHDA--8847) (owl-someValuesFrom EHDA--7855 EHDA--7853) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1579 "endothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7582 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9176 "EHDA:2161") (mo-xrefAnalogous EHDA--9549 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6483 "EHDA:1934") (mo-xrefAnalogous EHDA--5989 "EHDA:5988") (mo-xrefAnalogous EHDA--7853 "EHDA:4780") (owl-someValuesFrom EHDA--1361 EHDA--1359) (owl-someValuesFrom EHDA--2660 EHDA--2644) (owl-someValuesFrom EHDA--2593 EHDA--2591) (termFormat EnglishLanguage EHDA--475 "cardiac jelly") (mo-xrefAnalogous EHDA--7775 "EHDA:4714") (mo-xrefAnalogous EHDA--9792 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3279 "somite 24") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6923 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4557 EHDA--4556) (owl-someValuesFrom EHDA--8342 EHDA--8331) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10394 "oral epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10166 EHDA--10160) (mo-xrefAnalogous EHDA--4218 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6342 EHDA--6341) (mo-xrefAnalogous EHDA--9774 "EHDA:7357") (mo-xrefAnalogous EHDA--9744 "EHDA:5285") (mo-xrefAnalogous EHDA--9881 "EHDA:9880") (owl-someValuesFrom EHDA--9197 EHDA--9193) (mo-xrefAnalogous EHDA--123 "EHDA:105") (mo-xrefAnalogous EHDA--10595 "EHDA:8319") (mo-xrefAnalogous EHDA--5922 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10187 "EHDA:9024") (mo-xrefAnalogous EHDA--6906 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3537 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3827 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--39 "embryo") (mo-xrefAnalogous Eye "EHDA:936") (owl-someValuesFrom EHDA--5620 EHDA--5619) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6047 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--7854 "EHDA:4782") (mo-xrefAnalogous EHDA--7491 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10403 "premaxilla") (mo-xrefAnalogous EHDA--8710 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7130 "vertebral pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10513 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7677 EHDA--7670) (owl-someValuesFrom EHDA--9366 EHDA--9365) (mo-xrefAnalogous EHDA--4257 "EHDA:1231") (owl-someValuesFrom EHDA--289 EHDA--288) (owl-someValuesFrom EHDA--1108 EHDA--1101) (mo-xrefAnalogous EHDA--3085 "EHDA:1581") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8241 "upper") (mo-xrefAnalogous EHDA--4044 "EHDA:1590") (owl-someValuesFrom EHDA--7708 EHDA--7707) (mo-xrefAnalogous EHDA--9455 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6796 EHDA--6793) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6697 "sulcus limitans") (owl-someValuesFrom EHDA--3595 EHDA--3589) (mo-xrefAnalogous EHDA--100 "stage:CS05b") (mo-xrefAnalogous EHDA--10596 "EHDA:8321") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6017 "cervical region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1777 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--2117 EHDA--2116) (mo-xrefAnalogous EHDA--4363 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6249 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9716 "EHDA:6286") (mo-xrefAnalogous EHDA--2662 "EHDA:2661") (mo-xrefAnalogous EHDA--7227 "EHDA:6144") (owl-someValuesFrom EHDA--7624 EHDA--7618) (owl-someValuesFrom EHDA--7466 EHDA--7463) (mo-xrefAnalogous EHDA--5833 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3985 "EHDA:3049") (mo-xrefAnalogous EHDA--7147 "EHDA:6039") (owl-someValuesFrom EHDA--9168 EHDA--9167) (owl-someValuesFrom EHDA--7494 EHDA--7452) (mo-xrefAnalogous EHDA--3412 "EHDA:434") (owl-someValuesFrom EHDA--2158 EHDA--2139) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4115 "intraembryonic coelom") (mo-xrefAnalogous EHDA--7952 "EHDA:6914") (mo-xrefAnalogous EHDA--7871 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4397 EHDA--4366) (mo-xrefAnalogous EHDA--1954 "EHDA:1953") (mo-xrefAnalogous EHDA--2095 "EHDA:898") (mo-xrefAnalogous EHDA--10386 "EHDA:8009") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2062 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5683 "saccule") (mo-xrefAnalogous EHDA--8531 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5017 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--919 EHDA--829) (termFormat EnglishLanguage EHDA--51 "blastocoelic cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--2480 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--8702 "EHDA:8701") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10383 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2854 "cranial") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5971 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--8500 EHDA--8499) (mo-xrefAnalogous EHDA--2238 "EHDA:46") (owl-someValuesFrom EHDA--3388 EHDA--3386) (owl-someValuesFrom EHDA--2828 EHDA--2818) (mo-xrefAnalogous EHDA--2752 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4359 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7721 "sphenopalatine") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1163 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--8721 EHDA--8687) (mo-xrefAnalogous EHDA--5099 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4601 EHDA--4600) (mo-xrefAnalogous EHDA--5665 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4818 "EHDA:2953") (mo-xrefAnalogous EHDA--7236 "EHDA:6162") (mo-xrefAnalogous EHDA--1885 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3366 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--353 "EHDA:218") (mo-xrefAnalogous EHDA--9757 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8834 "future dura mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--7872 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--461 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--8072 "EHDA:3997") (mo-xrefAnalogous EHDA--8743 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9767 "EHDA:2551") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5743 "medial nasal process") (mo-xrefAnalogous EHDA--5485 "EHDA:5484") (mo-xrefAnalogous EHDA--10109 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4824 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7254 "EHDA:6198") (mo-xrefAnalogous EHDA--9522 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2196 "EHDA:2195") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2064 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--917 EHDA--909) (owl-someValuesFrom EHDA--3860 EHDA--3856) (mo-xrefAnalogous EHDA--5258 "EHDA:2489") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5084 "2nd arch") (owl-someValuesFrom EHDA--6589 EHDA--6588) (mo-xrefAnalogous EHDA--4313 "EHDA:2525") (mo-xrefAnalogous EHDA--347 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--8059 EHDA--7867) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4732 "eye") (mo-xrefAnalogous EHDA--6822 "EHDA:4796") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9229 "loop") (mo-xrefAnalogous EHDA--6371 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4883 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3322 "EHDA:2523") (mo-xrefAnalogous EHDA--2844 "EHDA:2113") (owl-someValuesFrom EHDA--6165 EHDA--6161) (mo-xrefAnalogous EHDA--4996 "EHDA:4995") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3793 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7258 "EHDA:6206") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6840 "dorsal meso-oesophagus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7601 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2159 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10538 "EHDA:7084") (mo-xrefAnalogous EHDA--8934 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5968 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5638 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9892 "EHDA:8701") (mo-xrefAnalogous EHDA--117 "EHDA:77") (mo-xrefAnalogous EHDA--8413 "EHDA:2353") (mo-xrefAnalogous EHDA--9325 "EHDA:8084") (owl-someValuesFrom Knee Leg) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4208 "body-wall mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8660 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6465 EHDA--6429) (termFormat EnglishLanguage EHDA--529 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2748 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5032 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--10605 EHDA--10604) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5957 "caudal lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1503 "nose") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9973 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6466 "parietal pericardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1933 "EHDA:1932") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4011 "left lung rudiment") (mo-xrefAnalogous EHDA--8643 "EHDA:7411") (owl-someValuesFrom EHDA--4371 EHDA--4370) (owl-someValuesFrom EHDA--9655 EHDA--9616) (mo-xrefAnalogous EHDA--5831 "EHDA:3913") (mo-xrefAnalogous EHDA--933 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7201 "digit 1") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1033 "venous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--6751 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4678 "phrenic") (mo-xrefAnalogous EHDA--8662 "EHDA:4412") (mo-xrefAnalogous EHDA--1923 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10019 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--8879 EHDA--8870) (mo-xrefAnalogous EHDA--6036 "EHDA:6035") (owl-someValuesFrom EHDA--407 EHDA--403) (mo-xrefAnalogous EHDA--8911 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2202 "EHDA:2201") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10423 "intrahepatic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--10328 "EHDA:9202") (owl-someValuesFrom EHDA--319 EHDA--317) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7671 "abducens VI") (owl-someValuesFrom EHDA--455 EHDA--449) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2401 "somite 06") (owl-someValuesFrom EHDA--4208 EHDA--4207) (owl-someValuesFrom EHDA--100 EHDA--99) (mo-xrefAnalogous EHDA--9581 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1662 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--3447 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2344 EHDA--2336) (mo-xrefAnalogous EHDA--7442 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1340 "future diencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--4931 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2722 EHDA--2720) (mo-xrefAnalogous EHDA--4588 "EHDA:3692") (mo-xrefAnalogous EHDA--6918 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4680 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2758 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2214 EHDA--2206) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7456 "venous dural") (mo-xrefAnalogous EHDA--688 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4137 "visceral") (owl-someValuesFrom EHDA--8869 EHDA--8746) (owl-someValuesFrom EHDA--7862 EHDA--7852) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3300 "somite 31") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1289 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--5234 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6057 "future central tendon") (mo-xrefAnalogous EHDA--10531 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5479 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--292 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3577 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5194 "humerus pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6201 "upper leg") (mo-xrefAnalogous EHDA--945 "EHDA:944") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3565 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--2365 EHDA--2364) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7898 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1059 EHDA--1056) (mo-xrefAnalogous EHDA--7247 "EHDA:6184") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9413 "vascular element") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9896 "internal") (mo-xrefAnalogous EHDA--1202 "EHDA:1201") (mo-xrefAnalogous EHDA--2274 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8581 "common") (mo-xrefAnalogous EHDA--4018 "EHDA:3068") (mo-xrefAnalogous EHDA--7386 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6562 EHDA--6561) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2972 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--2656 EHDA--2654) (mo-xrefAnalogous EHDA--10198 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8091 "EHDA:5907") (subclass EHDA--19 Human) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3125 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4183 "EHDA:4182") (owl-someValuesFrom EHDA--523 EHDA--521) (mo-xrefAnalogous EHDA--9022 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6420 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7693 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--449 EHDA--439) (owl-someValuesFrom EHDA--3655 EHDA--3575) (mo-xrefAnalogous EHDA--753 "EHDA:408") (mo-xrefAnalogous EHDA--4551 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6642 "EHDA:918") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6335 "somite 26") (owl-someValuesFrom EHDA--1266 EHDA--1263) (mo-xrefAnalogous EHDA--2284 "EHDA:629") (mo-xrefAnalogous EHDA--9759 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10323 "ventral component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1917 "future interventricular septum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9197 "parenchyma") (owl-someValuesFrom EHDA--2318 EHDA--2316) (owl-someValuesFrom EHDA--6712 EHDA--6703) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1116 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--3974 "EHDA:3973") (mo-xrefAnalogous EHDA--5461 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7093 "EHDA:5976") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5158 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5172 "upper leg") (owl-someValuesFrom EHDA--9044 EHDA--9042) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4075 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--2533 "EHDA:389") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3958 "dorsal mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7081 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3161 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--6624 "EHDA:5538") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1750 "mesenchyme derived from somatopleure") (mo-xrefAnalogous EHDA--877 "EHDA:876") (mo-xrefAnalogous EHDA--4905 "EHDA:3945") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1844 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3575 "EHDA:3574") (owl-someValuesFrom EHDA--7159 EHDA--7158) (mo-xrefAnalogous EHDA--5282 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2375 "terminal -vomeronasal") (mo-xrefAnalogous EHDA--7745 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9649 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1873 EHDA--1864) (mo-xrefAnalogous EHDA--4646 "EHDA:4645") (mo-xrefAnalogous EHDA--6896 "EHDA:6895") (mo-xrefAnalogous EHDA--7286 "EHDA:6258") (mo-xrefAnalogous EHDA--8944 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4113 "EHDA:1681") (mo-xrefAnalogous EHDA--7970 "EHDA:3949") (owl-someValuesFrom EHDA--9952 EHDA--9951) (owl-someValuesFrom EHDA--1192 EHDA--1190) (termFormat EnglishLanguage EHDA--578 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--6375 EHDA--6374) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5604 "spinal cord") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5930 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7571 EHDA--7570) (owl-someValuesFrom EHDA--5806 EHDA--5803) (mo-xrefAnalogous EHDA--2325 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3259 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10027 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1854 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom ThyroidGland EHDA--9118) (mo-xrefAnalogous EHDA--9756 "EHDA:8567") (mo-xrefAnalogous Eyelid "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--10450 EHDA--10449) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8931 "submaxillary") (mo-xrefAnalogous EHDA--10471 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--4834 EHDA--4832) (mo-xrefAnalogous EHDA--7418 "EHDA:5378") (mo-xrefAnalogous EHDA--10010 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3583 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9682 EHDA--9681) (mo-xrefAnalogous EHDA--10336 "EHDA:6914") (owl-someValuesFrom EHDA--4715 EHDA--4713) (mo-xrefAnalogous EHDA--8235 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2385 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5859 "ventral mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4304 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7257 "EHDA:6204") (owl-someValuesFrom EHDA--8676 EHDA--8674) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4933 "left hepatic duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1549 "gland") (owl-someValuesFrom EHDA--274 EHDA--273) (mo-xrefAnalogous EHDA--9290 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1842 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--3380 EHDA--3374) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3687 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--982 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8533 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--9835 EHDA--9833) (mo-xrefAnalogous EHDA--4876 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6751 EHDA--6747) (owl-someValuesFrom EHDA--5841 EHDA--5837) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9167 "pyloric region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--248 "embryo") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10521 "cranial lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4940 "hepatic sinusoids") (owl-someValuesFrom EHDA--1300 EHDA--1298) (mo-xrefAnalogous EHDA--1247 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--3094 EHDA--3084) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8751 "diencephalic part of interventricular foramen") (mo-xrefAnalogous EHDA--3611 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5034 "EHDA:5033") (mo-xrefAnalogous EHDA--8581 "EHDA:2553") (mo-xrefAnalogous EHDA--10601 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3069 "vascular element") (mo-xrefAnalogous EHDA--3613 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9278 "EHDA:8027") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3144 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--6640 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2625 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--10236 EHDA--10233) (owl-someValuesFrom EHDA--7561 EHDA--7510) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4632 "vestibular component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10539 "nasopharynx") (mo-xrefAnalogous EHDA--3400 "EHDA:3399") (owl-someValuesFrom EHDA--6057 EHDA--6056) (owl-someValuesFrom EHDA--692 EHDA--691) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10499 "lobar bronchus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6450 "interatrial septum") (mo-xrefAnalogous EHDA--4064 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9728 EHDA--9727) (mo-xrefAnalogous EHDA--6915 "EHDA:6914") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7986 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--5642 "EHDA:2897") (mo-xrefAnalogous EHDA--481 "EHDA:480") (owl-someValuesFrom EHDA--875 EHDA--867) (mo-xrefAnalogous EHDA--8844 "EHDA:5508") (owl-someValuesFrom EHDA--2748 EHDA--2744) (mo-xrefAnalogous EHDA--10370 "EHDA:9246") (mo-xrefAnalogous EHDA--6449 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5002 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3177 "EHDA:295") (owl-someValuesFrom EHDA--3218 EHDA--3216) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3085 "mesonephros") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8310 "levator scapulae") (mo-xrefAnalogous EHDA--5081 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1214 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--3487 EHDA--3473) (mo-xrefAnalogous EHDA--7788 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2443 "somite 20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10035 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3669 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1228 "EHDA:1227") (mo-xrefAnalogous EHDA--2576 "EHDA:1275") (mo-xrefAnalogous EHDA--7157 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1136 EHDA--1133) (mo-xrefAnalogous EHDA--51 "stage:CS03") (mo-xrefAnalogous EHDA--1438 "EHDA:1437") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5958 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9521 "sacral region") (mo-xrefAnalogous EHDA--5278 "EHDA:2529") (mo-xrefAnalogous EHDA--2457 "EHDA:1825") (owl-someValuesFrom EHDA--4606 EHDA--4604) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2154 "pharyngeal region") (mo-xrefAnalogous EHDA--2616 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7735 EHDA--7732) (owl-someValuesFrom EHDA--6747 EHDA--6739) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8228 "segmental bronchi") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5525 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--190 "EHDA:140") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3645 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--5750 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7566 "EHDA:5470") (mo-xrefAnalogous EHDA--5288 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10611 EHDA--10603) (mo-xrefAnalogous EHDA--10200 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2014 "EHDA:2013") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1732 "dermatome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1143 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8904 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2930 "alimentary system") (owl-someValuesFrom EHDA--7330 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--5150 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7696 "EHDA:2865") (mo-xrefAnalogous EHDA--3631 "EHDA:3630") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1795 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3980 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--10279 EHDA--10275) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6854 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6615 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--7927 EHDA--7925) (mo-xrefAnalogous EHDA--6533 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3266 "EHDA:1229") (mo-xrefAnalogous EHDA--641 "EHDA:640") (mo-xrefAnalogous EHDA--1313 "EHDA:1312") (owl-someValuesFrom EHDA--7471 EHDA--7470) (owl-someValuesFrom EHDA--4637 EHDA--4636) (mo-xrefAnalogous EHDA--6714 "EHDA:4659") (mo-xrefAnalogous EHDA--3801 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4462 "nervous system") (owl-someValuesFrom EHDA--4711 EHDA--4707) (mo-xrefAnalogous EHDA--9698 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8933 "EHDA:5628") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9495 "levator scapulae") (mo-xrefAnalogous EHDA--8690 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4572 EHDA--4570) (mo-xrefAnalogous EHDA--4052 "EHDA:1034") (owl-someValuesFrom EHDA--5142 EHDA--5141) (mo-xrefAnalogous EHDA--8193 "EHDA:3063") (owl-someValuesFrom EHDA--2372 EHDA--2370) (mo-xrefAnalogous EHDA--5263 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--6695 EHDA--6693) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3783 "brachial plexus") (owl-someValuesFrom EHDA--1141 EHDA--1128) (owl-someValuesFrom EHDA--8484 EHDA--8482) (mo-xrefAnalogous EHDA--10007 "EHDA:8831") (mo-xrefAnalogous EHDA--9743 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9840 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10076 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10566 "temporalis") (owl-someValuesFrom EHDA--7039 EHDA--7038) (termFormat EnglishLanguage EHDA--441 "caudal half") (mo-xrefAnalogous EHDA--7469 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7736 "EHDA:3778") (mo-xrefAnalogous EHDA--1682 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4019 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--8478 EHDA--8414) (mo-xrefAnalogous EHDA--8040 "EHDA:8039") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9405 "segmental bronchi") (mo-xrefAnalogous EHDA--9946 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1147 "intermediate mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--6941 EHDA--6940) (owl-someValuesFrom EHDA--4551 EHDA--4549) (mo-xrefAnalogous EHDA--3390 "EHDA:3389") (mo-xrefAnalogous EHDA--2383 "EHDA:677") (mo-xrefAnalogous EHDA--722 "EHDA:721") (owl-someValuesFrom EHDA--10517 EHDA--10516) (mo-xrefAnalogous EHDA--4896 "EHDA:4895") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4825 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--5602 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7845 "EHDA:6805") (mo-xrefAnalogous EHDA--6525 "EHDA:6524") (mo-xrefAnalogous EHDA--5071 "EHDA:1028") (mo-xrefAnalogous EHDA--2300 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8519 EHDA--8518) (owl-someValuesFrom EHDA--8231 EHDA--8194) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9056 "primary vitreous humour") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4023 "endothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4595 EHDA--4593) (mo-xrefAnalogous EHDA--3123 "EHDA:587") (mo-xrefAnalogous EHDA--5941 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5899 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1724 "somite 02") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7329 "basilar artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7484 "EHDA:5414") (termFormat EnglishLanguage EHDA--351 "surface ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--6888 EHDA--6886) (mo-xrefAnalogous EHDA--6724 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6674 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1980 EHDA--1970) (mo-xrefAnalogous EHDA--9911 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--4484 EHDA--4481) (owl-someValuesFrom EHDA--4918 EHDA--4917) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2366 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10322 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--9343 "EHDA:8103") (mo-xrefAnalogous EHDA--6183 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7028 "EHDA:7027") (mo-xrefAnalogous EHDA--8076 "EHDA:6990") (mo-xrefAnalogous EHDA--7229 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9962 "EHDA:3492") (owl-someValuesFrom EHDA--4147 EHDA--4142) (owl-someValuesFrom EHDA--2537 EHDA--2251) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5597 "maxillary division") (mo-xrefAnalogous EHDA--9309 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6604 EHDA--6602) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7823 "lens fibres") (owl-someValuesFrom EHDA--3245 EHDA--3243) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10584 "sartorius") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8805 "future falx cerebri") (mo-xrefAnalogous EHDA--4881 "EHDA:3905") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10030 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8766 "EHDA:8765") (owl-someValuesFrom EHDA--2404 EHDA--2397) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3721 "vagal X ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9253 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9410 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--9053 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1744 EHDA--1742) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10437 "primitive bare area") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5485 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--3457 EHDA--3444) (owl-someValuesFrom EHDA--5109 EHDA--5108) (mo-xrefAnalogous EHDA--5066 "EHDA:5065") (owl-someValuesFrom EHDA--6794 EHDA--6793) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4845 "fundus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2235 "nephric duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10182 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2848 "inferior") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2010 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5896 "hepatic sinusoids") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7650 "future arachnoid layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2096 "EHDA:900") (owl-someValuesFrom EHDA--2576 EHDA--2573) (mo-xrefAnalogous EHDA--3104 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2269 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9471 "EHDA:5039") (mo-xrefAnalogous EHDA--2712 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--8360 EHDA--8359) (termFormat EnglishLanguage EHDA--20 "human (CS16)") (mo-xrefAnalogous EHDA--4338 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4177 "EHDA:4176") (mo-xrefAnalogous EHDA--1656 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7198 "limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--5231 "EHDA:1819") (mo-xrefAnalogous EHDA--10063 "EHDA:3736") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10638 "frontal bone primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8604 "stapedial") (mo-xrefAnalogous EHDA--9596 "EHDA:6071") (mo-xrefAnalogous EHDA--8337 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4585 EHDA--4578) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7216 "metacarpus pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6699 "neural lumen") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5851 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5190 "EHDA:4184") (mo-xrefAnalogous EHDA--5759 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10660 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10343 EHDA--10342) (mo-xrefAnalogous EHDA--6592 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10376 EHDA--10369) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6325 "carpus pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1247 "branchial arch artery") (owl-someValuesFrom EHDA--3058 EHDA--2929) (owl-someValuesFrom EHDA--409 EHDA--397) (mo-xrefAnalogous EHDA--9569 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2301 "branchial groove") (owl-someValuesFrom EHDA--2400 EHDA--2398) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6971 "oral cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--1615 EHDA--1612) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4563 "rhombomere 06") (mo-xrefAnalogous EHDA--8087 "EHDA:8086") (mo-xrefAnalogous EHDA--2814 "EHDA:2813") (owl-someValuesFrom EHDA--9222 EHDA--9102) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8214 "lobar bronchus") (owl-someValuesFrom EHDA--8351 EHDA--8330) (mo-xrefAnalogous EHDA--10486 "EHDA:9388") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4935 "liver") (owl-someValuesFrom EHDA--4313 EHDA--4311) (owl-someValuesFrom EHDA--2321 EHDA--2313) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1694 "cloacal membrane") (owl-someValuesFrom EHDA--6343 EHDA--6341) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6874 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5732 "nasolacrimal groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--1826 "EHDA:1825") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5759 "dorsal meso-duodenum") (owl-someValuesFrom EHDA--9231 EHDA--9229) (mo-xrefAnalogous EHDA--5596 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9447 "skeletal muscular system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3390 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--4333 "EHDA:4332") (mo-xrefAnalogous EHDA--4634 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7237 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--8504 EHDA--8502) (mo-xrefAnalogous EHDA--1644 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3326 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--5966 EHDA--5952) (mo-xrefAnalogous EHDA--5019 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2514 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--5686 EHDA--5685) (mo-xrefAnalogous EHDA--2716 "EHDA:2715") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9689 "shoulder joint primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10139 "endothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4896 "cloaca") (mo-xrefAnalogous EHDA--7720 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7260 EHDA--7259) (mo-xrefAnalogous EHDA--6344 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7549 "EHDA:3488") (owl-someValuesFrom EHDA--3453 EHDA--3444) (owl-someValuesFrom EHDA--10241 EHDA--10240) (mo-xrefAnalogous EHDA--6346 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9730 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9113 "EHDA:2943") (mo-xrefAnalogous EHDA--6175 "EHDA:6174") (owl-someValuesFrom EHDA--7685 EHDA--7684) (mo-xrefAnalogous EHDA--3493 "EHDA:3492") (owl-someValuesFrom EHDA--4058 EHDA--4057) (termFormat EnglishLanguage EHDA--435 "dorsal mesocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1081 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6790 "perioptic mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7385 "EHDA:1269") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8320 "supraspinatus") (owl-someValuesFrom EHDA--7501 EHDA--7496) (owl-someValuesFrom EHDA--9446 EHDA--9444) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8616 "atrium") (mo-xrefAnalogous EHDA--305 "EHDA:304") (mo-xrefAnalogous EHDA--4123 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6233 EHDA--6229) (mo-xrefAnalogous EHDA--8809 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1653 EHDA--1651) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1830 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--1529 EHDA--1520) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8614 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--7951 EHDA--7949) (mo-xrefAnalogous EHDA--7951 "EHDA:3917") (owl-someValuesFrom EHDA--9817 EHDA--9816) (mo-xrefAnalogous EHDA--5384 "EHDA:4410") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6549 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--5324 "EHDA:4357") (owl-someValuesFrom EHDA--3505 EHDA--3497) (mo-xrefAnalogous EHDA--1790 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4510 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1546 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3376 EHDA--3374) (owl-someValuesFrom EHDA--4461 EHDA--4428) (owl-someValuesFrom EHDA--10432 EHDA--10431) (owl-someValuesFrom EHDA--1729 EHDA--1724) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7347 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--475 "EHDA:474") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2880 "alar column") (mo-xrefAnalogous EHDA--10570 "EHDA:8279") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9181 "dorsal pancreatic duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7239 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3268 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--1621 EHDA--1620) (mo-xrefAnalogous EHDA--7681 "EHDA:6672") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9741 "arterial system") (mo-xrefAnalogous EHDA--6390 "EHDA:6389") (owl-someValuesFrom EHDA--8942 EHDA--8938) (mo-xrefAnalogous EHDA--3489 "EHDA:3488") (termFormat EnglishLanguage EHDA--49 "cavities") (mo-xrefAnalogous EHDA--187 "stage:CS06b") (mo-xrefAnalogous EHDA--7810 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3040 EHDA--3039) (owl-someValuesFrom EHDA--9096 Nose) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3775 "dorsal root ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--7062 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6025 "EHDA:5063") (mo-xrefAnalogous EHDA--4437 "EHDA:4436") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8896 "trigeminal V") (mo-xrefAnalogous EHDA--3459 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4145 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6691 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5267 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--5839 EHDA--5837) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9343 "excretory component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5030 "urogenital sinus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1052 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--2466 EHDA--2464) (owl-someValuesFrom EHDA--7154 EHDA--7150) (mo-xrefAnalogous EHDA--6539 "EHDA:6538") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8586 "internal thoracic artery") (owl-someValuesFrom EHDA--10089 EHDA--10085) (mo-xrefAnalogous EHDA--10273 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10321 "accessory pancreatic duct") (owl-someValuesFrom EHDA--7414 EHDA--7410) (mo-xrefAnalogous EHDA--4082 "EHDA:617") (mo-xrefAnalogous EHDA--1736 "EHDA:682") (mo-xrefAnalogous EHDA--7950 "EHDA:3915") (mo-xrefAnalogous EHDA--7487 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9893 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1263 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5209 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7004 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7221 "EHDA:6130") (mo-xrefAnalogous EHDA--6441 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10423 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5934 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3839 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--7201 EHDA--7200) (mo-xrefAnalogous EHDA--8578 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2668 "EHDA:2667") (mo-xrefAnalogous EHDA--6871 "EHDA:5797") (mo-xrefAnalogous EHDA--3227 "EHDA:707") (mo-xrefAnalogous EHDA--9411 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2905 "EHDA:2124") (mo-xrefAnalogous EHDA--4112 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--104 EHDA--98) (owl-someValuesFrom EHDA--3154 EHDA--3148) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5785 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--580 "branchial pouch") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6269 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10511 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--294 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--4900 "EHDA:983") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10235 "optic disc") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10120 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--2577 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7325 "EHDA:396") (owl-someValuesFrom EHDA--8909 EHDA--8908) (owl-someValuesFrom EHDA--4897 EHDA--4892) (mo-xrefAnalogous EHDA--1462 "EHDA:900") (mo-xrefAnalogous EHDA--9457 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1569 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2281 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10540 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8884 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1754 "EHDA:699") (mo-xrefAnalogous EHDA--5211 "EHDA:179") (mo-xrefAnalogous EHDA--7753 "EHDA:3792") (owl-someValuesFrom EHDA--10133 EHDA--10119) (mo-xrefAnalogous EHDA--8420 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6093 "limb") (owl-someValuesFrom EHDA--6363 EHDA--6362) (termFormat EnglishLanguage EHDA--606 "mesenchyme derived from neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9748 "internal carotid artery") (owl-someValuesFrom EHDA--2522 EHDA--2397) (owl-someValuesFrom EHDA--4545 EHDA--4544) (mo-xrefAnalogous EHDA--5533 "EHDA:5532") (owl-someValuesFrom EHDA--8343 EHDA--8331) (mo-xrefAnalogous EHDA--8871 "EHDA:6644") (mo-xrefAnalogous EHDA--4842 "EHDA:2991") (owl-someValuesFrom EHDA--4253 EHDA--4251) (mo-xrefAnalogous EHDA--7668 "EHDA:6657") (owl-someValuesFrom EHDA--4519 EHDA--4517) (owl-someValuesFrom EHDA--4674 EHDA--4671) (owl-someValuesFrom EHDA--5557 EHDA--5555) (owl-someValuesFrom EHDA--8546 EHDA--8384) (mo-xrefAnalogous EHDA--750 "EHDA:402") (mo-xrefAnalogous EHDA--4076 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--248 "stage:CS08") (owl-someValuesFrom EHDA--3220 EHDA--3216) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2231 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--2494 EHDA--2492) (owl-someValuesFrom EHDA--8955 EHDA--8954) (owl-someValuesFrom EHDA--4679 EHDA--4320) (mo-xrefAnalogous EHDA--8616 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4295 "EHDA:2489") (owl-someValuesFrom EHDA--7135 EHDA--7134) (owl-someValuesFrom EHDA--7892 EHDA--7890) (owl-someValuesFrom EHDA--9722 EHDA--9721) (mo-xrefAnalogous EHDA--1291 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9338 "EHDA:8095") (mo-xrefAnalogous EHDA--1694 "EHDA:214") (mo-xrefAnalogous EHDA--7051 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--650 EHDA--649) (owl-someValuesFrom EHDA--134 EHDA--131) (owl-someValuesFrom EHDA--3466 EHDA--3444) (mo-xrefAnalogous EHDA--8323 "EHDA:5045") (owl-someValuesFrom EHDA--10665 EHDA--10660) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3873 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4419 "EHDA:2607") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10082 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--1666 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--2264 EHDA--2253) (owl-someValuesFrom EHDA--242 EHDA--229) (mo-xrefAnalogous EHDA--10655 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6407 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9342 "EHDA:9341") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9483 "extensor leg muscle group") (owl-someValuesFrom EHDA--7250 EHDA--7243) (mo-xrefAnalogous EHDA--6588 "EHDA:5480") (owl-someValuesFrom EHDA--9426 EHDA--9414) (owl-someValuesFrom EHDA--7707 EHDA--7706) (mo-xrefAnalogous EHDA--6737 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--6814 EHDA--6813) (mo-xrefAnalogous EHDA--169 "EHDA:168") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8083 "quadrate lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--7626 "EHDA:5500") (mo-xrefAnalogous EHDA--7659 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3549 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--2882 "EHDA:2881") (mo-xrefAnalogous EHDA--3483 "EHDA:3482") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3541 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10390 "EHDA:8017") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3916 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2530 "EHDA:2529") (owl-someValuesFrom EHDA--5679 EHDA--5672) (mo-xrefAnalogous EHDA--9469 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8214 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9485 "flexor leg muscle group") (mo-xrefAnalogous EHDA--61 "EHDA:60") (mo-xrefAnalogous EHDA--10302 "EHDA:3005") (mo-xrefAnalogous EHDA--8850 "EHDA:5520") (mo-xrefAnalogous EHDA--7464 "EHDA:1314") (mo-xrefAnalogous Arm "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--238 "EHDA:158") (mo-xrefAnalogous EHDA--3203 "EHDA:2360") (mo-xrefAnalogous EHDA--4415 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3724 EHDA--3468) (mo-xrefAnalogous SpinalCord "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--10504 EHDA--10501) (owl-someValuesFrom EHDA--9392 EHDA--9391) (owl-someValuesFrom EHDA--7400 EHDA--7383) (owl-someValuesFrom EHDA--986 EHDA--984) (mo-xrefAnalogous EHDA--7981 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4068 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9454 "axial muscle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4173 "forearm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4147 "omental bursa") (mo-xrefAnalogous EHDA--8233 "EHDA:2221") (mo-xrefAnalogous EHDA--6279 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3227 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9852 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5456 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6359 "EHDA:2497") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6832 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3795 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8165 "EHDA:2205") (owl-someValuesFrom EHDA--5246 EHDA--5244) (mo-xrefAnalogous EHDA--2058 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7499 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--7054 EHDA--7053) (owl-someValuesFrom EHDA--10152 EHDA--10150) (owl-someValuesFrom EHDA--5361 EHDA--5360) (owl-someValuesFrom EHDA--3954 EHDA--3950) (termFormat EnglishLanguage Tooth "tooth") (mo-xrefAnalogous EHDA--4836 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4358 EHDA--4322) (mo-xrefAnalogous EHDA--4638 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4550 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10441 "renal or urinary system") (mo-xrefAnalogous EHDA--9978 "EHDA:4490") (mo-xrefAnalogous EHDA--8081 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--112 "stage:CS05b") (owl-someValuesFrom EHDA--5025 EHDA--5020) (owl-someValuesFrom EHDA--10390 EHDA--10386) (mo-xrefAnalogous EHDA--6836 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5541 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--339 EHDA--317) (mo-xrefAnalogous EHDA--3134 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8506 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1112 "EHDA:132") (mo-xrefAnalogous EHDA--6513 "EHDA:4449") (mo-xrefAnalogous EHDA--9688 "EHDA:6232") (mo-xrefAnalogous EHDA--5135 "EHDA:2347") (owl-someValuesFrom EHDA--9636 EHDA--9634) (mo-xrefAnalogous EHDA--4828 "EHDA:3868") (owl-someValuesFrom EHDA--3503 EHDA--3497) (mo-xrefAnalogous EHDA--9959 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--319 "pro-rhombomere a") (owl-someValuesFrom EHDA--9801 EHDA--9800) (owl-someValuesFrom EHDA--4769 EHDA--4679) (mo-xrefAnalogous EHDA--690 "EHDA:689") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2464 "somite 27") (owl-someValuesFrom EHDA--2850 EHDA--2846) (mo-xrefAnalogous EHDA--354 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--7582 EHDA--7579) (mo-xrefAnalogous EHDA--6095 "EHDA:6094") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1192 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9055 "tunica vasculosa lentis") (mo-xrefAnalogous EHDA--651 "EHDA:94") (mo-xrefAnalogous EHDA--685 "EHDA:684") (owl-someValuesFrom EHDA--6289 EHDA--6285) (mo-xrefAnalogous EHDA--3280 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--8429 EHDA--8427) (mo-xrefAnalogous EHDA--747 "EHDA:400") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5570 "vestibulocochlear VIII ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--2283 EHDA--2282) (mo-xrefAnalogous EHDA--339 "EHDA:338") (mo-xrefAnalogous EHDA--10230 "EHDA:3818") (owl-someValuesFrom EHDA--2638 EHDA--2636) (owl-someValuesFrom EHDA--1137 EHDA--1128) (mo-xrefAnalogous EHDA--1778 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--455 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--3335 EHDA--3333) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8000 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4964 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8428 EHDA--8427) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8844 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--10220 EHDA--10217) (owl-someValuesFrom EHDA--5680 EHDA--5672) (mo-xrefAnalogous EHDA--9571 "EHDA:9570") (owl-someValuesFrom EHDA--10325 EHDA--10323) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6636 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9050 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10465 EHDA--10462) (mo-xrefAnalogous EHDA--1510 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2147 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3719 "superior ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4637 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--4409 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--604 EHDA--602) (mo-xrefAnalogous EHDA--1151 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2448 "EHDA:1807") (termFormat EnglishLanguage EHDA--35 "first polar body") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2036 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6105 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7235 "interdigital region between digits 3 and 4") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5442 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--1947 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2564 "EHDA:414") (mo-xrefAnalogous EHDA--3212 "EHDA:655") (mo-xrefAnalogous EHDA--4333 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8446 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5008 "EHDA:5007") (mo-xrefAnalogous EHDA--10030 "EHDA:3702") (mo-xrefAnalogous EHDA--311 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--7647 EHDA--7646) (owl-someValuesFrom EHDA--2155 EHDA--2154) (mo-xrefAnalogous EHDA--7278 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9014 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7207 EHDA--7203) (mo-xrefAnalogous EHDA--2539 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2696 "EHDA:2695") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3184 "peritoneal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--10275 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6405 EHDA--6403) (mo-xrefAnalogous EHDA--1891 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5887 "gall bladder primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1222 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6095 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2802 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4257 "somite 20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4069 "EHDA:597") (mo-xrefAnalogous EHDA--6253 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4098 "EHDA:1090") (mo-xrefAnalogous EHDA--8460 "EHDA:6180") (mo-xrefAnalogous EHDA--3009 "EHDA:1528") (mo-xrefAnalogous EHDA--10541 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9705 EHDA--9694) (mo-xrefAnalogous EHDA--10024 "EHDA:5522") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1696 "surface ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--34 "2-16 cell stage") (mo-xrefAnalogous EHDA--4542 "EHDA:3598") (mo-xrefAnalogous EHDA--2905 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--133 "stage:CS06a") (mo-xrefAnalogous EHDA--3437 "EHDA:1926") (owl-someValuesFrom EHDA--5934 EHDA--5928) (owl-someValuesFrom EHDA--10470 EHDA--10468) (mo-xrefAnalogous EHDA--2841 "EHDA:2840") (mo-xrefAnalogous EHDA--6546 "EHDA:3476") (mo-xrefAnalogous EHDA--2625 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9156 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5898 "EHDA:4001") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10220 "primary vitreous humour") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1458 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10420 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6959 EHDA--6956) (mo-xrefAnalogous EHDA--5220 "EHDA:1231") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1765 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7644 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6125 EHDA--6097) (owl-someValuesFrom EHDA--7440 EHDA--7438) (owl-someValuesFrom EHDA--3412 EHDA--3411) (mo-xrefAnalogous EHDA--5900 "EHDA:4005") (owl-someValuesFrom EHDA--8023 EHDA--7983) (mo-xrefAnalogous EHDA--4850 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10054 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--278 "mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8562 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--10283 EHDA--10275) (mo-xrefAnalogous EHDA--1507 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10623 "chondrocranium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6187 "EHDA:6186") (mo-xrefAnalogous EHDA--4302 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5649 EHDA--5647) (mo-xrefAnalogous EHDA--4023 "EHDA:3076") (owl-someValuesFrom EHDA--6374 EHDA--6331) (mo-xrefAnalogous EHDA--5040 "EHDA:5039") (mo-xrefAnalogous EHDA--299 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2407 "somite 08") (owl-someValuesFrom Eye EHDA--926) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2557 "median sacral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6475 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5585 EHDA--5583) (mo-xrefAnalogous EHDA--9693 "EHDA:6240") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10033 "meninges") (mo-xrefAnalogous EHDA--1535 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2422 "EHDA:1189") (mo-xrefAnalogous EHDA--3839 "EHDA:3838") (mo-xrefAnalogous EHDA--9993 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1444 "EHDA:1443") (termFormat EnglishLanguage EHDA--672 "somite") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6730 "radial nerve") (owl-someValuesFrom EHDA--7213 EHDA--7200) (owl-someValuesFrom EHDA--1940 EHDA--1937) (mo-xrefAnalogous EHDA--8092 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8421 EHDA--8419) (mo-xrefAnalogous EHDA--3180 "EHDA:636") (owl-someValuesFrom EHDA--10127 EHDA--10125) (mo-xrefAnalogous EHDA--1947 "EHDA:494") (owl-someValuesFrom EHDA--4805 EHDA--4804) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10659 "sternebral bone pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10218 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8463 "hip joint primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7326 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1163 "EHDA:1162") (owl-someValuesFrom EHDA--3415 EHDA--3414) (owl-someValuesFrom EHDA--8030 EHDA--8026) (mo-xrefAnalogous EHDA--9853 "EHDA:2605") (owl-someValuesFrom EHDA--5214 EHDA--5213) (mo-xrefAnalogous EHDA--2588 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4679 "EHDA:500") (mo-xrefAnalogous EHDA--4424 "EHDA:1928") (mo-xrefAnalogous EHDA--3409 "EHDA:3408") (mo-xrefAnalogous EHDA--8220 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7046 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8069 "EHDA:3992") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1364 "4th ventricle") (owl-someValuesFrom EHDA--9058 EHDA--9032) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9740 "cardiovascular system") (owl-someValuesFrom EHDA--3104 EHDA--3102) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10345 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--6615 EHDA--6602) (mo-xrefAnalogous EHDA--8853 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9478 "flexor pre-muscle mass") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5810 "pyloric region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7879 "dorsal meso-duodenum") (mo-xrefAnalogous EHDA--3129 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--5434 EHDA--5429) (owl-someValuesFrom EHDA--2300 EHDA--2252) (owl-someValuesFrom EHDA--4263 EHDA--4211) (mo-xrefAnalogous EHDA--5673 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10253 "anal pit") (mo-xrefAnalogous EHDA--8384 "EHDA:38") (mo-xrefAnalogous EHDA--1039 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--4666 EHDA--4653) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2670 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--8642 "EHDA:7409") (owl-someValuesFrom EHDA--7638 EHDA--7625) (owl-someValuesFrom EHDA--6591 EHDA--6589) (mo-xrefAnalogous EHDA--6346 "EHDA:1855") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7934 "foregut-midgut junction") (owl-someValuesFrom EHDA--4359 EHDA--4322) (owl-someValuesFrom EHDA--7220 EHDA--7218) (mo-xrefAnalogous EHDA--7749 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--1018 EHDA--1014) (termFormat EnglishLanguage EHDA--142 "cavities") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5128 "parietal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5205 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7717 "EHDA:4655") (mo-xrefAnalogous EHDA--409 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--4327 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9634 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6357 EHDA--6356) (mo-xrefAnalogous EHDA--199 "EHDA:156") (owl-someValuesFrom EHDA--8158 EHDA--8156) (mo-xrefAnalogous EHDA--2034 "EHDA:2033") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4339 "internal carotid artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--2472 "EHDA:1855") (mo-xrefAnalogous EHDA--5134 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7713 "neural lumen") (mo-xrefAnalogous EHDA--7230 "EHDA:6150") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5781 "superior parathyroid") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4904 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4234 EHDA--4233) (owl-someValuesFrom EHDA--7136 EHDA--7117) (owl-someValuesFrom EHDA--8565 EHDA--8564) (owl-someValuesFrom EHDA--5776 EHDA--5774) (mo-xrefAnalogous EHDA--2179 "EHDA:2178") (mo-xrefAnalogous EHDA--4937 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8075 "EHDA:4001") (mo-xrefAnalogous EHDA--10165 "EHDA:4722") (owl-someValuesFrom EHDA--7580 EHDA--7579) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9526 "costal pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10457 "phallic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--8993 "EHDA:4700") (mo-xrefAnalogous EHDA--2342 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9158 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--8536 EHDA--8534) (mo-xrefAnalogous EHDA--10585 "EHDA:5041") (owl-someValuesFrom EHDA--4887 EHDA--4886) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2275 "branchial membrane") (mo-xrefAnalogous EHDA--3237 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8091 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8460 EHDA--8459) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7389 "endocardial lining") (owl-someValuesFrom EHDA--2451 EHDA--2449) (owl-someValuesFrom EHDA--10556 EHDA--10550) (mo-xrefAnalogous EHDA--3821 "EHDA:2925") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1347 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--3935 "EHDA:3934") (owl-someValuesFrom EHDA--570 EHDA--14) (mo-xrefAnalogous EHDA--10027 "EHDA:3696") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10264 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2390 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9810 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7117 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4140 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7939 "dorsal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--8985 "EHDA:504") (owl-someValuesFrom EHDA--3581 EHDA--3579) (owl-someValuesFrom EHDA--4011 EHDA--4010) (mo-xrefAnalogous EHDA--4155 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5217 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--5280 "EHDA:736") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10588 "infraspinatus") (owl-someValuesFrom EHDA--9709 EHDA--9707) (mo-xrefAnalogous EHDA--556 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3765 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6875 "EHDA:4848") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4252 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--186 "primitive streak") (mo-xrefAnalogous EHDA--172 "stage:CS06b") (termFormat EnglishLanguage EHDA--767 "bulbo-ventricular groove") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10397 "future lip") (owl-someValuesFrom EHDA--8763 EHDA--8762) (mo-xrefAnalogous EHDA--2778 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3948 "dorsal meso-duodenum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7928 "pyloric region") (mo-xrefAnalogous EHDA--7712 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7936 "EHDA:1528") (mo-xrefAnalogous EHDA--9296 "EHDA:8047") (mo-xrefAnalogous EHDA--4929 "EHDA:3049") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2610 "cardiac jelly") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2359 "lower limb bud") (owl-someValuesFrom EHDA--5216 EHDA--5215) (mo-xrefAnalogous EHDA--5408 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6800 "EHDA:1502") (mo-xrefAnalogous EHDA--10066 "EHDA:3738") (termFormat EnglishLanguage EHDA--825 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--4899 EHDA--4898) (mo-xrefAnalogous EHDA--1605 "EHDA:1036") (owl-someValuesFrom EHDA--4872 EHDA--4802) (mo-xrefAnalogous EHDA--8218 "EHDA:8217") (mo-xrefAnalogous EHDA--4934 "EHDA:3992") (owl-someValuesFrom EHDA--8580 EHDA--8552) (mo-xrefAnalogous EHDA--1628 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2266 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--307 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--1740 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10198 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8411 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--195 "secondary yolk sac cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--10232 EHDA--10194) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9322 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--8962 "EHDA:5652") (owl-someValuesFrom EHDA--2814 EHDA--2804) (mo-xrefAnalogous EHDA--247 "EHDA:211") (mo-xrefAnalogous EHDA--9297 "EHDA:8049") (owl-someValuesFrom EHDA--10012 EHDA--9990) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2396 "paraxial mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7630 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7717 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4286 EHDA--4284) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2856 "accessory XI") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7057 "lobar bronchus") (owl-someValuesFrom EHDA--9013 EHDA--9012) (mo-xrefAnalogous EHDA--7947 "EHDA:3021") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9798 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--123 EHDA--122) (mo-xrefAnalogous EHDA--2453 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7304 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6392 "EHDA:6391") (mo-xrefAnalogous EHDA--2434 "EHDA:1213") (owl-someValuesFrom EHDA--1454 EHDA--1362) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4819 "lateral") (mo-xrefAnalogous EHDA--8779 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6608 "EHDA:5510") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4129 "pleuroperitoneal canal") (owl-someValuesFrom EHDA--71 EHDA--68) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5638 "primitive prevertebral ganglia") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5963 "endothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4238 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10073 "cochlear component") (mo-xrefAnalogous EHDA--10136 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8348 "rib cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--4565 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6442 "auricular region") (mo-xrefAnalogous EHDA--2954 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7569 "future corpus striatum") (mo-xrefAnalogous EHDA--9510 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7265 "EHDA:6220") (mo-xrefAnalogous EHDA--3199 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4809 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10037 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1909 "EHDA:480") (mo-xrefAnalogous EHDA--9175 "EHDA:1528") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6472 "ventricle") (owl-someValuesFrom EHDA--5111 EHDA--5109) (owl-someValuesFrom EHDA--1153 EHDA--1149) (mo-xrefAnalogous EHDA--7170 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7404 "foramen") (mo-xrefAnalogous EHDA--9718 "EHDA:8527") (owl-someValuesFrom EHDA--7322 EHDA--7321) (mo-xrefAnalogous EHDA--6332 "EHDA:1827") (mo-xrefAnalogous EHDA--2052 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--1180 "EHDA:723") (mo-xrefAnalogous EHDA--9527 "EHDA:8349") (owl-someValuesFrom EHDA--7167 EHDA--22) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5578 "trigeminal V ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--5497 EHDA--5496) (mo-xrefAnalogous EHDA--5138 "EHDA:2353") (mo-xrefAnalogous EHDA--7479 "EHDA:5407") (mo-xrefAnalogous EHDA--3032 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4039 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7969 "dorsal meso-duodenum") (mo-xrefAnalogous EHDA--7704 "EHDA:2869") (owl-someValuesFrom EHDA--4915 EHDA--4914) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3050 "hepatic duct") (owl-someValuesFrom EHDA--6573 EHDA--6571) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7778 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5957 "EHDA:4979") (mo-xrefAnalogous EHDA--10326 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7198 EHDA--7167) (mo-xrefAnalogous EHDA--935 "EHDA:510") (mo-xrefAnalogous EHDA--6932 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10380 "EHDA:7997") (owl-someValuesFrom EHDA--10321 EHDA--10320) (owl-someValuesFrom EHDA--2428 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--7226 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9191 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4119 EHDA--4117) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3414 "outflow tract") (mo-xrefAnalogous EHDA--9284 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--829 "central nervous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--4882 "EHDA:3907") (mo-xrefAnalogous EHDA--10537 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1004 "future respiratory system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8265 "transverospinalis pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--9914 "EHDA:8731") (mo-xrefAnalogous EHDA--8133 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7174 "future crura") (owl-someValuesFrom EHDA--6858 EHDA--6856) (owl-someValuesFrom EHDA--6450 EHDA--6433) (mo-xrefAnalogous EHDA--6127 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9641 "EHDA:6142") (owl-someValuesFrom EHDA--907 EHDA--905) (mo-xrefAnalogous EHDA--9362 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6241 "EHDA:6240") (mo-xrefAnalogous EHDA--9504 "EHDA:8326") (mo-xrefAnalogous EHDA--7112 "EHDA:6008") (mo-xrefAnalogous EHDA--1700 "EHDA:1699") (mo-xrefAnalogous EHDA--1286 "EHDA:768") (owl-someValuesFrom EHDA--8533 EHDA--8531) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6902 "ventral component") (owl-someValuesFrom EHDA--659 EHDA--657) (mo-xrefAnalogous EHDA--9714 "EHDA:6282") (mo-xrefAnalogous EHDA--2070 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--8012 "EHDA:8011") (owl-someValuesFrom EHDA--8336 EHDA--8333) (mo-xrefAnalogous EHDA--7218 "EHDA:6124") (mo-xrefAnalogous EHDA--3169 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7442 "EHDA:2605") (owl-someValuesFrom EHDA--9904 EHDA--9867) (owl-someValuesFrom EHDA--3884 EHDA--3879) (mo-xrefAnalogous EHDA--7458 "EHDA:7457") (owl-someValuesFrom EHDA--5556 EHDA--5555) (mo-xrefAnalogous EHDA--5075 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8538 "EHDA:6312") (owl-someValuesFrom EHDA--9370 EHDA--9367) (owl-someValuesFrom EHDA--9130 EHDA--9128) (owl-someValuesFrom EHDA--4211 EHDA--4210) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4051 "venous system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3750 "vestibular component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7232 "interdigital region between digits 2 and 3") (owl-someValuesFrom EHDA--5704 EHDA--5702) (mo-xrefAnalogous EHDA--7930 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5585 "accessory XI") (mo-xrefAnalogous EHDA--1292 "EHDA:780") (mo-xrefAnalogous EHDA--8788 "EHDA:8787") (owl-someValuesFrom EHDA--174 EHDA--172) (mo-xrefAnalogous EHDA--12 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--8278 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7270 "ulna cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10225 "EHDA:9065") (mo-xrefAnalogous EHDA--3659 "EHDA:3658") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2265 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--2796 "EHDA:2795") (termFormat EnglishLanguage EHDA--288 "embryo") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2550 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--9366 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8374 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--359 "mesenchyme derived from neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--839 EHDA--837) (mo-xrefAnalogous EHDA--9990 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2598 EHDA--2597) (owl-someValuesFrom EHDA--10587 EHDA--10586) (owl-someValuesFrom EHDA--5357 EHDA--5353) (mo-xrefAnalogous EHDA--3858 "EHDA:2957") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6525 "mammary gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--10206 "EHDA:10205") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5373 "aortic component") (owl-someValuesFrom EHDA--8338 EHDA--8337) (mo-xrefAnalogous EHDA--9276 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7147 EHDA--7116) (owl-someValuesFrom EHDA--8576 EHDA--8552) (mo-xrefAnalogous EHDA--5953 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5681 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3213 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--10020 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4079 "branchial membrane") (owl-someValuesFrom EHDA--159 EHDA--135) (mo-xrefAnalogous EHDA--1938 "EHDA:1312") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6817 "lateral nasal process") (owl-someValuesFrom EHDA--9343 EHDA--9336) (mo-xrefAnalogous EHDA--283 "EHDA:166") (mo-xrefAnalogous EHDA--9703 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6336 "EHDA:1835") (mo-xrefAnalogous EHDA--4403 "EHDA:3420") (mo-xrefAnalogous EHDA--1087 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8388 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4093 "EHDA:1652") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2072 "rhombomere 07") (owl-someValuesFrom EHDA--8458 EHDA--8415) (mo-xrefAnalogous EHDA--5420 "EHDA:2631") (mo-xrefAnalogous EHDA--2250 "EHDA:1044") (owl-someValuesFrom EHDA--6356 EHDA--6331) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3835 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3993 "right hepatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--7949 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4053 EHDA--4052) (mo-xrefAnalogous EHDA--8115 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4540 "EHDA:3594") (owl-someValuesFrom EHDA--239 EHDA--238) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9889 "future inferior vena cava") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6470 "aortic valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--4693 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1297 "transverse pericardial sinus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7305 "interdigital region between digits 1 and 2") (mo-xrefAnalogous EHDA--6301 "EHDA:6300") (mo-xrefAnalogous EHDA--4561 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7886 EHDA--7885) (owl-someValuesFrom EHDA--6401 EHDA--6400) (mo-xrefAnalogous EHDA--393 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--5685 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2948 "EHDA:2947") (mo-xrefAnalogous EHDA--6976 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8338 "EHDA:7129") (mo-xrefAnalogous EHDA--1897 "EHDA:1896") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10637 "vault of skull") (mo-xrefAnalogous EHDA--1756 "EHDA:1158") (owl-someValuesFrom EHDA--4223 EHDA--4221) (mo-xrefAnalogous EHDA--2574 "EHDA:1271") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9818 "foramen") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3210 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3403 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10323 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4163 "upper limb bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--6634 "EHDA:3700") (mo-xrefAnalogous EHDA--7919 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--376 "EHDA:181") (mo-xrefAnalogous EHDA--6115 "EHDA:6114") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10418 "cystic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--3246 "EHDA:1189") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7184 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--7177 "EHDA:295") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9865 "jugular sac") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4834 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8430 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10242 "EHDA:9087") (mo-xrefAnalogous EHDA--1802 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6123 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7444 "EHDA:7443") (owl-someValuesFrom EHDA--3273 EHDA--3221) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1470 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--3062 EHDA--3060) (owl-someValuesFrom EHDA--2282 EHDA--2272) (mo-xrefAnalogous EHDA--6933 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9362 "genital tubercle") (mo-xrefAnalogous EHDA--546 "EHDA:185") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7197 "visceral") (mo-xrefAnalogous EHDA--6850 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9886 "ductus venosus") (owl-someValuesFrom EHDA--4224 EHDA--4211) (owl-someValuesFrom EHDA--6616 EHDA--6596) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4006 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--2784 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2726 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--266 "notochordal process") (mo-xrefAnalogous EHDA--6793 "EHDA:4757") (owl-someValuesFrom EHDA--769 EHDA--763) (mo-xrefAnalogous EHDA--5164 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7607 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5747 "alimentary system") (mo-xrefAnalogous EHDA--9022 "EHDA:5695") (owl-someValuesFrom EHDA--3134 EHDA--3133) (owl-someValuesFrom EHDA--622 EHDA--612) (mo-xrefAnalogous EHDA--2255 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10037 "pia mater") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3779 "segmental spinal nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--3825 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8738 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--343 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--5952 EHDA--5940) (mo-xrefAnalogous EHDA--1459 "EHDA:892") (mo-xrefAnalogous EHDA--6199 "EHDA:6198") (mo-xrefAnalogous EHDA--8952 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9073 "EHDA:4753") (owl-someValuesFrom EHDA--8781 EHDA--8778) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9195 "pancreatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--2212 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--9519 EHDA--9518) (owl-someValuesFrom EHDA--8696 EHDA--8691) (mo-xrefAnalogous EHDA--8155 "EHDA:8154") (mo-xrefAnalogous EHDA--6725 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1497 "EHDA:1496") (mo-xrefAnalogous EHDA--5221 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3273 "EHDA:1809") (owl-someValuesFrom EHDA--2426 EHDA--2425) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3922 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8794 "EHDA:5468") (mo-xrefAnalogous EHDA--5254 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6553 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10364 "EHDA:3969") (owl-someValuesFrom EHDA--3130 EHDA--3127) (owl-someValuesFrom EHDA--10546 EHDA--10544) (mo-xrefAnalogous EHDA--6555 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8737 EHDA--8736) (mo-xrefAnalogous EHDA--980 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5985 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--7197 "EHDA:2353") (mo-xrefAnalogous EHDA--8808 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8866 "future subarachnoid space") (mo-xrefAnalogous EHDA--8547 "EHDA:179") (owl-someValuesFrom EHDA--2384 EHDA--2377) (mo-xrefAnalogous EHDA--9114 "EHDA:2945") (owl-someValuesFrom EHDA--1125 EHDA--1117) (mo-xrefAnalogous EHDA--5447 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8898 EHDA--8896) (mo-xrefAnalogous EHDA--1641 "EHDA:619") (owl-someValuesFrom EHDA--7674 EHDA--7672) (mo-xrefAnalogous EHDA--8964 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7298 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5260 "EHDA:2493") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9219 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--953 EHDA--951) (mo-xrefAnalogous EHDA--7208 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2929 EHDA--2537) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9226 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2870 "neural tube") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6392 "primitive common carotid artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8365 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8992 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6702 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1156 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--6340 EHDA--6338) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9213 "dorsal mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--6379 EHDA--6053) (owl-someValuesFrom EHDA--5139 EHDA--5077) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2794 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--10064 EHDA--10053) (mo-xrefAnalogous EHDA--4067 "EHDA:593") (owl-someValuesFrom EHDA--301 EHDA--299) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3952 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1309 "EHDA:486") (mo-xrefAnalogous EHDA--1553 "EHDA:1003") (owl-someValuesFrom EHDA--2123 EHDA--2118) (termFormat EnglishLanguage EHDA--301 "future brain") (owl-someValuesFrom EHDA--3314 EHDA--3312) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3896 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5687 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8508 "EHDA:6258") (owl-someValuesFrom EHDA--8235 EHDA--8234) (owl-someValuesFrom EHDA--9300 EHDA--9299) (mo-xrefAnalogous EHDA--6567 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--6367 EHDA--6365) (mo-xrefAnalogous EHDA--1165 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--10159 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10254 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9858 "EHDA:1926") (mo-xrefAnalogous EHDA--1278 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8582 "external") (mo-xrefAnalogous EHDA--8759 "EHDA:3484") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7094 "skeletal muscle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9598 "parietal") (owl-someValuesFrom EHDA--6351 EHDA--6350) (owl-someValuesFrom EHDA--6628 EHDA--6625) (mo-xrefAnalogous EHDA--6161 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5288 "EHDA:2543") (mo-xrefAnalogous EHDA--4688 "EHDA:4687") (mo-xrefAnalogous EHDA--6649 "EHDA:2113") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6594 "telencephalon medium") (owl-someValuesFrom EHDA--5924 EHDA--5746) (mo-xrefAnalogous EHDA--6711 "EHDA:6710") (mo-xrefAnalogous EHDA--1525 "EHDA:1524") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10163 "cochlear duct") (owl-someValuesFrom EHDA--7323 EHDA--7167) (mo-xrefAnalogous EHDA--5382 "EHDA:4406") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10376 "submandibular gland primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8108 "medullary tubules") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6861 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6058 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1306 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5319 "pulmonary artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4758 "retina") (mo-xrefAnalogous EHDA--10247 "EHDA:6809") (mo-xrefAnalogous EHDA--9811 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4577 "EHDA:3668") (mo-xrefAnalogous EHDA--8077 "EHDA:6992") (mo-xrefAnalogous EHDA--7414 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2582 EHDA--2581) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6687 "filum terminale") (mo-xrefAnalogous EHDA--3214 "EHDA:1122") (mo-xrefAnalogous EHDA--7882 "EHDA:2941") (mo-xrefAnalogous EHDA--6685 "EHDA:6684") (mo-xrefAnalogous EHDA--6448 "EHDA:3399") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7045 "cranial lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9394 "cricoid cartilage") (mo-xrefAnalogous EHDA--4501 "EHDA:3516") (mo-xrefAnalogous EHDA--6352 "EHDA:2483") (mo-xrefAnalogous EHDA--7895 "EHDA:2965") (mo-xrefAnalogous EHDA--9143 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8940 "inferior cervical ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5934 "primordial germ cells") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1505 "olfactory placode") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7313 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4802 "gut") (mo-xrefAnalogous EHDA--3848 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8502 "EHDA:6248") (mo-xrefAnalogous EHDA--4627 "EHDA:4626") (mo-xrefAnalogous EHDA--6345 "EHDA:1853") (owl-someValuesFrom EHDA--3756 EHDA--3754) (mo-xrefAnalogous EHDA--633 "EHDA:291") (mo-xrefAnalogous EHDA--4829 "EHDA:3870") (mo-xrefAnalogous EHDA--1625 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4354 "EHDA:4353") (owl-someValuesFrom EHDA--7120 EHDA--7118) (mo-xrefAnalogous EHDA--7656 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10361 "rest of midgut") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2720 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--6207 EHDA--6205) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10054 "abducens VI") (owl-someValuesFrom EHDA--2076 EHDA--2072) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5226 "somite 22") (owl-someValuesFrom EHDA--9461 EHDA--9460) (mo-xrefAnalogous EHDA--6299 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7163 "EHDA:1032") (mo-xrefAnalogous EHDA--9289 "EHDA:8033") (documentation EnglishLanguage "Version of OBO format.") (mo-xrefAnalogous EHDA--6352 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2834 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--7241 "EHDA:6172") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4585 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--4148 EHDA--4147) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1762 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--10484 EHDA--10481) (owl-someValuesFrom EHDA--9414 Lung) (mo-xrefAnalogous EHDA--4820 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10441 "EHDA:5901") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8237 "trachea") (owl-someValuesFrom EHDA--7062 EHDA--7060) (owl-someValuesFrom EHDA--8451 EHDA--8449) (owl-someValuesFrom EHDA--6592 EHDA--6589) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4670 "segmental spinal nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--85 "blastocoelic cavity") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1632 "branchial groove") (termFormat EnglishLanguage EHDA--283 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1800 "EHDA:1231") (mo-xrefAnalogous EHDA--6412 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--81 EHDA--6) (owl-someValuesFrom EHDA--3483 EHDA--3473) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8115 "reproductive system") (mo-xrefAnalogous EHDA--3732 "EHDA:3731") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8381 "umbilical vein") (owl-someValuesFrom EHDA--4764 EHDA--4758) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10312 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--6433 EHDA--6429) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2533 "unsegmented mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7066 "EHDA:4987") (mo-xrefAnalogous EHDA--2167 "EHDA:975") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7821 "cavity") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8700 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--10515 EHDA--10510) (mo-xrefAnalogous EHDA--5130 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10135 EHDA--9739) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1748 "medial migration pathway") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3557 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--9930 Brain) (owl-someValuesFrom EHDA--10025 EHDA--10012) (mo-xrefAnalogous EHDA--7037 "EHDA:2205") (mo-xrefAnalogous EHDA--10324 "EHDA:9194") (mo-xrefAnalogous EHDA--1990 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--3950 "EHDA:3949") (mo-xrefAnalogous EHDA--8626 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2040 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7024 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--4163 EHDA--4159) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8909 "future arachnoid layer") (owl-someValuesFrom EHDA--10066 EHDA--10053) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6481 "right part") (mo-xrefAnalogous EHDA--439 "EHDA:438") (mo-xrefAnalogous EHDA--1960 "EHDA:1959") (mo-xrefAnalogous EHDA--6181 "EHDA:6180") (owl-someValuesFrom EHDA--1081 EHDA--1047) (mo-xrefAnalogous EHDA--4326 "EHDA:402") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9856 "left part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--523 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8276 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10659 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6662 "accessory XI") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5823 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7626 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--3975 EHDA--3825) (mo-xrefAnalogous EHDA--6862 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3034 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--10256 EHDA--10255) (owl-someValuesFrom EHDA--578 EHDA--576) (mo-xrefAnalogous EHDA--6381 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8076 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5295 "EHDA:5294") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9931 "diencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--10225 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4725 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8910 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10345 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8869 "EHDA:918") (mo-xrefAnalogous EHDA--1960 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1245 "cardiovascular system") (owl-someValuesFrom EHDA--3332 EHDA--3331) (mo-xrefAnalogous EHDA--4232 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5076 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7901 EHDA--7900) (owl-someValuesFrom EHDA--4830 EHDA--4829) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4303 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9861 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--3609 EHDA--3603) (owl-someValuesFrom EHDA--7756 EHDA--7754) (mo-xrefAnalogous EHDA--4144 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7230 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8536 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--704 EHDA--702) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3962 "yolk sac stalk") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9385 "primordial germ cells") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10116 "inferior mesenteric ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--7611 "EHDA:7610") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2411 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--775 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--10110 "EHDA:5635") (mo-xrefAnalogous EHDA--2760 "EHDA:2759") (mo-xrefAnalogous EHDA--8461 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1958 EHDA--1954) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7509 "forebrain") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1951 "central nervous system") (owl-someValuesFrom EHDA--9526 EHDA--9524) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7054 "accessory lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--7747 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9792 "EHDA:412") (mo-xrefAnalogous EHDA--6612 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--976 "hindgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--7957 "EHDA:5840") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5252 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1884 "EHDA:1269") (owl-someValuesFrom EHDA--3117 EHDA--3116) (owl-someValuesFrom EHDA--4482 EHDA--4481) (owl-someValuesFrom EHDA--7811 EHDA--7810) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1915 "bulbar ridge") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3254 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1905 "outflow tract") (owl-someValuesFrom EHDA--2998 EHDA--2994) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4507 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--2724 EHDA--2720) (owl-someValuesFrom EHDA--5547 EHDA--5541) (owl-someValuesFrom EHDA--463 EHDA--457) (owl-someValuesFrom EHDA--7479 EHDA--7452) (owl-someValuesFrom EHDA--2654 EHDA--2646) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4052 "umbilical vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9496 "pectoralis major") (owl-someValuesFrom EHDA--10510 EHDA--10509) (mo-xrefAnalogous EHDA--7358 "EHDA:7357") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4244 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--10038 EHDA--10026) (mo-xrefAnalogous EHDA--7178 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4238 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6960 "maxillary process") (mo-xrefAnalogous EHDA--3272 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10415 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8564 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--10399 EHDA--10395) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8094 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9843 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4635 "pia mater") (owl-someValuesFrom EHDA--9983 EHDA--9982) (mo-xrefAnalogous EHDA--5971 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8813 EHDA--8812) (mo-xrefAnalogous EHDA--947 "EHDA:514") (owl-someValuesFrom EHDA--3293 EHDA--3291) (mo-xrefAnalogous EHDA--3716 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9844 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3268 EHDA--3267) (mo-xrefAnalogous EHDA--5367 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4748 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3483 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1873 "umbilical artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10430 "primitive bare area") (mo-xrefAnalogous EHDA--9696 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7183 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8560 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9263 EHDA--9261) (mo-xrefAnalogous EHDA--4011 "EHDA:2207") (mo-xrefAnalogous EHDA--9440 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1292 "cardiac jelly") (mo-xrefAnalogous EHDA--5404 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9201 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1256 "umbilical artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9162 "splenic primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--7616 EHDA--7586) (owl-someValuesFrom EHDA--4336 EHDA--4335) (owl-someValuesFrom EHDA--6173 EHDA--6097) (owl-someValuesFrom EHDA--2390 EHDA--2367) (owl-someValuesFrom EHDA--2224 EHDA--2222) (owl-someValuesFrom EHDA--4112 EHDA--4111) (owl-someValuesFrom EHDA--7076 EHDA--7075) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4119 "future central tendon") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7341 "cerebral artery") (owl-someValuesFrom EHDA--4865 EHDA--4861) (mo-xrefAnalogous EHDA--1321 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--1998 EHDA--1996) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1712 "optic neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--6245 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5691 EHDA--5690) (mo-xrefAnalogous EHDA--171 "EHDA:170") (mo-xrefAnalogous EHDA--4939 "EHDA:4001") (mo-xrefAnalogous EHDA--7910 "EHDA:2981") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9725 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10574 EHDA--10569) (mo-xrefAnalogous EHDA--2927 "EHDA:1502") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1532 "hindgut") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5419 "pulmonary veins") (mo-xrefAnalogous EHDA--10057 "EHDA:5588") (owl-someValuesFrom EHDA--7839 EHDA--7838) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10063 "oculomotor III") (owl-someValuesFrom EHDA--7932 EHDA--7931) (mo-xrefAnalogous EHDA--6384 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5965 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1557 "EHDA:1556") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7636 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10481 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7187 EHDA--7179) (owl-someValuesFrom EHDA--10056 EHDA--10055) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1483 "vagal X preganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4018 "vascular element") (mo-xrefAnalogous EHDA--2157 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8961 "radial nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--9062 "EHDA:9061") (owl-someValuesFrom EHDA--4950 EHDA--4948) (mo-xrefAnalogous EHDA--7075 "EHDA:2221") (mo-xrefAnalogous EHDA--755 "EHDA:412") (owl-someValuesFrom EHDA--9524 EHDA--9523) (mo-xrefAnalogous EHDA--7820 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6815 "EHDA:4782") (owl-someValuesFrom EHDA--9932 EHDA--9931) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10038 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--4588 EHDA--4587) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7073 "vascular element") (owl-someValuesFrom EHDA--7826 EHDA--7825) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4234 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom Retina EHDA--9032) (mo-xrefAnalogous EHDA--8492 "EHDA:6232") (mo-xrefAnalogous EHDA--5664 "EHDA:502") (owl-someValuesFrom EHDA--8713 EHDA--8711) (mo-xrefAnalogous EHDA--1406 "EHDA:870") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7513 "epithalamus") (owl-someValuesFrom EHDA--598 EHDA--596) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4054 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6667 "glossopharyngeal IX") (owl-someValuesFrom EHDA--2557 EHDA--2539) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8732 "suprarenal vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--2056 "EHDA:2055") (mo-xrefAnalogous EHDA--3042 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10640 "parietal bone primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7006 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4904 "EHDA:3943") (mo-xrefAnalogous EHDA--10490 "EHDA:9393") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9951 "neurohypophysis") (owl-someValuesFrom EHDA--9329 EHDA--9327) (owl-someValuesFrom EHDA--2144 EHDA--2142) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3042 "Rathkes pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--1474 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--8684 EHDA--8678) (mo-xrefAnalogous EHDA--9502 "EHDA:5045") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2420 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--9968 EHDA--9931) (owl-someValuesFrom EHDA--1910 EHDA--1909) (owl-someValuesFrom EHDA--8551 EHDA--8550) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2460 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7071 "EHDA:7070") (mo-xrefAnalogous EHDA--4517 "EHDA:3548") (owl-someValuesFrom EHDA--8792 EHDA--8791) (mo-xrefAnalogous EHDA--5496 "EHDA:4589") (mo-xrefAnalogous EHDA--7382 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--447 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--4146 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8828 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1250 "EHDA:402") (owl-someValuesFrom EHDA--7221 EHDA--7220) (mo-xrefAnalogous EHDA--5617 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4832 "EHDA:2969") (termFormat EnglishLanguage EHDA--155 "mesoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--1121 EHDA--1117) (mo-xrefAnalogous EHDA--8993 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6025 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8857 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--10330 EHDA--10329) (mo-xrefAnalogous EHDA--9222 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8241 "EHDA:7084") (mo-xrefAnalogous EHDA--298 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--10520 EHDA--10516) (mo-xrefAnalogous EHDA--8799 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6257 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--388 "paraxial mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9932 "EHDA:3474") (mo-xrefAnalogous EHDA--4583 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9872 "sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--6584 "EHDA:6583") (mo-xrefAnalogous EHDA--3020 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--3893 EHDA--3892) (mo-xrefAnalogous EHDA--10258 "EHDA:3832") (mo-xrefAnalogous EHDA--10290 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6846 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--2484 EHDA--2480) (mo-xrefAnalogous EHDA--5745 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4493 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3479 "optic recess") (owl-someValuesFrom EHDA--722 EHDA--700) (mo-xrefAnalogous EHDA--3814 "EHDA:2916") (mo-xrefAnalogous EHDA--10656 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1891 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--2587 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2843 "EHDA:2842") (mo-xrefAnalogous EHDA--2226 "EHDA:2225") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4488 "future corpus striatum") (mo-xrefAnalogous EHDA--8398 "EHDA:6075") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7618 "primary meninx") (owl-someValuesFrom EHDA--6891 EHDA--6889) (mo-xrefAnalogous EHDA--3291 "EHDA:1845") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9819 "septum secundum") (owl-someValuesFrom EHDA--6606 EHDA--6605) (mo-xrefAnalogous EHDA--439 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--4358 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8302 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10257 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3745 "EHDA:3744") (mo-xrefAnalogous EHDA--7422 "EHDA:7421") (mo-xrefAnalogous EHDA--8706 "EHDA:7475") (owl-someValuesFrom EHDA--9597 EHDA--9596) (mo-xrefAnalogous EHDA--9865 "EHDA:8683") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1411 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7913 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1206 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10231 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6884 "EHDA:4862") (mo-xrefAnalogous EHDA--5952 "EHDA:4969") (mo-xrefAnalogous EHDA--9694 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1571 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5764 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--493 EHDA--489) (mo-xrefAnalogous EHDA--30 "EHDA:29") (mo-xrefAnalogous EHDA--5160 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7442 EHDA--7441) (mo-xrefAnalogous EHDA--3756 "EHDA:2873") (mo-xrefAnalogous EHDA--1411 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9036 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4958 "EHDA:4957") (mo-xrefAnalogous EHDA--10658 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8872 "EHDA:2838") (owl-someValuesFrom EHDA--5215 EHDA--5210) (mo-xrefAnalogous EHDA--4085 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8023 "oral cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--9439 EHDA--9435) (termFormat EnglishLanguage EHDA--32 "zona pellucida") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4501 "4th ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--2566 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--269 "EHDA:46") (mo-xrefAnalogous EHDA--9407 "EHDA:8181") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5584 "abducens VI") (mo-xrefAnalogous EHDA--122 "stage:CS05c") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5278 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6500 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1025 EHDA--1023) (owl-someValuesFrom EHDA--4653 EHDA--4462) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5796 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--463 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--6350 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9637 "EHDA:6134") (owl-someValuesFrom EHDA--5777 EHDA--5765) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9629 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2314 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1230 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--851 "neural fold") (mo-xrefAnalogous EHDA--8335 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10033 "EHDA:3708") (owl-someValuesFrom EHDA--7381 EHDA--7380) (mo-xrefAnalogous EHDA--1102 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--6609 EHDA--6605) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2561 "primitive ophthalmic artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2555 "internal carotid artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--10534 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3458 EHDA--3444) (mo-xrefAnalogous EHDA--9941 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2250 EHDA--2248) (mo-xrefAnalogous EHDA--10290 "EHDA:9148") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3950 "loop") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2389 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1877 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4594 "cerebral aqueduct") (owl-someValuesFrom EHDA--3333 EHDA--3332) (owl-someValuesFrom EHDA--6546 EHDA--6545) (mo-xrefAnalogous EHDA--1874 "EHDA:412") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6564 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--6764 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1250 EHDA--1246) (mo-xrefAnalogous EHDA--6756 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10579 "EHDA:8293") (mo-xrefAnalogous EHDA--5835 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6396 "EHDA:5296") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10519 "lobar bronchus") (owl-someValuesFrom EHDA--4335 EHDA--4322) (owl-someValuesFrom EHDA--3715 EHDA--3714) (mo-xrefAnalogous EHDA--5398 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4047 "EHDA:1024") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7982 "ventral mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8382 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--10132 EHDA--10129) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3867 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3952 "EHDA:3951") (mo-xrefAnalogous EHDA--10492 "EHDA:8163") (owl-someValuesFrom EHDA--8554 EHDA--8552) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3255 "somite 16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2922 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1303 "cardiac jelly") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1491 "eye") (mo-xrefAnalogous EHDA--1055 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--10658 EHDA--10657) (owl-someValuesFrom EHDA--4153 EHDA--4152) (owl-someValuesFrom EHDA--1796 EHDA--1794) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4298 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8566 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1296 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4015 "EHDA:2213") (mo-xrefAnalogous EHDA--9748 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6625 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8405 "EHDA:6083") (mo-xrefAnalogous EHDA--9970 "EHDA:5464") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3442 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--5287 "EHDA:398") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9739 "organ system") (mo-xrefAnalogous EHDA--1974 "EHDA:1973") (owl-someValuesFrom EHDA--4945 EHDA--4942) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10046 "vagal X ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--2636 EHDA--2617) (mo-xrefAnalogous EHDA--8111 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6340 "EHDA:1843") (owl-someValuesFrom EHDA--9781 EHDA--9779) (mo-xrefAnalogous EHDA--3413 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8495 "upper arm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4886 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10229 "optic stalk") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9642 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7256 "EHDA:6202") (owl-someValuesFrom EHDA--229 EHDA--11) (mo-xrefAnalogous EHDA--1603 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8749 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1794 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9483 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8927 "EHDA:5621") (mo-xrefAnalogous EHDA--8611 "EHDA:418") (mo-xrefAnalogous EHDA--6868 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8206 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10440 EHDA--10438) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8883 "cranial") (mo-xrefAnalogous EHDA--7471 "EHDA:4436") (mo-xrefAnalogous EHDA--8292 "EHDA:8291") (owl-someValuesFrom EHDA--6587 EHDA--6585) (mo-xrefAnalogous EHDA--5178 "EHDA:5177") (owl-someValuesFrom EHDA--5552 EHDA--5427) (mo-xrefAnalogous EHDA--9276 "EHDA:2187") (mo-xrefAnalogous EHDA--9107 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7550 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2482 "EHDA:2481") (mo-xrefAnalogous EHDA--5400 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2272 "EHDA:611") (mo-xrefAnalogous EHDA--761 "EHDA:760") (mo-xrefAnalogous EHDA--10107 "EHDA:5631") (owl-someValuesFrom EHDA--4590 EHDA--4587) (owl-someValuesFrom EHDA--2802 EHDA--2792) (owl-someValuesFrom EHDA--10527 EHDA--10509) (owl-someValuesFrom EHDA--3010 EHDA--3007) (owl-someValuesFrom EHDA--7705 EHDA--7704) (owl-someValuesFrom EHDA--809 EHDA--807) (mo-xrefAnalogous EHDA--6767 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8480 "EHDA:6212") (mo-xrefAnalogous EHDA--5097 "EHDA:1654") (mo-xrefAnalogous EHDA--3525 "EHDA:3524") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8762 "pituitary") (mo-xrefAnalogous EHDA--3597 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6221 EHDA--6219) (mo-xrefAnalogous EHDA--9199 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6860 EHDA--6859) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6766 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7165 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--6331 EHDA--6330) (mo-xrefAnalogous EHDA--4253 "EHDA:1223") (owl-someValuesFrom EHDA--6009 EHDA--6001) (mo-xrefAnalogous EHDA--9320 "EHDA:6994") (mo-xrefAnalogous EHDA--8060 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6940 EHDA--6926) (owl-someValuesFrom EHDA--5430 EHDA--5429) (mo-xrefAnalogous EHDA--7515 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5742 EHDA--5740) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8754 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10593 "rhomboid") (mo-xrefAnalogous EHDA--3130 "EHDA:601") (mo-xrefAnalogous EHDA--1828 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--4390 EHDA--4389) (mo-xrefAnalogous EHDA--7047 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5924 "EHDA:5923") (mo-xrefAnalogous EHDA--2564 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--1010 EHDA--1008) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6985 "hepatic sinusoids") (mo-xrefAnalogous EHDA--2130 "EHDA:942") (mo-xrefAnalogous EHDA--4381 "EHDA:3391") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8264 "serratus anterior pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--1305 "EHDA:812") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5457 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2233 "tubule") (mo-xrefAnalogous EHDA--8489 "EHDA:7269") (mo-xrefAnalogous EHDA--6213 "EHDA:6212") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1101 "intraembryonic coelom") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5865 "dorsal mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7008 "induced blastemal cells") (owl-someValuesFrom EHDA--10425 EHDA--10423) (mo-xrefAnalogous EHDA--9579 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10622 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3413 EHDA--3412) (mo-xrefAnalogous EHDA--3944 "EHDA:3943") (mo-xrefAnalogous EHDA--6993 "EHDA:6992") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7998 "Meckel's cartilage") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8658 "leaflets") (owl-someValuesFrom EHDA--5242 EHDA--5241) (owl-someValuesFrom EHDA--5960 EHDA--5957) (mo-xrefAnalogous EHDA--5776 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1929 "EHDA:1928") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1382 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--7556 EHDA--7554) (owl-someValuesFrom EHDA--8738 EHDA--8737) (mo-xrefAnalogous EHDA--10049 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--505 EHDA--503) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8682 "iliac sac") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7418 "parietal pericardium") (owl-someValuesFrom EHDA--887 EHDA--855) (mo-xrefAnalogous EHDA--7169 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7142 "EHDA:7141") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10289 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--6558 "EHDA:5448") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9802 "left part") (mo-xrefAnalogous EHDA--10518 "EHDA:8211") (mo-xrefAnalogous EHDA--5301 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--1891 EHDA--1888) (mo-xrefAnalogous EHDA--5509 "EHDA:5508") (mo-xrefAnalogous EHDA--8401 "EHDA:2331") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7931 "rest of stomach") (mo-xrefAnalogous EHDA--1008 "EHDA:1007") (mo-xrefAnalogous EHDA--5429 "EHDA:3472") (owl-someValuesFrom EHDA--5176 EHDA--5172) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4 "human (CS03)") (mo-xrefAnalogous EHDA--8962 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1266 "atrium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7918 "fundus") (mo-xrefAnalogous EHDA--5116 "EHDA:291") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1075 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--4252 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1836 "EHDA:1835") (owl-someValuesFrom EHDA--8741 EHDA--8740) (mo-xrefAnalogous EHDA--7448 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5187 EHDA--5186) (owl-someValuesFrom EHDA--2812 EHDA--2808) (owl-someValuesFrom EHDA--7481 EHDA--7452) (owl-someValuesFrom EHDA--3291 EHDA--3221) (owl-someValuesFrom EHDA--4924 EHDA--4920) (owl-someValuesFrom EHDA--8952 EHDA--8936) (mo-xrefAnalogous EHDA--7139 "EHDA:6029") (mo-xrefAnalogous EHDA--9576 "EHDA:1024") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2376 "paraxial mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3753 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3434 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2247 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--5306 EHDA--5304) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3766 "peripheral nervous system") (owl-someValuesFrom EHDA--201 EHDA--200) (mo-xrefAnalogous EHDA--5647 "EHDA:3782") (owl-someValuesFrom EHDA--1157 EHDA--1156) (mo-xrefAnalogous EHDA--2880 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous Hypothalamus "EHDA:5446") (termFormat EnglishLanguage EHDA--921 "cranial") (owl-someValuesFrom EHDA--4594 EHDA--4593) (mo-xrefAnalogous EHDA--8858 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6263 "EHDA:6262") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8919 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--1164 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2698 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7573 "EHDA:4492") (owl-someValuesFrom EHDA--4125 EHDA--4123) (mo-xrefAnalogous EHDA--10111 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--841 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8810 "EHDA:5488") (mo-xrefAnalogous EHDA--5633 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9589 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9774 "maxillary artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6018 "EHDA:5053") (mo-xrefAnalogous EHDA--635 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--256 EHDA--254) (owl-someValuesFrom EHDA--3665 EHDA--3659) (mo-xrefAnalogous EHDA--9434 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4982 "EHDA:4981") (owl-someValuesFrom EHDA--3859 EHDA--3857) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9998 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--2598 "EHDA:482") (mo-xrefAnalogous EHDA--3300 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4393 "EHDA:2586") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2469 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3625 "EHDA:3624") (mo-xrefAnalogous EHDA--3655 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--7108 EHDA--7107) (mo-xrefAnalogous EHDA--3326 "EHDA:2531") (owl-someValuesFrom EHDA--9996 EHDA--9995) (owl-someValuesFrom EHDA--7360 EHDA--7359) (mo-xrefAnalogous EHDA--6549 "EHDA:5437") (owl-someValuesFrom EHDA--2742 EHDA--2740) (mo-xrefAnalogous EHDA--7841 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7630 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3859 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--495 "EHDA:494") (mo-xrefAnalogous EHDA--1718 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--189 "stage:CS06b") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8352 "chondrocranium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5889 "EHDA:3051") (mo-xrefAnalogous EHDA--943 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--10623 "EHDA:6031") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10310 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--111 "EHDA:60") (mo-xrefAnalogous EHDA--1436 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7497 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9690 "EHDA:6234") (mo-xrefAnalogous EHDA--2397 "EHDA:699") (owl-someValuesFrom EHDA--3300 EHDA--3221) (mo-xrefAnalogous EHDA--5800 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4620 EHDA--4614) (mo-xrefAnalogous EHDA--10480 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3201 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5800 "EHDA:4844") (mo-xrefAnalogous EHDA--2534 "EHDA:736") (owl-someValuesFrom EHDA--3276 EHDA--3221) (owl-someValuesFrom EHDA--1056 EHDA--1053) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7900 "superior parathyroid") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6513 "principal vein of lower limb") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8840 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9444 "EHDA:7086") (owl-someValuesFrom EHDA--6779 EHDA--6774) (owl-someValuesFrom EHDA--1171 EHDA--1169) (mo-xrefAnalogous EHDA--2397 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3210 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1192 "EHDA:1191") (mo-xrefAnalogous EHDA--9951 "EHDA:7536") (mo-xrefAnalogous EHDA--7024 "EHDA:5929") (owl-someValuesFrom EHDA--7328 EHDA--7325) (owl-someValuesFrom EHDA--6109 EHDA--6105) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9541 "frontal bone primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10584 "EHDA:10583") (mo-xrefAnalogous EHDA--10037 "EHDA:3710") (mo-xrefAnalogous EHDA--7487 "EHDA:4449") (owl-someValuesFrom EHDA--2032 EHDA--2028) (owl-someValuesFrom EHDA--10072 EHDA--10053) (owl-someValuesFrom EHDA--5795 EHDA--5794) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3246 "somite 13") (owl-someValuesFrom EHDA--10592 EHDA--10586) (owl-someValuesFrom EHDA--5899 EHDA--5898) (mo-xrefAnalogous EHDA--1724 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9827 "aortic sac") (termFormat EnglishLanguage EHDA--188 "amnion") (mo-xrefAnalogous EHDA--3821 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5295 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2796 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10162 "EHDA:4716") (owl-someValuesFrom EHDA--8717 EHDA--8687) (mo-xrefAnalogous EHDA--3178 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6183 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2312 "cavities and their linings") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9786 "renal artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6961 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2344 "EHDA:2343") (owl-someValuesFrom EHDA--6820 EHDA--6813) (termFormat EnglishLanguage EHDA--733 "unsegmented mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4225 "EHDA:1174") (owl-someValuesFrom EHDA--8306 EHDA--8302) (mo-xrefAnalogous EHDA--4081 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6581 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9558 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3460 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--5389 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7568 "choroid invagination") (mo-xrefAnalogous EHDA--10110 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7954 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5804 EHDA--5803) (mo-xrefAnalogous EHDA--9930 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5394 "EHDA:1926") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3158 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2990 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4930 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--10569 EHDA--10568) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3533 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--9292 "EHDA:8039") (termFormat EnglishLanguage EHDA--706 "somite 06") (mo-xrefAnalogous EHDA--8300 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9030 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6364 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7399 "right venous valve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9697 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9979 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7315 "EHDA:6318") (mo-xrefAnalogous EHDA--8399 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7733 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--3371 "EHDA:764") (owl-someValuesFrom EHDA--2463 EHDA--2461) (mo-xrefAnalogous EHDA--2806 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8258 "erector spinae pre-muscle mass") (mo-xrefAnalogous EHDA--10190 "EHDA:9029") (mo-xrefAnalogous EHDA--9715 "EHDA:6284") (subclass EHDA--4 Human) (owl-someValuesFrom EHDA--697 EHDA--695) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2946 "dorsal meso-oesophagus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10535 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3176 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--4514 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4849 EHDA--4845) (owl-someValuesFrom EHDA--1261 EHDA--1259) (mo-xrefAnalogous EHDA--3431 "EHDA:2607") (mo-xrefAnalogous EHDA--10663 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8668 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--2646 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3428 "interventricular groove") (owl-someValuesFrom EHDA--4260 EHDA--4211) (mo-xrefAnalogous EHDA--3457 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8190 "EHDA:8189") (mo-xrefAnalogous EHDA--10653 "EHDA:6039") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1711 "occipital neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--297 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10354 "loop") (mo-xrefAnalogous EHDA--9668 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6297 EHDA--6295) (owl-someValuesFrom EHDA--9008 EHDA--9006) (mo-xrefAnalogous EHDA--5766 "EHDA:2949") (mo-xrefAnalogous EHDA--10566 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9218 EHDA--9217) (owl-someValuesFrom EHDA--4035 EHDA--4029) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4069 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--9902 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--5393 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3579 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10345 "EHDA:3932") (owl-someValuesFrom EHDA--4275 EHDA--4211) (owl-someValuesFrom EHDA--10401 EHDA--10400) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2114 "trigeminal V ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7169 "intraembryonic coelom") (mo-xrefAnalogous EHDA--10665 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--13 "EHDA:1") (owl-someValuesFrom EHDA--7186 EHDA--7185) (mo-xrefAnalogous EHDA--1384 "EHDA:1383") (mo-xrefAnalogous EHDA--1888 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2542 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7214 EHDA--7213) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4899 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--1649 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7384 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7569 EHDA--7562) (mo-xrefAnalogous EHDA--1472 "EHDA:1471") (mo-xrefAnalogous EHDA--901 "EHDA:900") (mo-xrefAnalogous EHDA--9771 "EHDA:5307") (mo-xrefAnalogous EHDA--5409 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--793 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--989 "mouth-foregut junction") (mo-xrefAnalogous EHDA--210 "stage:CS06b") (mo-xrefAnalogous EHDA--8638 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8398 "parietal") (owl-someValuesFrom EHDA--1907 EHDA--1905) (mo-xrefAnalogous EHDA--7625 "EHDA:5498") (owl-someValuesFrom EHDA--7830 EHDA--7829) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3653 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--7895 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6483 EHDA--6481) (owl-someValuesFrom EHDA--5320 EHDA--5284) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7742 "lumbosacral plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--7055 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1621 "mesenchyme derived from head mesoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--7435 EHDA--7431) (owl-someValuesFrom EHDA--9353 EHDA--9327) (owl-someValuesFrom EHDA--1767 EHDA--1754) (owl-someValuesFrom EHDA--9377 Male) (owl-someValuesFrom EHDA--7022 EHDA--7021) (mo-xrefAnalogous EHDA--865 "EHDA:864") (owl-someValuesFrom EHDA--8394 EHDA--8393) (owl-someValuesFrom EHDA--6263 EHDA--6259) (owl-someValuesFrom EHDA--219 EHDA--217) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5769 "future tongue") (owl-someValuesFrom EHDA--9347 EHDA--9345) (owl-someValuesFrom EHDA--6003 EHDA--6001) (mo-xrefAnalogous EHDA--5752 "EHDA:518") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8760 "gland") (owl-someValuesFrom EHDA--6468 EHDA--6429) (mo-xrefAnalogous EHDA--1870 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--10490 EHDA--10488) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6143 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--7933 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8253 "rectus abdominis") (mo-xrefAnalogous EHDA--8271 "EHDA:8270") (mo-xrefAnalogous EHDA--620 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--2326 "EHDA:642") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2002 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--7892 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1489 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6464 "pulmonary component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10000 "basal plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6791 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8691 "EHDA:6491") (mo-xrefAnalogous EHDA--6511 "EHDA:6510") (owl-someValuesFrom EHDA--9457 EHDA--9455) (mo-xrefAnalogous EHDA--3979 "EHDA:2187") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10 "human (CS06b)") (mo-xrefAnalogous EHDA--5341 "EHDA:1267") (mo-xrefAnalogous EHDA--9997 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10223 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4392 "foramen") (mo-xrefAnalogous EHDA--6239 "EHDA:6238") (mo-xrefAnalogous EHDA--9156 "EHDA:4846") (mo-xrefAnalogous EHDA--1625 "EHDA:599") (owl-someValuesFrom EHDA--7942 EHDA--7938) (mo-xrefAnalogous EHDA--6354 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8812 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10528 "EHDA:3068") (mo-xrefAnalogous EHDA--7273 "EHDA:6232") (mo-xrefAnalogous EHDA--1351 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7122 "primitive atlas") (termFormat EnglishLanguage EHDA--993 "oral region") (mo-xrefAnalogous EHDA--645 "EHDA:644") (mo-xrefAnalogous EHDA--3386 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4308 "somite 37") (owl-someValuesFrom EHDA--6980 EHDA--6977) (mo-xrefAnalogous EHDA--10158 "EHDA:4708") (mo-xrefAnalogous EHDA--9592 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--73 "polar trophectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--6656 EHDA--6654) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1224 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3750 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10060 "glossopharyngeal IX") (mo-xrefAnalogous EHDA--8474 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5364 EHDA--5363) (owl-someValuesFrom EHDA--9809 EHDA--9808) (owl-someValuesFrom EHDA--4613 EHDA--4463) (mo-xrefAnalogous EHDA--9543 "EHDA:9542") (mo-xrefAnalogous EHDA--2098 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7287 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4014 "EHDA:3063") (mo-xrefAnalogous EHDA--4036 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9506 EHDA--9504) (owl-someValuesFrom EHDA--4667 EHDA--4666) (mo-xrefAnalogous EHDA--5964 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4016 "EHDA:2215") (mo-xrefAnalogous EHDA--4074 "EHDA:607") (mo-xrefAnalogous EHDA--4249 "EHDA:1215") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6005 "latissimus dorsi pre-muscle mass") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5487 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--7002 EHDA--7001) (owl-someValuesFrom EHDA--6388 EHDA--6386) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9616 "footplate") (owl-someValuesFrom EHDA--4225 EHDA--4224) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9825 "outflow") (mo-xrefAnalogous EHDA--9752 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3314 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9850 "EHDA:1914") (mo-xrefAnalogous EHDA--1901 "EHDA:1900") (owl-someValuesFrom EHDA--733 EHDA--698) (mo-xrefAnalogous EHDA--2452 "EHDA:1815") (mo-xrefAnalogous EHDA--7228 "EHDA:6146") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2927 "nose") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3096 "vascular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--7087 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1173 "somite 09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10438 "quadrate lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--4282 "EHDA:1847") (mo-xrefAnalogous EHDA--5572 "EHDA:5571") (mo-xrefAnalogous EHDA--2298 "EHDA:1096") (owl-someValuesFrom EHDA--7720 EHDA--7718) (mo-xrefAnalogous EHDA--6740 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3009 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5780 "EHDA:3868") (mo-xrefAnalogous EHDA--566 "EHDA:166") (mo-xrefAnalogous EHDA--1434 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5126 "EHDA:2329") (owl-someValuesFrom EHDA--620 EHDA--618) (mo-xrefAnalogous EHDA--4613 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9674 "femur pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--4495 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10131 "EHDA:5657") (owl-someValuesFrom EHDA--556 EHDA--554) (mo-xrefAnalogous EHDA--221 "stage:CS07") (mo-xrefAnalogous EHDA--4605 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4523 EHDA--4522) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5365 "foramen") (owl-someValuesFrom EHDA--5634 EHDA--5633) (mo-xrefAnalogous EHDA--4924 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5527 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9462 "internal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8432 "digit 4") (mo-xrefAnalogous EHDA--5590 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2028 "EHDA:2027") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5783 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9684 "EHDA:7267") (mo-xrefAnalogous EHDA--4115 "EHDA:251") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3693 "pia mater") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7648 "primary meninx") (mo-xrefAnalogous EHDA--2874 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5277 EHDA--5219) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4134 "pericardial component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4021 "main bronchus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2846 "vagal X ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--3661 "EHDA:3660") (mo-xrefAnalogous EHDA--483 "EHDA:482") (owl-someValuesFrom EHDA--10595 EHDA--10586) (mo-xrefAnalogous EHDA--5680 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7846 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6099 EHDA--6097) (mo-xrefAnalogous EHDA--7010 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10520 "EHDA:8215") (mo-xrefAnalogous EHDA--3184 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3689 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4841 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10186 "ossicle") (mo-xrefAnalogous EHDA--3952 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5086 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--6474 EHDA--6472) (mo-xrefAnalogous EHDA--6825 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5920 "urogenital sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--1202 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7493 "EHDA:7492") (mo-xrefAnalogous EHDA--5094 "EHDA:1084") (mo-xrefAnalogous EHDA--4403 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8437 "digit 5") (mo-xrefAnalogous EHDA--2082 "EHDA:2081") (owl-someValuesFrom EHDA--8733 EHDA--8687) (mo-xrefAnalogous EHDA--6388 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6113 "EHDA:6112") (mo-xrefAnalogous EHDA--1771 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6612 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7671 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6929 "EHDA:3941") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6438 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1368 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9583 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--163 EHDA--161) (mo-xrefAnalogous EHDA--6842 "EHDA:2949") (mo-xrefAnalogous Nose "EHDA:1502") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7944 "ventral pancreatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--521 "EHDA:520") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6431 "left") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5720 "perioptic mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8249 "EHDA:8248") (mo-xrefAnalogous EHDA--6828 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4863 "EHDA:4862") (owl-someValuesFrom EHDA--3791 EHDA--3789) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3196 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7980 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1144 "EHDA:684") (owl-someValuesFrom EHDA--8419 EHDA--8417) (owl-someValuesFrom EHDA--5475 EHDA--5473) (owl-someValuesFrom EHDA--9296 Tooth) (mo-xrefAnalogous EHDA--7894 "EHDA:2963") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7629 "cerebellum primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--9912 EHDA--9911) (owl-someValuesFrom EHDA--9103 EHDA--9102) (mo-xrefAnalogous EHDA--9006 "EHDA:4726") (mo-xrefAnalogous EHDA--7271 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--1140 EHDA--1137) (mo-xrefAnalogous EHDA--6159 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9074 EHDA--9073) (mo-xrefAnalogous EHDA--2619 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--7937 EHDA--7934) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6837 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9995 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--228 "node") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3891 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--1322 EHDA--1309) (mo-xrefAnalogous EHDA--4193 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6445 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6042 "scapula pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2520 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--6707 EHDA--6704) (mo-xrefAnalogous EHDA--2230 "EHDA:1581") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2295 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10011 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5069 "EHDA:1024") (owl-someValuesFrom EHDA--2416 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--980 "EHDA:979") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5589 "spinal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--1836 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8814 "hindbrain") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2528 "somite 39") (mo-xrefAnalogous EHDA--6427 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5948 "EHDA:4961") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10192 "tensor tympani muscle") (owl-someValuesFrom EHDA--3833 EHDA--3831) (mo-xrefAnalogous EHDA--3425 "EHDA:3424") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8770 "neurohypophysis") (mo-xrefAnalogous EHDA--1296 "EHDA:434") (mo-xrefAnalogous EHDA--9499 "EHDA:8317") (owl-someValuesFrom EHDA--10018 EHDA--10015) (mo-xrefAnalogous EHDA--9181 "EHDA:9180") (mo-xrefAnalogous EHDA--10551 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6696 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7803 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--1053 EHDA--1048) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2790 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9571 "ischial cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--7622 "EHDA:7621") (owl-someValuesFrom EHDA--8487 EHDA--8485) (mo-xrefAnalogous EHDA--8356 "EHDA:8355") (owl-someValuesFrom EHDA--9113 EHDA--9110) (mo-xrefAnalogous EHDA--5477 "EHDA:5476") (mo-xrefAnalogous EHDA--4325 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--803 "EHDA:802") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4640 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6763 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8024 "oral epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--5713 EHDA--5709) (owl-someValuesFrom EHDA--4810 EHDA--4803) (owl-someValuesFrom EHDA--5152 EHDA--5142) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2040 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--8955 "EHDA:2899") (mo-xrefAnalogous EHDA--5702 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--5808 EHDA--5807) (owl-someValuesFrom EHDA--1657 EHDA--1656) (owl-someValuesFrom EHDA--4319 EHDA--4055) (mo-xrefAnalogous EHDA--8736 "EHDA:6522") (mo-xrefAnalogous EHDA--8032 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10601 "obturator internis") (owl-someValuesFrom EHDA--4883 EHDA--4872) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3635 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--1608 "EHDA:1042") (mo-xrefAnalogous EHDA--9203 "EHDA:9202") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5454 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--9231 "EHDA:3953") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3815 "outer layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3984 "gall bladder primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--8190 EHDA--8180) (owl-someValuesFrom EHDA--10109 EHDA--10108) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7302 "metacarpus pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--9240 EHDA--9239) (mo-xrefAnalogous EHDA--5834 "EHDA:3919") (owl-someValuesFrom EHDA--9941 EHDA--9938) (mo-xrefAnalogous EHDA--6707 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2395 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3146 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3400 "left venous valve") (owl-someValuesFrom EHDA--8732 EHDA--8687) (mo-xrefAnalogous EHDA--5881 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6473 "EHDA:1914") (mo-xrefAnalogous EHDA--9735 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2154 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9417 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7584 "EHDA:4496") (owl-someValuesFrom EHDA--10187 EHDA--10186) (mo-xrefAnalogous EHDA--6440 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1870 "EHDA:404") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8071 "left lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--9966 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5240 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--2385 EHDA--2384) (mo-xrefAnalogous EHDA--483 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--10472 EHDA--10468) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2762 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--4766 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9725 "EHDA:6306") (mo-xrefAnalogous EHDA--9669 "EHDA:6196") (mo-xrefAnalogous EHDA--8852 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9329 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1078 EHDA--1076) (termFormat EnglishLanguage Elbow "elbow") (mo-xrefAnalogous EHDA--3745 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5259 "somite 33") (mo-xrefAnalogous EHDA--9108 "EHDA:3838") (owl-someValuesFrom EHDA--9387 EHDA--9382) (owl-someValuesFrom EHDA--2528 EHDA--2397) (mo-xrefAnalogous EHDA--8984 "EHDA:8983") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7474 "iliac") (mo-xrefAnalogous EHDA--3127 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6545 "EHDA:3474") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4729 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--2046 EHDA--2038) (mo-xrefAnalogous EHDA--8780 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8892 EHDA--8891) (owl-someValuesFrom EHDA--10394 EHDA--10367) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8364 "ethmoid bone primordium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4377 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6988 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10384 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1053 "mandibular component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8077 "hepatic sinusoids") (owl-someValuesFrom EHDA--9579 EHDA--9577) (mo-xrefAnalogous EHDA--8587 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6881 "falciform ligament") (mo-xrefAnalogous EHDA--2370 "EHDA:358") (mo-xrefAnalogous EHDA--3464 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2700 "alar plate") (owl-someValuesFrom EHDA--275 EHDA--274) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6460 "aortic component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2158 "foregut-midgut junction") (mo-xrefAnalogous EHDA--4827 "EHDA:3866") (owl-someValuesFrom EHDA--4650 EHDA--4638) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4282 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10659 "EHDA:9565") (owl-someValuesFrom EHDA--3593 EHDA--3589) (mo-xrefAnalogous EHDA--1645 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4879 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5141 "limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--6958 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1278 "right part") (owl-someValuesFrom EHDA--2361 EHDA--2359) (owl-someValuesFrom EHDA--2157 EHDA--2154) (mo-xrefAnalogous EHDA--9628 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10111 "inferior cervical ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--3205 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7977 "EHDA:3963") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1362 "future rhombencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--9985 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5728 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--10517 "EHDA:8209") (owl-someValuesFrom EHDA--1865 EHDA--1864) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4466 "diencephalon") (mo-xrefAnalogous Male "EHDA:8136") (owl-someValuesFrom EHDA--1927 EHDA--1921) (mo-xrefAnalogous EHDA--5677 "EHDA:4700") (mo-xrefAnalogous EHDA--10590 "EHDA:8309") (mo-xrefAnalogous EHDA--4546 "EHDA:3606") (mo-xrefAnalogous EHDA--5096 "EHDA:1652") (owl-someValuesFrom EHDA--9911 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--10664 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9361 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8234 "EHDA:3072") (mo-xrefAnalogous EHDA--1056 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--9731 "EHDA:6318") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5616 "neural lumen") (mo-xrefAnalogous EHDA--10409 "EHDA:8045") (mo-xrefAnalogous EHDA--7521 "EHDA:3484") (mo-xrefAnalogous EHDA--10488 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7097 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--3275 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2147 EHDA--2140) (mo-xrefAnalogous EHDA--3479 "EHDA:3478") (owl-someValuesFrom EHDA--5422 EHDA--5398) (mo-xrefAnalogous EHDA--1992 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--1466 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5367 "EHDA:3408") (mo-xrefAnalogous EHDA--10412 "EHDA:8051") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10026 "midbrain") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4561 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3266 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--2120 EHDA--2119) (owl-someValuesFrom EHDA--8877 EHDA--8876) (owl-someValuesFrom EHDA--2391 EHDA--2390) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1329 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3243 "somite 12") (owl-someValuesFrom EHDA--2397 EHDA--2396) (mo-xrefAnalogous EHDA--5899 "EHDA:4003") (mo-xrefAnalogous EHDA--4269 "EHDA:1821") (mo-xrefAnalogous EHDA--541 "stage:CS09") (owl-AnnotationProperty "null") (mo-xrefAnalogous EHDA--1592 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2332 "EHDA:2331") (owl-someValuesFrom EHDA--8844 EHDA--8842) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4865 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9992 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7951 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9338 EHDA--9336) (mo-xrefAnalogous EHDA--8042 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--226 "EHDA:185") (mo-xrefAnalogous EHDA--517 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--7280 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4291 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8468 "knee joint primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5535 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10280 "EHDA:2979") (mo-xrefAnalogous EHDA--8599 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8824 "basal plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--465 "outflow tract") (mo-xrefAnalogous EHDA--4293 "EHDA:2485") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7440 "interventricular groove") (owl-someValuesFrom EHDA--1347 EHDA--1340) (mo-xrefAnalogous EHDA--7334 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7879 EHDA--7878) (mo-xrefAnalogous EHDA--1850 "EHDA:1849") (mo-xrefAnalogous EHDA--3944 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3732 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8530 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9762 EHDA--9760) (owl-someValuesFrom EHDA--5309 EHDA--5284) (mo-xrefAnalogous EHDA--10362 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5585 "EHDA:2855") (owl-someValuesFrom EHDA--2334 EHDA--2332) (mo-xrefAnalogous EHDA--9470 "EHDA:8270") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3160 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1212 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--5846 EHDA--5845) (mo-xrefAnalogous EHDA--8620 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9679 "EHDA:6216") (owl-someValuesFrom EHDA--9340 EHDA--9338) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1537 "primordial germ cells") (mo-xrefAnalogous EHDA--5991 "EHDA:5990") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10240 "naris") (mo-xrefAnalogous EHDA--2431 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6891 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9244 "EHDA:2181") (mo-xrefAnalogous EHDA--3040 "EHDA:2181") (mo-xrefAnalogous EHDA--1362 "EHDA:854") (mo-xrefAnalogous EHDA--2868 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--596 EHDA--574) (mo-xrefAnalogous EHDA--8553 "EHDA:6382") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9562 "sternum") (mo-xrefAnalogous EHDA--10279 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5483 EHDA--5481) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1407 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--3509 "EHDA:3508") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4883 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--2040 "EHDA:2039") (mo-xrefAnalogous EHDA--7740 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--9432 EHDA--9414) (owl-someValuesFrom EHDA--7003 EHDA--7001) (owl-someValuesFrom EHDA--343 EHDA--339) (owl-someValuesFrom EHDA--1996 EHDA--1952) (mo-xrefAnalogous EHDA--6936 "EHDA:3955") (owl-someValuesFrom EHDA--92 EHDA--88) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2623 "hepato-cardiac vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--7744 "EHDA:5657") (owl-someValuesFrom EHDA--8038 EHDA--8036) (mo-xrefAnalogous EHDA--5078 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7688 EHDA--7670) (mo-xrefAnalogous EHDA--8284 "EHDA:8283") (mo-xrefAnalogous EHDA--6315 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4268 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9582 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8143 "EHDA:8142") (mo-xrefAnalogous EHDA--5599 "EHDA:4626") (owl-someValuesFrom EHDA--8512 EHDA--8499) (owl-someValuesFrom EHDA--4682 EHDA--4681) (mo-xrefAnalogous EHDA--3773 "EHDA:2895") (mo-xrefAnalogous EHDA--1322 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--9491 EHDA--9490) (mo-xrefAnalogous EHDA--10125 "EHDA:3782") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8639 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--2328 EHDA--2326) (owl-someValuesFrom EHDA--8652 EHDA--8651) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7841 "bucconasal membrane") (owl-someValuesFrom EHDA--5463 EHDA--5428) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5501 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4512 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--8424 "EHDA:6108") (mo-xrefAnalogous EHDA--5751 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7601 "EHDA:7600") (owl-someValuesFrom EHDA--8668 EHDA--8667) (mo-xrefAnalogous EHDA--1382 "EHDA:1381") (owl-someValuesFrom EHDA--690 EHDA--688) (mo-xrefAnalogous EHDA--932 "EHDA:931") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8370 "pelvic girdle") (mo-xrefAnalogous EHDA--4255 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3054 EHDA--3050) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5667 "endothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4574 "EHDA:3662") (owl-someValuesFrom EHDA--3958 EHDA--3956) (mo-xrefAnalogous EHDA--1153 "EHDA:1152") (mo-xrefAnalogous EHDA--3998 "EHDA:3997") (mo-xrefAnalogous EHDA--1484 "EHDA:500") (mo-xrefAnalogous EHDA--413 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3813 "inner layer") (owl-someValuesFrom EHDA--5120 EHDA--5108) (mo-xrefAnalogous EHDA--8378 "EHDA:1028") (mo-xrefAnalogous EHDA--10313 "EHDA:1528") (mo-xrefAnalogous EHDA--2537 "EHDA:392") (mo-xrefAnalogous EHDA--9693 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9299 "molar") (mo-xrefAnalogous EHDA--3401 "EHDA:1894") (owl-someValuesFrom EHDA--6873 EHDA--6872) (mo-xrefAnalogous EHDA--1678 "EHDA:1677") (mo-xrefAnalogous EHDA--3855 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10246 "respiratory") (mo-xrefAnalogous EHDA--2812 "EHDA:2811") (mo-xrefAnalogous EHDA--4236 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7936 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3018 EHDA--3007) (mo-xrefAnalogous EHDA--3140 "EHDA:1638") (owl-someValuesFrom EHDA--9731 EHDA--9730) (owl-someValuesFrom EHDA--7579 EHDA--7578) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4600 "meninges") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8530 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--6478 EHDA--6472) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10189 "stapes pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8993 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8063 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3297 "somite 30") (owl-someValuesFrom EHDA--1374 EHDA--1369) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8606 "thyroid artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2132 "optic vesicle") (mo-xrefAnalogous EHDA--5658 "EHDA:5657") (owl-someValuesFrom EHDA--1923 EHDA--1921) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9692 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--8083 EHDA--8075) (owl-someValuesFrom EHDA--1850 EHDA--1846) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7108 "skeletal muscle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6792 "surface epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--5989 EHDA--5985) (mo-xrefAnalogous EHDA--6663 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5645 "segmental spinal nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--9322 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10669 "EHDA:1026") (mo-xrefAnalogous EHDA--2614 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9829 "EHDA:9828") (owl-someValuesFrom EHDA--6005 EHDA--6001) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4568 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--465 "EHDA:464") (mo-xrefAnalogous EHDA--576 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3743 "maxillary division") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5962 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--626 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--2520 EHDA--2516) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4022 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--9166 EHDA--9164) (mo-xrefAnalogous EHDA--9645 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9425 EHDA--9421) (owl-someValuesFrom EHDA--266 EHDA--248) (mo-xrefAnalogous EHDA--683 "EHDA:682") (mo-xrefAnalogous EHDA--8739 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8792 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7911 EHDA--7909) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9444 "nasopharynx") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6068 "mesothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2860 "hypoglossal XII") (mo-xrefAnalogous EHDA--5318 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5004 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4446 EHDA--4428) (owl-someValuesFrom EHDA--3525 EHDA--3523) (mo-xrefAnalogous EHDA--9462 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2913 "optic cup") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7663 "vagal X ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--853 "EHDA:852") (owl-someValuesFrom EHDA--2115 EHDA--2109) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3631 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--6438 EHDA--6436) (mo-xrefAnalogous EHDA--8996 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6661 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6369 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--949 "foregut") (mo-xrefAnalogous EHDA--6993 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5374 "EHDA:2592") (mo-xrefAnalogous EHDA--9268 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4456 "EHDA:4455") (mo-xrefAnalogous EHDA--2432 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8533 "EHDA:6302") (mo-xrefAnalogous EHDA--5256 "EHDA:2485") (mo-xrefAnalogous EHDA--7675 "EHDA:3729") (owl-someValuesFrom EHDA--7488 EHDA--7452) (mo-xrefAnalogous EHDA--6125 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4391 "EHDA:3406") (mo-xrefAnalogous EHDA--4419 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5684 EHDA--5683) (mo-xrefAnalogous EHDA--1866 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9537 "EHDA:6037") (owl-someValuesFrom EHDA--3299 EHDA--3297) (owl-someValuesFrom EHDA--6677 EHDA--6674) (owl-someValuesFrom EHDA--3881 EHDA--3879) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5118 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10007 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9770 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6551 "future thalamus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5677 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--423 "EHDA:422") (mo-xrefAnalogous EHDA--3890 "EHDA:2997") (mo-xrefAnalogous EHDA--169 "stage:CS06a") (owl-someValuesFrom EHDA--7562 EHDA--7509) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1424 "rhombomere 05") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1252 "common") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1862 "organ system") (mo-xrefAnalogous EHDA--4466 "EHDA:3472") (mo-xrefAnalogous EHDA--7053 "EHDA:4969") (mo-xrefAnalogous EHDA--203 "EHDA:164") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10389 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9269 "incisor") (mo-xrefAnalogous EHDA--3281 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3647 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--1118 "EHDA:658") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10622 "cranium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4193 "EHDA:4192") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7512 "diencephalic part of interventricular foramen") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8723 "renal vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10449 "excretory component") (owl-someValuesFrom EHDA--9628 EHDA--9627) (mo-xrefAnalogous EHDA--6740 "EHDA:3786") (mo-xrefAnalogous EHDA--5317 "EHDA:2558") (mo-xrefAnalogous EHDA--5416 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9055 "EHDA:5705") (owl-someValuesFrom EHDA--8356 EHDA--8352) (owl-someValuesFrom EHDA--7698 EHDA--7696) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8378 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--10611 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5274 "somite 38") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6179 "hip") (termFormat EnglishLanguage EHDA--559 "amniotic duct") (owl-someValuesFrom EHDA--3315 EHDA--3221) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8743 "future dermis") (owl-someValuesFrom EHDA--8020 EHDA--8018) (mo-xrefAnalogous EHDA--6466 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5189 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--10309 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--823 "EHDA:494") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9791 "umbilical artery") (owl-someValuesFrom EHDA--1605 EHDA--1604) (mo-xrefAnalogous EHDA--8513 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2166 "EHDA:2165") (mo-xrefAnalogous EHDA--652 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7864 "surface ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--6705 "EHDA:5623") (mo-xrefAnalogous EHDA--7524 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9340 "EHDA:8099") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6175 "tarsus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--4548 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6283 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10006 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--972 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8714 "EHDA:5414") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8488 "radius cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--8577 EHDA--8576) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1169 "somite 08") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10040 "cranial") (owl-someValuesFrom EHDA--5589 EHDA--5585) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4861 "pyloric region") (owl-someValuesFrom EHDA--9444 EHDA--9443) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3629 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9116 "EHDA:2949") (owl-someValuesFrom EHDA--2244 EHDA--2239) (mo-xrefAnalogous EHDA--10190 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5721 EHDA--5701) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7830 "surface epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--5950 EHDA--5941) (mo-xrefAnalogous EHDA--4231 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--10531 EHDA--10530) (termFormat EnglishLanguage EHDA--491 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--6730 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10069 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7291 EHDA--7289) (mo-xrefAnalogous EHDA--9622 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8553 "anterior spinal artery") (owl-someValuesFrom EHDA--2758 EHDA--2756) (owl-someValuesFrom EHDA--8415 EHDA--8414) (mo-xrefAnalogous EHDA--5113 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4601 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7225 EHDA--7223) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3022 "ventral mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9264 "future lip") (mo-xrefAnalogous EHDA--2512 "EHDA:2511") (mo-xrefAnalogous EHDA--9864 "EHDA:8681") (mo-xrefAnalogous EHDA--8389 "EHDA:4118") (owl-someValuesFrom EHDA--10013 EHDA--10012) (owl-someValuesFrom EHDA--9478 EHDA--9474) (mo-xrefAnalogous EHDA--6329 "EHDA:3217") (mo-xrefAnalogous EHDA--6 "EHDA:1") (termFormat EnglishLanguage EHDA--45 "primitive endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--1224 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4717 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4299 "EHDA:2497") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5924 "reproductive system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4553 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--7081 EHDA--7079) (mo-xrefAnalogous EHDA--43 "stage:CS03") (mo-xrefAnalogous EHDA--7480 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3851 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7673 "cranial component") (mo-xrefAnalogous EHDA--5634 "EHDA:4662") (mo-xrefAnalogous EHDA--3100 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3812 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--1788 EHDA--1754) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1810 "somite 22") (mo-xrefAnalogous EHDA--7364 "EHDA:7363") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9486 "gastrocnemius") (mo-xrefAnalogous EHDA--3088 "EHDA:1587") (mo-xrefAnalogous EHDA--2018 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4270 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6769 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6551 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3519 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4736 "EHDA:4735") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8445 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--5972 "EHDA:3078") (owl-someValuesFrom EHDA--9950 EHDA--9946) (mo-xrefAnalogous EHDA--2170 "EHDA:977") (mo-xrefAnalogous EHDA--67 "EHDA:44") (mo-xrefAnalogous EHDA--5082 "EHDA:579") (owl-someValuesFrom EHDA--5594 EHDA--5583) (mo-xrefAnalogous EHDA--6328 "EHDA:377") (mo-xrefAnalogous EHDA--10569 "EHDA:8277") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10028 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4419 "muscular part") (owl-someValuesFrom EHDA--9301 EHDA--9299) (owl-someValuesFrom EHDA--8862 EHDA--8860) (owl-someValuesFrom EHDA--2139 EHDA--2138) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5601 "vestibulocochlear VIII") (mo-xrefAnalogous EHDA--10014 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4929 "hepatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--8258 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10478 "EHDA:8142") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1708 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--4810 "EHDA:2937") (mo-xrefAnalogous EHDA--5758 "EHDA:3838") (mo-xrefAnalogous EHDA--10666 "EHDA:46") (mo-xrefAnalogous EHDA--6339 "EHDA:1841") (mo-xrefAnalogous EHDA--5934 "EHDA:5933") (mo-xrefAnalogous EHDA--4060 "EHDA:579") (mo-xrefAnalogous EHDA--5985 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8292 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9906 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8345 "EHDA:8344") (mo-xrefAnalogous EHDA--8745 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8425 "EHDA:6110") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5353 "auricular region") (owl-someValuesFrom EHDA--4651 EHDA--4636) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1155 "paraxial mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4292 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8668 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1628 "mesenchyme derived from neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--7740 EHDA--7738) (mo-xrefAnalogous EHDA--10210 "EHDA:9039") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8193 "vascular element") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9647 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--155 "stage:CS06a") (owl-someValuesFrom EHDA--9157 EHDA--9155) (mo-xrefAnalogous EHDA--1145 "EHDA:181") (owl-someValuesFrom EHDA--3382 EHDA--3380) (mo-xrefAnalogous EHDA--1328 "EHDA:832") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6131 "metacarpus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--10668 "EHDA:1024") (mo-xrefAnalogous EHDA--8875 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8707 "EHDA:7477") (owl-someValuesFrom EHDA--8632 EHDA--8630) (owl-someValuesFrom EHDA--3589 EHDA--3579) (owl-someValuesFrom EHDA--6442 EHDA--6441) (mo-xrefAnalogous EHDA--3795 "EHDA:2122") (mo-xrefAnalogous EHDA--1629 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6825 "EHDA:2931") (owl-someValuesFrom EHDA--63 EHDA--47) (mo-xrefAnalogous EHDA--5683 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2620 "EHDA:1314") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8817 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--9803 EHDA--9802) (mo-xrefAnalogous EHDA--5371 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8372 "ischial pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8779 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--6842 EHDA--6841) (mo-xrefAnalogous EHDA--8851 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9502 EHDA--9491) (mo-xrefAnalogous EHDA--6847 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6452 "EHDA:3404") (owl-someValuesFrom EHDA--10362 EHDA--10361) (mo-xrefAnalogous EHDA--10169 "EHDA:4726") (mo-xrefAnalogous EHDA--5513 "EHDA:5512") (mo-xrefAnalogous EHDA--7863 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3755 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4943 "arytenoid swellings") (mo-xrefAnalogous EHDA--4213 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6490 EHDA--6488) (mo-xrefAnalogous EHDA--87 "stage:CS05a") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10607 "atlas") (mo-xrefAnalogous EHDA--1774 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--3195 EHDA--3194) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4400 "aortico-pulmonary spiral septum") (termFormat EnglishLanguage ThyroidGland "thyroid") (mo-xrefAnalogous EHDA--6931 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10236 "EHDA:4765") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7152 "iliac pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6674 "EHDA:3738") (owl-someValuesFrom EHDA--5748 EHDA--5747) (mo-xrefAnalogous EHDA--4594 "EHDA:3696") (mo-xrefAnalogous EHDA--7920 "EHDA:4848") (mo-xrefAnalogous EHDA--7688 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--857 EHDA--855) (mo-xrefAnalogous EHDA--9819 "EHDA:3406") (owl-someValuesFrom EHDA--4419 EHDA--4417) (owl-someValuesFrom EHDA--4103 EHDA--4056) (mo-xrefAnalogous EHDA--9580 "EHDA:1032") (owl-someValuesFrom EHDA--10363 EHDA--10361) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2611 "endocardial tissue") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8233 "lower") (mo-xrefAnalogous EHDA--8882 "EHDA:2851") (mo-xrefAnalogous EHDA--6688 "EHDA:2865") (owl-someValuesFrom EHDA--6664 EHDA--6662) (owl-someValuesFrom EHDA--10523 EHDA--10521) (owl-someValuesFrom EHDA--3187 EHDA--3185) (mo-xrefAnalogous EHDA--1176 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4837 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--2020 "EHDA:2019") (owl-someValuesFrom EHDA--3188 EHDA--3187) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10078 "meninges") (owl-someValuesFrom EHDA--5885 EHDA--5884) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5996 "cranial") (mo-xrefAnalogous EHDA--7214 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--654 EHDA--653) (mo-xrefAnalogous EHDA--10585 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5203 "digital region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9937 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9822 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8272 EHDA--8267) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7312 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6507 "marginal vein of upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--230 "stage:CS07") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9472 "limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--6425 "EHDA:412") (mo-xrefAnalogous EHDA--9329 "EHDA:9328") (owl-someValuesFrom EHDA--8815 EHDA--8814) (mo-xrefAnalogous EHDA--4175 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7005 EHDA--7000) (mo-xrefAnalogous EHDA--1444 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2972 "EHDA:2971") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9863 "cisterna chyli") (mo-xrefAnalogous EHDA--2404 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--9321 EHDA--9317) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9445 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6064 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7346 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6307 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6904 "parenchyma") (mo-xrefAnalogous EHDA--10134 "EHDA:4677") (mo-xrefAnalogous EHDA--7724 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--654 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--990 EHDA--989) (owl-someValuesFrom EHDA--8646 EHDA--8612) (mo-xrefAnalogous EHDA--7399 "EHDA:1894") (termFormat EnglishLanguage EHDA--244 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7392 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8439 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--4580 EHDA--4578) (owl-someValuesFrom EHDA--3931 EHDA--3925) (mo-xrefAnalogous EHDA--2990 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4043 "ureteric bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--4986 "EHDA:4985") (owl-someValuesFrom EHDA--6983 EHDA--6973) (owl-someValuesFrom EHDA--4618 EHDA--4617) (mo-xrefAnalogous EHDA--206 "EHDA:205") (mo-xrefAnalogous EHDA--9176 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5054 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--10540 EHDA--10539) (owl-someValuesFrom EHDA--3084 EHDA--2929) (mo-xrefAnalogous EHDA--9204 "EHDA:3017") (mo-xrefAnalogous EHDA--5870 "EHDA:2185") (mo-xrefAnalogous EHDA--7379 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10065 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8607 "EHDA:410") (mo-xrefAnalogous EHDA--7634 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4361 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--2026 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--8562 "EHDA:7338") (owl-someValuesFrom EHDA--8119 EHDA--8117) (owl-someValuesFrom EHDA--3960 EHDA--3956) (mo-xrefAnalogous EHDA--3181 "EHDA:638") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2618 "cardinal vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7343 "future anterior communicating artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--10361 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4383 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8066 "future common hepatic duct") (owl-someValuesFrom EHDA--6996 EHDA--6989) (mo-xrefAnalogous EHDA--1511 "EHDA:952") (mo-xrefAnalogous EHDA--7742 "EHDA:4673") (mo-xrefAnalogous EHDA--3339 "EHDA:1251") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4076 "2nd arch") (owl-someValuesFrom EHDA--8534 EHDA--8499) (mo-xrefAnalogous EHDA--3410 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2302 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--7848 "EHDA:4770") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7301 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1514 EHDA--1509) (mo-xrefAnalogous EHDA--4288 "EHDA:2475") (termFormat EnglishLanguage EHDA--871 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--9181 EHDA--9179) (owl-someValuesFrom EHDA--5172 EHDA--5152) (owl-someValuesFrom EHDA--1698 EHDA--1610) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7166 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6933 "loop") (mo-xrefAnalogous EHDA--693 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--309 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--174 "EHDA:94") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8782 "meninges") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9976 "lateral ventricles") (owl-someValuesFrom EHDA--4392 EHDA--4391) (mo-xrefAnalogous EHDA--236 "EHDA:146") (owl-someValuesFrom EHDA--8699 EHDA--8698) (mo-xrefAnalogous EHDA--7857 "EHDA:7856") (mo-xrefAnalogous EHDA--6358 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--10372 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6733 EHDA--6732) (mo-xrefAnalogous EHDA--477 "EHDA:476") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9989 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--4536 EHDA--4533) (mo-xrefAnalogous EHDA--4328 "EHDA:404") (mo-xrefAnalogous EHDA--3294 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3113 "EHDA:1044") (owl-someValuesFrom EHDA--8671 EHDA--8664) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6245 "digit 1") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2890 "neural lumen") (owl-someValuesFrom EHDA--4437 EHDA--4435) (mo-xrefAnalogous EHDA--5218 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8392 "EHDA:293") (mo-xrefAnalogous EHDA--1820 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--3423 EHDA--3421) (owl-someValuesFrom EHDA--8042 EHDA--8026) (mo-xrefAnalogous EHDA--4199 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10465 "labial swelling") (mo-xrefAnalogous EHDA--10642 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10171 EHDA--10169) (mo-xrefAnalogous EHDA--7302 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9636 "EHDA:6132") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5291 "cerebellar artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3475 "3rd ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--1956 "EHDA:1955") (owl-someValuesFrom EHDA--865 EHDA--857) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10007 "future arachnoid layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7066 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1153 "mesenchyme derived from splanchnopleure") (owl-someValuesFrom EHDA--6441 EHDA--6434) (owl-someValuesFrom EHDA--10118 EHDA--10108) (owl-someValuesFrom EHDA--5533 EHDA--5531) (mo-xrefAnalogous EHDA--4754 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--210 "primordial germ cells") (mo-xrefAnalogous EHDA--10284 "EHDA:9137") (mo-xrefAnalogous EHDA--6050 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9157 "EHDA:4848") (owl-someValuesFrom EHDA--5501 EHDA--5499) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2920 "optic vesicle") (mo-xrefAnalogous EHDA--10024 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--4204 EHDA--4203) (mo-xrefAnalogous EHDA--6090 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10121 EHDA--10120) (mo-xrefAnalogous EHDA--8720 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5213 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--5843 "EHDA:3928") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5241 "somite 27") (owl-someValuesFrom EHDA--2868 EHDA--2866) (owl-someValuesFrom EHDA--2571 EHDA--2569) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10362 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3044 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4371 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8818 EHDA--8816) (owl-someValuesFrom EHDA--5607 EHDA--5604) (owl-someValuesFrom EHDA--7300 EHDA--7299) (owl-someValuesFrom EHDA--10063 EHDA--10053) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5763 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--6918 EHDA--6910) (mo-xrefAnalogous EHDA--2291 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4497 "telencephalon medium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4522 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3631 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4224 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10023 "EHDA:5520") (owl-someValuesFrom EHDA--3705 EHDA--3701) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3808 "eye") (mo-xrefAnalogous EHDA--3368 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4312 "EHDA:2523") (mo-xrefAnalogous EHDA--6537 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5277 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10031 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10281 "EHDA:2981") (mo-xrefAnalogous EHDA--7782 "EHDA:4728") (mo-xrefAnalogous EHDA--10408 "EHDA:8043") (mo-xrefAnalogous EHDA--657 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--10091 EHDA--10085) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10641 "temporal bone") (mo-xrefAnalogous EHDA--1304 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7281 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2919 EHDA--2913) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2269 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--3549 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10663 "iliac cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6664 "spinal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--3810 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8952 "EHDA:5639") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9114 "dorsal meso-oesophagus") (owl-someValuesFrom EHDA--700 EHDA--698) (mo-xrefAnalogous EHDA--8719 "EHDA:4449") (mo-xrefAnalogous EHDA--9173 "EHDA:526") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4376 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--6605 EHDA--6604) (mo-xrefAnalogous EHDA--10657 "EHDA:9561") (mo-xrefAnalogous EHDA--7925 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7397 EHDA--7391) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8542 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9464 "EHDA:9463") (mo-xrefAnalogous EHDA--822 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--3758 EHDA--3757) (mo-xrefAnalogous EHDA--4031 "EHDA:4030") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1089 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10213 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1720 "dermatome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9493 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9429 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5598 "ophthalmic division") (mo-xrefAnalogous EHDA--4359 "EHDA:410") (owl-someValuesFrom EHDA--4546 EHDA--4544) (mo-xrefAnalogous EHDA--5077 "EHDA:38") (owl-someValuesFrom EHDA--171 EHDA--169) (owl-someValuesFrom EHDA--10031 EHDA--10029) (owl-someValuesFrom EHDA--8656 EHDA--8650) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1600 "umbilical artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6090 "EHDA:2349") (mo-xrefAnalogous EHDA--10104 "EHDA:4657") (mo-xrefAnalogous EHDA--5244 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5513 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3251 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3673 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--7703 EHDA--7696) (owl-someValuesFrom EHDA--8112 EHDA--8110) (mo-xrefAnalogous EHDA--5442 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3948 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7881 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5908 "non-tubular part") (owl-someValuesFrom EHDA--2546 EHDA--2540) (mo-xrefAnalogous EHDA--4945 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--4212 EHDA--4211) (owl-someValuesFrom EHDA--10336 EHDA--10333) (mo-xrefAnalogous EHDA--6311 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8034 "premaxilla") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8956 "nerve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8610 "vertebral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3309 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10530 "EHDA:2221") (owl-someValuesFrom EHDA--4671 EHDA--4666) (mo-xrefAnalogous EHDA--4919 "EHDA:3973") (mo-xrefAnalogous EHDA--6501 "EHDA:4434") (owl-someValuesFrom EHDA--4978 EHDA--4972) (mo-xrefAnalogous EHDA--4390 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3308 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--4411 "EHDA:4410") (mo-xrefAnalogous EHDA--6885 "EHDA:4864") (mo-xrefAnalogous EHDA--6853 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--315 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--3265 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4347 EHDA--4322) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9995 "alar plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--8133 "EHDA:8132") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6097 "footplate") (mo-xrefAnalogous EHDA--5675 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6898 "EHDA:6897") (mo-xrefAnalogous EHDA--6678 "EHDA:4626") (mo-xrefAnalogous EHDA--2002 "EHDA:2001") (mo-xrefAnalogous EHDA--1732 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9211 "future appendix") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4089 "3rd arch") (owl-someValuesFrom EHDA--1418 EHDA--1404) (mo-xrefAnalogous EHDA--4181 "EHDA:4180") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4852 "splenic primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4588 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--131 "embryo") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5874 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9979 "EHDA:4492") (owl-someValuesFrom EHDA--9603 EHDA--9595) (mo-xrefAnalogous EHDA--4939 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--233 EHDA--229) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2942 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3276 "EHDA:1815") (mo-xrefAnalogous EHDA--361 "EHDA:360") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4815 "pharynx") (mo-xrefAnalogous EHDA--1070 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4872 "EHDA:526") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4135 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--1688 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--4833 EHDA--4832) (owl-someValuesFrom EHDA--7395 EHDA--7391) (owl-someValuesFrom EHDA--5022 EHDA--5020) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8522 "metacarpus cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--8453 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--624 "endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6159 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9497 "EHDA:8313") (mo-xrefAnalogous EHDA--4814 "EHDA:2945") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6834 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6356 "somite 33") (owl-someValuesFrom EHDA--675 EHDA--673) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9743 "aortic arch") (owl-someValuesFrom EHDA--1413 EHDA--1409) (mo-xrefAnalogous EHDA--2423 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--159 "connecting stalk") (owl-someValuesFrom EHDA--10476 EHDA--10474) (mo-xrefAnalogous EHDA--10210 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8676 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8428 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8155 EHDA--8147) (mo-xrefAnalogous EHDA--4 "stage:CS03") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2230 "mesonephros") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7451 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--4914 EHDA--4900) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7479 "internal jugular vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--9875 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous Male "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3464 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7525 "pituitary") (mo-xrefAnalogous EHDA--9016 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2418 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9404 "lobar bronchus") (owl-someValuesFrom EHDA--6763 EHDA--6761) (mo-xrefAnalogous EHDA--3312 "EHDA:2503") (mo-xrefAnalogous EHDA--4382 "EHDA:3393") (owl-someValuesFrom EHDA--5465 EHDA--5463) (mo-xrefAnalogous EHDA--2173 "EHDA:981") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7788 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10575 "leg") (mo-xrefAnalogous EHDA--3209 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8323 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6694 "EHDA:4641") (owl-someValuesFrom Heart EHDA--9740) (mo-xrefAnalogous EHDA--3603 "EHDA:3602") (owl-someValuesFrom EHDA--1954 EHDA--1952) (mo-xrefAnalogous EHDA--5180 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6701 "EHDA:2893") (mo-xrefAnalogous EHDA--10143 "EHDA:8979") (mo-xrefAnalogous EHDA--4756 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4009 "EHDA:4008") (owl-someValuesFrom EHDA--10497 EHDA--10495) (mo-xrefAnalogous EHDA--5566 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8660 "aortic valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--3002 "EHDA:3001") (mo-xrefAnalogous EHDA--5855 "EHDA:3951") (mo-xrefAnalogous EHDA--7410 "EHDA:7409") (owl-someValuesFrom EHDA--3172 EHDA--3170) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5441 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--2472 EHDA--2470) (mo-xrefAnalogous EHDA--4131 "EHDA:4130") (mo-xrefAnalogous EHDA--1541 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--1315 EHDA--1311) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1140 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5662 "phrenic") (mo-xrefAnalogous EHDA--6502 "EHDA:4436") (termFormat EnglishLanguage EHDA--799 "outflow tract") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1337 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--618 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--4431 EHDA--4429) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10016 "cerebellum primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9491 "EHDA:5043") (mo-xrefAnalogous EHDA--3280 "EHDA:1823") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8628 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--656 "EHDA:655") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5680 "vestibular component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9864 "iliac sac") (owl-someValuesFrom EHDA--6945 EHDA--6943) (owl-someValuesFrom EHDA--3167 EHDA--3162) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9128 "inferior parathyroid") (mo-xrefAnalogous EHDA--3376 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6317 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--2312 EHDA--2251) (owl-someValuesFrom EHDA--5251 EHDA--5250) (mo-xrefAnalogous EHDA--5959 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--216 "stage:CS07") (mo-xrefAnalogous EHDA--7554 "EHDA:5460") (owl-someValuesFrom EHDA--483 EHDA--481) (owl-someValuesFrom EHDA--6769 EHDA--6768) (mo-xrefAnalogous EHDA--8625 "EHDA:5352") (mo-xrefAnalogous EHDA--5794 "EHDA:2987") (mo-xrefAnalogous EHDA--2915 "EHDA:2914") (mo-xrefAnalogous EHDA--1722 "EHDA:1721") (mo-xrefAnalogous EHDA--2417 "EHDA:1182") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6063 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--10620 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3453 "EHDA:3452") (mo-xrefAnalogous EHDA--173 "EHDA:132") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2262 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8298 "EHDA:8297") (mo-xrefAnalogous EHDA--8852 "EHDA:5524") (mo-xrefAnalogous EHDA--5195 "EHDA:4194") (mo-xrefAnalogous EHDA--1531 "EHDA:1530") (mo-xrefAnalogous EHDA--9652 "EHDA:6166") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7286 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8184 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8773 "pars nervosa") (mo-xrefAnalogous EHDA--9379 "EHDA:8144") (mo-xrefAnalogous EHDA--5086 "EHDA:615") (mo-xrefAnalogous EHDA--4854 "EHDA:4853") (mo-xrefAnalogous EHDA--934 "EHDA:508") (owl-someValuesFrom EHDA--7051 EHDA--7038) (mo-xrefAnalogous EHDA--1616 "EHDA:581") (mo-xrefAnalogous EHDA--4004 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1216 "EHDA:1215") (owl-someValuesFrom EHDA--5698 EHDA--5694) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8375 "vascular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--7277 "EHDA:6240") (owl-someValuesFrom EHDA--5669 EHDA--5665) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8872 "glossopharyngeal IX ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--3398 "EHDA:1892") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1834 "somite 26") (mo-xrefAnalogous EHDA--4731 "EHDA:4730") (owl-someValuesFrom EHDA--10080 EHDA--10078) (mo-xrefAnalogous EHDA--2732 "EHDA:2731") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2986 "thryoglossal duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6263 "phalanx pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10132 "sciatic nerve") (owl-someValuesFrom EHDA--3871 EHDA--3863) (owl-someValuesFrom EHDA--6177 EHDA--6095) (mo-xrefAnalogous EHDA--10352 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8240 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5811 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2268 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4292 "EHDA:2483") (mo-xrefAnalogous EHDA--685 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--9556 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1270 "left part") (owl-someValuesFrom EHDA--4129 EHDA--4117) (mo-xrefAnalogous EHDA--2111 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8076 "caudate lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6705 "ciliary") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8552 "arterial system") (owl-someValuesFrom EHDA--8958 EHDA--8953) (mo-xrefAnalogous EHDA--1804 "EHDA:1803") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10134 "phrenic") (owl-someValuesFrom EHDA--8756 EHDA--8749) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8482 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9689 "stage:CS20") (mo-remark "date: Thu Jun 5 14:49:46 2003") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8968 "phrenic") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4159 "limb") (owl-someValuesFrom EHDA--2652 EHDA--2646) (owl-someValuesFrom EHDA--1020 EHDA--1019) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9475 "biceps") (owl-someValuesFrom EHDA--9459 EHDA--9455) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8059 "liver and biliary system") (mo-xrefAnalogous EHDA--3715 "EHDA:920") (mo-xrefAnalogous EHDA--5656 "EHDA:5655") (mo-xrefAnalogous EHDA--4666 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3826 EHDA--3825) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6434 "common atrial chamber") (termFormat EnglishLanguage EHDA--926 "sensory organ") (termFormat EnglishLanguage EHDA--384 "splanchnopleure") (mo-xrefAnalogous EHDA--5303 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8137 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1619 "EHDA:587") (mo-xrefAnalogous EHDA--7255 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--614 "EHDA:613") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7973 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--1939 EHDA--1937) (owl-someValuesFrom EHDA--4276 EHDA--4275) (owl-someValuesFrom EHDA--10251 EHDA--10250) (owl-someValuesFrom EHDA--2106 EHDA--2101) (termFormat EnglishLanguage EHDA--765 "atrio-ventricular canal") (owl-someValuesFrom EHDA--8133 EHDA--8125) (mo-xrefAnalogous EHDA--5372 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9421 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5081 EHDA--5080) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4465 "forebrain") (owl-someValuesFrom EHDA--1301 EHDA--1298) (mo-xrefAnalogous EHDA--3372 "EHDA:1265") (mo-xrefAnalogous EHDA--4087 "EHDA:1077") (owl-someValuesFrom EHDA--7675 EHDA--7670) (termFormat EnglishLanguage EHDA--137 "amnion") (documentation EnglishLanguage "General comments on the ontology.") (owl-someValuesFrom EHDA--423 EHDA--421) (mo-xrefAnalogous EHDA--8958 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8974 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3086 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9222 "midgut") (termFormat EnglishLanguage EHDA--664 "occipital neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10013 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--2740 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4250 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1060 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9635 "metacarpus pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--10503 EHDA--10501) (mo-xrefAnalogous EHDA--4893 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9646 EHDA--9616) (owl-someValuesFrom EHDA--9497 EHDA--9491) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8408 "superior recess") (mo-xrefAnalogous EHDA--7417 "EHDA:5376") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5910 "tubule") (mo-xrefAnalogous EHDA--7405 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8367 "clavicle bone primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--10119 EHDA--10094) (owl-someValuesFrom EHDA--7885 EHDA--7873) (mo-xrefAnalogous EHDA--10421 "EHDA:3051") (owl-someValuesFrom EHDA--9539 EHDA--9528) (termFormat EnglishLanguage Human "human") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9559 "clavicle bone primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--10413 EHDA--10409) (mo-xrefAnalogous EHDA--2548 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4420 "EHDA:1920") (mo-xrefAnalogous EHDA--8756 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5369 EHDA--5334) (mo-xrefAnalogous EHDA--9942 "EHDA:4475") (mo-xrefAnalogous EHDA--5666 "EHDA:3788") (mo-xrefAnalogous EHDA--3282 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10553 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1631 "EHDA:611") (mo-xrefAnalogous EHDA--10270 "EHDA:5767") (owl-someValuesFrom EHDA--6163 EHDA--6161) (mo-xrefAnalogous EHDA--7972 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--2994 EHDA--2936) (owl-someValuesFrom EHDA--6523 EHDA--6521) (owl-someValuesFrom EHDA--1844 EHDA--1840) (mo-xrefAnalogous EHDA--7569 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--307 "neural fold") (termFormat EnglishLanguage EHDA--612 "2nd arch") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10534 "trachea") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2692 "rhombencephalon") (owl-someValuesFrom EHDA--9970 EHDA--9969) (owl-someValuesFrom EHDA--5130 EHDA--5129) (mo-xrefAnalogous EHDA--2569 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5869 "pituitary") (mo-xrefAnalogous EHDA--7101 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2465 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--2938 EHDA--2936) (owl-someValuesFrom EHDA--8963 EHDA--8958) (owl-someValuesFrom EHDA--7019 EHDA--7013) (mo-xrefAnalogous EHDA--3833 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10436 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5730 "EHDA:5729") (owl-someValuesFrom EHDA--3374 EHDA--3373) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10109 "ganglion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10218 "hyaloid vascular plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--10367 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5801 "EHDA:4846") (mo-xrefAnalogous EHDA--6780 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7678 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9729 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3509 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4633 "spinal cord") (owl-someValuesFrom EHDA--4029 EHDA--4027) (owl-someValuesFrom EHDA--2588 EHDA--2569) (owl-someValuesFrom EHDA--6652 EHDA--6650) (owl-someValuesFrom EHDA--2034 EHDA--2032) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10589 "latissimus dorsi") (mo-xrefAnalogous EHDA--7013 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2002 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8376 "arterial system") (owl-someValuesFrom EHDA--789 EHDA--787) (owl-someValuesFrom EHDA--1306 EHDA--1263) (owl-someValuesFrom EHDA--1984 EHDA--1982) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5199 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9693 "humerus cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10668 "arterial system") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7351 "common") (mo-xrefAnalogous EHDA--2131 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1778 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9014 "EHDA:7794") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6587 "future falx cerebri") (owl-someValuesFrom EHDA--2602 EHDA--2600) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5857 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--7673 EHDA--7672) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1392 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--7755 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4503 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--7310 "EHDA:6308") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6969 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2340 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1919 "interventricular groove") (owl-someValuesFrom EHDA--2788 EHDA--2784) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7681 "olfactory I") (owl-someValuesFrom EHDA--2740 EHDA--2692) (termFormat EnglishLanguage EHDA--252 "intraembryonic coelom") (mo-xrefAnalogous EHDA--2504 "EHDA:2503") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10069 "ophthalmic division") (mo-xrefAnalogous EHDA--7375 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1958 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7759 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5738 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4149 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6401 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--28 "stage:CS01") (owl-someValuesFrom EHDA--5780 EHDA--5778) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10064 "olfactory I") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9489 "quadriceps") (mo-xrefAnalogous EHDA--7926 "EHDA:4856") (mo-xrefAnalogous EHDA--6426 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--6627 EHDA--6625) (mo-xrefAnalogous EHDA--4331 "EHDA:4330") (mo-xrefAnalogous EHDA--6771 "EHDA:5699") (owl-someValuesFrom EHDA--1212 EHDA--1208) (termFormat EnglishLanguage EHDA--281 "primitive allantois") (mo-xrefAnalogous EHDA--9048 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7240 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9214 "EHDA:5836") (mo-xrefAnalogous EHDA--10264 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10066 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6797 EHDA--6793) (owl-someValuesFrom EHDA--226 EHDA--213) (owl-someValuesFrom EHDA--6898 EHDA--6896) (mo-xrefAnalogous EHDA--8705 "EHDA:7473") (mo-xrefAnalogous EHDA--6821 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9256 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10346 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--8237 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--1101 EHDA--1100) (owl-someValuesFrom EHDA--3338 EHDA--3332) (owl-someValuesFrom EHDA--8812 EHDA--8748) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10087 "alar columns") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4623 "mandibular division") (mo-xrefAnalogous EHDA--9991 "EHDA:3516") (mo-xrefAnalogous EHDA--8769 "EHDA:7534") (mo-xrefAnalogous EHDA--6680 "EHDA:3747") (mo-xrefAnalogous EHDA--3466 "EHDA:3465") (owl-someValuesFrom EHDA--5781 EHDA--5777) (mo-xrefAnalogous EHDA--5108 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6728 "brachial plexus") (owl-someValuesFrom EHDA--773 EHDA--771) (mo-xrefAnalogous EHDA--3601 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4094 "EHDA:1654") (owl-someValuesFrom EHDA--9019 EHDA--9018) (mo-xrefAnalogous EHDA--3386 "EHDA:1277") (owl-someValuesFrom EHDA--2816 EHDA--2804) (mo-xrefAnalogous EHDA--6894 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1870 EHDA--1868) (mo-xrefAnalogous EHDA--4940 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5058 "EHDA:5057") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3238 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--335 EHDA--333) (mo-xrefAnalogous EHDA--2597 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--789 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7818 "lens vesicle") (mo-xrefAnalogous EHDA--8534 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3553 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--970 "foregut-midgut junction") (owl-someValuesFrom EHDA--1073 EHDA--1072) (mo-xrefAnalogous EHDA--1846 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--8553 EHDA--8552) (owl-someValuesFrom EHDA--6326 EHDA--6053) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7855 "surface ectoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5264 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--1868 EHDA--1864) (mo-xrefAnalogous EHDA--656 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--7138 "EHDA:5065") (mo-xrefAnalogous EHDA--7307 "EHDA:6302") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7799 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--72 "stage:CS04") (mo-xrefAnalogous EHDA--2932 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3623 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10186 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4108 "cervical sinus primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1071 "EHDA:615") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7749 "ear") (owl-someValuesFrom EHDA--9908 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--1249 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3299 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2518 "EHDA:2517") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3828 "gut") (mo-xrefAnalogous EHDA--3256 "EHDA:1209") (mo-xrefAnalogous EHDA--4974 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7094 EHDA--7093) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7726 "recurrent laryngeal branch") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1527 "intrahepatic part") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10105 "pelvic splanchnic") (owl-someValuesFrom EHDA--114 EHDA--8) (owl-someValuesFrom EHDA--9468 EHDA--9467) (owl-someValuesFrom EHDA--7820 EHDA--7818) (mo-xrefAnalogous EHDA--10471 "EHDA:8130") (mo-xrefAnalogous EHDA--2666 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1107 "mesothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6724 "dorsal root ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--3873 "EHDA:3872") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10124 "nerve plexus") (owl-someValuesFrom EHDA--111 EHDA--109) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10586 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--6979 "EHDA:3987") (mo-xrefAnalogous EHDA--2367 "EHDA:177") (owl-someValuesFrom EHDA--9620 EHDA--9619) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9609 "pleural component") (owl-someValuesFrom EHDA--9725 EHDA--9724) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10230 "fissure") (mo-xrefAnalogous EHDA--5865 "EHDA:3971") (owl-someValuesFrom EHDA--1430 EHDA--1424) (mo-xrefAnalogous EHDA--9924 "EHDA:6534") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8377 "umbilical artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9536 "temporal bone") (mo-xrefAnalogous EHDA--1097 "EHDA:1096") (owl-someValuesFrom EHDA--8809 EHDA--8807) (owl-someValuesFrom EHDA--1187 EHDA--1185) (owl-someValuesFrom EHDA--9867 EHDA--9740) (mo-xrefAnalogous EHDA--3139 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4344 "mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--10531 "EHDA:3072") (owl-someValuesFrom EHDA--7144 EHDA--7140) (mo-xrefAnalogous EHDA--9574 "EHDA:46") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3353 "posterior communicating artery") (owl-someValuesFrom EHDA--7462 EHDA--7456) (owl-someValuesFrom EHDA--5030 EHDA--5009) (mo-xrefAnalogous EHDA--10377 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8793 "EHDA:5466") (mo-xrefAnalogous EHDA--545 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--2950 EHDA--2948) (owl-someValuesFrom EHDA--3243 EHDA--3221) (owl-someValuesFrom EHDA--9187 Head) (mo-xrefAnalogous EHDA--9753 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4283 "EHDA:1849") (mo-xrefAnalogous EHDA--6837 "EHDA:2939") (mo-xrefAnalogous EHDA--9450 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10140 "EHDA:3792") (owl-someValuesFrom EHDA--9327 EHDA--9097) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4925 "liver and biliary system") (mo-xrefAnalogous EHDA--4430 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6417 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5762 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10512 "EHDA:8199") (owl-someValuesFrom EHDA--9493 EHDA--9491) (mo-xrefAnalogous EHDA--9011 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1960 "meninges") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3027 "primordial germ cells") (owl-someValuesFrom EHDA--814 EHDA--763) (owl-someValuesFrom EHDA--6969 EHDA--6965) (mo-xrefAnalogous EHDA--3287 "EHDA:1837") (owl-someValuesFrom EHDA--2680 EHDA--2678) (mo-xrefAnalogous EHDA--5497 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9567 "EHDA:7149") (mo-xrefAnalogous EHDA--1600 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8370 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3437 EHDA--3432) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8914 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10436 "parenchyma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4471 "future thalamus") (mo-xrefAnalogous EHDA--8306 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6697 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8911 EHDA--8908) (mo-xrefAnalogous EHDA--5359 "EHDA:1283") (mo-xrefAnalogous EHDA--5124 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--3563 EHDA--3559) (owl-someValuesFrom EHDA--8226 EHDA--8218) (mo-xrefAnalogous EHDA--8617 "EHDA:1267") (owl-someValuesFrom EHDA--9537 EHDA--9536) (owl-someValuesFrom EHDA--635 EHDA--633) (mo-xrefAnalogous EHDA--10084 "EHDA:2871") (mo-xrefAnalogous EHDA--7466 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8805 "EHDA:6586") (owl-someValuesFrom EHDA--1406 EHDA--1404) (owl-someValuesFrom EHDA--1775 EHDA--1773) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9519 "vertebral cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4836 "foramen caecum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3583 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--380 EHDA--378) (mo-xrefAnalogous EHDA--4413 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6746 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1074 EHDA--1069) (owl-someValuesFrom EHDA--4920 EHDA--4799) (owl-someValuesFrom EHDA--3974 EHDA--3970) (mo-xrefAnalogous EHDA--9112 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7359 "mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9168 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10496 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--984 "midgut") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7664 "inferior") (owl-someValuesFrom EHDA--1694 EHDA--1610) (owl-someValuesFrom EHDA--7052 EHDA--7038) (mo-xrefAnalogous EHDA--4613 "EHDA:2851") (mo-xrefAnalogous EHDA--2920 "EHDA:1496") (mo-xrefAnalogous EHDA--278 "EHDA:160") (owl-someValuesFrom EHDA--9754 EHDA--9753) (mo-xrefAnalogous EHDA--7437 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5825 "EHDA:3905") (owl-someValuesFrom EHDA--7056 EHDA--7054) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5444 "pituitary") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4476 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--3976 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7231 "EHDA:6152") (mo-xrefAnalogous EHDA--8476 "EHDA:6204") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1484 "sensory organ") (mo-xrefAnalogous EHDA--1489 "EHDA:1488") (mo-xrefAnalogous EHDA--8985 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4260 "somite 21") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6650 "vagal X ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--395 EHDA--393) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2192 "biliary bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--1692 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--3462 EHDA--3444) (owl-someValuesFrom EHDA--10414 EHDA--10413) (mo-xrefAnalogous EHDA--10539 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--4457 "EHDA:488") (mo-xrefAnalogous EHDA--10374 "EHDA:7991") (owl-someValuesFrom EHDA--6317 EHDA--6243) (owl-someValuesFrom EHDA--3042 EHDA--3041) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10168 "tensor tympani muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--3685 "EHDA:3684") (mo-xrefAnalogous EHDA--785 "EHDA:784") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9734 "carpus cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--1571 EHDA--1569) (mo-xrefAnalogous EHDA--9656 "EHDA:8456") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1592 "pronephros") (mo-xrefAnalogous EHDA--9320 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--163 "angiogenic cell strands") (owl-someValuesFrom EHDA--10537 EHDA--10534) (owl-someValuesFrom EHDA--3199 EHDA--3114) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9777 "inferior mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9262 "EHDA:7997") (owl-someValuesFrom EHDA--202 EHDA--201) (mo-xrefAnalogous EHDA--533 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6024 "vertebral pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1461 "future spinal cord") (owl-someValuesFrom EHDA--7502 EHDA--7501) (mo-xrefAnalogous EHDA--1046 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3824 "EHDA:512") (termFormat EnglishLanguage EHDA--614 "branchial groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--7205 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8800 EHDA--8791) (mo-xrefAnalogous EHDA--9861 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6048 "EHDA:1030") (mo-xrefAnalogous EHDA--5403 "EHDA:5402") (mo-xrefAnalogous EHDA--2467 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9978 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5392 EHDA--5386) (mo-xrefAnalogous EHDA--9965 "EHDA:8785") (mo-xrefAnalogous EHDA--6913 "EHDA:3917") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1964 "mesencephalic vesicle") (owl-someValuesFrom EHDA--7799 EHDA--7797) (termFormat EnglishLanguage EHDA--113 "syncytiotrophoblast") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3493 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--4575 "EHDA:3664") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6633 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--9782 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10588 EHDA--10586) (mo-xrefAnalogous EHDA--8795 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2722 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7162 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--8276 EHDA--8274) (mo-xrefAnalogous EHDA--1816 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9914 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8336 "vertebraeC3-C7") (owl-someValuesFrom EHDA--10172 EHDA--10171) (mo-xrefAnalogous EHDA--1257 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8901 "EHDA:2861") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3014 "dorsal pancreatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--3325 "EHDA:2529") (mo-xrefAnalogous EHDA--859 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--9006 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6379 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8296 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5771 "EHDA:2955") (owl-someValuesFrom EHDA--3950 EHDA--3936) (owl-someValuesFrom EHDA--6407 EHDA--6381) (owl-someValuesFrom EHDA--223 EHDA--213) (owl-someValuesFrom EHDA--5849 EHDA--5848) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1062 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--10021 "EHDA:5516") (subclass EHDA--8 Human) (mo-xrefAnalogous EHDA--10545 "EHDA:8248") (mo-xrefAnalogous EHDA--3029 "EHDA:985") (mo-xrefAnalogous EHDA--6841 "EHDA:2947") (mo-xrefAnalogous EHDA--691 "EHDA:379") (owl-someValuesFrom EHDA--2478 EHDA--2474) (mo-xrefAnalogous EHDA--2260 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9209 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7168 EHDA--7167) (mo-xrefAnalogous EHDA--7513 "EHDA:5433") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4551 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10439 "hepatic sinusoids") (owl-someValuesFrom EHDA--4227 EHDA--4211) (owl-someValuesFrom EHDA--4068 EHDA--4057) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10666 "extraembryonic component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7683 "optic II") (owl-someValuesFrom EHDA--1946 EHDA--1936) (mo-xrefAnalogous EHDA--2581 "EHDA:1892") (owl-someValuesFrom EHDA--4938 EHDA--4936) (owl-someValuesFrom EHDA--4239 EHDA--4211) (owl-someValuesFrom Gland EHDA--994) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4104 "branchial groove") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3372 "atrium") (mo-xrefAnalogous EHDA--2322 "EHDA:638") (mo-xrefAnalogous EHDA--6660 "EHDA:2853") (mo-xrefAnalogous EHDA--1107 "EHDA:640") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8839 "metencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--6959 "EHDA:5873") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7137 "rib pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6062 "EHDA:291") (mo-xrefAnalogous EHDA--6720 "EHDA:6719") (mo-xrefAnalogous EHDA--8724 "EHDA:2631") (owl-someValuesFrom EHDA--9032 EHDA--8969) (mo-xrefAnalogous EHDA--7360 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--7964 EHDA--7963) (mo-xrefAnalogous EHDA--7684 "EHDA:3738") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6157 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--5016 "EHDA:1581") (mo-xrefAnalogous EHDA--3232 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2832 EHDA--2692) (mo-xrefAnalogous EHDA--8841 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10252 "EHDA:2931") (owl-someValuesFrom EHDA--827 EHDA--743) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1000 "Rathkes pouch") (owl-someValuesFrom EHDA--1294 EHDA--1291) (owl-someValuesFrom EHDA--3306 EHDA--3221) (owl-someValuesFrom EHDA--3537 EHDA--3535) (mo-xrefAnalogous EHDA--9585 "EHDA:249") (mo-xrefAnalogous EHDA--10665 "EHDA:9572") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7935 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8392 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--6949 "EHDA:2185") (mo-xrefAnalogous EHDA--217 "stage:CS07") (mo-xrefAnalogous EHDA--6829 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2159 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3966 "EHDA:3965") (owl-someValuesFrom Left EHDA--9915) (mo-xrefAnalogous EHDA--7558 "EHDA:7557") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9115 "pharynx") (mo-xrefAnalogous EHDA--7126 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3285 "somite 26") (owl-someValuesFrom EHDA--3028 EHDA--2935) (mo-xrefAnalogous EHDA--5763 "EHDA:2943") (owl-someValuesFrom EHDA--9708 EHDA--9707) (mo-xrefAnalogous EHDA--8110 "EHDA:5919") (mo-xrefAnalogous EHDA--4998 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2548 "common") (mo-xrefAnalogous EHDA--9310 "EHDA:3990") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2012 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--8487 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4255 "EHDA:1227") (owl-someValuesFrom EHDA--8964 EHDA--8963) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5808 "falciform ligament") (mo-synonym EHDA--2919 ""future pigmented layer" []") (mo-xrefAnalogous EHDA--8014 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5754 EHDA--5753) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7000 "renal or urinary system") (owl-someValuesFrom EHDA--10630 EHDA--10623) (owl-someValuesFrom EHDA--117 EHDA--116) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5665 "external ear") (owl-someValuesFrom EHDA--8091 EHDA--8089) (owl-someValuesFrom EHDA--4497 EHDA--4465) (mo-xrefAnalogous EHDA--4721 "EHDA:4720") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8090 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--1349 EHDA--1340) (owl-someValuesFrom EHDA--8391 EHDA--8386) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6675 "mandibular division") (owl-someValuesFrom EHDA--1023 EHDA--1021) (mo-xrefAnalogous EHDA--10633 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--600 "EHDA:599") (owl-someValuesFrom EHDA--8127 EHDA--8125) (owl-someValuesFrom EHDA--10161 EHDA--10160) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4299 "somite 34") (owl-someValuesFrom EHDA--8416 EHDA--8415) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1776 "somite 12") (owl-someValuesFrom EHDA--7750 EHDA--7749) (mo-xrefAnalogous EHDA--7032 "EHDA:7031") (mo-xrefAnalogous EHDA--273 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--5399 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6762 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5000 "EHDA:2221") (mo-xrefAnalogous EHDA--8954 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5332 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1607 "vitelline vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--1781 "EHDA:1193") (mo-xrefAnalogous EHDA--9680 "EHDA:8483") (owl-someValuesFrom EHDA--167 EHDA--165) (mo-xrefAnalogous EHDA--9314 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--602 "EHDA:601") (documentation EnglishLanguage "Represents the cyclic property. (Typedefs only)") (mo-xrefAnalogous EHDA--4499 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6395 "EHDA:5294") (mo-xrefAnalogous EHDA--3244 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4265 "EHDA:1813") (mo-xrefAnalogous EHDA--7690 "EHDA:3747") (owl-someValuesFrom EHDA--5720 EHDA--5701) (mo-xrefAnalogous EHDA--1093 "EHDA:1092") (owl-someValuesFrom EHDA--10098 EHDA--10097) (mo-xrefAnalogous EHDA--1245 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--1753 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10457 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8301 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8238 "EHDA:3080") (owl-someValuesFrom EHDA--6795 EHDA--6793) (owl-someValuesFrom EHDA--1608 EHDA--1607) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8670 "muscular part") (mo-xrefAnalogous EHDA--6692 "EHDA:2873") (owl-someValuesFrom EHDA--2465 EHDA--2464) (owl-someValuesFrom EHDA--3895 EHDA--3828) (mo-xrefAnalogous EHDA--2504 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2940 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3298 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--3038 "EHDA:3037") (owl-someValuesFrom EHDA--7266 EHDA--7264) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4138 "pericardio-peritoneal canal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9830 "ductus arteriosus") (mo-xrefAnalogous EHDA--9072 "EHDA:4751") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4106 "branchial pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--5412 "EHDA:3454") (owl-someValuesFrom EHDA--679 EHDA--672) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4629 "vestibulocochlear VIII") (mo-xrefAnalogous EHDA--7102 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2271 "EHDA:609") (mo-xrefAnalogous EHDA--3887 "EHDA:2991") (owl-someValuesFrom EHDA--1535 EHDA--1532) (mo-xrefAnalogous EHDA--5551 "EHDA:5550") (mo-xrefAnalogous EHDA--6512 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5682 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3459 "umbilical vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--3779 "EHDA:3778") (owl-someValuesFrom EHDA--5996 EHDA--5975) (mo-xrefAnalogous EHDA--9627 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1257 "EHDA:412") (owl-someValuesFrom PulmonaryVein EHDA--9867) (owl-someValuesFrom EHDA--695 EHDA--688) (mo-xrefAnalogous EHDA--8894 "EHDA:6672") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3799 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4197 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9821 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9723 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2382 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--650 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--3501 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous Stomach "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8127 "germinal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10040 "EHDA:920") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4306 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--9675 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1738 "EHDA:1737") (mo-xrefAnalogous EHDA--4867 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3412 "dorsal mesocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6464 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7525 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5773 "EHDA:2959") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7061 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--10233 EHDA--10194) (owl-someValuesFrom EHDA--382 EHDA--380) (mo-xrefAnalogous EHDA--7106 "EHDA:5039") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9336 "metanephros") (owl-someValuesFrom EHDA--9553 EHDA--9550) (termFormat EnglishLanguage EHDA--413 "left") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6682 "vestibular component") (mo-xrefAnalogous EHDA--10340 "EHDA:5838") (mo-xrefAnalogous EHDA--6851 "EHDA:2965") (mo-xrefAnalogous EHDA--10103 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--415 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--4670 "EHDA:3778") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5733 "olfactory pit") (mo-xrefAnalogous EHDA--3887 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4042 "metanephric mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--5125 EHDA--5124) (mo-xrefAnalogous EHDA--3354 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous Skeleton "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8440 "metacarpus pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--5349 EHDA--5342) (mo-xrefAnalogous EHDA--1862 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--5815 "EHDA:4870") (mo-xrefAnalogous EHDA--10353 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--535 "mouth-foregut junction") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10262 "dorsal meso-duodenum") (owl-someValuesFrom EHDA--649 EHDA--570) (mo-xrefAnalogous EHDA--10085 "EHDA:2873") (owl-someValuesFrom EHDA--3266 EHDA--3264) (owl-someValuesFrom EHDA--7976 EHDA--7970) (mo-xrefAnalogous EHDA--4791 "EHDA:4790") (mo-xrefAnalogous EHDA--662 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--3120 EHDA--3119) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4425 "cardiac mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--4470 EHDA--4466) (owl-someValuesFrom EHDA--8600 EHDA--8552) (mo-xrefAnalogous EHDA--7876 "EHDA:3834") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5757 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10405 "EHDA:8037") (mo-xrefAnalogous EHDA--7378 "EHDA:418") (mo-xrefAnalogous EHDA--6944 "EHDA:3971") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5960 "lobar bronchus") (owl-someValuesFrom EHDA--1289 EHDA--1287) (owl-someValuesFrom EHDA--8810 EHDA--8807) (mo-xrefAnalogous EHDA--6585 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--883 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--7444 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3152 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1085 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--6643 EHDA--6642) (mo-xrefAnalogous EHDA--4390 "EHDA:3404") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8560 "cerebellar artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4365 "blood") (mo-xrefAnalogous EHDA--8541 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8702 EHDA--8698) (owl-someValuesFrom EHDA--10383 EHDA--10379) (mo-xrefAnalogous EHDA--5595 "EHDA:3738") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5138 "visceral") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1058 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--6468 "EHDA:4406") (owl-someValuesFrom EHDA--9690 Arm) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2682 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--4695 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--10467 EHDA--10466) (owl-someValuesFrom EHDA--3239 EHDA--3237) (mo-xrefAnalogous EHDA--9964 "EHDA:8783") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9990 "hindbrain") (mo-xrefAnalogous EHDA--5455 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4405 "visceral pericardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9297 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4037 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10455 "medullary tubules") (mo-xrefAnalogous EHDA--5549 "EHDA:5548") (mo-xrefAnalogous EHDA--10524 "EHDA:8223") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5941 "left lung") (owl-someValuesFrom EHDA--9368 EHDA--9367) (mo-xrefAnalogous EHDA--10098 "EHDA:5623") (mo-xrefAnalogous EHDA--1008 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9974 "choroid invagination") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6820 "medial nasal process") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8143 "lumen") (mo-xrefAnalogous EHDA--3057 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2502 EHDA--2498) (termFormat EnglishLanguage EHDA--17 "human (CS13)") (owl-someValuesFrom EHDA--6410 EHDA--6408) (mo-xrefAnalogous EHDA--4055 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4880 "EHDA:3903") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10032 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--9208 "EHDA:3913") (mo-xrefAnalogous EHDA--3812 "EHDA:2912") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9488 "peroneus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8465 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--737 "septum transversum") (owl-someValuesFrom EHDA--7278 EHDA--7259) (mo-xrefAnalogous EHDA--9919 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8523 EHDA--8520) (mo-xrefAnalogous EHDA--4754 "EHDA:4753") (mo-xrefAnalogous EHDA--2340 "EHDA:2339") (mo-xrefAnalogous EHDA--1246 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8477 "femur pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10097 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--1023 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--8657 "EHDA:7427") (mo-xrefAnalogous EHDA--6488 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6765 "EHDA:4726") (mo-xrefAnalogous EHDA--9704 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8891 EHDA--8883) (mo-xrefAnalogous EHDA--10433 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--7216 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4453 "EHDA:2629") (owl-someValuesFrom EHDA--7846 EHDA--7844) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5367 "foramen") (mo-xrefAnalogous EHDA--5350 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7576 "EHDA:5478") (mo-xrefAnalogous Leg "EHDA:6176") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7562 "telencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--2323 "EHDA:640") (owl-someValuesFrom EHDA--9654 EHDA--9652) (owl-someValuesFrom EHDA--8829 EHDA--8816) (mo-xrefAnalogous EHDA--7818 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8873 "EHDA:2840") (mo-xrefAnalogous EHDA--4153 "EHDA:2347") (mo-xrefAnalogous EHDA--825 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--1515 "EHDA:960") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10176 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8220 "EHDA:8219") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10626 "exoccipital pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--471 EHDA--465) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8986 "endolymphatic appendage") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7833 "intraretinal space") (owl-someValuesFrom EHDA--6515 EHDA--6484) (owl-someValuesFrom EHDA--5690 EHDA--5680) (mo-xrefAnalogous EHDA--7545 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5822 EHDA--5821) (owl-someValuesFrom EHDA--5267 EHDA--5265) (mo-xrefAnalogous EHDA--9370 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9489 "EHDA:8299") (owl-someValuesFrom EHDA--4802 EHDA--4799) (mo-xrefAnalogous EHDA--1461 "EHDA:898") (owl-someValuesFrom EHDA--5067 EHDA--19) (owl-someValuesFrom EHDA--7458 EHDA--7456) (mo-xrefAnalogous EHDA--7304 "EHDA:6294") (owl-someValuesFrom EHDA--9592 EHDA--9591) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5848 "duodenum") (owl-someValuesFrom EHDA--6354 EHDA--6353) (mo-xrefAnalogous EHDA--9227 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8764 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8836 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--2738 EHDA--2728) (mo-xrefAnalogous EHDA--4660 "EHDA:4659") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9881 "sigmoid sinus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9208 "caecum") (mo-xrefAnalogous EHDA--5223 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2137 "EHDA:512") (mo-xrefAnalogous EHDA--7896 "EHDA:2967") (owl-someValuesFrom EHDA--1693 EHDA--1691) (owl-someValuesFrom EHDA--9733 EHDA--9694) (mo-xrefAnalogous EHDA--9001 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous ThyroidGland "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--471 "EHDA:470") (mo-xrefAnalogous EHDA--104 "stage:CS05b") (owl-someValuesFrom EHDA--6872 EHDA--6829) (mo-xrefAnalogous EHDA--10618 "EHDA:5063") (owl-someValuesFrom EHDA--9533 EHDA--9529) (owl-someValuesFrom EHDA--5830 EHDA--5752) (mo-xrefAnalogous EHDA--3829 "EHDA:520") (mo-xrefAnalogous EHDA--5822 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3449 "EHDA:2622") (owl-someValuesFrom EHDA--3876 EHDA--3863) (owl-someValuesFrom EHDA--8153 EHDA--8147) (mo-xrefAnalogous EHDA--6404 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--1069 EHDA--1047) (mo-xrefAnalogous EHDA--1052 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--5817 EHDA--5816) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4189 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1200 EHDA--1196) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10550 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--10044 "EHDA:2842") (owl-someValuesFrom EHDA--315 EHDA--311) (mo-xrefAnalogous EHDA--2794 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10449 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5355 "endocardial tissue") (owl-someValuesFrom EHDA--994 EHDA--993) (owl-someValuesFrom EHDA--3669 EHDA--3655) (mo-xrefAnalogous EHDA--3208 "EHDA:3207") (owl-someValuesFrom EHDA--3211 EHDA--3210) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3515 "hindbrain") (owl-someValuesFrom EHDA--9132 ThyroidGland) (mo-xrefAnalogous EHDA--298 "EHDA:132") (mo-xrefAnalogous EHDA--688 "EHDA:377") (owl-someValuesFrom EHDA--4179 EHDA--4177) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6865 "lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--955 EHDA--953) (mo-xrefAnalogous EHDA--3264 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4552 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3910 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--946 "EHDA:512") (owl-someValuesFrom EHDA--4539 EHDA--4537) (mo-xrefAnalogous EHDA--1105 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--222 "prechordal plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6802 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4152 "pleural component") (owl-someValuesFrom EHDA--7609 EHDA--7605) (mo-xrefAnalogous EHDA--5543 "EHDA:5542") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8798 "lateral ventricles") (owl-someValuesFrom EHDA--7311 EHDA--7278) (mo-xrefAnalogous EHDA--2030 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--9699 EHDA--9697) (owl-someValuesFrom EHDA--939 Eye) (owl-someValuesFrom EHDA--8772 EHDA--8770) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1734 "myotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1814 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--10541 EHDA--10539) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1043 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--8854 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5858 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9874 "marginal sinus") (mo-xrefAnalogous EHDA--6889 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--5282 "EHDA:392") (owl-someValuesFrom EHDA--10428 EHDA--10427) (mo-xrefAnalogous EHDA--7837 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3875 EHDA--3871) (owl-someValuesFrom EHDA--7140 EHDA--7139) (mo-xrefAnalogous EHDA--6864 "EHDA:5789") (mo-xrefAnalogous EHDA--4158 "EHDA:350") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2634 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--4627 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7317 EHDA--7278) (mo-xrefAnalogous EHDA--5076 "EHDA:1038") (owl-someValuesFrom EHDA--1978 EHDA--1970) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6926 "midgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--8899 "EHDA:3744") (owl-someValuesFrom EHDA--9173 EHDA--9102) (mo-xrefAnalogous EHDA--9733 "EHDA:6322") (mo-xrefAnalogous EHDA--8424 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1139 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5916 "EHDA:5915") (mo-xrefAnalogous EHDA--3673 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3906 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--3810 EHDA--3808) (mo-xrefAnalogous EHDA--10530 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8885 "accessory XI") (owl-someValuesFrom EHDA--6762 EHDA--6761) (mo-xrefAnalogous EHDA--4517 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9574 "extraembryonic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--7705 "EHDA:2871") (mo-xrefAnalogous EHDA--8593 "EHDA:3350") (owl-someValuesFrom EHDA--1586 EHDA--1582) (owl-someValuesFrom EHDA--1814 EHDA--1810) (owl-someValuesFrom EHDA--10366 EHDA--10364) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8792 "cerebral cortex") (owl-someValuesFrom EHDA--3116 EHDA--3115) (mo-xrefAnalogous EHDA--4768 "EHDA:2925") (mo-xrefAnalogous EHDA--10450 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--8791 "EHDA:3496") (mo-xrefAnalogous EHDA--10300 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9054 "hyaloid vascular plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--6019 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8409 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5461 "primary meninx") (mo-xrefAnalogous EHDA--3018 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4289 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6963 EHDA--6960) (mo-xrefAnalogous EHDA--1478 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8590 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--391 "EHDA:264") (mo-xrefAnalogous EHDA--9316 "EHDA:6987") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5945 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--9234 "EHDA:3959") (mo-xrefAnalogous EHDA--5602 "EHDA:4630") (mo-xrefAnalogous EHDA--4889 "EHDA:3917") (mo-xrefAnalogous EHDA--9205 "EHDA:3019") (mo-xrefAnalogous EHDA--2296 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--687 "prechordal plate") (owl-someValuesFrom EHDA--10226 EHDA--10225) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1789 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1097 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6545 "3rd ventricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--9740 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--554 "amnion") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3505 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--4018 EHDA--4015) (mo-xrefAnalogous EHDA--1079 "EHDA:629") (mo-xrefAnalogous EHDA--7888 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7220 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2528 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2399 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2400 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10128 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1249 "2nd arch artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9945 "pituitary") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9034 "anterior chamber") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1280 "cardiac jelly") (owl-someValuesFrom EHDA--10193 EHDA--10184) (mo-xrefAnalogous EHDA--7719 "EHDA:5623") (mo-xrefAnalogous EHDA--3308 "EHDA:2495") (mo-xrefAnalogous EHDA--746 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2388 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--6090 EHDA--6088) (mo-xrefAnalogous EHDA--4491 "EHDA:4490") (owl-someValuesFrom EHDA--2129 EHDA--2128) (owl-someValuesFrom EHDA--1448 EHDA--1444) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4025 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8538 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5350 "EHDA:1275") (mo-xrefAnalogous EHDA--6456 "EHDA:432") (owl-someValuesFrom EHDA--2094 EHDA--2084) (mo-xrefAnalogous EHDA--7069 "EHDA:4993") (owl-someValuesFrom EHDA--244 EHDA--242) (mo-xrefAnalogous EHDA--6448 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10575 EHDA--10567) (owl-someValuesFrom EHDA--10380 EHDA--10379) (owl-someValuesFrom EHDA--1481 EHDA--1476) (mo-xrefAnalogous EHDA--3970 "EHDA:3969") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6762 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--10557 EHDA--10550) (mo-xrefAnalogous EHDA--4101 "EHDA:1096") (owl-someValuesFrom EHDA--5062 EHDA--5060) (owl-someValuesFrom EHDA--7289 EHDA--7278) (mo-xrefAnalogous EHDA--6283 "EHDA:6282") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5181 "elbow") (mo-xrefAnalogous EHDA--3403 "EHDA:1900") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4509 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--1067 "EHDA:607") (mo-xrefAnalogous EHDA--9056 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1076 EHDA--1069) (mo-xrefAnalogous EHDA--6525 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9421 "caudal lobe") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10524 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6918 "rectum") (mo-xrefAnalogous EHDA--7702 "EHDA:7701") (mo-xrefAnalogous EHDA--8052 "EHDA:8051") (mo-xrefAnalogous EHDA--4669 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9114 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3073 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3318 "somite 37") (owl-someValuesFrom EHDA--5312 EHDA--5311) (mo-xrefAnalogous EHDA--8145 "EHDA:8144") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4091 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--2151 EHDA--2149) (mo-remark "saved-by: yiya") (owl-someValuesFrom EHDA--8657 EHDA--8650) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4927 "cystic duct") (owl-someValuesFrom EHDA--1446 EHDA--1444) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9290 "primary palate") (mo-xrefAnalogous EHDA--1161 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--4859 EHDA--4855) (owl-someValuesFrom EHDA--2022 EHDA--2020) (owl-someValuesFrom EHDA--8606 EHDA--8552) (termFormat EnglishLanguage EHDA--879 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--4835 EHDA--4825) (owl-someValuesFrom EHDA--8872 EHDA--8870) (mo-xrefAnalogous EHDA--8269 "EHDA:8268") (mo-xrefAnalogous EHDA--1852 "EHDA:1851") (mo-xrefAnalogous EHDA--319 "EHDA:318") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4153 "cavity") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6740 "external ear") (owl-someValuesFrom EHDA--6853 EHDA--6852) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1299 "cardiac jelly") (owl-someValuesFrom EHDA--1055 EHDA--1053) (owl-someValuesFrom EHDA--10129 EHDA--10124) (owl-someValuesFrom EHDA--5579 EHDA--5565) (owl-someValuesFrom EHDA--1432 EHDA--1424) (mo-xrefAnalogous EHDA--9183 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--6428 EHDA--6380) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4756 "surface epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--465 "stage:CS09") (owl-someValuesFrom EHDA--1284 EHDA--1278) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3094 "nephric duct") (owl-someValuesFrom EHDA--5724 EHDA--5723) (owl-someValuesFrom EHDA--10318 EHDA--10316) (owl-someValuesFrom EHDA--9498 EHDA--9491) (mo-xrefAnalogous EHDA--2682 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5146 EHDA--5144) (mo-xrefAnalogous EHDA--6151 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6047 "EHDA:1028") (owl-someValuesFrom EHDA--10301 EHDA--10297) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3900 "dorsal bud") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1490 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4395 "dorsal mesocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--5987 EHDA--5985) (owl-someValuesFrom EHDA--6398 EHDA--6395) (mo-xrefAnalogous EHDA--5721 "EHDA:4753") (mo-xrefAnalogous EHDA--6001 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4063 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1986 "EHDA:1985") (mo-xrefAnalogous EHDA--9910 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6281 "EHDA:6280") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3124 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--4547 EHDA--4544) (owl-someValuesFrom EHDA--822 EHDA--820) (mo-xrefAnalogous EHDA--6068 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6977 "hepatic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--10473 "EHDA:8134") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2563 "left") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8387 "future diaphragm") (mo-xrefAnalogous EHDA--2774 "EHDA:2773") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6862 "thyroid") (mo-xrefAnalogous EHDA--10273 "EHDA:9121") (mo-xrefAnalogous EHDA--1709 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6275 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--5207 EHDA--5205) (mo-xrefAnalogous EHDA--6963 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4256 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6066 "pericardio-peritoneal canal") (owl-someValuesFrom EHDA--9847 EHDA--9844) (mo-xrefAnalogous EHDA--5670 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6890 "EHDA:528") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6816 "surface ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--2408 "EHDA:1170") (mo-xrefAnalogous EHDA--10380 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--5244 EHDA--5219) (mo-xrefAnalogous EHDA--6777 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--343 "EHDA:342") (mo-xrefAnalogous EHDA--8523 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1304 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--793 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--2579 EHDA--2577) (termFormat EnglishLanguage Eye "eye") (mo-xrefAnalogous EHDA--1252 "EHDA:1251") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2484 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--2164 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6700 "EHDA:2891") (mo-xrefAnalogous EHDA--4781 "EHDA:4780") (mo-xrefAnalogous EHDA--475 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3142 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--3323 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1992 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2602 "interventricular groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--4226 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3026 "EHDA:2171") (owl-someValuesFrom EHDA--10044 EHDA--10042) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1087 "branchial pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--1657 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--8973 EHDA--8972) (owl-someValuesFrom EHDA--7681 EHDA--7670) (owl-someValuesFrom EHDA--8076 EHDA--8075) (mo-xrefAnalogous EHDA--7716 "EHDA:3767") (owl-someValuesFrom EHDA--10238 EHDA--10237) (mo-xrefAnalogous EHDA--7652 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2367 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--3153 EHDA--3151) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1202 "somite 15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4555 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10514 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--4709 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1567 EHDA--1563) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5348 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1103 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2266 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7076 "EHDA:3072") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2386 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6832 "EHDA:3834") (mo-xrefAnalogous EHDA--8588 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6463 "ductus arteriosus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6060 "mesothelial lining") (owl-someValuesFrom EHDA--7816 EHDA--7815) (termFormat EnglishLanguage EHDA--791 "endocardial tissue") (owl-someValuesFrom EHDA--9170 Stomach) (mo-xrefAnalogous EHDA--1584 "EHDA:1583") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5895 "left lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--4478 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6703 "parasympathetic") (mo-xrefAnalogous EHDA--92 "EHDA:91") (mo-xrefAnalogous EHDA--930 "EHDA:929") (mo-xrefAnalogous EHDA--3975 "EHDA:542") (termFormat EnglishLanguage EHDA--298 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--8916 EHDA--8915) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1074 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--9886 EHDA--9867) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3170 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8907 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5422 "umbilical vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--9805 "EHDA:5347") (mo-xrefAnalogous EHDA--10010 "EHDA:3690") (owl-someValuesFrom EHDA--2574 EHDA--2573) (mo-xrefAnalogous EHDA--7094 "EHDA:5978") (mo-xrefAnalogous EHDA--2532 "EHDA:2531") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7428 "tricuspid valve") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8516 "metacarpus cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7961 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--5270 "EHDA:2513") (mo-xrefAnalogous EHDA--7107 "EHDA:5041") (mo-xrefAnalogous EHDA--3842 "EHDA:2937") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2992 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1724 EHDA--1717) (owl-someValuesFrom EHDA--9115 EHDA--9103) (owl-someValuesFrom EHDA--141 EHDA--137) (mo-xrefAnalogous EHDA--5300 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4368 "EHDA:1265") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8717 "portal vein") (owl-someValuesFrom EHDA--3081 EHDA--3079) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1509 "foregut") (owl-someValuesFrom EHDA--9621 EHDA--9619) (mo-xrefAnalogous EHDA--6145 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8498 EHDA--8497) (mo-xrefAnalogous EHDA--10526 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1079 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2024 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9307 "EHDA:3051") (owl-someValuesFrom EHDA--10214 EHDA--10207) (mo-xrefAnalogous EHDA--7309 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7235 "EHDA:6160") (mo-xrefAnalogous EHDA--98 "EHDA:46") (mo-xrefAnalogous EHDA--5858 "EHDA:3957") (mo-xrefAnalogous EHDA--6028 "EHDA:5065") (owl-someValuesFrom EHDA--7489 EHDA--7452) (mo-xrefAnalogous EHDA--9050 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--10436 EHDA--10431) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9883 "tentorial sinus") (owl-someValuesFrom EHDA--3057 EHDA--3055) (mo-xrefAnalogous EHDA--6892 "EHDA:2161") (mo-xrefAnalogous EHDA--8624 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7498 EHDA--7497) (mo-xrefAnalogous EHDA--113 "stage:CS05b") (owl-someValuesFrom EHDA--4269 EHDA--4211) (mo-xrefAnalogous EHDA--6738 "EHDA:500") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8415 "lower limb") (owl-someValuesFrom EHDA--10500 EHDA--10495) (mo-xrefAnalogous EHDA--4699 "EHDA:4698") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1606 "right") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5669 "auditory hillocks") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1361 "rostral neuropore") (mo-xrefAnalogous EHDA--7194 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10058 "facial VII") (owl-someValuesFrom EHDA--4892 EHDA--4886) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8504 "metacarpus cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--1693 "EHDA:646") (mo-xrefAnalogous EHDA--3553 "EHDA:3552") (mo-xrefAnalogous EHDA--5140 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2367 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--5499 EHDA--5492) (mo-xrefAnalogous EHDA--4143 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4802 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--5463 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--8288 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10573 EHDA--10569) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10422 "future common hepatic duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8421 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--1621 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2253 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8282 "brachialis") (mo-xrefAnalogous EHDA--5776 "EHDA:2965") (owl-someValuesFrom EHDA--4062 EHDA--4057) (mo-xrefAnalogous EHDA--7778 "EHDA:4720") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10273 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7077 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7291 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6925 "EHDA:3934") (mo-xrefAnalogous EHDA--6082 "EHDA:2337") (mo-xrefAnalogous EHDA--8505 "EHDA:6252") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5223 "somite 21") (mo-xrefAnalogous EHDA--10432 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--6044 "EHDA:1022") (mo-xrefAnalogous EHDA--6129 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3968 EHDA--3964) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1079 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--2180 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--9309 EHDA--9306) (mo-xrefAnalogous EHDA--3752 "EHDA:2865") (owl-someValuesFrom EHDA--10114 EHDA--10109) (mo-xrefAnalogous EHDA--6795 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6963 "premaxilla") (owl-someValuesFrom EHDA--261 EHDA--260) (mo-xrefAnalogous EHDA--3633 "EHDA:3632") (mo-xrefAnalogous EHDA--6097 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9068 "EHDA:9067") (mo-xrefAnalogous EHDA--4705 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9179 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--10282 EHDA--10280) (mo-xrefAnalogous EHDA--10404 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--11 "stage:CS07") (owl-someValuesFrom EHDA--7270 EHDA--7266) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5954 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--10096 EHDA--10095) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2872 "floor plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5812 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2982 "left lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--5816 "EHDA:526") (termFormat EnglishLanguage EHDA--757 "vitelline arterial plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--2966 "EHDA:2965") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3972 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--6217 "EHDA:6216") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8464 "knee") (owl-someValuesFrom EHDA--9910 EHDA--9867) (mo-xrefAnalogous EHDA--5381 "EHDA:5380") (owl-someValuesFrom EHDA--8586 EHDA--8552) (owl-someValuesFrom EHDA--8028 EHDA--8026) (owl-someValuesFrom EHDA--10293 EHDA--10256) (mo-xrefAnalogous EHDA--4573 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4915 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7499 EHDA--7498) (mo-xrefAnalogous EHDA--4160 "EHDA:2358") (mo-xrefAnalogous EHDA--1405 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--939 "EHDA:938") (owl-someValuesFrom EHDA--6393 EHDA--6381) (owl-someValuesFrom EHDA--10402 EHDA--10400) (mo-xrefAnalogous EHDA--7404 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4998 "vascular element") (termFormat EnglishLanguage EHDA--391 "notochordal plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9112 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1656 "branchial pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--1031 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--1856 EHDA--1852) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5230 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--421 "EHDA:420") (mo-xrefAnalogous EHDA--8479 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3250 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10377 "EHDA:9257") (owl-someValuesFrom EHDA--10326 EHDA--10315) (mo-xrefAnalogous EHDA--2470 "EHDA:1851") (mo-xrefAnalogous EHDA--427 "EHDA:426") (mo-xrefAnalogous EHDA--3787 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4012 EHDA--4011) (owl-someValuesFrom EHDA--8129 EHDA--8125) (owl-someValuesFrom EHDA--6863 EHDA--6862) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3122 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--2060 "EHDA:2059") (mo-xrefAnalogous EHDA--6724 "EHDA:2899") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1723 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10486 "tunica albuginea") (mo-xrefAnalogous EHDA--9434 "EHDA:2219") (mo-xrefAnalogous EHDA--5241 "EHDA:1839") (mo-xrefAnalogous EHDA--3464 "EHDA:498") (mo-xrefAnalogous EHDA--8501 "EHDA:6246") (mo-xrefAnalogous EHDA--789 "EHDA:788") (owl-someValuesFrom EHDA--2846 EHDA--2836) (subclass EHDA--17 Human) (owl-someValuesFrom EHDA--9466 EHDA--9455) (mo-xrefAnalogous EHDA--851 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--9211 "EHDA:6914") (mo-xrefAnalogous EHDA--3591 "EHDA:3590") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7111 "levator scapulae pre-muscle mass") (owl-someValuesFrom EHDA--5429 EHDA--5428) (termFormat EnglishLanguage EHDA--883 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--2283 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7278 "handplate") (mo-xrefAnalogous EHDA--6074 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9833 Heart) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2440 "somite 19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9956 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3982 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--925 EHDA--921) (mo-xrefAnalogous EHDA--5972 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9765 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8917 EHDA--8916) (mo-xrefAnalogous EHDA--1293 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--4280 "EHDA:1843") (mo-xrefAnalogous EHDA--3276 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4142 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--7302 EHDA--7301) (mo-xrefAnalogous EHDA--9427 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6617 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--3181 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--515 EHDA--513) (owl-someValuesFrom EHDA--4155 EHDA--4154) (mo-xrefAnalogous EHDA--6034 "EHDA:6033") (mo-xrefAnalogous EHDA--9737 "EHDA:377") (owl-someValuesFrom EHDA--5609 EHDA--5607) (mo-xrefAnalogous EHDA--9638 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8970 "ear") (mo-xrefAnalogous EHDA--8261 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6451 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3695 "midbrain") (mo-xrefAnalogous EHDA--5721 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9428 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--961 "EHDA:960") (mo-xrefAnalogous Head "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--1202 EHDA--1156) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6034 "basioccipital pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--4405 "EHDA:3424") (owl-someValuesFrom EHDA--4403 EHDA--4366) (mo-xrefAnalogous EHDA--5330 "EHDA:3363") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5688 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3317 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3268 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9624 EHDA--9622) (mo-xrefAnalogous EHDA--2456 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5826 EHDA--5824) (mo-xrefAnalogous EHDA--3378 "EHDA:3377") (mo-xrefAnalogous EHDA--1785 "EHDA:1201") (owl-someValuesFrom EHDA--2601 EHDA--2600) (mo-xrefAnalogous EHDA--7748 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5462 EHDA--5429) (mo-xrefAnalogous EHDA--4943 "EHDA:4008") (mo-xrefAnalogous EHDA--9404 "EHDA:8175") (owl-someValuesFrom EHDA--8690 EHDA--8689) (mo-xrefAnalogous EHDA--5146 "EHDA:5145") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5898 "right lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--8923 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9467 "EHDA:5033") (owl-someValuesFrom EHDA--8978 EHDA--8971) (mo-xrefAnalogous EHDA--5896 "EHDA:3997") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9122 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2397 "somite") (termFormat EnglishLanguage EHDA--553 "extraembryonic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--978 "EHDA:977") (mo-xrefAnalogous EHDA--9845 "EHDA:4410") (mo-xrefAnalogous EHDA--10113 "EHDA:8943") (mo-xrefAnalogous EHDA--2907 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--10433 EHDA--10432) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9628 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7368 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8566 "future anterior communicating artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--1407 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--1820 EHDA--1816) (mo-xrefAnalogous EHDA--5405 "EHDA:4436") (owl-someValuesFrom EHDA--6189 EHDA--6185) (mo-xrefAnalogous EHDA--4214 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7882 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2660 "future telencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--1613 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2818 "rhombomere 08") (termFormat EnglishLanguage EHDA--337 "neural fold") (mo-xrefAnalogous EHDA--2604 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4142 "peritoneal component") (mo-xrefAnalogous EHDA--8466 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4938 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6019 EHDA--6016) (mo-xrefAnalogous EHDA--7313 "EHDA:6314") (owl-someValuesFrom EHDA--6506 EHDA--6484) (owl-someValuesFrom EHDA--3331 EHDA--3330) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9225 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5576 "inferior") (mo-xrefAnalogous EHDA--5396 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--7412 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1440 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--10448 EHDA--10445) (owl-someValuesFrom EHDA--10508 EHDA--10494) (mo-xrefAnalogous EHDA--1857 "EHDA:389") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5174 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5756 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8885 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7894 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7922 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1168 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1946 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10117 "EHDA:8950") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3461 "right") (owl-someValuesFrom EHDA--5091 EHDA--5090) (owl-someValuesFrom EHDA--172 EHDA--10) (mo-xrefAnalogous EHDA--6171 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1744 "mesenchyme derived from neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9837 "atrioventricular valves") (owl-someValuesFrom EHDA--3964 EHDA--3936) (mo-xrefAnalogous EHDA--4023 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6043 "EHDA:46") (owl-someValuesFrom EHDA--5641 EHDA--5618) (mo-xrefAnalogous EHDA--8486 "EHDA:6220") (mo-xrefAnalogous EHDA--5397 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3471 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10415 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10080 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1799 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10200 "cornea") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9785 "remnant of mandibular artery") (owl-someValuesFrom EHDA--562 EHDA--561) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5577 "superior ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--8497 EHDA--8495) (owl-someValuesFrom EHDA--7021 EHDA--6823) (mo-xrefAnalogous EHDA--9499 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6117 "EHDA:6116") (mo-xrefAnalogous EHDA--10212 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3639 "roof plate") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4970 "right lung") (mo-xrefAnalogous EHDA--7179 "EHDA:642") (mo-xrefAnalogous EHDA--3555 "EHDA:3554") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9528 "cranium") (owl-someValuesFrom EHDA--10506 EHDA--10501) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8486 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6227 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7468 "EHDA:7467") (mo-xrefAnalogous EHDA--10017 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5754 "duodenum") (mo-xrefAnalogous EHDA--4119 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3414 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4042 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2030 "EHDA:2029") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7135 "vertebral pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--2243 EHDA--2241) (mo-xrefAnalogous EHDA--794 "EHDA:432") (owl-someValuesFrom EHDA--8529 EHDA--8526) (mo-xrefAnalogous EHDA--2766 "EHDA:2765") (mo-xrefAnalogous EHDA--1031 "EHDA:1030") (owl-someValuesFrom EHDA--9650 EHDA--9649) (mo-xrefAnalogous EHDA--10670 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2287 "EHDA:1084") (mo-xrefAnalogous EHDA--6313 "EHDA:6312") (owl-someValuesFrom EHDA--5280 EHDA--5215) (owl-someValuesFrom EHDA--4257 EHDA--4211) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1947 "vitelline vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8501 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4061 EHDA--4060) (owl-someValuesFrom EHDA--9274 EHDA--9272) (owl-someValuesFrom EHDA--9262 EHDA--9261) (mo-xrefAnalogous EHDA--2532 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--2590 EHDA--2589) (owl-someValuesFrom EHDA--4783 EHDA--4781) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1939 "common") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7350 "iliac artery") (owl-someValuesFrom EHDA--9937 EHDA--9931) (owl-someValuesFrom EHDA--1769 EHDA--1767) (mo-xrefAnalogous EHDA--10287 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--8759 EHDA--8756) (mo-xrefAnalogous EHDA--5746 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4077 "branchial groove") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6191 "lower leg") (owl-someValuesFrom EHDA--7107 EHDA--7092) (owl-someValuesFrom EHDA--845 EHDA--841) (mo-xrefAnalogous EHDA--1796 "EHDA:1223") (mo-xrefAnalogous EHDA--1411 "EHDA:1410") (mo-xrefAnalogous EHDA--1299 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--7239 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3 "stage:CS02") (mo-xrefAnalogous EHDA--8234 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5582 "nerve") (owl-someValuesFrom EHDA--8100 EHDA--8096) (termFormat EnglishLanguage EHDA--749 "2nd arch artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--4402 "EHDA:4401") (owl-someValuesFrom EHDA--1097 EHDA--1095) (mo-xrefAnalogous EHDA--7635 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7747 "EHDA:4677") (mo-xrefAnalogous EHDA--5564 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--5942 EHDA--5941) (mo-xrefAnalogous EHDA--10095 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2328 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--4366 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6446 EHDA--6441) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2105 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--9625 "EHDA:6110") (mo-xrefAnalogous EHDA--7186 "EHDA:2333") (mo-xrefAnalogous EHDA--1582 "EHDA:1581") (termFormat EnglishLanguage EHDA--527 "foregut-midgut junction") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10256 "foregut") (mo-xrefAnalogous EHDA--7512 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5128 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1153 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--819 "EHDA:818") (mo-xrefAnalogous EHDA--5401 "EHDA:1316") (owl-someValuesFrom EHDA--8298 EHDA--8292) (mo-xrefAnalogous EHDA--2768 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3954 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2704 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--5644 EHDA--5641) (owl-someValuesFrom EHDA--8925 EHDA--8924) (mo-xrefAnalogous EHDA--8968 "EHDA:4677") (mo-xrefAnalogous EHDA--10474 "EHDA:8136") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6761 "cochlear duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6515 "pulmonary veins") (mo-xrefAnalogous EHDA--7389 "EHDA:3377") (owl-someValuesFrom EHDA--9009 EHDA--9008) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2490 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6838 "EHDA:2941") (mo-xrefAnalogous EHDA--2454 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2714 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10182 "EHDA:7804") (mo-xrefAnalogous EHDA--5469 "EHDA:5468") (owl-someValuesFrom EHDA--6513 EHDA--6484) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4085 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--427 EHDA--425) (owl-someValuesFrom EHDA--4528 EHDA--4522) (owl-someValuesFrom EHDA--7887 EHDA--7885) (mo-xrefAnalogous EHDA--10475 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3028 "midgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--5983 "EHDA:5982") (mo-xrefAnalogous EHDA--1111 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3150 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7160 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5690 "utricle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9238 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--329 EHDA--327) (owl-someValuesFrom EHDA--7180 EHDA--7179) (mo-xrefAnalogous EHDA--2281 "EHDA:623") (mo-xrefAnalogous EHDA--1569 "EHDA:1568") (owl-someValuesFrom EHDA--1661 EHDA--1660) (mo-xrefAnalogous EHDA--9451 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3196 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6999 EHDA--6989) (owl-someValuesFrom EHDA--2618 EHDA--2617) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7853 "frontal process") (mo-xrefAnalogous EHDA--9230 "EHDA:3951") (owl-someValuesFrom EHDA--957 EHDA--953) (owl-someValuesFrom EHDA--3639 EHDA--3627) (mo-xrefAnalogous EHDA--1396 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8997 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--6633 EHDA--6631) (owl-someValuesFrom EHDA--3289 EHDA--3288) (mo-xrefAnalogous EHDA--10013 "EHDA:5500") (owl-someValuesFrom EHDA--7244 EHDA--7243) (mo-xrefAnalogous EHDA--188 "EHDA:136") (mo-xrefAnalogous EHDA--2962 "EHDA:2961") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7258 "femur pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7752 "endothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--4886 EHDA--4802) (owl-someValuesFrom EHDA--6321 EHDA--6317) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4893 "allantois") (mo-xrefAnalogous EHDA--9232 "EHDA:3955") (owl-someValuesFrom EHDA--2206 EHDA--2204) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5192 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7145 "temporal bone") (mo-xrefAnalogous EHDA--4086 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--5858 EHDA--5857) (mo-xrefAnalogous EHDA--763 "EHDA:420") (owl-someValuesFrom EHDA--4131 EHDA--4129) (mo-xrefAnalogous EHDA--824 "EHDA:496") (mo-xrefAnalogous EHDA--10137 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1161 "somite 06") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6559 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10382 "future lip") (owl-someValuesFrom EHDA--9755 EHDA--9753) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10290 "extrinsic muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--5323 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6289 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1537 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--5531 EHDA--5527) (mo-xrefAnalogous EHDA--5957 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4091 EHDA--4090) (mo-xrefAnalogous EHDA--10375 "EHDA:7993") (mo-xrefAnalogous EHDA--3341 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9997 "mantle layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6894 "pancreas") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3617 "lateral wall") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7487 "principal vein of lower limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--41 "EHDA:40") (owl-someValuesFrom EHDA--3162 EHDA--3115) (mo-xrefAnalogous EHDA--7402 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8048 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--10615 EHDA--10603) (mo-xrefAnalogous EHDA--2482 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2096 "caudal neuropore") (mo-xrefAnalogous EHDA--134 "stage:CS06a") (owl-someValuesFrom EHDA--9431 EHDA--9426) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9272 "molar") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1294 "myocardium") (owl-someValuesFrom EHDA--325 EHDA--323) (mo-xrefAnalogous EHDA--9013 "EHDA:7792") (owl-someValuesFrom EHDA--712 EHDA--710) (mo-xrefAnalogous EHDA--74 "stage:CS05a") (mo-xrefAnalogous EHDA--9948 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2048 EHDA--2038) (mo-xrefAnalogous EHDA--6969 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--519 "EHDA:518") (mo-xrefAnalogous EHDA--6247 "EHDA:6246") (mo-xrefAnalogous EHDA--6670 "EHDA:6669") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10605 "vertebral cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6367 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--6696 "EHDA:4645") (mo-xrefAnalogous EHDA--1069 "EHDA:611") (mo-xrefAnalogous EHDA--188 "stage:CS06b") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8431 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--3309 "EHDA:2497") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2392 "lateral migration pathway") (mo-xrefAnalogous EHDA--3177 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--6770 EHDA--6768) (mo-xrefAnalogous EHDA--9766 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1345 "floor plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--3340 "EHDA:404") (mo-xrefAnalogous EHDA--825 "EHDA:498") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2472 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--9822 Heart) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5191 "upper arm") (mo-xrefAnalogous EHDA--9303 "EHDA:3981") (mo-xrefAnalogous EHDA--4635 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7402 "EHDA:3404") (mo-xrefAnalogous EHDA--1232 "EHDA:1231") (mo-xrefAnalogous EHDA--5172 "EHDA:5171") (mo-xrefAnalogous EHDA--8642 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--624 "EHDA:623") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6271 "metacarpus pre-cartilage condensation") (owl-someValuesFrom EHDA--7316 EHDA--7314) (owl-someValuesFrom EHDA--9773 EHDA--9741) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7393 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--8824 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8422 "digit 2") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6440 "myocardium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9935 "EHDA:5435") (mo-xrefAnalogous EHDA--6338 "EHDA:1839") (mo-xrefAnalogous EHDA--10509 "EHDA:2213") (owl-someValuesFrom EHDA--5056 EHDA--5050) (owl-someValuesFrom EHDA--10378 EHDA--10376) (mo-xrefAnalogous EHDA--9481 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9600 "EHDA:2329") (mo-xrefAnalogous EHDA--5248 "EHDA:1853") (owl-someValuesFrom EHDA--6981 EHDA--6980) (mo-xrefAnalogous EHDA--5362 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4383 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5956 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--6574 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--891 "EHDA:890") (mo-xrefAnalogous EHDA--6818 "EHDA:4788") (owl-someValuesFrom EHDA--8584 EHDA--8552) (owl-someValuesFrom EHDA--6195 EHDA--6191) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1842 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--6394 "EHDA:5292") (mo-xrefAnalogous EHDA--6353 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3430 EHDA--3429) (owl-someValuesFrom EHDA--7771 EHDA--7757) (mo-xrefAnalogous EHDA--4715 "EHDA:4714") (mo-xrefAnalogous EHDA--4767 "EHDA:2923") (owl-someValuesFrom EHDA--8842 EHDA--8841) (mo-xrefAnalogous EHDA--4558 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4452 "principal vein of upper limb") (mo-xrefAnalogous EHDA--7941 "EHDA:6899") (mo-xrefAnalogous EHDA--3398 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4209 "mesenchyme derived from neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--7251 "EHDA:6192") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1966 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--8763 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5322 "renal artery") (owl-someValuesFrom EHDA--7067 EHDA--7066) (mo-xrefAnalogous EHDA--8446 "EHDA:6154") (mo-xrefAnalogous EHDA--8106 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3258 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--9671 Leg) (mo-xrefAnalogous EHDA--6633 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1106 "EHDA:638") (mo-xrefAnalogous EHDA--6415 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9999 "EHDA:7602") (owl-someValuesFrom EHDA--6867 EHDA--6865) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9597 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--2046 "EHDA:2045") (mo-xrefAnalogous EHDA--1944 "EHDA:492") (mo-xrefAnalogous EHDA--3893 "EHDA:3003") (mo-xrefAnalogous EHDA--9716 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--990 "buccopharyngeal membrane") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5445 "infundibular recess of 3rd ventricle") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4154 "mesothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1104 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6601 "EHDA:4591") (mo-xrefAnalogous EHDA--4661 "EHDA:3769") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5863 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10471 EHDA--10468) (mo-xrefAnalogous EHDA--10324 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1333 "EHDA:1332") (owl-someValuesFrom EHDA--4559 EHDA--4558) (owl-someValuesFrom EHDA--8073 EHDA--8071) (mo-xrefAnalogous EHDA--5973 "EHDA:3080") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6718 "paravertebral ganglia") (mo-xrefAnalogous EHDA--7207 "EHDA:7206") (mo-xrefAnalogous EHDA--8290 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1140 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--5814 "EHDA:4868") (mo-xrefAnalogous EHDA--1781 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--1317 "EHDA:1316") (termFormat EnglishLanguage EHDA--123 "extraembryonic endoderm") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4727 "utricle") (mo-xrefAnalogous EHDA--10207 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6828 "gut") (mo-xrefAnalogous EHDA--7249 "EHDA:6188") (owl-someValuesFrom EHDA--206 EHDA--203) (mo-xrefAnalogous EHDA--6147 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--277 "connecting stalk") (mo-xrefAnalogous EHDA--3861 "EHDA:2963") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9351 "medullary stroma") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5539 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5816 "foregut-midgut junction") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10211 "lower") (owl-someValuesFrom EHDA--7960 EHDA--7958) (owl-someValuesFrom EHDA--3171 EHDA--3170) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3861 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10405 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1776 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--4894 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--3741 EHDA--3739) (mo-xrefAnalogous EHDA--1915 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10512 "bronchiole") (owl-someValuesFrom EHDA--9987 EHDA--9985) (mo-xrefAnalogous EHDA--4273 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1607 EHDA--1603) (mo-xrefAnalogous EHDA--4887 "EHDA:3913") (mo-xrefAnalogous EHDA--119 "EHDA:48") (owl-someValuesFrom EHDA--686 EHDA--671) (mo-xrefAnalogous EHDA--4902 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--223 "stage:CS07") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9303 "common bile duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6870 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8873 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4665 "EHDA:4664") (owl-someValuesFrom EHDA--10526 EHDA--10521) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1188 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1196 "EHDA:1195") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7776 "cochlear") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9302 "liver and biliary system") (mo-xrefAnalogous EHDA--9225 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage Eyelid "eyelid") (owl-someValuesFrom EHDA--6048 EHDA--6046) (mo-xrefAnalogous EHDA--5930 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9032 "EHDA:936") (mo-xrefAnalogous EHDA--10081 "EHDA:7701") (owl-someValuesFrom EHDA--5191 EHDA--5180) (mo-xrefAnalogous EHDA--9207 "EHDA:975") (mo-xrefAnalogous EHDA--2451 "EHDA:1813") (mo-xrefAnalogous EHDA--9404 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6733 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--7949 EHDA--7948) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9680 "elbow joint primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--2284 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7747 "phrenic") (owl-someValuesFrom EHDA--2901 EHDA--2537) (owl-someValuesFrom EHDA--5123 EHDA--5122) (mo-xrefAnalogous EHDA--9844 "EHDA:4408") (owl-someValuesFrom EHDA--1484 EHDA--1244) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5424 "vitelline") (mo-xrefAnalogous EHDA--10154 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5862 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6856 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--71 "stage:CS04") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7826 "fissure") (owl-someValuesFrom EHDA--3709 EHDA--3695) (mo-xrefAnalogous EHDA--5808 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9011 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6561 "EHDA:3486") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3120 "endoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--3908 EHDA--3904) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7885 "pharynx") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2662 "embryonic lamina terminalis") (mo-xrefAnalogous EHDA--3880 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--276 "stage:CS08") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5694 "middle ear") (owl-someValuesFrom EHDA--5094 EHDA--5093) (mo-xrefAnalogous EHDA--7015 "EHDA:7014") (owl-someValuesFrom EHDA--5563 EHDA--5552) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8137 "male") (mo-xrefAnalogous EHDA--7391 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3511 EHDA--3497) (owl-someValuesFrom EHDA--1602 EHDA--1600) (mo-xrefAnalogous EHDA--10487 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--2465 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9978 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--6366 EHDA--6365) (termFormat EnglishLanguage EHDA--485 "right horn") (owl-someValuesFrom EHDA--5578 EHDA--5565) (mo-xrefAnalogous EHDA--3099 "EHDA:1028") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3083 "endothelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3985 "hepatic duct") (owl-someValuesFrom EHDA--6081 EHDA--6070) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5288 "3rd arch artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3069 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--10317 "EHDA:9180") (mo-xrefAnalogous EHDA--6580 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3901 "dorsal pancreatic duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7580 "mantle layer") (owl-someValuesFrom EHDA--49 EHDA--47) (mo-xrefAnalogous EHDA--2470 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3153 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9722 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5225 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--110 "EHDA:58") (mo-xrefAnalogous EHDA--3774 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--3011 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--55 "second polar body") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5711 "anterior epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1465 "EHDA:906") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7522 "gland") (mo-xrefAnalogous EHDA--7156 "EHDA:7155") (mo-xrefAnalogous EHDA--8836 "EHDA:8835") (mo-xrefAnalogous EHDA--1337 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3065 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5646 "EHDA:3780") (mo-xrefAnalogous EHDA--8228 "EHDA:8227") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5886 "cystic duct") (owl-someValuesFrom EHDA--4272 EHDA--4211) (mo-xrefAnalogous EHDA--7083 "EHDA:7082") (termFormat EnglishLanguage EHDA--515 "alimentary system") (mo-xrefAnalogous EHDA--8629 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8158 "EHDA:8157") (mo-xrefAnalogous EHDA--7541 "EHDA:7540") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1259 "vitelline arterial plexus") (mo-xrefAnalogous EHDA--8420 "EHDA:7204") (mo-xrefAnalogous EHDA--9432 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--4038 EHDA--4036) (mo-xrefAnalogous EHDA--3359 "EHDA:3358") (owl-someValuesFrom EHDA--5957 EHDA--5952) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2128 "eye") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7222 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6923 "EHDA:3930") (owl-someValuesFrom EHDA--7801 EHDA--7797) (owl-someValuesFrom EHDA--7358 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--5846 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1485 "ear") (mo-xrefAnalogous EHDA--1311 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3410 "endocardial cushion tissue") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7489 "pulmonary veins") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4832 "thymus primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9335 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4029 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1548 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--3146 "EHDA:1077") (mo-xrefAnalogous EHDA--4869 "EHDA:4868") (owl-someValuesFrom EHDA--8937 EHDA--8936) (mo-xrefAnalogous EHDA--6030 "EHDA:6029") (mo-xrefAnalogous EHDA--7099 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10181 EHDA--10169) (owl-someValuesFrom EHDA--3751 EHDA--3468) (mo-xrefAnalogous EHDA--6959 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7110 "EHDA:6004") (mo-xrefAnalogous EHDA--1282 "EHDA:1281") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2518 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6028 "vertebral pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--8930 "EHDA:6708") (mo-xrefAnalogous EHDA--7435 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6540 "nervous system") (mo-xrefAnalogous EHDA--1230 "EHDA:1229") (mo-xrefAnalogous EHDA--3895 "EHDA:526") (mo-xrefAnalogous EHDA--2236 "EHDA:185") (mo-xrefAnalogous EHDA--8571 "EHDA:8570") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8022 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8718 "EHDA:818") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4143 "greater sac") (owl-someValuesFrom EHDA--7996 EHDA--7983) (owl-someValuesFrom EHDA--8088 EHDA--7867) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7496 "integumental system") (owl-someValuesFrom EHDA--7823 EHDA--7818) (mo-xrefAnalogous EHDA--2162 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--1200 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--1523 EHDA--1520) (mo-xrefAnalogous EHDA--1407 "EHDA:872") (owl-someValuesFrom EHDA--6936 EHDA--6933) (mo-xrefAnalogous EHDA--7072 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6814 "frontal process") (owl-someValuesFrom EHDA--5696 EHDA--5694) (owl-someValuesFrom EHDA--7493 EHDA--7452) (owl-someValuesFrom EHDA--9004 EHDA--9002) (owl-someValuesFrom EHDA--2708 EHDA--2698) (mo-xrefAnalogous EHDA--4766 "EHDA:4765") (mo-xrefAnalogous EHDA--5093 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6359 "somite 34") (mo-xrefAnalogous EHDA--2224 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--1506 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--2366 "EHDA:1703") (mo-xrefAnalogous EHDA--7060 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--96 "stage:CS05b") (owl-someValuesFrom EHDA--897 EHDA--855) (owl-someValuesFrom EHDA--3446 EHDA--3445) (mo-xrefAnalogous EHDA--417 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4457 "umbilical vein") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1157 "somite 05") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4393 "endocardial cushion tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--10558 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2786 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--5219 EHDA--5218) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4327 "common") (mo-xrefAnalogous EHDA--1126 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7656 "ganglion") (mo-xrefAnalogous EHDA--9917 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6782 EHDA--6779) (owl-someValuesFrom EHDA--4247 EHDA--4245) (mo-xrefAnalogous EHDA--3073 "EHDA:3072") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4511 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7868 "EHDA:514") (mo-xrefAnalogous EHDA--8484 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--9522 EHDA--9521) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3968 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4956 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6121 EHDA--6119) (mo-xrefAnalogous EHDA--6237 "EHDA:6236") (owl-someValuesFrom EHDA--10341 EHDA--10339) (mo-xrefAnalogous EHDA--9872 "EHDA:6489") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6626 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--4235 "EHDA:731") (owl-someValuesFrom EHDA--7714 EHDA--7704) (owl-someValuesFrom EHDA--10554 EHDA--10553) (owl-someValuesFrom EHDA--10483 EHDA--10481) (owl-someValuesFrom EHDA--10243 EHDA--10239) (mo-xrefAnalogous EHDA--829 "EHDA:828") (mo-xrefAnalogous EHDA--3883 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5824 "EHDA:3903") (owl-someValuesFrom EHDA--1303 EHDA--1302) (mo-xrefAnalogous EHDA--9340 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10621 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7410 "outflow") (owl-someValuesFrom EHDA--8647 EHDA--8646) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7753 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9732 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2315 "cavity") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6215 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--10466 EHDA--10462) (mo-xrefAnalogous EHDA--5614 "EHDA:4647") (mo-xrefAnalogous EHDA--10303 "EHDA:4856") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5692 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7578 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4121 EHDA--4117) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9530 "basioccipital cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6927 "duodenum") (owl-someValuesFrom EHDA--6143 EHDA--6139) (mo-xrefAnalogous EHDA--7637 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8584 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--10233 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6394 "future superior cerebellar artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9815 "valve of inferior vena cava") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9171 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--913 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9511 "vertebral cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--2204 "EHDA:2203") (mo-xrefAnalogous EHDA--7850 "EHDA:7849") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1240 "non-hepatic component") (mo-xrefAnalogous EHDA--10129 "EHDA:4673") (mo-xrefAnalogous EHDA--6648 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4646 EHDA--4638) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1366 "meninges") (owl-someValuesFrom EHDA--1623 EHDA--1612) (mo-xrefAnalogous EHDA--6553 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--7387 "EHDA:5345") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1099 "mesenchyme derived from neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7066 "cranial lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--3194 EHDA--3174) (owl-someValuesFrom EHDA--4463 EHDA--4462) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1680 "mesenchyme derived from head mesoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--6344 "EHDA:1851") (mo-xrefAnalogous EHDA--8393 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom Tongue EHDA--9115) (owl-someValuesFrom EHDA--6211 EHDA--6209) (mo-xrefAnalogous EHDA--10246 "EHDA:6807") (owl-someValuesFrom EHDA--345 EHDA--299) (termFormat EnglishLanguage Head "head") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6187 "epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--2960 EHDA--2956) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1514 "pharyngeal region") (mo-xrefAnalogous EHDA--22 "EHDA:1") (mo-xrefAnalogous EHDA--5904 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--6709 EHDA--6704) (mo-xrefAnalogous EHDA--8667 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7275 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--3727 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--2286 "EHDA:1082") (instance Smo-definedSubset BinaryRelation) (mo-xrefAnalogous EHDA--9079 "EHDA:4765") (mo-xrefAnalogous EHDA--7507 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7192 "EHDA:2343") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1091 "ectoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--608 "EHDA:607") (mo-xrefAnalogous EHDA--4049 "EHDA:1028") (mo-xrefAnalogous EHDA--4301 "EHDA:2501") (mo-xrefAnalogous EHDA--5394 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2369 "EHDA:655") (mo-xrefAnalogous EHDA--9092 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3989 "EHDA:3053") (owl-someValuesFrom EHDA--65 EHDA--64) (owl-someValuesFrom EHDA--2575 EHDA--2573) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9234 "ventral mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5891 "intrahepatic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--3627 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8775 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8353 "basioccipital cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6015 "EHDA:5047") (owl-someValuesFrom EHDA--10246 EHDA--10244) (mo-xrefAnalogous EHDA--9972 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5030 "EHDA:5029") (mo-xrefAnalogous EHDA--2402 "EHDA:1162") (owl-someValuesFrom EHDA--1337 EHDA--1328) (mo-xrefAnalogous EHDA--8837 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5387 EHDA--5386) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8593 "mesonephric artery") (owl-someValuesFrom EHDA--9814 EHDA--9808) (mo-xrefAnalogous EHDA--1808 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2080 "EHDA:2079") (mo-xrefAnalogous EHDA--2302 "EHDA:1667") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4086 "mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--5906 EHDA--5904) (owl-someValuesFrom EHDA--9947 EHDA--9946) (mo-xrefAnalogous EHDA--7078 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3597 EHDA--3579) (mo-xrefAnalogous EHDA--10045 "EHDA:2113") (mo-xrefAnalogous EHDA--6973 "EHDA:2189") (mo-xrefAnalogous EHDA--4216 "EHDA:1162") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3877 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1136 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--325 "stage:CS09") (mo-xrefAnalogous EHDA--5592 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4191 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6539 "periderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7964 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5477 EHDA--5463) (owl-someValuesFrom EHDA--1054 EHDA--1053) (owl-someValuesFrom EHDA--6088 EHDA--6055) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5723 "retina") (mo-xrefAnalogous EHDA--10171 "EHDA:7783") (owl-someValuesFrom EHDA--2322 EHDA--2321) (owl-someValuesFrom EHDA--7376 EHDA--7374) (mo-xrefAnalogous EHDA--1784 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7377 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--815 "EHDA:482") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1103 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--5431 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6702 "EHDA:3767") (owl-someValuesFrom EHDA--9846 EHDA--9845) (mo-xrefAnalogous EHDA--7361 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1791 "EHDA:1213") (mo-xrefAnalogous EHDA--7396 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--10215 "EHDA:9049") (owl-someValuesFrom EHDA--4827 EHDA--4826) (owl-someValuesFrom EHDA--6445 EHDA--6441) (mo-xrefAnalogous EHDA--3911 "EHDA:3021") (mo-xrefAnalogous EHDA--8738 "EHDA:6526") (owl-someValuesFrom EHDA--7309 EHDA--7308) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6795 "intraretinal space") (mo-xrefAnalogous EHDA--1661 "EHDA:1096") (mo-xrefAnalogous EHDA--4843 "EHDA:2993") (owl-someValuesFrom EHDA--4338 EHDA--4335) (owl-someValuesFrom EHDA--5811 EHDA--5810) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10263 "oesophagus") (mo-xrefAnalogous EHDA--4019 "EHDA:2219") (mo-xrefAnalogous EHDA--7493 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4543 EHDA--4542) (mo-xrefAnalogous EHDA--1100 "EHDA:249") (mo-xrefAnalogous EHDA--6356 "EHDA:2491") (mo-xrefAnalogous EHDA--8716 "EHDA:8715") (mo-xrefAnalogous EHDA--7210 "EHDA:6108") (mo-xrefAnalogous EHDA--10563 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3764 "neural lumen") (mo-xrefAnalogous EHDA--7967 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2824 "EHDA:2823") (mo-xrefAnalogous EHDA--1610 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9288 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6738 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--3759 EHDA--3758) (mo-xrefAnalogous EHDA--887 "stage:CS10") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3440 "cardiac mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7263 "EHDA:6216") (mo-xrefAnalogous EHDA--5188 "EHDA:4180") (mo-xrefAnalogous EHDA--3295 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--5242 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--134 "EHDA:94") (mo-xrefAnalogous EHDA--4907 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6337 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4680 EHDA--4679) (mo-xrefAnalogous EHDA--743 "EHDA:392") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2718 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--1759 EHDA--1758) (owl-someValuesFrom EHDA--9946 EHDA--9945) (owl-someValuesFrom EHDA--4569 EHDA--4563) (owl-someValuesFrom EHDA--4992 EHDA--4988) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4217 "sclerotome") (owl-someValuesFrom EHDA--9693 EHDA--9692) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9446 "epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4613 "nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--6119 "EHDA:6118") (mo-xrefAnalogous EHDA--1305 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4144 "cavity") (mo-xrefAnalogous EHDA--3316 "EHDA:2511") (owl-someValuesFrom EHDA--1706 EHDA--1705) (owl-someValuesFrom EHDA--9617 EHDA--9616) (mo-xrefAnalogous EHDA--6535 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--173 "stage:CS06b") (owl-someValuesFrom EHDA--4801 EHDA--4800) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8343 "sacral region") (mo-xrefAnalogous EHDA--9586 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3226 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1070 "branchial groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--6458 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--661 "glossopharyngeal neural crest") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6295 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4140 "EHDA:640") (owl-someValuesFrom EHDA--9320 EHDA--9318) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3756 "lateral wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--5764 "EHDA:2945") (mo-xrefAnalogous EHDA--1702 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2452 "somite 23") (owl-someValuesFrom EHDA--2299 EHDA--2297) (mo-xrefAnalogous EHDA--9149 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2052 "EHDA:2051") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3036 "ventral mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--5654 EHDA--5646) (mo-xrefAnalogous EHDA--4529 "EHDA:3572") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5121 "cavity") (owl-someValuesFrom EHDA--3285 EHDA--3221) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1868 "dorsal aorta") (mo-xrefAnalogous EHDA--5589 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1390 "EHDA:1389") (owl-someValuesFrom EHDA--1752 EHDA--1742) (owl-someValuesFrom EHDA--6323 EHDA--6243) (owl-someValuesFrom EHDA--10344 EHDA--10342) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5235 "somite 25") (mo-xrefAnalogous EHDA--7242 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--4915 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6281 EHDA--6279) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6448 "left venous valve") (mo-xrefAnalogous EHDA--7939 "EHDA:6895") (mo-xrefAnalogous EHDA--5770 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4375 "EHDA:4374") (owl-someValuesFrom EHDA--110 EHDA--109) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1863 "cardiovascular system") (mo-xrefAnalogous EHDA--3968 "EHDA:3967") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9021 "middle ear") (owl-someValuesFrom EHDA--9088 EHDA--9084) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7469 "ductus venosus") (owl-someValuesFrom EHDA--3794 EHDA--3785) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5218 "paraxial mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--2134 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--5034 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--4043 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6265 "EHDA:6264") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4469 "optic recess") (mo-xrefAnalogous EHDA--9371 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10553 "intercostal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6723 "ganglion") (owl-someValuesFrom EHDA--9917 EHDA--9739) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4715 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7578 EHDA--7562) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2748 "ventricular layer") (owl-someValuesFrom EHDA--6701 EHDA--6540) (mo-xrefAnalogous EHDA--3703 "EHDA:3702") (mo-xrefAnalogous EHDA--847 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--6215 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3489 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--3176 EHDA--3175) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9963 "meninges") (owl-someValuesFrom EHDA--3206 EHDA--3205) (mo-xrefAnalogous EHDA--8194 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--20 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8969 "sensory organ") (mo-xrefAnalogous EHDA--7145 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--2890 EHDA--2870) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1982 "future telencephalon") (owl-someValuesFrom EHDA--3723 EHDA--3721) (termFormat EnglishLanguage EHDA--63 "zona pellucida") (mo-xrefAnalogous EHDA--8500 "EHDA:6244") (mo-xrefAnalogous EHDA--8560 "EHDA:5290") (owl-someValuesFrom EHDA--10370 EHDA--10369) (owl-someValuesFrom EHDA--9462 EHDA--9460) (mo-xrefAnalogous EHDA--6550 "EHDA:3480") (owl-someValuesFrom EHDA--5288 EHDA--5287) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9126 "foramen caecum") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8729 "common cardinal vein derivative") (mo-xrefAnalogous EHDA--2436 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--8548 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3543 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9021 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1413 "EHDA:1412") (mo-xrefAnalogous EHDA--10333 "EHDA:3913") (owl-someValuesFrom EHDA--5833 EHDA--5831) (owl-someValuesFrom EHDA--7910 EHDA--7909) (mo-xrefAnalogous EHDA--10256 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5507 "EHDA:5506") (owl-someValuesFrom EHDA--2490 EHDA--2486) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8621 "myocardium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7693 "spinal cord") (mo-xrefAnalogous EHDA--9286 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4049 "left") (mo-xrefAnalogous EHDA--9743 "EHDA:7327") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6000 "pectoral girdle and thoracic body wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--7174 "EHDA:4120") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7242 "tarsus pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--6704 "EHDA:5621") (mo-xrefAnalogous EHDA--4329 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2316 EHDA--2314) (owl-someValuesFrom EHDA--1626 EHDA--1623) (mo-xrefAnalogous EHDA--4920 "EHDA:542") (mo-xrefAnalogous EHDA--8733 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4007 "EHDA:2203") (owl-someValuesFrom EHDA--2564 EHDA--2562) (mo-xrefAnalogous EHDA--4564 "EHDA:3642") (mo-xrefAnalogous EHDA--7982 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3215 "terminal -vomeronasal") (owl-someValuesFrom EHDA--5646 EHDA--5641) (mo-xrefAnalogous EHDA--106 "EHDA:105") (owl-someValuesFrom EHDA--3983 EHDA--3980) (mo-xrefAnalogous EHDA--4012 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--1459 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9062 "capsule") (owl-someValuesFrom EHDA--6328 EHDA--6326) (mo-xrefAnalogous EHDA--5229 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--3469 EHDA--3468) (owl-someValuesFrom EHDA--1247 EHDA--1246) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1886 "endocardial tissue") (mo-xrefAnalogous EHDA--4509 "EHDA:3532") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9376 "labial swelling") (mo-xrefAnalogous EHDA--7691 "EHDA:4630") (mo-xrefAnalogous EHDA--4488 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2860 EHDA--2854) (mo-xrefAnalogous EHDA--6750 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8637 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6650 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--8018 "EHDA:8017") (mo-xrefAnalogous EHDA--5945 "EHDA:4955") (owl-someValuesFrom EHDA--4228 EHDA--4227) (mo-xrefAnalogous EHDA--9503 "EHDA:8324") (mo-xrefAnalogous EHDA--4201 "EHDA:4200") (owl-someValuesFrom EHDA--9925 Skin) (owl-someValuesFrom EHDA--765 EHDA--763) (mo-xrefAnalogous EHDA--5594 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--7424 EHDA--7422) (mo-xrefAnalogous EHDA--4533 "EHDA:3580") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4461 "vitelline venous plexus") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7495 "left") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7708 "alar columns") (mo-xrefAnalogous EHDA--5240 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1100 "cavities and their linings") (owl-someValuesFrom EHDA--3795 EHDA--3794) (mo-xrefAnalogous EHDA--1417 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1380 "neural crest") (termFormat EnglishLanguage Stomach "stomach") (mo-xrefAnalogous EHDA--5487 "EHDA:5486") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2832 "meninges") (mo-xrefAnalogous EHDA--7263 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3459 EHDA--3444) (mo-xrefAnalogous EHDA--2406 "stage:CS13") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10348 "duodenum") (owl-someValuesFrom EHDA--8234 EHDA--8233) (owl-someValuesFrom EHDA--8121 EHDA--8117) (mo-xrefAnalogous EHDA--3883 "EHDA:2983") (owl-someValuesFrom EHDA--3034 EHDA--3032) (mo-xrefAnalogous EHDA--4535 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--7167 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6373 EHDA--6371) (mo-xrefAnalogous EHDA--9219 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2837 "facio-acoustic VII-VIII complex") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5016 "mesonephros") (owl-someValuesFrom EHDA--8482 EHDA--8480) (mo-xrefAnalogous EHDA--7675 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4539 "marginal layer") (owl-someValuesFrom EHDA--10607 EHDA--10605) (owl-someValuesFrom EHDA--1143 EHDA--1141) (termFormat EnglishLanguage EHDA--178 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--4309 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7299 "digit 5") (mo-xrefAnalogous EHDA--3784 "EHDA:500") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9014 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8593 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3617 "EHDA:3616") (owl-someValuesFrom EHDA--1664 EHDA--1611) (mo-xrefAnalogous EHDA--4554 "EHDA:3622") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8790 "roof plate") (owl-someValuesFrom EHDA--10254 EHDA--10252) (mo-xrefAnalogous EHDA--6405 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1173 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--2192 EHDA--2190) (mo-xrefAnalogous EHDA--9171 "EHDA:4868") (mo-xrefAnalogous EHDA--4819 "EHDA:2955") (mo-xrefAnalogous EHDA--9034 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5472 "EHDA:4487") (mo-xrefAnalogous EHDA--1432 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--853 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--2438 "EHDA:1221") (mo-xrefAnalogous EHDA--10031 "EHDA:3704") (mo-xrefAnalogous EHDA--2392 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--6255 EHDA--6243) (mo-xrefAnalogous EHDA--5121 "EHDA:638") (mo-xrefAnalogous EHDA--10453 "EHDA:9348") (mo-xrefAnalogous EHDA--8383 "EHDA:1038") (mo-xrefAnalogous EHDA--7873 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3978 EHDA--3977) (mo-xrefAnalogous EHDA--3629 "EHDA:3628") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8383 "right") (mo-xrefAnalogous EHDA--5084 "EHDA:611") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4070 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--8904 "EHDA:3749") (owl-someValuesFrom EHDA--3701 EHDA--3695) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7863 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9974 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9019 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6074 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--21 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--1121 "EHDA:663") (mo-xrefAnalogous EHDA--6376 "EHDA:2531") (owl-someValuesFrom EHDA--2954 EHDA--2952) (mo-xrefAnalogous EHDA--1491 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5180 "arm") (owl-someValuesFrom EHDA--1804 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--8753 "EHDA:5435") (owl-someValuesFrom EHDA--6466 EHDA--6465) (owl-someValuesFrom EHDA--5423 EHDA--5422) (mo-xrefAnalogous EHDA--10052 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3849 "EHDA:2951") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2278 "branchial pouch") (mo-xrefAnalogous EHDA--6494 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7354 "innominate") (owl-someValuesFrom EHDA--3386 EHDA--3373) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8699 "post-hepatic part") (owl-someValuesFrom EHDA--1327 EHDA--1326) (mo-xrefAnalogous EHDA--4276 "EHDA:1835") (termFormat EnglishLanguage EHDA--841 "future prosencephalon") (mo-xrefAnalogous EHDA--5601 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--10097 EHDA--10096) (mo-xrefAnalogous EHDA--1672 "EHDA:1671") (mo-xrefAnalogous EHDA--1421 "EHDA:880") (mo-xrefAnalogous EHDA--7879 "EHDA:3840") (owl-someValuesFrom EHDA--8446 EHDA--8416) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5845 "mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3936 "midgut") (mo-xrefAnalogous EHDA--6589 "EHDA:5482") (owl-someValuesFrom EHDA--8253 EHDA--8247) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10056 "cranial component") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5013 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7366 "EHDA:4351") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10306 "associated mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--5801 EHDA--5800) (owl-someValuesFrom EHDA--1761 EHDA--1754) (mo-xrefAnalogous EHDA--5058 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2044 "marginal layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7509 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6509 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8147 "testis") (mo-xrefAnalogous EHDA--10288 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2594 "cardiac jelly") (mo-xrefAnalogous EHDA--10387 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--3191 EHDA--3189) (mo-xrefAnalogous EHDA--6417 "EHDA:4351") (termFormat EnglishLanguage EHDA--425 "early primitive heart tube") (mo-xrefAnalogous EHDA--4424 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--6874 EHDA--6873) (owl-someValuesFrom EHDA--1639 EHDA--1635) (mo-xrefAnalogous EHDA--1623 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9923 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--3116 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--1834 EHDA--1754) (owl-someValuesFrom EHDA--10043 EHDA--10042) (owl-someValuesFrom EHDA--2630 EHDA--2617) (owl-someValuesFrom EHDA--3023 EHDA--2935) (owl-someValuesFrom EHDA--543 EHDA--515) (owl-someValuesFrom EHDA--8629 EHDA--8624) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9147 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--6476 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--7625 EHDA--7586) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2323 "mesothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--1890 EHDA--1888) (owl-someValuesFrom EHDA--10346 EHDA--10345) (mo-xrefAnalogous EHDA--3423 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--7330 "EHDA:6385") (owl-someValuesFrom EHDA--8761 EHDA--8760) (owl-someValuesFrom EHDA--9349 EHDA--9345) (mo-xrefAnalogous EHDA--8859 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5521 "EHDA:5520") (mo-xrefAnalogous EHDA--8489 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--5300 "EHDA:402") (owl-someValuesFrom EHDA--7874 EHDA--7873) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9909 "subcardinal vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--4620 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--1785 EHDA--1754) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7246 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--6093 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4243 EHDA--4242) (mo-xrefAnalogous EHDA--3120 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4923 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--86 EHDA--81) (mo-xrefAnalogous EHDA--8255 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--7937 "EHDA:2161") (mo-xrefAnalogous EHDA--3396 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2166 EHDA--2164) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6505 "intersubcardinal venous anastomosis") (mo-xrefAnalogous EHDA--9079 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3741 "EHDA:3740") (mo-xrefAnalogous EHDA--3094 "EHDA:1590") (owl-someValuesFrom EHDA--10145 EHDA--10142) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10270 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--633 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--2401 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--6149 "EHDA:6148") (mo-xrefAnalogous EHDA--3763 "EHDA:2887") (mo-xrefAnalogous EHDA--5351 "EHDA:1277") (mo-xrefAnalogous EHDA--8526 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9747 "external carotid") (owl-someValuesFrom EHDA--5038 EHDA--5036) (mo-xrefAnalogous EHDA--2492 "EHDA:2491") (mo-xrefAnalogous EHDA--2167 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--10597 "EHDA:5045") (owl-someValuesFrom EHDA--7990 EHDA--7988) (mo-xrefAnalogous EHDA--2084 "EHDA:2083") (mo-xrefAnalogous EHDA--3735 "EHDA:2859") (mo-xrefAnalogous EHDA--6841 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7224 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--1864 "stage:CS12") (owl-someValuesFrom EHDA--9243 EHDA--9242) (owl-someValuesFrom EHDA--6355 EHDA--6353) (owl-someValuesFrom EHDA--4672 EHDA--4671) (mo-xrefAnalogous EHDA--3983 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9778 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9466 "transverospinalis") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7213 "digit 3") (mo-xrefAnalogous EHDA--1655 "EHDA:1654") (mo-xrefAnalogous EHDA--4676 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--989 EHDA--947) (termFormat EnglishLanguage EHDA--287 "primordial germ cells") (mo-xrefAnalogous EHDA--4568 "EHDA:3650") (mo-xrefAnalogous EHDA--10536 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4827 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--1734 "EHDA:1733") (mo-xrefAnalogous EHDA--1717 "EHDA:366") (mo-xrefAnalogous EHDA--248 "EHDA:38") (mo-xrefAnalogous EHDA--4738 "EHDA:4737") (mo-xrefAnalogous EHDA--2371 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9507 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4303 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--903 EHDA--899) (owl-someValuesFrom EHDA--4222 EHDA--4221) (mo-xrefAnalogous EHDA--6343 "EHDA:1849") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4151 "superior recess") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1741 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--8866 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6079 "EHDA:2331") (owl-someValuesFrom EHDA--1248 EHDA--1247) (mo-xrefAnalogous EHDA--10294 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5131 "mesothelium") (owl-someValuesFrom EHDA--3619 EHDA--3617) (mo-xrefAnalogous EHDA--10425 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2162 EHDA--2158) (mo-xrefAnalogous EHDA--7400 "EHDA:1896") (mo-xrefAnalogous EHDA--8942 "EHDA:8941") (owl-someValuesFrom EHDA--4027 EHDA--3824) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8848 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--7778 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--2184 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--9573 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9389 "EHDA:9388") (mo-xrefAnalogous EHDA--5860 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4697 EHDA--4693) (mo-xrefAnalogous EHDA--1735 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5691 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5405 "post-hepatic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--5785 "EHDA:2971") (mo-xrefAnalogous EHDA--2762 "EHDA:2761") (mo-xrefAnalogous EHDA--1048 "EHDA:573") (mo-xrefAnalogous EHDA--5252 "EHDA:2477") (mo-xrefAnalogous EHDA--9143 "EHDA:7915") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1820 "sclerotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2364 "upper limb bud") (mo-xrefAnalogous EHDA--763 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--5129 EHDA--5124) (owl-someValuesFrom EHDA--9667 EHDA--9666) (owl-someValuesFrom EHDA--2255 EHDA--2254) (mo-xrefAnalogous EHDA--4425 "EHDA:3439") (owl-someValuesFrom EHDA--9003 EHDA--9002) (owl-someValuesFrom EHDA--7861 EHDA--7857) (owl-someValuesFrom EHDA--8401 EHDA--8399) (mo-xrefAnalogous EHDA--3897 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8241 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--313 "EHDA:312") (mo-xrefAnalogous EHDA--4250 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--1941 "EHDA:818") (owl-someValuesFrom EHDA--4762 EHDA--4758) (mo-xrefAnalogous EHDA--1884 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7556 "future arachnoid layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8921 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--10121 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage PituitaryGland "pituitary") (mo-xrefAnalogous EHDA--2634 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3837 "EHDA:3836") (mo-xrefAnalogous EHDA--7847 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--3889 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4450 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--881 EHDA--877) (owl-someValuesFrom EHDA--7704 EHDA--7693) (mo-xrefAnalogous EHDA--6683 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--4727 EHDA--4707) (owl-someValuesFrom EHDA--2907 EHDA--2901) (mo-xrefAnalogous EHDA--6076 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9810 EHDA--9809) (mo-xrefAnalogous EHDA--10272 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6813 "frontonasal process") (mo-xrefAnalogous EHDA--5690 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1812 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7023 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--9036 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--6211 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3671 "EHDA:3670") (mo-xrefAnalogous EHDA--8806 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--659 "facio-acoustic neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--6611 EHDA--6610) (mo-xrefAnalogous EHDA--2355 "EHDA:132") (owl-someValuesFrom EHDA--7349 EHDA--7325) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3029 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7678 "EHDA:2859") (mo-xrefAnalogous EHDA--9372 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--3215 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--4058 "EHDA:575") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10419 "gall bladder") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6409 "inferior mesenteric artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--9967 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--7111 EHDA--7108) (mo-xrefAnalogous EHDA--7544 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--3182 EHDA--3180) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10569 "skeletal muscle") (mo-xrefAnalogous EHDA--6437 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--9573 EHDA--9567) (owl-someValuesFrom EHDA--7210 EHDA--7208) (mo-xrefAnalogous EHDA--6816 "EHDA:4784") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10464 "genital tubercle") (mo-xrefAnalogous EHDA--3761 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10618 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--5971 "EHDA:5003") (mo-xrefAnalogous EHDA--9448 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9601 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3920 "mesentery") (owl-someValuesFrom EHDA--4855 EHDA--4850) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5653 "ulna nerve") (owl-someValuesFrom EHDA--6504 EHDA--6484) (mo-xrefAnalogous EHDA--7803 "EHDA:7802") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9746 "common carotid artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--10293 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7892 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--6589 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--3311 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--2257 EHDA--2256) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6474 "interventricular groove") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9611 "mesothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--9174 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--303 EHDA--301) (owl-someValuesFrom EHDA--1960 EHDA--1954) (owl-someValuesFrom EHDA--4553 EHDA--4551) (mo-xrefAnalogous EHDA--5651 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--4360 EHDA--4359) (owl-someValuesFrom EHDA--2563 EHDA--2562) (mo-xrefAnalogous EHDA--6613 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10290 EHDA--10289) (mo-xrefAnalogous EHDA--5074 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--8403 EHDA--8395) (mo-xrefAnalogous EHDA--9512 "EHDA:7121") (mo-xrefAnalogous EHDA--5748 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--895 "EHDA:894") (termFormat EnglishLanguage EHDA--823 "vitelline vein") (mo-xrefAnalogous EHDA--8921 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--7998 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8369 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5602 "cochlear component") (mo-xrefAnalogous EHDA--5755 "EHDA:3832") (owl-someValuesFrom EHDA--4143 EHDA--4142) (mo-xrefAnalogous EHDA--4262 "EHDA:1807") (owl-someValuesFrom EHDA--10176 EHDA--10175) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8067 "intrahepatic part") (mo-xrefAnalogous EHDA--2563 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5096 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7042 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--8294 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--5884 EHDA--5746) (mo-xrefAnalogous EHDA--4280 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--631 "cavities and their linings") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9205 "dorsal mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--7137 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--2265 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2188 "EHDA:2187") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1907 "endocardial tissue") (owl-someValuesFrom EHDA--3284 EHDA--3282) (owl-someValuesFrom EHDA--5977 EHDA--5975) (owl-someValuesFrom EHDA--8665 EHDA--8664) (mo-xrefAnalogous EHDA--7603 "EHDA:7602") (termFormat EnglishLanguage EHDA--225 "notochordal process") (mo-xrefAnalogous EHDA--433 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6427 "vertebral artery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6123 "phalanx pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--3599 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--6137 "EHDA:6136") (owl-someValuesFrom EHDA--8623 EHDA--8618) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1472 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--3034 "EHDA:3033") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10427 "left lobe") (mo-xrefAnalogous EHDA--1108 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--309 "EHDA:308") (mo-xrefAnalogous EHDA--8408 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5266 EHDA--5265) (mo-xrefAnalogous EHDA--5467 "EHDA:5466") (mo-xrefAnalogous EHDA--2836 "EHDA:920") (mo-xrefAnalogous EHDA--4874 "EHDA:1528") (mo-xrefAnalogous EHDA--10475 "EHDA:8138") (mo-xrefAnalogous EHDA--5558 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6986 "parenchyma") (mo-remark "autogenerated-by: mdbDBdump") (mo-xrefAnalogous EHDA--8168 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5337 "EHDA:5336") (termFormat EnglishLanguage EHDA--698 "paraxial mesenchyme") (owl-someValuesFrom EHDA--7106 EHDA--7104) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2776 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous Left "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--47 "stage:CS03") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7552 "meninges") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4854 "epiploic foramen of Winslow") (owl-someValuesFrom EHDA--3569 EHDA--3563) (owl-someValuesFrom EHDA--7905 EHDA--7903) (mo-xrefAnalogous EHDA--5449 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--5545 "EHDA:5544") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8427 "digit 3") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9352 "medullary tubules") (mo-xrefAnalogous EHDA--7766 "EHDA:7765") (mo-xrefAnalogous EHDA--6682 "EHDA:3749") (mo-xrefAnalogous EHDA--4106 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--10538 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9107 "EHDA:3836") (owl-someValuesFrom EHDA--9793 EHDA--9791) (mo-xrefAnalogous PituitaryGland "EHDA:997") (mo-xrefAnalogous EHDA--3879 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--8497 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2108 "EHDA:918") (mo-xrefAnalogous EHDA--5667 "EHDA:3790") (mo-xrefAnalogous EHDA--9122 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7889 EHDA--7888) (mo-xrefAnalogous EHDA--4525 "EHDA:3564") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7238 "interdigital region between digits 4 and 5") (mo-xrefAnalogous EHDA--7834 "EHDA:4763") (mo-xrefAnalogous EHDA--7068 "EHDA:4991") (mo-xrefAnalogous EHDA--2402 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5412 EHDA--5398) (mo-xrefAnalogous EHDA--7013 "EHDA:5919") (mo-xrefAnalogous EHDA--7626 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--4440 EHDA--4428) (mo-xrefAnalogous EHDA--9587 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--1935 EHDA--1929) (termFormat EnglishLanguage EHDA--574 "1st arch") (owl-someValuesFrom EHDA--3912 EHDA--3828) (mo-xrefAnalogous EHDA--10025 "EHDA:5524") (owl-someValuesFrom EHDA--6793 EHDA--6774) (owl-someValuesFrom EHDA--4181 EHDA--4165) (owl-someValuesFrom EHDA--3157 EHDA--3148) (mo-xrefAnalogous EHDA--415 "EHDA:414") (owl-someValuesFrom EHDA--5006 EHDA--5005) (termFormat EnglishLanguage EHDA--4849 "endodermal epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--8540 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9252 "EHDA:7989") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2004 "rhombomere 01") (mo-xrefAnalogous EHDA--5784 "EHDA:2969") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4458 "left") (owl-someValuesFrom EHDA--1551 EHDA--1550) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5554 "floor plate") (owl-someValuesFrom EHDA--685 EHDA--683) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9239 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--10000 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6744 "auditory hillocks") (mo-xrefAnalogous EHDA--10243 "EHDA:6801") (mo-xrefAnalogous EHDA--8394 "EHDA:2319") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5792 "left lobe") (owl-someValuesFrom EHDA--4504 EHDA--4502) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1019 "primitive streak") (mo-xrefAnalogous EHDA--1850 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10651 "superior") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7289 "digit 3") (mo-xrefAnalogous EHDA--1798 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--6883 "EHDA:4860") (owl-someValuesFrom EHDA--9683 EHDA--9681) (mo-xrefAnalogous EHDA--7314 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--5753 "EHDA:520") (mo-xrefAnalogous EHDA--3823 "EHDA:1504") (mo-xrefAnalogous EHDA--1784 "EHDA:1199") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6878 "splenic primordium") (mo-xrefAnalogous EHDA--10388 "EHDA:8013") (mo-xrefAnalogous EHDA--679 "EHDA:372") (mo-xrefAnalogous EHDA--5556 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3249 "EHDA:1195") (mo-xrefAnalogous EHDA--93 "EHDA:38") (mo-xrefAnalogous EHDA--1579 "stage:CS11") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2454 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1624 "EHDA:597") (owl-someValuesFrom EHDA--3849 EHDA--3847) (termFormat EnglishLanguage EHDA--275 "amniotic duct") (mo-xrefAnalogous EHDA--10122 "EHDA:3776") (mo-xrefAnalogous EHDA--2846 "EHDA:2845") (mo-xrefAnalogous EHDA--9232 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8971 EHDA--8970) (termFormat EnglishLanguage EHDA--11 "human (CS07)") (termFormat EnglishLanguage EHDA--41 "inner cell mass") (owl-someValuesFrom EHDA--161 EHDA--159) (mo-xrefAnalogous EHDA--4220 "EHDA:711") (owl-someValuesFrom EHDA--1538 EHDA--1508) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7442 "endocardial lining") (mo-xrefAnalogous EHDA--4624 "EHDA:3742") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2000 "meninges") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6944 "dorsal mesentery") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5618 "peripheral nervous system") (owl-someValuesFrom EHDA--8464 EHDA--8458) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6721 "nerve trunk") (owl-someValuesFrom EHDA--9865 EHDA--9862) (mo-xrefAnalogous EHDA--2700 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--2119 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8752 "epithalamus") (mo-xrefAnalogous EHDA--9619 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--9510 "EHDA:5051") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9230 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--8732 "EHDA:8731") (mo-xrefAnalogous EHDA--8450 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5454 EHDA--5429) (mo-xrefAnalogous EHDA--4906 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--9995 EHDA--9994) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1705 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5717 "posterior") (owl-someValuesFrom EHDA--6257 EHDA--6255) (mo-xrefAnalogous EHDA--1262 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--8026 "EHDA:8025") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5409 "intersubcardinal venous anastomosis") (mo-xrefAnalogous EHDA--4376 "EHDA:3383") (mo-xrefAnalogous EHDA--7395 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6791 EHDA--6774) (mo-xrefAnalogous EHDA--7537 "EHDA:7536") (mo-xrefAnalogous EHDA--1653 "EHDA:1652") (owl-someValuesFrom EHDA--7971 EHDA--7970) (mo-xrefAnalogous EHDA--8222 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--6057 "EHDA:4118") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9176 "gland") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9028 "stapes pre-cartilage condensation") (mo-xrefAnalogous EHDA--277 "stage:CS08") (mo-xrefAnalogous EHDA--2956 "stage:CS13") (owl-someValuesFrom EHDA--5775 EHDA--5774) (mo-xrefAnalogous EHDA--1686 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--2210 "EHDA:2209") (mo-xrefAnalogous EHDA--4932 "EHDA:3053") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4243 "dermamyotome") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9556 "pectoral girdle and thoracic body wall") (mo-xrefAnalogous EHDA--2454 "EHDA:1819") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3605 "mantle layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--6472 "EHDA:1912") (mo-xrefAnalogous EHDA--4499 "EHDA:4498") (mo-xrefAnalogous EHDA--4811 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--3133 "EHDA:607") (termFormat EnglishLanguage EHDA--887 "pro-rhombomere d") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1029 "left") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3149 "branchial groove") (mo-xrefAnalogous EHDA--5867 "EHDA:542") (mo-xrefAnalogous EHDA--3147 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--9313 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--8743 EHDA--8740) (owl-someValuesFrom EHDA--815 EHDA--814) (mo-xrefAnalogous EHDA--5369 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--1043 "EHDA:1042") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8809 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5805 "splenic primordium") (owl-someValuesFrom EHDA--6943 EHDA--6940) (mo-xrefAnalogous EHDA--9444 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--5040 EHDA--5036) (mo-xrefAnalogous EHDA--3766 "stage:CS14") (mo-xrefAnalogous EHDA--10275 "EHDA:2975") (owl-someValuesFrom EHDA--4518 EHDA--4517) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9757 "middle cerebral artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--1994 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--7640 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--1904 "EHDA:796") (owl-someValuesFrom EHDA--2406 EHDA--2404) (mo-xrefAnalogous EHDA--9740 "EHDA:394") (owl-someValuesFrom EHDA--4809 EHDA--4808) (owl-someValuesFrom EHDA--4389 EHDA--4388) (mo-xrefAnalogous EHDA--1688 "EHDA:636") (owl-someValuesFrom EHDA--3456 EHDA--3444) (owl-someValuesFrom EHDA--6333 EHDA--6332) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6825 "anal region") (owl-someValuesFrom EHDA--8238 EHDA--8237) (mo-xrefAnalogous EHDA--5423 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4158 "surface ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--5243 EHDA--5241) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8385 "cavities and their linings") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2738 "roof plate") (mo-xrefAnalogous EHDA--10300 "EHDA:3003") (owl-someValuesFrom EHDA--6000 EHDA--5975) (mo-xrefAnalogous EHDA--8350 "EHDA:8349") (mo-xrefAnalogous EHDA--5326 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--2196 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--5995 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--9276 EHDA--9242) (owl-someValuesFrom EHDA--4060 EHDA--4057) (mo-xrefAnalogous EHDA--6626 "stage:CS17") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10161 "associated mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9645 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--9409 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--2363 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5910 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--6831 "EHDA:3832") (mo-xrefAnalogous EHDA--8875 "EHDA:2113") (mo-xrefAnalogous EHDA--4241 "EHDA:1199") (mo-xrefAnalogous Brain "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--1321 "EHDA:492") (mo-xrefAnalogous EHDA--2062 "stage:CS12") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8656 "papillary muscles") (owl-someValuesFrom EHDA--7472 EHDA--7471) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7639 "midbrain") (owl-someValuesFrom EHDA--1908 EHDA--1905) (mo-xrefAnalogous EHDA--5373 "EHDA:4398") (owl-someValuesFrom EHDA--6372 EHDA--6371) (owl-someValuesFrom EHDA--1592 EHDA--1580) (owl-someValuesFrom EHDA--5678 EHDA--5676) (mo-xrefAnalogous EHDA--8384 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4458 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8440 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4644 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4898 "mesentery") (mo-xrefAnalogous EHDA--3088 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--3131 "EHDA:1064") (owl-someValuesFrom EHDA--4530 EHDA--4500) (mo-xrefAnalogous EHDA--7929 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--8308 EHDA--8302) (owl-someValuesFrom EHDA--8475 EHDA--8474) (mo-xrefAnalogous EHDA--1712 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--8921 "EHDA:4649") (mo-xrefAnalogous EHDA--7756 "EHDA:4689") (mo-xrefAnalogous EHDA--5942 "stage:CS16") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8698 "future inferior vena cava") (mo-xrefAnalogous EHDA--8052 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--9860 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--2698 EHDA--2696) (mo-xrefAnalogous EHDA--4521 "EHDA:3556") (mo-xrefAnalogous EHDA--5113 "EHDA:4128") (owl-someValuesFrom EHDA--2599 EHDA--2597) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5113 "pleuroperitoneal canal") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8996 "vestibular component") (termFormat EnglishLanguage Gland "gland") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8259 "intercostal") (mo-xrefAnalogous EHDA--3911 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1857 "unsegmented mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2764 "ventricular layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9189 "accessory pancreatic duct") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9124 "endodermal epithelium") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6627 "marginal layer") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2302 "ectoderm") (owl-someValuesFrom EHDA--10355 EHDA--10354) (owl-someValuesFrom EHDA--2443 EHDA--2397) (owl-someValuesFrom EHDA--4077 EHDA--4076) (mo-xrefAnalogous EHDA--4548 "EHDA:3610") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6103 "mesenchyme") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1659 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--9492 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--8641 "stage:CS19") (termFormat EnglishLanguage EHDA--974 "hepatic plate") (owl-someValuesFrom EHDA--2726 EHDA--2716) (mo-xrefAnalogous EHDA--2134 "EHDA:1500") (mo-xrefAnalogous EHDA--1779 "EHDA:1189") (mo-xrefAnalogous EHDA--4960 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--9206 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--1767 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--821 "stage:CS10") (owl-someValuesFrom EHDA--3906 EHDA--3904) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2344 "superior recess") (mo-xrefAnalogous EHDA--7869 "stage:CS18") (mo-xrefAnalogous EHDA--8304 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--801 "cardiac jelly") (mo-xrefAnalogous EHDA--948 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--4797 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--6167 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--8302 EHDA--8301) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7134 "sacral region") (termFormat EnglishLanguage EHDA--9988 "ventricular layer") (mo-xrefAnalogous EHDA--6811 "EHDA:4770") (mo-xrefAnalogous EHDA--9071 "EHDA:6788") (mo-xrefAnalogous EHDA--9078 "EHDA:9077") (mo-xrefAnalogous EHDA--6412 "EHDA:3352") (owl-someValuesFrom EHDA--276 EHDA--273) (owl-someValuesFrom EHDA--9365 Female) (mo-xrefAnalogous EHDA--3338 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6195 "mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--3392 "EHDA:3391") (mo-xrefAnalogous EHDA--2296 "EHDA:1092") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4017 "endothelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4435 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--157 "stage:CS06a") (termFormat EnglishLanguage EHDA--1988 "lateral wall") (owl-someValuesFrom EHDA--8915 EHDA--8913) (owl-someValuesFrom EHDA--208 EHDA--206) (termFormat EnglishLanguage EHDA--3058 "respiratory system") (mo-xrefAnalogous EHDA--2935 "EHDA:518") (owl-someValuesFrom EHDA--5932 EHDA--5928) (mo-xrefAnalogous EHDA--6935 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--10525 EHDA--10521) (owl-someValuesFrom EHDA--5495 EHDA--5494) (mo-xrefAnalogous EHDA--6042 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--8641 EHDA--8640) (mo-xrefAnalogous EHDA--5248 "stage:CS16") (owl-someValuesFrom EHDA--1224 EHDA--1220) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9543 "interparietal") (mo-xrefAnalogous EHDA--8352 "EHDA:6031") (mo-xrefAnalogous EHDA--1108 "EHDA:642") (owl-someValuesFrom EHDA--548 EHDA--546) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9553 "facial bones primordia") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7679 "ansa cervicalis") (mo-xrefAnalogous EHDA--3119 "EHDA:579") (owl-someValuesFrom EHDA--4678 EHDA--4676) (mo-xrefAnalogous EHDA--9825 "EHDA:7409") (termFormat EnglishLanguage EHDA--3683 "neural crest") (owl-someValuesFrom EHDA--1937 EHDA--1936) (termFormat EnglishLanguage EHDA--10443 "metanephros") (owl-someValuesFrom EHDA--618 EHDA--612) (owl-someValuesFrom EHDA--7507 EHDA--7506) (owl-someValuesFrom EHDA--6404 EHDA--6403) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5089 "endoderm") (mo-xrefAnalogous EHDA--7954 "EHDA:3921") (owl-someValuesFrom EHDA--7262 EHDA--7261) (mo-xrefAnalogous EHDA--767 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--5309 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--9763 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--10188 EHDA--10186) (mo-xrefAnalogous EHDA--10079 "stage:CS20") (mo-xrefAnalogous EHDA--10597 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--6023 EHDA--6016) (owl-someValuesFrom EHDA--1117 EHDA--1115) (termFormat EnglishLanguage EHDA--5324 "subclavian artery") (mo-xrefAnalogous EHDA--10267 "stage:CS20") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2814 "neural crest") (mo-xrefAnalogous EHDA--9940 "EHDA:4472") (mo-xrefAnalogous EHDA--2135 "stage:CS12") (mo-xrefAnalogous EHDA--4575 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--497 "stage:CS09") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2432 "dermamyotome") (owl-someValuesFrom EHDA--2752 EHDA--2750) (mo-xrefAnalogous EHDA--3401 "stage:CS14") (owl-someValuesFrom EHDA--4384 EHDA--4378) (owl-someValuesFrom EHDA--10200 EHDA--10194) (owl-someValuesFrom EHDA--1921 EHDA--1913) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7069 "lobar bronchus") (mo-xrefAnalogous EHDA--1020 "EHDA:227") (mo-xrefAnalogous EHDA--6179 "EHDA:6178") (owl-someValuesFrom EHDA--6908 EHDA--6907) (termFormat EnglishLanguage EHDA--7236 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--4577 "stage:CS15") (owl-someValuesFrom EHDA--2216 EHDA--2214) (termFormat EnglishLanguage EHDA--8873 "inferior") (mo-xrefAnalogous EHDA--7932 "EHDA:4868") (termFormat EnglishLanguage EHDA--6599 "pia mater") (mo-xrefAnalogous EHDA--6920 "stage:CS17") (owl-someValuesFrom EHDA--7718 EHDA--7717) (mo-xrefAnalogous EHDA--794 "stage:CS10") (mo-xrefAnalogous EHDA--5499 "EHDA:5498") (mo-xrefAnalogous EHDA--7329 "EHDA:5285") (mo-xrefAnalogous EHDA--6554 "stage:CS17") (mo-xrefAnalogous EHDA--4567 "EHDA:3648") (mo-xrefAnalogous EHDA--2562 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--5386 "EHDA:1912") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4307 "sclerotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--10164 "stage:CS20") (owl-someValuesFrom EHDA--9271 EHDA--9269) (termFormat EnglishLanguage EHDA--1588 "tubule") (mo-xrefAnalogous EHDA--9210 "EHDA:3917") (mo-xrefAnalogous EHDA--2321 "stage:CS13") (mo-xrefAnalogous EHDA--9345 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--4764 "stage:CS15") (mo-xrefAnalogous EHDA--8533 "stage:CS19") (owl-someValuesFrom EHDA--7664 EHDA--7663) (owl-someValuesFrom EHDA--252 EHDA--250) (owl-someValuesFrom EHDA--7370 EHDA--7325) (mo-xrefAnalogous EHDA--7718 "stage:CS18") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2886 "sulcus limitans") (owl-someValuesFrom EHDA--7347 EHDA--7345) (mo-xrefAnalogous EHDA--1536 "EHDA:979") (mo-xrefAnalogous EHDA--5682 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--4887 "stage:CS15") (termFormat EnglishLanguage EHDA--10635 "temporal bone") (mo-xrefAnalogous EHDA--7627 "EHDA:5502") (owl-someValuesFrom EHDA--5492 EHDA--5427) (termFormat EnglishLanguage EHDA--2453 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--7504 "stage:CS18") (owl-someValuesFrom EHDA--6283 EHDA--6279) (owl-someValuesFrom EHDA--4908 EHDA--4907) (mo-xrefAnalogous EHDA--3444 "stage:CS14") (termFormat EnglishLanguage EHDA--5245 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--5779 "stage:CS16") (mo-xrefAnalogous EHDA--3954 "EHDA:3953") (mo-xrefAnalogous EHDA--279 "EHDA:240") (owl-someValuesFrom EHDA--5763 EHDA--5760) (owl-someValuesFrom EHDA--8698 EHDA--8687) (owl-someValuesFrom EHDA--2500 EHDA--2498) (owl-someValuesFrom EHDA--5295 EHDA--5284) (mo-xrefAnalogous EHDA--10551 "EHDA:9456") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8724 "subcardinal vein") (owl-someValuesFrom EHDA--9407 EHDA--9406) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9669 "fibula pre-cartilage condensation") (termFormat EnglishLanguage EHDA--8804 "primary meninx") (owl-someValuesFrom EHDA--5857 EHDA--5854) (mo-xrefAnalogous EHDA--9440 "EHDA:3080") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4874 "endodermal epithelium") (owl-someValuesFrom EHDA--560 EHDA--557) (termFormat EnglishLanguage EHDA--6117 "epithelium") (mo-xrefAnalogous EHDA--7182 "EHDA:6075") (owl-someValuesFrom EHDA--7482 EHDA--7452) (owl-someValuesFrom EHDA--1899 EHDA--1897) (owl-someValuesFrom EHDA--393 EHDA--288) (termFormat EnglishLanguage EHDA--9266 "skeleton") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7744 "obturator nerve") (mo-xrefAnalogous EHDA--2830 "EHDA:2829") (termFormat EnglishLanguage EHDA--2467 "somite 28") (mo-xrefAnalogous EHDA--1192 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--1257 EHDA--1256) (mo-xrefAnalogous EHDA--6596 "EHDA:3514") (owl-someValuesFrom EHDA--6906 EHDA--6902) (mo-xrefAnalogous EHDA--4543 "EHDA:3600") (termFormat EnglishLanguage EHDA--4300 "dermamyotome") (mo-xrefAnalogous EHDA--1355 "stage:CS11") (mo-xrefAnalogous EHDA--1458 "stage:CS11") (owl-someValuesFrom EHDA--3757 EHDA--3756) (owl-someValuesFrom EHDA--3991 EHDA--3989) (mo-xrefAnalogous EHDA--3551 "EHDA:3550") (mo-xrefAnalogous EHDA--9414 "stage:CS19") (mo-xrefAnalogous EHDA--9948 "EHDA:8765") (termFormat EnglishLanguage EHDA--7901 "associated mesenchyme") (mo-xrefAnalogous EHDA--7249 "s